Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis PowerPointi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani ja need on oluline alternatiiv hiire kasutamisele. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi PowerPointis.

Esitluse loomisel kiirklahvide kasutamise kohta lugege lähemalt teemast Kiirklahvide kasutamine esitluse loomisel.

Märkused: 

  • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

  • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab korraga kahe või enama klahvi vajutamist, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Toiming

Kiirklahvid

Esitluse käivitamine algusest

F5

Esitluse käivitamine praegusest slaidist

Shift + F5

Esinejavaate kuvamine

Alt + F5

või

Alt + S, B

Selle artikli teemad

Slaidiseansi juhtimine esitluse ajal

Videote ja muude meediumifailide juhtimine esitluse ajal

Esitluse ajal esinejavaates liikumine

Slaidiseansi juhtimine esitluse ajal

Esitluse tegemisel slaidiseansirežiimis (täisekraanrežiimis) saab kasutada järgmisi kiirklahve. Slaidiseansirežiimi sisenemiseks vajutage Alt + S, B.

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N

Sisestusklahv (Enter)

Klahv Page Down

Paremnooleklahv

Allanooleklahv

Tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P

Klahv Page Up

Vasaknooleklahv

Ülesnooleklahv

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Liikumine slaidi numbrile

arv + sisestusklahv (Enter)

Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC)

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Slaidi jutustuse ja ajastuse uuesti lindistamine

R

Laserkursori käivitamine

Hoidke vasakut hiireklahvi mitu sekundit all

Kursori muutmine pliiatsiks

Ctrl + P

Kursori muutmine nooleks

Ctrl + A

Kursori muutmine kustutuskummiks

Ctrl + E

Tindimärkmete kuvamine ja peitmine

Ctrl + M

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

Ctrl + H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

Ctrl + U

Dialoogiboksi Kõik slaidid kuvamine

Ctrl + S

Arvuti tegumiriba kuvamine

Ctrl + T

Kiirmenüü kuvamine

Shift+F10

Praegusel slaidil olevale järgmisele hüperlingile (või muule tööpunktile) liikumine (tööpunktideks on hüperlingid, animatsioonipäästikud ning heli- ja videoobjektid)

Tabeldusklahv (Tab)

Liikumine praeguse slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile.

Shift + Tab

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine. (Valitud hüperlingi klõpsamine)

Sisestusklahv (Enter), kui hüperlink on valitud

Videote ja muude meediumifailide juhtimine esitluse ajal

Need kiirklahvid töötavad ka teie arvutist või muust seadmest imporditud videofailide puhul. Veebivideote puhul need kiirklahvid ei toimi.

Kui soovite esitluse ajal meediumifailide kiirklahvide loendit näha, vajutage klahvi F1. Seejärel valige dialoogiboksis Slaidiseansi spikker vahekaart Meediumid. Dialoogiboksi ühelt vahekaardilt teisele liikumiseks kasutage klaviatuuri nooleklahvi.

Toiming

Kiirklahvid

Meediumifaili taasesituse peatamine.

Alt + Q

Meediumifaili esitamine või peatamine.

Ctrl + tühikuklahv

Esitamise ja seiskamise vaheldumisi aktiveerimine.

Alt + P

Liikumine järgmisele järjehoidjale.

Alt + End

Liikumine eelmisele järjehoidjale.

Alt + Home

Helitugevuse suurendamine.

Alt + ülesnooleklahv

Helitugevuse vähendamine.

Alt + allanooleklahv

Heli vaigistamine.

Alt + U

Otsimine edasisuunas kolm sekundit.

Alt + Shift + Page Down

Otsimine tagasisuunas kolm sekundit.

Alt + Shift + Page Up

Otsimine edasisuunas 0,25 sekundit ja pausi tegemine.

Alt+Shift+paremnool

Otsimine tagasisuunas 0,25 sekundit ja pausi tegemine.

Alt+Shift+vasaknool

Heli ja subtiitrite menüü kuvamine/peitmine (mitme toetatud vormingus heliriba ja/või subtiitriribaga videote korral).

Alt + J

Esitluse ajal esinejavaates liikumine

Esitluse tegemisel esinejavaates saab kasutada järgmisi kiirklahve. Esinejavaade võimaldab esitlust vaadata nii, et ettekandemärkmed kuvatakse ühes arvutis (nt teie sülearvutis), teie publik aga näeb teisel kuvaril märkmeteta esitlust.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine esinejavaate ühest alast (päis, slaidi all asuvad tööriistad ja märkmepaan) teisele.

F6

Liikumine ühelt tööriistalt teisele esinejavaate ühe ala piires.

Tabeldusklahv (Tab)

Märkmepaanil ühe rea võrra allapoole kerimine.

CTRL+allanool

Märkmepaanil ühe rea võrra ülespoole kerimine.

CTRL+ülesnool

Märkmepaanil ühe ekraanivaate võrra allapoole kerimine.

CTRL+PAGE DOWN

Märkmepaanil ühe ekraanivaate võrra ülespoole kerimine.

CTRL+PAGE UP

Esitluse printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

Selle artikli teemad

Esitluse läbiviimisel täisekraanrežiimis saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Slaidiseansi kiirklahvid

Toiming

Klahvid

Esitluse käivitamine algusest

F5

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N

Sisestusklahv (Enter)

Klahv Page Down

Paremnooleklahv

Allanooleklahv

Tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P

Klahv Page Up

Vasaknooleklahv

Ülesnooleklahv

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Liikumine slaidi numbrile

arv + sisestusklahv (ENTER)

Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine

M

Slaidi jutustuse ja ajastuse uuesti lindistamine

R

Esimesele slaidile naasmine

Hoidke paremat ja vasakut hiireklahvi kaks sekundit all

Hiirekursori kuvamine ja peitmine

A või =

Kursori muutmine pliiatsiks

CTRL+P

Kursori muutmine nooleks

CTRL+A

Kursori muutmine kustutuskummiks

CTRL+E

Tindimärkmete kuvamine ja peitmine

CTRL+M

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

CTRL+U

Dialoogiboksi Kõik slaidid kuvamine

CTRL+S

Arvuti tegumiriba kuvamine

CTRL+T

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Meediumi otseteed esitluse ajal

Toiming

Kiirklahvid

Meediumifaili taasesituse peatamine

ALT+Q

Esitamise ja seiskamise vaheldumisi aktiveerimine

ALT+P

Liikumine järgmisele järjehoidjale

ALT+END

Liikumine eelmisele järjehoidjale

ALT+HOME

Helitugevuse suurendamine

ALT+ülesnool

Helitugevuse vähendamine

ALT+allanool

Edasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE DOWN

Tagasisuunas otsimine

ALT+SHIFT+PAGE UP

Heli vaigistamine

ALT+U

Esitluse printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

Näpunäide:   juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

Esitluse läbiviimisel täisekraanrežiimis saate kasutada järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Esitluse käivitamine algusest

F5

Järgmise animatsiooni käivitamine või liikumine järgmisele slaidile.

N

Sisestusklahv (Enter)

Klahv Page Down

Paremnooleklahv

Allanooleklahv

Tühikuklahv

Eelmise animatsiooni käivitamine või eelmisele slaidile liikumine

P

Klahv Page Up

Vasaknooleklahv

Ülesnooleklahv

Tagasilükkeklahv (Backspace)

Liikumine slaidile number.

arv + sisestusklahv (ENTER)

Tühja musta slaidi kuvamine või tühjalt mustalt ekraanilt esitlusse naasmine

B või punkt

Tühja valge ekraani kuvamine või tühjalt valgelt ekraanilt esitlusse naasmine

W või koma

Automaatse esitluse peatamine või taaskäivitamine

S

Esitluse lõpetamine

Paoklahv (ESC) või sidekriips

Ekraanimarginaalide kustutamine

E

Liikumine järgmisele slaidile (kui järgmine slaid on peitslaid)

H

Harjutamise ajal uute ajastuste seadmine

T

Harjutamise ajal algsete ajastuste kasutamine

O

Harjutamise ajal hiireklõpsuga edasiliikumine

M

Esimesele slaidile naasmine

1 + sisestusklahv (ENTER)

Peidetud kursori uuesti kuvamine ja/või kursori muutmine pliiatsiks.

CTRL + P

Peidetud kursori uuesti kuvamine ja/või kursori muutmine nooleks.

CTRL + A

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine kohe

CTRL+H

Kursori ja navigeerimisnupu peitmine 15 sekundi pärast

CTRL+U

Kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Liikumine slaidi esimesele või järgmisele hüperlingile

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine slaidi viimasele või eelmisele hüperlingile

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi hiireklõpsu-käitumise aktiveerimine

Sisestusklahv (ENTER), kui hüperlink on valitud

Esitluse printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

Näpunäide:   juhtelementide loendi kuvamiseks vajutage esitluse ajal klahvi F1.

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×