Kiirhäälestus: õppige DAX-i põhiteadmisi 30 minutiga

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kiirhäälestus ehk lühitutvustus on mõeldud kasutajatele, kes veel ei tunne Exceli Power Pivotit ega SQL Serveri andmetööriistade abil loodud tabelmudelite projekte. Selle eesmärk on anda teile kiire ja lihtne ülevaade sellest, kuidas kasutada andmeanalüüsi avaldisi (DAX) mitme põhilise andmemodelleerimis- ja analüüsiprobleemi lahendamiseks. Artiklis on ära toodud põhimõistete tutvustus, ülesanded, mille saate läbi teha, ja mõned testid õpitu kontrollimiseks. Pärast selle teema läbitöötamist peaksite DAX-i põhilisemaid alusmõisteid hästi tundma.

Mis on DAX?

DAX on kogum funktsioone, operaatoreid ja konstante, mida saab kasutada valemis ja avaldises ühe või mitme väärtuse arvutamiseks ning tagastamiseks. Lihtsamini väljendudes aitab DAX teil luua andmetest uut teavet juba teie mudelis.

Miks on DAX nii oluline?

Töövihiku loomine ja sinna andmete importimine on väga lihtne. Saate luua isegi PivotTable-liigendtabeleid ja PivotCharte, mis kuvavad olulist teavet isegi DAX-i valemeid kasutamata. Mida teha aga juhul, kui teil on vaja analüüsida kriitilise tähtsusega müügiandmeid eri tootekategooriates ja kuupäevavahemikes? Või mida teha juhul, kui teil on vaja kombineerida laoandmeid mitmest eri andmeallikas asuvast tabelist? DAX-i valemid pakuvad nii seda kui ka paljusid teisi olulisi võimalusi. Kui õpite looma efektiivseid DAX-i valemeid, aitab see teil andmetest maksimaalselt kasu saada. Kui saate kätte teile vajaliku teabe, võite alustada oma äri aluseid mõjutavate tegelike probleemide lahendamist. See on ärianalüüs ning DAX aitab teil selleni jõuda.

Eeltingimused

Võib-olla teate juba, kuidas käib valemite loomine Microsoft Excelis. Sellest on teil DAX-i mõistmisel abi, kuid isegi juhul, kui Exceli kogemus puudub, aitavad siin kirjeldatud põhimõisted teil DAX-i valemite loomisega algust teha ja kohe päriselu ärianalüüsiprobleemide lahendamisega alustada.

Me keskenduda konkreetselt kohta mõistmise DAX valemeid kasutada arvutustes. Pead olema tuttav põhimõistete arvutatud veerud ja meetmed (ka arvutatud välju), mis mõlemad on kirjeldatud Power Pivot abi. Sa peaksid olema tuttavad Power Pivot Excelis authoring keskkond ja tööriistad.

Näidistöövihik

Parim viis DAX-i tundma õppida on luua mõni lihtsam valem, kasutada seda tegelike andmetega ja vaadata tulemusi. Siin kasutatud näited ja ülesanded kasutavad töövihikut Contoso Sample DAX Formulas.xlsx. Töövihiku saate alla laadida aadressilt http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x425. Kui olete töövihiku oma arvutisse laadinud, avage see; seejärel avage Power Pivoti aken.

Alustame.

Keskendume DAX-i kolmele väga olulisele aluskontseptsioonile: süntaks, funktsioonid ja kontekst. Muidugi on DAX-is teisigi tähtsaid kontseptsioone, kuid nende kolme mõistmine annab teile DAX-i oskuste omandamisel parima baasi.

Süntaks

Enne valemite loomist vaatame DAX-i valemisüntaksit. Süntaks sisaldab mitmeid elemente, millest moodustub valem: lihtsamini öeldes on süntaks see, kuidas valemit kirjutatakse. Vaatame näiteks lihtsat DAX-i valemit, mida kasutatakse uute andmete (väärtuste) loomiseks tabeli FactSales arvutatud veeru Margin igal real (värvid valemi tekstis on ainult illustreerimiseks).

Arvutatud veeru valem

Selle valemi süntaks sisaldab järgmisi elemente.

 1. Võrdusmärk (=) näitab valemi algust ning valemi arvutamisel tagastab see tulemuse või väärtuse. Kõik väärtust arvutavad valemid algavad võrdusmärgiga.

 2. Viidatud veerg [SalesAmount] sisaldab väärtusi, millest soovime lahutada. Veeruviide on valemis alati ümbritsetud nurksulgudega []. Erinevalt Exceli valemitest, mis viitavad lahtrile, viitab DAX-i valem alati veerule.

 3. Lahutamise (-) tehtemärk.

 4. Viidatud veerg [TotalCost] sisaldab väärtusi, mille soovime lahutada veeru [SalesAmount] väärtustest.

DAX-i valemeid lugema õppides on tihti kasu sellest, kui tõlkida selle elemendid n-ö tavakeelde, milles me igapäevaselt mõtleme ja räägime. Näiteks seda valemit saab lugeda nii:

tabelis FactSales kõigi arvutatud veeru Margin ridade puhul arvuta (=) väärtus, lahutades (–) väärtused veerus [TotalCost] väärtustest veerus [SalesAmount].

Let's võtta pilk teist tüüpi valem, mida kasutatakse meetme:

Arvutatud veeru valem

See valem sisaldab järgmisi süntaksielemente.

 1. Meetme nimi Müügisumma summa. Valemite meetmed võivad sisaldada mõõdu nimi, järgneb koolon, järgneb arvutusvalemi.

 2. Võrdusmärk (=) näitab arvutusvalemi algust. Arvutamisel tagastab see tulemuse.

 3. Funktsioon SUM liidab kõik arvud veerus [SalesAmount]. Funktsioone õpite hiljem põhjalikumalt tundma.

 4. Sulud () ümbritsevad üht või mitut argumenti. Kõik funktsioonid nõuavad vähemalt üht argumenti. Argument edastab väärtuse funktsioonile.

 5. Viidatud tabel FactSales.

 6. Viidatud veerg [SalesAmount] tabelis FactSales. See argument teatab funktsioonile SUM, milline veerg tuleb liita.

Seda valemit saab lugeda nii:

Jaoks on meede nimega Müügisumma Sum, arvutavad (=) väärtuste summa on [ SalesAmount ] veerus on FactSales tabel.

Kui asetada väärtused drop zone PivotTable-liigendtabeli väljaloend, selle meetme arvutab ja tagastab väärtused määravad iga rakk liigendtabelis, näiteks mobiiltelefone USAs.

Pange tähele, et mõni asi selles valemis on arvutatud veerus Margin kasutatud valemiga võrreldes teistmoodi. Täpsemalt: kasutasime funktsiooni SUM. Funktsioonid on eelkoostatud valemid, mis hõlbustavad keerukaid arvutusi ja manipulatsioone arvude, kuupäevade, kellaaegade, teksti ja muuga. Funktsioone õpite hiljem põhjalikumalt tundma.

Erinevalt dumpingumarginaali arvutatud veeru varem, sa näed, veerg [SalesAmount] eelnes tabeli FactSales veerus kuulub. Seda tuntakse ametlik veeru nimi sisaldab veeru nime tabeli nime. Viidata samas tabelis veerud ei nõua valemisse lisada tabeli nimi. Seda saab teha pikk valemeid, mis viitavad paljud veerud lühem ja lihtsam lugeda. Siiski on mõistlik alati lisada tabeli nimi meede valemites, isegi kui samas tabelis.

Märkus.: Kui tabeli nimes leidub tühikuid, reserveeritud märksõnu või lubamatuid märke, peate nime ümbritsema ülakomadega. Samuti tuleb tabelinimi panna jutumärkidesse, kui see sisaldab ANSI numbrite ja tähtede märgivahemikku mittekuuluvaid märke, olenemata sellest, kas teie lokaat toetab märgikomplekti või mitte.

Valemite õige süntaks on väga tähtis. Enamikul juhtudel tagastatakse vigase süntaksi puhul süntaksiviga. Muudel juhtudel võib süntaks olla õige, kuid tagastatavad väärtused ei pruugi olla need, mida oodatakse. Power Pivotis (ja SQL Serveri andmetööriistades) on olemas IntelliSense: funktsioon, mida saab kasutada süntaktiliselt õigete valemite koostamiseks, kuna see aitab teil valida õigeid elemente.

Loome ühe lihtsa valemi. See ülesanne aitab teil paremini mõista valemisüntaksit ja seda, kuidas võib abi olla IntelliSense’i funktsioonist valemiribal.

Ülesanne: lihtsa valemi loomine arvutatud veeru jaoks

 1. Kui te ei tööta juba Power Pivoti aknas, klõpsake Excelis Power Pivoti menüüs nuppu Power Pivoti aken.

 2. Power Pivoti aknas klõpsake tabelit FactSales (vahekaart).

 3. Kerige kõige parempoolsele veerule ja klõpsake veerupäisel käsku Lisa veerg.

 4. Klõpsake valemiribal mudelikujundaja akna ülaosas.

  PowerPivoti valemiriba

  Teie kursor ilmub nüüd valemiribal. Valemiriba on koht, kuhu saate sisestada arvutatud veeru või arvutatud välja valemi.

  Vaatame korraks kolme nuppu, mis asuvad valemiribast vasakul.

  Valemiriba

  Kui kursor on valemiribal aktiivne, muutuvad need kolm nuppu aktiivseks. Kõige vasakpoolsem nupp X on tühistusnupp. Klõpsake seda prooviks. Teie kursor ei ole enam valemiribal ja tühistusnupp ning märkenupp ei paista enam. Klõpsake uuesti valemiriba. Tühistusnupp ja märkenupp ilmuvad uuesti. See tähendab, et võite alustada valemi sisestamist.

  Märkenupp on valemi kontrollimisnupp. Enne valemi sisestamist ei tee see suurt midagi. Seda vaatame natukese aja pärast.

  Fx nuppu. Näete, et kuvatakse uus dialoogiboks; dialoogiboksi funktsiooni lisamine. Dialoogiboksi funktsiooni lisamine on kõige lihtsam alustada DAX valemi sisestamine. Lisame funktsiooni valemi me loome meede veidi hiljem, kuid nüüd, sa pead oma arvutatud veeru valem funktsiooni lisamine. Lase käia ja sulgege dialoogiboks Funktsiooni lisamine.

 5. Sisestage valemiribale võrdusmärk =, seejärel avav nurksulg [. Nagu näete, ilmub väike aken kõigi tabeli FactSales veergudega. See on aktiveerunud funktsioon IntelliSense.

  Kuna arvutatud veerud luuakse alati aktiivses tabelis, milles te parasjagu viibite, pole vaja veerunime ette tabelinime lisada. Kerige alla ja topeltklõpsake veergu [SalesQuantity]. Samuti võite kerida soovitud veerunimeni ja vajutada tabeldusklahvi.

  Kursor on nüüd aktiivne veerust [SalesQuantity] paremal.

 6. Sisestage tühik ja lahutustehte märk – (miinusmärk), seejärel veel üks tühik.

 7. Nüüd sisestage veel üks avav nurksulg [. Järgmiseks valige veerg [ReturnQuantity] ja vajutage klahvi Enter.

  Kui tuleb tõrketeade, kontrollige hoolikalt oma süntaksit. Vajaduse korral võrrelge seda eelnevalt kirjeldatud valemiga arvutatud veerus Margin.

  Pärast seda, kui vajutate valemi lõpetamiseks sisestusklahvi (Enter), kuvatakse Power Pivoti akna allosas olekuribal kiri Arvutamine käib. See käib ruttu, isegi kui arvutasite just uued väärtused rohkem kui kolme miljoni rea jaoks.

 8. Paremklõpsake veerupäist ja pange veerule uus nimi NetSales.

Valmis! Koostasite just lihtsa, kuid väga võimsa DAX-i valemi. Valem NetSales arvutab tabeli FactSales iga rea väärtuse, lahutades veeru [ReturnQuantity] väärtuse veeru [SalesQuantity] väärtusest. Pange tähele, et me rõhutasime just: iga rea väärtuse. See on väike pilguheit teisele DAX-i väga olulisele kontseptsioonile: reakontekstile. Reakonteksti õpite hiljem põhjalikumalt tundma.

Näpunäide.: 

DAX-i valemisse tehteid sisestades on väga oluline mõista kasutatavate argumentide andmetüüpi. Näiteks, kui sisestate järgmise valemi, = 1 & 2, tagastatakse tekstiväärtus 12. Seda seepärast, et ja-märki (&) kasutatakse teksti ühendamiseks. DAX mõtestab selle valemi lahti nii: arvuta tulemus, võttes tekstina väärtuse 1 ja lisades sellele tekstina väärtuse 2. Kui aga sisestate nüüd valemi = 1 + 2, loeb DAX valemit nii: arvuta tulemus, võttes arvväärtuse 1 ja liites sellele arvväärtuse 2. Tulemuseks on muidugi arvväärtus 3. DAX arvutab tulemused olenevalt valemis kasutatavast tehtemärgist, mitte argumendis kasutatavate veergude andmetüübist. Andmetüübid on DAX-is väga olulised, kuid jäävad kiirjuhendi temaatikast välja. Andmetüüpide ja tehtemärkide kohta DAX-i valemites saate rohkem lugeda võrguraamatutes DAX-i viiteteemadest (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=239769&clcid=0x425).

Proovime teise. Seekord loote meede tipite valemi ja kasutate IntelliSense. Ära muretse liiga palju, kui te ei saa aru valem. Oluline siin on saate luua valemit kasutades mitmed elemendid koos õige süntaks.

Ülesanne: Meede valemi loomine

 1. Klõpsake tabeli FactSales arvutusalas tühja lahtrit. See on tühjade lahtritega ala Power Pivoti aknas kohe tabeli all.

PowerPivoti arvutusala

 1. Sisestage valemiribal nimi Eelmise kvartali müük:.

 2. Arvutusvalemi alustamiseks sisestage võrdusmärk =.

 3. Sisestage esimesed tähed CAL ja topeltklõpsake funktsiooni, mida soovite kasutada. Selles valemis soovite kasutada funktsiooni CALCULATE.

 4. Sisestage avav sulg (, et alustada funktsioonile CALCULATE edastatavate argumentide sisestamist.

  Pange tähele, et pärast avava sulu sisestamist kuvab IntelliSense teile funktsioonis CALCULATE nõutud argumendid. Argumentide kohta saate varsti rohkem teada.

 5. Sisestage esimesed tähed tabeli FactSales nimest ja topeltklõpsake ripploendis veergu FactSales[Sales].

 6. Sisestage esimese filtri määramiseks koma (,), seejärel sisestage PRE ja topeltklõpsake funktsiooni PREVIOUSQUARTER.

  Pärast funktsiooni PREVIOUSQUARTER valimist ilmub teine avav sulg, näidates, et nõutakse veel üht argumenti: seekord funktsioonile PREVIOUSQUARTER.

 7. Sisestage esimesed tähed Dim ja topeltklõpsake veergu DimDate[DateKey].

 8. Sulgege mõlemad funktsioonidele PREVIOUSQUARTER ja CALCULATE edastatavad argumendid, sisestades kaks lõpusulgu )).

  Teie valem peaks olema nüüd selline.

  Eelmise kvartali müük:=CALCULATE(FactSales[Sales], PREVIOUSQUARTER(DimDate[DateKey]))

 9. Klõpsake valemi kontrollimiseks valemiribal valemi kontrollimisnuppu. Kui tuleb tõrketeade, kontrollige süntaksi kõiki elemente.

Sa tegid seda! Äsja loodud kasutades DAX ja mitte killast seda meedet. Mis teha see valem on eelmise kvartali, sõltuvalt PivotTable-liigendtabeli või PivotChart-liigenddiagrammi rakendatavate kriteeriumide kogumüügist arvutamiseks.

Teile tutvustati just DAX-i valemite mitut olulist aspekti. Esiteks sisaldas see valem kaht funktsiooni. Pange tähele, et funktsioon PREVIOUSQUARTER on pesastatud kui argument, mis edastatakse funktsioonile CALCULATE. DAX-i valemites võib sisalduda kuni 64 pesastatud funktsiooni. On üpris ebatõenäoline, et üks valem nii palju pesastatud funktsioone sisaldaks. Tõtt-öelda oleks sellist valemit väga keeruline luua ja siluda ning ilmselt poleks see ka kuigi kiire.

Samuti kasutasite selles valemis filtreid. Filtrid kitsendavad seda, mida arvutama hakatakse. Antud juhul valisite ühe filtri argumendina, mis on tegelikult teine funktsioon. Filtreid õpite hiljem põhjalikumalt tundma.

Lõpuks kasutasite funktsiooni CALCULATE. See on üks DAX-i võimsamaid funktsioone. Andmemudeleid hallates ja keerukamaid valemeid luues hakkate seda funktsiooni ilmselt tihti kasutama. Funktsiooni CALCULATE põhjalikum analüüsimine ei kuulu kiirhäälestuse alla, kuid DAX-i paremini tundma õppides pöörake erilist tähelepanu just sellele funktsioonile.

Märkus.: Tavaliselt peate DAX-i valemites ajateabe funktsioonide kasutamiseks määrama kordumatu kuupäevaveeru, kasutades dialoogiakent Märgi kuupäeva tabelina. Töövihikus Contoso DAX Formula Samples.xlsx on veerg DateKey tabelis DimDate valitud kordumatu kuupäevaveeruna.

Boonus

Võib küsida: "Mis on lihtsaim DAX valemi saate luua?" Noh, vastus sellele on "valem pole vaja". Ja see on täpselt, mida saab meedet standard liitmine funktsiooni abil. Peaaegu iga andmemudel vaja filtreerida ja arvutab kokkuvõtlikud andmed. Näiteks kasutatakse liita kõik numbrid kindla veeru summa Müügisumma meetme te vaadanud enne funktsiooni SUM. DAX sisaldab mitmeid funktsioone, mis on koondatud samuti väärtusi. Saate automaatselt luua valemeid, kasutades standard ettekannetele Automaatsumma funktsiooni abil.

Extra krediidi ülesanne: Meede valemi loomine Automaatsumma funktsiooni abil

 1. Kerige tabelis FactSales veeruni ReturnQuantity ja klõpsake veerupäist, valides kogu veeru.

 2. Vahekaardil Avaleht klõpsake ribal rühmas Arvutused nuppu Automaatsumma.

Automaatsumma PowerPivotis

 1. Klõpsake nuppu Automaatsumma kõrval allanoolt ja klõpsake keskmisest (standard liitmise funktsioone te teate kasutamiseks liiga).
  Kohe, nimega keskmise ReturnQuantity luuakse uus meede: järgneb valemi = AVERAGE([ReturnQuantity]).

Oli ju lihtne? Muidugi pole kõik loodavad valemid nii lihtsad. Automaatsumma funktsiooni abil saate aga kiirelt ja hõlpsalt luua valemeid, mis kasutavad standardseid liitmisarvutusi.

See peaks teil aitama DAX-i valemite süntaksist päris hästi aru saada. Samuti tutvustati teile paari päris ägedat võimalust, nagu IntelliSense’i ja automaatsummat, mis aitavad teil luua kiireid, lihtsaid ja täpseid valemeid. Muidugi on süntaksi puhul veel palju muudki, mida õppida. Kasulikud kohad juurdeõppimiseks on DAX-i viitematerjalid ja SQL-i võrguraamatud.

Süntaksi kiirtest

 1. Mida teeb see valemiriba nupp?
  Funktsiooninupp

 2. Mis on DAX-i valemis alati veerunime ümber?

 3. Kuidas kirjutaksite valemi järgmise arvutuse jaoks:
  Tabelis DimProduct iga arvutatud veeru UnitMargin rea puhul arvuta väärtus, lahutades veeru UnitCost väärtused veeru UnitPrice väärtustest?

Vastused on teema lõpus.

Funktsioonid

Funktsioonid on eelmääratud valemid, mis teevad kindlas järjekorras või struktureeritult arvutusi argumentideks nimetatavate määratud väärtustega. Argumendid võivad olla teised funktsioonid, teine valem, veeruviited, arvud, tekst, loogikaväärtused, nagu TRUE ja FALSE, ja konstandid.

DAX sisaldab järgmisi funktsioonikategooriaid: kuupäeva ja kellaaja, teabe-, loogilised, matemaatilised, statistilised, teksti- ja ajateabe funktsioonid. Kui tunnete Exceli valemite funktsioone, paistavad paljud DAX-i funktsioonid teile tuttavana, kuid mõnes asjas on need siiski teistsugused.

 • DAX-i funktsioon kasutab alati tervet veergu või tabelit. Kui soovite kasutada veeru või tabeli teatud väärtusi, võite valemisse lisada filtreid.

 • Kui teil on vaja arvutusi kohandada rea kaupa, pakub DAX funktsioone selle reaväärtuse või seotud väärtuse kasutamiseks argumendina, et teha konteksti alusel varieeruvaid arvutusi. Konteksti õpite hiljem põhjalikumalt tundma.

 • DAX sisaldab paljusid funktsioone, mis tagastavad üksikväärtuse asemel terve tabeli. Seda tabelit ei kuvata, vaid kasutatakse teiste funktsioonide sisendina. Näiteks võite tuua tabeli ja loendada selles leiduvad erinevad väärtused või arvutada filtreeritud tabelite või veergude dünaamilised summad.

 • DAX sisaldab ka ajateabe funktsioonide valikut. Nende funktsioonidega saate määratleda või valida kuupäevavahemikke ja teha nende põhjal dünaamilisi arvutusi. Näiteks võite võrrelda summasid paralleelsetes perioodides.

Mõnikord on raske otsustada, milliseid funktsioone teil võib valemis vaja minna. Power Pivoti ja SQL Serveri andmetööriistade tabeli mudelikujundaja sisaldavad funktsiooni lisamise võimalust: dialoogiakent, mis aitab teil valida funktsioone kategooria järgi ja annab iga funktsiooni lühikirjelduse.

Lisa funktsioon

Loome uue valemi, mis sisaldab funktsioonilisamise kaudu valitavat funktsiooni.

Ülesanne: funktsiooni lisamine valemisse, kasutades funktsioonilisamise dialoogiakent

 1. Kerige tabelis FactSales kõige parempoolsele veerule ja klõpsake veerupäisel käsku Lisa veerg.

 2. Sisestage valemiribal võrdusmärk =.

 3. Klõpsake nuppu Lisa funktsioon. Sisesta funktsioon See avab dialoogiakna Funktsiooni sisestamine.

 4. Dialoogiaknas Lisa funktsioon klõpsake loendikasti Vali kategooria. Vaikimisi on valitud kategooria Kõik ja allpool on loetletud kõik funktsioonid kategooriast Kõik. Seal on palju funktsioone, nii et otsitava funktsioonitüübi leidmise lihtsustamiseks tasub funktsioone filtreerida.

 5. Selle valemi puhul on eesmärgiks tagastada mõned andmed, mis on juba olemas teises tabelis. Selleks on teil vaja funktsiooni kategooriast Filter. Jätkake, klõpsates kategooriat Filter, seejärel kerige kohas Vali funktsioon alla ja topeltklõpsake funktsiooni RELATED. Funktsioonilisamise dialoogiakna sulgemiseks klõpsake Ok.

 6. Kasutage IntelliSense’i, et leida ja valida veerg DimChannel[ChannelName].

 7. Sulgege valem ja vajutage klahvi Enter.

 8. Pärast seda, kui vajutate valemi lõpetamiseks sisestusklahvi (Enter), kuvatakse Power Pivoti akna allosas olekuribal kiri Arvutamine käib. Nüüd näete, et olete just loonud tabelis FactSales uue veeru, kus on tabelist DimChannel pärinev kanaliteave.

 9. Pange veerule uueks nimeks Kanal.

  Teie valem peaks välja nägema selline: =RELATED(DimChannel[ChannelName])

Teile tutvustati just veel üht väga olulist DAX-i funktsiooni RELATED. Funktsioon RELATED tagastab väärtused teisest tabelist. Funktsiooni RELATED saab kasutada, kui teie praeguse tabeli ja soovitud väärtusi sisaldava tabeli vahel on seos. Muidugi on funktsioonis RELATED tohutult võimalusi. Antud juhul saate nüüd kaasata müügikanali kõigisse tabeli FactSales müükidesse. Nüüd võite tabeli DimChannel PivotTable-liigendtabeli väljaloendis peita, lihtsustades navigeerimist ja ainult teile tõesti vajaliku, kõige olulisema teabe kuvamist. Sarnaselt enne kirjeldatud funktsiooniga CALCULATE on ka funktsioon RELATED väga tähtis ja tõenäoliselt hakkate seda tihti kasutama.

Nagu näete, aitavad DAX-i funktsioonid teil luua väga võimsaid valemeid. Seejuures puudutasime siin ainult funktsioonide põhitõdesid. DAX-i oskuste arenedes hakkate looma valemeid paljude eri funktsioonidega. Üks parimaid kohti kõigi DAX-i funktsioonide üksikasjalikuks tundmaõppimiseks on Andmeanalüüsi avaldiste (DAX) viitematerjalid.

Funktsioonide kiirtest

 1. Millele funktsioon alati viitab?

 2. Kas valem võib sisaldada mitut funktsiooni?

 3. Millist funktsioonikategooriat kasutaksite kahe tekstistringi ühendamiseks ühte stringi?

Vastused on teema lõpus.

Kontekst

Kontekst on DAX-i mõistmisel üks tähtsamaid kontseptsioone. DAX-is on kaht tüüpi konteksti: reakontekst ja filtrikontekst. Kõigepealt vaatame reakonteksti.

Reakontekst

Reakonteksti on kõige lihtsam mõista kui praegust rida. Näiteks: kas mäletate arvutatud veergu Margin, mida nägite eespool süntaksit õppides? Valem =[SalesAmount] – [TotalCost] arvutab Margini veerus väärtuse iga tabelirea jaoks. Iga rea väärtus arvutatakse samal real asuva kahe teise veeru ([SalesAmount] ja [TotalCost]) väärtustest. DAX saab arvutada veeru Margin iga rea väärtuse tänu kontekstile: iga rea puhul võtab see väärtused veerust [TotalCost] ja lahutab need veeru [SalesAmount] väärtustest.

Alltoodud valitud lahtris arvutati praeguse rea väärtus $49.54, lahutades veeru [TotalCost] väärtuse $51.54 veeru [SalesAmount] väärtusest $101.08.

Reakontekst PowerPivotis

Rida konteksti ei kehti vaid arvutatud veerud. Rea kontekstis kehtib ka iga kord, kui valem on funktsiooni, mida rakendatakse filtrid teisenevad tabeli tuvastamiseks. Funktsioon rakendab oma olemuselt rea konteksti, mille üle tabeli iga rea jaoks see filtreerimine. Enamasti rakendatakse seda tüüpi rida konteksti meetmete.

Filtrikontekst

Filtrikonteksti on pisut keerukam mõista kui reakonteksti. Kõige lihtsam on filtrikonteksti lahti mõtestada nii: see on üks rakendatud filter või mitu seda tulemust või väärtust määratlevas arvutuses.

Filtrikontekst ei esine reakonteksti rollis, vaid rakendub lisaks reakontekstile. Näiteks võite arvutuses kaasatavate väärtuste täpsemaks kitsendamiseks rakendada filtrikonteksti, mis peale reakonteksti määrab ka teatud väärtuse (filtri) selles reakontekstis.

Filtrikonteksti on PivotTable-liigendtabelites lihtne näha. Näiteks: kui lisate väärtuste alasse kogukulude andmed TotalCost ja seejärel reale või väärtustesse Aasta ja Regiooni, määratlete filtrikonteksti, mis valib andmete alamkomplekti antud aasta ja regiooni kohaselt.

Miks on filtrikonteksti nii oluline DAX? Sest kuigi filtrikonteksti saab kohaldada kõige lihtsamini lisada veeru- ja Reasildid ja tükeldeid, PivotTable-liigendtabeli, filtrikonteksti saab kohaldada ka DAX valemis kasutades funktsioone, nagu filtri määratledes RELATED, FILTER, ARVUTA, suhted, ning muude meetmete ja veerud. Näiteks vaatame nimega StoreSales meede järgmist valemit:

Valem

See valem on silmnähtavalt keerukam kui teised, mida siiani näinud olete. Valemi paremaks mõistmiseks võime selle osadeks võtta nagu eelmistegi puhul.

See valem sisaldab järgmisi süntaksielemente.

 1. Meetme nimi StoreSales, millele järgneb koolon:.

 2. Võrdusmärk (=) näitab valemi algust.

 3. Funktsioon CALCULATE väärtustab avaldise argumendina kontekstis, mida muudavad määratud filtrid.

 4. Sulud () ümbritsevad üht või mitut argumenti.

 5. Meede [Müük] väljendades samas lauas. Müügi meetmel on valem: = SUM(FactSales[SalesAmount]).

 6. Kõik filtrid on eraldatud komaga (,).

 7. Viidatud veerg ja täpsem väärtus DimChannel[ChannelName] =”Store” kui filter.

See valem tagab ainult müügi väärtused määravad müügi meetme filtrina, arvutatakse ainult ridade DimChannel [ChannelName] veerus, mille väärtus "Store" filtrina.

Nagu võite kujutleda, annab valemis filtrikonteksti määratlemine ohtralt võimsaid lisavõimalusi. Võimalus viidata ainult seotud tabeli teatud väärtusele on ainult üks näide sellest. Ärge muretsege, kui te kontekstist kohe täielikult aru ei saa. Kui asute oma valemeid looma, hakkate konteksti ja selle tähtsust DAX-is paremini mõistma.

Konteksti kiirtest

 1. Mis on konteksti kaks tüüpi?

 2. Mis on filtrikontekst?

 3. Mis on reakontekst?

Vastused on teema lõpus.

Kokkuvõte

Nüüd, kui DAX on tähtsamaid mõistetest arusaamise, alustamist DAX valemite arvutatud veergude ning meetmete loomine ise. DAX tõepoolest saab õppida veidi keeruline, kuid seal on palju ressursse saadaval. Pärast lugemise kaudu sellel teemal paar korda, ja eksperimenteerimine mõned oma valemid, saate lisateavet muude DAX mõisted ja valemid, mis aitavad teil oma business probleeme lahendada. On palju DAX vahendeid kättesaadavaks te Power Pivot spikker SQL serveri võrguraamatutest, ülematööriistu, dokumentatsiooni ja blogid Microsofti ja juhtivate BI spetsialistid. DAX Resource Center Wiki (-http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/dax-resource-center.aspx) on hea koht alustamiseks. Andmete analüüsi avaldiste (DAX) viide on ka suurepärane vahend. Kindlasti salvestage see oma lemmikud.

Lühiülevaade „DAX BI tabelmudelis”, mille saab alla laadida lehelt (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=237472&clcid=0x425), pakub siin tutvustatud kontseptsioonide üksikasjalikumat teavet, samuti paljusid teisi keerukamaid kontseptsioone ja valemeid. Selles lühiülevaates kasutatakse sama töövihikut Contoso DAX Sample Formulas.xlsx, mis on teil juba olemas.

Kiirtesti vastused

Süntaks:

 1. Avab akna Lisa funktsioon.

 2. Nurksulud [].

 3. =[UnitPrice] – [UnitCost]

Funktsioonid.

 1. Tabel ja veerg.

 2. Jah. Valem võib sisaldada kuni 64 pesastatud funktsiooni.

 3. Tekstifunktsioonid.

Kontekst.

 1. Reakontekst ja filtrikontekst.

 2. Üks või mitu filtrit arvutuses, mis määrab ühe väärtuse.

 3. Praegune rida.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×