Kasutajatele sisu hindamise lubamine

Hinnangute põhjal sisu kuvamise korral leiavad sisu lugejad hõlpsalt kvaliteetse sisu üles. Kui olete sisu haldur või autor, aitavad hinnangud teil näha, millised teemad on lugejate seas populaarsemad.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Loendile või teegile hinnanguveeru lisamine

Sisutüübile hinnanguveeru lisamine

Avaldamislehe küljendusele hinnangute lisamine

Ajaveebipostituste hindamise ja hinnangute vaatamise lubamine

Ülevaade

Kui hindamine on lubatud, on kasutajatele hinnangu rakendamiseks saadaval tärniseeria.

Sisuhinnangud

Pärast hinnangu valimist see edastatakse ja arvutatakse seniste hinnangute põhjal keskmine väärtus. Pärast hinnangu töötlemist, mis võtab tavaliselt paar minutit, kuvatakse värskendatud hinnang.

Hinnang

Kui ettevõtte jaoks on lubatud hinnangute funktsioon, kuvatakse loendi või teegi saidisätetes suvand Hindamise sätted. Kui teil on loendite muutmisõigus, saate seadistada loendite, teekide ja sisutüüpide hindamise.

Kui teil on sisutüüpide ja küljenduste redigeerimisõigus, saate lisaks muuta hinnangute juhtelemendi kättesaadavaks paigutuses, mida lehe kujundajad saavad SharePointi avaldamislehtedele rakendada. Küljendus tagab sarnastel veebilehtedel mõnede leheelementide ühtsuse. Lisaks saate veebiosa abil lubada inimestel SharePointi ajaveebis postitusi hinnata ja hinnanguid vaadata.

Kui hinnangud on saadaval, on dokumendikeskuse saidimall juba seadistatud hinnangute kasutamiseks. Teek Dokumendid juba sisaldab hinnangute veergu ja sisu sortimise aluseks on selle hinnanguväärtus veebiosas Kõrgeima hinnanguga dokumendid. Lisaks on ettevõtteviki malli igal lehel juba seadistatud hinnangute juhtelement.

Lehe algusesse

Loendile või teegile hinnanguveeru lisamine

Loendi või teegi jaoks hinnangute lubamisel lisatakse veerg Hinnang (0-5). Mõnedes loenditüüpides (nt kalendrites) on see veerg vaikimisi peidetud, kuid kasutajatel on hinnangutele juurdepääs ka loendiüksuse või dokumendi atribuutide kaudu.

 1. Kui loendi või teegi leht pole juba avatud, klõpsake kiirkäivitusalal teegi nime. Teine võimalus on klõpsata nuppu Saiditoimingud, käsku Kuva kogu saidi sisu ning seejärel klõpsata vastavas jaotises loendi või teegi nime.

 2. Tehke lindil ühte järgmistest.

  • Loendi korral: klõpsake jaotises Loendi tööriistad käsku Loend ja seejärel jaotises Sätted käsku Loendi sätted.

  • Teegi korral: klõpsake jaotises Teegiriistad käsku Teek ja seejärel jaotises Sätted käsku Teegi sätted.

 3. Klõpsake jaotise Üldist käsku Hindamise sätted.

 4. Klõpsake väljal Luba selle loendi üksuste hindamist väärtust Jah.

  Märkused: 

  • Lisaks veerule Hinnang (0-5) lisatakse loendile ka veerg Hinnangute arv, kuigi vaikimisi on see peidetud. Saate veeru Hinnangute arv lisada vaikevaatesse või muudesse vaadetesse või kasutada seda sortimiseks või filtreerimiseks.

  • Kui kasutate hallatud sisutüüpe, lisatakse veerud Hinnang (0-5) ja Hinnangute arv loendi või teegi kõigile praegustele sisutüüpidele ja veerg Hinnangud lisatakse vaikevaatesse. Kui lisate hiljem muud sisutüübid, peate neile sisutüüpidele veerud Hinnangud ja Hinnangute arv käsitsi lisama või liikuge uuesti lehele Hinnangute sätted, valige väärtus Jah ja klõpsake uuesti nuppu OK.

Lehe algusesse

Sisutüübile hinnanguveeru lisamine

Kui loend või teek toetab hallatud sisutüüpe ja hinnangud on serveris saadaval, saate loendi või teegi poolt kasutatud teatud sisutüüpidele veerud Hinnang (0-5) ja Hinnangute arv lisada.

Teegis teatud sisutüüpidele hinnangute lisamisega saate hallata, milliseid üksusi saavad kasutajad nende sisutüübi alusel hinnata. Näiteks soovite lubada kasutajatele artiklite hindamist, kui mitte dokumentide haldamist. Kõigile loendisse või teeki lisatud sisutüüpidele hinnangute lisamiseks kasutage hoopis loendile või teegile hinnangute veeru lisamise toimingut. Nii ei pea te igat sisutüüpi redigeerima.

Teatud loendi või teegi sisutüübile hinnangute lisamiseks peab sisutüübi esmalt loendisse või teeki lisama. See toiming muudab vaid sisutüüpe vaid praeguses loendis või teegis. Loendi sisutüübi emasaidi sisutüüpi ei värskendata muudatustega.

 1. Liikuge loendisse või teeki, kus soovite loendi sisutüübile hinnangud lisada. Kui loendi või teegi leht pole juba avatud, klõpsake kiirkäivitusalal teegi nime. Teine võimalus on klõpsata nuppu Saiditoimingud, käsku Kuva kogu saidi sisu ning seejärel klõpsata vastavas jaotises loendi või teegi nime.

 2. Tehke ühte järgmistest.

 3. Kui töötate loendis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Loendi sätted.

 4. Kui töötate teegis, klõpsake menüüd Loend ja seejärel käsku Teegi sätted.

 5. Klõpsake jaotises Sisutüübid muudetava sisutüübi nime.

  Märkus.:  Kui loend või teek on seadistatud nii, et täpsemates teegisätetes mitu sisutüüpi pole lubatud, ei kuvata loendi või teegi lehel Kohandamine jaotist Sisutüübid.

 6. Klõpsake jaotises Veerud linki Lisa olemasolevatest saidi- või loendiveergudest. Kui olete loendi või veeru jaoks hinnangud juba lubanud, ei esitata hinnanguveerge sisutüübile lisamise valikuna.

 7. Klõpsake jaotise Veergude valimine väljal Vali veerud asukohast noolt ja valige rühm, kust soovite veeru lisada.

 8. Klõpsake jaotises Saadaolevad veerud veergu Hinnang (0-5) ja seejärel käsku Lisa. Kui soovite kuvada üksusele rakendatud hinnangute arvu, saate lisaks lisada veeru Hinnangute arv.

 9. Klõpsake nuppu OK.

  Märkus.:  Kui teil on sisutüüpide redigeerimise õigused, saate lisaks lisada hinnangud saidisisutüüpidele. Nii on hinnangud saadaval muudes loendites või teekides kasutatud sisutüüpide jaoks. Saidi sisutüüpide haldamise kohta leiate lisateavet teemast Vt ka.

Lehe algusesse

Avaldamislehe küljendusele hinnangute lisamine

Küljendusele hinnangute juhtelemendi lisamiseks peate esmalt lisama lehe sisutüübile hinnangute veeru ja seejärel hinnangute lehevälja lisamiseks programmis Microsoft SharePoint Designer 2010 küljendust redigeerima.

SharePointi lehe hinnangud

See toiming kehtib vaid avaldamislehtedele ja SharePointiga ühilduvale kujundusprogrammile (nt Microsoft SharePoint Designer). SharePoint Designer 2010 abil lehtede kohandamiseks peab teil olema sisutüüpide redigeerimise õigus.

Hinnangute juhtelement on seejärel lehtedel saadaval paigutuse alusel. Küljenduse kasutamine tagab, et sarnased lehed jagavad mõnda ühtset elementi ja kujundust.

Kui soovite hinnangute juhtelemendi kõigile lehetüüpidele saadaolevaks muuta, lisage hinnanguveerg emalehe sisutüüpi. Kui soovite hinnangute juhtelemendi vaid teatud paigutustele (nt artiklitele) saadaolevaks muuta, lisage veerg teatud küljenduse sisutüübile.

 1. Klõpsake saidikogumi ülatasemel nuppu Saiditoimingud ja seejärel käsku Saidi sätted.

 2. Klõpsake jaotises Galeriid linki Saidi sisutüübid.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Hinnangute lehe kõigi sisutüüpide jaoks saadaolevaks muutmiseks klõpsake jaotise Avaldamise sisutüübid üksust Leht.

  • Hinnangute teatud leheküljenduse tüübi jaoks saadaolevaks muutmiseks klõpsake jaotises Küljenduse sisutüübid muudetavat küljendust (nt hinnangute artiklite jaoks saadaolevaks muutmiseks klõpsake üksust Artikkel).

 4. Klõpsake sisutüübi avamiseks selle nime (nt Leht).

 5. Klõpsake jaotise Veerud linki Lisa olemasolevast saidiveerust.

 6. Klõpsake loendis Veergude valimiskoht üksust Hinnangud. Lisaks saate otse kerida soovitud veergudeni.

 7. Valige veerg Hinnang 0-5 ja klõpsake käsku Lisa. Lisaks saate lisada veeru Hinnangute arv, kui soovite kasutajatele kuvada lehte hinnanud isikute arvu.

 8. Määrake väljal Värskenda kõiki sellelt tüübilt pärivaid sisutüüpe, kas soovite värskendada kõiki tütarsisutüüpe ning seejärel klõpsake nuppu OK.

 9. Klõpsake menüü Saiditoimingud käsku Saidisätted.

 10. Klõpsake jaotises Galeriid linki Juhtlehed ja leheküljendid.

 11. Märkige ruut selle küljenduse kõrval, millele soovite hinnangud lisada (nt Artikkel vasakul).

 12. Klõpsake küljenduse nime kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Redigeeri Microsoft SharePoint Designeris.

 13. Klõpsake lehte, kuhu soovite hinnangute juhtelemendi sisestada. Klõpsake lindil menüüd Lisa, jaotises Juhtelemendid käsku SharePoint ja seejärel käsku Kuva tööriistakast.

 14. Avage jaotis Lehe väljad, valige väli Hinnang (0-5) ja seejärel lohistage see lehel soovitud kohta. Lehe väli

 15. Tehke lehel kõik soovitud muudatused, salvestage leht ja möllige see sisse. Kui kasutajad loovad küljenduse põhjal uue lehe või lisavad küljenduse olemasolevale lehele, kuvatakse lehel juhtelement Hinnangud.

Lehe algusesse

Ajaveebipostituste hindamise ja hinnangute vaatamise lubamine

Saate ajaveebi lisada veebiosa, mis kuvab vaate, kus inimesed saavad teie postitusi hinnata ja teiste hinnanguid vaadata.

Ajaveebi hinnangud

Selle toimingu kasutamiseks peavad teil olema ajaveebisaidi ja ajaveebipostituste loendi muutmise õigused ja avalike vaadete loomise õigused. Lisaks peavad hinnangud serveris saadaval olema. Lisateavet saate oma saidi haldurilt.

 1. Klõpsake ajaveebisaidi jaotise Ajaveebi tööriistad käsku Halda postitusi.

 2. Klõpsake jaotises Loendi tööriistad käsku Loend ja seejärel jaotises Sätted käsku Loendi sätted.

 3. Klõpsake jaotise Üldist käsku Hindamise sätted.

 4. Klõpsake väljal Luba selle loendi üksuste hindamist väärtust Jah ja seejärel nuppu OK.

 5. Klõpsake ülemisel lingiribal või vasakul navigeerimispaanil postituste loendisse naasmiseks linki Postitused.

 6. Klõpsake lindi menüüd Loend või Teek ja siis nuppu Loo vaade.

 7. Klõpsake nuppu Standardvaade. Kui suvand Loo vaade on keelatud, siis ei pruugi teil olla vajalikke õigusi era- ega avalike vaadete loomiseks.

 8. Klõpsake nuppu Standardvaade.

 9. Tippige väljale Vaate nimi oma vaate nimi (nt Hinnangud). Jätke ruut Muuda see vaikevaateks tühjaks.

 10. Valige jaotise Sihtrühm alamjaotises Vaate sihtrühm valige suvand Loo oma vaade või Loo avalik vaade. Kui suvand Loo avalik vaade on keelatud, ei pruugi teil olla vajalikke õigusi selle loendi või teegi jaoks avaliku vaate loomiseks.

 11. Märkige jaotises Veerud vaid need veerud, mida soovite vaates kuvada ja tühjendage nende veergude ruudud, mida te ei soovi kuvada (nt vaid postituse nime ja hinnangu kuvamiseks märkige veerud Tiitel ja Hinnang (0-5)). Saate muud soovitud veerud lisada (nt # kommentaari).

 12. Valitud veergude kõrval valige ripploendist nende vaates kuvamise järjestus.

 13. Valige jaotises Sortimine üksus Loomisaeg ja seejärel klõpsake sätet Kuva üksused laskuvas järjestuses. See säte kuvab loendis esmalt kõige hilisemad postitused, kuid saate seda sätet muuta (nt sortida kõige kõrgema hinnanguga postituste alusel).

 14. Tühjendage jaotises Tabelivaade ruut Luba üksiküksuste märkeruudud.

 15. Sisestage jaotises Üksuste piirang kuvatud postituste jaoks soovitud arv (nt kui soovite ajaveebi lehel mitmeid muid üksusi kuvada, peaksite kuvama vaid 5–10 postitust).

 16. Kui te ei soovi, et kasutajad sirviksid veebiosas vanade postituste lehtedel, klõpsake sätet Piira tagastatud üksuste koguarvu. See säte piirab sirvimisnooltel hinnatud postituste all kuvamist.

 17. Klõpsake vaate loomiseks nuppu OK ja seejärel klõpsake navigeerimispaanil ajaveebi avalehele liikumiseks ajaveebi nime.

 18. Klõpsake nuppu Saiditoimingud ja seejärel käsku Redigeeri lehte.

 19. Tehke ühte järgmistest.

  • Klõpsake käsku Lisa veebiosa piirkonnas, kuhu soovite selle paigutada.

  • Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite hinnangute veebiosa lisada (nt paigutage see postitustest paremale). Klõpsake lindil menüüd Lisa ja seejärel nuppu Veebiosa.

 20. Klõpsake jaotises Kategooriad üksust Loendid ja teegid, jaotises Veebiosad üksust Postitused ja seejärel nuppu Lisa. Lehel kuvatakse uus veebiosa.

 21. Loodud vaatesse Hinnangud liikumiseks klõpsake allanoolt ja seejärel käsku Redigeeri veebiosa. Avatakse konfiguratsiooni tööriistapaan.

 22. Klõpsake jaotises Valitud vaade äsja loodud hinnangute vaadet.

 23. Sisestage jaotises Ilme üksuse veebiosa nimi (nt Hinda viimaseid postitusi).

 24. Tehke kõik soovitud muudatused ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×