Inimeste ja kontaktide otsimine

Inimeste ja kontaktide otsimine

Olgu teil ainult mõni kontakt või mitusada või isegi üle tuhande, võib juhtuda, et soovite kontakti otsida, selle asemel et kerida pikas kontaktiloendis. Outlookis on inimeste ja kontaktide otsimiseks mitu võimalust.

Kontakti saab otsida mitmel eri viisil. Saate kasutada uue sõnumi või koosoleku koostamisel lindi välja „Otsi inimesi“ või otsida Outlooki paanilt „Inimesed“ (varem kaust „Kontaktid“).

Kontakti otsimine lindi välja „Otsi inimesi“ abil

See on kontakti otsimiseks kiireim ja lihtsaim viis. Viige kursor väljale „Otsi inimesi“ ja hakake tippima inimese eesnime või meiliaadressi esimesi tähti. Tippimise ajal piiritleb Outlook otsingut pidevalt. Kui tipite näiteks tähe m, tagastab Outlook vasted nagu Marten, Markus ja Mario. Kui tipite tähed mart, piiritleb Outlook selle loendi nimega Marten.

Kontakti otsimine uue sõnumi koostamisel

Kui valite uues sõnumis nupu Adressaat, Koopia või Salakoopia, kuvatakse Outlookis teie vaikeaadressiraamat. Kui teil on Exchange’i või Office 365 konto, on see aadressiraamat teie organisatsiooni globaalne aadressiloend. Kui kasutate POP- või IMAP-kontot, kuvatakse kaust Kontaktid.

Kui teil on mitu kontaktikausta või aadressiraamatut, saate nende vahel valida aadressiraamatu rippnoole abil. Siis kuvatakse kontaktide tähestikuline loend nime järgi sordituna.

Tippige otsimiseks kontakti nimi otsinguväljale ja valige seejärel Mine. Teistelt väljadelt (sh osakond, telefoninumber ja asukoht) otsimiseks saate valida raadionupu „Rohkem veerge“. Kui Outlook tagastab kontaktide loendi, topeltklõpsake kontakti, mille soovite väljale Adressaat lisada, või valige kontakt ja klõpsake selle lisamiseks väljale Adressaat, Koopia või Salakoopia vastavat välja.

Kontakti otsimine paanil Inimesed

 1. Klõpsake kuva allservas nuppu Inimesed.

  Klõpsake nuppu Inimesed

 2. Asetage kursor kontaktiloendi kohal väljale Otsi kontakte.

  Menüü Inimesed välja „Otsi kontakte“ klõpsamine

  Märkus.: Kontaktiloendi ülaservas olev väli „Otsi kontakte“ erineb väljast Otsi inimesi, mis on Outlooki lindi paremas ülanurgas. Välja „Otsi inimesi“ abil otsitakse ainult nimesid ja meiliaadresse. Välja „Otsi kontakte“ abil otsitakse telefoninumbreid, aadresse, ettevõtete nimesid jpm.

  Väljade „Otsi inimesi“ ja „Otsi kontakte“ võrdlus

 3. Tippige isiku nimi või muu teave – näiteks telefoninumber või ettevõtte nimi,– mida soovite otsida.

  Näpunäide.: Otsida saate nii täieliku kui ka osalise teabe alusel. Kui otsite näiteks kedagi, kelle nimi on Rauno Leok, saate tippida tema täisnime või lihtsalt „leo“ ehk tema perekonnanime kolm esimest tähte.

 4. Outlookis kuvatakse otsingutulemid kaardi kujul, kus on näha kontakti foto, meiliaadress, äri- või koduaadress ja telefoninumbrid. Valige otsingutulemitest soovitud isik.

  Märkus.: Tippimisel piiritleb Outlook otsingut. Kui tipite näiteks K-tähe, tagastab Outlook tulemid, mis sisaldavad nimesid Kerstin, Kertu, Kert ja Kristiina. Kui tipite tähed Mar, tagastab Outlook tulemid, mis hõlmavad mis tahes väljal nimesid Marten ja Markus (sh ettevõtte nimesid, meiliaadresse ja füüsilisi aadresse).

Otsingu piiritlemine

Kas saate täieliku või osalise teabe alusel otsides liiga palju tulemeid? Võiksite otsingut veelgi piiritleda. Kui valite menüü Inimesed välja Otsi inimesi, kuvatakse menüü Otsinguriistad.

Näpunäide.: Menüü Otsinguriistad avamiseks saate vajutada ka klahvikombinatsiooni Ctrl+E.

Menüü Otsinguriistad

Siit leiate otsingu piiritlemiseks mitmesugused suvandid, sh järgmised menüü Otsinguriistad suvandite rühmad.

 • Ulatus.    Saate muuta seda, millistest kaustadest otsingut tehakse.

 • Piiritlemine.    Saate otsida inimesi, kelle kontaktteave sisaldab telefoninumbreid või muud konkreetset tüüpi teavet.

 • Suvandid.    Saate kasutada varasemaid otsinguid või muuta täpsemaid otsingusuvandeid.

Tehke väljal Kontaktid üks järgmistest valikutest.

 • Tippige väljale Otsi kontakte nimi või muu kontaktteave.

  Kontaktide otsinguväli

 • Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + E.

Otsida saate nii täieliku kui ka osalise teabe alusel. Näiteks saate sisestada osa ettevõtte nimest või telefoninumbri.

 • Klõpsake mõnes kaardivaates, nt visiit- või aadressikaardi vaates, kaartide kõrval tähestikulises registris tähte.

 • Klõpsake mis tahes tabelivaates, nt telefoniloendis või loendis ettevõtte järgi, veerupäist, et sortida kontaktid veeruga seotud kriteeriumide järgi. Veerupäised on näiteks Täisnimi, Ametinimetus, Ettevõte ja Kategooriad.

Samuti saate kontakte otsida mis tahes kaustast. Selleks tehke järgmist.

 • Tippige menüü Avaleht jaotises Otsi väljale Otsi kontakt kontakti nimi.

  Nime võite sisestada osaliselt (nt Helen L); sisestada võite ka üksnes ees- või perekonnanime, meiliaadressi, kuvatava nime või ettevõtte nime.

Otsingu piiritlemine

Kui klõpsate välja Otsi kontakte, kuvatakse menüü Otsinguriistad. Otsingukäsud võimaldavad kontakti leidmiseks otsingut täpsustada.

Lindi menüü Otsing otsinguriistad

 • Ulatus.    Saate muuta, millised Outlooki kaustad otsingusse kaasatakse.

 • Piiritlemine.    Otsinguüksused kategoriseerimise põhjal või üksnes telefoninumbrite või aadressidega kirjed või teie valitud kontaktiväljad.

 • Suvandid.    Saate varasemad otsingud üle vaadata ja neid kasutada või täpsemaid otsingusuvandeid muuta.

Sisendkaustast otsimine

Kontakte saate otsida postkasti mis tahes kaustast.

 • Tippige menüü Avaleht jaotises Otsi väljale Otsi kontakt selle isiku nimi, keda soovite otsida.

  Nime võite sisestada osaliselt; sisestada võite ka üksnes ees- või perekonnanime, meiliaadressi, kuvatava nime või ettevõtte nime.

Otsing välja „Otsi aadressiraamatutest“ abil

Aadressiraamatu otsinguväli

 • Tippige standardtööriistaribal väljale Otsi aadressiraamatutest selle kontakti nimi, keda soovite otsida. Kõigepealt otsitakse teie Outlooki kontaktide hulgast. Kui vastet ei leita, otsitakse kõigist muudest saadaolevatest aadressiraamatutest, sh neist, mille olete lisanud.

  Näpunäide.: Nime võite sisestada ka osaliselt (nt Helen L), samuti võite sisestada üksnes ees- või perekonnanime, kuvatava nime, meiliaadressi või ettevõtte nime. Varem otsitud kontakti kiireks avamiseks klõpsake noolt välja Otsi aadressiraamatutest kõrval ja seejärel klõpsake soovitud nime.

Sõnumi adresseerimine pärast nime või meiliaadressi leidmist

 1. Klõpsake uues sõnumis sõnumipäises välja Adressaat, Koopia või Salakoopia.

 2. Tippige nimi väljale Otsing.

 3. Topeltklõpsake loendis Nimi nime ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Miks ei kuvata aadressiraamatus nimeloendit (-veergu)?

  Võimalik, et kasutasite eelmisel aadressiraamatu kasutamise korral otsingusuvandit Veel veerge. Nimeloendivaate taastamiseks klõpsake välja Otsi kõrval valikut Ainult nimi.

  Otsi lisaveergudest

Muud otsinguviisid

Kui tipite meilisõnumi väljale Adressaat, Koopia või Salakoopia nime, kontrollib Outlook automaatselt, kas tipitud nimi vastab nimele aadressiraamatus. Kui leidub vaste, täidetakse kuvatava nime ja meiliaadressi väli, nii et saate sõnumi teele saata. Kui vastet ei leidu, küsitakse dialoogiboksis Kontrolli nimesid teilt lisateavet. Kui tipitud tähed sisalduvad rohkem kui ühes nimes, saate vajaliku nime valida loendist. Kui nime ei leita, on võimalik, et peate otsima mõnest muust aadressiraamatust või looma uue kontakti.

Kui tipite väljadele meiliaadressi või pseudonüümi ja see isik või leviloend on aadressiraamatus, täidetakse kuvatava nime väli ja asendatakse teie tipitud tekst.

 1. Klõpsake standardtööriistaribal nuppu Aadressiraamat Nupu pilt .

  Näpunäide.: Aadressiraamatu saate avada ka menüüs Tööriistad ja avatud sõnumis. Klõpsake sõnumi menüü Sõnum jaotises Nimed nuppu Aadressiraamat.

 2. Klõpsake aadressiraamatute loendis aadressiraamatut, millest soovite nimesid otsida.

  Aadressiraamatute loendis olevad aadressiraamatud, välja arvatud globaalne aadressiloend (GAL), luuakse teie kontaktiloendi kaustadest. Vaikimisi moodustatakse Outlooki aadressiraamat teie peamise Outlooki kontaktikausta sisust. Loendisse lisatakse ka teised teie loodud kontaktikaustad, kui te ei määra atribuuti, mis ei lase neid kuvada. Microsoft Exchange’i GAL-i loob ja haldab teie organisatsiooni administraator.

  Aadressiraamatute loend
 3. Tippige väljale Otsing otsitav nimi või osa sellest.

  Nimede otsimine

  Nime otsimiseks muu teabe, nt ametinimetuse või asukoha järgi klõpsake valikut Veel veerge ja sisestage teave. Sellel väljal saate otsida rohkem kui ühe kriteeriumi järgi. Pärast iga kriteeriumi tippige koma. Otsitakse kõigist kaasatud veergudest, teisisõnu selle teabe väljadelt.

  Miks ei kuvata aadressiraamatus nimeloendit (-veergu)?

  Võimalik, et kasutasite eelmisel aadressiraamatu kasutamise korral otsingusuvandit Veel veerge. Nimeloendivaate taastamiseks klõpsake välja Otsi kõrval valikut Ainult nimi.

  Otsi lisaveergudest

  Märkused: 

  • Kui te ei leia soovitud nime otsitavast aadressiraamatust, otsige seda mõnest muust aadressiraamatust. Aadressiraamatute loendis võib olla mitu aadressiraamatut, mis sisaldavad igaüks eri teavet. Otsi kõikidest veergudest

  • Kui otsite meiliaadressi LDAP Interneti-kataloogist, on teil võimalik otsida nime algustähe või nimes sisalduvate tähtede järgi. Selleks klõpsake valikut Algab või Sisaldab.

  1. Klõpsake dialoogiboksi Aadressiraamat loendis Aadressiraamat mõnda muud aadressiraamatut.

  2. Outlooki kontaktiloendi kontaktide kuvamiseks klõpsake aadressiraamatute loendi jaotises Outlooki aadressiraamat soovitud kontaktikausta nime.

   Outlooki aadressiraamatu kaustas Kontaktid kuvamiseks peab kontakt olema kirje väljalt Meiliaadress või väljalt Faks.

Sõnumi adresseerimine pärast nime või meiliaadressi leidmist

 1. Klõpsake uues sõnumis sõnumipäises välja Adressaat, Koopia või Salakoopia.

 2. Otsige eelmises jaotises Aadressiraamatust nimede otsimine kirjeldatud juhiste abil nimi või meiliaadress.

 3. Topeltklõpsake aadressiraamatu loendis nime või meiliaadressi ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Miks ei kuvata aadressiraamatus nimeloendit (-veergu)?

  Võimalik, et kasutasite eelmisel aadressiraamatu kasutamise korral otsingusuvandit Veel veerge. Nimeloendivaate taastamiseks klõpsake välja Otsi kõrval valikut Ainult nimi.

  Otsi lisaveergudest

 1. Klõpsake standardtööriistaribal nuppu Aadressiraamat Nupu pilt

  Näpunäide.: Aadressiraamatu saate avada ka menüüs Tööriistad ja avatud sõnumis. Klõpsake sõnumi menüü Sõnum jaotises Nimed nuppu Aadressiraamat.

 2. Klõpsake aadressiraamatute loendis aadressiraamatut, millest soovite nimesid otsida.

  Aadressiraamatute loend

 3. Välja Otsing kuvamiseks klõpsake valikut Veel veerge.

 4. Tippige otsitav teave või osa sellest. Näiteks tippige telefoninumber, asukoht või isiku ametinimetus.

  Märkused: 

  • Sellel väljal saate otsida rohkem kui ühe kriteeriumi järgi. Pärast iga kriteeriumi tippige koma. Otsitakse kõigist kaasatud veergudest, teisisõnu selle teabe väljadelt.

  • Otsingu piiritlemiseks saate väljale Otsing kaasata isiku nime või osalise nime.

  • Kui te otsitavat isikut ei leia, on võimalik, et peate otsima mõnest muust aadressiraamatust. Kõik aadressiraamatud ei sisalda ühesuguseid välju.

Täpsema otsingu funktsioon lubab kellegi otsimiseks kasutada mitut märksõna või kriteeriumi. See on sarnane välja Otsing valiku Veel veerge abil otsimisega, kuid otsingukriteeriumid sisestatakse eraldi väljadele, mitte komadega eraldatult ühele väljale. Olenevalt isiku kohta sisestatud kontaktteabest ei pruugi kõik väljad otsimisel rakenduda.

Täpsem otsing annab ülevaate, millistelt väljadelt teie märksõnade või kriteeriumide alusel otsitakse.

 1. Klõpsake standardtööriistaribal nuppu Aadressiraamat Nupu pilt

  Näpunäide.: Aadressiraamatu saate avada ka menüüs Tööriistad ja avatud sõnumis. Klõpsake sõnumi menüü Sõnum jaotises Nimed nuppu Aadressiraamat.

 2. Klõpsake aadressiraamatute loendis aadressiraamatut, millest soovite nimesid otsida.

  Loendist selle aadressiraamatu valimine, kust soovite otsida

 3. Klõpsake valikut Täpsem otsing.

 4. Tippige väljal Otsi asjakohastele väljadele teave.

  Kontakti otsimiseks otsingukriteeriumide tippimine

  Mida rohkem teavet kaasate, seda täpsemad on otsingutulemused.

  Märkus.: Kui te otsitavat isikut ei leia, on võimalik, et peate otsima mõnest muust aadressiraamatust. Kõik aadressiraamatud ei sisalda ühesugust teavet.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×