Kalendri ühiskasutus teenusekomplektis Office 365

Täiustame ühiskalendrite kõigi Office 365 rakenduste vahel sünkroonimise viise. Artikkel on mõeldud IT-administraatoritele, et neil oleks muudatusi kergem mõista.

Täiustused on plaanitud ainult Exchange Online’i abil ühiskasutusse antud kalendrite jaoks. Kohapealses Exchange’is majutatavates ühiskalendrites muudatusi pole.

Pärast täiustustamist ootavad IT-administraatoreid ja ettevõtte kasutajaid järgmised muudatused:

Need täiustused antakse välja järgmisel aastal. Selles artiklis keskendutakse juba tehtud muudatustele ning kirjeldatakse üksikasjalikult tulevikuplaane. Ajakavade ülevaate leiate selle artikli peatükist Kalendri täiustustuste ajakava.

Te pole IT-administraator? Kui te pole IT-administraator ja soovite lihtsalt juhiseid kalendri ühiskasutusse andmiseks või selle õiguste delegeerimiseks, vaadake järgmisi artikleid:

Kalendri ühiskasutusse andmine

Esimene täiustus on võimalus kalender ühiskasutusse anda mis tahes Outlooki versioonist ning kasutada kõigis versioonides samu õiguste suvandeid. Järgmises tabelis on ülevaade ühiskalendrite kasutamist hõlbustavatest täiustustest.

Outlooki rakendus

Kalendri ühiskasutuse võimalus

Ühtsed ja lihtsad ühiskasutusõigused

Märkmed

Outlook PC-arvuti jaoks

Pole veel saadaval

Lihtsustatud õigused plaanitakse kuupõhises värskenduskanalis anda välja 2018. aasta esimeses kvartalis.

Outlook for Mac

Pole veel saadaval

Lihtsustatud õigused peaks kasutajateni jõudma 2018. aasta 2. kvartalis.

Outlooki veebirakendus

Outlook iOS-i jaoks

Outlook Androidi jaoks

Outlooki kalender Windows 10 jaoks

✔ (vt märkmeid)

Kalendri ühiskasutus on saadaval ainult Windows 10 jaoks lauaarvutis ja seda ei anta välja Windows 10 Mobile‘i jaoks.

Ühiskalendri kutse aktsepteerimine

Teine täiustus on võimalus ühiskalendri kutseid mis tahes Outlooki rakenduses hõlpsasti aktsepteerida ning neid ühiskalenderid kõigis seadmetes vaadata. Järgmises tabelis on ülevaade ühiskalendrite kutsete aktsepteerimist hõlbustavatest täiustustest.

Outlooki rakendus

Võimaldab aktsepteerida ühiskalendri kutseid

Kalendri aktsepteerimisel sünkroonimine kõigi seadmetega

Märkused

Outlook PC-arvuti jaoks

✔ (vt märkmeid)

✔ (vt märkmeid)

Kalendri ühiskasutuse tugi on praegu ainult Office 365 kasutajatel. Outlook.com-i kasutajad Outlooki PC-arvuti versioonist saadetud kutseid veel aktsepteerida ei saa. Kalendri ühiselt kasutamist koos Outlook.com-i kasutajatega Outlooki PC-arvuti versiooni kaudu hakatakse toetama kuupõhises värskenduskanalis ootuspäraselt 2018. aasta neljandas kvartalis.

Need plaanitakse lisada kuupõhise värskenduskanali kaudu 2018. aasta esimeses kvartalis.

Outlook for Mac

Pole veel saadaval

Pole veel saadaval

Rakenduses Outlook for Mac kalendri ühiskasutuskutse aktsepteerimise võimalust veel pole, kuid kasutajatel on võimalik kalender lisada oma kataloogist või aadressiraamatust. Rakendusse Outlook for Mac plaanitakse kalendri ühiskasutuskutse aktsepteerimist hõlbustav nupp lisada 2018. aasta 2. kvartalis.

Outlooki veebirakendus

Outlook iOS-i jaoks

Outlook Androidi jaoks

Outlooki kalender Windows 10 jaoksWindows 10 kalendrirakendus

✔ (vt märkmeid)

See pole veel kõigi Windows 10 Mobile‘i kasutajate jaoks saadaval.

Ühiskalendrite sünkroonimine ja redigeerimine

Kolmas täiustus võimaldab kuvada kõik ühiskalendrid mis tahes seadmes või kalendrirakenduses. Kui keegi ühiskalendrit muudab, kuvatakse kõigile kalendri kasutajatele muudatused kohe. Lisaks võib ühiskalendrite kuvamisel ja redigeerimisel märgata ka jõudlustäiustusi. Ühiskalendrit saab kasutada sama kiiresti ja töökindlalt kui isiklikku kalendrit.

Alates tänasest kalendri ühiskasutusse andnud kasutajatele kuvatakse ühiskalendri täiustatud keskkond pärast kutse aktsepteerimist. Kuid kui kalender anti kasutusse enne neid muudatusi, ei kuvata neid muudatusi automaatselt.

Paluge kasutajatel olemasolevate ühiskalendrite asemel uute ühiskalendrite kasutamiseks täita juhised, mis on toodud selle artikli peatükis Olemasolevalt ühiskalendrilt uuele mudelile üleminek. Pärast uuele mudelile üleminekut sünkroonitakse kasutajate ühiskalendrid nende mobiiltelefonidega. Tulevikus uuendatakse olemasolevad ühiskalendrid automaatselt, kuid automaatse üleminekuprotsessi jaoks ajakava veel puudub.

Kui kiire sünkroonimine on lubatud, kajastuvad teiste kasutajate muudatused ühiskalendris kohe. Mõnda tüüpi ühiskalendrid praegu kiiret sünkroonimist ei toeta. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse ühiskalendrite tüüpe ja kalendrirakendusi, kus kiire sünkroonimine on toetatud.

Kiire sünkroonimine on lubatud ainult siis, kui mõlemad kasutajad kuuluvad sama Office 365 rentniku alla või kui kalendri annab ühiskasutusse Outlook.com-i kasutaja.

Järgmises tabelis on rohkem üksikasju nende konfiguratsioonitüüpide kohta, kus kiire sünkroonimine on toetatud. Tulevikus on kiire sünkroonimine saadaval kõigile Office 365 ja Outlook.com-i kasutajate vahel ühiskasutuses olevatele kalendritele.

Kalendri omanik

Ühiskalendri adressaat

Kiire sünkroonimine lubatud

Märkused

Office 365

Office 365
(sama rentnik)

Office 365

Office 365
(teine rentnik)

Sünkroonimine toimub umbes iga kolme tunni tagant.

Kui väline ühiskasutus pole kalendri omaniku rentniku jaoks lubatud, käsitletakse seda mõne muu teenuse kasutaja jaoks ühiskasutusse andmisena.

Office 365

Outlook.com või
muu teenusepakkuja teenus (nt Gmail.com)

Praegu luuakse selle konfiguratsiooniga Interneti-kalendri tellimuse (ICS) URL. Ühiskalendri adressaat lisab ühiskalendri ICS URL-i abil ning sünkroonimise ajastuse määrab adressaadi kalendriteenus.

Kui adressaat kasutab näiteks Outlook.com-i, värskendatakse kalendrit iga kolme tunni tagant. Kui adressaat kasutab Gmail.com-i, võidakse kalendrit värskendada 24–48 tunni tagant.

Outlook.com

Outlook.com

Outlook.com

Office 365

Outlook.com

muu teenusepakkuja teenus (nt Gmail.com)

Praegu luuakse selle konfiguratsiooniga Interneti-kalendri tellimuse (ICS) URL. Adressaat lisab ühiskalendri ICS URL-i abil ning sünkroonimise ajastuse määrab adressaadi kalendriteenus.

Kui adressaat kasutab näiteks Outlook.com-i, värskendatakse kalendrit iga kolme tunni tagant. Kui adressaat kasutab Gmail.com-i, võidakse kalendrit värskendada 24–48 tunni tagant.

Järgmises tabelis on rohkem üksikasju nende rakenduste kohta, mis toetavad kiiret sünkroonimist.

Rakendus

Kiire sünkroonimise tugi

Märkused

Outlook PC-arvuti jaoks

Pole veel saadaval (vt märkmeid).

Kiire sünkroonimine plaanitakse Office 365 kasutajate jaoks lisada kuupõhise värskenduskanali kaudu 2018. aasta suvel.

Outlook for Mac

Pole veel saadaval (vt märkmeid).

Kiire sünkroonimine plaanitakse Office 365 kasutajate jaoks lisada 2018. aasta suvel.

Outlooki veebirakendus

Outlook Androidi jaoks

Outlooki kalender Windows 10 jaoks

REST-rakendused

Exchange ActiveSynci rakendused

Märkus.: Exchange’i veebiteenuste (EWS) API kiiret sünkroonimist ei toeta.

Kiireks sünkroonimiseks tuleb see ühiskalendris lubada ning kalendrirakendus peab olema värskendatud.

Kui kiire sünkroonimine on ühiskalendris lubatud ja see kuvatakse Outlooki veebirakenduses, rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks, saab kasutada uusi sünkroonimisvõimalusi. Kui see sama kalender avada Outlooki PC-arvuti versioonis või Outlook for Macis, kuvatakse vanad sünkroonimisfunktsioonid. Praegu võivad sama ühiskalendri muudatused ilmuda Outlooki veebirakendusses või rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks varem kui Outlooki PC-arvuti versioonis või rakenduses Outlook for Mac.

Ühiskalendri täiustuste tehnilised andmed

Selles jaotises kirjeldatakse, kuidas täiustused tehti ja mida Office 365 ühiskalendrite arhitektuuris muudeti.

Terminoloogia

Selles peatükis kasutatakse muu hulgas järgmisi termineid.

 • Ühiskalender – kuvamise, redigeerimise või esindaja õigustega ühiskasutusse antud kalender

 • Omanik – isik, kes kalendri ühiskasutusse annab

 • Adressaat – isik, kellele kalender ühiskasutusse antakse

 • Varasem mudel – ühiskalendrite varasem käitumine

 • Uus mudel – ühiskalendrite uus funktsionaalsus

Täiustused on saadaval ainult Exchange Online’i kaudu ühiskasutusse antud kalendrites jaoks. Ühiskalendrites pole muudatusi, kui mõnel kasutajal on kohapealne Exchange.

Atribuut

Varasem mudel

Uus mudel

Ühiskalendri talletusviis

Adressaadi postkasti salvestatakse kirje (sarnaneb hüperlingiga). Kirje osutab omaniku postkastile, kuid adressaadi postkastis kalendriandmeid ei talletata.

Uus kalender luuakse adressaadi postkasti ja kalender sisaldab omaniku kalendri eksemplari (mis algab aasta enne aktsepteerimise kuupäeva).

Adressaadi juurdepääs ühiskalendrile

Lugemine ja kirjutamine toimub otse omaniku postkastist.

Lugemine ja kirjutamine toimub ühiskalendri kohalikust eksemplarist, mis on talletatud adressaadi enda postkastis.

Ühiskalendri muudatuste sünkroonimine

Rakendus seirab regulaarselt omaniku postkastist muudatusi ja sünkroonib need.

Teenus sünkroonib muudatused kohe adressaadi kohaliku eksemplariga. See saadab rakendusele tõuketeatise ja rakendus sünkroonib muudatused kohe.

Rakendused ühiskalendrile juurdepääsemiseks

 • Outlook PC-arvuti jaoks

 • Outlook for Mac

 • Outlooki veebirakendus

 • Outlook PC-arvuti jaoks

 • Outlook for Mac

 • Outlooki veebirakendus

 • Outlook iOS-i jaoks

 • Outlook Androidi jaoks

 • Outlooki kalender Windows 10 jaoks

 • Kõik REST- ja EAS-rakendused

Lisateavet leiate selle artikli peatükist Erinevad funktsioonid uut tüüpi ühiskalendrimudelis.

Kalendri uue ühiskasutuskutse Outlooki veebirakenduses, rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks aktsepteerivad kasutajad hakkavad automaatselt kasutama ühiskalendri uut mudelit.

Lihtsaim viis täiustuste saamise kontrollimiseks (st kas olete saanud kalendri ühiskasutuse uue mudeli) on vaadata, kas ühiskalender on nähtaval mobiiltelefonis. Kui jah, on ühiskalender juba uuele mudelile üle läinud.

Kui eelistate kasutada utiliiti MFCMapi, tuleb veenduda, et järgmised tingimused oleks täidetud.

 • Kalendri alampuul kuvatakse ühiskalendri kohalik kaust.

 • Tabelis „Ühised vaated“ > „Seotud sisu“ on kirje. Kirje atribuudinimi on SharingCalendarGroupEntryAssociatedLocalFolderId ning selle väärtus osutab kohaliku ühiskalendri kausta ID-le.

Ühiskalendris täiustuste kasutamiseks tuleks ühiskalender uuesti luua. Selleks saab teha järgmist.

 1. Paluge kalendri omanikul kalender teiste jaoks uuesti ühiskasutusse anda. Seda saab teha mis tahes Outlooki rakendusest (sh Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks).

 2. Aktsepteerige kalendri ühiskasutuskutse Outlooki veebirakenduses või rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks. Kutse peaks kindlasti vastu võtma Outlooki veebirakenduses või rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks. Kui kutse aktsepteeritakse Outlooki PC-arvuti versioonis või rakenduses Outlook for Mac, siis ühiskalendrile neid täiustusi ei lisandu. Olemasolevaid ühiskalendreid ei pea enne uuesti aktsepteerimist eemaldama.

  Ühiskalendreid saab aktsepteerida ühel järgmistest viisidest.

  • Võtke ühiskasutuskutse meili teel vastu ja klõpsake nuppu Aktsepteeri. (Pidage meeles, et meili teel saadetud kutse peaks vastu võtma Outlooki veebirakenduses või rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks.)

  • Otsige kalendri avamiseks kataloogist üles kalendri omanik. Ühiskalendri avamisel kataloogist või aadressiraamatust lisatakse kalender varasemas ühiskasutusmudelis.

Tulevikus avatakse ühiskalendri uus mudel, olenemata sellest, millise meetodi kasutaja valib.

Ühiskalendrite sünkroonimise meetodid

Selles jaotises kirjeldatakse seda, kus ja millal praegusel juhul kiire sünkroonimine toimub. Järgmises tabelis on loetletud ühiskalendrite uue mudeli olemasolevad sünkroonimistüübid.

Värskendusviis

Muudatuste sünkroonimise viisid

Toetatud kalendrid (praegu)

Kiired värskendused

Muudatused sünkroonitakse kohe. See kehtib ühe Office 365 rentniku alla kuuluvate kasutajate vahel ühiskasutuses olevate või Outlook.com-i kasutaja ühiskasutusse antud kalendrite korral.

 • Outlook.com-i kasutajalt Outlook.com-i või Office 365 kasutaja jaoks ühiskasutusse antud.

 • Otse ühelt sama rentniku Office 365 kasutajalt teise kasutaja jaoks ühiskasutusse antud.

Regulaarsed värskendused

Muudatusi sünkroonitakse regulaarselt (enamasti kolme tunni tagant). Muudatusi ei kuvata adressaatidele ühiskalendris kohe, kuid eksemplari värskendatakse iga paari tunni tagant.

 • Kaudselt sama rentniku raames ühelt Office 365 kasutajalt teise kasutaja jaoks ühiskasutusse antud (kasutaja vaikeõiguste või üle 100 liikmega turberühma kaudu)

 • Eri rentnike Office 365 kasutajate vaheline ühiskasutus, kui väline ühiskasutus on lubatud

ICS-i tellimus

Kalendri ühiskasutusse andmisel luuakse Interneti-kalendri tellimuse (ICS) URL. Adressaat saab URL-i abil lisada ühiskalendri mis tahes kalendriteenusesse, mida kasutab. ICS-i URL-ide abil valib adressaadi kalendriteenus, millal uute värskenduste saamiseks kalendrit sünkroonida. Kui adressaat kasutab Outlook.com-i, toimub sünkroonimine ligikaudu iga kolme tunni tagant.

 • Eri rentnike Office 365 kasutajate vaheline ühiskasutus, kui väline ühiskasutus on keelatud.

 • Office 365 kasutajalt Outlook.com-i kasutaja jaoks ühiskasutusse antud

 • Office 365 või Outlook.com-i kasutajalt muu kalendriteenuse (nt Gmaili) kasutaja jaoks ühiskasutusse antud.

Kasutaja võib saada juurdepääsu ühiskalendrile kolmel viisil.

 • Otsesed õigused. Omanik andis kalendri adressaadile otse ühiskasutusse ning adressaat on kalendri omaniku õigusteloendis eraldi loetletud.

 • Rühmaõigused. Omanik andis kalendri ühiskasutusse turberühmale, mille liige adressaat on.

 • Vaikeõigused. Kalendri omanik määras sama organisatsiooni kasutajatele vaikeõigused, mille kaudu adressaat saab juurdepääsu.

Praegu on kiire sünkroonimine lubatud ainult otseste õiguste ning rühmaõiguste korral, kui rühmas on alla 100 liikme. Tulevikus lubatakse kiire sünkroonimine kõigi kolme õigustetüübi jaoks. Lisaks keelatakse kiire sünkroonimine siis, kui kasutaja on andnud sisu ühiskasutusse üle 500 kasutaja jaoks (iga isik ja rühm läheb arvesse ühe adressaadina).

Rentnikevahelisel ühiskasutusel kiiret sünkroonimist veel ei toetata. Sellises konfiguratsioonis on ühiskasutus võimalik, kuid sünkroonimine toimub kindla aja tagant. Rentnikevahelisel ühiskasutusel on kaks tüüpi.

 • Office 365 kasutajalt teise Office 365 kasutaja jaoks ühiskasutusse antud (kui väline ühiskasutus on lubatud).

  Luuakse täielik ühiskalender, kuid sünkroonimine toimub ligikaudu iga kolme tunni tagant. Varsti lubatakse kiire sünkroonimine ka selle häälestuse jaoks.

 • Office 365 kasutajalt Outlook.com-i kasutaja jaoks Kui väline ühiskasutus on keelatud, loetakse sellesse rühma ka Office 365 kasutajad.

  Ühiskasutusse andmisel luuakse ICS-i URL, mille abil saab adressaat kalendri lisada mis tahes kalendriteenusesse. ICS-tellimuse korral valib adressaadi kalendriteenus, millal uute värskenduste saamiseks ICS-tellimust sünkroonida. Kui adressaat kasutab Outlook.com-i või Office 365, toimub sünkroonimine ligikaudu iga kolme tunni tagant.

Ühiskasutus välise teenuse (nt Gmaili) kasutajaga on teist tüüpi ühiskasutus. Sellises olukorras luuakse omaniku kalendriga lingitud Interneti-kalendri tellimuse (ICS) URL. Adressaadid saavad selle URL-i abil kuvada kalendri veebibrauseris või lisada selle enda kalendriteenusesse Interneti-kalendri lisamise teel ICS-i URL-i abil. ICS-tellimuse korral valib adressaadi kalendriteenus, millal uute värskenduste saamiseks ICS-tellimust sünkroonida. Kui adressaat kasutab Outlook.com-i, toimub sünkroonimine ligikaudu iga kolme tunni tagant. Kui adressaat kasutab muud kalendriteenust (nt Gmail.com-i), ei pruugi sünkroonimine toimuda nii sageli.

Erinevad funktsioonid uut tüüpi ühiskalendrimudelis

Uuel mudelil põhinevad ühiskalendrid erinevad vanadest ühiskalendritest funktsioonide poolest mitmes mõttes (sh meeldetuletused, õigused, delegeeritud koosolekud ja muude teenusepakkujate klientrakendused).

Kalendri ühiskasutuse täiustuste esimeses etapis kuvatakse adressaatidele alati ühiskalendri üksuste juures tekst „Meeldetuletus=Puudub“ olenemata üksuse meeldetuletuse tegelikust väärtusest. Kui redigeerimisõigusega adressaat proovib ühiskalendri üksuse meeldetuletust muuta, salvestatakse uus meeldetuletuse väärtus kohalikult ainult adressaadi jaoks, kuid mitte omaniku jaoks.

Meeldetuletused vanas mudelis.. Ühiskasutuse varasemas mudelis oli adressaadil omaniku postkastile otsene juurdepääs. Seega kuvati adressaadile kalendriüksuse avamisel sama meeldetuletuse nagu omanikule. Outlooki klientrakendused oskasid tuvastada, millised kalendrid on ühiskalendrid, nii et ühiskalendri mis tahes üksuste kohta ei kuvatud hüpikmeeldetuletusi.

Käitumise muutus uues mudelis. Ühiskasutuse uues mudelis salvestatakse ühiskalender kohalikult adressaadi postkasti. Nii et kui mobiilirakendused ühiskalendreid sünkroonivad, ei pruugita alati kontrollida, kas tegemist on ühiskalendriga. Sel juhul leidsime, et kui meeldetuletuse tegelik väärtus sünkrooniti mõne muu teenusepakkuja EAS- või REST-klientrakenduse kasutajaga, sai adressaat tulva teiste kasutajate koosolekute meeldetuletusi. Tegeleme meeldetuletuste funktsiooni täiustamisega, et see muude teenusepakkujate klientrakenduste sujuvat tööd ei takistaks.

Järgmises tabelis on näited selle kohta, kuidas meeldetuletused ühiskalendrite uues ja vanas mudelis erinevad.

Stsenaarium

Omanikule kuvatav meeldetuletuse väärtus

Adressaadile kuvatav meeldetuletuse väärtus ühiskasutuse VARASEMAS mudelis

Adressaadile kuvatav meeldetuletuse väärtus ühiskalendri UUES mudelis

Kalendri omanik loob ühiskalendris koosoleku 30-minutise meeldetuletusajaga

30 minutit

30 minutit

Puudub

Kalendri adressaat loob ühiskalendris koosoleku 30-minutise meeldetuletusajaga

30 minutit (ja osalejad saavad koosoleku meeldetuletuse 30-minutise meeldetuletusajaga)

30 minutit

Puudub

Kalendri adressaat redigeerib 60-minutise meeldetuletusaja lisamiseks ühiskalendris olemasolevat koosolekut

60 minutit (kui redigeeritakse varasemas mudelis)

60 minutit (kui redigeeritakse uues mudelis)

60 minutit

60 minutit (adressaat saab 60 minutit enne koosoleku algust hüpikteate)

Kui omanik kasutab õiguste muutmiseks Outlooki veebirakendust või rakendust Outlooki veebirakendus või Outlook Androidi jaoks, käivitatakse kohe adressaadi kalendrieksemplari uuestisünkroonimine uue õigusetaseme määramiseks.

Kui omanik kasutab õiguste muutmiseks muud rakendust, sünkroonitakse kalender uuesti paari tunni jooksul, kuid mitte kohe.

Kui omanik eemaldab kellegi õigused kalendri kasutamiseks, tuvastatakse see paari tunni jooksul ning seejärel on võimalikke sündmusi kolm.

 • Kui adressaat on samas organisatsioonis ja kalendri omanik on määranud kasutajasättele „Minu organisatsioon“ (vaikesäte) mõne muu väärtuse peale väärtuse „Puudub“, siis adressaadi kalender värskendatakse nii, et seal kajastuks kasutaja vaikeõigusetase. Ühiskalender jääb uue mudeli alla, kuid õigusetase võib muutuda.

 • Kui adressaat kuulub samasse organisatsiooni ja kalendri omanik ei anna kalendrit ühiskasutusse kasutajatüübile „Minu organisatsioon“ (vaikesäte), siis eemaldatakse ühiskalender adressaadi postkastist. Adressaadile ei kuvata enam kalendriloendis ühiskalendrit.

 • Kui adressaat kuulub muusse organisatsiooni, lõpetatakse ühiskalendri sünkroonimine, kuid seda ei eemaldata.

Volitatud esindajad on alati saanud kuvada delegeeritud koosolekusõnumeid mobiiltelefonis, kuna kutsed saabuvad nende postkasti. Siiski ei saanud volitatud esindajad varem teadet selle kohta, kas koosolekukutse oli nende või nende ülemuse (või mõne muu isiku, kelle volitatud isik ollakse) jaoks.

Selle stsenaariumi parema toe huvides on täiustatud rakenduste Outlook iOS-i jaoks ja Outlook Androidi jaoks liidest, et oleks selge, kellele koosolekukutse mõeldud on. Näiteks järgmisel kuvatõmmisel näha olev märkus „Võetud vastu Kert Jõgi nimel“ tähistab seda, et kutse ja meilisõnum on mõeldud Kerdi mitte tema volitatud esindaja jaoks.

Kuvatõmmis mobiilsideseadme ekraanist, millel on kuvatud kalendrikutse üksus. Kuvatõmmis mobiilsideseadme ekraanist, millel on kuvatud meiliüksus.

Muude teenusepakkujate meiliklientide kasutamises on kalendrite ühiskasutuse uue mudeliga seoses paar allpool kirjeldatud muudatust.

 • EAS-klientrakendustes kuvatakse ainult lugemisõigusega adressaatidele selles lugemisõigusega kalendris koosoleku loomise või koosolekukutsele vastamise suvandid. Valik salvestatakse kohalikult kliendi vahemällu, kuid serveris lükatakse muudatused tagasi. Adressaadi muudatusi omaniku kalendris ei kajastata, kuna tal puuduvad redigeerimisõigused. Probleem tekib sellepärast, et EAS-klientrakendused ei erista ainult lugemisõigusega kalendreid lugemis- ja kirjutamisõigusega kalendritest ning kõiki kalendreid peetakse redigeeritavateks.

 • Mõne muu teenusepakkuja klientrakenduse kliendipoolne loogika näeb alati ette kasutaja lisamise koosolekul osalejate hulka. Seega, kui isik kasutab telefonis kalendrina telefoni omarakendust ja kuvab kellegi teise kalendris oleva koosoleku, võidakse tema nimi kuvada osalejate loendis. See juhtub ainult siis, kui kalender kuvatakse mõne muu teenusepakkuja rakenduses: sama koosoleku kuvamisel rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks kasutajat osalejate loendis ei kuvata.

 • Me ei toeta ühiskalendri täiustusi EWS-i-põhiste klientrakenduste jaoks, nii et EWS-i kasutatavas mis tahes kalendrirakenduses (nt opsüsteemi Mac OS X kalendrirakenduses) pole täiustused saadaval.

  Märkused: 

  • Outlook for Mac kasutab EWS-i ja kuvab ilma nende täiustusteta pärandühiskalendrid.

  • Mac OS X-i kalendrirakendus kasutab EWS-i ja kuvab ilma nende täiustusteta pärandühiskalendrid.

KKK

Ma ei soovi, et minu kasutajate kalendreid mobiiltelefonidega sünkroonitaks. Milliste sätete abil saab seda keelata?

Meil pole kavas võimaldada ühiskalendri täiustuste keelamist kogu rentniku jaoks.

Ühiskalendrite sünkroonimisel mobiiltelefonidega tekitab muret suur andmekasutus. Millist nõu peaksin andma?

Kui eemaldate kalendriloendist ühiskalendri valiku, ei sünkrooni Outlook iOS-i jaoks, Outlook Androidi jaoks ega Windows 10 Mobile neid kalendreid, mida pole valitud. See peaks kehtima enamiku mobiilsideseadmete kalendrirakenduste kohta.

Kas täiustused kehtivad ka ressursikalendritele?

Täiustused on saadaval kõigi selliste kalendrite jaoks, mille saab ühiskasutusse anda. Kui kasutaja annab ühiskasutusse oma kalendri, ühispostkasti kalendri või ressursipostkasti kalendri ning adressaat aktsepteerib selle Outlooki veebirakenduses või rakenduses Outlook iOS-i jaoks või Outlook Androidi jaoks, on täiustused saadaval ka tema jaoks.

Siiski on eelkõige ressursipostkastides mõned vastuolud Outlooki õigusteloendi ja halduskeskuse õigusteloendi õiguste kuvamisviiside vahel. Töötame selle nimel, et õigused kuvataks ühtselt. Siiski töötavad ühiskalendri funktsioonid ressursipostkastide kalendrites nii, nagu on eespool üksikasjalikult kirjeldatud, ning adressaat saab ressursikalendreid oma mobiiltelefonis kuvada.

Kas nüüd on olemas kalendri Office 365 rühmade jaoks ühiskasutusse andmise tugi?

Veel mitte, aga see on üks meie prioriteete! Praegu saate kalendreid ühiskasutusse anda ainult üksikkasutajate või turberühmade jaoks.

Kalendri täiustamise ajakava eri klientrakenduste lõikes

Allpool on toodud ülevaade kalendritäiustuste praegusest seisust. Loetletud ajakavad võivad muutuda.

Täiustus

Veebirakendus

PC*

Mac*

iOS

Android

Windows 10 Mobile

Kalendri ühiskasutus lihtsustatud õigustega

Kuupõhine värskenduskanal:
2018 1. kv

Poolaastapõhine värskenduskanal:
2018 suvi

2018 2. kv

Pole kavandatud

Kalendri aktsepteerimine uues mudelis kasutamiseks

Kuupõhine värskenduskanal:
2018 1. kv

Poolaastapõhine värskenduskanal:
2018 suvi

2018 2. kv

Kiire sünkroonimine uues mudelis

Kuupõhine värskenduskanal:
suvi 2018

Poolaastapõhine värskenduskanal:
2019. aasta algus

2018 2. kv

* Kehtib ainult nende klientide kohta, kes on Microsoft Office‘i ostnud kuu- või aastatellimusena.

Seotud teemad

Kalendri ühiskasutus Outlooki veebirakenduse ettevõtteversioonis
Kalendri delegeerimine Outlooki veebirakenduse ettevõtteversioonis
Teise kasutaja kalendri haldamine Outlooki veebirakenduses

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×