Office
Logi sisse

Horisontaalse korduva tabeli lisamine

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Kui soovite, et kasutajad saaksid vormil tabelisse veerge lisada, saate Microsoft Office InfoPathi vormimallil kasutada horisontaalset korduvtabelit.

Selle artikli teemad

Horisontaalse korduva tabeli kasutamine

Kasutusvõimalused

Ühilduvus

Horisontaalse korduva tabeli lisamine

Paigutuse näpunäited

Horisontaalse korduva tabeli kasutamine

Horisontaalset korduvtabelit võite kasutada siis, kui soovite andmeid sisestada või kuvada liigendatud tabelina ning kui soovite, et kasutajad saaksid tabelisse vajadusel uusi andmeveerge lisada. Näiteks võite horisontaalset korduvtabelit kasutada iga kvartali müügiandmete kogumiseks. Kui vormimall on lingitud andmebaasiga, saate horisontaalse korduvtabeli abil kuvada sellest andmebaasist pärinevaid kirjeid või nendega töötada.

Horisontaalne korduvtabel koosneb küljendtabel asuvast korduv jaotis. Korduvas jaotises on lubatud säte Korda horisontaalselt, mis jäljendab tabeli veergu.

Järgmises näites saavad kasutajad tabelisse veerge lisada, kui nad soovivad registreerida mõne muu kvartali müügiandmeid.

Vormil horisontaalsesse korduvtabelisse sisestatud müügiandmed

Horisontaalne korduv tabel koosneb kahest osast.

 • Päiseveerg.    Horisontaalse korduvtabeli lisamisel uude tühja vormimalli kuvatakse päiseveerg vaikimisi. Üldjuhul saate sellesse veergu sisestada sildid, mis kuvatakse tabeli vasakus servas. Kui te ei vaja neid silte, siis paremklõpsake veergu, valige kiirmenüü käsk Kustuta ja klõpsake seejärel käsku Veerud.

 • Andmeveerg.    Andmeveerg on veerg, mida saab vormil nii palju kordi korrata, kui vaja. Vormimalli kujundajana näete horisontaalse korduvtabeli lisamisel kujundusrežiim tavaliselt ainult ühte veergu. Vormimallil põhineva vormi täitja aga saab vormile lisada mitu veergu. Selleks tuleb tal vajutada klahvikombinatsiooni CTRL+ENTER, klõpsata vastavat käsku kiirmenüüs või klõpsata vormil juhiseteksti Lisa üksus, mille saate oma soovi järgi kohandada.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid horisontaalsete korduvtabelitega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Korduv tabel.    Kui soovite, et kasutajad saaksid tabelisse mitme veeru asemel lisada hoopis mitu rida, kasutage horisontaalse korduvtabeli asemel korduvat tabelit.

Korduv jaotis.    Sellise jaotise loomiseks, mida kasutajad saaksid vormil mitu korda lisada (nt andmebaasikirje), kasutage korduvat jaotist või mõnda muud korduvat juhtelementi. Kui kasutaja lisab vormile korduva jaotise, lisatakse üksikjaotised vormile vertikaalselt ehk üksteise järel (ülevalt alla). See käitumine erineb horisontaalse korduvtabeli korduvast jaotisest, kus üksikjaotised lisatakse vormile horisontaalselt ehk kõrvuti.

Lehe algusse

Kasutamine

Kui kasutaja viib kursori horisontaalses korduvtabelis mõnele veerule, kuvatakse kiirmenüü nupp. Nupu klõpsamisel kuvatakse kasutajale veeru lisamise või eemaldamise käskudega kiirmenüü.

Horisontaalse korduva tabeli kiirmenüü

Uue veeru lisamiseks võivad kasutajad klõpsata ka vormil horisontaalse korduvtabeli all kuvatavat teksti Lisa üksus. Seda teksti saate vormimalli kujundamisel kohandada või selle hoopis eemaldada. Korduva jaotise juhtelementi sisaldava paigutustabeli laiusest laiemad veerud murtakse järgmisele reale.

Lehe algusse

Ühilduvuskaalutlused.

Kui loote InfoPathis vormimalli, saate soovi korral kujundada brauseriga ühilduv vormimall. Brauseriga ühilduva vormimalli kujundamisel pole horisontaalse korduvtabeli juhtelemendid tööpaanil Juhtelemendid saadaval, kuna neid ei saa veebibrauseris kuvada.

Lehe algusse

Horisontaalse korduva tabeli lisamine

Horisontaalse korduvtabeli lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on näidatud, milline näeb horisontaalne korduvtabel välja siis, kui viite kursori kujundusrežiimis selle kohale.

Horisontaalses korduva tabelis valitud korduv jaotis

Juhtelemendid võivad olla seotud või sidumata. Kui juhtelement on seotud, on see ühendatud andmeallikas oleva välja või rühmaga nii, et juhtelementi sisestatud andmed salvestatakse aluseks oleval vormil (XML-failis). Kui juhtelement on sidumata, ei ole see välja või rühmaga ühendatud ja juhtelementi sisestatud andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või viite kursori juhtelemendile, kuvatakse juhtelemendi paremas ülanurgas tekst ja sidumisikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas seotud. Ikoon näitab, kas juhtelement on rühma või väljaga õigesti seotud. Kui sidumine on õige, kuvatakse roheline ikoon. Kui sidumisega on probleeme, kuvatakse selle asemel sinine või punane ikoon.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljad ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaanil Andmeallikas hierarhilise vaate. Horisontaalse korduva tabeli on tavaliselt seotud korduv rühmade vormimalli andmeallika, kuigi ta saab siduda ka korduvate väljade.

Järgmises näites on vormimalli tabel seotud tööpaani Andmeallikas korduva rühmaga kvartal. Tabeli tekstivälja juhtelemendid (GolfTennis ja Lainelauasõit) on seotud korduvasse rühma kvartal kuuluvate väljadega.

Vormimallil asuva horisontaalse korduva tabeli ja andmeallikas asuva korduva rühma vaheline seos

Horisontaalse korduva tabeli lisamine uude tühja vormimalli

Kui kujundate uut, tühja vormimalli, on tööpaanil Juhtelemendid olev märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimis valitud. See lubab InfoPathil luua andmeallikas automaatselt välju ja rühmi samal ajal, kui lisate vormimallile juhtelemente. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas olevad kausta- ja failiikoonid.

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Horisontaalne korduv tabel.

 4. Tippige tabeli jaoks vaikimisi soovitud ridade arv väljale Ridade arv.

 5. Horisontaalses korduvtabelis on andmeveeru igas reas vaikimisi tekstiväli. Tekstivälja teisendamiseks mõnda muud tüüpi juhtelemendiks paremklõpsake teisendatavat tekstivälja, valige kiirmenüü käsk Muuda ja klõpsake soovitud juhtelementi.

Horisontaalse korduva tabeli lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui te kujundust vormimalli olemasoleva laiendatav märgistuskeel (XML) faili, andmebaasi või veebiteenuse, InfoPathi saab väljade ja rühmade tööpaanil Andmeallika olemasoleva andmeallika põhjal. Selle stsenaariumi korral saate lisada horisontaalse korduva tabeli, klõpsates ja lohistades korduva rühma tööpaanilt Andmeallikas vormimallile või lisamisega Horisontaalne korduv tabel tööpaanil juhtelemendid selle asemel, nagu on kirjeldatud selle järgmist toimingut:

 1. Viige kursor vormimallis kohta, kuhu soovite juhtelemendi lisada.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtav, siis klõpsake menüüs Lisa valikut Veel juhtelemente või vajutage klahvikombinatsiooni ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Horisontaalne korduv tabel.

 4. Korduv tabel Köitmine viisardi esimesel lehel nuppu andmeallika loendist soovitud andmeallikas ja klõpsake korduva rühma Ikooni pilt , mida soovite siduda tabeli read.

  Näpunäide.: Uue korduva rühma loomiseks paremklõpsake rühma, millele soovite lisada korduva rühma. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa ja määrake siis korduva rühma atribuudid dialoogiboksis Välja või rühma lisamine.

 5. Klõpsake nuppu Edasi.

 6. Korduva tabeli sidumise viisardi teise lehe loendis Andmete sidumine topeltklõpsake välju, mille soovite tabelile veergudena lisada.

  Näpunäide.: Uue välja loomiseks paremklõpsake loendis Andmete sidumine rühma, millega horisontaalne korduvtabel on seotud. Seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa ja määrake välja atribuudid dialoogiboksis Välja või rühma lisamine.

 7. Veerujärjestuse muutmiseks valige soovitud veerg loendist Tabeli read ja klõpsake siis nuppu Teisalda ette või Teisalda järele.

Lehe algusse

Paigutuse näpunäited

Järgmised näpunäited aitavad täpsemalt määratleda horisontaalse korduvtabeli ja selles sisalduvate juhtelementide ilmet, suurust ning muid atribuute.

 • Pidage meeles, et horisontaalne korduvtabel koosneb paigutustabelis asuvast korduvast jaotisest. Paigutustabeli paremääris määratleb koha, kus tabeli veerud murtakse järgmisele reale, kui kasutaja lisab uusi veerge. Veergude murdmise juhtimiseks võite korduva jaotise juhtelementi ümbritseva paigutustabelilahtri paremäärist paremale või vasakule lohistada.

 • Horisontaalsest korduvtabelist võib kasu olla näiteks printimisel. Kuna juhtelemendi veerud murtakse vormimallis järgmisele reale, prinditakse kogu tabelis sisalduv teave. Kui vormimall on aga mõeldud eeskätt ekraanil vaatamiseks, võiksite horisontaalse korduvtabeli paigutada vormimallile lisatud kerimisala. Nii saavad kasutajad horisontaalset korduvtabelit kõigi sinna sisestatud andmete vaatamiseks kerida, kui nad on tabelisse lisanud palju andmed, mitte ei näe korraga ekraanil tervet tabelit.

 • Mitme tekstivälja suuruse korraga muutmiseks valige tekstiväljad, mille suurust soovite muuta. Vajutage klahvikombinatsiooni ALT+ENTER, klõpsake vahekaarti Suurus ja tehke soovitud muudatused.

 • Vormimalli tekstiväljade suuruse saate määrata vastavalt sellele, kui pika teksti peaksid kasutajad eeldatavalt neile väljadele tippima.

 • Mitme tekstivälja ääriste või värvi korraga muutmiseks valige muudetavad tekstiväljad, klõpsake menüü Vorming käsku Äärised ja varjustus ning seejärel vahekaarti Äärised ja tehke vajalikud muudatused.

 • Tekstiväljal kuvatavat teksti saate kohandada tööriistariba Vorming väljadel Font ja Fondi suurus. Vormimalli kõigi tekstiväljade fondi ja fondisuuruse korraga muutmiseks valige soovitud vormingut sisaldav tekstiväli ning klõpsake menüü Vorming käsku Rakenda vorming kõigile tekstivälja juhtelementidele.

 • Kui soovite vaadata, milline näeb tekstiväli välja tegelikku teksti sisaldades, klõpsake menüü Vaade käsku Näidisandmed. Nii saate aimu sellest, milline on teie vormimallil põhineva vormi ilme siis, kui kasutajad asuvad vormi täitma.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×