Hinnapakkumiste muutmine makstud arveteks teenuste veebiandmebaasi malli abil

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Access 2010 teenuste veebiandmebaasi malli abil saate luua kasutusvalmis andmebaasi, mille abil saate jälgida hinnapakkumisi, arveid, kliente ja muid teenindusettevõttega seotud andmeid.

Järgmises videos lühike stsenaarium, kuidas seda malli kasutada.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

Kui te pole juba, Laadige alla teenuste malli.

Lugege edasi, et saada teada, kuidas malli abil oma andmebaasi luua ja ettevõtte juhtimisel abiks olevat andmebaasi kasutama hakata.

Märkus.: See artikkel ei kehti Accessi veebirakenduste.

Selle artikli teemad

Andmebaasi esmakordne käivitamine

Alustamine: Olemasolevate andmete lisamine teenuste andmebaasi

Vahekaart Tere tulemast!: spikker ja muud ressursid

Vahekaart ettevõtte teave: ettevõtteteabe sisestamine

Vahekaart töötajad: töötajate teabe sisestamine

Vahekaart teenused: teenuseteabe sisestamine

Excelis talletatud tooteandmete lisamine

Exceli andmete transponeerimine ridadest veergudesse

Exceli andmed, mis on erinevas järjestuses teenused andmelehel veergude ümberkorraldamine

Andmelehe teenused veergudega samas järjestuses olevatest veergudest andmete kleepimine

Teenuste ühekaupa lisamine

Vahekaart tooted: tooteteabe sisestamine

Excelis talletatud tooteandmete lisamine

Exceli andmete transponeerimine ridadest veergudesse

Andmelehest tooted erinevas järjestuses olevate Exceli veergude ümberkorraldamine

Andmete kleepimine veergudest, mis on andmelehe tooted veergudega samas järjestuses

Toodete ühekaupa lisamine

Vahekaart hinnapakkumised ja arved: hinnapakkumiste ja arvete sisestamine

Armatuurlaud: Jälgida aktiivsete hinnapakkumiste ja arvete jälgimine

Hinnapakkumise või arve üksikasjade kuvamine

Uue hinnapakkumise või arve loomine

Hinnapakkumised: Kõigi hinnapakkumiste haldamine

Hinnapakkumise üksikasjade kuvamine

Klõpsake vormi hinnapakkumise üksikasjad

Uue hinnapakkumise loomine

Kinnitamise hinnapakkumise edastamine

Edastatud hinnapakkumise kinnitamine või tagasilükkamine

Lülitage kinnitatud hinnapakkumise muutmine arveks

Printimine või e-posti hinnapakkumise

Arved: Kõigi arvete haldamine

Arve üksikasjade kuvamine

Vorm arve üksikasjad

Uue arve loomine

Arve edastamine

Printimine või e-posti arve

Arve märkimine makstuks

Aruandekeskus: Aruannete kuvamine ja printimine

Täpsemalt: Teenuste, toodete, töötajate ja klientide haldamine

Järgmised sammud

Andmebaasi esmakordne käivitamine

Kuvatakse dialoogiboks, kus saate valida, kas soovite näidisandmed säilitada või kustutada, et hakata sisestama oma andmeid:

Teenuste veebiandmebaasi malli käivitusvorm

Andmebaasi avamiseks ja näidisandmetega töötamiseks klõpsake vasakul kuvatavat nuppu. Access asustab teenuste andmebaasi fiktiivse ettevõtte Northwind Traders andmetega.

Näidisandmete kustutamiseks, et saaksite hakata oma andmeid sisestama, klõpsake paremal kuvatavat nuppu.

Märkus.:  Näidisandmete kustutamine takistab ka käivitusdialoogiboksi hilisemat uuestikuvamist.

Tühjendage märkeruut, et takistada dialoogiboksi hilisemat kuvamist.

Märkus.: Kõigil teenuste malli väljadel ja juhtelementidel, mis kuvavad valuutaandmeid, kasutatakse valuutatähisena dollarimärki ($). Kui teie lokaadis kasutatakse mõnda muud valuutatähist, peaksite mõjutatud väljad ja juhtelemendid enne näidisandmete eemaldamist korrigeerima. Lisateavet leiate jaotisest Vt ka.

Alustamine: Olemasolevate andmete lisamine teenuste andmebaasi

Vahekaart Alustamine sisaldab järgmisi alamvahekaarte, mille abil saate oma ettevõtte andmeid sisestada ja kasutuseks ettevalmistusi teha.

Alustamine: vahekaardid

Funktsioonid

Tere tulemast

Abiressursside lingid

Ettevõtte teave

Väljad, kus saate talletada oma ettevõtte teavet, mida kasutatakse arvetel ja muudes aruannetes

Töötajate

Töötajate andmelehevaade. Sisselogitud töötaja salvestatakse uutel hinnapakkumistel ja arvetel.

Teenused

Hinnapakkumistesse ja arvetele lisatavate teenuste andmelehevaade

Tooted

Edasimüüdavate või kasutatavate materjalide andmelehevaade. Saate lisada neid tooteid hinnapakkumistesse ja arvetele.

Hinnapakkumised ja arved

Kaks andmelehevaadet: teie hinnapakkumised ja teie arved

Kui klõpsate käivitusdialoogiboksis nuppu Soovin alustada andmete sisestamist, kuvab Access vahekaardi Alustamine: Tere tulemast!, kus saate alustada oma andmete sisestamist uude teenuste andmebaasi.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Alustamine

Te ei pea sisestama kõiki andmeid vahekaardi Alustamine kaudu. Vahekaart on selleks, et saaksite kiiremini alustada. Enamikku teabest, mida saate sisestada järgmiste vahekaardi Alustamine alamvahekaartide kaudu, saate sisestada ka põhivahekaartide (nt vahekaardi Hinnapakkumised või Arved) kaudu. Ettevõtte teavet (mis kuvatakse hinnapakkumistes ja arvetel) saate siiski sisestada ainult vahekaardi Ettevõtte teave kaudu.

Vahekaart Tere tulemast!: spikker ja muud ressursid

Vahekaardi Tere tulemast! lingid osutavad kõige ajakohasematele ressurssidele, et saaksite oma teenuste andmebaasi võimalikult mitmekülgselt kasutada. Kuigi lingid ei muutu, värskendatakse lingi sihtüksusi niipea, kui uued ressursid on saadaval.

 • Kui olete vahekaardi Tere tulemast! teabe vaatamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Edasi, et liikuda vahekaardile Ettevõtte teave.

Vahekaart ettevõtte teave: ettevõtteteabe sisestamine

Vahekaardile Ettevõtte teave saate sisestada teavet oma ettevõtte kohta (nt nime, asukoha, telefoni ja meiliaadressi). See teave kuvatakse arvetel ja muudes andmebaasis loodavates aruannetes.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Ettevõtte teave

 • Tippige oma ettevõtte teave väljadele ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

Vahekaart töötajad: töötajate teabe sisestamine

Vahekaardil Töötajad saate hakata sisestama andmebaasi töötajaid. Siis saate jälgida töötajate ülesandeid. Näiteks kui luuakse uus hinnapakkumine, salvestatakse sisselogitud töötaja uue hinnapakkumise osana.

 • Tippige iga töötaja teave andmelehele ja seejärel klõpsake nuppu Edasi.

  Saate vaadata, redigeerida ja lisada töötajaid ka põhivahekaardi Töötajad kaudu.

Vahekaart teenused: teenuseteabe sisestamine

Vahekaardil Teenused saate lisada teavet pakutavate teenuste kohta (nt tunnihinna). Samuti saate eemaldada teenuseid neid kustutades või katkestatuks märkides. Teenuse saate kustutada ainult juhul, kui seda ei kuvata üheski hinnapakkumises ega ühelgi arvel.

Märkus.:  Teenuse lisamisel hinnapakkumisse või arvele lisatakse sinna ka selle teenuse vaiketunnihind. Saate korrigeerida teenuste tunnihinda ka enne vastava hinnapakkumise või arve edastamist. Hinna korrigeerimine hinnapakkumises või arvel ei mõjuta vastava teenuse vaiketunnihinda.

Excelis talletatavate teenuseandmete lisamine

Saate kopeerida ja kleepida andmeid Excelist Accessi andmelehele. Andmete kopeerimine ja kleepimine aitab aega kokku hoida, eriti juhul, kui Exceli andmed on juba ridades või veergudes, mis on samad või sarnased andmelehe veergudega.

Exceli andmete kopeerimise ja Accessi kleepimise ettevalmistamisel peaksite arvestama kahe peamise asjaoluga:

NB!:  Igal teenusel peab olema veerus Teenuse kood kordumatu väärtus – kahel või enamal teenusel ei tohi olla sama nimi.

Märkus.:  Selle teema juhiste eelduseks on, et teil on andmed kõigis neljas andmelehe Teenused veerus. Kui neis kõigis pole andmeid, saate kopeerida andmed, mis teil olemas on. Ainus nõutav veerg, kus peavad olema kordumatud väärtused, on Teenuse kood.

Exceli andmete transponeerimine ridadelt veergudesse

Näpunäide.:  Kui teie andmete järjestus erineb Accessi andmelehe veergude järjestusest, on soovitatav lisada Excelisse tööleht ja transponeerida andmed uuele töölehele. Uue töölehe abil on hõlpsam andmeid Accessi andmelehe veergudega samas järjestuses korraldada.

 1. Valige Excelis andmed ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

Mitme mittekülgneva lahtrirühma valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 1. Paremklõpsake lahtrit, mis on väljaspool teie valitud andmeid (nt valiku alumise rea all olevat lahtrit), ja klõpsake jaotises Kleepesuvandid, nuppu transponeerida :
  Kleebi, Transponeeri

Andmelehest Teenused erinevas järjestuses olevate Exceli andmeveergude ümberkorraldamine
 1. Avage Exceli töövihik, mis sisaldab teie teenuste andmeid.

 2. Uue töölehe lisamiseks. Selle toiminguga leiate artiklist Exceli lisamisel või kustutamisel töölehe.

 3. Tehke uuel töölehel järgmist.

  1. Tippige või kleepige lahtrisse A1 Teenuse kood .

  2. Tippige või kleepige lahtrisse B1 Teenuse kirjeldus .

  3. Tippige või kleepige lahtrisse C1 tekst Vaiketunnihind .

  4. Tippige või kleepige lahtrisse D1 tekst Märkused .

 4. Kopeerige oma teenuste nimed või koodid lahtrisse A, tehes järgmist.

  1. Klõpsake selle töölehe vahekaarti, kus nimed või koodid on loetletud.

  2. Valige nimede või koodide loend ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  3. Klõpsake uue töölehe vahekaarti.

  4. Valige lahter A2 ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 5. Kopeerige oma teenuste kirjeldused veergu B, tehes järgmist.

  1. Klõpsake lahtrit B2 ja seejärel tippige võrdusmärk (=).

  2. Klõpsake selle töölehe vahekaarti, kus kirjeldused on loetletud.

  3. Klõpsake esimest kirjeldust sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
   Excel kleebib lahtriviite uue töölehe lahtrisse B2.

  4. Klõpsake uue töölehe lahtrisse B2 uuesti nuppu ja seejärel topeltklõpsake täitepide Täitepide .
   Excel kleebib lahtriviited ülejäänud loendi veerg B.

 6. Korrake 5. toimingut, kuid kasutage veergu C ja kopeerige oma teenuste vaiketunnihinnad.

 7. Korrake 5. toimingut, kuid kasutage veergu D ja kopeerige oma teenuste märkused.

Andmelehe Teenused veergudega samas järjestuses olevatest veergudest andmete kleepimine
 1. Valige Excelis andmed ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

Mitme mittekülgneva lahtrirühma valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 1. Accessi vahekaardil teenused andmelehel tärni paremklõpsake ja seejärel klõpsake käsku Kleebi.
  Andmelehe Teenused kiirmenüü

Teenuste ühekaupa lisamine

 • Klõpsake vormi Teenuse üksikasjad avamiseks nuppu Lisa uus teenus ja sisestage teenuse kohta teave
  või

 • sisestage andmed vahekaardi Teenused kaudu andmelehele.

Vahekaart tooted: tooteteabe sisestamine

Vahekaardile Tooted saate lisada teavet edasimüüdavate või teenuste hinnapakkumisel kasutatavate toodete kohta.

Märkus.: Kui lisate toote hinnapakkumisse või arvele, salvestatakse hinnapakkumise või arve osana ühiku hind. Saate siiski iga toote ühikuhinda enne hinnapakkumise või arve edastamist korrigeerida. Hinna korrigeerimine hinnapakkumises või arvel ei mõjuta toote ühikuhinda.

Excelis talletatud tooteandmete lisamine

Saate kopeerida ja kleepida andmeid Excelist Accessi andmelehele. Andmete kopeerimine ja kleepimine aitab aega kokku hoida, eriti juhul, kui Exceli andmed on juba ridades või veergudes, mis on samad või sarnased andmelehe veergudega.

Exceli andmete kopeerimise ja Accessi kleepimise ettevalmistamisel peaksite arvestama kahe peamise asjaoluga:

NB!:  Igal teenusel peab olema veerus Tootekood kordumatu väärtus – kahel või enamal teenusel ei tohi olla sama nimi.

Märkus.:  Selle teema toimingute eeldusena peaks teil olema andmed kõigis neljas andmelehe Tooted veerus. Kui teil pole kõigis veergudes andmeid, saate kopeerida andmed, mis teil olemas on. Ainus nõutav veerg, millel peavad olema kordumatud väärtused, on Tootekood.

Exceli andmete transponeerimine ridadelt veergudesse

Kui teie andmed on ridades (mitte veergudes), transponeerige need Excelis enne Accessi kleepimist.

Näpunäide.:  Kui teie andmete järjestus erineb Accessi andmelehe veergude järjestusest, on soovitatav lisada Excelisse tööleht ja transponeerida andmed uuele töölehele. Uue töölehe abil on hõlpsam andmeid Accessi andmelehe veergudega samas järjestuses korraldada.

 1. Valige Excelis andmed ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

Mitme mittekülgneva lahtrirühma valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 1. Paremklõpsake lahtrit, mis on väljaspool teie valitud andmeid (nt valiku alumise rea all olevat lahtrit), ja klõpsake jaotises Kleepesuvandid, nuppu transponeerida :
  Kleebi, Transponeeri

Andmelehest Tooted erinevas järjestuses olevate Exceli veergude ümberkorraldamine
 1. Avage Exceli töövihik, mis sisaldab andmeid teie toodete kohta.

 2. Uue töölehe lisamiseks. Selle toiminguga leiate artiklist Exceli lisamisel või kustutamisel töölehe.

 3. Tehke uuel töölehel järgmist.

  1. Tippige või kleepige Kood lahtrisse A1.

  2. Tippige või kleepige lahtrisse B1 Toote kirjeldus .

  3. Tippige või kleepige lahtrisse C1 tekst Ühiku hind .

  4. Tippige või kleepige lahtrisse D1 tekst Kogus ühiku kohta.

  5. Tippige või kleepige lahtrisse E1 Märkused .

 4. Kopeerige oma toodete nimed või koodid veergu A, tehes järgmist.

  1. Klõpsake selle töölehe vahekaarti, kus nimed või koodid on loetletud.

  2. Valige nimede või koodide loend ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  3. Klõpsake uue töölehe vahekaarti.

  4. Valige lahter A2 ja vajutage siis klahvikombinatsiooni CTRL+V.

 5. Kopeerige oma toodete kirjeldused veergu B, tehes järgmist.

  1. Klõpsake lahtrit B2 ja seejärel tippige võrdusmärk (=).

  2. Klõpsake selle töölehe vahekaarti, kus kirjeldused on loetletud.

  3. Klõpsake esimest kirjeldust sisaldavat lahtrit ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).
   Excel kleebib lahtriviite uue töölehe lahtrisse B2.

  4. Klõpsake uue töölehe lahtrisse B2 uuesti nuppu ja seejärel topeltklõpsake täitepide Täitepide .
   Excel kleebib lahtriviited ülejäänud loendi veerg B.

 6. Korrake 5. toimingut, kuid kasutage veergu C ja kopeerige oma toodete ühikuhind.

 7. Korrake 5. toimingut, kuid kasutage veergu D ja kopeerige oma toodete kogus ühiku kohta.

 8. Korrake 5. toimingut, kuid kasutage veergu E ja kopeerige oma toodete märkused.

Andmete kleepimine veergudest, mis on andmelehe Tooted veergudega samas järjestuses
 1. Valige Excelis andmed ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+C.

  Mitme mittekülgneva lahtrirühma valimiseks vajutage ja hoidke valimise ajal all juhtklahvi (CTRL).

 2. Accessi vahekaardi tooted andmelehel tärni paremklõpsake ja seejärel klõpsake käsku Kleebi.
  Andmelehe Teenused kiirmenüü

Toodete ühekaupa lisamine

 • Klõpsake nuppu Lisa uus toode, et avada vorm Toote üksikasjad, ja sisestage tooteteave
  või

 • sisestage andmed andmelehe vahekaardile Tooted.

Vahekaart hinnapakkumised ja arved: hinnapakkumiste ja arvete sisestamine

Kui teil on juba käepärast mõni hinnapakkumine või arve, saate sisestada need andmelehtedele, vahekaardile Hinnapakkumised ja arved.

 1. Hinnapakkumise sisestamiseks klõpsake nuppu Lisa uus hinnapakkumine. Arve sisestamiseks klõpsake nuppu Lisa uus arve.

 2. Sisestage avanevale üksikasjavormile olemasolev teave (nt olek, hinnapakkumise või arve koostanud töötaja nimi ja kliendi nimi).

 3. Kui sisestate kliendi, keda andmebaasis pole, palub Access sisestada teil uus klient. Klõpsake nuppu Jah ja seejärel sisestage teave, mis teil uue kliendi kohta on. Kui sulgete andmelehe, on klient saadaval ripploendis Klient.

 4. Pärast iga hinnapakkumise või arve lõpetamist klõpsake nuppu Salvesta ja sule. Andmed salvestatakse ja vorm sulgub.

 5. Kui olete olemasolevate hinnapakkumiste ja arvete sisestamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu Edasi.

Armatuurlaud: Jälgida aktiivsete hinnapakkumiste ja arvete jälgimine

Vahekaart Armatuurlaud on mugav viis avatud hinnapakkumiste ja maksmata arvete jälgimiseks, samuti uute hinnapakkumiste või arvete lisamiseks.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Armatuurlaud

Hinnapakkumise või arve üksikasjade vaatamine

 • Klõpsake väärtust jaotises Hinnapakkumise nr, et avada selle hinnapakkumise vorm Hinnapakkumise üksikasjad.

  Te saate hinnapakkumise üksikasju enne selle edastamist, kui olek on Uus.

 • Klõpsake väärtust jaotises Arve nr, et avada selle hinnapakkumise vorm Arve üksikasjad.

Uue hinnapakkumise või arve loomine

 • Klõpsake nuppu Uus hinnapakkumine või Uus arve ja seejärel täitke kuvatav vorm.

  Kui te pole andmebaasi logitud, valige oma nime lisamiseks hinnapakkumisse või arvele nimi ripploendist Müügiagent.

Hinnapakkumised: Kõigi hinnapakkumiste haldamine

Vahekaardilt Hinnapakkumised leiate vaated, mille abil hallata hinnapakkumisi nende oleku põhjal.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Hinnapakkumised

Hinnapakkumised on loetletud järgmistel vahekaartidel:

 • Aktiivne:    loetletakse hinnapakkumised, mis pole arveldatud, tagasi lükatud ega aegunud.

 • Kinnitatud    Loetletakse hinnapakkumised, mis on kinnitatud või arveldatud.

 • Arve esitatud:    Loetletakse hinnapakkumised, mis on arveldatud. Saate vaadata loetletud hinnapakkumise arve.

 • Aegunud    Loendite aegunud hinnapakkumised, mis pole arveldatud.

 • Tagasi lükatud    Loetletakse hinnapakkumised, mis on tagasi lükatud. Kättesaadavaks arvete hüljatud hinnapakkumise kinnitamine

Hinnapakkumise üksikasjade kuvamine

 • Klõpsake väärtust jaotises Hinnapakkumise nr, et avada selle hinnapakkumise vorm Hinnapakkumise üksikasjad.

  Te saate hinnapakkumise üksikasju enne selle edastamist, kui olek on Uus.

Vorm Hinnapakkumise üksikasjad

Hinnapakkumise number ja olek kuvatakse vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülemises vasakus nurgas.

Vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas olevate nuppude abil saate hinnapakkumise edastada, kinnitada, tagasi lükata või arveldada, luua selle duplikaadi või hinnapakkumise enne printimist üle vaadata.

Vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas olevate nuppude all asuvatele väljadele saate sisestada hinnapakkumise üldteabe.

Vormi Hinnapakkumise üksikasjad keskel olevad vahekaardid on mõeldud hinnapakkumise üksikasjade sisestamiseks: reaüksused (teenused ja tooted), teeninduskoht, maksud ja tingimused ning märkused. Saate korrigeerida reaüksuste määrasid ja ühikuhindu kõigil hinnapakkumistel, ilma et see mõjutaks seotud teenuse või toote vaikeväärtust.

Teenuste, toodete ja maksu kogusummad kuvatakse vormi Hinnapakkumise üksikasjad alumises paremas nurgas. Kui värskendate üksikasju vahekaardil Reaüksused või Maksud ja tingimused, klõpsake selles jaotises kuvatud summade värskendamiseks nuppu Värskenda kogusummad.

Uue hinnapakkumise loomine

 • Klõpsake vahekaardil Hinnapakkumised nuppu Uus hinnapakkumine ja seejärel täitke vorm Hinnapakkumise üksikasjad.

  Kui te pole andmebaasi logitud, valige oma nime lisamiseks hinnapakkumisse nimi ripploendist Müügiagent.

Hinnapakkumise edastamine kinnitamiseks

Hinnapakkumised, mis ei ole esitatud ei ole hinnapakkumise number; jaotises hinnapakkumise nrkuvatakse väärtus […] .

 1. Klõpsake vahekaardi Hinnapakkumised sellel real, mis sisaldab edastatavat hinnapakkumist, väärtust […].
  Access avab vormi Hinnapakkumise üksikasjad ja kuvab hinnapakkumise.

 2. Vaadake hinnapakkumise üldteave ja üksikasjad üle ning tehke soovitud muudatused (nt lisage või eemaldage reaüksusi, korrigeerige reaüksuse määra või ühikuhinda või lisage märkusi).

 3. Klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Edasta.

Edastatud hinnapakkumise kinnitamine või tagasilükkamine

 1. Klõpsake vahekaardi Hinnapakkumised jaotises Hinnapakkumise nr olevat väärtust, et avada vorm Hinnapakkumise üksikasjad ja kuvada hinnapakkumine.

 2. Vaadake hinnapakkumise teave üle ja tehke ühte järgmistest.

  • Kui hinnapakkumine on aktsepteeritav, klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Kinnita.

  • Kui hinnapakkumine on aktsepteeritav, kuid vajab mõningaid muudatusi, klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Duplikaat. Access loob algse pakkumise põhjal uue hinnapakkumise. Seejärel saate uue hinnapakkumise üle vaadata ja edastada ning siis kinnitada.

  • Kui hinnapakkumine pole aktsepteeritav, klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Lükka tagasi.

Kinnitatud hinnapakkumise muutmine arveks

 1. Klõpsake vahekaardil Hinnapakkumised alamvahekaarti Kinnitatud.
  Access kuvab kinnitatud hinnapakkumised (sh hinnapakkumised, mis on juba arveldatud).

 2. Klõpsake väärtust jaotises Hinnapakkumise nr, et avada selle hinnapakkumise vorm Hinnapakkumise üksikasjad.

 3. Vaadake hinnapakkumise teave üle.

  Märkus.: Kinnitatud hinnapakkumise üksikasju ei saa muuta. Saate siiski teha duplikaathinnapakkumise, klõpsates nuppu Duplikaat. Vaadake duplikaathinnapakkumine üle ja edastage ning seejärel kinnitage see ja kasutage seda arve loomiseks.

 4. Klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Arve.

Hinnapakkumise printimine või e-posti teel saatmine

 1. Klõpsake vahekaardi Hinnapakkumised jaotises Hinnapakkumise nr olevat väärtust, et avada vorm Hinnapakkumise üksikasjad ja kuvada hinnapakkumine.

 2. Klõpsake vormi Hinnapakkumise üksikasjad ülaosas nuppu Kuva hinnapakkumine.
  Access avab hinnapakkumise vormil, kus see prinditakse.

  Hinnapakkumise ülaosas olevaid nuppe lõplikus versioonis ei kuvata.

 3. Klõpsake hinnapakkumise ülaosas sobivat nuppu.

Arved: Kõigi arvete haldamine

Vahekaardil Arved saate koostada uusi arveid ja vaadata neid oleku järgi üle.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Arved

Arved on loetletud järgmistel vahekaartidel:

 • Maksmata:    loetletakse arved, mis on maksmata, kuid mille maksetähtaeg pole veel möödas.

 • Tähtaeg   Loetletakse arved, mis on maksmata ja on ületanud.

 • Makstud   Loetletakse makstud arved.

Arve üksikasjade kuvamine

 • Klõpsake väärtust jaotises Arve nr, et avada selle hinnapakkumise vorm Arve üksikasjad.

  Te saate arve üksikasju enne selle edastamist, kui olek on Uus.

Vorm Arve üksikasjad

Vorm Arve üksikasjad

Arve number ja olek kuvatakse vormi Arve üksikasjad ülemises vasakus nurgas.

Vormi Arve üksikasjad ülaosas asuvate nuppude abil saate arve edastada või makstuks märkida, luua arve duplikaadi, vaadata arve ilmet prindituna, salvestada arve muudatusi ja vormi Arve üksikasjad sulgeda.

Vormi Arve üksikasjad ülaosas olevate nuppude all asuvatele väljadele saate sisestada arve üldteabe. Kui arve on loodud hinnapakkumise põhjal, pärib see teabe hinnapakkumisest, kuid saate ka arvet muuta, ilma et see mõjutaks algset hinnapakkumist.

Vormi Arve üksikasjad keskel olevad vahekaardid on mõeldud arve üksikasjade sisestamiseks: reaüksused (teenused ja tooted), teeninduskoht, maksud ja tingimused ning märkused. Kui arve on loodud hinnapakkumise põhjal, pärib see need üksikasjad hinnapakkumisest, kuid saate ka arve üksikasju muuta, ilma et see mõjutaks algset hinnapakkumist. Saate ka korrigeerida reaüksuste määrasid ja ühikuhindu kõigil arvetel, ilma et see mõjutaks seotud teenuse või toote vaikeväärtust.

Teenuste, toodete ja maksu kogusummad kuvatakse vormi Arve üksikasjad alumises paremas nurgas. Kui värskendate üksikasju vahekaardil Reaüksused või Maksud ja tingimused, klõpsake selles jaotises kuvatud summade värskendamiseks nuppu Värskenda kogusummad.

Uue arve loomine

 • Klõpsake suvandit Uus arve ja seejärel täitke vorm Arve üksikasjad.

  Kui te pole andmebaasi logitud, valige oma nime lisamiseks hinnapakkumisse nimi ripploendist Müügiagent.

Arve edastamine maksmiseks

Arved, mis ei ole esitatud ei ole arve number; jaotises arve nrkuvatakse väärtus […] .

 1. Klõpsake vahekaardi Arved sellel real, mis sisaldab maksmiseks edastatavat arvet, väärtust […].
  Access avab vormi Arve üksikasjad ja kuvab arve.

 2. Vaadake arve üldteave ja üksikasjad üle ning tehke soovitud muudatused (nt lisage või eemaldage reaüksusi, korrigeerige reaüksuse määra või ühikuhinda või lisage märkusi).

 3. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Edasta.

Arve printimine või e-posti teel saatmine

 1. Klõpsake vahekaardi Arved jaotises Arve nr olevat väärtust, et avada vorm Arve üksikasjad ja kuvada arve.

 2. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Kuva arve.
  Access avab arve vormil, kus see prinditakse.

  Arve ülaosas olevaid nuppe lõplikus versioonis ei kuvata.

 3. Klõpsake arve ülaosas sobivat nuppu.

Arve märkimine makstuks

 1. Klõpsake vahekaardi Arved alamvahekaardi Maksmata jaotises Arve nr olevat väärtust, et avada vorm Arve üksikasjad ja kuvada arve.

 2. Klõpsake vormi Arve üksikasjad ülaosas nuppu Märgi makstuks.

Aruandekeskus: Aruannete kuvamine ja printimine

Andmebaasimall Teenused sisaldab nelja aruannet: kliendiloendit ja kolme müügiaruannet (kuu-, kvartali- ja aastaaruannet).

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Aruandekeskus

Aruande eelvaate kuvamiseks tehke järgmist.

 • Klõpsake vahekaarti Aruandekeskus. Seejärel klõpsake jaotises Valige aruanne selle aruande nime, mida soovite vaadata.
  Access kuvab aruande eelvaatepaanil.

Eelvaate kohandamiseks kasutage eelvaatepaani ülaosas kuvatud suvandeid. Kuvatavad suvandid sõltuvad sellest, millise aruande eelvaadet kuvate.

Aruande printimiseks tehke järgmist.

 1. Kuvage prinditava aruande eelvaade.

 2. Klõpsake vahekaardil Aruandekeskus nuppu Ava uuel vahekaardil ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+P.

Täpsemalt: Teenuste, toodete, töötajate ja klientide haldamine

Vahekaart Täpsemalt on mugav koht järgmiste loendite haldamiseks:

 • Kliendid

 • Töötajad

 • Tooted

 • Teenused

Iga loend kuvatakse andmelehena, kus on hõlpsam leida vastuolusid ja andmeid hulgi muuta.

Andmebaasimalli Teenused vahekaart Täpsemalt

Järgmised toimingud

Kui hakkate andmebaasi Teenused oma ettevõttes kasutama, soovite tõenäoliselt leida uusi viise, kuidas oma andmeid filtreerida või nende päringuid teha. Samuti võite avastada, et soovite andmebaasi muuta, et see sobiks paremini teie vajadustega. Selle teema linkide kaudu leiate lisateavet tavalisemate ülesannete ja muudatuste kohta, mida saate teha.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×