Kiirklahvide kohandamine

Kiirklahve saab kohandada, määrates neid soovitud käsule, makrole, fondile, laadile või sageli kasutatavale sümbolile. Samuti saab kiirklahve eemaldada. Kiirklahve saate määrata või eemaldada lihtsalt klaviatuuri või hiire abil.

Kiirklahvi määramine või eemaldamine klaviatuuri abil

 1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.

 2. Vajutage nupu Kohanda linti valimiseks allanooleklahvi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni dialoogiboksi allservas valitakse nupp Kohanda, seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Paani „Lindi ja kiirklahvide kohandamine“ nupp „Kohanda“

 4. Valige kategooria, mille alla kuulub käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada, vajutades väljal Kategooriad alla- või ülesnooleklahvi.

 5. Vajutage väljale Käsud liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).

 6. Seal valige alla- või ülesnooleklahvi abil käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada.

  Väljal Praegused klahvid või välja Praegune funktsioon all kuvatakse kõik kiirklahvid, mis on parajasti sellele käsule või üksusele määratud.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  Kiirklahvi määramine

  Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

  1. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni kursor on väljal Vajutage uut kiirklahvi.

  2. Vajutage klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida kasutada soovite.

  3. Vaadake väljalt Praegused klahvid (või Praegune funktsioon), kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige mõni teine kombinatsioon.

   Uue kiirklahvi loomine dialoogiboksis „Kiirklahvide kohandamine“

   NB!: Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamisel vormindatakse valitud tekst paksuks. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahvikombinatsiooni CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta dialoogiboksi Kiirklahvide kohandamine allservas kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

  4. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.

  5. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Kinnista, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.: Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

  Kiirklahvi eemaldamine

  1. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.

  2. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB mitu korda, kuni kursor on väljal Praegused klahvid.

  4. Eemaldatava kiirklahvi valimiseks vajutage allanooleklahvi või ülesnooleklahvi.

  5. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Eemalda, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 1. Vajutage dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahve ALT+F, T.

 2. Vajutage nupu Kohanda valimiseks allanooleklahvi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni dialoogiboksi allservas valitakse nupp Kohanda, seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Dialoogiboksi „Wordi suvandid“ paani „Kohanda“ nupp „Kohanda“

 4. Valige kategooria, mille alla kuulub käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada, vajutades väljal Kategooriad alla- või ülesnooleklahvi.

 5. Vajutage väljale Käsud liikumiseks tabeldusklahvi (TAB).

 6. Seal valige alla- või ülesnooleklahvi abil käsk või muu üksus, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt kiirklahvi eemaldada.

  Väljal Praegused klahvid või välja Praegune funktsioon all kuvatakse kõik kiirklahvid, mis on parajasti sellele käsule või üksusele määratud.

 7. Tehke ühte järgmistest.

  Kiirklahvi määramine

  Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

  1. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni kursor on väljal Vajutage uut kiirklahvi.

  2. Vajutage klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida kasutada soovite.

  3. Vaadake väljalt Praegused klahvid (või Praegune funktsioon), kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige mõni teine kombinatsioon.

   Uue kiirklahvi loomine dialoogiboksis „Kiirklahvide kohandamine“

   NB!: Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamisel vormindatakse valitud tekst paksuks. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahvikombinatsiooni CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta dialoogiboksi Kiirklahvide kohandamine allservas kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

  4. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.

  5. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Kinnista, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.: Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

  Kiirklahvi eemaldamine

  1. Vajutage mitu korda tabeldusklahvi (TAB), kuni valitakse väli Muutuste salvestuskoht.

  2. Valige allanooleklahvi või ülesnooleklahvi abil praeguse dokumendi nimi või mall, milles kiirklahvi muudatusi salvestada soovite, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  3. Vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB mitu korda, kuni kursor on väljal Praegused klahvid.

  4. Eemaldatava kiirklahvi valimiseks vajutage allanooleklahvi või ülesnooleklahvi.

  5. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) mitu korda, kuni valitakse nupp Eemalda, siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Kiirklahvi määramine või eemaldamine hiire abil

 1. Klõpsake menüüs Fail nuppu Suvandid ja seejärel kategooriat Lindi kohandamine.

 2. Klõpsake paani Lindi ja kiirklahvide kohandamine allservas nuppu Kohanda.

  Paani „Lindi ja kiirklahvide kohandamine“ nupp „Kohanda“

 3. Klõpsake väljal Muutuste salvestuskoht praeguse dokumendi nime või malli, milles soovite kiirklahvi muudatused salvestada.

 4. Väljal Kategooriad valige kategooria, mis sisaldab käsku või muud üksust, mille jaoks soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.

 5. Klõpsake väljal Käsud käsu või muu üksuse nime, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.

  Väljal Praegused klahvid või välja Praegune funktsioon all kuvatakse kõik kiirklahvid, mis on parajasti sellele käsule vm üksusele määratud.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  Kiirklahvi määramine

  Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

  1. Vajutage väljal Vajutage uut kiirklahvi klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida soovite kasutada.

  2. Vaadake väljalt Praegused klahvid (või Praegune funktsioon), kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige mõni teine kombinatsioon.

   Uue kiirklahvi loomine dialoogiboksis „Kiirklahvide kohandamine“

   NB!: Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamisel vormindatakse valitud tekst paksuks. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahvikombinatsiooni CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta dialoogiboksi Kiirklahvide kohandamine allservas kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

  3. Klõpsake nuppu Kinnista.

   Märkus.: Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

  Kiirklahvi eemaldamine

  1. Klõpsake väljal Praegused klahvid kiirklahvi, mille soovite eemaldada.

  2. Klõpsake nuppu Eemalda.

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu Office’i nupu pilt ja siis valige Wordi suvandid > Kohanda.

 2. Klõpsake paani Lindi ja kiirklahvide kohandamine allservas nuppu Kohanda.

  Dialoogiboksi „Wordi suvandid“ paani „Kohanda“ nupp „Kohanda“

 3. Klõpsake väljal Muutuste salvestuskoht praeguse dokumendi nime või malli, milles soovite kiirklahvi muudatused salvestada.

 4. Väljal Kategooriad valige kategooria, mis sisaldab käsku või muud üksust, mille jaoks soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.

 5. Klõpsake väljal Käsud käsu või muu üksuse nime, millele soovite kiirklahvi määrata või millelt eemaldada.

  Väljal Praegused klahvid või välja Praegune funktsioon all kuvatakse kõik kiirklahvid, mis on parajasti sellele käsule vm üksusele määratud.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  Kiirklahvi määramine

  Alustage kiirklahve klahviga CTRL või funktsiooniklahviga.

  1. Vajutage väljal Vajutage uut kiirklahvi klahvikombinatsiooni, mida soovite määrata, näiteks klahvi CTRL koos klahviga, mida soovite kasutada.

  2. Vaadake väljalt Praegused klahvid (või Praegune funktsioon), kas see klahvikombinatsioon on juba mingile muule käsule või üksusele määratud. Kui on, siis tippige mõni teine kombinatsioon.

   Uue kiirklahvi loomine dialoogiboksis „Kiirklahvide kohandamine“

   NB!: Kui määrate juba olemasoleva klahvikombinatsiooni, ei saa te seda enam endisel eesmärgil kasutada. Näiteks klahvide CTRL+B vajutamisel vormindatakse valitud tekst paksuks. Kui määrate kiirklahvi CTRL+B uuele käsule või üksusele, ei saa te enam klahvikombinatsiooni CTRL+B vajutades teksti paksuks muuta, kui te just ei taasta dialoogiboksi Kiirklahvide kohandamine allservas kiirklahvide algsätteid nupu Lähtesta kõik abil.

  3. Klõpsake nuppu Kinnista.

   Märkus.: Kui kasutate programmeeritavat klaviatuuri, siis võib klahvikombinatsioon CTRL+ALT+F8 olla mõeldud klaviatuuri programmeerimise alustamiseks.

  Kiirklahvi eemaldamine

  1. Klõpsake väljal Praegused klahvid kiirklahvi, mille soovite eemaldada.

  2. Klõpsake nuppu Eemalda.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×