Importida, link või andmete teisaldamine SharePointi

Importida, link või andmete teisaldamine SharePointi

Kas soovite ühendamiseks ja täiustamiseks nii Accessi ja SharePointi? Selleks saate importida, link või andmete teisaldamine. Koopia SharePointi loendi importimine luuakse Access andmebaasis. Linkimise ühendab andmeid mõnes muus programmis, nii, et saate vaadata ja redigeerida nii SharePoint ja Accessuusimaid andmeid. Loob loendeid SharePointi sait, mis jäävad lingitud tabeleid andmebaasi ja nende seoste säilitab.

Hoiatus    Kuigi saate salvestada Accessi andmebaasi fail OneDrive'i või SharePointi dokumenditeeki, soovitame vältida Accessi andmebaasi avamine järgmistesse asukohtadesse. See fail võib allalaaditud kohalikult redigeerimiseks ja üles laaditud uuesti, kui muudatuste salvestamiseks SharePointi. Kui rohkem kui üks inimene avab SharePointist Accessi andmebaasi, võib mitme eksemplari andmebaas luuakse ja mõned ootamatud käitumised võib ilmneda. See soovitus kehtib kõigi Accessi failid, sh ühe andmebaasi, Tükelda andmebaas ja .accdb, .accdc, .accde ja .accdr failivormingud. Accessi juurutamine kohta leiate lisateavet teemast Deploy Accessi rakenduse.

Selle artikli teemad

SharePointi loendi importimine

SharePointi loendiga linkimine

Andmete teisaldamine SharePointi

Accessi ja SharePointi andmete linkimine eelised

Andmebaasi avaldamine Access Services abil

SharePointi loendi importimine

Andmete importimisel loob Access tabeli ja kopeerib veerud ning üksused lähteloendist (või vaatest) sellesse tabelisse väljade ja kirjetena. Imporditoimingu ajal saate määrata kopeeritavad loendid ja saate iga valitud loendi jaoks määrata, kas importida terve loend või ainult teatud vaade. Imporditoimingu lõpulejõudmisel saate valida imporditoimingu üksikasjade salvestamise määranguna. Impordimäärangu abil saate imporditoimingut tulevikus korrata, ilma et peaksite iga kord uuesti impordiviisardit kasutama.

Järgmisena kirjeldame mõningaid levinud põhjuseid SharePointi loendi importimiseks Accessi andmebaasi.

 • Andmete (nt kontaktiloendite) jäädavaks teisaldamiseks Accessi andmebaasi põhjusel, et te ei vaja enam seda teavet oma SharePointi saidil. Saate importida loendi Accessi ja seejärel kustutada selle SharePointi saidilt.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Accessi, kuid teid suunatakse aeg-ajalt SharePointi loendisse lisaandmete saamiseks, mis tuleb lisada ühte teie andmebaasidest.

Enne loendi importimist tehke järgmist.

 1. Leidke SharePointi sait, mis sisaldab kopeeritavat loendit, ja kirjutage saidi aadress üles.

  Kehtiva saidiaadressi alguses on http:// või https://, sellele järgneb serveri nimi ning aadress lõpeb konkreetse serveris oleva saidi juurde viiva teega.

 2. Leidke andmebaasi kopeeritavad loendid ja otsustage, kas soovite kopeerida tervet loendit või ainult teatud vaadet. Ühe imporditoiminguga saab importida mitu loendit, kuid igast loendist saab importida vaid ühe vaate. Vajadusel looge vaade, mis sisaldab ainult neid veerge ja üksusi, mida soovite kopeerida.

 3. Vaadake lähteloendi või -vaate veerud üle.

  Järgmises tabelis selgitatakse mõningaid aluseid, millega tuleks erinevate elementide importimisel arvestada.

  Element

  Alused

  Veerud

  Access impordib ainult esimesed 256 veergu, kuna toetab ainult 256 tabelivälja. Selle probleemi vältimiseks, SharePointi loendi vaate loomine ja lisamine ainult veerud, mida soovite tagada, et veergude arv ei ületa 256. Määrake soovitud vaade ID ImportSharePointList makrotoimingu abil

  Kaustad

  Iga SharePointi loendi kaust muutub Accessi tabelis kirjeks. Ka kaustas olevad üksused kuvatakse kirjetena otse sellele kaustale vastava kirje all.

  Otsinguveerud

  Kui lähteveerg otsib väärtusi teisest loendist, impordib Access kuvatavad väärtused välja osana. Access ei impordi vaadanud üles tabel. Kui soovite mõnda muusse tabelisse otsingut uuesti luua, vaadata ja SharePointi andmete teisaldamineSharePointi loendi Link .

  Arvutatud veerud

  Arvutatud veergude tulemid kopeeritakse väljale, mille andmetüüp sõltub arvutatud tulemi andmetüübist. Arvutust teostavat avaldist ei kopeerita.

  Manused

  Loendi manuseveerg kopeeritakse väljale Manused.

  Mitme väärtusega veerud

  Veerg, mille tüüp on Valik või Otsing, võib sisaldada mitut väärtust. Kui impordite mitme väärtusega veeru, loob Access mitut väärtust toetava välja.

  RTF-vorming

  Veerud, mis sisaldab RTF-vormingut imporditakse Access pikk tekst väljadena. Pikk tekst välja atribuudi Tekstivorming väärtuseks RTF-vormingja vorming säilib.

  Seosed

  Access ei loo imporditoimingu lõpulejõudmisel seotud tabelite vahel automaatselt seoseid. Erinevate uute ja olemasolevate tabelite vahelised seosed tuleb luua käsitsi, kasutades suvandeid vahekaardil Seosed. Vahekaardi Seosed kuvamiseks klõpsake vahekaardi Andmebaasiriistad jaotises Seosed nuppu Seosed.

 4. Leidke andmebaas, millesse soovite loendid importida.

  Veenduge, et teil oleks andmebaasi andmete lisamiseks vajalikud õigused. Kui te ei soovi talletada andmeid olemasolevates andmebaasides, looge tühi andmebaas.

 5. Vaadake üle andmebaasi tabelid.

  Imporditoiming loob tabeli, millel on sama nimi SharePointi loendiga. Kui see nimi on juba kasutuses, lisab Access uue tabeli nime lõppu arvu "1" (nt Kontaktid1; kui Kontaktid1 on juba kasutuses, loob Access tabeli Kontaktid2 jne).

Loendi importimine

 1. Avage Accessi andmebaas, kuhu imporditud andmed talletatakse. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge tühi andmebaas.

 2. Tekstiimpordi- või tekstilinkimisviisardi asukoht erineb pisut olenevalt Accessi versioonist. Valige oma Accessi versiooni jaoks sobivad toimingud.

  • Kui kasutate teenusekomplekti Office 365 või Accessi 2019, klõpsake menüü Välisandmed jaotises impordi & Link nuppu Uus andmeallikas > Online Services > SharePointi loend.

  • Kui kasutate Access 2016, Access 2013 või Access 2010, klõpsake valikute kuvamiseks menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu Rohkem ja valige seejärel SharePointi loend.

 3. Access avab dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi loend.

  SharePointi loendisse importimise või SharePointi loendiga linkimise saate valida dialoogiboksis „Välisandmete toomine – SharePointi sait“.

 4. Määrake viisardis lähtesaidi aadress.

 5. Klõpsake raadionuppu Impordi lähteandmed praeguse andmebaasi uude tabelisse ja klõpsake nuppu Edasi.

 6. Valige viisardis kuvatavast loendist loendid, mida soovite importida.

  Märkus    Saate linkida SharePointi teekides, kuid dokumente saab lisada ainult SharePointi.

 7. Valige veerus Imporditavad üksused iga valitud loendi jaoks soovitud vaade.

 8. Märkeruut nimega Nende väljade puhul, mis otsivad muusse loendisse talletatud väärtusi, impordi ID-de asemel kuvatavad väärtused määrab valitud loendites otsinguveergude jaoks imporditavad andmed. Tehke ühte järgmistest.

  • Märkige see ruut, kui soovite importida kuvatavad väärtused välja osana. Sel juhul ei otsi väli väärtusi teisest tabelist.

  • Kui soovite, et sihtväli otsiks väärtusi teisest tabelist, jätke see ruut tühjaks. See kopeerib kuvatavate väärtuste rea ID-d sihtväljale. ID-d on vajalikud Accessi otsinguvälja määramiseks.

  Kui impordite ID-sid, peate importima ka loendid, mis annavad otsinguveergudele väärtused (välja arvatud siis, kui sihttabelis on juba väljad, mis võiksid toimida otsinguväljadena).

  Imporditoiming paigutab ID-d vastavatele väljadele, kuid ei sea kõiki atribuute, mis on vajalikud, et väli toimiks otsinguväljana. otsinguatribuudid sellise välja määramise kohta leiate lisateavet teemast loomine või kustutamine otsinguvälja.

 9. Klõpsake nuppu OK.

Access impordib loendid ja seejärel kuvab toimingu oleku viisardi viimasel lehel. Kui kavatsete imporditoimingut hiljem korrata, saate salvestada üksikasjad impordimääranguna. Access ei kirjuta imporditoimingu käigus kunagi andmebaasi tabelit üle ning loendi või vaate sisu ei saa olemasolevale tabelile lisada.

Mida on importimise kohta veel vaja teada?

Seotud imporditoimingud

Kui olete imporditoimingu lõpule viinud, võite teha veel mõningaid lisatoiminguid.

<c0>Andmetüüpide kontrollimine</c0>.    Access valib lähteveerule vastavalt igale väljale sobiva andmetüübi. Veendumaks, et väljad oleksid häälestatud nii, nagu soovite, kontrollige kõiki välju ja väljasätteid.

<c0>Lisaväljade uurimine</c0>.    Sõltuvalt loendi tabeli aluseks, võite märgata ka kohaloleku tabeli mõne välju (nt tiitel, muudetud või CreatedBy). Kui te ei vaja neid välju Accessi andmebaasis, võite need julgelt kustutada.

Lehe algusse

SharePointi loendiga linkimine

Kui lingite SharePointi loendiga, loob Access uue tabeli (lingitud tabeli), mis kajastab lähteloendi ülesehitust ja sisu. Vastupidi importimisele loob linkimine lingi ainult loendiga, mitte kindlate loendivaadetega.

Linkimine on importimisest mõjuvam kahel põhjusel.

 • <c0>Andmete lisamine ja värskendamine</c0>.    Andmeid saab muuta sirvides, SharePointi saidil või töötades Accessis andmelehe- või vormivaates. Ühes kohas tehtud muudatusi kajastatakse ka teises. Kui soovite teha muudatusi ülesehituses (nt eemaldada või muuta veergu), peate selleks avama SharePointi saidil loendi. Accessis töötades ei saa lingitud tabelile välju lisada ega neid kustutada ja muuta.

 • <c0>Otsingutabelid</c0>.    Linkides SharePointi loendiga, loob Access automaatselt lingitud tabelid kõigi otsinguloendite jaoks (v.a juhul, kui otsinguloendid on juba andmebaasiga lingitud). Kui otsinguloendid sisaldavad veergusid, mis otsivad teisi loendeid, kaasatakse linkimistoimingus ka need veerud nii, et iga lingitud tabeli otsinguloendil on vastav lingitud tabel andmebaasis. Access loob ka nende lingitud tabelite vahelised seosed.

Levinumad stsenaariumid SharePointi loendiga linkimiseks

Tavaliselt lingitakse Accessist SharePointi loendiga järgmistel põhjustel.

 • Teie osakond või töörühm kasutab Access ja aruannete päringud ja kasutab SharePointi meeskonnatöö ja suhtlus. Üksikud meeskonnad loovad loendeid erinevate asjade jälitamiseks (nt kontaktide ja probleemide), kuid neid loendiandmeid tuleb tihti sisestada andmebaasi liitmiseks ja aruannete koostamiseks. Linkimine on sel juhul sobivaim valik, kuna siis saavad nii SharePointi saidi kui ka andmebaasi kasutajad andmeid lisada ja värskendada ning kasutada ja kuvada alati uusimaid andmeid.

 • Olete Access kasutaja, kes viimati ainult SharePointi kasutusele võtnud. Teisaldasite mitu oma andmebaasi oma meeskonna SharePointi saidile ning enamus tabeleid nendes andmebaasides on lingitud tabelid. Edaspidi loote kohalike tabelite loomise asemel SharePointi loendeid ja lingite nendega oma andmebaasist.

 • Tahate oma loendeid SharePointi saitidel edasi talletada, kuid soovite töötada ka värskeimate andmetega Accessis, et teha päringuid ja printida aruandeid.

SharePointi loendiga linkimise ettevalmistamine

 1. Leidke SharePointi sait, mis sisaldab lingitavaid loendeid, ja jätke saidi aadress meelde.

  Kehtiva saidiaadressi alguses on http:// või https://, sellele järgneb serveri nimi ning aadress lõpeb konkreetse serveris oleva saidi juurde viiva teega.

 2. Tuvastage loendid, millega soovite linkida. Saab linkida mitme loendi linkimine ühekordne, kuid te ei saa linkida küsitlused, arutelud või mis tahes loendi kindla vaate.

 3. Vaadake üle lähteloendi veerud. Järgmine tabel selgitab mõningaid aluseid, millega tuleks erinevate elementidega linkimisel arvestada.

  Element

  Alused

  Veerud

  Accessi lingid ainult esimesed 256 veergu, kuna see toetab ainult 256 väljad tabeli. Selle probleemi vältimiseks, SharePointi loendi vaate loomine ja lisamine ainult veerud, mida soovite tagada, et veergude arv ei ületa 256. Loo lingitud tabel, mis määrab ettenähtud vaate ID ImportSharePointList makrotoimingu abil

  Kaustad

  Iga SharePointi loendi kaust kuvatakse Accessi tabelis kirjena. Ka kaustas olevad üksused kuvatakse kirjetena otse sellele kaustale vastava kirje all.

  Otsinguveerud

  Kui lähteveerg otsib väärtusi mõnest muust loendist ja seotud loend pole veel andmebaasis, loob Access automaatselt seotud loendite jaoks lingitud tabelid.

  Märkus    Access loob ka UserInfo tabeli, mis vastab kasutaja teavet SharePointi loendiga. SharePoint kasutab seda loendit otsimiseks kasutajakonto teave, näiteks e-posti, pildi, kasutaja nimi, SharePointi veergude, nt CreatedBy, ModifiedBy, ja isik või rühm. See SharePointi kasutaja teabe loend kuvatakse ainult saidiadministraatorite jaoks.

  Arvutatud veerud

  Arvutatud veeru tulemid kuvatakse vastaval väljal, kuid te ei saa valemit Accessis vaadata ega muuta.

  Manused

  Loendi manuseveerg kuvatakse väljana Manused.

  Kirjutuskaitstud veerud

  SharePointi loendi kirjutuskaitstud veerud on kirjutuskaitstud ka Accessis. Lisaks ei pruugi te saada Accessis veerge lisada, kustutada ega muuta.

  Mitme väärtusega veerud

  Veerg, mille tüüp on Valik või Otsing, võib sisaldada mitut väärtust. Selliste veergude jaoks loob linkimistoiming mitut väärtust toetavad väljad. Kui lähteveeru tüüp on Otsing, luuakse lingitud tabelis mitme väärtusega otsinguveerud.

 4. Leidke andmebaas, milles soovite luua lingitud tabelid. Veenduge, et teil on vajalikud õigused andmete lisamiseks andmebaasi. Kui te ei soovi salvestada andmeid ühtegi olemasolevasse andmebaasi, looge uus tühi andmebaas.

 5. Vaadake üle andmebaasi tabelid. Kui lingite SharePointi loendisse, luuakse tabeli sama nime nagu lähteloendis. Kui selle nimi on juba kasutusel, Access lisab uue tabeli nimi "1" – näiteks Contacts1. (Kui Contacts1 on ka juba kasutusel, Access saavad luua Contacts2 jne.) Samu reegleid rakendada seotud loendite jaoks.

Andmetega linkimine

 1. Avage sihtandmebaas.

 2. Tekstiimpordi- või tekstilinkimisviisardi asukoht erineb pisut olenevalt Accessi versioonist. Valige oma Accessi versiooni jaoks sobivad toimingud.

  • Kui kasutate teenusekomplekti Office 365 või Accessi 2019, klõpsake menüü Välisandmed jaotises impordi & Link nuppu Uus andmeallikas > Online Services > SharePointi loend.

  • Kui kasutate Access 2016, Access 2013 või Access 2010, klõpsake valikute kuvamiseks menüü Välisandmed jaotises Import ja linkimine nuppu Rohkem ja valige seejärel SharePointi loend.

 3. Access avab dialoogiboksi Välisandmete toomine – SharePointi loend.

  SharePointi loendisse importimise või SharePointi loendiga linkimise saate valida dialoogiboksis „Välisandmete toomine – SharePointi sait“.

 4. Määrake viisardis lähtesaidi aadress.

 5. Klõpsake raadionuppu Lingi andmeallikas lingitud tabeli loomise teel ja seejärel nuppu Edasi.

  Viisard kuvab linkimiseks saadaolevad loendid.

 6. Valige lingitavad loendid ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Märkus    Kui mõni loend on juba praeguse andmebaasiga lingitud, on neile loenditele vastavad ruudud märgitud. Kui soovite mõne lingi eemaldada, tühjendage nende linkide märkeruudud.

  Access proovib luua lingitud tabeleid, nii selle toimingu ajal valitud loendite kui ka kõigi seotud loendite jaoks. Samuti proovib Access värskendada viisardis valitud loenditele vastavad lingitud tabelid. Access loob ka tabelitevahelised seosed. Erinevalt imporditoimingust säilitab linkimistoiming otsinguvälja ja seostatud tabeli vahelised otsinguatribuudi sätted. Otsinguvälja atribuute ei tule kujundusvaates käsitsi seada.

 7. Vaadake uued lingitud tabelid andmelehevaates üle. Veenduge, et kõik väljad ja kirjed oleks õigesti kuvatud.

  Access valib iga lähteveerule vastava välja jaoks õige andmetüübi. Oluline on arvestada, et igakordsel lingitud tabeli või lähteloendi avamisel kuvatakse selles uusimad andmed. Kuid loendisse tehtud struktuurilised muudatused ei kajastu automaatselt lingitud tabelis. Lingitud tabeli värskendamiseks uusima loendistruktuuri rakendamise teel paremklõpsake tabelit navigeerimispaanil, valige käsk Rohkem suvandeid ja seejärel klõpsake nuppu Värskenda loendit.

Märkus   Access kirjutab kunagi andmebaasi link toiming osana. Samuti ei saa te lisada SharePointi loendi sisu olemasoleva tabeli lõppu.

Lehe algusse

Andmete teisaldamine SharePointi

Andmeid SharePointi on võimalus tõhusalt taustväärtus andmebaasi loomine, kuid sel juhul on esitatud andmete teisaldamine SharePointi loenditest. Selle ees on endiselt Accessi andmebaasi ja saate juurutamist sarnaselt tükeldatud andmebaas. Kui võimalik, viib SharePointi viisard tabelite eksportimine andmete loendid, mis põhinevad loendimallide SharePointi saidi, nt kontaktiloendisse . Kui tabel ei saa sobitada loendimalli, tabeli muutub kohandatud loendi SharePointi saidil. Toiminguks kuluv aeg oleneb andmebaasi mahust, objektidest ja süsteemi jõudlusest. Kui muudate toimingu käigus meelt, saate selle tühistamiseks klõpsata nuppu Peata.

Viisard koostab teie arvutis andmebaasi varukoopia. Accessis luuakse tabeliloendite lingid, et Accessiga töötades oleks andmeid SharePointi saidil lihtne leida. Kui tekib probleeme, Tabelite eksportimine SharePointi viisardi aruannete probleemid ja salvestab need Accessi andmebaasi Logi tabelina, mida saab kasutada tõrkeotsinguks.

Näpunäide    Kaaluge võimalust luua eraldi hoida loendid iseseisev asukoht SharePointi saidi.

Märkus    Access 2007 SharePointi viisard tabelite eksportimine nimetatakse teisaldamine SharePointi saidi viisardi ja siis ei looda viitamistervikluse sisse SharePointi loendid.

Ekspordi tabeli SharePointi viisardi kasutamine

 1. Klõpsake menüü Andmebaasiriistad jaotises Teisalda andmed nuppu SharePoint. See suvand on saadaval, kui teie andmebaas on salvestatud accdb-failivormingus ainult.

 2. Järgige SharePointi viisard tabelite eksportida, sh oma SharePointi saidi asukoha määramine.

  Toimingu tühistamiseks klõpsake nuppu Peata.

 3. Migreerimise üksikasjalikuma teabe vaatamiseks märkige viisardi viimasel lehel ruut Kuva üksikasjad.

  Sellel viisardi lehel kirjeldatakse, millised tabelid on loenditega lingitud, ja kuvatakse teie andmebaasi varukoopia asukoha ja URL-i teave. Kui on ilmnenud migreerimisprobleeme, kuvatakse hoiatus ja logitabeli asukoht, kus on probleeme üksikasjalikumalt kirjeldatud.

 4. Kui viisard on lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Valmis.

  Kui viisard kuvab hoiatuse, kontrollige logitabelit ja võtke kasutusele vajalikud meetmed, veendumaks, et teie andmed on migreeritud. Näiteks on võimalik, et mõnda välja ei tohi teisaldada või teisendada mõnda muusse SharePointi loendiga ühilduvasse andmetüüpi.

Märkus    Access loob ka UserInfo tabeli, mis vastab kasutaja teavet SharePointi loendiga. SharePoint kasutab seda loendit otsimiseks kasutajakonto teave, näiteks e-posti, pildi, kasutaja nimi, SharePointi veergude, nt CreatedBy, ModifiedBy, ja isik või rühm. See SharePointi kasutaja teabe loend kuvatakse ainult saidiadministraatorite jaoks.

Piirangud, mis võivad ilmneda

Tabelite eksportimine SharePointi viisardi lõpulejõudmisel näete teadet, kui Access tekkinud probleemidest andmetega. Access koostab logitabeli nimega SharePointi saidile teisaldamise probleemid ja lisab selle andmebaasile. Tabel SharePointi saidile teisaldamise probleemid talletatakse andmebaasis, kuid seda ei avaldata SharePointi saidil loendina.

Järgmises tabelis on loetletud piirangud on teile kuidas andmete migreerimise Accessi ja SharePointi ära Jaga identse funktsiooni või mõnel juhul ära Jaga soovitud andmetüüp. Näiteks kui teie Accessi tabel toetab viiteterviklus, see on jõustatud SharePointi saidi loendis. Järgmises tabelis teave võib aidata teil otsustada, kas teie andmete migreerimiseks ja see võib olla kasulik, kui olete läbi teisaldamine SharePointi saidi probleemidele tabelis probleemidest.

Andmetüüp või probleem

Probleem

Tulemus

Andmetüüp COM-objekt

SharePointi saidid ei toeta andmetüüp COM-objekt.

Välja ei teisaldata.

Kahendandmetüüp

SharePointi saidid ei toeta kahendandmetüüpi.

Välja ei teisaldata.

Kuupäev

SharePointi saidid ei toeta aastast 1900 varasemaid kuupäevi.

Aastale 1900 eelnevate kuupäevadega andmeid ei teisaldata.

Uue rea märgid tekstiväljadel

SharePointi saidid ei toeta üherealisel tekstiväljal uue rea märke.

Väli teisendatakse mitmeks reaks, tekstiväljaks või memoväljaks.

Kümnendandmetüüp

SharePointi saidid ei toeta kümnendandmetüüpi.

Selle asemel kasutatakse arvuvälja või kahekordse täisarvu välja.

Andmetüüp Tiražeerimise ID

SharePointi saidid ei toeta andmetüüpi Tiražeerimise ID.

Sõltuvalt andmetüübist kasutatakse selle asemel üherealise teksti andmetüüpi.

SharePointi loendites toetuseta vaikeväärtused

SharePointi saididel aktsepteeritakse staatililisi vaikeväärtusi (nt teksti ja arve) ning standardkuupäevi. Accessist pärit dünaamilisi vaikeväärtusi ei migreerita.

Teatud vaikeväärtuste atribuute ei teisaldata.

Ainuindeksiga väljad

SharePointi saitide loendite ID-veergude kohta kasutatakse ühte ainuindeksit.

Muid ainuindeksiga välju ega väljakomplekte ei teisaldata.

Automaatselt nummerdatavad väljad (v.a ID-väli)

SharePointi saidid toetavad ainult loendite ID-veeru välja automaatset nummerdamist.

Muid veerge peale ID-veeru automaatselt ei nummerdata.

Otsingute loomist välistavad seosed

SharePointi saidid ei toeta mõningaid seoseid (nt kui primaarvõti pole ID-veeruga seotud või ei ole täisarv).

Seost ei teisaldata.

Lehe algusse

Accessi ja SharePointi andmete linkimine eelised

Pärast lingitud SharePointi loendite loomist, saab töötada loenditega SharePointi saidil või Accessi lingitud tabelid. Andmeid saate lisada Accessis mõne tabeli või vormi kaudu või redigeerides SharePointi saidi loendit. Järgmised juhised ja näpunäited aitavad teil ära lingitud Accessi ja SharePointi loendid ja ära kasutada nende kahe kombinatsioonist.

Issue Tracking    Juurdepääs on probleeme jälituse Mall, mis suhtleb Probleemijälitamine loendi SharePointi saidil. Skeemid on sama ja Accessi lahenduse saab kasutada vastendamisel – näiteks vormide ja päringute abil – SharePointi saidi andmetega.

Andmete toomine prügikast    Saate kausta Prügikast SharePointi saidil hõlpsalt vaadata kustutatud kirjete ja teavet, mis on eksikombel kustutatud taastada.

Kiirkäivitus    Saate vaadata oma loendeid SharePointi saidi, klõpsake käsku Kuva kogu saidi sisu kiirkäivitusalal. Võimalik, et peate lehe oma veebibrauseris värskendama. Veendumaks, et oma loendeid SharePointi saidi kiirkäivitusalal kuvatakse, saate muuta loendi sätted SharePointi saidil. Lisateavet leiate teemast SharePointi saidil navigeerimise kohandamine.

Muutuste jälituse ajalugu    Accessis saate pika teksti välja atribuudi Lisa Jah, et Access säilitab sellele väljale muudatuste ajaloo. Samuti saate kuvada SharePointi, versiooniajalugu veeru. Näiteks saate veeru eelmise versiooni taastamine või jälgida, kui on muutunud. Kui lingite SharePointi loendisse lubatud versiooniajalugu, loob Access pika teksti väljale Lisa atribuudi väärtuseks Jah. Kui teisaldate Accessi tabel, mis sisaldab välja pikk tekst ja selle Lisa atribuut on seatud Jah, luuakse SharePointi loendi versiooniajalugu.

Summeeri, Accessi saate vaadata ajalooliste SharePointi tehtud muudatused ja SharePointi saate vaadata ajalooliste Accessi tehtud muudatused. Lisateavet leiate teemast loomine või kustutamine välja pikk tekst ja versiooniajaloo üksuse või faili loendi või teegi vaate.

Ühenduseta režiimis töötamine    Accessi abil saate töötamine võrguühenduseta andmeid, mis on lingitud SharePointi loenditega. See võib olla kasulik, kui teil on vaja jätkata tööd, kui SharePoint pole saadaval. Kui SharePointi muutub saadaval, saate muudatused sünkroonida ja hõlpsasti konfliktide. Lisateavet leiate teemast ühenduseta töötamine tabelitega, mis on seotud SharePointi loendid.

Teatiste tellimine    Saate tellida teatised, et teate, kui muudatusi ei tehta üksusi. Võite saada teatisi meili- või tekstsõnumeid (SMS). Lisateavet leiate teemast teatise, et saada teada, kui SharePointi muutub faili või kausta loomine.

SharePointi loendi õiguste haldamine    See on hea mõte SharePointi õiguste lingitud loendite veendumaks, et tahtmatult ei juurdepääsu andmine era või konfidentsiaalne andmete kontrollimiseks. SharePointis saate määrata erineva õiguste ja valikuliselt saate lubada või keelata juurdepääsu teatud kasutajatele. Kui soovite piirata juurdepääsu vaid mõne tundliku üksuste andmebaasi, isegi määratavad õigused teatud loendi üksuste SharePointi saidil. Lisateabe saamiseks vt SharePointi loendi või teegi õiguste kohandamine.

Hulgiredigeerimine    Mõnikord peate loendi andmed, nt olek väljade jõuavad, lisades kommentaarid ja viia ajakohane palju muudatusi teha. Seda nimetatakse hulgi redigeerida, ja see on tavaliselt tõhusamaks kasutamiseks Accessi muudatuste tegemiseks.

Aruande jaotuse.    Kui soovite Accessi abil saate luua lingitud loendi andmete põhjal aruandeid, saate laiemalt levitada neid aruandeid PDF-failidena, eksportimine SharePointi teeki. See teek võib toimida tõhusalt on Aruandekeskus Kuna PDF-failide avamine rakenduses Adobe Acrobat reader lihtne lugemiseks, Piipar ja otsimine. See on alati on hea mõte kasutada ajatempliga aruande nii, et inimesed aru, kui andmed salvestati.

SharePointi abil saate luua Accessi tabelisse    Saate luua Accessi tabel, mis põhineb SharePointi loendi. Võib juhtuda See mugav ja kiire võimalus luua tabeli sarnane otstarve ja väljad, kontaktide, tööülesannete, probleemide ja sündmuste loendisse. Access loob ka vastav UserInfo tabel. Lisateavet leiate jaotisest "SharePointi saidi kasutamine tabeli loomiseks" tabeli loomineja väljade lisamine.

Microsoft Power platvorm   On paljudes seadmetes teabe esitamiseks Accessis lingitud SharePointi loendi abil saate koputada funktsioonid rakenduses Microsoft Power platvormi mitu võimalust.

Mobiilirakendused    Accessi andmete SharePointi loenditega lingitud mobiilsideseadme abil saate töötada. Saate vaadata loendiüksuste ja lihtsustatud redigeerimine. Lisateabe saamiseks vt SharePointi mobiilirakenduse Android ja SharePointi Mobile'i rakendus iOS-i.

Lehe algusse

Andmebaasi avaldamine Access Services abil

Tähtis.    Microsoft ei soovita enam SharePointis Accessi veebirakendusi luua ega kasutada. Soovitame veebi ja mobiilsideseadmete jaoks koodita ärilahenduste koostamiseks kasutada hoopis Microsoft PowerAppsi.

Kui avaldate veebiandmebaasi, loob Access Services seda andmebaasi sisaldava SharePointi saidi. Kõik andmebaasiobjektid ja andmed teisaldatakse selle saidi SharePointi loenditesse.

Andmebaasi avaldamisel teisaldate selle veebi. Saate luua veebivorme ja aruandeid, mis töötavad brauseriaknas, samuti saate luua standardseid Accessi objekte (veebiobjektidest eristamiseks nimetatakse neid mõnikord ka kliendiobjektideks). Accessi kliendiobjektide kasutamiseks peab teie arvutisse olema installitud Access, kuid kõik SharePointis olevad andmeobjektid antakse ühiskasutusse.

Märkus.: Kui teie arvutisse on installitud Access, saate kasutada veebiandmebaasi kliendiobjekte, kui mitte, saate kasutada ainult veebiandmebaasiobjekte.

Access Services pakub platvormi veebis kasutatavate andmebaaside loomiseks. Veebiandmebaasi saate kujundada ja avaldada rakenduste Access 2010 ja SharePoint abil ning kasutajad saavad veebiandmebaasi veebibrauseris kasutada.

Märkus.: Vajate kujundajaõigusi sellel SharePointi saidil, kus soovite andmebaasi avaldada.

Vorme, aruandeid ja kasutajaliidese makrosid käitatakse brauseris.

Kui kasutate veebiandmebaasi, talletatakse andmed SharePointi loendites. Kõik tabelid muutuvad SharePointi loenditeks ja kirjed muutuvad loendiüksusteks. Nii saate SharePointi õiguste abil reguleerida juurdepääsu oma veebiandmebaasile.

Päringuid ja andmemakrosid käitatakse serveris: kõik SQL-i töötlemine juhtub server. See aitab parandada võrgu jõudlust, piirates tulemikomplektide suunalist liiklust.

Lehe algusse

Vt ka

Tabeli või päringu eksportimine SharePointi saidile

Accessi töölauaandmebaasi ühiskasutamise viisid

Accessi rakenduse juurutamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×