Kiirklahvid rakenduses OneNote Windowsi jaoks

Kiirklahvid rakenduses OneNote Windowsi jaoks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis OneNotei kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi OneNoteis.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Käske, mille kasutamiseks on vaja korraga vajutada mitut klahvi, tähistatakse plussmärgiga (+). Käske, mille kasutamiseks on vaja järjest vajutada mitut klahvi, tähistatakse komaga (,).

Selle artikli teemad

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

Ctrl + M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

Ctrl+Shift+M või Windowsi logoga klahv+Alt+N

OneNote'i akna dokkimine

Ctrl+Alt+D

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

Ctrl+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine.

Märkus.: Valiku suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A mitu korda.

Ctrl+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

Ctrl+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

Ctrl+C

Lõikelaua sisu kleepimine

Ctrl+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnooleklahv

Ühe sõna võrra vasakule liikumine

Ctrl+vasaknool

Ühe sõna võrra paremale liikumine

Ctrl+paremnool

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Vasakpoolse sõna kustutamine

Ctrl+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

Ctrl+Delete

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

Shift+Enter

Õigekirja kontroll

F7

Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine

Shift+F7

Aktiveeritud märkme, saki või mõne muu objekti kontekstimenüü kuvamine

Shift+F10

Lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine

Ctrl+Shift+W

Lehe algusse

Märkmete vormindamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

Ctrl+Shift+H või Ctrl+Alt+H

Lingi lisamine

Ctrl+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (vormingupintsel)

Ctrl+Shift+C

Vormingu kleepimine soovitud teksti (vormingupintsel)

Ctrl+Shift+V

Lingi avamine

Märkus.: Kursor peab asuma vormindatud lingitekstil.

Sisestusklahv (Enter)

Valitud tekstile paksu kirja vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+B

Valitud tekstile kursiivi rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+Shift+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

Ctrl+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

Ctrl+Alt+1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

Ctrl+Alt+2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

Ctrl+Alt+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

Ctrl+Alt+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

Ctrl+Alt+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

Ctrl+Alt+6

Praegusele märkmele laadi Tavaline rakendamine

Ctrl+Shift+N

Lõigu taane vasakult

Alt+Shift+paremnooleklahv

Vasakpoolse lõigutaande eemaldamine

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Valitud lõigu paremjoondamine

Ctrl+R

Valitud lõigu vasakjoondamine

Ctrl+L

Valitud teksti fondi suurendamine

Ctrl+Shift+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

Ctrl+Shift+<

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine

Ctrl+Shift+N

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

Ctrl+Shift+R

Lehe algusse

Lehele üksuste lisamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

Alt+N, F

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

Alt+N, O

Praegusel lehel dokumendi väljaprintide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab suure kontrastsusega režiimis)

Alt+Shift+P

Pildi lisamine failist

Alt+N, P

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

Alt+N, S

Kuvalõike lisamine

Märkus.: OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv+Shift+S

Praeguse kuupäeva lisamine

Alt+Shift+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

Alt+Shift+F

Praeguse kellaaja lisamine

Alt+Shift+T

Reapiiri lisamine

Shift+Enter

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

Alt+=

Eurosümboli (€) lisamine

Ctrl+Alt+E

Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru

Tabeldusklahv (Tab)

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (Tab)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Märkus.: Kui tabel on valmis, vajutage sisestusklahvi (Enter) teist korda.

Sisestusklahv (Enter)

Tabeli praeguse rea alla uue rea lisamine

Ctrl+Enter

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

Alt+Enter

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

Ctrl+Alt+R

Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses)

Sisestusklahv (Enter)

Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses)

Kustutusklahv (DEL) (vajutage kaks korda)

Lehe algusse

Märkmete ja objektide valimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Valiku suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+A mitu korda.

Ctrl+A

Rea lõpuni valimine

Shift+End

Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses)

Shift+allanooleklahv

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

Ctrl+Shift+T

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (Esc)

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine)

Alt+Shift+vasaknooleklahv

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine)

Alt+Shift+paremnooleklahv

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

Ctrl+Shift+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (Delete)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnooleklahv

Eelmisele lehele naasmine

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

Alt+paremnooleklahv

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

Ctrl+Alt+P või Ctrl+Alt+S

Praeguse heli- või videosalvestise mõne sekundi võrra tagasikerimine

Ctrl+Alt+Y

Praeguse heli- või videosalvestise mõne sekundi võrra edasikerimine

Ctrl+Alt+U

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, märkimine või kustutamine

Ctrl+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine

Ctrl+2

Sildi Küsimus rakendamine või kustutamine

Ctrl+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või kustutamine

Ctrl+4

Sildi Määratlus rakendamine või kustutamine

Ctrl+5

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

Ctrl+6

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

Ctrl+7

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

Ctrl+8

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

Ctrl+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

Ctrl+0

Liigenduste kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

Alt+Shift+1

2. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+2

3. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+3

4. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+4

5. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+5

6. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+6

7. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+7

8. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+8

9. tasemeni laiendamine

Alt+Shift+9

Kõigi tasemete laiendamine

Alt+Shift+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Ahendatud liigenduse laiendamine

Alt+Shift+plussmärk (+)

Laiendatud liigenduse ahendamine

Alt+Shift+miinusmärk (–)

Lehe algusse

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office'i keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled. 

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

Ctrl+vasak tõstuklahv (Shift)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

Ctrl+parem tõstuklahv (Shift)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (Tab)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

Shift+Tab

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärkmete kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

Ctrl + M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

Ctrl+Shift+M

Leherühma sakkide laiendamine või ahendamine

Ctrl+Shift+*

Praeguse lehe printimine

Ctrl+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

Ctrl+N

Lehesakirea laiuse suurendamine

Ctrl+Shift+[

Lehesakirea laiuse vähendamine

Ctrl+Shift+]

Praeguse lehesaki alla samale tasemele uue lehe loomine

Ctrl+Alt+N

Praeguse lehesakisildi taandetaseme vähendamine

Ctrl+Alt+[

Praeguse lehesakisildi taandetaseme suurendamine

Ctrl+Alt+]

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

Ctrl+Shift+Alt+N

Kõigi üksuste valimine

Valiku suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Ctrl+A

Praeguse lehe valimine

Ctrl+Shift+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+A.

Valitud lehesaki teisaldamine üles

Alt+Shift+ülesnooleklahv

Valitud lehesaki teisaldamine alla

Alt+Shift+allanooleklahv

Järjepunkti teisaldamine lehe pealkirjale

Ctrl+Shift+T

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

Alt+PAGE Up

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

Alt+PAGE Down

Praegusel lehel üles kerimine

PAGE Up

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE Down

Praeguse lehe algusse kerimine

Ctrl+Home

Praeguse lehe lõppu kerimine

Ctrl+End

Järgmisele lõigule liikumine

Ctrl+allanooleklahv

Eelmisele lõigule liikumine

Ctrl+ülesnooleklahv

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

Alt+allanooleklahv

Rea algusse liikumine

Koduklahv (Home)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (End)

Ühe märgi võrra vasakule liikumine

Vasaknooleklahv

Ühe märgi võrra paremale liikumine

Paremnooleklahv

Eelmisele lehele naasmine

Alt+vasaknooleklahv

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

Alt+paremnooleklahv

Suurendamine

Alt+Ctrl+plussmärk (numbriklahvistikul) või Alt+Ctrl+Shift+plussmärk

Vähendamine

Alt+Ctrl+miinusmärk (numbriklahvistikul) või Alt+Ctrl+Shift+sidekriips

Muudatuste salvestamine

Märkus.: OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

Ctrl+S

Lehe algusse

Märkmike ja jaotistega töötamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

OneNote’i avamine

Windowsi logoga klahv+Shift+N

Märkmiku avamine

Ctrl+O

OneNote'i saatmise tööriist

Windows+N

Uue jaotise loomine

Ctrl+T

Jaotise avamine

Ctrl+Alt+Shift+O

Järgmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Tab

Eelmisse jaotisse liikumine

Ctrl+Shift+Tab

Jaotise järgmisele lehele liikumine

Ctrl+PAGE Down

Jaotise eelmisele lehele liikumine

Ctrl+PAGE Up

Jaotise esimesele lehele liikumine

Alt+Home

Jaotise viimasele lehele liikumine

Alt+End

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

Alt+PAGE Up

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

Alt+PAGE Down

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

Ctrl+Alt+M

Fookuse seadmine praeguse lehe sakile

Ctrl+Alt+G

Praeguse lehe saki valimine

Ctrl+SHIFT+A

Fookuse seadmine praeguse jaotise sakile

Ctrl+Shift+G

Praeguse jaotise teisaldamine

Ctrl+Shift+G ja seejärel Shift+F10, M

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine

Ctrl+G, seejärel vajutage mõne muu märkmiku valimiseks alla- või ülesnooleklahvi ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter)

Lehe algusse

Märkmete otsimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigist märkmikest otsimiseks järjepunkti viimine väljale Otsi

Ctrl+E

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

Allanooleklahv

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingu eiramine

Sisestusklahv (Enter)

Otsinguulatuse muutmine

Ctrl+E, Tab, tühikuklahv

Otsingutulemite paani avamine

Pärast otsingut Alt+O

Ainult praeguselt lehelt otsimine

Märkus.: Saate soovitud hetkel vaheldumisi aktiveerida kõikjalt otsimise ja ainult praeguselt lehelt otsimise. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+E või Ctrl+F.

Ctrl+F

Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine

Sisestusklahv (Enter) või F3

Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine

Shift+F3

Otsingu eiramine ja lehele naasmine

Paoklahv (Esc)

Lehe algusse

Märkmete jagamine

Märkmete jagamine teiste kasutajatega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

Ctrl+Shift+E

Märkmete jagamine muude programmidega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

Ctrl+Shift+E

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

Ctrl+Shift+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

Ctrl+Shift+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

Ctrl+Shift+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

Ctrl+Shift+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

Ctrl+Shift+5

Valitud Outlooki tööülesande avamine

Ctrl+Shift+K

Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine

Ctrl+Shift+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

Ctrl+Shift+0

Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine

Shift+F9

Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine

F9

Praeguse lehe mitteloetuks märkimine

Ctrl+Q

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

Ctrl+Alt+L

Selles artiklis loetletakse rakenduses Microsoft OneNote 2013 saadaolevad kiirklahvid põhitoimingute tegemiseks. Need kiirklahvid töötavad USA klahvipaigutuse korral. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi klahvid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kiirklahvide puhul, kus korraga tuleb vajutada mitut klahvi, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvide puhul, kus klahve tuleb vajutada üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga ( , ). 

Selle artikli teemad

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M või Windows+ ALT+N

OneNote'i akna dokkimine

CTRL+ALT+D

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus.: Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Lõikelaua sisu kleepimine

CTRL+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

CTRL+DELETE

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

SHIFT+ENTER

Õigekirja kontroll

F7

Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine

SHIFT+F7

Aktiveeritud märkme, saki või mõne muu objekti kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine

CTRL+SHIFT+W

Lehe algusse

Märkmete vormindamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

CTRL+SHIFT+H või CTRL+ALT+H

Lingi lisamine

CTRL+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+C

Vormingu kleepimine soovitud teksti (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+V

Lingi avamine

Märkus.: Kursor peab asuma vormindatud lingitekstil.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

CTRL+ALT+1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

CTRL+ALT+2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

CTRL+ALT+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

CTRL+ALT+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

CTRL+ALT+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

CTRL+ALT+6

Praegusele märkmele laadi Tavaline rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Lõigu taandamine vasakult

ALT+SHIFT+paremnool

Vasaku lõigutaande eemaldamine

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud lõigu paremjoondamine

CTRL+R

Valitud lõigu vasakjoondamine

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+:

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+;

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine

CTRL+SHIFT+N

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+R

Lehe algusse

Lehele üksuste lisamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

ALT+D, M

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

ALT+D, R

Praegusel lehel dokumendi väljaprintide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab suure kontrastsusega režiimis)

ALT+SHIFT+P

Pildi lisamine failist

ALT+D, 1

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

ALT+D, N

Kuvalõike lisamine

Märkus.: OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv + S (kui kasutate OneNote 2013 uusimate värskendustega versiooni, vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + SHIFT + S)

Praeguse kuupäeva sisestamine

ALT+SHIFT+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+F

Praeguse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+T

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

ALT+võrdusmärk

Sisestage euro (€) sümbol.

CTRL+ALT+E

Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru

Tabeldusklahv (TAB)

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (TAB)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Märkus.: Kui tabel on valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER) teist korda.

Sisestusklahv (ENTER)

Tabeli praeguse rea alla uue rea loomine

CTRL+ENTER

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

ALT+ENTER

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

CTRL+ALT+R

Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses)

Sisestusklahv (ENTER)

Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses)

Kustutusklahv (DEL) (vajutage kaks korda)

Lehe algusse

Märkmete ja objektide valimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus.: Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Rea lõpuni valimine

SHIFT+END

Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses)

SHIFT+allanool

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

CTRL+SHIFT+T

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (ESC)

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine)

ALT+SHIFT+vasaknool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine)

ALT+SHIFT+paremnool

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

CTRL+SHIFT+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

CTRL+ALT+P või CTRL+ALT+S

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra tagasikerimine

CTRL+ALT+Y

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra edasikerimine

CTRL+ALT+U

Lehe algusse

Märkmete sildistamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, märkimine või kustutamine

CTRL+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine

CTRL+2

Sildi Küsimus rakendamine või kustutamine

CTRL+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või kustutamine

CTRL+4

Sildi Määratlus rakendamine või kustutamine

CTRL+5

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+6

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+7

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+8

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+1

2. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+2

3. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+3

4. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+4

5. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+5

6. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+6

7. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+7

8. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+8

9. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+9

Kõigi tasemete laiendamine

ALT+SHIFT+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Ahendatud liigenduse laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Laiendatud liigenduse ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Lehe algusse

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office'i keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled. 

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+vasak tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+parem tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärkmete kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Leherühma sakkide laiendamine või ahendamine

CTRL+SHIFT+*

Praeguse lehe printimine

CTRL+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

CTRL+N

Lehesakirea laiuse suurendamine

CTRL+SHIFT+[

Lehesakirea laiuse vähendamine

CTRL+SHIFT+]

Praeguse lehesaki alla samale tasemele uue lehe loomine

CTRL+ALT+N

Praeguse lehesakisildi taandetaseme vähendamine

CTRL+ALT+[

Praeguse lehesakisildi taandetaseme suurendamine

CTRL+ALT+]

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

CTRL+SHIFT+ALT+N

Kõigi üksuste valimine

Märkus.: Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Praeguse lehe valimine

CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

Valitud lehesaki teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lehesaki teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Järjepunkti teisaldamine lehe pealkirjale

CTRL+SHIFT+T

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praegusel lehel üles kerimine

PAGE UP

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE DOWN

Praeguse lehe algusse kerimine

CTRL+HOME

Praeguse lehe lõppu kerimine

CTRL+END

Järgmisele lõigule liikumine

CTRL+allanool

Eelmisele lõigule liikumine

CTRL+ülesnool

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

ALT+allanool

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Suurendamine

ALT+CTRL+plussmärk (numbriklahvistikul) või ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk

Vähendamine

ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklahvistikul) või ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

Märkus.: OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Lehe algusse

Märkmike ja jaotistega töötamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

OneNote’i avamine

Windows+SHIFT+N

Märkmiku avamine

CTRL+O

OneNote'i saatmise tööriist

Windows+N

Uue jaotise loomine

CTRL+T

Jaotise avamine

CTRL+ALT+SHIFT+O

Järgmisse jaotisse liikumine

CTRL+TAB

Eelmisse jaotisse liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Jaotise järgmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Jaotise eelmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE UP

Jaotise esimesele lehele liikumine

ALT+HOME

Jaotise viimasele lehele liikumine

ALT+END

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

CTRL+ALT+M

Fookuse seadmine praeguse lehe sakile

CTRL+ALT+G

Praeguse lehe saki valimine

CTRL+SHFT+A

Fookuse seadmine praeguse jaotise sakile

CTRL+SHIFT+G

Praeguse jaotise teisaldamine

CTRL+SHIFT+G ja seejärel SHIFT+F10, M

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine

CTRL+G, seejärel vajutage mõne muu märkmiku valimiseks alla- või ülesnooleklahvi ja siis vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Lehe algusse

Märkmete otsimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigist märkmikest otsimiseks järjepunkti viimine väljale Otsi

CTRL+E

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

ALLANOOL

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingu eiramine

ENTER

Otsinguulatuse muutmine

CTRL+E, TAB, tühikuklahv

Otsingutulemite paani avamine

Pärast otsingut ALT+O

Ainult praeguselt lehelt otsimine

Märkus.: Saate soovitud hetkel vaheldumisi aktiveerida kõikjalt otsimise ja ainult praeguselt lehelt otsimise. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CRTL+E või CTRL+F.

CTRL+F

Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine

Sisestusklahv (ENTER) või F3

Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine

SHFT+F3

Otsingu eiramine ja lehele naasmine

Paoklahv (ESC)

Lehe algusse

Märkmete jagamine

Märkmete jagamine teiste kasutajatega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Märkmete jagamine muude programmidega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

CTRL+SHIFT+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

CTRL+SHIFT+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

CTRL+SHIFT+5

Valitud Outlooki tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine

CTRL+SHIFT+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

CTRL+SHIFT+0

Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine

SHIFT+F9

Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine

F9

Praeguse lehe mitteloetuks märkimine

CTRL+Q

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

CTRL+ALT+L

Lehe algusse

Selles spikriartiklis kirjeldatakse rakenduses Microsoft OneNote 2010 põhitoimingute tegemiseks ettenähtud kiirklahve. Need kiirklahvid töötavad USA klahvipaigutuse korral. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi klahvid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kiirklahvide puhul, kus korraga tuleb vajutada mitut klahvi, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvide puhul, kus klahve tuleb vajutada üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga ( , ). 

Märkus.: Teile ei pruugita kuvada selle artikli uusimat versiooni. Kui selle akna allosas on tekst Ühenduseta looge arvutiga Interneti-ühendus, klõpsake spikrivaaturis nuppu Ühenduseta ja siis kiirmenüü käsku Kuva sisu veebisaidilt Office.com. Uusimat dokumentatsiooni saate otsida ka Microsoft OneNote 2010 spikri- ja õpetuste lehelt veebisaidil Office.com.

Selle artikli teemad

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

OneNote'i akna dokkimine

CTRL+ALT+D

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus.: Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Lõikelaua sisu kleepimine

CTRL+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

CTRL+DELETE

Reapiiri lisamine uut lõiku alustamata

SHIFT+ENTER

Õigekirja kontroll

F7

Praegu valitud sõna jaoks tesauruse avamine

SHIFT+F7

Aktiveeritud märkme, saki või mõne muu objekti kontekstimenüü kuvamine

SHIFT+F10

Lehe ülaosas kuvataval teaberibal soovitatud toimingu käivitamine

CTRL+SHIFT+W

Märkmete vormindamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti kollasena esiletõstmine

CTRL+SHIFT+H
või CTRL+ALT+H

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Valitud teksti vormingu kopeerimine (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+C

Vormingu kleepimine soovitud teksti (Vormingupintsel).

CTRL+SHIFT+V

Hüperlingi avamine

Märkus.: Kursor peab asuma vormindatud hüperlingitekstil.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 1 rakendamine

CTRL+ALT+1

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 2 rakendamine

CTRL+ALT+2

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 3 rakendamine

CTRL+ALT+3

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 4 rakendamine

CTRL+ALT+4

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 5 rakendamine

CTRL+ALT+5

Praegusele märkmele laadi Pealkiri 6 rakendamine

CTRL+ALT+6

Praegusele märkmele laadi Tavaline rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Lõigu taandamine vasakult

ALT+SHIFT+paremnool

Vasaku lõigutaande eemaldamine

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud lõigu paremjoondamine

CTRL+R

Valitud lõigu vasakjoondamine

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+:

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+;

Kogu valitud tekstile rakendatud vormingu eemaldamine

CTRL+SHIFT+N

Praegusel lehel joonlauajoonte kuvamine või peitmine

CTRL+SHIFT+R

Lehele üksuste lisamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

ALT+D, M

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

ALT+D, R

Praegusel lehel dokumendi väljaprintide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab suure kontrastsusega režiimis)

ALT+SHIFT+P

Pildi lisamine failist

ALT+D, 1

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

ALT+D, N

Kuvalõike lisamine

Märkus.: OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv+S

Praeguse kuupäeva sisestamine

ALT+SHIFT+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+F

Praeguse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+T

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Matemaatikavõrrandi käivitamine või valitud teksti teisendamine matemaatikavõrrandiks

ALT+võrdusmärk

Tabeli loomine, lisades juba tipitud tekstile teise veeru

Tabeldusklahv (TAB)

Tabelis teise üherealise veeru loomine

Tabeldusklahv (TAB)

Tabeli viimases lahtris olles järgmise rea loomine

Märkus.: Kui tabel on valmis, vajutage sisestusklahvi (ENTER) teist korda.

Sisestusklahv (ENTER)

Tabeli praeguse rea alla uue rea loomine

CTRL+ENTER

Tabeli samas lahtris uue lõigu loomine

ALT+ENTER

Tabeli praegusest reast paremal uue veeru loomine

CTRL+ALT+R

Tabeli praegusest reast vasakul uue veeru loomine

CTRL+ALT+E

Tabeli praegusest reast üleval uue rea loomine (kui kursor on mis tahes rea alguses)

Sisestusklahv (ENTER)

Tabelis praeguse tühja rea kustutamine (kui kursor on rea alguses)

Kustutusklahv (DEL) (vajutage kaks korda)

Märkmete ja objektide valimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Märkus.: Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Rea lõpuni valimine

SHIFT+END

Terve rea valimine (kui kursor on rea alguses)

SHIFT+allanool

Lehe pealkirjale liikumine ja selle valimine

CTRL+SHIFT+T

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (ESC)

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine vasakule (taande vähendamine)

ALT+SHIFT+vasaknool

Praeguse lõigu või mitme valitud lõigu teisaldamine paremale (taande suurendamine)

ALT+SHIFT+paremnool

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

CTRL+SHIFT+sidekriips

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

CTRL+ALT+P

Valitud heli- või videosalvestise taasesituse käivitamine

CTRL+ALT+S

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra tagasikerimine

CTRL+ALT+Y

Praeguse heli- või videosalvestise paari sekundi võrra edasikerimine

CTRL+ALT+U

Märkmete sildistamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, märkimine või kustutamine

CTRL+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine

CTRL+2

Sildi Küsimus rakendamine või kustutamine

CTRL+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või kustutamine

CTRL+4

Sildi Määratlus rakendamine või kustutamine

CTRL+5

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+6

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+7

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+8

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+1

2. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+2

3. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+3

4. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+4

5. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+5

6. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+6

7. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+7

8. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+8

9. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+9

Kõigi tasemete laiendamine

ALT+SHIFT+0

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Ahendatud liigenduse laiendamine

ALT+SHIFT+plussmärk

Laiendatud liigenduse ahendamine

ALT+SHIFT+miinusmärk

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt tööriistas Microsoft Office 2010 keele-eelistused lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled. 

Toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+vasak tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+parem tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Lehe algusse

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärkmete kasutamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Leherühma sakkide laiendamine või ahendamine

CTRL+SHIFT+*

Praeguse lehe printimine

CTRL+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

CTRL+N

Lehesakirea laiuse suurendamine

CTRL+SHIFT+[

Lehesakirea laiuse vähendamine

CTRL+SHIFT+]

Praeguse lehesaki alla samale tasemele uue lehe loomine

CTRL+ALT+N

Praeguse lehesakisildi taandetaseme vähendamine

CTRL+ALT+[

Praeguse lehesakisildi taandetaseme suurendamine

CTRL+ALT+]

Praeguse lehe alla uue alamlehe loomine

CTRL+SHIFT+ALT+N

Kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Praeguse lehe valimine

CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

Valitud lehesaki teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lehesaki teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Järjepunkti teisaldamine lehe pealkirjale

CTRL+SHIFT+T

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praegusel lehel üles kerimine

PAGE UP

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE DOWN

Praeguse lehe algusse kerimine

CTRL+HOME

Praeguse lehe lõppu kerimine

CTRL+END

Järgmisele lõigule liikumine

CTRL+allanool

Eelmisele lõigule liikumine

CTRL+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles

CTRL+ ALT+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla

CTRL+ ALT+allanool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule

CTRL+ ALT+vasaknool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale

CTRL+ ALT+paremnool

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

ALT+allanool

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Suurendamine

ALT+CTRL+plussmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk

Vähendamine

ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Märkmike ja jaotistega töötamine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Uue jaotise loomine

CTRL+T

Märkmiku avamine

CTRL+O

Jaotise avamine

CTRL+ALT+SHIFT+O

Järgmisse jaotisse liikumine

CTRL+TAB

Eelmisse jaotisse liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Jaotise järgmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Jaotise eelmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE UP

Jaotise esimesele lehele liikumine

ALT+HOME

Jaotise viimasele lehele liikumine

ALT+END

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praeguse lehe teisaldamine või kopeerimine

CTRL+ALT+M

Fookuse seadmine praeguse lehe sakile

CTRL+ALT+G

Praeguse lehe saki valimine

CTRL+SHFT+A

Fookuse seadmine praeguse jaotise sakile

CTRL+SHIFT+G

Praeguse jaotise teisaldamine

CTRL+SHIFT+G, SHIFT+F10, M

Navigeerimisribal mõne muu märkmiku aktiveerimine

CTRL+G, seejärel vajutage mõne muu märkmiku valimiseks alla- või ülesnooleklahvi ja siis vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Märkmete otsimine

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigist märkmikest otsimiseks järjepunkti viimine väljale Otsi

CTRL+E

Märkmikest otsimise ajal järgmise tulemi eelvaatamine

ALLANOOL

Kõigist märkmikest otsimise ajal valitud tulemile liikumine ja otsingu eiramine

ENTER

Otsinguulatuse muutmine

CTRL+E, TAB, tühikuklahv

Otsingutulemite paani avamine

Pärast otsingut ALT+O

Ainult praeguselt lehelt otsimine

Märkus.: Saate soovitud hetkel vaheldumisi aktiveerida kõikjalt otsimise ja ainult praeguselt lehelt otsimise. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CRTL+E või CTRL+F.

CTRL+F

Praeguselt lehelt otsimise ajal järgmisele tulemile liikumine

Sisestusklahv (ENTER) või F3

Praeguselt lehelt otsimise ajal eelmisele tulemile liikumine

SHFT+F3

Otsingu eiramine ja lehele naasmine

Paoklahv (ESC)

Lehe algusse

Märkmete jagamine

Märkmete jagamine teiste kasutajatega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Märkmete jagamine muude programmidega

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

CTRL+SHIFT+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

CTRL+SHIFT+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

CTRL+SHIFT+5

Valitud Outlooki tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine

CTRL+SHIFT+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

CTRL+SHIFT+0

Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine

SHIFT+F9

Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine

F9

Praeguse lehe mitteloetuks märkimine

CTRL+Q

Lehe algusse

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Soovitud toiming

Kiirklahvid

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

CTRL+ALT+L

Lehe algusse

Selles spikriteemas kirjeldatakse rakenduses Microsoft Office OneNote 2007 põhitoimingute tegemiseks ettenähtud kiirklahve. Kiirklahvid töötavad USA klahvipaigutuse korral. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi klahvid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kiirklahvide puhul, kus korraga tuleb vajutada mitut klahvi, on klahvide tähised eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvide puhul, kus klahve tuleb vajutada üksteise järel, on klahvide tähised eraldatud komaga ( , ). 

Näpunäide.: Sellest teemast sõnade ja fraaside otsimiseks klõpsake käsku Kuva kõik, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+F, tippige sõna või fraas ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

Võrguspikker

Kiirklahvid spikriakna kasutamiseks

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Spikriaknas

Toiming

Kiirklahvid

Spikriakna avamine

F1

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

OneNote’i spikri avalehe naasmine

ALT+HOME

Spikriaknas järgmise üksuse valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Spikriaknas eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksusega seotud toimingu tegemine

Sisestusklahv (ENTER)

Spikriakna jaotises Sirvi OneNote’i spikrit vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB või SHIFT+TAB

Spikriakna jaotises Sirvi OneNote’i spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (sh teema ülaosas paiknevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

Tabeldusklahv (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisesse spikriteemasse naasmine (nupp Tagasi)

ALT+VASAKNOOLEKLAHV või TAGASILÜKKEKLAHV

Järgmisesse spikriteemasse liikumine (nupp Edasi)

ALT+paremnool

Kuvatud spikriteema sisu kerimine väikeste osade kaupa vastavalt üles või alla

ÜLES- VÕI ALLANOOLEKLAHV

Aktiivse spikriteema sisu kerimine suuremas ulatuses vastavalt üles või alla

PAGE UP või PAGE DOWN

Spikriakna ja aktiivse programmi koos (paanidena) või eraldi (paanideta) kuvamise muutmine

ALT+U

Spikriakna käsumenüü kuvamine. Selleks peab spikriaken olema aktiivne (klõpsake spikriakent).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

PAOKLAHV (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

Kui kursor ei asu praeguses spikriteemas, vajutage klahvi F6 ja klahvikombinatsiooni CTRL+P.

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

F6, siis ALLANOOLEKLAHV

Teksti tippimine väljale Tippige otsitavad sõnad

F6, siis ALLANOOLEKLAHV

Spikriakna alade seas liikumine; näiteks tööriistariba, välja Tippige otsitavad sõnad ja loendi Otsing vaheldumisi aktiveerimine

F6

Sisukorra puuvaates vastavalt järgmise või eelmise üksuse valimine

ÜLES- VÕI ALLANOOLEKLAHV

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

VASAK- või PAREMNOOLEKLAHV

Microsoft Office'i põhitoimingud

Akende kuvamine ja kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+TAB

Järgmise akna aktiveerimine.

ALT+SHIFT+TAB

Aktiivse akna sulgemine.

CTRL+W või CTRL+F4

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (päripäeva). (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6

Programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile liikumine (vastupäeva)

SHIFT+F6

Järgmise akna aktiveerimine mitme avatud akna puhul.

CTRL+F6

Eelmise akna aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+F6

Maksimeerimata dokumendiakna korral käsu Suurus käivitamine (akna Juhtmenüü). Akna suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve; kui olete valmis, vajutage paoklahvi (ESC).

CTRL+F8

Akna kahandamine ikooniks (toimib ainult mõne Microsoft Office'i programmi puhul)

CTRL+F9

Valitud akna suurendamine või taastamine.

CTRL+F10

Ekraanipildi kopeerimine lõikelauale

PRINT SCREEN

Valitud akna pildi kopeerimine lõikelauale

ALT+PRINT SCREEN

Fondi või fondisuuruse muutmine

Toiming

Kiirklahvid

Fondi muutmine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Valitud teksti fondi suuruse suurendamine

CTRL+SHIFT+>

Valitud teksti fondi suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+<

Tekstis või lahtrites liikumine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

Paremnool

Liikumine ühe rea võrra üles

Ülesnool

Liikumine ühe rea võrra alla

Allanool

Liikumine ühe sõna võrra vasakule.

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+paremnool

Liikumine rea lõppu

END-klahv

Liikumine rea algusse

HOME-klahv

Liikumine ühe lõigu võrra üles

CTRL+ülesnool

Liikumine ühe lõigu võrra alla

CTRL+allanool

Liikumine tekstivälja lõppu

CTRL+END

Liikumine tekstivälja algusse

CTRL+HOME

Eelmise toimingu Otsing kordamine

SHIFT+F4

Tabelites liikumine ja nende kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisesse lahtrisse

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisesse lahtrisse

SHIFT+TAB

Liikumine järgmisele reale

Allanool

Liikumine eelmisele reale

Ülesnool

Uue lõigu alustamine

Sisestusklahv (Enter)

Uue rea lisamine tabeli lõppu

TAB viimase rea lõpus

Tööpaanide avamine ja kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine programmiakna mõnelt paanilt tööpaanile. (Võib-olla peate klahvi F6 vajutama mitu korda.)

Kui klahvi F6 vajutamisel ei kuvata soovitud tööpaani, proovige muuteklahvi (ALT) vajutades viia fookus menüüribale ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+TAB vajutades liikuda tööpaanile.

F6

Liikumine aktiivse menüü või tööriistariba tööpaanile (võib-olla peate korduvalt vajutama klahvikombinatsiooni Ctrl+TAB)

CTRL+TAB

Aktiivse tööpaani puhul järgmise või eelmise suvandi valimine.

Tabeldusklahv (TAB) või SHIFT+TAB

Tööpaani menüü kogu käsukomplekti kuvamine.

CTRL+ALLANOOLEKLAHV

Valitud alammenüü ühelt käsult teisele või dialoogiboksi suvandirühma ühelt suvandilt teisele liikumine

ALLA- või ÜLESNOOLEKLAHV

Valitud menüü avamine või valitud nupule määratud toimingu tegemine

Tühikuklahv (SPACEBAR) või sisestusklahv (ENTER)

Kiirmenüü avamine või valitud galeriiüksuse rippmenüü avamine

SHIFT+F10

Nähtava menüü või alammenüü puhul vastavalt selle esimese või viimase käsu valimine

HOME- või END-klahv

Liikumine galerii loendis kerides üles või alla.

PAGE UP või PAGE DOWN

Valitud galerii loendis algusesse või lõppu liikumine

CTRL+HOME või CTRL+END

Tööpaani Uurimistöö kuvamine

ALT+klõps

Tööriistaribade, menüüde ja tööpaanide suuruse muutmine ning teisaldamine

 1. Menüüriba valimiseks vajutage muuteklahvi (ALT).

 2. Soovitud tööriistariba või tööpaani valimiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+TAB.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  Tööriistariba suuruse muutmine

  1. Vajutage tööriistaribal klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV, et kuvada menüü Tööriistariba suvandid.

  2. Klõpsake käsku Suurus ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööriistariba suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

  Tööriistariba teisaldamine

  1. Vajutage tööriistaribal klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV, et kuvada menüü Tööriistariba suvandid.

  2. Klõpsake käsku Teisalda ja vajutage siis sisestusklahvi (ENTER).

  3. Vajutage tööriistariba paigutamiseks nooleklahve. Teisaldamiseks pikselhaaval vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv. Tööriistariba dokkimise tühistamiseks vajutage korduvalt ALLANOOLEKLAHVI. Tööriistariba püstdokkimiseks vasakule või paremale vajutage vastavalt VASAK- või PAREMNOOLEKLAHVI, kui tööriistariba on täielikult vasak- või paremservas.

  Tööpaani suuruse muutmine

  1. Vajutage tööpaanil enamate menüükäskude kuvamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.

  2. Vajutage käsu Suurus valimiseks ALLANOOLEKLAHVI ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani suuruse muutmiseks vajutage nooleklahve. Suuruse muutmiseks pikselhaaval kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

  Tööpaani teisaldamine

  1. Vajutage tööpaanil enamate menüükäskude kuvamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+TÜHIKUKLAHV.

  2. Vajutage käsu Teisalda valimiseks ALLANOOLEKLAHVI ja seejärel sisestusklahvi (ENTER).

  3. Tööpaani paigutamiseks vajutage nooleklahve. Pikselhaaval teisaldamiseks kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+nooleklahv.

 4. Kui olete suuruse muutmise või teisaldamise lõpetanud, vajutage paoklahvi ESC.

Dialoogibokside kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine järgmisele suvandile või suvandirühma.

Tabeldusklahv (TAB)

Liikumine eelmisele suvandile või suvandirühma.

SHIFT+TAB

Dialoogiboksi järgmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+TAB

Dialoogiboksi eelmise vahekaardi aktiveerimine.

CTRL+SHIFT+TAB

Liikumine avatud ripploendi suvandite või suvandirühma suvandite vahel.

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu tegemine või valitud ruudu tühjendamine või märkimine.

Tühikuklahv

Suletud loendi korral loendi avamine ja selles vajalikule suvandile liikumine

Ripploendi väärtuse esimene tähemärk

Suvandi valimine või märkeruudu märkimine või tühjendamine.

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine.

ALT+ALLANOOLEKLAHV

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja dialoogiboksi sulgemine.

Paoklahv (ESC)

Dialoogiboksis vaikenupule määratud toimingu teostamine

Sisestusklahv (ENTER)

Dialoogiboksides redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on tühi väli, kuhu tipite või kleebite kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee).

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse

KODUKLAHV (HOME)

Liikumine kirje lõppu

END

Liikumine ühe märgi võrra paremale või vasakule

VASAK- või PAREMNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal asuva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Teksti valimine järjepunktist kirje alguseni

SHIFT+HOME

Teksti valimine järjepunktist kirje lõpuni

SHIFT+END

Dialoogibokside Avamine ja Nimega salvestamine kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Eelmisse kausta liikumine. Viiktekst 1

ALT+1

Nupp Taseme võrra üles  Viiktekst 1 : saate avada avatud kaustast ühe taseme võrra kõrgemal asuva kausta.

ALT+2

Nupp Otsi veebist Viiktekst 1 : dialoogiboksi sulgemine ja veebiotsingulehe avamine

ALT+3

Nupp Kustuta Viiktekst 1 : valitud kausta või faili kustutamine

ALT+3

Nupp Loo uus kaust  Viiktekst 1 : saate luua uue kausta.

ALT+4

Nupp Vaated  Nupu pilt : saate vaheldumisi aktiveerida saadaolevaid kaustavaateid.

ALT+5

Nupp Tööriistad: saate kuvada menüü Tööriistad.

ALT+L

Valitud üksuse (nt faili või kausta) kiirmenüü kuvamine.

SHIFT+F10

Liikumine dialoogiboksi käskude või jaotiste seas

Tabeldusklahv TAB

Otsinguloendi avamine.

F4 või ALT+I

Faililoendi värskendamine

F5

Märkmete tegemine ja vormindamine

Märkmete tippimine ja redigeerimine

Toiming

Kiirklahvid

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine lõikelauale

CTRL+C

Lõikelaua sisu kleepimine

CTRL+V

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakpoolse märgi kustutamine

Tagasilükkeklahv

Parempoolse märgi kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Vasakpoolse sõna kustutamine

CTRL+tagasilükkeklahv

Parempoolse sõna kustutamine

CTRL+DELETE

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER

Õigekirja kontroll

F7

Märkmete vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Valitud teksti esiletõstmine

CTRL+SHIFT+H

Hüperlingi lisamine.

CTRL+K

Hüperlingi avamine

Märkus.: Kursor peab asuma vormindatud hüperlingitekstil.

Sisestusklahv (ENTER)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+sidekriips

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+=

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+=

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+punkt

Valitud lõigule numberloendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+/

Lõigu taandamine vasakult

ALT+SHIFT+paremnool

Vasaku lõigutaande eemaldamine

ALT+SHIFT+vasaknool

Valitud lõigu paremjoondamine

CTRL+R

Valitud lõigu keskjoondamine

CTRL+E

Valitud lõigu vasakjoondamine

CTRL+L

Valitud tekstile fondi rakendamine

CTRL+SHIFT+F, ÜLES- VÕI ALLANOOLEKLAHV

Valitud tekstile fondisuuruse rakendamine

CTRL+SHIFT+P, ÜLES- VÕI ALLANOOLEKLAHV

Tööpaani Font avamine

CTRL+D

Lehele üksuste lisamine

Toiming

Kiirklahvid

Praegusele lehele dokumendi või faili lisamine

ALT+I, F

Dokumendi või faili prinditava dokumendina lisamine praegusele lehele

ALT+I, O

Praegusel lehel dokumendi väljaprintide kuvamine või peitmine (kui OneNote töötab suure kontrastsusega režiimis)

ALT+SHIFT+P

Pildi lisamine failist

ALT+I, P, F

Pildi lisamine skannerist või kaamerast

ALT+I, P, S

Kuvalõike lisamine

Märkus.: OneNote'i ikoon peab Windowsi tegumiriba parema serva olekualal olema aktiivne.

Windowsi logoga klahv+S

Praeguse kuupäeva sisestamine

ALT+SHIFT+D

Praeguse kuupäeva ja kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+F

Praeguse kellaaja lisamine

ALT+SHIFT+T

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER (sisestusklahv)

Märkmete ja objektide valimine

Toiming

Kiirklahvid

Praegusel lehel kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A mitu korda.

CTRL+A

Liigenduse või lehe valiku tühistamine

Paoklahv (ESC)

Valitud märkme või objekti nihutamine üles

ALT+SHIFT+ÜLESNOOLEKLAHV

Valitud märkme või objekti nihutamine alla

ALT+SHIFT+ALLANOOLEKLAHV

Valitud märkme või objekti nihutamine vasakule

ALT+SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Valitud märkme või objekti nihutamine paremale

ALT+SHIFT+paremnool

Praeguse lõigu ja selle alalõikude valimine

CTRL+SHIFT+sidekriips

Lehel tühiku lisamine või eemaldamine

ALT+I, N, siis ÜLES- VÕI ALLANOOLEKLAHV ja seejärel sisestusklahv (ENTER)

Valitud märkme või objekti kustutamine

Kustutusklahv (DELETE)

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Märkmete sildistamine

Toiming

Kiirklahvid

Sildi Ülesanne rakendamine, märkimine või kustutamine

CTRL+1

Sildi Tähtis rakendamine või kustutamine

CTRL+2

Sildi Küsimus rakendamine või kustutamine

CTRL+3

Sildi Jäta hilisemaks meelde rakendamine või kustutamine

CTRL+4

Sildi Määratlus rakendamine või kustutamine

CTRL+5

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+6

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+7

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+8

Kohandatud sildi rakendamine või kustutamine

CTRL+9

Valitud märkmetelt kõigi siltide eemaldamine

CTRL+0

Liigenduste kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

1. taseme kuvamine

ALT+SHIFT+1

2. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+2

3. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+3

4. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+4

5. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+5

6. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+6

7. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+7

8. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+8

9. tasemeni laiendamine

ALT+SHIFT+9

Kõigi tasemete laiendamine

ALT+SHIFT+0

Valitud pealkirja sisuteksti kuvamine

ALT+SHIFT+=

Valitud pealkirja sisuteksti peitmine

ALT+SHIFT+SIDEKRIIPS

Taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Keelesätete määramine

Märkus.: Märkmete kirjutussuuna muutmiseks tuleb esmalt dialoogiboks Microsoft Office 2007 keelesätted lubada paremalt vasakule kirjutatavad keeled.

Toiming

Kiirklahvid

Kirjutussuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+vasak tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+parem tõstuklahv (SHIFT)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande suurendamine ühe taseme võrra

Tabeldusklahv (TAB)

Kirjutussuunaga paremalt vasakule teksti taande vähendamine ühe taseme võrra

SHIFT+TAB

Märkmiku korraldamine ja haldamine

Lehtede ja külgmärkmete kasutamine

Toiming

Kiirklahvid

Täislehevaate lubamine või keelamine

F11

Uue OneNote'i akna avamine

CTRL+M

Külgmärkme loomiseks väikese OneNote'i akna avamine

CTRL+SHIFT+M

Praeguse lehe printimine

CTRL+P

Valitud jaotise lõppu uue lehe lisamine

CTRL+N

Praeguse leherühmale alamlehe lisamine

CTRL+SHIFT+N

Kõigi üksuste valimine

Valiku ulatuse suurendamiseks vajutage korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL+A.

CTRL+A

Praeguse lehe valimine

CTRL+SHIFT+A
Kui valitud leht kuulub rühma, vajutage rühma kõigi lehtede valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A.

Lehesaki suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+VASAK NURKSULG

Lehesaki suuruse vähendamine

CTRL+SHIFT+PAREM NURKSULG

Valitud lehesaki teisaldamine üles

ALT+SHIFT+ülesnool

Valitud lehesaki teisaldamine alla

ALT+SHIFT+allanool

Järjepunkti teisaldamine lehe päisesse

CTRL+T

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praegusel lehel üles kerimine

PAGE UP

Praegusel lehel alla kerimine

PAGE DOWN

Praeguse lehe algusse kerimine

CTRL+HOME

Praeguse lehe lõppu kerimine

CTRL+END

Järgmisele lõigule liikumine

CTRL+allanool

Eelmisele lõigule liikumine

CTRL+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel üles või lehe laiendamine üles

CTRL+ ALT+ülesnool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel alla või lehe laiendamine alla

CTRL+ ALT+allanool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel vasakule või lehe laiendamine vasakule

CTRL+ ALT+vasaknool

Järjepunkti teisaldamine praegusel lehel paremale või lehe laiendamine paremale

CTRL+ ALT+paremnool

Järgmisele märkmeümbrisele liikumine

ALT+allanool

Rea algusse liikumine

Koduklahv (HOME)

Rea lõppu liikumine

Lõpuklahv (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele naasmine

ALT+vasaknool

Järgmisele külastatud lehele edasi liikumine

ALT+paremnool

Suurendamine

ALT+CTRL+plussmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+plussmärk

Vähendamine

ALT+CTRL+miinusmärk (numbriklahvistikul)
või
ALT+CTRL+SHIFT+sidekriips

Muudatuste salvestamine

Märkus.: OneNote'i töötamise ajal salvestatakse märkmed muutmisel automaatselt. Märkmete käsitsi salvestamine pole vajalik.

CTRL+S

Märkmike ja jaotistega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Uue märkmiku loomine

ALT+N, N

Uue jaotise loomine

ALT+N, S

Jaotise avamine

CTRL+O

Järgmisse jaotisse liikumine

CTRL+TAB

Eelmisse jaotisse liikumine

CTRL+SHIFT+TAB

Jaotise järgmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE DOWN

Jaotise eelmisele lehele liikumine

CTRL+PAGE UP

Jaotise esimesele lehele liikumine

ALT+HOME

Jaotise viimasele lehele liikumine

ALT+END

Kuvatava lehesakkide kogumi esimesele lehele liikumine

ALT+PAGE UP

Kuvatava lehesakkide kogumi viimasele lehele liikumine

ALT+PAGE DOWN

Praeguse jaotise teisaldamine

ALT+F, R, V

Märkmete otsimine

Toiming

Kiirklahvid

Järjepunkti teisaldamine väljale Otsing

CTRL+F

Otsinguulatuse muutmine

CTRL+F, TAB, ALLANOOLEKLAHV

Otsimisel järgmisele otsingutulemile liikumine

Sisestusklahv (ENTER)

Märkmete jagamine

Märkmete jagamine teistega

Toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Reaalajas ühiskasutusseansi algatamine

ALT+S, L, S

Ühisseansiga liitumine

ALT+S, L, J

Ühisseansist väljumine

ALT+S, L, L

Märkmete jagamine muude programmidega

Toiming

Kiirklahvid

Valitud lehtede saatmine meilisõnumiga

CTRL+SHIFT+E

Valitud lehe saatmine rakendusse Microsoft Office Word 2007

ALT+F, D, W

Rakenduses Microsoft Office Outlook 2007 kohtumise loomine

ALT+SHIFT+A

Rakenduses Microsoft Office Outlook 2007 kontakti loomine

CTRL+SHIFT+C

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Täna loomine

CTRL+SHIFT+1

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Homme loomine

CTRL+SHIFT+2

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Sel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+3

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Järgmisel nädalal loomine

CTRL+SHIFT+4

Praegu valitud märkmest Outlooki tööülesande Kuupäevata loomine

CTRL+SHIFT+5

Menüü Outlooki tööülesanded avamine

ALT+K

Valitud Outlooki tööülesande avamine

CTRL+SHIFT+K

Valitud Outlooki tööülesande lõpuleviiduks märkimine

CTRL+SHIFT+9

Valitud Outlooki tööülesande kustutamine

CTRL+SHIFT+0

Praeguse ühismärkmiku muudatuste sünkroonimine

SHIFT+F9

Kõigi ühismärkmike muudatuste sünkroonimine

F9

Märkmete kaitsmine

Parooliga kaitstud jaotised

Toiming

Kiirklahvid

Paroolkaitse suvandite määramine

ALT+F, S

Kõigi parooliga kaitstud jaotiste lukustamine

CTRL+ALT+L

Dialoogiboksi Paroolkaitse välja Sisestage parool valimine

ALT+P

Dialoogiboksi Paroolkaitse välja Kinnitage parool valimine.

ALT+C

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil OneNote’is liikumine

Ekraanilugeri abil OneNote’is põhitoimingute tegemine

Erivajadustega inimestele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×