Office
Logi sisse

Hõlbustusfunktsioonid

Kui töötate Microsoft SharePoint Foundation 2010 saidiga, saate enamiku ülesannete täitmisel kasutada hõlbustusfunktsioone (nt kiirklahvid). Lisaks hõlbustusfunktsioonidele ja Microsoft Windowsi utiliitidele hõlbustavad selles artiklis kirjeldatud funktsioonid erivajadustega inimestel teenuse kasutamist.

Märkus.: Selle teema teave rakendub vaid kasutajatele, kes omavad Microsofti toodete kasutusõigust USA-s. Kui hankisite selle toote väljaspool USA-d, sisaldab pakett kohaliku esinduse teabekaarti Microsofti tugiteenuste telefoninumbrite ja aadressideloendiga. Siin kirjeldatud toodete ja teenuste kättesaadavuse selgitamiseks enda piirkonnas saate kontakteeruda kohaliku müügiesindusega. Lisateavet muudes keeltes (sh jaapani ja prantsuse keeles) leiate veebisaidilt http://www.microsoft.com/enable/worldwide/.

Selle artikli teemad

Hõlbustusrežiim

Kiirklahvid

Navigeerimine

Päised

Pildid, asetekst ja kuvasätted

Abi- ja hõlbustusvahendite kasutamine

Spikri kasutamine

Veebibrauseri funktsioonid

Lisateave hõlbustusfunktsioonide kohta

Hõlbustusrežiim

SharePointi saidil on enamik kasutajaliidese elemente (nt lingid, vormi juhtelemendid ja nupud) kujundatud nii, et need võimaldavad kasutada funktsioonide komplekti Microsoft Active Accessibility – MSAA (Microsofti aktiivsed hõlbustusfunktsioonid). MSAA võimaldab erivajadustega inimestel abi- ja hõlbustusvahendite (nt Braille' kirja moodustava või kõnesüntesaatoriga ekraanilugeja) abil aktiivselt kasutada veebisaidi sisu, mida pime või nägemisprobleemidega kasutaja arvutiekraanil ei näe. Kuna mõned kohandatud kasutajaliidese elemendid ei kasuta MSAA-atribuute, siis nende puhul saate aktiveerida hõlbustusrežiimi. Režiim renderdab kohandatud juhtelemendid standardseteks HTML-juhtelementideks. Renderdamine tagab abi- ja hõlbustusvahendite kasutajatele kohandatud juhtelementide aktiivse kasutamise võimaluse.

Märkus.: Hõlbustusrežiim ei võimalda kasutada iga kasutajaliidese elemendi alternatiivseid versioone. Näiteks kui keegi kohandab juhtelemendi lisamise teel ettevõtte SharePointi saiti, siis hõlbustusrežiimi lubamisega ei looda sellest juhtelemendist alternatiivset versiooni.

Hõlbustusrežiimi aktiveerimiseks või desaktiveerimiseks vajutage kohe pärast brauseris lehe avamist tabeldusklahvi (TAB). Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni jõuate lingini Lülita hõlbustusrežiim sisse või Lülita hõlbustusrežiim välja ja vajutage seejärel sisestusklahvi (ENTER). Kuigi link hõlbustusrežiimi aktiveerimiseks on lehel esimene tabeldus (st, et see on lehel esimene interaktiivne element), on võimalik, et peate funktsiooni aktiveerimiseks tabeldusklahvi (TAB) mitu korda vajutama. Selle põhjuseks on asjaolu, et algselt võivad aktiivsed olla hoopis brauseri menüüd või tööriistaribad. Hõlbustusrežiim muudab lehe renderdusviisi teie, mitte saidi muude kasutajate jaoks. Kuna see on kohalik säte, ei tea keegi peale teie, et lubasite selle sätte. Hõlbustusrežiim jääb lubatuks kuni selle keelamiseni või brauseri sulgemiseni. Hõlbustusrežiim võimaldab abi- ja hõlbustusvahenditega (nt ekraanilugejatega) koostöö optimeerimiseks renderdada järgmisi üksusi.

 • Menüüd    – dokumenditeegis asuvate failide suvanditega rippmenüü kuvamise asemel avatakse uus brauseriaken, mis sisaldab kõiki menüü-üksusi hüperlinkidena. Selline vorming on abi- ja hõlbustusvahendite jaoks hõlpsamini tõlgendatav.

 • Optimeeritud väljad    – mõned väljad on abi- ja hõlbustusvahendite jaoks raskesti tõlgendatavad. Kui hõlbustusrežiim on lubatud, asendatakse sellised väljad abi- ja hõlbustusvahendite jaoks optimeeritud väljadega. Mõned SharePointi loendid toetavad näiteks täiendatud tekstivälju, mis võimaldavad kasutajatel lisada vormindatud teksti, pilte, tabeleid ja hüperlinke. Tulenevalt nende väljade renderdamise viisist brauseris ei saa mõned abi- ja hõlbustusvahendid neid lugeda. Hõlbustusrežiimi lubamisel asendatakse sellised väljad standardsete lihttekstiväljadega, mis ühilduvad abi- ja hõlbustusvahenditega.

  Lisaks täiendatud tekstiväljadele asendatakse hõlbustusrežiimis veel mitut muud tüüpi väljad alternatiivsetega.

  Väljad ja hõlbustusrežiimi alternatiivväljad

  Väli standardrežiimis

  Alternatiivväli hõlbustusrežiimis

  Täiendatud tekstiväli

  Mitmerealine tekstiväli

  Graafilised kokkuvõttediagrammid (uuringute jaoks)

  Tabel koos tabelipäistega

  Gantti diagramm (projektiloendis)

  Tabel koos tabelipäistega

  Tabel koos tabelipäistega kuvatakse ka standardrežiimis Gantti diagrammi all.

  Kontaktiselektor

  Tekstiväli

Märkus.: Hõlbustusrežiim ei piira funktsionaalsust, vaid võimaldab leheelementide ühilduvuse saavutamiseks abi- ja hõlbustusvahenditega leheelementide alternatiivseid renderdusmeetodeid.

Lehe algusesse

Kiirklahvid

Paljud funktsioonid ja käsud on saadaval otse klaviatuurilt. Lehe elementide vahel edasi- või tagasiliikumiseks saate vajutada tabeldusklahvi (TAB) või klahvikombinatsiooni SHIFT+TAB. Kiirklahve leidub paljude käskude jaoks. Lisateavet leiate teemast Kiirklahvid.

Lehe algusesse

Navigeerimine

Saidi leht ja navigeerimiselemendid (sh lint) järgivad navigeerimise loogilist ja intuitiivset järjestust. Navigeerimisjärjestus on tabeldusklahvi (TAB) vajutamisel ühe kasutajaliidese elemendi asemel teise elemendi aktiveerimise järjestus. Lisaks on kolm järgmist suvandit tabeldusklahvi vajutamisel aktiveeritavate üksuste järjestuses esimesed: Lülita hõlbustusrežiim sisse, Jäta lindikäsud vahele ja Põhisisu juurde . Hõlbustusrežiimi aktiveerimiseks saate pärast seda, kui brauseris kuvatav leht on aktiivne, vajutada tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel käsu aktiveerimiseks sisestusklahvi (ENTER). Lisaks saate soovi korral lindi vahele jätta ja otse navigeerimislinkidele liikuda või navigeerimislingid vahele jätta ja otse lehe põhisisu sisaldavasse alasse liikuda. Selleks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni aktiveeritud on kas link Jäta lindikäsud vahele või Põhisisu juurde, ja vajutage seejärel käsu aktiveerimiseks sisestusklahvi (ENTER).

Veel sisaldavad SharePointi saidi lehed lehe asukoha menüüd, mis aktiveeritakse siis, kui klõpsate lindi nuppu Üles. Seda tehes kuvatakse teave selle kohta, kus te saidi või saidikogumi hierarhias asute. Nupp Üles kuvatakse enamik lehtede ülaosas, menüü Saiditoimingud kõrval. Kui sirvite näiteks kaustani Aruanded, mis asub saidi Contoso teegis Ühisdokumendid, siis võidakse asukohamenüüs kuvada esimesel real Contoso, järgmisel real Ühisdokumendid ja sellest järgmisel real Aruanded.

Lehe algusesse

Päised

Tabelipäised    – andmetabelites kasutatakse tabelipäiselahtreid (TH-silte). Näiteks teadaannete lehe vaikevaates Kõik üksused sisalduvad tabelipäiselahtrites veerupäised Pealkiri ja Muudetud. Tabelipäiselahtrid aitavad kasutajatel mõista tabeli struktuuri ja kergendada abi- ja hõlbustusvahendite kasutajatel lugemist.

Päisesildid    – silte kasutatakse saitidel abi- ja hõlbustusvahendite kasutajatele lehe struktuuri edasiandmise hõlbustamiseks. Päisesildid (H1, H2, H3 ja H4) moodustavad lehe sisu loogilise liigenduse. Hõlbustusvahendi (nt ekraanilugeja) kasutamisel saate selle konfigureerida ainult lehe päisesilte lugema. Selline päisesiltide virtuaalne liigendus aitab parandada lehe sisu selgust. Näiteks sisaldab saidi avaleht ühte H1-silti saidi pealkirjaga, ühte H2-silti lehe pealkirjaga, linki Kuva kogu saidi sisu ümbritsevat silti H3 ja iga veebiosa pealkirja ümbritsevat H3-silte. Kindlate abi- ja hõlbustusvahendite kasutajatel aitab siltidel põhinev liigendus mõista hõlpsasti paigutust ning liikuda kiiresti soovitud pealkirja juurde.

Lehe algusesse

Pildid, asetekst ja kuvasätted

Asetekst ja piltide allkirjad    – nägemisprobleemidega inimesed ei saa pilte (nt JPEG-, GIF- või PNG-vormingus pilte) vaadata ja loodavad saidi piltide asetekstile. Piltide asetekst seatakse IMG-sildi sisse atribuudiga ALT. Ilma hästi sõnastatud ja teaberikka asetekstita pole nägemisprobleemidega inimestel mingit võimalust mõista veebilehel olevate piltide tähendust. Asetekst kuvatakse ka visuaalses brauseris, kui pilti ei saa laadida või kui piltide renderdamine pole brauseris lubatud. SharePointi saitidel kasutatakse kirjeldavat aseteksti piltide puhul, mis on kasutajatele mingi kindla tähtsusega või sisaldavad olulist teavet. Kohatäiteks olevatel või teavet mittesisaldavatel piltidel kasutatakse atribuuti ALT="", millega teatatakse abi- ja hõlbustusvahenditele, et pildiga ei edastata sisu ega teavet.

Kui laadite saidile üles pildifaili, saate sellele ka lisada aseteksti, mis on hõlbustusfunktsioonidega saidi loomise alus. Näiteks sisaldab saidipildi veebiosa välja, kuhu saate pildi lisamisel tippida kohandatud aseteksti. Pildi lisamisel pilditeeki saate samuti määratleda sellele aseteksti.

Vahel avatakse elemendi klõpsamisel uus brauseriaken. Uusi aknaid avavate piltide asetekst ja hüperlinkide pealkirjaatribuudid sisaldavad lisateavet, mis aitavad kasutajal mõista, et avatakse uus aken. Näiteks sisaldab uue akna avava hüperlingi pealkirjaatribuut väärtust (uus aken).

Kõrgkontrastsete värviskeemide tugi    SharePointi saidi lehed on loodud sisu kuvama õigesti ka siis, kui rakendate arvutis kõrgkontrastse värviskeemi.

Lehe algusesse

Abi- ja hõlbustusvahendite kasutamine

Võimalik, et teatud abi- ja hõlbustusvahendid ei tööta saidi lehtede kindlate elementide puhul õigesti. Probleemide tekkimisel lugege võimalike lahenduste saamiseks järgmist teavet ja allikaid.

Märkus.: Abi- ja hõlbustusvahendite kasutajatel on soovitatav aktiveerida hõlbustusrežiim. See režiim võimaldab kasutajatel abi- ja hõlbustusvahendite (nt ekraanilugejate) abil kasutada SharePointi saidi elemente.

Windowsi kõnetuvastuse kasutamine opsüsteemides Windows Vista ja Windows 7

Windowsi kõnetuvastus on Windows Vistas saadaolev kõnepõhine hõlbustusvahend. Windowsi kõnetuvastusfunktsioon võimaldab kasutajatel sooritada toiminguid ilma klaviatuuri ja hiireta, suulisi käsklusi kasutades.

Windowsi kõnetuvastusfunktsiooni kasutamisel ilmneb SharePointi lehe teatud menüüdes (nt menüüd Uus, Üleslaadimine, Tere tulemast, kasutaja) ja dokumenditeegi failide jaoks saadaolevate suvandite rippmenüüs teadaolevad probleemid.

Menüüde kasutamiseks Windowsi kõnetuvastusfunktsiooni abil aktiveerige hõlbustusrežiim. Selleks tehke järgmist.

 1. Avage brauseris saidi avaleht ja öelge: „Vajuta tabeldusklahvi“, kuni kuvatakse link Lülita hõlbustusrežiim sisse.

 2. Öelge: „Vajuta sisestusklahvi“.

 3. Tükeldusnupu menüü (nt loendi tööriistariba nupud Uus või Laadi üles) või dokumenditeegis asuva dokumendi suvandite menüü kasutamiseks aktiveerige esmalt element, öeldes: „Vajuta tabeldusklahvi“. Seejärel öelge: „Vajuta muutklahvi ja allanoolt“.

  Avatakse menüülinke sisaldav uus brauseriaken.

Märkus.: Mitut käsku sisaldavate menüüde puhul öelge: „Vajuta muutklahvi ja allanoolt“.

Lehe algusesse

Spikri kasutamine

Mõned abi- ja hõlbustusvahendid (nt ekraanilugejad) ei pruugi võrguspikri laiendatavate linkide puhul töötada. Probleemide korral proovige installida Microsoft Internet Explorer 7 või Internet Explorer 8. Lisateavet leiate Internet Exploreri veebisaidilt.

Märkus.: Selle teema hüperlingid avavad veebilehti. Spikri juurde saate igal ajal tagasi pöörduda.

Lehe algusesse

Veebibrauseri funktsioonid

Veebibrauser sisaldab lehtede loetavust parandavaid funktsioone. Lisateavet veebibrauseri pakutavate hõlbustusfunktsioonide kohta leiate brauseri spikrist (teave selle kohta, kuidas kohandada brauseris kuvatavaid fonte ja värve vastavalt soovile). Kui kasutate Internet Exploreri brauserit, otsige spikri sisukorrast üles teema Hõlbustusfunktsioonid.

Lehe algusesse

Lisateave hõlbustusfunktsioonide kohta

Veebisaidilt Microsofti hõlbustusfunktsioonid leiate teavet erivajadustega inimeste elukvaliteeti parandavate abi- ja hõlbustusvahendite kohta. Sellel saidil olev teave tuleb kasuks erivajadustega inimestele, nende sõpradele ja perekonnaliikmetele, väljapoole suunatud organisatsioonide inimestele, haridustöötajatele ja advokaatidele.

Saadaval on igakuine tasuta elektrooniline infoleht, mis sisaldab ajakohast teavet Microsofti toodete hõlbustusfunktsioonide kohta. Infolehe saate tellida veebisaidilt Hõlbustusfunktsioonide infolehe tasuta abonement.

Veebilehtede hõlbustusfunktsioonidega sisu loomise kohta lugege World Wide Web Consortiumi loodud hõlbustusstandardeid.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×