Office
Logi sisse

Hulgivalikuloendiboksi lisamine

Hulgivalikuloendiboks on valikute loend, mis erinevalt tavalisest loendiboksist näeb välja nagu keritav märkeruutude loend. Kasutajad saavad valida loendist vajaliku arvu märkeruute. Sõltuvalt hulgivalikuloendiboksi kujundamise viisist on kasutajatel võib-olla võimalik tippida ühe märkeruudu kõrvale ka oma loendielement.

Selle artikli teemad

Hulgivalikuloendiboksi kasutamine

Kasutaja kogemused

Ühilduvus

Hulgivalikuloendiboksi lisamine

Paigutuse näpunäited

Hulgivalikuloendiboksi kasutamine

Hulgivalikuloendiboksi võimalikud kasutusviisid.

 • Saate lubada kasutajatel valida loendist mitu elementi.

 • Saate lubada kasutajatel tippida loendisse oma väärtuse.

 • Saate kuvada vormil vaikimisi enamiku loendi elementidest või kõik loendi elemendid.

 • Saate kuvada püsiloendist, vormimalli andmeallikas või mõnest välisest andmeallikast (nt andmebaasist või teenuse Microsoft Windows SharePoint Services loendist) toodud väärtused.

Märkides ruudud hulgivalikuloendiboksis, saavad kasutajad järgmise näite kuluaruandes määrata kulusid mitmesse kategooriasse. Vormikujundaja on seatud lubama kohandatud kategooriaid. Seega saavad kasutajad sisestada väärtuse tühjale väljale loendi viimase märkeruudu kõrval.

Hulgivalikuloendiboksi valikuloendile lisatav kohandatud väärtus

Pärast hulgivalikuloendiboksi lisamist oma vormimallile peate määrama väärtused, mida soovite selles kuvada. Muidu näevad kasutajad teie vormimallil põhineva vormi avamisel tühja välja. Dialoogiboksis Hulgivalikuloendiboks: atribuudid saate kirjed ise tippida või konfigureerida hulgivalikuloendiboksi tooma kirjeid mõnest andmebaasist või muust andmeallikast.

Seostuvad juhtelemendid

Microsoft Office InfoPath sisaldab ka muid hulgivalikuloendiboksidega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Loendiboks.    Sarnaselt hulgivalikuloendiboksiga võimaldab standardne loendiboks kasutajatel loendist soovitud väärtuse valida. Kuid loendiboksis saavad kasutajad valida ainult ühe loendiüksuse. Sarnaselt hulgivalikuloendiboksiga kuvatakse loendiboksi loendis vaikimisi kõik üksused.

Ripploendiboks.    Sarnaselt mis tahes muu loendiga pakub ripploendiboks kasutajale valikuvariantide loendit. Kuid ripploendiboksis on kirjed peidetud ja neid ei kuvata enne, kui kasutaja klõpsab juhtelementi. Kasutajad saavad valida ripploendist ainult ühe üksuse.

Liitboks.    Kui soovite, et kasutajad saaksid tippida oma loendikirje või valida väärtuse eelmääratletud loendist, kasutage hulgivalikuloendiboksi asemel liitboksi. Kasutajad saavad valida liitboksist ainult ühe üksuse.

Raadionupud.    Sarnaselt hulgivalikuloendiboksiga võimaldab raadionuppude rühm kasutajatel valida loendist soovitud väärtuse. Erinevalt hulgivalikuloendiboksist saavad kasutajad valida raadionuppude rühmast ainult ühe raadionupu. Lisaks peab kasutaja raadionuppude kasutamisel loendiboksi väärtuse asemel klõpsama valiku tegemiseks pisikest ringi.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Hulgivalikuloendiboksis saavad kasutajad teha valikuid, märkides või tühjendades vormi väljal ruute. Kui märkeruutude arv ületab juhtelemendi kõrgust, kuvatakse välja paremal pool kerimisriba, nii et kasutajad näeksid ka ülejäänud valikuid.

Saate kujundada oma vormimalli nii, et kasutajatel oleks vajadusel võimalik tippida loendisse oma kirje. Sel juhul kuvatakse märkeruut koos redigeerimisväljaga loendi viimase üksusena.

Hulgivalikuloendiboksi ruudu tühjendamine

Kohandatud väärtuse sisestamiseks saavad kasutajad märkida redigeerimisvälja kõrval oleva ruudu ja tippida oma kirje märkeruudu kõrval olevale alale. Selle lubamiseks, peate hulgivalikuloendiboksi lisamisel oma vormimallile märkima dialoogiboksis Hulgivalikuloendiboks: atribuudid ruudu Luba kasutajatel sisestada kohandatud väärtusi.

Lehe algusesse

Ühilduvus

Kui loote InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole hulgivalikuloendiboksi juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Lehe algusesse

Hulgivalikuloendiboksi lisamine

Hulgivalikuloendiboksi lisamine võib pisut erineda sõltuvalt sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete oma vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmises näites kuvatakse hulgivalikuloendiboksi ilme selle valimisel kujundusrežiimis, enne kui vormimalli kujundaja on lisanud käsitsi loendiboksi kirjed.

Hulgivalikuloendiboksi ruudu tühjendamine

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Hulgivalikuloendiboksid on alati seotud rühm siseste korduv väli. Korduvate väljade puhul saate talletada väljale rohkem kui ühe väärtuse. Järgmises näites on vormimalli hulgivalikuloendiboks Kategooria seotud tööpaani Andmeallikas korduva väljaga Kategooria.

Vormimallil asuva hulgivalikuloendiboksi ja andmeallikas asuva vastava välja vaheline seos

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast.

Hulgivalikuloendiboksi lisamine

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Tehke tööpaanil Juhtelemendid ühte järgmistest.

  • Hulgivalikuloendiboksiga seotud andmeallika korduva välja automaatseks loomiseks märkige ruut Loo andmeallikas automaatselt.

  • Hulgivalikuloendiboksi sidumiseks mõne olemasoleva korduva väljaga tühjendage ruut Loo andmeallikas automaatselt.

   Märkus.: Kui märkeruut pole saadaval, on andmeallikas lukustatud. Näiteks kui vormimalli kujundus põhineb XML-skeemil, ei pruugi te saada InfoPathis andmeallikale uusi välju või rühmi lisada. See piirang aitab vältida skeemi kogemata muutmist, mis võib skeemi vigaseks muuta.

 4. Klõpsake loendiboksis Juhtelementide lisamine väärtust Hulgivalikuloendiboks.

 5. Kui tühjendasite 3. juhises märkeruudu Loo andmeallikas automaatselt, valige dialoogiboksis Hulgivalikuloendiboksi sidumine korduv väli, millega soovite hulgivalikuloendiboksi siduda.

 6. Tippige sildi tekst vormimallil hulgivalikuloendiboksi kohale või sellest vasakule ning lisage teksti järele koolon (:).

 7. Loendis kirjetena kasutatavate väärtuste määramiseks topeltklõpsake hulgivalikuloendiboksi.

 8. Klõpsake vahekaarti Andmed.

 9. Loendiboksi asustamiseks tehke ühte järgmistest.

  Tippige loendiboksi väärtused ise

  Sellest suvandist on kasu siis, kui teil on eelnevalt määratletud piiratud väärtuste kogum ning kui need väärtused tulevikus ei muutu. Kui väärtused siiski muutuma peaksid, tuleb avaldada vormimalli värskendatud versioon, nii et kasutajad saaksid uusimaid loendikirjeid vaadata ja kasutada.

  1. Klõpsake nuppu Lisa.

  2. Tippige väljale Väärtus tekst, mida soovite salvestada, juhuks kui kasutaja selle kirje valib.

  3. Tippige dialoogiboksi Kuvatav nimi tekst, mida selle kirje jaoks kuvada soovite, ning klõpsake seejärel nuppu OK.

  4. Korrake toiminguid 1–3 iga kirje puhul, mida sellesse loendiboksi lisada soovite.

  5. Muutuste testimiseks klõpsake tööriistariba Standardne nuppu Eelvaade või vajutage klahve CTRL+SHIFT+B.

  Kasutage mõne muu vormiosa väärtusi

  See suvand on kasulik, kui soovite, et teie loendi väärtused muutuksid vastavalt väärtustele, mida kasutaja vormi sisestab.

  1. Klõpsake jaotises Loendiboksi kirjed üksust Otsi väärtusi vormi andmeallikast.

   Loendiboksi kirjed tuleb seostada vormimalli kindla korduva rühma või korduva väljaga.

  2. Klõpsake välja Kirjed kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt ning seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda korduvat välja või korduvat rühma, mis sisaldab välju, mis pakuvad loendiboksile väärtusi, ning lõpuks klõpsake nuppu OK.

  3. Klõpsake välja Väärtus kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab võimalikke väärtusi loendiboksi üksuste jaoks, ning klõpsake siis nuppu OK. Üks neist väärtustest salvestatakse aluseks olevas XML-is, kui kasutaja klõpsab mõnd loendiboksi üksust.

  4. Klõpsake välja Kuvatav nimi kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi, ning klõpsake siis nuppu OK.

   Näpunäide.: Kuvatavate nimede väärtuste mitmekordset esinemist loendiboksis saate vältida, kui märgite ruudu Kuva ainult kordumatute kuvatavate nimedega kirjed.

  Kasutage andmebaasi, veebiteenuse, XML-dokumendi või SharePointi saidi väärtusi

  See suvand on kasulik, kui soovite, et loendiboksi väärtused oleksid ajakohased ja korrapäraselt värskendatud. Tavaliselt talletatakse väärtusi andmebaasis või muus välises andmeallikas ning laaditakse iga kord, kui vorm avatakse.

  1. Klõpsake üksust Otsi väärtusi välisest andmeallikast.

  2. Tehke üht järgmistest toimingutest.

   • Kui olete andmeühenduse juba lisanud, klõpsake seda väljal Andmeühendus.

   • Uue andmeühenduse lisamiseks klõpsake nuppu Lisa ning järgige andmeühendusviisardi juhiseid.

    Loendiboksi kirjed tuleb seostada kindla korduva välja või korduva rühmaga.

  3. Klõpsake välja Kirjed kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt ning seejärel klõpsake dialoogiboksis Välja või rühma valimine seda rühma või välja, mis sisaldab välju, mis pakuvad loendiboksile väärtusi, ning lõpuks klõpsake nuppu OK.

  4. Klõpsake välja Väärtus kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab võimalikke väärtusi loendiboksi üksuste jaoks, ning klõpsake siis nuppu OK. Üks neist väärtustest salvestatakse aluseks olevas XML-is, kui kasutaja klõpsab mõnd loendiboksi üksust.

  5. Klõpsake välja Kuvatav nimi kõrval asuvat nuppu Vali XPath Nupu pilt , klõpsake välja, mis sisaldab loendiboksis kuvatavaid väärtusi, ning klõpsake siis nuppu OK.

   Näpunäide.: Kuvatavate nimede väärtuste mitmekordset esinemist loendiboksis saate vältida, kui märgite ruudu Kuva ainult kordumatute kuvatavate nimedega kirjed.

 10. Kui soovite, et kasutajad saaksid hulgivalikuloendiboksi lõppu oma väärtused tippida, märkige ruut Luba kasutajatel sisestada kohandatud väärtusi.

Lehe algusesse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda hulgivalikuloendiboksi ilmet, suurust ja muid atribuute.

 • Kui soovite mitme hulgivalikuloendiboksi laiust korraga muuta, valige muudetavad hulgivalikuloendiboksid, vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER, klõpsake vahekaarti Suurus ja tippige uus arv väljale Laius.

 • Mitme hulgivalikuloendiboksi taustavärvi korraga muutmiseks valige hulgivalikuloendiboksid, mille ilmet soovite muuta. Klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning tehke vahekaardil Varjustus soovitud muudatused.

 • Hulgivalikuloendiboksis kasutatavat fonti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Kõigi vormimallil leiduvate hulgivalikuloendibokside fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks klõpsake soovitud vorminguga loendiboksi ja siis menüü Vorming käsku Rakenda font kõigile hulgivalikuloendiboksi juhtelementidele.

 • Hulgivalikuloendiboksi ja seda vormimallil ümbritsevate objektide vahelise kauguse reguleerimiseks saate dialoogiboksi Hulgivalikuloendiboks: atribuudid vahekaardil Suurus muuta veerisesätteid. Veeriseid reguleerides saab vahesid muuta täpsemalt kui lõigupiiride abil.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×