Office
Logi sisse

HTML-vormi veebiosa abil andmete filtreerimine ja kuvamine mõnes muus veebiosas

HTML-vormi veebiosa abil saate luua ühenduse mõne muu veebiosaga (nt loendivaate veebiosaga) ja sinna andmeid edastada.

Selle artikli teemad

Vormi veebiosa kasutamine

Veebiosa lisamine lehele

HTML-vormi veebiosa ühendamine mõne muu veebiosaga

HTML-vormi veebiosa kohandamine

HTML-vormi vaikeveebiosa kohandamine

Mitmerealise tekstivälja kasutamine

Raadionuppude kasutamine

Valikutega ripploendi kasutamine

Märkeruutude kasutamine

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Ilme

Paigutus

Täpsemalt

Vormi veebiosa kasutamine

HTML-vormi veebiosa abil saate luua ühenduse mõne muu veebiosaga ja sinna andmeid edastada. Näiteks võite HTML-vormi vaikeveebiosas tippida piirkonna nime, edastada selle väärtuse kliendiandmeid sisaldavasse loendivaate veebiossa ja andmed siis piirkonna järgi filtreerida. Samuti saate HTML-vormi veebiosa kohandada, andes kasutajale võimaluse valida piirkonna nimi ripploendist. HTML-vormi veebiosas saate kasutada tekstivälju, ripploendeid, mitmerealisi tekstivälju, märkeruute ja raadionuppe.

Väljade mõne teise veebiosaga ühendamise viis sõltub sellest, kuidas teises veebiosas on veebiosaühenduste kasutamine määratletud.

Ehkki teie vormil võib olla mitu elementi (tekstivälja, raadionuppu jne), saab loendivaate veebiosaga ühendada ainult ühe välja. Küll aga saab korraga mitu välja mitme erineva veebiosaga ühendada. Näiteks võib teil olla HTML-vormi veebiosa tekstivälja ja raadionuppude komplektiga. Tekstivälja saab ühendada ühe loendivaate veebiosaga ja raadionupud teisega. Kui kasutaja klõpsab nuppu Mine, filtreeritakse mõlemad loendivaate veebiosad vastavalt HTML-vormi veebiossa sisestatud teabele.

Kui teine veebiosa aktsepteerib mitme parameetri kasutamist, saate teise veebiosaga ühendada ka kaks või enam HTML-vormi veebiosa välja. Selleks võib teil ühenduste lõpuleviimiseks vaja minna mõnda SharePointiga ühilduvat veebikujundusprogrammi (nt SharePoint Designer 2010).

Lehe algusesse

Veebiosa lisamine lehele

Lehe redigeerimiseks peavad teil olema õigused, mille saate juhul, kui olete lisatud saidi <Saidi nimi> SharePointi rühma vaikeliikmete hulka.

 1. Klõpsake lehe lindi menüüs Leht nuppu Redigeeri.

Menüü Redigeeri käsk Redigeeri

Märkus.:  Kui nupp Redigeeri on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 1. Klõpsake lehel kohta, kuhu soovite veebiosa lisada. Seejärel klõpsake menüü Lisa käsku Veebiosa.

  Nupp Veebiosa

 2. Valige jaotises Kategooriad soovitud kategooria (nt Loendid ja teegid). Seejärel valige veebiosa, mille soovite lehele lisada (nt Teadaanded) ja siis klõpsake nuppu Lisa.

  Veebiosavalija

 3. Pärast veebiosa valimist kuvatakse selle veebiosa kohta saadaolev teave jaotises Teave selle veebiosa kohta.

 4. Pärast lehe redigeerimise lõpetamist klõpsake menüüs Leht nuppu Salvesta ja sule.

Lehe algusesse

HTML-vormi veebiosa ühendamine mõne muu veebiosaga

HTML-vormi veebiosa kasutamiseks tuleb see ühendada mõne muu veebiosaga (nt loendivaate veebiosaga), mis saab veebiosaühenduse kaudu väärtusi vastu võtta. Filtreeritav loend ja veerg, mille alusel soovite seda filtreerida, peavad HTML-vormi veebiosaga samal lehel asuvas veebiosas nähtaval olema. HTML-vormi veebiosa lehele lisamise kohta leiate teavet lõigust Veebiosa lisamine lehele.

 1. Sirvige leheni, mis sisaldab filtreeritavat veebiosa.

 2. Klõpsake lindil menüü Leht käsku Redigeeri.

  Märkus.:  Kui nupp Redigeeri on keelatud, ei pruugi teil olla lehe redigeerimise õigust. Pöörduge oma administraatori poole.

 3. Valige HTML-vormi veebiosa, klõpsake allanoolt, väärtust Ühendused, valige väärtus Paku vormi väärtus ja seejärel klõpsake selle veebiosa nime, millega soovite linkida.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Ühenduse valimine vahekaarti Ühenduse konfigureerimine.

 5. Valige menüüst Ühenduse tüüp väli, mis vastab HTML-vormi veebiosa teabele.

Märkus.: Väljad ei pea olema sama nime ega andmetüübiga. HTML-vormi veebiosast saadetud väärtused on tekstiväärtused.

 1. Klõpsake nuppu Valmis ja seejärel lehe ülaosas nuppu Välju redigeerimisrežiimist.

Vaikimisi saate soovitud teksti sisestada tekstiväljale ja seejärel klõpsata nuppu Mine või vajutada sisestusklahvi (ENTER). Teises veebiosas kuvatakse ainult teie sisestatud tekstile vastavad andmed. Tekstivälja tühjendamiseks, et saaksite sisestada uue teksti, valige praegune tekst ja seejärel kustutage see.

Lehe algusesse

HTML-vormi veebiosa kohandamine

HTML-vormi veebiosa saate kohandada selle tööriistapaanil saadaoleva lähtekoodi redaktori abil või mõnes SharePointiga ühilduvas veebikujundusprogrammis (nt SharePoint Designer 2010). Standardse tekstivälja asemel saate kasutada raadionuppe, märkeruute, mitmerealisi tekstivälju ja loendibokse. Samuti saate silte lisada ja vaikeväärtusi määrata.

HTML-vormi veebiosa kohandamisel arvestage järgmisega.

 • Andmete teise veebiossa edastamiseks võib kasutada ainult ühte nuppu Mine (mis kasutab elementi INPUT).

 • HTML-vormi veebiosa kasutab elementi FORM. Teatud HTML-elemente (sh elemente HTML, BODY ja FORM) ei saa elemendi FORM sees kasutada.

 • Kõik vormi väljanimed peavad olema kordumatud. Igat nimeväärtust kasutatakse vastava ühendatava veebiosa veerunimega ühenduse loomiseks.

Vormi veebiosa kohandamiseks klõpsake nuppu Lähtekoodi redaktor. Kuvatakse dialoogiboks Tekstiredaktor, kus saate HTML-lähtekoodi muuta või sinna soovitud koodi lisada.

Märkus.:  HTML-vormi veebiosa saab teisele ühendatavale veebiosale ainult andmeid pakkuda – see ei saa sellest andmeid tuua. Näiteks ei saa te kasutada HTML-vormi veebiosa üksikasjavormina andmerea kuvamiseks.

Lehe algusesse

HTML-vormi vaikeveebiosa kohandamine

HTML-vormi vaikeveebiosa kohandamiseks toimige järgmiselt.

 1. Klõpsake HTML-vormi veebiosa kuvava lehe lindil menüü Redigeeri käsku Redigeeri.

 2. Osutage HTML-vormi veebiosale, klõpsake allanoolt ja seejärel väärtust Redigeeri veebiosa.

 3. Klõpsake tööriistapaanil nuppu Lähtekoodi redaktor.

 4. Avaneb HTML-vaikekoodiga dialoogiboks Teksti sisestamine.

Koodi hõlpsamaks lugemiseks ja muutmiseks lisage teksti tagasijooksud, et lisada reapiirid nagu järgmises näites:

<div onkeydown="javascript:if (event.keyCode == 13) _SFSUBMIT_">
<input type="text" name="T1"/>
<input type="button" value="Go" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>
</div>

Esimese elemendi INPUT muutmiseks on mitu võimalust – võite muuta välja nime, lisada väljale sildi või lisada vaikeväärtuse.

Atribuut

Kirjeldus

Välja nimi

Vormi veebiosa vaiketekstivälja nimi on T1. See nimi kuvatakse dialoogiboksis Ühenduse konfigureerimine. Väljale tähenduslikuma nime andmiseks tippige nime T1 asemele uus nimi. Ärge jutumärke eemaldage.

Välja silt

Silditeksti saate vormivälja ette või järele. Tippige tekst ilma jutumärkideta.

Vaikeväärtus

Tekstiala väljale saate lisada vaikeväärtuse. Kasutaja võib väärtuse aktsepteerida, klõpsates nuppu Mine, või tippida selle alistamiseks mõne muu väärtuse. Vaikeväärtuse lisamiseks kasutage väärtuseatribuuti ("value").

Kui soovite näiteks sisestada tähenduslikuma nime, lisada vaikeväärtuse ja lisada nime, toimige järgmiselt.

Piirkond: <input type="text" name="Piirkond" value="India"/>

Teise elemendi INPUT muutmiseks muutke nupu nime, nagu järgmises näites.

<input type="button" value="EDASTA" onclick="javascript:_SFSUBMIT_"/>

Soovi korral saate elemendi DIV ette ja järele lisada ka muid HTML-elemente. Nii näiteks saate pärast DIV-lõpuelementi lisada praeguse lehe ankrusildi, et anda kasutajale võimalus lehte kiiresti värskendada ja FORM-elemendid lähtestada. Näide.

<br/>
<a href="http://contoso/SitePages/CustByRegion.aspx">Värskenda</a>

NB!:  Ärge muutke dialoogiboksis Tekstiredaktor muud HTML-koodi. HTML-vormi veebiosa loob dünaamiliselt käitusajal skriptimisrutiini, et luua ühendus teise veebiosaga. Ärge muutke sündmusekoodi onkeydown ega onclick; vastasel korral võite tahtmatult HTML-vormi veebiosa rikkuda.

Lehe algusesse

Mitmerealise tekstivälja kasutamine

Element TEXTAREA määratleb mitmerealise tekstisisestusvälja juhtelemendi. Atribuut ROWS määrab tekstiväljal nähtaval olevate ridade arvu. Atribuut COLS määrab tekstiala laiuse märkides. Järgmises näites kuvatakse kasutajale tekstirida, mis koosneb viiest reast ja mille laius on 30 märki. Kui kasutaja sellele väljale teksti sisestab, murtakse rea tekst 30 märgi järel.

<textarea name="Piirkond" rows=5 cols=30></textarea>

Näpunäide.:  Veenduge, et lähtekoodis poleks parempoolse noolsulu (>) järel tühikut.

Lehe algusesse

Raadionuppude kasutamine

Raadionuppude (ehk suvandinuppude) abil pakutakse kasutajale mitu üksteist välistavat valikuvarianti. Järgmises näites on kuvatud kolm raadionuppu. Kasutage kõigi raadionuppude jaoks sama nime. Enamasti lisatakse iga nupu järele ka sildid. Kui soovite iga raadionupu paigutada omaette reale, kasutage elementi BR.

<input type="radio" name="Piirkond" value="Läti"/> Läti<BR/>
<input type="radio" name="Piirkond" value="Leedu"/> Leedu<BR/>
<input type="radio" name="Piirkond" value="Eesti"/> Eesti<BR/>

Lehe algusesse

Valikutega ripploendi kasutamine

Kui üksteist välistavaid valikuvariante on palju, võiksite elemendi SELECT abil kasutada ripploendiboksi. Iga variant kuvatakse loendis omaette väärtusena; kasutaja saab valida ainult ühe väärtuse. Elemendi OPTION lõpunoolsulule järgnev tekst on see, mis kuvatakse ripploendis.

<select name="Piirkond">
<option value="Läti">Läti</option>
<option value="Leedu">Leedu</option>
<option value="Eesti"> Eesti</option>
</select>

Vaikeväärtuse (nt Eesti) sisestamiseks toimige järgmiselt.

<option value="Eesti" selected="selected"> Eesti </option>

Lehe algusesse

Märkeruutude kasutamine

Kui valikuvariante on mitu, kuid need ei välista üksteist, võiksite kasutada märkeruute. Iga variant kuvatakse omaette märkeruuduna ja kasutaja võib valida nii mõne variandi kui ka kõik variandid. Selle suvandi kasutamiseks on vaja veebiosa, mis aktsepteerib veebiosaühenduse raames mitme parameetri kasutamist.

<input type="checkbox" name="piirkond1" value="Läti"/> Läti<BR/>
<input type="checkbox" name="piirkond2" value="Leedu"/> Leedu<BR/>
<input type="checkbox" name="piirkond3" value="Eesti"/> Eesti<BR/>

Vaikeväärtuse (nt Eesti) sisestamiseks toimige järgmiselt.

<input type="checkbox" name="piirkond3" value="Eesti" checked="checked"/> Eesti<BR/> 

Lehe algusesse

Veebiosa ühisatribuutide konfigureerimine

Veebiosadel on ühine atribuutide komplekt, millega määratakse nende ilme, paigutus ja täpsemad omadused. Veebiosa atribuute saate muuta tööriistapaanil.

Märkus.:  Tööriistapaanil kuvatavad veebiosaatribuudid võivad selles jaotises kirjeldatutest mitmel põhjusel erineda.

 • Tööriistapaanil jaotise Täpsemalt kuvamiseks peab teil olema vastav õigus.

 • Võimalik, et mõne veebiosa korral on veebiosa arendaja keelanud ühe või mitme ühisatribuudi kuvamise või loonud ja lisanud täiendavaid atribuute, mida tööriistapaani jaotiste Ilme, Paigutus ja Täpsemalt loendites pole.

 • Teatud õiguse- või atribuudisätted võivad veebiosade atribuudid keelata või peita.

Ilme

Atribuut

Kirjeldus

Tiitel

Saate määrata veebiosa tiitliribal kuvatava veebiosatiitli.

Kõrgus

Saate määrata veebiosa kõrguse.

Laius

Saate määrata veebiosa laiuse.

Kroomi olek

Saate määrata, kas siis, kui kasutaja lehe avab, kuvatakse lehel kogu veebiosa. Vaikimisi on kroomi olekuks seatud Tavaline ja kuvatakse kogu veebiosa. Kui olekuks on seatud Minimeeritud, kuvatakse ainult tiitliriba.

Kroomi tüüp

Saate määrata, kas veebiosapaneeli tiitliriba ja ääris kuvatakse või mitte.

Paigutus

Atribuut

Kirjeldus

Peidetud

Saate määrata, kas lehe avamisel on veebiosa nähtav või mitte. Kui see ruut on märgitud, on veebiosa nähtav ainult lehe kujundamisel ja veebiosatiitlile lisatakse järelliide (Peidetud).

Veebiosa on soovitatav peita siis, kui te ei soovi veebiosa kuvada, vaid soovite seda kasutada veebiosaühenduse kaudu muule veebiosale andmete edastamiseks.

Suund

Saate määrata veebiosa sisu teksti suuna. Näiteks araabia keeles on teksti suund paremalt vasakule, inglise ja enamiku Euroopa riikide keeltes aga vasakult paremale. See säte ei pruugi kõigi veebiosatüüpide korral olla saadaval.

Tsoon

Saate määrata lehel tsooni, kus veebiosa asub.

Märkus.:  Kui teil pole tsoonide muutmise õigust, siis loendiboksis lehe tsoonide loendit ei kuvata.

Tsooni register

Saate määrata veebiosa asukoha mitut veebiosa sisaldavas tsoonis.

Järjestuse määramiseks tippige tekstiväljale positiivne täisarv.

Kui veebiosad on tsoonis järjestatud ülevalt alla, tähendab väärtus 1, et see veebiosa asub tsooni ülaosas. Kui tsooni veebiosad on järjestatud vasakult paremale, tähendab väärtus 1, et veebiosa asub tsooni vasakus servas.

Kui lisate veebiosa näiteks tühja ülevalt alla järjestatud tsooni, on tsooni indeks 0. Kui lisate selle tsooni alla veel teisegi veebiosa, on selle indeks 1. Järjekorras teise veebiosa teisaldamiseks tsooni ülaossa tippige tekstiväljale väärtus 0 ja sisestage esimese veebiosa indeksiks 1.

Märkus.:  Tsooni kõigil veebiosadel peab olema kordumatu tsooniregistri väärtus. Seetõttu võib ühe veebiosa tsooniregistri väärtuse muutmisel muutuda ka tsooni teiste veebiosade tsooniregistri väärtus.

Täpsemalt

Atribuut

Kirjeldus

Luba minimeerimine

Saate määrata, kas veebiosa saab minimeerida või mitte.

Luba sulgemine

Saate määrata, kas veebiosa saab lehelt eemaldada või mitte.

Luba peitmine

Saate määrata, kas veebiosa saab peita või mitte.

Luba ala vahetamist

Saate määrata, kas veebiosa saab teisaldada mõnda teise tsooni või mitte.

Luba ühendused

Saate määrata, kas veebiosa saab ühendada muude veebiosadega või mitte.

Luba redigeerimine eravaates

Saate määrata, kas eravaates saab veebiosa atribuute muuta või mitte.

Ekspordirežiim

Saate määrata selle veebiosa jaoks eksporditavate andmete lubatud taseme. Sõltuvalt konfiguratsioonist ei pruugi see säte olla saadaval.

Tiitli URL

Saate määrata veebiosa kohta käivat lisateavet sisaldava faili URL-i. Fail kuvatakse veebiosatiitli klõpsamisel eraldi brauseriaknas.

Kirjeldus

Saate määrata kohtspikri, mis kuvatakse siis, kui viite kursori veebiosa tiitlile või ikoonile. Selle atribuudi väärtust kasutatakse siis, kui otsite veebiosa tööriistapaani menüü Otsi veebiosasid käsu Otsi abil.

Spikri URL

Saate määrata veebiosa spikriteavet sisaldava faili asukoha. Kui klõpsate veebiosa menüü käsku Spikker, kuvatakse spikriteave eraldi brauseriaknas.

Spikrirežiim

Saate määrata, kuidas veebiosa spikker brauseris kuvatakse.

Valige üks järgmistest.

Režiimne – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele tagasipöördumist peab kasutaja akna sulgema.

Režiimita – avatakse eraldi brauseriaken (kui brauser seda toetab). Enne veebilehele tagasipöördumist ei pea kasutaja akent sulgema. See on vaikeväärtus.

Navigeeri – veebileht avatakse praeguses brauseriaknas.

Märkus.:  Kuigi Microsoft ASP.NET-i kohandatud veebiosad toetavad seda atribuuti, avatakse SharePointi vaikespikriteemad ainult eraldi brauseriaknas..

Kataloogiikooni pildi URL

Saate määrata veebiosade loendis veebiosa ikoonina kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16x16 pikslit.

Tiitliikooni pildi URL

Saate määrata veebiosa tiitliribal kasutatavat pilti sisaldava faili asukoha. Pildi suurus peab olema 16x16 pikslit.

Imporditõrke teade

Saate määrata veebiosa importimisel ilmneva tõrke korral kuvatava teate.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×