Hõlbustusfunktsioonide abil To-Dos navigeerimine

Hõlbustusfunktsioonide abil To-Dos navigeerimine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on mõeldud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakendus To-Do for Android töötab Androidi telefonis ka hõlbustusfunktsioonidega (nt ekraaniluger TalkBack ja suurendamisliigutused). Lisateavet selle kohta, kuidas määrata eelistusi ja muuta rakenduse To-Do kasutamine lihtsamaks sisseehitatud hõlbustusfunktsioonide abil, leiate teemast Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutatakse Androidi enda ekraanilugerit TalckBack. Lisateavet TalkBacki kasutamise kohta lugege teemast Androidi hõlbustusfunktsioonid.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Androidi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Androidi tahvelarvutis olla teistsugune.

Selle artikli teemad

Rakenduse To-Do for Android paigutusega tutvumine

Minu päevavaade

Kui avate rakenduse To-Do esimest korda, siis kuvatakse vaade Minu päev. Vaate ülemises vasakus nurgas asub nupp Külgriba. Vaate ülemises paremas nurgas asub nupp Soovitused.

Nuppude all kuvatakse teatisemull Soovitused, kui teil on näiteks ülesandeid mille tähtaeg on täna või mis on jäänud üle eilsest. Ülesannete kontrollimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Review" (läbivaatus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kui teatiseid pole, siis on päiserida Minu päev mitteredigeeritav. Päise all kuvatakse praegune kuupäev.

Kuupäeva all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Seal kuvatakse sel päeval tehaolevate tööde üksused. Loendis liikumiseks nipsake vasakule või paremale. TalkBack teatab loendis olevad üksused ja nende olekud. Üksuse lõpetatuks märkimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Not completed to-do item button" (nupp Lõpetamata tehaoleva töö üksus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaate Minu päev alumises paremas nurgas asub nupp Lisa tehaolev töö. Üksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

Soovituste vaade

Liikumiseks vaatele Soovitused nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Suggestions button" (nupp Soovitused) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Soovituste loendis liikumiseks nipsake vasakule või paremale. TalkBack teatab loendi iga üksuse oleku. Lisateavet selle kohta mida saate teha vaates Soovitused, leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil soovitustega töötamine.

Külgriba vaade

Liikumiseks vaatele Külgriba vaates Minu päev või vaates Ülesandeloend nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Sidebar button" (nupp Külgriba) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü, milles kuvatakse kõigi teie ülesannete loend. Menüüs liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Loendi valimiseks topeltpuudutage ekraani. Uue loendi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "New list" (uus loend) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisateavet loendite kohta leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil loenditega töötamine.

Ülesandeloendi vaade

Liikumiseks vaatele Ülesandeloend vaates Külgriba nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete loendi nime, mida soovite redigeerida ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Loendivaate ülemises vasakus nurgas asub nupp Külgriba. Ülemises paremas nurgas asub nupp Veel suvandeid.

Nuppude all asub päiserida, kus kuvatakse loendi nimi.

Päiserea all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Selles loendis kuvatakse kõik teie tehaolevate tööde üksused või ülesanded. Ülesannetes liikumiseks nipsake vasakule või paremale. TalkBack teatab ülesanded ja nende olekud. Ülesande üksikasjade avamiseks topeltpuudutage ekraani. Ülesande lõpetatuks märkimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Not completed to-do item button" (nupp Lõpetamata tehaoleva töö üksus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisateavet ülesannete kohta leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil tööülesannetega töötamine.

Loendivaate allosas asub nupp Lisa tehaolev töö. Üksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

Puuteekraanil liikumine

Siit leiate mõned kasulikud sõrmeliigutused rakenduse To-Do kasutamiseks:

 • Kuval või loendis üksustel ja orientiiridel liikumiseks nipsake ühe sõrmega vasakule või paremale.

 • Üksuse või toimingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • TalkBacki suvandite jaoks globaalse kontekstimenüü avamiseks nipsake esmalt ekraani ülevalt alla ja seejärel paremale.

Vaata ka

To-Dos loenditega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos ülesannetega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos soovitustega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Rakendus To-Do for Windows 10 töötab Windows-telefonis ka hõlbustusfunktsioonidega (nt ekraaniluger Jutustaja ja Luup).

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja täisjuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse Windowsi telefonis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib tahvelarvutis või PC-arvutis olla teistsugune.

Selle artikli teemad

Rakenduse To-Do for Windows 10 paigutusega tutvumine

Minu päevavaade

Kui avate rakenduse To-Do esimest korda, siis kuvatakse vaade Minu päev. Vaate ülemises vasakus nurgas asub nupp Navigeerimine. Vaate ülemises paremas nurgas asub nupp Soovitused.

Nuppude all kuvatakse teatisemull Soovitused, kui teil on näiteks ülesandeid mille tähtaeg on täna või mis on eelmisest päevast üle jäänud. Ülesannete kontrollimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Review" (läbivaatus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Kui teatiseid pole, siis on päiserida Minu päev mitteredigeeritav. Päise all kuvatakse praegune kuupäev.

Kuupäeva all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Seal kuvatakse sel päeval tehaolevate tööde üksused. Loendis liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Narrator teatab loendis olevad üksused ja nende olekud. Üksuse lõpetatuks märkimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Not completed to-do item button" (nupp Lõpetamata tehaoleva töö üksus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaate Minu päev alumises paremas nurgas asub nupp Lisa tehaolev töö. Üksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

Soovituste vaade

Liikumiseks vaatele Soovitused nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Suggestions button" (nupp Soovitused) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Soovituste loendis liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Narrator teatab loendi iga üksuse oleku. Lisateavet selle kohta mida saate teha vaates Soovitused, leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil soovitustega töötamine.

Külgriba vaade

Liikumiseks vaatele Külgriba vaates Minu päev või vaates Ülesandeloend nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Navigation button" (Navigeerimisnupp) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü, milles kuvatakse kõik teie loendid. Menüüs liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Loendi valimiseks topeltpuudutage ekraani. Uue loendi lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "New list button" (nupp Uus loend) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisateavet loendite kohta leiate teemastTo-Do‘s ekraanilugeri abil loenditega töötamine.

Ülesandeloendi vaade

Liikumiseks vaatele Ülesandeloend vaates Külgriba nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete loendi nime, mida soovite redigeerida ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Loendivaate ülemises vasakus nurgas asub nupp Navigeerimine.

Nupust allpool vasakul asub päiserida, kus kuvatakse loendi nimi. Paremal asub nupp Sordi ja nupp Redigeeri loendit.

Päiserea all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Selles loendis kuvatakse kõik teie tehaolevate tööde üksused või ülesanded. Ülesannetes liikumiseks nipsake vasakule või paremale. Narrator teatab ülesanded ja nende olekud. Ülesande üksikasjade avamiseks topeltpuudutage ekraani. Ülesande lõpetatuks märkimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Not completed to-do item button" (nupp Lõpetamata tehaoleva töö üksus) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Lisateavet ülesannete kohta leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil tööülesannetega töötamine.

Loendivaate allosas asub nupp Lisa tehaolev töö. Üksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

Puuteekraanil liikumine

Siit leiate mõned kasulikud sõrmeliigutused rakenduse To-Do kasutamiseks:

 • Kuval või loendis üksustel ja orientiiridel liikumiseks nipsake ühe sõrmega vasakule või paremale.

 • Toimingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 • Tööülesande kiireks redigeerimiseks kolmikpuudutage ekraani tööülesande valimiseks. Kui tööülesanne on valitud, siis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Avaneb kontekstimenüü. Nipsake menüüs vasakule või paremale, kuni kuulete suvandit, mida soovite valida ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 • Ekraanil oleva uurimiseks asetage oma sõrm ekraanile ja lohistage seda aeglaselt ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab Narrator neist. Kui kuulete üksuse nime, mida soovite valida, topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

To-Dos loenditega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos ülesannetega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos soovitustega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Do veebirakendus töötab teie seadme brauseris ja seda saab kasutada teie seadme hõlbustusfunktsioonidega (nt ekraanilugeriga).

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja täisjuhend.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate To-Do veebirakendust, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna To-Do veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid teistsugused kui töölauaprogrammis. Näiteks tuleb käsufunktsiooni sisenemiseks ja sellest väljumiseks kasutada klahvi F6 asemel klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte To-Do veebirakenduse kohta.

Selle artikli teemad

Rakenduse To-Do for Web paigutusega tutvumine

Ekraani vasakul servas asub menüü Külgriba, mis kuvatakse kõigis vaadetes. Menüüsse Külgriba liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Menüü Külgriba üleval servas asub teie konto nime ja pildiga nupp Sisse logitud kasutajana. Sisselogimissuvandite kuvamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Sellest nupust paremal asub nupp Otsi. Nende nuppude all kuvatakse kõik teie loendid, sh loend Minu päev. Loendi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Loenditest allpool asub nupp Uus loend.

Lisateavet loendite kohta leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil loenditega töötamine.

Minu päevavaade

Kui esimest korda avate rakenduse To-Do, siis kuvatakse vaade Minu päev, mis asub menüüst Külgriba paremal.

Kui teil on näiteks tööülesandeid, mille tähtaeg on täna või mis on üle jäänud eilsest, kuvatakse teatisemull Soovitused vaate Minu päev ülaosas. Tööülesannete kontrollimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Review" (läbivaatus) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Kui teatiseid pole, siis on päiserida Minu päev mitteredigeeritav. Päise all kuvatakse praegune kuupäev. Kuupäevast kaugel paremal asub nupp Soovitused.

Kuupäeva all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Seal kuvatakse sel päeval tehaolevate tööde üksused või tööülesanded. Loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ekraaniluger teatab loendis olevad üksused ja nende olekud. Üksuse lõpetatuks märkimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Unchecked, Marked as not completed check box" (märkimata, märkeruut märgitud mittelõpetatuks) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vaate Üksikasjad avamiseks vajutage tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter).

Tööülesannete loendist allpool asub väli Tehaoleva töö lisamine. Üksuse lisamiseks tippige tööülesande sisu ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Add button" (nupp Lisa) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Soovituste vaade

Liikumiseks vaatele Soovitused vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Access suggested to-dos via Suggestions button" (juurdepääs soovitatud tehaolevatele töödele nupu Soovitused abil) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Soovituste loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ekraaniluger teatab loendi iga üksuse oleku. Lisateavet selle kohta mida saate teha vaates Soovitused, leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil soovitustega töötamine.

Ülesandeloendi vaade

Liikumiseks vaatele Tööülesannete loend menüüs Külgriba vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete loendi nime, mida soovite redigeerida ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vasakul kuvatakse menüü Külgriba. Paremal pool asub vaate Tööülesannete loend päiserida. Päisest paremal asub nupp Sordi tehaolevad tööd ja nupp Loendisuvandid.

Kuupäeva all asub põhisisuala, mis võtab enda alla enamiku ekraanikuva ruumist. Seal kuvatakse kindla loendi tehaolevad tööd või tööülesanded. Loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ekraaniluger teatab loendis olevad üksused ja nende olekud. Üksuse lõpetatuks märkimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Unchecked, Marked as not completed check box" (märkimata, märkeruut märgitud mittelõpetatuks) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Vaate Üksikasjad avamiseks vajutage tühikuklahvi või sisestusklahvi (Enter). Lisateavet tööülesannete kohta leiate teemast To-Do‘s ekraanilugeri abil tööülesannetega töötamine.

Tööülesannete loendist allpool asub väli Tehaoleva töö lisamine. Üksuse lisamiseks tippige tööülesande sisu ja vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Add button" (nupp Lisa) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Üksikasjade vaade

Tööülesande vaate Üksikasjad avamiseks vaates Tööülesannete loend või vaates Minu päev vajutage tööülesandel sisestusklahvi Enter. Vaade avaneb ekraani paremal servas. Selles vaates saate näiteks seada ülesandele meeldetuletusi või kirjutada märkuseid. Vaate ühelt väljalt teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab). Vaate Üksikasjad sulgemiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti "Hide detail view button" (nupp Peida üksikasjavaade) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Klaviatuuri abil navigeerimine

Siit leiate mõned kasulikud otseteed klaviatuuri abil navigeerimiseks rakenduses To-Do.

 • Kuval või loendis üksustel ja orientiiridel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni juhtklahv (Ctrl) + F6, tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab).

 • Loendis liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab) või üles- või allanooleklahvi.

 • Üksuse või toimingu valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tühikuklahvi.

 • Hüpikmenüü suvandite rühmast väljumiseks vajutage paoklahvi (ESC).

Vaata ka

To-Dos loenditega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos ülesannetega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

To-Dos soovitustega töötamiseks ekraanilugeri kasutamine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×