Office
Logi sisse

InfoPathi juhtelementide sisestusulatused

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Selle artikli teemad

Sisestusmeetodi otsinguulatuste tutvustus

Sisestuskeel otsinguulatuste tüübid

Sisestusmeetodi otsinguulatuste tutvustus

Kui soovite sisestatud klaviatuur teksti juhtelemendi, nt tekst, mida sisestatakse tekstiväljale tahvelarvuti pliiatsparandamiseks saate määrata Sisestuskeel ulatus , juhtelementi. Mõne Sisestuskeel ulatus võimaldab määratleda kasutaja sisendist, mis on mõeldud juhtelemendi tüübi. Näiteks kui kasutate IS_URL Sisestuskeel ulatuse tekstivälja, ignoreeritakse sisestatud sõnade vahel tühikuid.

Mõne Sisestuskeel ulatus saate määrata järgmist tüüpi juhtelementide jaoks.

 • Tekstiväli

 • Rikkaliku teksti väli

 • Kuupäevavalija

 • Täpploend

 • Numberloend

 • Lihtloend

 • Liitboks

 • Hulgivalikuloendiboks

Sisestusulatuse määramiseks topeltklõpsake soovitud juhtelementi. Klõpsake dialoogiboksis Juhtelement : atribuudid vahekaarti Täpsemalt ja siis nuppu Sisestusulatus.

Lehe algusse

Sisestuskeel otsinguulatuste tüübid

Sisestusulatusi on kolme tüüpi.

Kõiki sisestusulatusi saab konfigureerida sisestust piirama nii, et see vastaks üksnes määratud sisestusulatuse mustrile või kallutaks sisestust selle mustri poole. Vaikimisi on sisestusulatus piiratud üksnes sisestusulatuse mustrile vastama. Mittevastava sisestuse lubamiseks (ent kui soovite sisestust siiski sisestusulatuse poole kallutada) märkige ruut Tuvasta kokkusobimatu sisend dialoogiboksis Sisestusulatus.

Märkused: 

 • Sisestusulatus kehtib ainult juhtelemendile, millele see on määratud, mitte väljale, millega juhtelement on seotud.

 • Sisestusulatuse funktsioon ei tööta koos Ida-Aasia keelte tuvastitega.

Järgmistes lõikudes kirjeldatakse iga sisestusulatuse tüüpi lähemalt.

Standardne

Standardse sisestusulatuse seadmiseks klõpsake dialoogiboksis Sisestusulatus nuppu Standardne ja seejärel soovitud sätet loendis Sisestusulatus. Järgmises tabelis kirjeldatakse iga standardse sisestusulatuse jaoks määratletud mustrit ning tuuakse näide sisestusest, mille kohta see peaks kehtima.

Sisestusulatus

Kirjeldus

IS_DEFAULT

Standardne tuvastuslävi. Käsitletakse vaikesättena; kasutab ära vaikesõnastikku (sõnavara).

IS_URL

URL-, file- ja FTP-vormingud.

Näited:

 • http://www.humongousinsurance.com/

 • ftp://ftp.microsoft.com

 • www.microsoft.com

 • file:///C:\templ.txt

IS_FILE_FULLFILEPATH

Faili tee kirjeldamiseks kasutatavad märgid. Hõlmab järgmisi tingimusi.

 • Serveri nime ja failiketta nime jaoks on lubatud kõik IS_ONECHAR-märgid, v.a: * ? : < > |

 • Faili name jaoks on lubatud kõik IS_ONECHAR-märgid, v.a: \ / : < > |

 • Sisestus peab algama märkidega \\ või draivi nime või märgiga \ või ..\ või .\ või /

 • Tühikud on lubatud.

Näited:

 • \\serverinimi\kettanimi\failinimi.txt

 • C:\temp\pooleli kiri.doc

 • ..\pildid\erik.jpg

IS_FILE_FILENAME

Faili nime kirjeldamiseks kasutatavad märgid. Hõlmab järgmisi tingimusi.

 • Aktsepteerib laiendite olemasolu või puudumist.

 • Lubatud on kõik IS_ONECHAR-märgid, v.a: \ / : < > |

 • Tühikud on lubatud.

Näited:

 • failinimi.txt

 • failinimi

 • faili nimi.txt

IS_EMAIL_USERNAME

Meilikasutajanimed.

Näited:

 • ErikAn

 • EAndersen

 • erikandersen

IS_EMAIL_SMTPEMAILADDRESS

Täielik SMTP-meiliaadress. Nt keegi@example.com.

IS_LOGINNAME

Sisselogimisnimi ja domeen. Hõlmab järgmisi tingimusi.

 • Lubatud on kõik IS_ONECHAR-märgid.

 • Domeen ega kasutajanimi ei tohi alata ega lõppeda märgiga, mis pole täht ega number.

 • Tühikud pole lubatud.

 • Järgmised märgid pole lubatud: + * / (plussmärk, tärn, kaldkriips).

Näited:

 • TALLINN\EANDERSEN

 • EANDERSEN

IS_PERSONALNAME_FULLNAME

Eesnime, teise nime ja perekonnanime kombinatsioonid.

Näited:

 • Hr Erik A. Andersen

 • Erik Andersen

 • Andersen, Erik

 • Andersen, Erik A.

IS_PERSONALNAME_PREFIX

Nimele eelnev tiitel või kraad.

Näited:

 • Hr

 • Dr

 • Prl

 • Pr

IS_PERSONALNAME_GIVENNAME

Eesnimi või initsiaal.

Näited:

 • Erik

 • E.

 • E. A.

IS_PERSONALNAME_MIDDLENAME

Teine nimi või initsiaal.

Näited:

 • Albert

 • A

IS_PERSONALNAME_SURNAME

Perekonnanimi.

Näited:

 • Andersen

 • Valle Andersen

 • Valle-Andersen

IS_PERSONALNAME_SUFFIX

Nime järelliide, lühendid, rooma numbrid. Nt jun.

IS_ADDRESS_FULLPOSTALADDRESS

Täielik aadress (sh numbrid).

Näited:

 • Suur tänav 1-23, Tallinn, 10001

 • Pk 123, Tallinn, 10001

IS_ADDRESS_POSTALCODE

Tähtedest ja numbritest koosnev (rahvusvahelise toega) sihtnumber.

Näited:

 • 98033

 • 98052-6399

IS_ADDRESS_STREET

Maja number, tänava number, korteri nimi ja number, postkast. Nt Suur tänav 1-23.

IS_ADDRESS_STATEORPROVINCE

Maakonna, osariigi või provintsi täielik nimi või lühend.

Näited:

 • WA

 • Washington

 • Wa

IS_ADDRESS_CITY

Linna nimi või lühend.

Näited:

 • Tallinn

 • NYC

IS_ADDRESS_COUNTRYNAME

Riigi nimi.

Näited:

 • Itaalia

 • Jaapan

 • Ameerika Ühendriigid

IS_ADDRESS_COUNTRYSHORTNAME

Riigi lühend.

Näited:

 • USA

 • U.S.A.

IS_CURRENCY_AMOUNTANDSYMBOL

Valuutatähised ja numbrid.

Näited:

 • $ 2100.25

 • $.35

 • $1234.50 USD

IS_CURRENCY_AMOUNT

Valuuta arvulised väärtused (v.a valuutatähised). Nt 2100.25.

IS_DATE_FULLDATE

Täielik kuupäev mitmesugustes vormingutes.

Näited:

 • 17.07.2001

 • 17/07/01

 • 17/7

 • 12. dets.

 • 17. juuli

 • 17. juuli 2001

IS_DATE_MONTH

Kuude arvuline esitus, piiratud vahemikuga 1–12.

Näited:

 • 7

 • 07

 • 11

IS_DATE_DAY

Päevade arvuline esitus, piiratud vahemikuga 1–31.

Näited:

 • 1

 • 04

 • 17

IS_DATE_YEAR

Aastate arvuline esitus.

Näited:

 • 1988

 • 2004

 • 88

 • 04

 • '88

IS_DATE_MONTHNAME

Kuude märgiline esitus.

Näited:

 • veebruar

 • dets

 • dets.

IS_DATE_DAYNAME

Päevade märgiline esitus.

Näited:

 • kolmapäev

 • K

 • Esmasp.

IS_DIGITS

Positiivsed täisarvud. Lubatud on numbristringid, mis koosnevad numbritest 0–9.

IS_NUMBER

Arvud (sh tühikud, punktid, miinusmärk ja kümnendkohad). Eestis hõlmab järgmisi tingimusi.

 • Tuhandeliste eraldaja on tühik.

 • Kümnendkohtade eraldaja on koma.

 • Negatiivsed arvud on tähistatud miinusmärgiga (ilma tühiku või sulgudeta).

IS_ONECHAR

Üks ANSI-märk, koodileht 1252. Ameerika Ühendriikides hõlmab see järgmisi märke.

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdEfghijklmnopqrstuvwxyz0123456789!\"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~

IS_TELEPHONE_FULLTELEPHONENUMBER

Telefoninumber. Ei toeta numbrite kasutamist koos tähtedega.

Näited:

 • (425) 555 0112

 • 555 0123

 • 555 01 23

 • 206 555 0123

 • 1 206 555 0123 x 1234

 • +1 (206) 555 1234

IS_TELEPHONE_COUNTRYCODE

Telefoni suunakoodid (riigikoodid).

Näited:

 • +1

 • +44

 • 001

 • 00 44

IS_TELEPHONE_AREACODE

Telefoni suunakoodid (piirkonnakoodid)

Näited:

 • (425)

 • 425

IS_TELEPHONE_LOCALNUMBER

Telefoninumber (v.a suuna- või kaugekõnekood).

Näited:

 • 555 0123

 • 55 50 112

 • 555 01 23

IS_TIME_FULLTIME

Tunnid, minutid, sekundid ja kellaajalühendid (tähtedena). Sõltuvalt asukohast kasutatakse 12- või 24-tunnist kellaajavormingut. Juhtnullid pole tundide jaoks kohustuslikud, kuid minutite ja sekundite jaoks on need nõutavad. Tunnid on piiratud vahemikuga 0–24; minutid ja sekundid on piiratud vahemikuga 0–59.

Näited:

 • 3:20

 • 04:30

 • 11:20:55

 • 11:15 EL

 • 16:30

IS_TIME_HOUR

Tundide arvuline esitus, piiratud vahemikuga 0–24.

IS_TIME_MINORSEC

Minutite või sekundite arvuline esitus, piiratud vahemikuga 0–59.

Fraasiloend

Säte on Sisestuskeel ulatus fraasi loendina, mis võimaldab teil määrata sõnu või fraase piiramiseks või kallutamiseks juhtelementi sisestatud loendit. Näiteks saate fraasi loendi nimega "Esmane värve" tekstivälja loomine ja määrata loendi "punane", "kollane" ja "sinine". Selle stsenaariumi korral kui Tahvelarvuti kasutaja kirjutab tekstiväljale sõna "Fred" see on tuvastatud ja teisendatakse sõna "punane".

Fraasiloendi sisestusulatuse loomine

 1. Klõpsake dialoogiboksi Sisestusulatus raadionuppu Kohandatud ning seejärel nuppu Uus.

 2. Tippige fraasiloendi sisestusulatuse säte väljale Nimi.

 3. Klõpsake loendis Tüüp väärtust Fraasiloend.

 4. Tippige iga loendi jaoks soovitud sõna või väljend väljale Fraas ja klõpsake nuppu Lisa.

Kui olete vormimallis fraasiloendi loonud, saate selle rakendada teistele vormi juhtelementidele, valides vastava elemendi loendist Sisestusulatus.

Märkus.: Kui kustutate mõnele juhtelemendile rakendatud fraasiloendi sisestusulatuse, kustutatakse sisestusulatus ka kõigilt teistelt juhtelementidelt, millele see on rakendatud, ning selle määratlus eemaldatakse vormimallist.

Regulaaravaldis

Seadmine on Sisestuskeel ulatus on Lihtavaldise võimaldab teil määrata regulaarne avaldis, mis määratleb piiramine või juhtelementi sisestatud kallutamiseks kohandatud mustri. Saate lisateavet Lihtavaldise süntaksit kasutavad Microsoft Office InfoPath 2007 Sisestuskeel otsinguulatuste rakenduses Microsoft Tablet PC tarkvara Kit (SDK).

Regulaaravaldise sisestusulatuse sätte loomine

 1. Klõpsake dialoogiboksi Sisestusulatus raadionuppu Kohandatud ning seejärel nuppu Uus.

 2. Tippige regulaaravaldise sisestusulatuse säte väljale Nimi.

 3. Klõpsake loendis Tüüp väärtust Regulaaravaldis.

 4. Tippige tavalise väljendi valem väljale Regulaaravaldis.

Kui olete vormimallis regulaaravaldise loonud, saate selle rakendada teistele vormi juhtelementidele, valides vastava elemendi loendist Sisestusulatus.

Märkus.: Kui kustutate mõnele juhtelemendile rakendatud regulaaravaldise sisestusulatuse, kustutatakse sisestusulatus ka kõigilt teistelt juhtelementidelt, millele see on rakendatud, ning selle määratlus eemaldatakse vormimallist.

Järgmises tabelis on toodud mõne kohandatud sisestusulatuse sätte loomiseks kasutatava regulaaravaldise näited.

Avaldis

Kirjeldus

Vasted

Mittevastavused

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Vastab suvalisele üksiknumbrile (1–9).

1
6
0

42
Üks

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|,|-)+

Vastab ühele või mitmele üksiknumbrile, komale või sidekriipsule. Sobib sisestuse piiramiseks numbrite vahemiku või hulgaga (nt prinditavate lehtede vahemik).

1
1-6
2,4,7
2-
6,9,135

,,,

Kolm
7 kuni 9

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

USA sotsiaalkindlustuse number. Sotsiaalkindlustuse numbri vorming on nnn-nn-nnnn.

123-45-6789

12-123-12
12-2-3456

(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)-(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)(A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|T|U|V|W|X|Y|Z)-(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)(0|1|2|3|4|5|6|7|8|9)

Tootekood vormingus
###-AAA-###
kus # tähistab suvalist üksiknumbrit vahemikus 0–9 ning A on suvaline üksik suurtäht vahemikus A–Z.

123-ABC-456

12-AB-3456
123-456-789

s(!IS_ONECHAR)+p

Vastab suvalisele sõnale, mis algab väiketähega "s", sisaldab vähemalt ühte märki (vastavalt sisestusulatuse IS_ONECHAR määratlusele) ja lõpeb väiketähega "p".

stopp
supp
slepp
s234p

Stopp
sp

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×