Kerimisriba või spinnernupu lisamine töölehele

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kerimisriba või spinnernupu abil saate kiiresti sisestada väärtuste vahemiku või seda muuta.

Kerimisriba.    Kerimisriba abil saate kiiresti liikuda väärtustevahemikus, klõpsates kerimisriba nooli või lohistades kerimisboksi. Väärtustelehel saate määratletud intervalliga liikuda ka kerimisboksi ja ükskõik kumma kerimisnoole vahelist ala klõpsates. Enamasti saab kasutaja tekstväärtusi ka otse seostuvasse lahtrisse või tekstiväljale tippida. Kerimisriba abil saate määrata või reguleerida suurt väärtustevahemikku, samuti sobib see kasutamiseks kohtades, kus täpsus pole oluline. Nii näiteks võite kerimisriba kasutada hinnanguliste protsentväärtuste vahemiku jaoks või värvivaliku reguleerimiseks astmikuna.

Kerimisriba (vormi juhtelement)

Tööriistariba Vormid kerimisriba juhtelemendi näide

Kerimisriba (ActiveX-juhtelement)

Kerimisriba ActiveX-juhtelemendi näide

Spinnernupp.    Hõlbustab väärtuste (nt arvväärtuse, kellaaja või kuupäeva) suurendamist või vähendamist. Väärtuse suurendamiseks klõpsake ülesnoolt ja vähendamiseks allanoolt. Kasutaja saab tekstväärtuse ka otse seostuvasse lahtrisse või tekstiväljale tippida. Spinnernupu abil on näiteks hõlpsam sisestada kuu, päeva või aastanumbri või suurendada helitugevuse taset.

Spinnernupp (vormi juhtelement)

Tööriistariba Vormid spinnernupu juhtelemendi näide

Spinnernupp (ActiveX-juhtelement)

Spinnernupu ActiveX-juhtelemendi näide

Märkus.: Enne töölehe juhtelementide lisamist peate lubama arendaja . Lisateabe saamiseks lugege teemat menüü Arendaja kuvamine.

Kerimisriba lisamine (vormi juhtelement)

 1. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Lisaja siis jaotises Vormi juhtelemendidnuppu kerimisriba Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada kerimisriba ülemise vasakpoolse nurga.

  Märkus.: Kerimisriba lisatakse ülalt-alla-suunas.

 3. Kerimisriba paigutamiseks vasakult paremale lohistage ühte suurusepidet diagonaalselt.

 4. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Atribuudid Nupu pilt .

  Näpunäide.: Samuti võite juhtelementi paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Vorminda juhtelementi.

  Märkus.: Enne käsu Atribuudid klõpsamist veenduge, et objekt, mida soovite uurida või mille atribuute soovite muuta, on juba valitud.

  Juhtelemendi atribuutide määramiseks toimige järgmiselt.

  1. Sisestage väljale Praegune väärtus algväärtus, mis peab jääma järgmiste lubatud väärtuste vahemikku. See väärtus vastab kerimisboksi paigutusele kerimisribal. Väärtus ei tohi olla:

   • väiksem kui Miinimumväärtus (vastasel juhul kasutatakse väärtust Miinimumväärtus);

   • suurem kui Maksimumväärtus (vastasel juhul kasutatakse väärtust Maksimumväärtus).

  2. Sisestage väljale Miinimumväärtus väikseim väärtus, mille kasutaja saab määrata, viies kerimisboksi vertikaalse kerimisriba algusse või horisontaalse kerimisriba vasakpoolsesse serva.

  3. Sisestage väljale Maksimumväärtus suurim väärtus, mille kasutaja saab määrata, viies kerimisboksi vertikaalse kerimisriba lõppu või horisontaalse kerimisriba parempoolsesse serva.

  4. Väljale Inkrementmuutus sisestage kogus, mille võrra väärtus suureneb või väheneb, ning aste, mille võrra kerimisboks liigub, kui klõpsatakse ükskõik kummas kerimisriba otsas asuvat noolenuppu.

  5. Väljale Lehe muutus sisestage kogus, mille võrra väärtus suureneb või väheneb, ning aste, mille võrra kerimisboks liigub, kui klõpsatakse kerimisboksi ja ükskõik kumma kerimisnoole vahele jäävat ala. Kui kerimisboksi miinimumväärtus on näiteks 0 ja maksimumväärtus on 10 ning määrate atribuudi Lehe muutus väärtuseks 2, suureneb või väheneb väärtus kerimisboksi ja ükskõik kumma kerimisnoole vahele jääva ala klõpsamisel 2 võrra (käesolevas näites tähendab see 20% kerimisboksi väärtustevahemikust).

  6. Sisestage väljale Lahtrilink lahtriviide, mis sisaldab kerimisboksi praegust paigutust.

   Lingitud lahtris tagastatakse kerimisboksi praegusele asukohale vastav väärtus.

   Seda väärtust saate kasutada valemis, et reageerida kerimisboksi praegusele paigutusele vastava väljal Lahtrilink määratud lahtri väärtusele. Oletagem näiteks, et loote riskiteguri kerimisriba, mille atribuudid on järgmised.

Atribuut

Väärtus

Praegune väärtus

100

Miinimumväärtus

0

Maksimumväärtus

100

Inkrementmuutus

1

Lehe muutus

5

Lahtrilink

C1

Nende sätete korral saab kasutaja kerimisriba abil sisestada täpse arvu või klõpsata väärtuse muutmiseks inkremendiga 5 kerimisboksi ja noolenupu vahelist ala.

Järgmine valem lahtris D1 tagastab täpse väärtuse, mis põhineb lingitud lahtri praegusel väärtusel:

=IF(C1 > 50, "Acceptable", "Unacceptable")

Järgmine massiivivalem lahtris D1 määrab riskitegurile hinde, võttes aluseks lingitud lahtri praeguse väärtuse.

=LOOKUP(A4,{0,20,40,60,80},{"F","D","C","B","A"})

Märkus.: Vasakpoolse või ülemise kerimisnoole klõpsamine pärast miinimumväärtuseni jõudmist või parempoolse või alumise kerimisnoole klõpsamine pärast maksimumväärtuseni jõudmist ei mõjuta tagastatavat väärtust. Kerimisboks jääb miinimum- või maksimumväärtusele ning lubatud väärtuste vahemikku enam edasi ei kerita.

Kerimisriba lisamine (ActiveX-juhtelement)

 1. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Lisaja siis jaotises ActiveX-juhtelemendidnuppu Kerimisriba Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada kerimisriba ülemise vasakpoolse nurga.

 3. Juhtelemendi redigeerimiseks veenduge, et olete kujundusrežiimis. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Kujundusrežiim Nupu pilt .

 4. Juhtelemendi atribuutide, määramiseks klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Atribuudid Nupu pilt .

  Näpunäide.: Samuti võite juhtelementi paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Properties (Atribuudid). Atribuutide kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks valige vastav atribuut ja vajutage siis Visual Basicu spikkerteema kuvamiseks klahvi F1. Samuti võite atribuudi nime tippida Visual Basicu spikri (Help) väljale Search (Otsi). Saadaolevate atribuutide kokkuvõtte leiate järgmisest jaotisest.

  Atribuutide kokkuvõte funktsioonikategooria järgi

Määratav suvand

Kasutatav atribuut

Üldist

Saate määrata, kas juhtelement tuleks töövihiku avamisel laadida või mitte. (ActiveX-juhtelementide puhul ignoreeritakse.)

AutoLoad (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement saab kasutaja genereeritud sündmustele reageerida ning aktiivalaks muutuda.

Enabled (vorm)

Saate määrata, kas juhtelementi saab redigeerida.

Locked (vorm)

Juhtelemendi nimi.

Name (vorm)

Viis, kuidas juhtelement on manustatud selle all asuvatele lahtritele (vabalt ujuv; liigutatav, ent mastaapimatu; liigutatav ja mastaabitav).

Placement (Excel)

Saate määrata, kas juhtelementi saab printida.

PrintObject (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement on peidetud või nähtav.

Visible (vorm)

Andmed ja sidumine

Juhtelemendi väärtusega lingitud vahemik.

LinkedCell (Excel)

Juhtelemendi sisu või olek.

Value (vorm)

Suurus ja paigutus

Kõrgus või laius punktides.

Height (Kõrgus), Width (Laius; vorm)

Juhtelemendi ning töölehe vasakpoolse või ülemise serva vaheline vahemaa.

Left (Vasakul), Top (Üleval; vorm)

Juhtelemendi paigutus (vertikaalne või horisontaalne).

Orientation (vorm)

Vorming

Tausta värv.

BackColor (vorm)

Esiplaani värv.

ForeColor (vorm)

Juhtelemendi varjustus.

Shadow (Excel)

Klaviatuur ja hiir

Kohandatud hiireikoon.

MouseIcon (vorm)

Kursori tüüp, mis kuvatakse, kui kasutaja viib hiire teatud objektile (nt standardne, nool, püstkriips).

MousePointer (vorm)

Kerimisriba kohased

Viivitus (millisekundites) pärast kerimisriba ühekordset klõpsamist.

Delay (vorm)

Ulatus, mille võrra kasutaja keritaval alal edasi liigub, kui ta on klõpsanud kerimisboksi ja ükskõik kumma kerimisnoole vahele jäävat ala.

LargeChange (vorm)

Suurim ja väikseim lubatud väärtus.

Max, Min (vorm)

Kerimisboksi suurus (keritava alaga proportsionaalne või fikseeritud).

ProportionalThumb (vorm)

Ulatus, mille võrra kasutaja keritaval alal edasi liigub, kui ta on klõpsanud juhtelemendi kerimisnoolt.

SmallChange (vorm)

Spinnernupu lisamine (vormi juhtelement)

 1. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Lisaja siis jaotises Vormi juhtelemendidnuppu Spinnernupp Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada spinnernupu ülemise vasakpoolse nurga.

 3. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Atribuudid Nupu pilt .

  Näpunäide.: Samuti võite juhtelementi paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Vorminda juhtelementi.

  Juhtelemendi atribuutide määramiseks toimige järgmiselt.

  1. Sisestage väljale Praegune väärtus spinnernupu algväärtus, mis peab jääma allpool määratud lubatud väärtuste vahemikku. Väärtus ei tohi olla:

   • väiksem kui Miinimumväärtus (vastasel juhul kasutatakse väärtust Miinimumväärtus);

   • suurem kui Maksimumväärtus (vastasel juhul kasutatakse väärtust Maksimumväärtus).

  2. Sisestage väljale Miinimumväärtus väikseim väärtus, mille kasutaja saab spinnernupu alumist noolt klõpsates määrata.

  3. Sisestage väljale Maksimumväärtus suurim väärtus, mille kasutaja saab spinnernupu ülemist noolt klõpsates määrata.

  4. Sisestage väljale Inkrementmuutus hulk, mille võrra väärtus ükskõik kumma noolenupu klõpsamisel suureneb või väheneb.

  5. Sisestage väljale Lahtrilink lahtriviide, mis sisaldab spinnernupu praegust paigutust.

   Lingitud lahtris tagastatakse spinnernupu praegune paigutus.

   Seda väärtust saate kasutada valemis, et reageerida spinnernupu praegusele paigutusele vastava väljal Lahtrilink määratud lahtri väärtusele. Oletagem näiteks, et loote töötaja praeguse vanuse määramiseks spinnernupu, mille atribuudid on järgmised.

Atribuut

Väärtus

Praegune väärtus

35

Miinimumväärtus

21

Maksimumväärtus

70

Inkrementmuutus

1

Lahtrilink

C1

Nende sätete korral saab kasutaja spinnernuppu klõpsates sisestada vanuse, mis jääb lubatud väärtuste vahemikku. Kuna teie ettevõttes on kõige rohkem 35-aastaseid töötajaid, on mõistlik määrata algväärtuseks just 35.

Järgmine valem lahtris D1 määratleb töösuhte kestuse, võttes aluseks praeguse vanuse väärtuse spinnernupuga lingitud lahtris ning töötaja vanuse töölevõtukuupäeval – väärtuse lahtris B1 (see pärineb muust andmeallikast). Seejärel arvutab valem protsentuaalse puhkuseboonuse, võttes aluseks ettevõttes töötatud aja:

=(C1 - B1)* .01

Märkus.: Ülemise noole klõpsamine pärast miinimumväärtuseni jõudmist või alumise noole klõpsamine pärast maksimumväärtuseni jõudmist ei mõjuta tagastatavat väärtust. Spinnernupp jääb miinimum- või maksimumväärtusele ning lubatud väärtuste vahemikku enam edasi ei kerita.

Spinnernupu lisamine (ActiveX-juhtelement)

 1. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Lisaja siis jaotises ActiveX-juhtelemendidnuppu Spinnernupp Nupu pilt .

  Jaotis Juhtelemendid

 2. Klõpsake töölehel kohta, kus soovite kuvada spinnernupu ülemise vasakpoolse nurga.

 3. Juhtelemendi redigeerimiseks veenduge, et olete kujundusrežiimis. Klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid sisse lülitada Kujundusrežiim Nupu pilt .

 4. Juhtelemendi atribuutide, määramiseks klõpsake menüü arendaja jaotises juhtelemendid nuppu Atribuudid Nupu pilt .

  Näpunäide.: Samuti võite juhtelementi paremklõpsata ja klõpsata siis käsku Atribuudid.

  Kuvatakse dialoogiboks Properties (Atribuudid). Atribuutide kohta üksikasjalikuma teabe saamiseks valige vastav atribuut ja vajutage siis Visual Basicu spikkerteema kuvamiseks klahvi F1. Samuti võite atribuudi nime tippida Visual Basicu spikri (Help) väljale Search (Otsi). Saadaolevate atribuutide kokkuvõtte leiate järgmisest jaotisest.

  Atribuutide kokkuvõte funktsioonikategooria järgi

Määratav suvand

Kasutatav atribuut

Üldist

Saate määrata, kas juhtelement tuleks töövihiku avamisel laadida või mitte. (ActiveX-juhtelementide puhul ignoreeritakse.)

AutoLoad (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement saab kasutaja genereeritud sündmustele reageerida ning aktiivalaks muutuda.

Enabled (vorm)

Saate määrata, kas juhtelementi saab redigeerida.

Locked (vorm)

Juhtelemendi nimi.

Name (vorm)

Viis, kuidas juhtelement on manustatud selle all asuvatele lahtritele (vabalt ujuv; liigutatav, ent mastaapimatu; liigutatav ja mastaabitav).

Placement (Excel)

Saate määrata, kas juhtelementi saab printida.

PrintObject (Excel)

Saate määrata, kas juhtelement on peidetud või nähtav.

Visible (vorm)

Andmed ja sidumine

Juhtelemendi väärtusega lingitud vahemik.

LinkedCell (Excel)

Juhtelemendi sisu või olek.

Value (vorm)

Suurus ja paigutus

Kõrgus või laius punktides.

Height (Kõrgus), Width (Laius; vorm)

Juhtelemendi ning töölehe vasakpoolse või ülemise serva vaheline vahemaa.

Left (Vasakul), Top (Üleval; vorm)

Juhtelemendi paigutus (vertikaalne või horisontaalne).

Orientation (vorm)

Vorming

Tausta värv.

BackColor (vorm)

Esiplaani värv.

ForeColor (vorm)

Juhtelemendi varjustus.

Shadow (Excel)

Klaviatuur ja hiir

Kohandatud hiireikoon.

MouseIcon (vorm)

Kursori tüüp, mis kuvatakse, kui kasutaja viib hiire teatud objektile (nt standardne, nool, püstkriips).

MousePointer (vorm)

Spinnernupu kohane

Viivitus (millisekundites) pärast spinnernupu ühekordset klõpsamist.

Delay (vorm)

Suurim ja väikseim lubatud väärtus.

Max, Min (vorm)

Ulatus, mille võrra kasutaja keritaval alal edasi liigub, kui ta on klõpsanud juhtelemendi spinnernoolt.

SmallChange (vorm)

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×