InfoPath 2013 kiirklahvid

Selles spikriteemas kirjeldatakse kiirklahve rakenduses Microsoft InfoPath 2013 saadaolevate levinumate toimingute jaoks. Need kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste korral ei pruugi klahvid USA klahvipaigutusele täpselt vastata.

Kaks või enam klahvi, mida tuleb korraga vajutada, on eraldatud plussmärgiga (+). Kiirklahvid, mida tuleb vajutada vahetult üksteise järel, on eraldatud komaga (,).

Selle artikli teemad

InfoPathi vormi täitmine

InfoPathis vormide täitmine

RTF-vormingu juhtelemendi teksti vormindamine

InfoPathi vormi täitmine veebibrauseris

Vormi kujundamine InfoPath Designeris

Vormimalli teksti vormindamine

Paigutustabelitega töötamine

Paranduste tegemine ja muudatuste salvestamine

Vormimalli prindieelvaade

Spikri kasutamine

Dialoogibokside kasutamine

Dialoogiboksides suvanditele juurdepääs ja nende valimine

Dialoogiboksides redigeerimisväljade kasutamine

InfoPathi vormi täitmine

Lehe algusse

InfoPathis vormide täitmine

Toiming

Kiirklahvid

Tabeldusjärjestuses järgmisele juhtelemendile liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Tabeldusjärjestuses eelmisele juhtelemendile liikumine

SHIFT+TAB

Ülal asuvale juhtelemendile liikumine

ALT+ÜLESNOOLEKLAHV

Allpool asuvale juhtelemendile liikumine

ALT+ALLANOOLEKLAHV

Kuupäevavalija juhtelement: kalendri kuvamine

ALLANOOLEKLAHV

Järgmisele tõrkega väljale liikumine

CTRL+SHIFT+O

Tõrke korral praeguse välja tõrke üksikasjade kuvamine

CTRL+SHIFT+I

Juhtelementi toetava vidina menüü kuvamine

ALT+SHIFT+F10

Korduv tabel/jaotis: juhtelemendil olles rea või jaotise lisamine

CTRL+ENTER

Lehe algusse

Rikkaliku teksti juhtelemendi teksti vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Kogu vormingu eemaldamine

CTRL+SPACEBAR (tühikuklahv)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

ALT+SHIFT+K

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile normaallaadi rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Valitud tekstile tiitlilaadi rakendamine

ALT+CTRL+1

Valitud tekstile laadi Pealkiri 1 rakendamine

ALT+CTRL+2

Valitud tekstile laadi Pealkiri 2 rakendamine

ALT+CTRL+3

Valitud tekstile sildilaadi rakendamine

ALT+CTRL+4

Valitud tekstile veerusildi laadi rakendamine

ALT+CTRL+5

Valitud tekstile kirjelduselaadi rakendamine

ALT+CTRL+6

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+L

Lõigu taandamine vasakult

CTRL+M

Vasakpoolse lõigutaande eemaldamine.

CTRL+SHIFT+M

Valitud lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Valitud lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Valitud lõigu joondamine keskele

CTRL+E

Valitud lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+PUNKTIKLAHV

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+KOMAKLAHV

Valitud teksti fondi suurendamine 1 punkti võrra

CTRL+[

Valitud teksti fondi vähendamine 1 punkti võrra

CTRL+]

Tööpaani Font avamine

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Lõigu tekstisuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+PAREM TÕSTUKLAHV (SHIFT)

Lõigu tekstisuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+VASAK TÕSTUKLAHV (SHIFT)

Lehe algusse

InfoPathi vormi täitmine veebibrauseris

Toiming

Kiirklahvid

Korduva jaotise juhtelemendile jaotise lisamine

CTRL+ENTER

Korduva jaotise juhtelemendilt jaotise eemaldamine

CTRL+DEL (kustutusklahv)

Korduva tabeli juhtelemendile rea lisamine

CTRL+ENTER

Korduva tabeli juhtelemendilt rea eemaldamine

CTRL+DEL (kustutusklahv)

Praeguses vormivaates tõrgetega ridade vahel liikumine

CTRL+SHIFT+O

Tõrkega rea kohta tõrketeabe hankimine

CTRL+SHIFT+I

Fookuse nihutamine veebilindi menüüdele

CTRL+[

Veebilindi menüü valimine

Sisestusklahv (ENTER)

Fookuse teisaldamine viimasena kasutatud veebilindi menüüle

CTRL+]

Fookuse veebilindilt lehele viimine

Paoklahv (Esc)

Järgmine rikkaliku teksti käsk (viib fookuse rikkaliku teksti tööriistaribalt rikkaliku teksti väljale)

CTRL+1

Järgmine rikkaliku teksti käsk (viib fookuse rikkaliku teksti tööriistaribalt rikkaliku teksti väljale)

CTRL+'

Windowsi lõikelauale lõikamine

CTRL+X

Windowsi lõikelauale kopeerimine

CTRL+C

Windowsi lõikelauale kleepimine

CTRL+V

Vormingu tühistamine

CTRL+SPACE (tühikuklahv)

Viimase toimingu tagasivõtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu uuesti tegemine

CTRL+Y

Tabeli lisamiseks uue akna avamine

CTRL+ALT+T

Lahtrite tükeldamine

CTRL+ALT+S

Lahtrite ühendamine

CTRL+ALT+M

Hüperlingi lisamiseks uue akna avamine

CTRL+K

Pildi lisamiseks uue akna avamine

CTRL+SHIFT+G

Fondi valimine

CTRL+SHIFT+F

Fondi suuruse muutmine

CTRL+SHIFT+P

Teksti muutmine paksuks

CTRL+B

Teksti muutmine kursiiviks

CTRL+I

Teksti allakriipsutamine

CTRL+U

Teksti joondamine vasakule

CTRL+L

Teksti joondamine paremale

CTRL+R

Teksti keskjoondamine

CTRL+E

Numberloendi lisamine

CTRL+SHIFT+E

Täpploendi lisamine

CTRL+SHIFT+L

Taande vähendamine

CTRL+SHIFT+M

Taande suurendamine

CTRL+M

Teksti värvi muutmine

CTRL+SHIFT+C

Teksti esiletõstmine

CTRL+SHIFT+W

Teksti suunaks vasakult paremale määramine

CTRL+SHIFT+>

Teksti suunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+SHIFT+<

Lehe algusse

Vormi kujundamine InfoPath Designeris

Toiming

Kiirklahvid

Uue vormimalli kujundamine

CTRL+SHIFT+D

Dialoogiboksi Kujundusrežiimis avamine avamine

CTRL+O või CTRL+F12

Tööpaani Kujundustegumid kuvamine

ALT+N

Märkus.:  Kui dialoogiboks Alustamine on avatud, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni saate valida valiku Kujunda vormimall. Seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Praeguse vormimalli eelvaate kuvamine

CTRL+SHIFT+B

Sõna või fraasi leidmine

CTRL+F

Sõna või fraasi asendamine

CTRL+H

Valitud teksti või üksuse lõikamine

CTRL+X

Valitud teksti või üksuse kopeerimine

CTRL+C

Teksti või üksuse kleepimine

CTRL+V

Praeguse vormimalli printimine

CTRL+P

Valitud juhtelemendi atribuutide kuvamine

ALT+ENTER (sisestusklahv)

Eelmise juhtelemendi valimine

CTRL+< (märk Väiksem kui) või SHIFT+TAB

Järgmise juhtelemendi valimine

CTRL+> (märk Suurem kui) või TAB

Hüperlingi lisamine

CTRL+K

Valimine lõigu alguseni

CTRL+SHIFT+ÜLESNOOLEKLAHV

Valimine lõigu lõpuni

CTRL+SHIFT+ALLANOOLEKLAHV

Teksti, pildi või välja valimine ühe rea võrra üles- või allapoole

SHIFT+ÜLESNOOLEKLAHV või SHIFT+ALLANOOLEKLAHV

Reapiiri lisamine

SHIFT+ENTER (sisestusklahv)

Eurotähise sisestamine

CTRL+ALT+E

Lehe algusse

Vormimalli teksti vormindamine

Toiming

Kiirklahvid

Kogu vormingu eemaldamine

CTRL+SPACEBAR (tühikuklahv)

Valitud tekstile paksu vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+B

Valitud tekstile kursiivi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+I

Valitud tekstile allakriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+U

Valitud tekstile läbikriipsutuse rakendamine või selle eemaldamine

ALT+SHIFT+K

Valitud tekstile ülaindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile allindeksi vormingu rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+VÕRDUSMÄRK

Valitud tekstile normaallaadi rakendamine

CTRL+SHIFT+N

Valitud tekstile tiitlilaadi rakendamine

ALT+CTRL+1

Valitud tekstile laadi Pealkiri 1 rakendamine

ALT+CTRL+2

Valitud tekstile laadi Pealkiri 2 rakendamine

ALT+CTRL+3

Valitud tekstile sildilaadi rakendamine

ALT+CTRL+4

Valitud tekstile veerulaadi rakendamine

ALT+CTRL+5

Valitud tekstile kirjelduselaadi rakendamine

ALT+CTRL+6

Valitud lõigule täpploendi rakendamine või selle eemaldamine

CTRL+SHIFT+L

Lõigu taandamine vasakult

CTRL+M

Vasakpoolse lõigutaande eemaldamine.

CTRL+SHIFT+M

Valitud lõigu rööpjoondamine

CTRL+J

Valitud lõigu joondamine paremale

CTRL+R

Valitud lõigu keskjoondamine

CTRL+E

Valitud lõigu joondamine vasakule

CTRL+L

Valitud teksti fondi suurendamine

CTRL+SHIFT+PUNKTIKLAHV

Valitud teksti fondi vähendamine

CTRL+SHIFT+KOMAKLAHV

Valitud teksti fondi suurendamine 1 punkti võrra

CTRL+[

Valitud teksti fondi vähendamine 1 punkti võrra

CTRL+]

Tööpaani Font avamine

CTRL+SHIFT+F, CTRL+SHIFT+P, CTRL+D

Lõigu tekstisuunaks paremalt vasakule määramine

CTRL+PAREM TÕSTUKLAHV (SHIFT)

Lõigu tekstisuunaks vasakult paremale määramine

CTRL+VASAK TÕSTUKLAHV (SHIFT)

Lehe algusse

Paigutustabelitega töötamine

Toiming

Kiirklahvid

Veeru laiuse muutmine vasaku serva poole ilma muude veergude laiust muutmata

Hoidke veeru serva lohistades all tõstuklahvi (SHIFT).

Rea kõrguse muutmine servast üles- või allapoole ilma teiste ridade kõrgust muutmata

Hoidke rea serva lohistades all tõstuklahvi (SHIFT).

Märkus.: Ridade puhul, millel on miinimumkõrgus, muudab see kiirklahv rea kõrguse äärest ülevalpool. Rea miinimumkõrgus on määratletud mitme teguriga (nt kas rida sisaldab teksti või juhtelemente).

Valitud ridade või veergude kõrguse või laiuse muutmine ühesuguseks

Hoidke rea või veeru serva lohistades all muuteklahvi (ALT).

Tabelis eelmisele või järgmisele lahtrile liikumine

TAB või SHIFT+TAB

Kui kursor on viimase rea viimases lahtris, lisab tabeldusklahv (TAB) tabelisse uue rea.

Tabeli lahtri valimine või selle valiku tühistamine

F2

Lehe algusse

Paranduste tegemine ja muudatuste salvestamine

Toiming

Kiirklahvid

Järgmise õigekirja- või grammatikavea leidmine.

ALT+F7

Märkus.: Ruut Kontrolli õigekirja tippimise ajal peab olema märgitud (vajutage klahvikombinatsiooni ALT+T ja seejärel klõpsake nuppu OK)

Praeguse vormimalli salvestamine või avaldamine

ALT+SHIFT+F2

Märkus.: See kiirklahv avab dialoogiboksi, mille abil saate vormimalli salvestada või avaldada. Kui otsustate dialoogiboksi tulevikus peita, avab klahvikombinatsiooni ALT+SHIFT+F2 vajutamine dialoogiboksi Nimega salvestamine.

Viimase toimingu tagasi võtmine

CTRL+Z

Viimase toimingu kordamine

CTRL+Y

Praeguse vormimalli salvestamine

CTRL+S

Praeguse vormimalli dialoogiboksi Nimega salvestamine avamine

SHIFT+F12 või ALT+SHIFT+F2

Lehe algusse

Vormimalli prindieelvaade

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Prindieelvaade avamine

ALT+F, P, O

Järgmisele lehele liikumine

ALT+PAREMNOOLEKLAHV

Eelmisele lehele liikumine

ALT+VASAKNOOLEKLAHV

Vaate suurendamine vormimalli täpsemaks vaatamiseks

ALT+VÕRDUSMÄRK

Vaate vähendamine vormimallist parema ülevaate saamiseks

ALT+SIDEKRIIPS

Lehe algusse

Spikri kasutamine

Spikriakna kaudu saab kasutada kogu Microsoft Office'i spikrit. Spikriaknas kuvatakse teemad ja muu spikrisisu.

Toiming

Kiirklahvid

Spikriakna avamine

F1

Märkus.: Kui aktiivne spikriteema pole aktiivses aknas, vajutage klahvi F6 ja seejärel klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Spikriakna sulgemine

ALT+F4

Spikriakna ja aktiivse programmi vaheldumisi aktiveerimine

ALT+TAB

Järgmise üksuse valimine

TABELDUSKLAHV (TAB)

Eelmise üksuse valimine

SHIFT+TAB

Valitud üksuse vaiketoimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit järgmise või eelmise üksuse valimine

TAB või SHIFT+TAB

Jaotises Sirvi rakenduse Programmi nimi spikrit valitud üksuse laiendamine või ahendamine

Sisestusklahv (ENTER)

Järgmise peidetud teksti või hüperlingi (nt teema ülaosas olevate käskude Kuva kõik ja Peida kõik) valimine

TABELDUSKLAHV (TAB)

Eelmise peidetud teksti või hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud käskude Kuva kõik, Peida kõik, peidetud teksti või hüperlingi toimingu sooritamine

Sisestusklahv (ENTER)

Eelmisesse spikriteemasse naasmine (nupp Tagasi)

ALT+VASAKNOOLEKLAHV või TAGASILÜKKEKLAHV

Järgmisesse spikriteemasse liikumine (nupp Edasi)

ALT+PAREMNOOLEKLAHV

Parajasti kuvatavas spikriteemas vähehaaval üles- või allapoole kerimine

ÜLESNOOLEKLAHV, ALLANOOLEKLAHV

Parajasti kuvatavas spikriteemas suuremas ulatuses üles- või allapoole kerimine

KLAHVID PAGE UP, PAGE DOWN

Spikriakna käsumenüü kuvamine. See eeldab spikriakna aktiveerimist (selleks vajutage klahvi F1).

SHIFT+F10

Viimase toimingu peatamine (nupp Stopp)

PAOKLAHV (ESC)

Akna värskendamine (nupp Värskenda)

F5

Praeguse spikriteema printimine

CTRL+P

Ühenduse oleku muutmine

F6, ALLANOOLEKLAHV

Spikriakna alade (nt tööriistariba, otsinguvälja ja spikriühenduse oleku) vaheldumisi aktiveerimine

F6

Sisukorra puuvaates järgmise või eelmise üksuse valimine

ÜLESNOOLEKLAHV või ALLANOOLEKLAHV

Sisukorra puuvaates valitud üksuse laiendamine või ahendamine

VASAKNOOLEKLAHV või PAREMNOOLEKLAHV

Teema ülaosas oleva järgmise hüperlingi või käsu Kuva kõik või Peida kõik valimine

TABELDUSKLAHV (TAB)

Eelmise hüperlingi valimine

SHIFT+TAB

Valitud hüperlingi jaoks toimingu teostamine, Kuva kõik või Peida kõik

SISESTUSKLAHV (ENTER)

Praeguse spikriteema printimine

CTRL+P

Lehe algusse

Dialoogibokside kasutamine

Dialoogiboksides suvanditele juurdepääs ja nende valimine

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Kujundusrežiimis avamine avamine

CTRL+O või CTRL+F12

Avatud dialoogiboksist vormimallile naasmine (vaid seda funktsiooni toetavates dialoogiboksides)

ALT+F6

Järgmisele suvandile liikumine

TABELDUSKLAHV (TAB)

Eelmisele suvandile liikumine

SHIFT+TAB

Järgmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+TAB (tabeldusklahv)

Eelmise vahekaardi aktiveerimine

CTRL+SHIFT+TAB

Järgmise kategooria aktiveerimine

TABELDUSKLAHV (TAB)

Märkus.: Kasutage pärast kategooria valimist soovitud kategooria nimeni jõudmiseks nooleklahve.

Eelmise kategooria aktiveerimine

SHIFT+TAB (tabeldusklahv)

Märkus.: Kasutage pärast kategooria valimist soovitud kategooriani jõudmiseks nooleklahve.

Loendis või suvandirühmas suvandite vahel liikumine

Nooleklahvid

Valitud nupule määratud toimingu teostamine või valitud ruudu märkimine või tühjendamine

TÜHIKUKLAHV (SPACE)

Suletud loendi avamine ja selles teatud suvandile liikumine

Ripploendi suvandi esimene märk

Suvandi valimine või ruudu märkimine või tühjendamine

ALT+ suvandis allakriipsutatud märk

Valitud ripploendi avamine

ALLANOOLEKLAHV

Valitud ripploendi sulgemine või käsu tühistamine ja seejärel dialoogiboksi sulgemine

PAOKLAHV (ESC)

Valitud käsu käivitamine

SISESTUSKLAHV (ENTER)

Eelmisse kausta liikumine

ALT+1

Valitud kaustast ühe taseme võrra ülevalpool paikneva kausta avamine

ALT+2

Valitud kausta või faili kustutamine.

ALT+3

Avatud kaustas alamkausta loomine

ALT+4

Vaadete Pisipildid, Paanid, Ikoonid, Loend, Üksikasjad, Atribuudid ja Eelvaade vaheldumisi aktiveerimine

ALT+5

Valitud kausta või faili kiirmenüü kuvamine

SHIFT+F10

Loendi Vt või Salvestuskoht (Windows Vistas Aadressiriba) avamine

F4

Kausta- ja faililoendi värskendamine dialoogiboksis Avamine, Kujundusrežiimis avamine või Nimega salvestamine

F5

Lehe algusse

Dialoogiboksides redigeerimisväljade kasutamine

Redigeerimisväli on väli, kuhu saate kirje (nt oma kasutajanime või kaustatee) sisestada või kleepida.

Toiming

Kiirklahvid

Liikumine kirje algusesse

KODUKLAHV (HOME)

Liikumine kirje lõppu

LÕPUKLAHV (END)

Liikumine ühe märgi võrra vasakule

VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe märgi võrra paremale

PAREMNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra vasakule

CTRL+VASAKNOOLEKLAHV

Liikumine ühe sõna võrra paremale

CTRL+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul oleva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal oleva märgi valimine või valiku tühistamine

SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Vasakul oleva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+VASAKNOOLEKLAHV

Paremal oleva sõna valimine või valiku tühistamine

CTRL+SHIFT+PAREMNOOLEKLAHV

Teksti valimine kursorist kirje alguseni

SHIFT+HOME (koduklahv)

Teksti valimine kursorist kirje lõpuni

SHIFT+END

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×