Office
Logi sisse

Kasutajarolli lisamine

Vormimalli kujundamisel saate määrata ka kasutajarolle. Kasutajarollid on eelmääratletud kategooriad, mida saab vormi kasutajatele määrata vastavalt nende ametinimetusele või muudele kriteeriumidele. Kasutajarollide abil saab eri tüüpi kasutajatele esitada kohandatud vormivaade, kuvada vaates erinevaid jaotisi või arvutada mõne välja või juhtelemendi vaikeväärtust. Kui koostate näiteks loataotluse vormimalli, võite alltöövõtjate, vahendajate ja administraatorite jaoks luua erinevad vaated ning määrata siis igale vaatele omaette kasutajarolli. Kui kasutaja avab teie vormimallil põhineva vormi, määratleb Microsoft Office InfoPath kasutaja nime põhjal tema rolli ning avab siis vastava kasutajarolli jaoks ette nähtud vaate.

Turbeteade.: Kasutajarolle ei tohiks kasutada selleks, et piirata juurdepääsu vormi tundlikele andmetele. Isegi kui vormimall on kirjutuskaitstud või kui teatavad kasutajarollidel põhinevad juhtelemendid on peidetud, saavad kasutajad ikka tekstiredigeerimisprogrammide (nt Microsoft Notepad) abil vormimalli (.xsn) vaadata ja muuta ning neil on selle andmetele juurdepääs.

Selle artikli teemad

Ülevaade

Ühilduvus

Enne alustamist

Kasutajarolli lisamine

Kasutajarollil põhineva vaate kuvamine

Kasutajarollide testimine

Ülevaade

Uue kasutajarolli loomisel saate kasutajaid määrata järgmistel viisidel.

 • Võite määrata kasutajanimed kataloogiteenusest Microsoft Active Directory (näiteks "müük\andrew"). Kasutajanime määramiseks Active Directory kataloogiteenusest tuleb vormimall luua ja avaldada Active Directory teenust kasutavas Microsoft Windowsi võrgus.

 • Võite määrata rühmad kataloogiteenusest Active Directory. Näiteks võite määrata meilileviloendi, mis sisaldab kõigi turundusmeeskonna liikmete nimesid. Rühma määramiseks Active Directory kataloogiteenuses tuleb vormimall luua ja avaldada Active Directory teenust kasutavas Microsoft Windowsi võrgus.

 • Võite määrata väärtuse, mis on pärit otse vormi väljalt. Väli võib andmed saada teenusest Active Directory või kasutaja võib andmed sisestada juhtelementi, mis on selle väljaga köitmine. Näiteks kui teie vormimall sisaldab tekstivälja Administraator, võite tekstiväljaga köidetud väli seostada mingi kindla kasutajarolli.

Pärast kasutajarolli lisamist võite selle seada ühele järgmistest väärtustest.

Vaikeroll.    Kasutajatele, kellele pole määratud mingit olemasolevat kasutajarolli, määratakse automaatselt vaikerolliks määratletud roll. Vaikerolli kasutatakse ka selliste kasutajate puhul, kes on rühma osaks, kuid kes töötavad ühenduseta. Üks kasutajaroll seatakse alati vaikerolliks.

Initsiaatoriroll.    Kui soovite kindlat kasutajarolli rakendada kasutajatele, kes avavad teie vormi esimest korda, võite määrata initsiaatorirolli. Näiteks võite määratleda initsiaatorirolli nimega "Töövõtja", mis rakendatakse kasutajatele, kes täidavad uue loa taotluse vorme. Kasutajale, kellele on määratud mõni muu kasutajaroll, määratakse uue loa taotlemise vormi avamisel selle rolli asemel töövõtjaroll. Kui sama kasutaja avab aga sama vormi teist korda, kasutab Microsoft Office InfoPath initsiaatorirolli asemel selle isiku määratud kasutajarolli.

Kui määrate kasutajatele rollid, mis põhinevad mõnel kasutajanimede, rühmade või välja väärtuste kombinatsioonil, määrab InfoPath teie vormimallil põhineva vormi avamisel kasutajale rolli järgmise järjestuse põhjal.

 1. Kasutaja nimi on vormimalli välja väärtus.

 2. Kasutaja nimi on teenuses Active Directory.

 3. Kasutaja on Active Directory rühma liige.

  Märkus.: Kui kasutaja on mitme erineva rühma liige ning te määrate rolle rühma põhjal, kontrollib InfoPath iga rühma liikmete loendit järjestuses, nagu see on dialoogiboksis Kasutajarollide haldamine. Näiteks kui kasutaja kuulub nii vastuvõtva poole rühma kui ka administraatorite rühma ning administraatorite rühm asub loendis eespool, määratakse kasutajale administraatorite rühma kasutaja roll.

 4. Kui ükski ülaltoodud tingimustest ei kehti, kasutatakse vaikerolli.

Pärast kasutajarollide määratlemist vormimalli jaoks võite luua reegel, mis lülitab kasutajarolli põhjal automaatselt vaateid ümber. Näiteks võite luua juhirolli ning reegli, mis lülitab automaatselt juhivaatesse, kui juhirolliga kasutaja vormi avab. Alternatiivina võite luua kõigepealt reegli ning määratleda reegli loomise protsessi käigus kasutajarollid.

Lehe algusesse

Ühilduvus

brauseriga ühilduv vormimall ei saa kasutajarolle luua. Kasutajarolle saab luua ainult sellistes vormimallides, millel põhinevad vormid täidetakse InfoPathis.

Lehe algusesse

Enne alustamist

Kasutajarollide lisamiseks vormimalli läheb teil vaja järgmisi andmeid.

 • Lisatavate kasutajarollide loend koos igale kasutajarollile vastavate liikmetega. Liikmed võivad olla nii kasutajanimed, mõne Microsoft Active Directory kataloogiteenuse rühmad kui ka väärtused, mille kasutajad on sisestanud vormimalli andmeallikas mõne kindla väljaga seotud juhtelementi.

 • Vaikekasutajaroll, mille saate määrata neile mõne teie vormimallil põhineva vormi avavatele kasutajatele, kes pole ühegi kasutajarolli liikmed.

Lehe algusesse

Kasutajarolli lisamine

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Kasutajarollid.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Kasutajarollide haldamine nuppu Lisa.

 3. Tippige uue kasutajarolli nimi väljale Rolli nimi.

 4. Rollile kasutajate või kasutajarühmade määramiseks tehke ühte või mitut järgmistest.

   Active Directory kataloogiteenust kasutavasse võrku kuuluvate kasutajate määramine

  1. Märkige ruut Kasutajanimed ja klõpsake siis nuppu Vali üks või mitu kasutajat  Nupu pilt .

   Märkus.: Kui teate domeeni- ja kasutajanime, tippige need väljale Kasutajanimed. Nimed peavad olema kujul domeen\kasutajanimi. Eraldage kasutajanimed semikooloniga (;).

  2. Tippige semikooloniga (;) eraldatud kasutajanimed väljale Sisestage objektinimed, et valida.

   Märkus.: Kasutajanimede vormindamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksis linki näited.

  3. Tipitud kasutajanimede võrdlemiseks Active Directory kataloogis leiduvate nimedega klõpsake nuppu Kontrolli nimesid.

  4. Klõpsake nuppu OK.

   Active Directory kataloogiteenust kasutavasse võrku kuuluvate rühmade määramine

  1. Märkige ruut Rühma nimed ja klõpsake siis nuppu Vali üks või mitu rühma  Button image .

   Märkus.: Kui teate rühma nime, tippige see väljale Rühma nimed. Nimi peab olema kujul domeen\kasutajanimi. Eraldage rühmanimed semikooloniga (;).

  2. Tippige semikooloniga (;) eraldatud rühmanimed väljale Sisestage objektinimed, et valida.

   Märkus.: Rühmanimede vormindamise kohta lisateabe saamiseks klõpsake dialoogiboksis linki näited.

  3. Tipitud rühmanimede võrdlemiseks Active Directory kataloogis leiduvate nimedega klõpsake nuppu Kontrolli nimesid.

  4. Klõpsake nuppu OK.

   Otse vormi väljalt pärinevate kasutajanimede määramine

  1. Märkige ruut Kasutajanimed vormilt ja klõpsake siis nuppu Vali väli andmeallikast  Nupu pilt .

  2. Klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine välja, kust soovite kasutajarollide jaoks väärtusi saada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. Kasutajarolli määramiseks initsiaatori- ehk algatajarolliks märkige ruut Määra algatajaks ja klõpsake siis nuppu OK.

  Märkus.: Kui kasutajaroll on määratletud algatajana, on see roll kõigist teistest rollimäärangutest kõrgema prioriteediga ka juhul, kui algatajaroll asub dialoogiboksi Kasutajarollide haldamine loendis keskel.

 6. Vaikekasutajarolli määramiseks nende kasutajate jaoks, kes pole ühegi muu rolli liikmed, valige soovitud roll dialoogiboksis Kasutajarollide haldamine ja klõpsake siis nuppu Sea vaikeväärtuseks.

  Märkus.: Nupu Sea vaikeväärtuseks klõpsamiseks peate olema määranud rohkem kui ühe kasutajarolli.

Lehe algusesse

Kasutajarollil põhineva vaate kuvamine

Kui kujundate vormimalli, mis sisaldab kasutajarolle ja erinevaid vaateid, võib kasulikuks osutuda sellise vaate kuvamine, mis põhineb kasutajale määratud kasutajarollil. Näiteks võite kasutada reeglit, mis kuvab teie vormimallil põhineva vormi avamisel kindla kasutajarolliga kasutajale kindla vaate.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Vormisuvandid.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Vormi suvandid loendis Kategooria üksust Ava ja salvesta.

 3. Klõpsake jaotises Avamise käitumine üksust Reeglid.

 4. Klõpsake nuppu Lisa.

 5. Väljale Nimi tippige reegli nimi.

 6. Klõpsake üksust Sea tingimus.

 7. Klõpsake esimesel väljal üksust Kasutaja praegune roll.

 8. Teisel väljal klõpsake väärtust on.

 9. Kolmandal väljal klõpsake kasutajarolli nime ning seejärel nuppu OK.

 10. Klõpsake dialoogiboksi Reegel nuppu Lisa toiming.

 11. Klõpsake loendis Toiming valikut Vaheta vaated ning klõpsake seejärel loendis Vaade mõnda vaadet.

Lehe algusesse

Kasutajarollide testimine

Kui vormil on määratud mitu kasutajarolli, on soovitatav iga rolli ilmet ja käitumist testida. Ehkki saate vormimalli eelvaates kontrollida, kas vaated toimivad kasutajarollide puhul vastavalt oodatule, ei saa eelvaates jäljendada kasutaja võrdlemist talle omistatud rollimääranguga. Nimelt kontrollib InfoPath kasutajarolle vormi täitmisel, mitte vormi eelvaatel. Kui soovite oma vormimalli kasutajarolle põhjalikult testida, saate ajutiselt endale määrata kõik kasutajarollid, mida soovite testida, ja vormi siis näiliseks täitmiseks avada.

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Vormisuvandid.

 2. Klõpsake loendis Kategooria väärtust Eelvaade.

 3. Klõpsake loendi Eelvaade kui jaotises Kasutaja roll rolli, mida soovite eelvaates vaadata, ja klõpsake siis nuppu OK.

 4. Muutuste testimiseks klõpsake tööriistariba Standardne nuppu Eelvaade või vajutage klahve CTRL+SHIFT+B.

  Praeguse kasutajarolli nimi kuvatakse eelvaateaknas olekuriba parempoolses alanurgas.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×