Office
Logi sisse

Kogu Yammeri kasutajate elutsükli haldus teenusekomplektis Office 365

Pärast Yammeri aktiveerimist oma Office 365 rentnikus saate Office 365 administraatorina hallata Yammeri kasutajate elutsüklit teenusekomplektis Office 365 – alates kasutaja loomisest kuni tema kustutamiseni. Kui loote kasutajad teenusekomplektis Office 365, saavad nad Yammerisse sisse oma Office 365 identimisteabega. Näiteks saavad kasutajad Yammeri avada Office 365 rakendusekäiviti abil. Kasutaja kustutamisel teenusekomplektist Office 365 kustutatakse või peatatakse ta automaatselt ka Yammeris. Kasutaja taastamisel teenusekomplektis Office 365 aktiveeritakse ta Yammeris uuesti.

Kasutaja loomine

Hulgivärskendamise või Active Directory kaudu sünkroonimise kasutamise asemel luuakse Yammeri kasutajad siis, kui nad sisse logivad. Järgmisel skeemil on kujutatud Yammeri kasutaja loomist.

Skeem, mis näitab, et juhul kui Office 365 administraator loob kasutaja, saab kasutaja teenusekomplekti Office 365 sisse logida ja rakendusekäiviti kaudu Yammerisse liikuda ning seejärel luuakse Yammerisse kasutaja.

See toimub järgmiste etappide kaupa.

 1. Office 365 administraator loob kasutaja teenusekomplektis Office 365.

 2. Kasutaja logib teenusekomplekti Office 365 sisse vastava rentniku jaoks konfigureeritud identiteedipakkuja abil.

 3. Yammeri avamiseks klõpsab kasutaja rakendusekäivitis olevat Yammeri paani.

  Kuvatõmmis: Office 365 rakendusekäiviti, kus on kuvatud Yammer
 4. Office 365 kasutaja jaoks luuakse uus Yammeri kasutaja.

Kasutaja kustutamine

Kui töötaja ettevõttest lahkub, saate kasutaja teenusekomplektist Office 365 kustutada. Kasutaja kustutamisel teenusekomplektist Office 365 inaktiveeritakse (ehk teisisõnu peatatakse) vastav kasutaja Yammeris. Seda on kujutatud järgmisel skeemil.

Skeem, mis näitab, et kui Office 365 administraator kustutab kasutaja, inaktiveeritakse see kasutaja Yammers. 30 päeva möödumisel kustutatakse kasutaja andmed teenusekomplektist Office 365 ja 90 päeva möödumisel eemaldatakse kasutaja Yammerist jäädavalt, kuid tema Yammeri sõnumid jäävad alles.

See toimub järgmiste etappide kaupa.

 1. Kasutaja kustutatakse teenusekomplektist Office 365, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Kuvatõmmis, kus on kuvatud kasutaja kustutamise käsk Office 365 halduskeskuses.
 2. Kasutaja kustutamine teenusekomplektist Office 365 kandub üle Yammerisse ja vastav Yammeri kasutaja inaktiveeritakse Yammeris. Täpsemalt öeldes on see toiming samaväärne sellega, kui liikuda Yammeri haldamise jaotisse ning teha seal valik Remove Users (Kasutajate eemaldamine) ja seejärel valik Deactivate this user (Inaktiveeri see kasutaja), nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Kuvatõmmis, mis näitab, kuidas Yammeris kasutajat inaktiveerida

  Sel moel inaktiveeritud (peatatud) kasutajad kuvatakse Yammeri halduslehtedel kui System Administratori inaktiveeritud kasutajad, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Kuvatõmmis, mis näitab süsteemiadministraatori poolt eemaldatud kasutajat.
 3. Kasutaja kustutamisel teenusekomplektist Office 365, muutub kasutaja mitteaktiivseks. Umbes 30 päeva pärast kustutatakse kasutaja andmed jäädavalt. Lisateavet saate teemast Kasutajate kustutamine või taastamine.

 4. Sarnaselt eelnenuga muutub kasutaja Yammeris mitteaktiivseks, kui ta Yammeris inaktiveeritakse. Umbes 90 päeva möödumisel eemaldatakse inaktiveeritud kasutajad jäädavalt, kuid nende Yammeri sõnumid säilitatakse. Lisateavet leiate teemast Kasutajate eemaldamine.

Kasutaja taastamine

Samuti saab administraator kasutaja teenusekomplektis Office 365 taastada ja sel juhul aktiveertakse kasutaja Yammeris uuesti. Seda on kujutatud järgmisel skeemil.

Skeem, mis näitab, et kui Office 365 administraator taastab kasutaja, aktiveeritakse see kasutaja Yammeris uuesti.

See toimub järgmiste etappide kaupa.

 1. Office 365 administraator saab kustutatud kasutaja teenusekomplektis Office 365 taastada, nagu on näidatud järgmisel kuvatõmmisel.

  Kuvatõmmis, kus on kuvatud kasutaja taastamise käsk Office 365 halduskeskuses.
 2. See toiming kandub üle ka Yammerisse ja eelnevalt inaktiveeritud kasutaja aktiveritakse Yammeris uuesti.

Kas peaksin kasutama Yammeri kataloogisünkroonimist?

Soovitame Yammeri klientidel kõigi Office 365 ja Yammeri kasutajate elutsükli haldamiseks kasutusele võtta ühtse keskkonna. See on mugavam, kui kasutajate eraldi haldamine ja ühtlasi ka Yammeri pikaajaline suund. Kui kasutate praegu Yammeri kataloogisünkroonimisriista, kaaluge üleminekut kasutajate haldamisele teenusekomplektis Office 365. Kui asute kasutajaid haldama teenusekomplektis Office 365, lülitage Yammeri kataloogisünkroonimisriist välja.

Märkus.: Kasutajate elutsüklit saate teenusekomplektis Office 365 hallata üksnes juhul, kui nad kasutavad Yammerile juurdepääsuks oma Office 365 identimisteavet.

Järgmises tabelis on esitatud Yammeri kataloogisünkroonimise funktsiooni põhiaspektid ja nende võrdlus kasutajate haldamisega teenusekomplektis Office 365. Yammeri kataloogisünkroonimise kohta leiate lisateavet teemast Yammeri kataloogisünkroonimise kavandamine.

Toiming

Yammeri kataloogisünkroonimine

Office 365

Kasutajate hulgihaldus

Yammeri kataloogisünkroonimise abil saab kasutajaid hulgi hallata. Kuid Office 365 kasutajaid ei saa hallata Yammeris.

Tööriista Azure Active Directory Connect (Azure AD Connect) abil saate oma kohapealse kataloogi integreerida Azure Active Directory ja teenusekomplektiga Office 365 ning kasutajaid hulgi hallata. Azure AD Connectil on sellised täiustatud funktsioonid nagu parooli sünkroonimine, Azure’i mitmikautentimine ning kolmandate osapoolte rakenduste tugi. Kõige olulisem on aga see, et Azure AD Connecti kasutades saate vaid ühe tööriista abil integreerida oma kohapealse Active Directory teenusekomplektiga Office 365 (sh Yammeriga).

Kasutaja loomine

Kasutaja luuakse Yammeris ooteloleva kasutajana ja talle saadetakse meili teel kutse Yammeriga liitumiseks.

Kasutaja saab Yammerisse sisse logida oma Office 365 kontoga ja samal ajal luuakse kasutaja ka Yammeris.

Kasutaja kustutamine

Kasutaja inaktiveeritakse Yammeris. Ootelolevad kasutajad kustutatakse.

Kasutaja inaktiveeritakse Yammeris.

Kohandatud kutsemeili konfigureerimine

Yammeri kataloogisünkroonimine võimaldab luu kohandatud kutsemeile.

Office 365 ei toeta kohandatud kutsemeile. Kuid arvestades seda, et Yammer on üha tihedamalt integreeritud teenusekomplektiga Office 365, eeldame, et kasutajad leiavad Yammeri üles Office 365 kasutamise käigus ja neil pole selleks vaja ühekordset tutvustusmeili.

Kasutajaprofiilide värskendamine

Yammeri profiile saab värskendada Yammeri kataloogisünkroonimise abil.

Azure AD Connecti abil saab sünkroonida kohapealse Active Directory, Azure Active Directory ja Office 365 profiilivälju. Praegu ei sünkroonita Office 365 profiili atribuute Yammeriga. Töötame selle nimel, et viia tasakaalu Yammeri hõlpsa profiili värskendamise põhimõte ja eelised, mida pakub ühtne profiil kogu Office 365 teenusekomplektis.

KKK

Küsimus. Kuidas mõjutab Yammeri ühekordne sisselogimine (SSO) Yammeri kasutaja elutsükli haldust teenusekomplektis Office 365?

Vastus. Yammeri SSO hõlbustab identiteedihaldust, tagades selle, et kasutajad logivad Yammerisse ja kohalikku keskkonda sisse sama identimisteabega. Teine võimalus on kasutada Office 365 sisselogimist Yammeri jaoks, mis võimaldab kasutajatel Yammerisse sisse logida oma Office 365 identimisteabega (ka Office 365 toetab SSO-d). Kui kasutajad sisse logivad, vastendame Office 365 kasutajad Yammeriga. Yammeri kasutaja elutsükli haldus teenusekomplektis Office 365 sõltub vastavusest Office 365 ja Yammeri kasutajate vahel. Seega ei saa te Yammeri SSO-d kasutades hallata Yammeri kasutajate elutsüklit teenusekomplektis Office 365.

NB!: 

 • Yammer SSO arvatakse iganenud teenuste hulka ja lõpetab töötamise 1. detsembrist 2016. Pärast 1. aprilli 2016 ei saa te enam uusi Yammer SSO konfiguratsioone häälestada. Yammer SSO asemel soovitame kasutada Office 365 sisselogimist Yammeris.

 • Lisateavet teenuse iganemise ja selle kohta, kuidas Yammer SSO pealt uuematele teenustele üle minna, leiate artiklist Yammer SSO ja DSynci iganemiseks valmistumine.

Küsimus. Kuidas erineb Yammeri kasutaja elutsükli haldus Office 365 sisselogimisest Yammeri jaoks?

Vastus. Yammeri SSO ja Office 365 sisselogimine Yammeri jaoks on erinevad identiteedihalduse võimalused. Praegune muudatus puudutab kasutajate elutsükli haldust. Need asjad on omavahel seotud, kuid erinevad. Office 365 sisselogimine Yammeri jaoks on kasutaja elutsükli halduse eeltingimus.

Küsimus. Kas võime Yammeri kataloogisünkroonimisriista välja lülitada, kui saadaval on võimalus hallata Yammeri kasutajate elutsüklit teenusekomplektis Office 365?

Vastus. Pikemas plaanis on toote suundumus Yammeri kasutajate haldus teenusekomplektis Office 365. Kuid Yammeri kataloogisünkroonimise väljalülitamise otsus peaks põhinema sellel, kuidas teie ettevõte seda tööriista kastab. Näiteks juhul, kui teie ettevõtte jaoks on ülioluline profiiliväljade värskendamine või kui te kasutate Yammeri SSO-d, on võimalik, et soovite Yammeri kataloogisünkroonimist edasi kasutada. Samuti peaksite kaaluma Yammeri kataloogisünkroonimise kasutamise jätkamist juhul, kui kasutate Office 365 sisselogimist Yammeri jaoks, kuid kõik teie kasutajad pole veel teenusekomplekti Office 365 üle viidud.

NB!: 

Küsimus. Praegu värskendab Yammeri kataloogisünkroonimisriist profiilivälju. Kas profiilivälju värskendatakse ka Yammeri kasutajate elutsükli haldamisel teenusekomplektis Office 365?

Vastus. Ei. Azure AD Connecti abil saab sünkroonida kohapealse Active Directory, Azure Active Directory ja Office 365 profiilivälju. Praegu ei sünkroonita Office 365 profiili atribuute Yammeriga. Töötame selle nimel, et viia tasakaalu Yammeri hõlpsa profiili värskendamise põhimõte ja eelised, mida pakub ühtne profiil kogu Office 365 teenusekomplektis.

Küsimus. Mis juhtub, kui meiliaadress teenusekomplektis Office 365 muudetakse? Kas see käivitab meiliaadressi muutmise ka Yammeris?

Vastus. Meiliaadressi muutmine ja profiilivärskendused ei kuulu praegu Yammeri kasutaja elutsükli haldamise funktsiooni teenusekomplektis Office 365; kaalume nende kaasamist edaspidistesse värskendustesse.

Küsimus. Minu ettevõtte konfiguratsiooni kohaselt pole kõiki Yammeri kasutajaid veel teenusekomplekti Office 365 lisatud. Kuidas toimub kasutaja elutsükli haldus sellisel juhul?

Vastus. Neid kasutajaid, kes logivad Yammerisse sisse Office 365 identimisteabega, saab hallata teenusekomplektis Office 365. Kasutajaid, kes ei logi sisse Office 365 identimisteabe abil, saate edaspidi hallata samamoodi nagu praegu. Lõpuks, kui olete kõik kasutajad teenusekomplekti Office 365 üle viinud, saate kõiki kasutajaid (sh Yammeri kasutajaid) hallata ühes kohas.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×