Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis PowerPointi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani ja need on oluline alternatiiv hiire kasutamisele. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi PowerPointis.

Esitluse läbiviimisel kiirklahvide kasutamise kohta lugege lähemalt teemast Esitluse läbiviimist abistavad kiirklahvid.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab korraga kahe või enama klahvi vajutamist, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Neid kiirklahve saab hankida Word dokumendi seda linki: PowerPoint for Windows kiirklahvid.

Kiirlingid

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Lindil liikumine ainult klaviatuuri abil

Fookuse muutmine klaviatuuri abil

Ühelt paanilt teisele liikumine

Liigendusvaates töötamine

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Teksti ning objektide valimine ja redigeerimine

Teksti vormindamine

Kommentaaride lisamine ja neile vastamine

Slaidide või jaotiste järjestuse muutmine slaidipakis

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Kohandatud kiirklahvid

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Järgmises tabelis itemizes PowerPointon kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue esitluse loomine

Ctrl+N

Valitud teksti muutmine paksuks

Ctrl + B

Valitud teksti fondi suuruse muutmine

ALT + H, F, S

Avage töövootüüpe dialoogiboks suumimine

Alt+A, MU

Valitud teksti, objektide ja slaidi lõikamine

Ctrl+X

Valitud teksti, objektide ja slaidi kopeerimine

Ctrl + C

Lõigatud või kopeeritud objekti või slaidi teksti kleepimine

Ctrl + V

Viimase toimingu tagasi võtmine

Ctrl+Z

Esitluse salvestamine

Ctrl+S

Pildi lisamine

ALT+D, P

Kujundi lisamine

ALT + H, S, H

Valige kujundus

Alt+G, G

Slaidi paigutuse valimine

Alt+H, GP

Järgmisele slaidile liikumine

Page Down

Eelmisele slaidile liikumine

Klahv Page Up

Menüü „Avaleht“ avamine

ALT+H

Menüü „Lisa“ avamine

Alt+N

Slaidiseansi käivitamine

F5

Slaidiseansi lõpetamiseks

Paoklahv (Esc)

Sulgege PowerPoint

Ctrl+Q

Lindil liikumine ainult klaviatuuri abil

Lint on riba ülaosas PowerPoint, mis korraldab käsud kaardiks. Igas menüüs kuvatakse erinev lint, mis koosneb jaotistest; igas jaotises on vähemalt üks käsk.

Lindil saate liikuda ka ainult klaviatuuri abil. Kiirklahvide on teisiti otseteed, mille abil saate kiiresti kasutada käsku lindil mõne klahve sõltumata sellest, kuhu olete PowerPoint. Kõiki käske PowerPoint pääseb kiirklahvide kasutamine.

Lindil asuvates menüüdes liikumiseks on kaks viisi.

 • Saada lindile, vajutage klahvikombinatsiooni Alt ja seejärel vahekaarte vahel liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE paremale ja vasakule.

 • Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

  Toiming

  Vajutage

  Menüü Fail avamine

  Alt+V

  Menüü Avaleht avamine

  Alt+H

  Avage menüü Lisa

  Alt+N

  Menüü Kujundus avamine

  Alt+G

  Avage menüü üleminekud

  Alt + K

  Avage menüü Animatsioonid

  Alt+A

  Avage menüü Slaidiseanss

  Alt+S

  Avage menüü Läbivaatus

  ALT+E

  Menüü Vaade avamine

  Alt+W

  Avage otsinguväli ja käsu otsimine

  ALT+Q, seejärel sisestage otsingusõna.

Märkus.: Lisandmoodulite ja muude programmide korral võidakse lisada lindile uusi menüüsid ja kiirklahve nende kasutamiseks.

Lindi menüüdes töötamine klaviatuuri abil.

 • Loendi menüülindi liikumiseks vajutage klahvi Alt. Liikuda otse soovitud sakki, vajutage kiirklahvi.

 • Ühelt käsult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB. Liigute järjekorras ühelt käsult teisele kas edasi või tagasi. Samuti saate liikuda nooleklahvide abil.

 • Juhtelemente saab olenevalt nende tüübist aktiveerida mitmel viisil.

  • Kui valitud käsk on nupp, vajutage selle aktiveerimiseks tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter).

  • Kui on valitud käsu nuppu Tükelda (ehk teisisõnu öeldes nupu täiendavate suvandite menüü avatavas), aktiveerida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool nool. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) liikumiseks soovitud suvandid. Praeguse suvandi valimiseks vajutage tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter).

  • Kui valitud käsu on loendi (nt Font loendist font), loendis avamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla. Seejärel üksuste vahel liikumiseks kasutage üles- ja allanoole klahve. Kui soovitud üksus on valitud, vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Kui valitud käsk on galerii, vajutage käsu valimiseks tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (TAB) üksuste vahel liikumiseks.

Näpunäide.: Klõpsake Galeriid üksust rohkem kui ühe reaga tabeldusklahvi (TAB) viib fookuse algusest praeguse rea lõpus ja rea alguseni järgmise lõppu jõudmisel. Vajutage kustutusklahvi (paremnool) praeguse rea lõpus viib tagasi praeguse rea alguseni.

Fookuse muutmine klaviatuuri abil

Alljärgnevas tabelis loetletakse fookuse muutmise viisid, mida saab kasutada klaviatuuri abil.

Soovitud toiming

Vajutage

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine

Alt või F10. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage kiirklahve või nooleklahve.

Fookuse seadmine lindil asuvatele käskudele

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Klõpsake lindil alla, üles, vasakule või paremale, üksuste vahel liikumine

Alla, üles, vasakule või paremale nooleklahvide abil

Lindi laiendamine või ahendamine

Ctrl+F1

Valitud üksuse kontekstimenüü kuvamine

Shift+F10

Fookuse viimine eri paan

F6

Lindi käsult järgmisele või eelmisele käsule liikumine

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv või Enter

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv või Enter

Lindil valitud loendi, näiteks loendi Font, avamine

Down arrow key

Avatud menüü või Galerii üksuste vahel liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine lindil ja fookuse viimine tagasi dokumenti

Sisestusklahv (Enter)

Kiirklahvide kasutamine klahvispikrite kuvamise korral

Klahvispikrid abil saate avada lindi käsud. Saate kuvada klahvispikrid, mis on käskude rakendamiseks kasutatavad tähed, ning kasutada neid lindil liikumiseks.

klahvispikrid PowerPointi lindil

 1. Vajutage muuteklahvi (Alt). Klahvispikrid kuvatakse iga lindi käsu juures väikestes ruutudes.

 2. Käsu valimiseks vajutage Klahvispikrite ruutu, mis kuvatakse see tähe. Näiteks, vajutage klahvi F, et avada menüü fail H avamiseks menüü Avaleht jaotises N ja avage vahekaart Lisa jne.

  klahvispikrite suurendamine PowerPointi lindil

Olenevalt vajutatavast tähest võidakse kuvada täiendavad klahvispikrid. Kui näiteks vajutate klahvikombinatsiooni Alt+F, kuvatakse Backstage’i vaate leht Teave, millel on mitmesugused klahvispikrid.

Ühelt paanilt teisele liikumine

Soovitud toiming

Vajutage

Päripäeva liikumine paanide normaalvaates

F6

Vastupäeva liikumine paanide normaalvaates

Shift+F6

Pisipildipaanil ja paani Liigendusvaate vaheldumisi aktiveerimine

Ctrl+Shift+Tab

Liigendusvaates töötamine

Soovitud toiming

Vajutage

Lõigu tõstmine

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Lõigu langetamine

Alt+Shift+paremnooleklahv

Valitud lõikude tõstmine

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lõikude langetamine

Alt+Shift+allanooleklahv

Tase 1 pealkirjade kuvamine

Alt+Shift+1

Pealkirja all oleva teksti laiendamine

Alt+Shift+plussmärk (+)

Pealkirja all oleva teksti ahendamine

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Kujundi lisamine

 1. Kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, S, H.

 2. Kasutage NOOLEKLAHVE sirvida saadaval kujundite, kuni olete jõudnud soovitud.

 3. Kujundi lisamiseks vajutage klahvi Enter.

Tekstivälja lisamine

 1. Soovitud tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N X.

 2. Tippige tekst.

 3. Kui olete valmis, vajutage klahvi F6 fookuse tekstivälja eemale.

Objekti lisamine

 1. Manustatud dokumendi või arvutustabeli objektina lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, J.

 2. Dialoogiboksis Objekti lisamine loendist objekti tüüp liikumine liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 3. Kasutage üles- ja allanooleklahve objekti tüübi valimiseks soovite lisada, ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter, et lisada see.

WordArt-objekti lisamine

 1. WordArt-objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + N, W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Tippige tekst.

 4. Kui olete valmis, vajutage klahvi F6 fookuse tekstivälja eemale.

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage enne selle kiirklahvi kasutamist paoklahvi (Esc).

 • Kiiresti Fookuse viimine esimesele ujuv kujundile, nt pildi või tekstivälja, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt + 5. Seejärel vajutage ujukujundite seas järjest edasi liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Tavanavigeerimisvaatesse naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi liikumiseks vastavalt tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mille soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+G.

 • Rühmitamise tühistamiseks valige rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+H.

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuudid soovite kopeerida.

  Märkus.: Kui valite tekstiga kujundi, saate kopeerida ilme ja lisaks kujundi atribuutide teksti laadi.

 2. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+C.

 3. Valige objekt, mida soovite atribuute kopeerida, vajutage klahvi Tab või Shift + Tab.

 4. Valitud objekti atribuute kleepimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + V.

Teksti ning objektide valimine ja redigeerimine

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Vajutage

Valige ühe märgi võrra paremale

SHIFT + nool

Valige ühe märgi võrra vasakule

SHIFT + vasak nool

Valimine sõna lõpuni

Ctrl + Shift + paremnool nool

Valimine sõna alguseni

Ctrl + Shift + vasak nool

Ülessuunas ühe rea (kursor peab olema rea alguses)

SHIFT + ülesnool nool

Valimine ühe rea võrra alla (kus kursor on rea alguses)

Shift+allanooleklahv

Objekti valimine (kui objekti sees olev tekst on valitud)

Paoklahv (Esc)

Mõne muu objekti valimine (kui üks objekt on valitud)

Klahvi TAB või Shift + Tab, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti tagasi ühe positsiooni saatmine

Ctrl + vasak nurksulg ([])

Saada objekti edasi ühe koha

Ctrl + parem nurksulg (])

Objekti viimine taha

Ctrl + Shift + vasak nurksulg ([])

Objekti toomine kõige ette

Ctrl + Shift + parem nurksulg (])

Valige objekti sees oleva teksti (koos objektiga)

Sisestusklahv (Enter)

Kõigi objektide valimine

Ctrl+A (vahekaardil Slaidid)

Esitamiseks või peatamiseks meediumi

Ctrl+tühikuklahv

Kõigi slaidide valimine

Ctrl+A (slaidisorterivaates)

Kogu teksti valimine

Ctrl+A (vahekaardil Liigendus)

Teksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vasakpoolse tärgi kustutamine

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+Backspace

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Parempoolse sõna kustutamine

Märkus.: Selle tegemiseks peab kursor olema sõnade vahel.

Ctrl+Delete

Valitud objekti või teksti lõikamine

Ctrl+X

Valitud objekti või teksti kopeerimine

Ctrl + C

Lõigatud või kopeeritud objekti või teksti kleepimine

Ctrl + V

Objekti dubleerimine

Ctrl+D

CTRL + lohistage

Viimase toimingu tagasi võtmine

Ctrl+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Ainult vormingu kopeerimine

Juhtklahv (Ctrl) + Tõstuklahv (Shift) + C

Ainult vormingu kleepimine.

Ctrl+Shift+V

Animatsioonipintsli kopeerimine

Alt+Shift+C

Animatsioonipintsli kleepimine

Alt+Shift+V

Dialoogiboksi Teisiti kleepimine avamine

Ctrl+Alt+V

Tekstis liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

Vasaknooleklahv

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnooleklahv

Liikumine ühe rea üles

Up arrow key

Liikumine ühe rea võrra alla

Down arrow key

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

Ctrl+vasaknooleklahv

Ühe sõna võrra paremale liikumine

Ctrl+paremnooleklahv

Rea lõppu liikumine

Klahv End

Rea algusse liikumine

Avaleht

Liikumine ühe lõigu võrra üles

Ctrl+ülesnooleklahv

Liikumine ühe lõigu võrra alla

Ctrl+allanooleklahv

Tekstivälja lõppu liikumine

Ctrl+End

Tekstivälja algusse liikumine

Ctrl+Home

Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on viimase slaidi kohatäite, see toiming lisab uue slaidi Slaidipaigutus on sama nagu algsel slaidil

Ctrl + Enter

Liikumine otsimine viimase toimingu kordamine

Shift+F4

Liikumine ja nende tabelite kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (Tab)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

Shift+Tab

Liikumine järgmisele reale

Down arrow key

Liikumine eelmisele reale

Up arrow key

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

Ctrl+Tab

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

Tabeldusklahvi alumises paremas tabelilahtris

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Objekti valimiseks vajutage klahvi Tab või Shift + Tab, kuni olete jõudnud soovitud objekt.

 2. Kiirmenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift+F10.

 3. Vajutage objekti redigeerimiseks O, Enter ja seejärel vajutage klahvi E.

Teksti vormindamine

Enne mõnd neist kiirklahvidest, valige tekst, mida soovite vormindada.

Fondi või selle suuruse muutmine

Soovitud toiming

Vajutage

Fondi muutmiseks dialoogiboksi Font avamine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suurendamine

Ctrl + Shift + täisnurkne nurksulgu (>)

Fondi suuruse vähendamine

Ctrl + Shift + vasak nurksulg (<)

Märgivormingu rakendamine

Soovitud toiming

Vajutage

Märgi märgivormingu muutmiseks dialoogiboksi Font avamine

Ctrl+T

Lausealguse suurtähed väiketähtedeks või suurtähtedeks vaheldumisi aktiveerimine

Shift+F3

Paksu vormingu rakendamine

Ctrl + B

Allakriipsutusvorminguga teksti rakendamine

Ctrl + U

Kursiivvormingu rakendamine

Ctrl + I

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

Ctrl+võrdusmärk (=)

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

Ctrl+Shift+plussmärk (+)

Ülaindeksi vormingu eemaldamine

Ctrl+tühikuklahv

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Tekstivormingu kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vormingu kopeerimine

Juhtklahv (Ctrl) + Tõstuklahv (Shift) + C

Vormingu kleepimine

Ctrl+Shift+V

Lõikude joondamine

Soovitud toiming

Vajutage

Lõigu keskele

Ctrl + E

Lõigu õigustatud

Ctrl + J

Lõigu joondamine vasakule

Ctrl + L

Lõigu joondamine paremale

Ctrl + R

Kommentaaride lisamine ja neile vastamine

Nende kiirklahvide kasutamiseks käsu Lisa kommentaar (Alt + N, L) paani kommentaarid avamiseks.

Soovitud toiming

Vajutage

Uue kommentaari lisamine.

Ctrl+N

Valitud kommentaarile vastamine

Ctrl+R

Slaidide või jaotiste järjestuse muutmine slaidipakis

Slaidide või slaidi esitluse jaotiste järjestuse muutmiseks tehke järgmist.

Toiming

Klahvikombinatsioon

Liikumine valitud slaidi või jaotist järjestuses

Ctrl+ülesnooleklahv

Valitud slaidi või jaotise teisaldamine järjestuses alla

Ctrl+allanooleklahv

Liikumine valitud slaidi või jaotist alguseni

Ctrl + Shift + ülesnool nool

Valitud slaidi või jaotise lõppu liikumine

Ctrl + Shift + allanool nool

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile.

F6

(Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

Kui fookus on tööülesande paanil suvandit, liikuda järgmise või eelmise suvandi tööpaanil.

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

Ctrl+tühikuklahv

Viib järgmise käsu tööpaani menüü.

Ülesnool, allanool

Klõpsake tööpaani menüü esile tõstetud suvand.

Sisestusklahv (Enter)

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tööpaani teisaldamine

(Mõned toimingud paanide – nt tausta vorming – saate teisaldada, samas kui teised – näiteks kujundus ideede – ei saa.) 

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Kui tööülesande dokitud aknas PowerPoint , vajutage klahvi Ctrl ja seejärel jätkata etappi 4.

 4. Soovitud tööpaanile liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. 

Uuesti dokkimiseks ujuv tööpaaniteisaldamine ujuv paani PowerPoint akna paremale või vasakule servale, kuni see dokid paremnool või vasaknool abil. 

Tööpaani suuruse muutmine

(Mõned toimingud paanide – nt tausta vorming – suurust saab muuta, samas kui teised – näiteks kujundus ideede – ei saa.)  

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Järgmiste klahvide abil tööpaani dokitud aknas PowerPoint :

  Soovitud toiming

  Vajutage

  Paani laiendada.

  Vasaknool

  Kitsendamiseks tööpaani

  Paremnool

  Kui tööpaan on ujuv aken, kasutage klahve:

  Soovitud toiming

  Vajutage

  Paani laiendada.

  Paremnool

  Kitsendamiseks tööpaani

  Vasaknool

  Paani pikendaks

  Allanool

  Lühendage paani

  Ülesnool

Kohandatud kiirklahvid

PowerPointi menüü-üksustele, lindistatud makrodele ja Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodile kohandatud kiirklahvide määramiseks peate kasutama muu tootja lisandmoodulit (nt Shortcut Manager PowerPointi jaoks), mis on saadaval veebisaidil OfficeOne'i lisandmoodulid PowerPointi jaoks.

Selle teema printimiseks vajutage esmalt käsu Kuva kõik valimiseks tabeldusklahvi (TAB). Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Kiirlingid

Võrguspikker

Office’i põhifunktsioonid

Lindil liikumine

Põhitoimingud PowerPointis

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Kiirklahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Naasmine PowerPointi spikriakna Spikker ja abi sisukorda

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB, SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisesse spikriteemasse naasmine (nupp Tagasi)

ALT+VASAKNOOLEKLAHV või TAGASILÜKKEKLAHV

Järgmisesse spikriteemasse liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

PAOKLAHV (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus.: Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine On võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

F6 (kuni fookus on väljal Tippige otsitavad sõnad box), tabeldusklahv (TAB), allanool

Tippige tekst väljale Tippige otsitavad sõnad. On võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda.

F6

Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool, allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool, paremnool

Office’i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB, TAB

Eelmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB, TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Avatud esitluse leviedastus kaugpublikule PowerPointi veebirakenduse kaudu

CTRL+F5

Mõnelt muult programmiakna paanilt järgmisele tööpaan liikumine (päripäeva). Võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

Märkus.: Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, vajutage lindile liikumiseks muuteklahvi ALT ja seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise PowerPointi akna aktiveerimine mitme avatud PowerPointi akna puhul

CTRL+F6

Eelmise PowerPointi akna aktiveerimine

CTRL+SHIFT+F6

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või fondisuuruse muutmine

Märkus.: Nende kiirklahvide kasutamiseks peab kursor asuma tekstiväljal.

Soovitud toiming

Vajutage

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Soovitud toiming

Vajutage

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+ALLANOOLEKLAHV

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPointis liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Otsimine ja asendamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Otsing avamine

CTRL+F

Dialoogiboksi Asendamine avamine

CTRL+H

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Mõnelt muult programmiakna paanilt tööpaan (päripäeva) liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

F6

Aktiivse tööpaani puhul vastavalt järgmise või eelmise suvandi valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine

CTRL+ALLANOOLEKLAHV

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

ALLA- või ÜLESNOOLEKLAHV

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu tegemine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME-klahv, END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Valitud galerii loendis vastavalt algusesse või lõppu liikumine

HOME-klahv, END-klahv

Tööpaani sulgemine

CTRL+SPACEBAR, C

Lõikelaua avamine

ALT+H, F, O

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Kui tööülesande dokitud aknas PowerPoint , vajutage klahvi Ctrl ja seejärel jätkata etappi 4.

 4. Soovitud tööpaanile liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. 

Uuesti dokkimiseks ujuv tööpaaniteisaldamine ujuv paani PowerPoint akna paremale või vasakule servale, kuni see dokid paremnool või vasaknool abil. 

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajutage rohkemate käskudega menüü kuvamiseks tööpaan olles klahve CTRL+tühikuklahv.

 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

Kui olete suuruse muutmisega lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

Dialoogibokside kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.)

Allanool

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine. (Mõni vahekaart peab avatud dialoogiboksis olema juba aktiveeritud.)

Ülesnool

Valitud ripploendi avamine

Allanool, ALT+allanool

Suletud loendi puhul selle avamine ja loendis olevale suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esitäht

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel

Ülesnool, allanool

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine

Suvandis allakriipsutatud täht

Dialoogiboksi nupule määratud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksides redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu saate sisestada või kleepida kirje (nt oma kasutajanime või kausta tee).

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse

KODUKLAHV (HOME)

Liikumine kirje lõppu

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule

Vasaknool, paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine kursorist kirje alguseni

SHIFT+HOME (koduklahv)

Teksti valimine kursorist kirje lõpuni

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Dialoogiboksi Avamine kuvamine

ALT+F, siis O

Dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine

ALT+F, siis A

Liikumine avatud ripploendi väärtuste või suvandirühma käskude vahel

Nooleklahvid

Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine dialoogiboksi käskude või jaotiste seas

Tabeldusklahv TAB

Failitee rippmenüü avamine

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Lindil liikumine

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga praeguses vaates kasutatava funktsiooni juures kuvatakse klahvivihjed.

  Kiirklahvid menüüs Fail

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi. Nt, kui menüü Avaleht on aktiivne, saate klahvikombinatsiooni ALT+H, F, S vajutamisega avada jaotise Font loendiboksi Suurus.

  Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Menüülindiga töötamisel saate klaviatuuri abil liikuda ühelt menüült ja käsult teisele seni, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri abil üksustele liikumiseks hiirt kasutamata.

Soovitud toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

ALT või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindil vastavalt vasakpoolsele või parempoolsele menüüle

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel vasaknool või paremnool

Lindi peitmine või kuvamine

CTRL+F1

Valitud käsu kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • teie dokument

F6

Fookuse viimine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi)

TAB, SHIFT+TAB

Lindi üksuste vahel vastavalt alla, üles, vasakule või paremale liikumine

Allanool, ülesnool, vasaknool, paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks

Sisestusklahv (ENTER)

Juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine lindil ja fookuse viimine tagasi dokumenti

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

PowerPointi tavalised toimingud

Uue esitluse loomine Ctrl+N

Ühelt paanilt teisele liikumine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Päripäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

F6

Vastupäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

SHIFT+F6

Paanil Slaidid ja liigendus vahekaartide Slaidid ja Liigendus vaheldumisi aktiveerimine (normaalvaates)

CTRL+SHIFT+TAB

Liigendusvaates töötamine

Toiming

Vajutage

Lõigu tõstmine

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine

ALT+SHIFT+paremnool

Valitud lõikude tõstmine

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirjataseme 1 kuvamine

ALT+SHIFT+1

Pealkirja all oleva teksti laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Kujundi lisamine

 1. Vajutage nupu Kujundid valimiseks muuteklahvi ALT, vabastage see ning vajutage täheklahve N, S ja siis H.

 2. Kasutage nooleklahve kujundite kategooriates liikumiseks ja valige soovitud kujund.

 3. Valitud kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Tekstivälja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see, vajutage täheklahvi N ja siis klahvi X.

 2. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Objekti lisamine

 1. Vajutage nupu Objekt valimiseks muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja J.

 2. Kasutage objektide vahel liikumiseks nooleklahve.

 3. Soovitud objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi kerimiseks vastavalt tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani.

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mida soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+G.

 • Rühmitamise tühistamiseks valige soovitud rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

Koordinaatvõrgu või juhikute kuvamine või peitmine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite tekstiga kujundi, saate lisaks kujundi atribuutidele kopeerida teksti välimuse ja laadi.

 2. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Parempoolse märgi valimine

SHIFT+paremnool

Vasakpoolse märgi valimine

SHIFT+vasaknool

Valimine sõna lõpuni

CTRL+SHIFT+paremnool

Valimine sõna alguseni

CTRL+SHIFT+vasaknool

Ülessuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses)

SHIFT+ülesnool

Allasuunas ühe rea valimine (kursor peab olema rea alguses)

SHIFT+allanool

Objekti valimine (kui objekti sees olev tekst on valitud)

Paoklahv (Esc)

Objekti valimine (kui mõni muu objekt on juba valitud)

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (Enter)

Kõigi objektide valimine

CTRL+A (vahekaardil Slaidid)

Kõigi slaidide valimine

CTRL+A (slaidisorterivaates)

Kogu teksti valimine

CTRL+A (vahekaardil Liigendus)

Teksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine

Märkus.: Selle tegemiseks peab kursor olema sõnade vahel.

CTRL+DELETE

Valitud objekti või teksti lõikamine

CTRL+X

Valitud objekti või teksti kopeerimine

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti või teksti kleepimine

CTRL+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Dialoogiboksi Teisiti kleepimine avamine

CTRL+ALT+V

Tekstis liikumine

Soovitud toiming

Vajutage

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Liikumine eelmise toimingu Otsing kordamiseks

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanoolt, kuni valitud on Töölehe objekt. Siis vajutage käsu Redigeeri valimiseks paremnoolt ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Märkus.: Otseteemenüüs oleva käsu nimi sõltub manustatud või lingitud objekti tüübist. Nt manustatud Microsoft Office Exceli töölehe puhul on käsu nimi Töölehe objekt, aga manustatud Microsoft Office Visio joonistuse korral on käsu nimi Visio objekt.

Märkide ja lõikude vormindamine ning joondamine

Fondi või fondisuuruse muutmine

Märkus.: Nende kiirklahvide kasutamiseks tuleb kõigepealt valida tekst, mida soovite muuta.

Toiming

Vajutage

Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse suurendamine

CTRL+<

Fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Märgivormingute rakendamine

Soovitud toiming

Vajutage

Dialoogiboksi Font avamine märgivormingu muutmiseks

CTRL+T

Täheregistri muutmine lausealguse suurtähtedeks, väiketähtedeks või suurtähtedeks

SHIFT+F3

Paksu vormingu rakendamine

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine

CTRL+U

Kursiivvormingu rakendamine

CTRL+I

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+SHIFT+plussmärk

Märkide käsitsivormingu (nt üla- ja alaindeks) eemaldamine

CTRL+tühikuklahv

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Tekstivormingute kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vormingute kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Vormingute kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Lõikude joondamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Esitluse kuvamine

Esitluse esitamisel slaidiseansivaates saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Slaidiseansi kiirklahvid

Soovitud toiming

Klahvid

Esitluse käivitamine algusest

F5

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N, sisestusklahv (ENTER), PAGE DOWN, paremnool, allanool või tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P, PAGE UP, vasaknool, ülesnool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Liikumine slaidi numbrile

arv + sisestusklahv (ENTER)

Musta ekraani kuvamine või mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Valge ekraani kuvamine või valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine

M

Slaidi jutustuse ja ajastuse uuesti lindistamine

R

Esimesele slaidile naasmine

Hoidke paremat ja vasakut hiireklahvi kaks sekundit all

Hiirekursori kuvamine ja peitmine

A või =

Kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+P

Kursori muutmine nooleks

CTRL+A

Kursori muutmine kustutuskummiks

CTRL+E

Tindimärkmete kuvamine ja peitmine

CTRL+M

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

CTRL+U

Dialoogiboksi Kõik slaidid kuvamine

CTRL+S

Arvuti tegumiriba kuvamine

CTRL+T

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Meediumi otseteed esitluse ajal

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Meediumifaili taasesituse peatamine

ALT+Q

Esitamise ja seiskamise vaheldumisi aktiveerimine

ALT+P

Liikumine järgmisele järjehoidjale

ALT+END

Liikumine eelmisele järjehoidjale

ALT+HOME

Helitugevuse suurendamine

ALT+ülesnool

Helitugevuse vähendamine

ALT+allanool

Edasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Tagasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE UP

Heli vaigistamine

ALT+U

Juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

Veebiesitluste sirvimine

Järgmiste klahvide abil saate oma veebiesitlust vaadata brauseri Microsoft Internet Explorer 4.0 või uuema versiooniga.

Soovitud toiming

Vajutage

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel edasisuunas liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel tagasisuunas liikumine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine järgmisele slaidile

Tühikuklahv

Valikupaanifunktsiooni kasutamine

Kasutage valikupaanil järgmisi kiirklahve.

Valikupaani avamiseks vajutage klahve Alt, H, S, L, ja seejärel P.

Toiming

Klahvid

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Klaviatuuri fookuse liigutamine valikupaanil puuvaate ja nuppude Kuva kõik ja Peida kõik vahel

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

Märkus.: Selle otsetee kasutamiseks peab fookus olema valikupaani puuvaates.

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Menüükäskudele, lindistatud makrodele ja Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodile kohandatud kiirklahvide määramiseks rakenduses Office PowerPoint 2007 peate kasutama muu tootja lisandmoodulit (nt Shortcut Manager for PowerPoint), mis on saadaval veebisaidil OfficeOne’i lisandmoodulid PowerPointi jaoks.

Selle teema printimiseks vajutage esmalt käsu Kuva kõik valimiseks tabeldusklahvi (TAB). Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER) ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Kiirlingid

Võrguspikker

Office’i põhifunktsioonid

Lindil liikumine

Põhitoimingud PowerPointis

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Kiirklahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Tagasi PowerPointi avalehele liikumine.

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB, SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi PowerPointi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisesse spikriteemasse naasmine (nupp Tagasi)

ALT+VASAKNOOLEKLAHV või TAGASILÜKKEKLAHV

Järgmisesse spikriteemasse liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

Ülesnool, allanool

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

PAOKLAHV (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Märkus.: Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine On võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

F6 (kuni fookus on väljal Tippige otsitavad sõnad box), tabeldusklahv (TAB), allanool

Tippige tekst väljale Tippige otsitavad sõnad. On võimalik, et peate klahvi F6 vajutama mitu korda.

F6

Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

Ülesnool, allanool

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Vasaknool, paremnool

Office’i põhifunktsioonid

Akende kuvamine ja kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Aktiivse akna suurenduseelse suuruse taastamine.

CTRL+F5

Mõnelt muult programmiakna paanilt järgmisele tööpaanile liikumine (päripäeva). On võimalik, et klahvi F6 tuleb vajutada mitu korda.

Märkus.: Kui klahvi F6 vajutamisel soovitud tööpaani ei kuvata, vajutage Microsoft Office Fluenti kasutajaliidese osa moodustavale lindile liikumiseks muuteklahvi ALT ja seejärel tööpaanile liikumiseks klahve CTRL+TAB. Lint on osa uuest Microsoft Office Fluenti kasutajaliidesest. See asendab arvukad menüüd ja tööriistaribad ühe keskse kohaga, mille kaudu on mugav kõik vajalikud käsud kiiresti üles leida.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Eelmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Teisalda käivitamine (akna Juhtmenüü). Akna teisaldamiseks vajutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F7

Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Suurus käivitamine (akna Juhtmenüü). Akna suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F8

Akna kahandamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või fondisuuruse muutmine

Soovitud toiming

Vajutage

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Soovitud toiming

Vajutage

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Microsoft Office PowerPointis liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Otsimine ja asendamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Otsing avamine

CTRL+F

Dialoogiboksi Asendamine avamine

CTRL+H

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Soovitud toiming

Vajutage

Mõnelt muult programmiakna paanilt tööpaan (päripäeva) liikumine. (Võib-olla tuleb klahvi F6 vajutada mitu korda.)

F6

Aktiivse tööpaani puhul vastavalt järgmise või eelmise suvandi valimine

Tabeldusklahv (TAB), SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine

CTRL+ALLANOOLEKLAHV

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

ALLA- või ÜLESNOOLEKLAHV

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu tegemine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME-klahv, END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides vastavalt üles või alla.

PAGE UP, PAGE DOWN

Valitud galerii loendis vastavalt algusesse või lõppu liikumine

HOME-klahv, END-klahv

Tööpaani sulgemine

CTRL+SPACEBAR, C

Lõikelaua avamine

ALT+H, F, O

Tööpaani sulgemine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Kasutage nupu Sule valimiseks nooleklahve ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Tööpaani teisaldamine

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Teisalda ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Kui tööülesande dokitud aknas PowerPoint , vajutage klahvi Ctrl ja seejärel jätkata etappi 4.

 4. Soovitud tööpaanile liikumiseks kasutage NOOLEKLAHVE ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. 

Uuesti dokkimiseks ujuv tööpaaniteisaldamine ujuv paani PowerPoint akna paremale või vasakule servale, kuni see dokid paremnool või vasaknool abil. 

Tööpaani suuruse muutmine

(Mõned toimingud paanide – nt tausta vorming – suurust saab muuta, samas kui teised – näiteks kujundus ideede – ei saa.)  

 1. Vajadusel vajutage tööpaanile liikumiseks klahvi F6.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tühikuklahv tööpaani menüü avamiseks.

 3. Valige nooleklahvide abil nupp Muuda suurust ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Muutke nooleklahvide abil tööpaani suurus ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

  Järgmiste klahvide abil tööpaani dokitud aknas PowerPoint :

  Soovitud toiming

  Vajutage

  Paani laiendada.

  Vasaknool

  Kitsendamiseks tööpaani

  Paremnool

  Kui tööpaan on ujuv aken, kasutage klahve:

  Soovitud toiming

  Vajutage

  Paani laiendada.

  Paremnool

  Kitsendamiseks tööpaani

  Vasaknool

  Paani pikendaks

  Allanool

  Lühendage paani

  Ülesnool

Nutikate siltide vaatamine ja kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Kuvatakse nutika sildi menüü või teade. Kui nutikaid silte on mitu, liigutakse järgmisele nutikale sildile ja kuvatakse selle menüü või teade.

ALT+SHIFT+F10

Nutika sildi menüüs järgmise üksuse valimine.

ALLANOOLEKLAHV

Nutika sildi menüüs eelmise üksuse valimine.

ÜLESNOOLEKLAHV

Nutika sildi menüüs valitud üksusega seotud toimingu tegemine.

Sisestusklahv (ENTER)

Nutika sildi menüü või teate sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Näpunäited

 • Nutika sildi kuvamisel võite lasta end sellest helisignaaliga teavitada. Helivihjete kuulmiseks vajate helikaarti. Teie arvutisse peab olema installitud ka Microsoft Office Sounds.

 • Kui teil on juurdepääs Internetile, saate Microsoft Office Soundsi alla laadida Microsoft Office Online’i veebisaidilt. Pärast helifailide installimist tehke rakendues Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 või Microsoft Office Word 2007 järgmist.

  1. Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + F ja seejärel vajutage täht I Vastavad suvandid.

  2. Vajutage kategooriale Täpsem liikumiseks klahvi A või kasutage soovitud sätte leidmiseks üles- või allanooleklahvi.

  3. Vajutage kategooria Täpsem jaotises Üldine klahvikombinatsiooni ALT+F, et märkida ruut Luba heliga tagasiside. Seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni jõuate nupule OK, ja siis vajutage sisestusklahvi (ENTER).

   Märkus.: Selle ruudu märkimine või tühjendamine mõjutab kõiki helitoega Office’i programme.

Tööpaani suuruse muutmine

 1. Vajutage rohkemate käskudega menüü kuvamiseks tööpaan olles klahve CTRL+tühikuklahv.

 2. Vajutage käsu Muuda suurust valimiseks allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tööpaani suuruse muutmiseks kasutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

Märkus.: Kui olete suuruse muutmisega lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

Dialoogibokside kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Valitud ripploendi avamine.

ALT+allanool

Suletud loendi puhul selle avamine ja loendis olevale suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esitäht

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse

KODUKLAHV (HOME)

Liikumine kirje lõppu

END-klahv

Liikumine ühe märgi võrra vastavalt paremale või vasakule

Vasaknool, paremnool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+paremnool

Teksti valimine kursorist kirje alguseni

SHIFT+HOME (koduklahv)

Teksti valimine kursorist kirje lõpuni

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Eelmisse kausta liikumine. Nupu pilt

ALT+1

Ühe taseme võrra ülespoole Viiktekst 1 nupp: avatud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal kausta avamine.

ALT+2

Kustutamine Viiktekst 1 nupp: valitud kausta või faili kustutamine.

ALT+3 või kustutusklahv (DELETE)

Uue kausta loomine Nupu pilt nupp: uue kausta loomine.

ALT+4

Vaated Nupu pilt nupp: saadaoleva vaate aktiveerimine.

ALT+5

Nupp Tööriistad: saate kuvada menüü Tööriistad.

ALT+L

Valitud üksuse (nt kaust või fail) kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine dialoogiboksi käskude või jaotiste seas

Tabeldusklahv TAB

Otsinguloendi avamine.

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Lindil liikumine

Juurdepääs kõigile käskudele paari klahvivajutusega

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT).

  Iga parajasti kuvatavas vaates kasutatava funktsiooni juures on klahvispikrid. Järgmine näide käsitleb Microsoft Office Wordi.

  Menüülint koos klahvispikritega

 2. Vajutage soovitud funktsiooni klahvivihje tähe klahvi.

 3. Sõltuvalt vajutatavast täheklahvist võidakse kuvada täiendavaid klahvivihjeid. Kui näiteks menüü Avaleht on aktiivne ja vajutate täheklahvi N, kuvatakse menüü Lisa ja selle menüü jaotiste klahvivihjed.

 4. Jätkake täheklahvide vajutamist, kuni jõuate soovitud käsu või juhtelemendini. Mõnel juhul tuleb esmalt vajutada käsku sisaldava jaotise täheklahvi. Näiteks saate klahvikombinatsiooni ALT+H, F, S vajutamisega avada jaotise Font loendiboksi Suurus.

  Märkus.: Tegevuse katkestamiseks ja klahvivihjete peitmiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

Klaviatuuri fookuse muutmine hiirt kasutamata

Menüülindiga töötamisel saate klaviatuuri abil liikuda ühelt menüült ja käsult teisele seni, kuni jõuate soovitud funktsioonini. Järgmisest tabelist leiate mitu viisi klaviatuuri abil üksustele liikumiseks hiirt kasutamata.

Soovitud toiming

Klahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja kiirklahvide aktiveerimine.

ALT või F10. Dokumenti tagasi liikumiseks ja kiirklahvide tühistamiseks vajutage uuesti ühte neist klahvidest.

Liikumine lindil vastavalt vasakpoolsele või parempoolsele menüüle

Aktiivse menüü valimiseks klahv F10 ja seejärel vasaknool või paremnool

Lindi peitmine või kuvamine

CTRL+F1

Valitud käsu kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Akna järgmiste alade valimiseks liigutage fookust:

 • lindi aktiivne menüü

 • mis tahes avatud tööpaan

 • teie dokument

F6

Fookuse viimine lindi mis tahes käsule (vastavalt kas edasi või tagasi)

TAB, SHIFT+TAB

Lindi üksuste vahel vastavalt alla, üles, vasakule või paremale liikumine

Allanool, ülesnool, vasaknool, paremnool

Lindil valitud käsu või juhtelemendi aktiveerimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud menüü või galerii avamine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Lindi käsu või juhtelemendi aktiveerimine väärtuse muutmiseks

Sisestusklahv (ENTER)

Juhtelemendi väärtuse muutmise lõpetamine lindil ja fookuse viimine tagasi dokumenti

Sisestusklahv (ENTER)

Lindil valitud käsu või juhtelemendi spikri kuvamine. (Kui valitud käsu kohta pole ühtegi spikriteemat, kuvatakse selle asemel programmi üldspikker.)

F1

PowerPointi tavalised toimingud

Uue esitluse loomine Ctrl+N

Ühelt paanilt teisele liikumine

Soovitud toiming

Vajutage

Päripäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

F6

Vastupäeva liikumine paanide vahel (normaalvaates)

SHIFT+F6

Paanil Slaidid ja liigendus vahekaartide Slaidid ja Liigendus vaheldumisi aktiveerimine (normaalvaates)

CTRL+SHIFT+TAB

Liigendusvaates töötamine

Soovitud toiming

Vajutage

Lõigu tõstmine

ALT+SHIFT+vasaknool

Lõigu langetamine

ALT+SHIFT+paremnool

Valitud lõikude tõstmine

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lõikude langetamine

ALT+SHIFT+allanool

Pealkirjataseme 1 kuvamine

ALT+SHIFT+1

Pealkirja all oleva teksti laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Pealkirja all oleva teksti ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Kujundite, piltide, väljade, objektide ja WordArt-iga töötamine

Kujundi lisamine

 1. Vajutage nupu Kujundid valimiseks muuteklahvi ALT, vabastage see ning vajutage täheklahve N, S ja siis H.

 2. Kasutage nooleklahve kujundite kategooriates liikumiseks ja valige soovitud kujund.

 3. Valitud kujundi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Välja lisamine

 1. Vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ning vajutage seejärel täheklahvi N.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), et liikuda käsule Tekstiväli, mis asub menüü Lisa jaotises Tekst.

 3. Tekstivälja lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

Objekti lisamine

 1. Vajutage nupu Objekt valimiseks muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja J.

 2. Kasutage objektide vahel liikumiseks nooleklahve.

 3. Soovitud objekti lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER.

WordArt-objekti lisamine

 1. Nupu WordArt valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT), vabastage see ja vajutage täheklahve N ja W.

 2. Soovitud WordArti laadi valimiseks kasutage nooleklahve ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 3. Tippige soovitud tekst.

Kujundi valimine

Märkus.: Kui kursor asub teksti sees, vajutage paoklahvi (Esc).

 • Ühe kujundi valimiseks vajutage objektide seas edasi või tagasi kerimiseks vastavalt tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB, kuni objektil, mille soovite valida, kuvatakse suurusepidemed.

 • Mitme üksuse valimiseks kasutage valikupaani.

Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamine ja rühmitamise tühistamine

 • Kujundite, piltide ja WordArt-objektide rühmitamiseks valige üksused, mida soovite rühmitada, ja vajutage seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+G.

 • Rühmitamise tühistamiseks valige soovitud rühm ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+G.

Koordinaatvõrgu või juhikute kuvamine või peitmine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Koordinaatvõrgu kuvamine või peitmine

SHIFT+F9

Juhikute kuvamine ja peitmine

ALT+F9

Kujundi atribuutide kopeerimine

 1. Valige kujund, mille atribuute soovite kopeerida.

  Kui valite manustatud tekstiga kujundi, saate lisaks kujundi atribuutidele kopeerida teksti välimuse ja laadi.

 2. Objekti atribuutide kopeerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+C.

 3. Selle objekti valimiseks, millele soovite atribuute kopeerida, vajutage tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+SHIFT+V.

Teksti ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Parempoolse märgi valimine

SHIFT+paremnool

Vasakpoolse märgi valimine

SHIFT+vasaknool

Valimine sõna lõpuni

CTRL+SHIFT+paremnool

Valimine sõna alguseni

CTRL+SHIFT+vasaknool

Üleval asuva rea valimine.

SHIFT+ülesnool

All asuva rea valimine.

SHIFT+allanool

Objekti valimine (koos objekti sees oleva tekstiga).

Paoklahv (ESC)

Objekti valimine (valitakse objekt).

TAB või SHIFT+TAB, kuni soovitud objekt on valitud

Objekti sees oleva teksti valimine (koos objektiga)

Sisestusklahv (Enter)

Kõigi objektide valimine

CTRL+A (vahekaardil Slaidid)

Kõigi slaidide valimine

CTRL+A (slaidisorterivaates)

Kogu teksti valimine

CTRL+A (vahekaardil Liigendus)

Teksti ja objektide kustutamine ning kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vasakpoolse märgi kustutamine.

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine.

Kustutusklahv (DELETE)

Parempoolse sõna kustutamine.

CTRL+DELETE

Valitud objekti lõikamine.

CTRL+X

Valitud objekti kopeerimine.

CTRL+C

Lõigatud või kopeeritud objekti kleepimine.

CTRL+V

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Ainult vormingu kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Ainult vormingu kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Teisiti kleepimine

CTRL+ALT+V

Tekstis liikumine

Soovitud toiming

Klahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Liikumine järgmise tiitli- või kehateksti kohatäiteni. Kui see on slaidi viimane kohatäide, lisatakse uus slaid, millel on algse slaidiga sama paigutus.

CTRL+ENTER

Liikumine eelmise toimingu Otsing kordamiseks

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Tabelduskoha lisamine lahtrisse

CTRL+TAB

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Lingitud või manustatud objekti redigeerimine

 1. Soovitud objekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB.

 2. Kiirmenüü kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni SHIFT+F10.

 3. Vajutage allanooleklahvi, et valida Töölehe objekt, ja seejärel uuesti, et valida Redigeeri.

Märkide ja lõikude vormindamine ning joondamine

Fondi või fondisuuruse muutmine

Soovitud toiming

Vajutage

Dialoogiboksi Font avamine fondi muutmiseks

CTRL+SHIFT+F

Dialoogiboksi Font avamine fondi suuruse muutmiseks

CTRL+SHIFT+P

Fondi suuruse suurendamine

CTRL+<

Fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Märgivormingute rakendamine

Toiming

Klahvid

Dialoogiboksi Font avamine märgivormingu muutmiseks

CTRL+T

Täheregistri muutmine lausealguse suurtähtedeks, väiketähtedeks või suurtähtedeks

SHIFT+F3

Paksu vormingu rakendamine

CTRL+B

Allakriipsutuse rakendamine

CTRL+U

Kursiivvormingu rakendamine

CTRL+I

Vormindamine allindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+võrdusmärk

Vormindamine ülaindeksina (automaatne vahekauguse reguleerimine)

CTRL+SHIFT+plussmärk

Märkide käsitsivormingu (nt üla- ja alaindeks) eemaldamine

CTRL+tühikuklahv

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Tekstivormingute kopeerimine

Soovitud toiming

Vajutage

Vormingute kopeerimine

CTRL+SHIFT+C

Vormingute kleepimine

CTRL+SHIFT+V

Lõikude joondamine

Soovitud toiming

Vajutage

Lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Esitluse kuvamine

Esitluse läbiviimisel täisekraanrežiimis saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Soovitud toiming

Vajutage

Esitluse käivitamine algusest.

F5

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N, sisestusklahv (ENTER), PAGE DOWN, paremnool, allanool või tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P, PAGE UP, vasaknool, ülesnool või tagasilükkeklahv (BACKSPACE)

Liikumine slaidi numbrile

arv + sisestusklahv (ENTER)

Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine

M

Esimesele slaidile naasmine

1 + sisestusklahv (ENTER)

Peidetud kursori uuesti kuvamine või kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+P

Peidetud kursori uuesti kuvamine või kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+A

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

CTRL+U

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Näpunäide.: Juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

Veebiesitluste sirvimine

Järgmiste klahvide abil saate oma veebiesitlust vaadata brauseri Microsoft Internet Explorer 4.0 või uuema versiooniga.

Soovitud toiming

Klahvid

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel edasisuunas liikumine

Tabeldusklahv (TAB)

Veebiesitluse, aadressiriba ja lingiriba hüperlinkide vahel tagasisuunas liikumine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER)

Liikumine järgmisele slaidile

Tühikuklahv

Liikumine eelmisele slaidile

Tagasilükkeklahv

Valikupaanifunktsiooni kasutamine

Kasutage valikupaanil järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Valikupaani avamine

ALT, J, D, A ja siis P

Fookuse viimine ühelt paanilt teisele

F6

Kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Fookuse viimine üksusele või üksuste rühmale

Ülesnool või allanool

Fookuse viimine rühma üksuselt emarühmale

Vasaknool

Fookuse viimine rühmalt rühma esimesele üksusele

Paremnool

Aktiivse rühma ja kõigi selle tütarrühmade laiendamine

* (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma laiendamine

+ (ainult numbriklahvistikul)

Aktiivse rühma ahendamine

- (ainult numbriklahvistikul)

Fookuse viimine üksusele ja üksuse valimine

SHIFT+ülesnool või SHIFT+allanool

Aktiivse üksuse valimine

Tühikuklahv või sisestusklahv (ENTER)

Aktiivse üksuse valimise tühistamine

SHIFT+tühikuklahv või SHIFT+ENTER

Valitud üksuse toomine ette

CTRL+SHIFT+F

Valitud üksuse viimine taha

CTRL+SHIFT+B

Aktiivse üksuse kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+S

Aktiivse üksuse ümbernimetamine

F2

Klaviatuuri fookuse liigutamine valikupaanil puuvaate ja nuppude Kuva kõik ja Peida kõik vahel

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Kõigi rühmade ahendamine

ALT+SHIFT+1

Kõigi rühmade laiendamine

ALT+SHIFT+9

Menüükäskudele, lindistatud makrodele ja Visual Basic for Applicationsi (VBA) koodile kohandatud kiirklahvide määramiseks rakenduses Office PowerPoint 2007 peate kasutama muu tootja lisandmoodulit (nt Shortcut Manager for PowerPoint), mis on saadaval veebisaidil OfficeOne’i lisandmoodulid PowerPointi jaoks.

Vt ka

PowerPointi esitluste kasutamise hõlbustamine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×