Kirjete sortimine teksti-, arv- või kuupäevaväärtuste alusel

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Andmete sortimine muudab aruande või vormi efektiivsemaks ja kasutajasõbralikumaks. Palju lihtsam on kasutada tootekataloogi, mis loendab tooteid tähestiku järjekorras või hinna järgi, mitte suvalises särjekorras.

See artikkel selgitab kirjete sortimist tabelite, päringute, vormide või aruannete kuvamisel ja kujundamisel.

Selle artikli teemad

Sissejuhatus

Kirjete sortimine vaates

Sortimisjärjestuse eemaldamine

Sortimisjärjestuse salvestamine koos objektiga

Sissejuhatus

Paljud loendid, millega päevast-päeva kokku puutute, on juba sorditud või on neid võimalik vastavalt soovidele sortida. Kalender või päevaplaan on sorditud kuupäeva järgi. Kui aga otsite lennukipileteid või sirvite oma postkasti sisendkausta kirjeid, on teil võimalus sortida ühte või mitut välja. Pileteid saab sortida hinna, väljumisaja või lennuliini alusel; meiliboksi kirjeid saab sortida saatja, teema või kuupäeva järgi. Sorditud loend lihtsustab otsinguid ja läbivaatamisi ilma, et kasutajad peaksid andmeid pikalt sirvima.

Kirjeid tabelis, päringus, vormis või aruandes saab sortida ühel või mitmel väljal. Vähese kujundustööga saate teie ja vormi või aruande kasutajad valida kirjete sortimise viisi.

Kui näiteks loote tootekataloogi aruannet, saate loendada tooted tähestiku järjekorras. Loomisel valitud sortimisjärjestusest saab objekti sortimise vaikejärjestus. Kuid päringut või aruannet kuvades saavad kõik kasutajad kirjeid oma soovide järgi sortida (nt hinna või tarnija järgi).

Märkus.: Vaadet saab sortida igal väljal, mida vaates kuvatakse, v.a väljadel, mis sisaldavad manuseid või OLE-objekte.

Tulemusi saab viimistleda kirjete sortimisega mitmel väljal. Kui sordite mitmel väljal, on vaja tuvastada nn välimised ja sisemised sortimisväljad. Õigete väljade määramine sisemiseks ja välimiseks sortimisväljaks on vajalik soovitud tulemuste saamiseks. Näiteks soovite sortida tabeli Kontaktid väljad Eesnimi ja Perekonnanimi. Kui soovite sortida eesnimed A-st Z-ni (või Z-st A-ni) koos perekonnanimega, on Eesnimi sisemine väli. Kui aga soovite sortida perekonnanimed koos eesnimega, on sisemine väli Perekonnanimi. See tähendab, et kõigepealt sorditakse kirjed (välimisel) väljal Perekonnanimi ja siis (sisemisel) väljal Eesnimi.

Sisemine ja

1. Perekonnanimi on välimine väli ja Eesnimi on sisemine väli

2. Eesnimi on välimine väli ja Perekonnanimi on sisemine väli

Sortimisjärjestuste määramisel tuleks meeles pidada, et numbrid, tekst ja erimärgid sorditakse teie arvuti keele- ja piirkonnasätete alusel. Kui dialoogiboksi Accessi suvandid keele- ja piirkonnasätted ei vasta Juhtpaneelil määratutega, ei pruugi tulemuseks saadud sortimisjärjestused ootustele vastata.

Vaikekeele või -piirkonna kontrollimine või muutmine

Accessi keelesätete läbivaatamiseks, klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt ja siis nuppu Accessi suvandid. Jaotises Häälestamine, kontrollimine või muutmine uue andmebaasi sortimisjärjestus loendiboksis väärtus. Valige suvand Üldine , kui soovite kasutada ühte järgmistes keeltes – afrikaani, Albaania, Araabia, baski (Baskimaa), Bulgaaria, Valgevene, katalaani, hollandi, Eesti, Fääri, Farsi, Standard-saksa, Kreeka, heebrea, Hindi, Indoneesia, Itaalia, malai, Portugali, vene, Serbia, suahiili ja Urdu. Pange tähele, et see säte kehtib ainult uute andmebaaside. Rakendada see säte olemasoleva andmebaasi esimese kompaktses andmebaas.

Andmebaasi tihendamiseks:

 • Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office'i nupu pilt , valige käsk Haldaja seejärel klõpsake jaotises Halda seda andmebaasi, nuppu tihendamine ja parandamine andmebaasi.

Oma arvuti piirkonnasätete kuvamiseks avage juhtpaneelil dialoogiboks Piirkonna- ja keelesuvandid. Kontrollige ja tehke soovitud muudatused vahekaardil Piirkonnasuvandid. Lisateavet leiate Microsoft Windowsi spikrist.

Lehe algusse

Kirjete sortimine vaates

Märkus.: Accessis erineb aruande sortimine natuke tabeli, päringu või vormi sortimisest.

Aruande sortimine

Tabeli, päringu või vormi sortimine

Aruande sortimine

 1. Avage aruanne küljendi- või kujundusvaates.

 2. Kui paani rühmitamine, sortimine ja kogusumma pole avatud, jaotises rühmitamine ja kokkuvõtted (menüü Vorming jaotises küljendivaates) või kujundusvaates menüü kujundus nuppu Rühmita ja sordi.

 3. .Tehke ühte järgmistest.

  • Kui aruanne ei ole rühmitatud ega sorditud klõpsake paanil Rühmitamine, sortimine ja kogusumma nuppu Lisa rühm ning valige välimine sortimisväli. Klõpsake teist rippnoolt ja valige väärtuste sortimisalus. Klõpsake nuppu Veel ja klõpsake noolt suvandi päisesektsiooniga kõrval ning valige suvand päisesektsioonita. Korrake neid samme iga sortimisvälja jaoks nii, et sisemist sortimisvälja kuvatakse allservas.

  • Kui aruanne on juba rühmitatud või sorditud, kontrollige olemasolevaid tasemeid ja tehke hoolikad muudatused. Välja muutmiseks kasutage esimest rippnoolt. Järjestuse muutmiseks klõpsake teist rippnoolt. Rühmitamistaseme muutmiseks sortimistasemeks muutke suvand päisesektsiooniga suvandiks päisesektsioonita.

Näpunäide.: Aruande sortimiseks ühel väljal avage aruanne kujundusvaates, paremklõpsake väljal ja valige soovitud sortimiskäsk. Kui valite näiteks välja Vanus, klõpsake käsku Sordi väikseimast suurimani või Sordi suurimast väikseimani. Kui aruanne on aga rühmitatud või kui soovite sortida mitmel väljal, peate kasutama paani Rühmitamine, sortimine ja kogusumma.

Tabeli, päringu või vormi sortimine

 1. Tuvastage väljad, millel soovite sortida. Kahel või enamal väljal sortimiseks leidke väljad, mis toimivad sisemise ja välimise sortimisväljana.

 2. Klõpsake suvalisel sisemise väljaga vastavas veerus või juhtelemendis ja klõpsake soovitud sortimiskäsku. Käsud muutuvad vastavalt valitud välja andmetüüpidele.

  Märkus.: Kui sordite andmeid Jah/Ei andmetüübiga väljal, loetakse väärtusi "Jah", "Tõene" või "Sees" väärtuseks "Valitud" ja väärtusi "Ei", "Väär" või "Väljas" väärtuseks "Tühi". Seda tüüpi välja kuvatakse vaikimisi märkeruuduna, kuid kuvamiseks saab määrata ka tekstivälja või liitboksi. Kui muudate seda tüüpi välja kuvamisviisi tekstiväljaks või liitboksiks, sorditakse see ikka väärtuseks "Valitud" või "Tühi".

  Sortimissuvandid

  1. Arv, valuuta, automaatnumber

  2. Tekst, memo, hüperlink

  3. Jah/Ei

  4. Kuupäev/kellaaeg

 3. Korrake eelmist juhendit iga sortimisvälja jaoks, lõpetades välimise sortimisväljaga.

  Kirjed korraldatakse ümber vastavalt sortimisjärjestusele.

  Märkus.: Kui tekstifailis on tühje ja nullpikkusega stringe, siis tõusvas järjestuses sortides loetakse tühja väärtusega kirjed ennem, seejärel nullpikkusega stringid ja siis mittetühjade väärtustega kirjed.

  Erimärkide, eeltühikute ja negatiivsete väärtuste käsitlemine sortimisel

  Kui välja väärtus algab erimärgiga (nt sidekriips, sulud või mõni muu sümbol), sorditakse väärtused tõusvas järjekorras järgmiselt.

  • Väärtusi, mis algavad tühikuga, kuvatakse enne tähe- ja numbrimärkide väärtusi.

  • Jutumärkides olevad väärtused tulevad tühikuga algavate väärtuste järel, kuid tähe- ja numbrimärkide ees.

  • Väärtused, mis algavad miinusmärgiga (-), tulevad plussmärgiga (+) algavate väärtuste ees.

  • Kõikide teiste sümbolite järjestus määratakse märkide ASCII-koodide järgi. Näiteks dollarimärgi ($) kood on 36 ja võrdusmärgi (=) kood on 61, seega kuvatakse $ enne =.

   Selle järjestuse alistamiseks saate ignoreerida välja kõikide väärtuste esimest märki. See meetod toimib siis, kui välja väärtused algavad alati ühe erimärgiga (nt miinus) või sama arvu erimärkidega, sel viisil teate, mitut märki ignoreerida. Täpsemat teavet osaväärtuste sortimise kohta leiate artiklist Kirjete sortimine välja osaväärtuste alusel. Kui ignoreeritavate märkide arv erineb, saate määrate kohandatud sortimisjärjestuse. Täpsemat teavet leiate artiklist Kirjete sortimine kohandatud järjestuses.

Pidage meeles, et sortimisjärjestust ei saa eemaldada ainult ühelt väljalt. Sortimise eemaldamiseks kõikidelt sortimisväljadelt klõpsake menüü Avaleht jaotises Sordi ja filtreeri nuppu Eemalda kõik sortimised ja lisage soovitud sortimisjärjestused.

Veel sortimisstsenaariume   

Kui kasutate sortimiskäske, kasutatakse kirjete järjekorra määramiseks välja andmetüüpi ja kõikide väljade koguväärtusi. Kuid kui soovite tekstiväärtused (nt Esmaspäev, Teisipäev jne) sortida kohandatud järjekorras, mitte tähestiku järjekorras? Või soovite sortida tekstivälja, millel on IP-aadressid? Kui sortimiskäskude seas teile vajalikke ei leidu, vaadake järgmisi artikleid.

 • Kirjete sortimine välja osaväärtuste alusel. Vaadake seda artiklit, kui soovite sortida kirjeid välja esimeste või viimaste märkide alusel? Kui suudate kirjutada lihtsamaid avaldisi, leiate siit juhised osaväärtuste ekstraktimiseks avaldistega.

 • Kirjete sortimine tõstutundlikkuse alusel. Selles artiklis selgitatakse, kuidas Access ignoreerib tekstiväärtuste registrit. Näiteks koheldakse väärtusi sepp ja Sepp täiesti sarnaselt ja nende kuvamisjärjekorda ei saa muuta. Siit leiate juhiseid sortimiseks tõstutundlikkuse alusel.

 • Kirjete sortimine tekstiväljal salvestatud numbriväärtuste alusel. Vaadake seda artiklit, kui kirjeid sorditakse üksikarvude, mitte numbriväärtuse alusel. Näiteks kuvatakse kirjeid väärtusega 11 ja 121 enne kirjeid väärtusega 2 või 25.

 • Kirjete sortimine kohandatud järjekorras. Vaadake seda artiklit, kui soovite sortida teatud väärtusi (nt päevi: Esmaspäev, Teisipäev jne) või ametinimetusi (projektijuht, juhataja) enda jaoks sobivas järjestuses.

 • IP-aadresside sortimine. IP-aadressidega väljal on mitu numbrit ja punkti (.), seega pole lihtsalt teksti või numbrite alusel sortimine IP-aadresside korral võimalik. See artikkel käsitleb IP-aadresside sortimist.

Lehe algusse

Sortimisjärjestuse eemaldamine

 • Sortimisjärjestuse eemaldamiseks tabelist, päringust või vormist klõpsake menüü Avaleht jaotises Sordi ja filtreeri nuppu Eemalda kõik sortimised.

  See eemaldab sortimisjärjestuse kõikidelt vaate väljadelt.

 • Sortimisjärjestuse eemaldamiseks aruande avamiseks paani rühmitamine, sortimine ja kogusumma (menüü Vorming jaotises küljendivaates, kujundusvaates menüü kujundus ) jaotises rühmitamine ja kokkuvõtted nuppu Rühmita ja sordi . Seejärel klõpsake sortimise taset, mida soovite eemaldada, ja klõpsake nuppu Kustuta. Sortimine välja vastav kirje alustada sõnade Sortimisalus. Vältige kustutada kirjeid, mis alustada Rühmitusalus, kuna see muudab aruande kujundus.

Lehe algusse

Sortimisjärjestuse salvestamine koos objektiga

Viimati lisatud sortimisjärjestus salvestatakse tabeli, päringu, vormi või aruandega automaatselt. Kui soovite, et see rakenduks automaatselt, järgmine kord, kui objekti avate, veenduge, et objekti atribuudi Sortimine laadimisel väärtus on Jah.

Kuna viimati lisatud sortimisjärjestus muutub aeg-ajalt, saate määrata ka sortimise vaikejärjestuse. Sortimise vaikejärjestuse saab määrata päringule või aruandele. Pidage meeles, et kuigi sortimise vaikejärjestust ei kirjutata praeguse või viimati salvestatud järjestusega üle, rakendub see ainult siis, kui praegune või viimati salvestatud järjestus eemaldatakse vaatest.

 • Sortimise vaikejärjestuse määramiseks päringus avage see kujundusvaates. Lisage sortimisväljad kujundusruudustikku ja määrake real Sordi soovitud järjekord.

 • Aruande sortimise vaikejärjestuse määramiseks kasutage kujundus- või küljendivaates paani Rühmitamine, sortimine ja kogusumma. Täpsemat teavet leiate jaotisest Aruande sortimine.

Sorditud kirjete kuvamiseks vaikejärjestuses klõpsake menüü Avaleht jaotises Sordi ja filtreeri nuppu Eemalda kõik sortimised. See eemaldab vaatest praeguse või viimati salvestatud filtri ja näitab kirjeid vaikejärjestuses.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×