Animatsioon, video ja heli

Heli lisamine PowerPointi esitlusse või kustutamine esitlusest

Heli lisamine PowerPointi esitlusse või kustutamine esitlusest

PowerPointi esitlusele saate lisada heli, (nt muusikat, jutustuseteksti või helilõike). Mis tahes helide lindistamiseks ja kuulamiseks peavad arvutil olema helikaart, mikrofon ja kõlarid.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

2:00

Heli lisamine arvutist

 1. Valige Lisa > Heli.

 2. Valige Heli minu arvutis.

 3. Valige dialoogiboksis Heli lisamine soovitud helifail.

 4. Valige Lisa.

Heli salvestamine

 1. Valige Lisa > Heli.

 2. Valige Salvesta heli.

 3. Tippige oma helifaili nimi, valige Salvesta ja seejärel hakake rääkima.

  Märkus.: Heli salvestamiseks peab teie seadmes olema lubatud mikrofon.

 4. Oma salvestise ülevaatamiseks valige Peata ja Esita.

 5. Klipi uuesti salvestamiseks valige Salvesta või kui olete salvestisega rahul, siis valige OK.

 6. Klipi teisaldamiseks valige see ja lohistage heliikoon slaidil soovitud asukohta.

  Kui kasutate slaidil mitut helifaili, soovitame hõlpsaks leidmiseks asetada helifaili samasse kohta.

 7. Klõpsake nuppu Esita.

Taasesitussuvandite muutmine

Valige heliikoon ja valige kontekstimenüü Heliriistad menüü Taasesitus. Seejärel valige, millist suvandit soovite kasutada:

 • Heli trimmimiseks valige Trimmi ning seejärel trimmige helifaili vastavalt punaste ja roheliste liugurite abil.

 • Heli sisse- või väljahajutamiseks muutke numbrit väljadel Hajutuse kestus.

 • Helitugevuse reguleerimiseks valige Helitugevus ja valige soovitud säte.

 • Helifaili käivitamisviisi valimiseks klõpsake ripploendi allanoolt ja valige suvand:

  • Klõpsamisjärjestuses: Helifail esitatakse automaatselt ühe klõpsuga.

  • Automaatselt: Esitatakse automaatselt helifailiga slaidile liikudes.

  • Klõpsamisel: Heli esitatakse ainult ikoonile klõpsamisel.

 • Esitluses heli esitamisviisi valimiseks valige suvand:

  • Esita mitme slaidi jooksul: Üks helifail esitatakse kõikidel slaididel.

  • Esita kuni peatamiseni: Helifaili korratakse seni, kuni see käsitsi nupu Esita/Peata klõpsamisel peatatakse.

 • Kui soovite, et heli esitatakse pidevalt kõikide slaidide taustal, valige suvand Esita taustal.

Heli kustutamine

Heliklipi kustutamiseks valige slaidil heliikoon ja vajutage kustutusklahvi (Delete).

Mida soovite teha?

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidi, millele soovite heli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Meediumid nupu Heli all olevat noolt.

  Heli menüü

 3. Klõpsake menüükäsku Heli failist või Lõikepildi heli, otsige soovitud heliklipp üles ja valige see ning seejärel klõpsake nuppu Lisa.

  Slaidil kuvatakse heli ikoon ja juhtelemendid.

  Heliikoon ja juhtelemendid

 4. Muusika või muu heli esitamiseks klõpsake lihtsalt vaates Tavaline või Slaidiseanss seda ikooni ja siis nuppu Esita.

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidi, millele soovite heli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Meediumid nupu Heli all olevat noolt.

  Heli menüü

 3. Klõpsake menüükäsku Salvesta heli.

  Kuvatakse dialoogiboks Helisalvestus.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Helisalvestus nuppu Salvesta PowerPointi nupp „Salvesta heli“ ja hakake rääkima või oma heli esitama.

 5. Salvestamise lõpetamiseks klõpsake nuppu Peata Dialoogiboksi Helisalvestus nupp Peata . Määrake salvestusele nimi.

  Salvestuse kuulamiseks klõpsake nuppu Esita Dialoogiboksi Helisalvestus nupp Esita . Kui olete rahul, klõpsake salvestuse salvestamiseks ja slaidile lisamiseks nuppu </c0>OK</c0>. Kui te ei jäänud rahule, korrake 4. ja 5. toimingut.

  Slaidil kuvatakse heli ikoon ja juhtelemendid.

  Heliikoon ja juhtelemendid

 6. Muusika või muu heli esitamiseks klõpsake lihtsalt vaates Tavaline või Slaidiseanss seda ikooni ja siis nuppu Esita.

 1. Valige slaidil heliklipiikoon Heliklipi ikoon .

 2. Tehke menüü Heliriistad alammenüü Taasesitus jaotises Helisuvandid ühte järgmistest.

  • Kui soovite heliklipi slaidi kuvamisel automaatselt käivitada, klõpsake loendis Käivita väärtust Automaatselt.

  • Kui soovite heliklipi käivitada käsitsi, seda slaidil klõpsates, klõpsake loendis Käivita väärtust Klõpsamisel.

  • Heliklipi esitamiseks esitluses sisalduvate slaidide klõpsamise ajal klõpsake loendis Käivita väärtust Esita mitme slaidi jooksul.

  • Heliklipi esitamiseks pidevalt kuni selle käsitsi peatamiseni märkige ruut Esita uuesti kuni peatamiseni.

   Märkus.: Heli kordamisel esitatakse seda pidevalt, kuni liigute järgmisele slaidile.

 • Klõpsake slaidil heliikooni all nuppu Esita/peata.

  Heliklipi esitamine

NB!: Kasutage seda varianti üksnes juhul, kui olete määranud heliklipi automaatse esitamise või kui olete klipi esitamiseks loonud mõne muu juhtelemendi (nt päästiku). (Päästik on slaidil leiduv pilt, kujund, nupp, tekstilõik, tekstiväli vms, mille klõpsamine käivitab valitud toimingu.) Võtke arvesse, et heliikoon on slaidil alati kuvatud, kui te pole seda slaidilt ära lohistanud.

 1. Klõpsake heliklipiikooni Heliklipi ikoon .

 2. Märkige menüü Heliriistad alammenüü Taasesitus jaotises Helisuvandid ruut Peida seansi ajal.

Muusikaklipi või muu heli kustutamiseks PowerPointis tehke järgmist.

 1. Leidke slaid, mis sisaldab kustutatavat heli.

 2. Klõpsake normaalvaates heliikooni Heliklipi ikoon või CD-ikooni Ikooni pilt ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

Mida soovite teha?

 1. Klõpsake vaates Tavaline slaidi, millele soovite heli lisada.

 2. Klõpsake menüü Lisa jaotises Meediumiklipid nupu Heli all olevat noolt.

  Heli menüü

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Heliklipi lisamiseks arvutist või võrgukettalt klõpsake nuppu Heli failist, otsige üles soovitud faili sisaldav kaust ja seejärel topeltklõpsake faili, mille soovite lisada.

  • Heliklipi lisamiseks lõikepildist klõpsake nuppu Heli Clip Organizerist, otsige tööpaanil Lõikepilt üles soovitud heliklipp ja lisage see siis slaidile.

  • Kui soovite heli esitada oma arvutis mängivalt CD-plaadilt, klõpsake nuppu Esita pala CD-lt, valige algus- ja lõpuaeg ning muud esitamissuvandid ja klõpsake siis nuppu OK.

  • Oma heliklipi salvestamiseks ja lisamiseks klõpsake nuppu Salvesta heli. Seejärel klõpsake dialoogiboksis nuppu Salvesta  PowerPointi nupp „Salvesta heli“ ja asuge rääkima või oma heli esitama.

  Slaidil kuvatakse heliikoon Ikooni pilt .

 1. Valige slaidil heliikoon Ikooni pilt .

 2. Tehke menüü Heliriistad alammenüü Suvandid jaotises Helisuvandid ühte järgmistest.

  • Kui soovite heliklipi slaidi kuvamisel automaatselt käivitada, klõpsake loendis Esita heli väärtust Automaatselt.

  • Kui soovite heliklipi käivitada käsitsi, seda slaidil klõpsates, klõpsake loendis Esita heli väärtust Klõpsamisel.

  • Heliklipi esitamiseks esitluses sisalduvate slaidide klõpsamise ajal klõpsake loendis Esita heli väärtust Esita mitme slaidi jooksul.

  • Heliklipi esitamiseks pidevalt kuni selle käsitsi peatamiseni valige Esita uuesti kuni peatamiseni.

   Märkus.: Heli kordamisel esitatakse seda pidevalt, kuni liigute järgmisele slaidile.

Kui soovite heli esitada kuni selle peatamiseni või seda esitada terve esitluse kestel, peate määrama peatamissuvandid.

 1. Helifaili esitamise peatamise sätete reguleerimiseks klõpsake menüü Animatsioonid jaotisesAnimatsioonid nuppu Oma animatsioon.

  Menüü Animatsioonid pilt

 2. Klõpsake tööpaanil Oma animatsioon loendis Oma animatsioon valitud helifailist paremal asuvat noolt ja siis käsku Efektisuvandid.

 3. Tehke vahekaardi Efekt jaotises Peata esitus ühte järgmistest.

  • Kui soovite helifaili esitamise peatada slaidil tehtava hiireklõpsuga, valige Klõpsamisel.

  • Kui soovite helifaili esitamise peatada pärast seda slaidi, valige Pärast praegust slaidi.

  • Kui soovite helifaili esitada mitme slaidi kestel, valige Pärast ja määrake siis slaidide arv, mille kestel tuleks faili esitada.

   Märkus.: Kahe viimase variandi korral peaks heliklipi pikkus sobima slaidide esitamiseks määratud ajaga- Helifaili pikkust saate vaadata vahekaardi Helisätted jaotises Teave.

 • Topeltklõpsake slaidil heliikooni Ikooni pilt .

NB!: Kasutage seda varianti üksnes juhul, kui olete määranud heliklipi automaatse esitamise või kui olete heli esitamiseks loonud mõne muu juhtelemendi (nt päästiku). (Päästik on slaidil leiduv pilt, kujund, nupp, tekstilõik, tekstiväli vms, mille klõpsamine käivitab valitud toimingu.) Võtke arvesse, et heliikoon on slaidil normaalvaates alati kuvatud, kui te pole seda slaidilt ära lohistanud.

 1. Klõpsake heliikooni Ikooni pilt .

 2. Märkige menüü Heliriistad alammenüü Suvandid jaotises Helisuvandid ruut Peida seansi ajal.

 1. Klõpsake slaidi, mis sisaldab kustutatavat heli.

 2. Klõpsake normaalvaates heliikooni Ikooni pilt või CD-ikooni Ikooni pilt ja seejärel vajutage kustutusklahvi (Delete).

  Mitme heli kustutamiseks korrake juhiseid 1 ja 2 iga slaidi puhul, mis sisaldab kustutatavaid helifaile.

PowerPointi esitlusele saate lisada heli, (nt muusikat, jutustuseteksti või helilõike). Mis tahes helide lindistamiseks ja kuulamiseks peavad arvutil olema helikaart, mikrofon ja kõlarid.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.

2:00

Slaidiseansile muusika või muu heliklipi lisamiseks valige soovitud slaid ja valige Insert (Lisa) > Audio (Heli). Saate lisada heli üksikule slaidile, esitada heli automaatselt slaidi kuvamisel või lisada laulu, mida esitatakse taustamuusikaga terve esitluse vältel.

Saate lisada tervele esitlusele oma jutustuse või kommentaari salvestades see menüüs Slide Show (Slaidiseanss). Vaadake lisateabe saamiseks teemat Slaidiseansi salvestamine.

Heli lisamine üksikule slaidile

 1. Valige vaates Normal (Tavaline) soovitud slaid ja valige Insert (Lisa) > Audio (Heli).

  Menüü Insert (Lisa) helimenüü heli failist ja heli brauserist lisamise suvanditega
 2. Heli lisamiseks iTunesist valige Audio Browser (Helibrauser) või heliklipi lisamiseks oma arvutist Audio from File (Heli failist).

 3. Valige heliklipp. Valige menüüs Audio Format (Helivorming) soovitud helisuvandid.

  Helivormingu menüü parempoolses osas paiknevad helisuvandid
 4. (Valikuline) Kui soovite muuta standardset helifaili ikooni, kasutage menüü Audio Format (Helivorming) pildivormingu nuppe, et lisada heliikoonile raam, ääris või muid vormindusefekte.

  Helijuhtelement, kus on valitud kõlari ikoon

Heli eeltutvustus

 • Valige slaidil heliikoon ja klõpsake siis selle all nuppu Play/Pause (Esita/peata).

  Heli ikoon ja taasesituse juhtelemendid rakenduses PowerPoint for Mac 2011

Heli automaatne esitamine slaidi kuvamisel

Slaidiseansi ajal esitatakse heli vaikimisi heliklipi klõpsamisel. Saate seda muuta, et heli esitataks automaatselt kohe, kui slaid kuvatakse.

 1. Valige vaates Normal (Tavaline) soovitud slaid ja lisage heliklipp (kui te pole seda juba teinud).

 2. Valige parempoolses menüüs Audio Format (Helivorming) Start (Alusta) > Automatically (Automaatselt).

  Helisuvand automaatseks alustamiseks

Terve esitluse ajal esitatava heli lisamine

 1. Valige vaates Normal (Tavaline) esimene esitluse slaid ja lisage heliklipp (kui te pole seda juba teinud).

 2. Klõpsake parempoolses menüüs Audio Format (Helivorming) nuppu Play across Slides (Esita mitme slaidi jooksul).

  Helisuvand, mille abil saab mängida pidevalt muusikat kõikidel slaididel

Korduvalt esitatava heli lisamine

 1. Valige vaates Normal (Tavaline) soovitud slaid ja lisage heliklipp (kui te pole seda juba teinud).

 2. Klõpsake parempoolses menüüs Audio Format (Helivorming) nuppu Loop Until Stopped (Esita kuni peatamiseni).

  (Kasutatakse eraldi, see suvand tähendab seda, et korduv heli kestab seni, kuni kuvatakse slaidi, millel see on. Kui suvandit Loop Until Stopped (Esita kuni peatamiseni) kasutatakse koos suvandiga Play Across Slides (Esita mitme slaidi jooksul), kestab korduv heli terve esitluse vältel.)

Heliikooni peitmine

 1. Klõpsake heliklipiikooni. Heliikoon viitab rakenduses PowerPoint 2016 for Mac slaidil heliklipi olemasolule

 2. Märkige PowerPointi lindi menüüs Playback (Taasesitus) ruut Hide During Show (Peida seansi ajal).

  Kasutage seda suvandit ainult juhul, kui häälestate heliklipi automaatse esitamise. Võtke arvesse, et heliikoon on slaidil alati kuvatud, kui te pole seda slaidilt ära lohistanud.

Vaata ka

Slaidiseansi salvestamine

Kogu esitluses muusika või muu heli esitamiseks häälestage see menüüst Helivorming.

Teie brauser ei toeta videot. Installige Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player või Internet Explorer 9.
 1. Valige menüüs Avaleht > Meediumid > Helibrauser ja seejärel valige iTunes või GarageBand.

  Helibrauseri avamine
 2. Valige helifail ja lohistage see esimesele slaidile.

  Meediumibrauser

  Näpunäide.   Laulu eeltutvustuseks topeltklõpsake seda.

 3. Kui kõlariikoon on valitud, klõpsake menüüd Helivorming ja valige Start > Esita mitme slaidi jooksul.

  Heliikoon

  Valige Play Across Slides (Esita mitme slaidi jooksul)

  Näpunäide.   Kui teie esitlus on pikem kui teie heliklipp, korrake heliklippi, valides Taasesitussuvandid > Esita kuni peatamiseni.

  Suvand Loop until stopped (Esita kuni peatamiseni)

  Näpunäide.   Heliikooni peitmiseks valige Peida heliikoon slaidiseansi ajal.

  Suvand Hide icon during show (Peida esituse ajal ikoon)

Seotud artiklid

Heli salvestamine

Slaidiseansi alustamine

PowerPointi veebirakendus‘is ei ole slaidile heli lisamine toetatud.

Kui soovite, et see funktsioon PowerPointi veebirakendus‘i lisatakse, minge meie soovituste väljale ja hääletage selle poolt.

Vt ka

Muusika või muude helide esitamine automaatselt slaidi kuvamisel 

Muusika esitamine slaidiseansi mitmel slaidil

Slaidiseansi salvestamine jutustuse ja slaidide ajastusega 

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×