Graafikafiltrid ja -failivormingud

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Kui Pildi lisamine failist publikatsioonisaate valida mitme levinud graafikafailide vorminguid, sh rasterpiltide, skannitud pilte ja fotosid. Mõned järgmisi graafikafailide vorminguid, peate eraldi graafika filtri kasutamine, kui lisate oma pilti. Kui te ei saa lisada kindla pildifailivormingus, püüate installidavõi testida ja uuesti installida piltide filtreerimine.

Graafikafiltrit mittevajavad failivormingud

Järgnevate failivormingute lisamiseks publikatsiooni ei ole vaja eraldi installitud graafikafiltrit.

Graphics Interchange Format (GIF, GFA)

Graphics Interchange Formati (GIF) filter (Gifimp32.flt) toetab failivormingu GIF87a (k.a ülerealaotus) ja GIF89a (k.a ülerealaotus ja läbipaistvus) versioone.

GIF-filter impordib ainult mitmepildilise GIF-faili esimese pildi.

Märkus.: 

 • GIF-failide importimiseks ja eksportimiseks pole GIF-filtrit vaja, samuti pole filtrit vaja GIF-pilte sisaldava publikatsiooni salvestamisel veebilehena (*.htm või *.html).

 • Animeeritud GIF-piltide lisamiseks publikatsioonidesse pole GIF-filtrit vaja. Animeeritud GIF-pilti sisaldava publikatsiooni veebilehena salvestamisel animatsioon säilib. Teatud redigeerimistoiminguid – nt täite, äärise või varju kärpimine või muutmine – ei saa GIF-pildiga teha. Tehke need muudatused animeeritud GIF-i redigeerimisprogrammis ja lisage seejärel uuesti faili.

JPEG File Interchange Format (JPEG, JPG, JFIF, JPE)

Joint Photographic Experts Groupi (JPEG) graafikafilter (Jpegim32.flt) toetab formaadi JPEG File Interchange Format (JFIF) versiooni 6.0. Filter toetab CMYK-värvimudeli JPEG-faile.

Filter ei toeta JTIF-faile (JPEG Tagged Interchange Format).

Märkus.: Clip Organizerist JPEG-faili lisamiseks publikatsiooni peab olema JPEG-filter installitud.

Microsoft Windows Bitmap (BMP, RLE, DIB, BMZ)

Windowsi rasterpildifaili graafikafilter (Bmpimp32.flt) toetab Windowsi ja OS/2 rasterpilte, RLE-rasterpilte (Run Length Encoded) ning seadmest sõltumatuid DIB-rasterpilte.

Portable Network Graphics (PNG)

Portable Network Graphicsi filter (Png32.flt) toetab vormingut Portable Network Graphics (PNG).

Tagged Image File Format (TIFF)

Vormingu Tagged Image File Format (TIF, TIFF) graafikafilter (Tiffim32.flt) toetab kõiki pilditüüpe ja tihendusi, mis vastavad versioonile TIFF Specification Revision 5.0 ja 6.0, Part1: Baseline TIFF. Nende tüüpide hulka kuuluvad RGB-värvipildid, ühevärvilised, värvipaleti- ja halliskaalapildid. Filter töötleb koos RGB-värvipildiga salvestatud 8-bitist alfakanalit. TIFF-filter toetab ühtlasi CMYK-piltide TIFF-laiendit.

Imporditakse ainult mitme pildiga (alamfailiga) TIFF-faili esimene pilt.

Windowsi laiendatud metafail (EMF)

Laiendatud metafaili graafikafilter (Emfimp32.flt) teisendab EMF-failid WMF-failideks.

Windowsi metafail (WMF)

Windowsi metafaili graafikafilter (Wmfimp32.flt) toetab Windowsi metafaili vormingut.

Graafikafiltrit vajavad failivormingud

Järgnevate failivormingute lisamiseks publikatsiooni on vaja eraldi installitud graafikafiltrit.

Computer Graphics Metafile (CGM)

Graafikafilter Computer Graphics Metafile (Cgmimp32.flt) toetab CGM 1992 versiooni 1. Filter töötleb kõiki kolme kodeeringut ning tõlgendab ja toetab kõiki üksusi ja töötleb õigesti kõiki kehtivaid CGM-vormingus graafikafaile.

Graafikafilter Computer Graphics Metafile toetab täielikult suuri tööstusprofiile ATA (Air Transport Association) ja CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support). Filtri on NIST (National Institute of Standards and Technology) sertinud nii ATA-ühilduvana ja CALS-ühilduvana.

Kui installite filtri häälestamistoimingu ajal, siis installitakse järgmised failid: Cgmimp32.flt, Cgmimp32.fnt, Cgmimp32.cfg ja Cgmimp32.hlp.

Sellel filtril on järgmised piirangud: CGM 1992 versioone 2, 3 ja 4 ei toetata.

CorelDRAW (CDR)

CorelDRAW graafikafilter (Cdrimp32.flt) toetab versioonide CorelDRAW 3.0 kuni 9.0 failivorminguid CDR, CDT, CMX ja PAT.

Filtril on järgmised piirangud:

 • Objekti ja PostScript-tekstuurtäited asendatakse halli laustäitega.

 • Astmiktäited tükeldatakse ühevärvilisteks triipudeks.

 • Järgmisi funktsioone ei toetata:

  • CorelDRAW eelistused – nt lehe suurus, lehe suund, ühikud, ruudustik ja juhikud;

  • objektiivid (lenses), erilõiked (powerclips);

  • lehed, kihid, rühmad;

  • OLE-objektid;

  • pööratud rasterpildid;

  • vektortäited;

  • mitmikalaga lõigutekst (multi-area paragraph text).

Encapsulated PostScript (EPS)

Encapsulated PostScripti (EPS) graafikafilter (Epsimp32.flt) toetab Adobe Systems Encapsulated PostScript Specification 3.0 ja varasemaid versioone. Filter toetab Tagged Image File Formati (TIFF) EPS-pilte ja WMF-faili (Windows metafaili) manustatud eelvaateid.

Kui EPS-graafikafail sisaldab manustatud TIFF- või WMF-faili eelvaadet, ilmub pilt ekraanile. Eelvaate kvaliteet sõltub EPS-failile loomise ajal manustatud TIFF- või Windowsi metafaili pildi eraldusvõimest. Tavaliselt on EPS-faili loomisel valida väike, keskmine või suur eraldusvõime. Mida suurem on eelvaate pildi eraldusvõime, seda suurem on EPS-faili maht. Et selliseid eelvaateid kasutatakse peamiselt lehel piltide paigutamiseks, on eraldusvõime tavaliselt väike. Suure eraldusvõimega eelvaade pole vajalik, sest see likvideeritakse, kui EPS-fail saadetakse PostScript-printerisse.

Kui imporditav EPS-pilt ei sisalda manustatud TIFF- või WMF-faili eelvaadet, kuvab graafika publikatsioonis pildi asemel sõnumi. PostScript-printeriga prinditakse graafika aga õigesti. Kui EPS-graafika prinditakse mitte-PostScript-printeriga, prinditakse eelvaate pilt sellisena, nagu ta ekraanile kuvatakse.

EPS-graafika on mõeldud PostScript-printeriga printimiseks.

Macintosh PICT (PCT, PICT)

Macintosh PICTi graafikafiltrit (Pictim32.flt) kasutatakse Macintoshi PICT-piltide importimiseks. Failide kopeerimisel Microsoft Windowsiga töötavasse arvutisse nimetage oma Macintoshi PICT-failid ümber nii, et neil oleks lõpus PCT-laiend, mille tulemusena tuvastab Windows need Macintosh PICT-failidena. Näiteks kui Macintoshis on teil fail nimega Karu, siis peaksite selle Windowsi jaoks enne pildifaili lisamist muutma kujule Karu.pct.

Compressed Macintosh PICT (PCZ)

Macintoshi PCZ-failid pakitakse esmalt lahti ja seejärel imporditakse Macintoshi PICT-graafikafiltri (Pictim32.flt) abil.

WordPerfect Graphics (WPG)

WordPerfect Graphicsi impordifilter (Wpgimp32.flt) toetab WordPerfect Graphicsi versioone 1.0, 1.0e ja 2.0, mis vastavad WordPerfecti versioonile 6.x ja varasematele versioonidele. DrawPerfectis loodud WPG-piltide pildiraami suurus võrdub ekraani suurusega.

Filtril on järgmised piirangud.

 • WordPerfect Graphicsi failidele manustatud kapseldatud PostScripti piltide PostScript-teave läheb kaotsi.

 • WordPerfect Graphicsi faile ei pruugita kuvada korralikult arvutites, mis kasutavad ATI Mach-sarja videodraivereid. Kui te arvate, et viga ongi selles, käivitage prooviks Microsoft Windowsi install ja seadke oma videodraiveriks mõni Windowsi 8514/a-draiver.

Graafikafiltri installimine

Kui vajalikku filtrit ei installitud arvutisse rakenduse Microsoft Office Publisher 2003 installimisel, saab graafikafiltri lisada.

Kui Publisher on algselt installitud võrgu failiserverist või ühiskasutusega kaustast, tuleb komponente installida või eemaldada samast asukohast. Isegi kui Publisher on installitud CD-ROM-ilt ja CD-draiv on pärast Publisheri installimist mõne teise draivinimega vastavusse seatud, taasinstallige rakendus CD-ROM-ilt. Kui mõnda Publisheri programmifaili käivitatakse CD-ROM-ilt, tuleb Publisher eemaldada ja seejärel CD-ROM-ilt taasinstallida.

 1. Sulgege kõik programmid.

 2. Topeltklõpsake Windowsi juhtpaneeli ikooni Programmide lisamine või eemaldamine.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui installisite Office'i programmi Microsoft Office'i osana, klõpsake boksis Praegu installitud programmid rida Microsoft Office ja seejärel nuppu Muuda.

  • Kui installisiste Office'i programmi eraldi, klõpsake boksis Praegu installitud programmid vastava programmi nime ja seejärel nuppu Muuda.

 4. Klõpsake dialoogiboksis Hooldusrežiimi suvandid raadionuppu Lisa või eemalda funktsioone ja seejärel nuppu Jätka.

 5. Märkige dialoogiboksis Kohandatud install ruut Vali rakenduste täpsem kohandamine ja seejärel klõpsake nuppu Jätka.

 6. Klõpsake dialoogiboksis Täpsem kohandamine loendi Office'i ühisfunktsioonid kõrval olevat plussmärki (+), seejärel loendi Muundurid ja filtrid kõrval olevat plussmärki ning lõpuks loendi Graafikafiltrid kõrval olevat plussmärki.

 7. Klõpsake installitava filtri kõrval olevat noolt ja klõpsake suvandit Käita minu arvutist.

 8. Klõpsake dialoogiboksis Täpsem kohandamine suvandit Värskenda.

Märkus.: Publisher ei toeta lingitud piltide importimiseks ja eksportimiseks funktsiooni Open Prepress Interface (OPI).

Pildi lisamine publikatsiooni

 1. Avage või looge publikatsioon, kuhu soovite pilti lisada.

 2. Klõpsake tööriistariba objektid klõpsake Pildiraam Button Image ja seejärel nuppu pilt failist.

 3. Lohistage hiirega diagonaalselt, kuni pildiraam on soovitud suurusega.

 4. Dialoogiboksis Pildi lisamine leidke kaust, mis sisaldab lisatavat pilti ja seejärel klõpsake pildifaili.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Pildi manustamiseks klõpsake nuppu Lisa.

  • Pildi linkimiseks kõvakettal asuva pildifailiga klõpsake nupu Lisa kõrval olevat noolt ja seejärel käsku Lingi failiga.

Piltide lisamise tõrkeotsing

Kui teil on probleeme ühes failivormingud, mis nõuavad filtripildi lisamise, õige kausta ei installita õige piltide filtreerimine või filtri võib olla rikutud. Piltide filtrid salvestatakse failide kaustas C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt. Installitud ka filtritega graafika on valimi graafika piltide testimiseks filtrid.

Graafikafiltri testimine

Graafikafiltri testimiseks tehke järgmist.

 1. Looge tühi publikatsioon, mida te ei pea salvestama.

 2. Klõpsake tööriistariba objektid klõpsake Pildiraam Button Image ja seejärel nuppu pilt failist.

 3. Lohistage hiirega diagonaalselt, kuni pildiraam on soovitud suurusega.

 4. Leidke dialoogiboksis Pildi lisamine kaust C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt.

 5. Topeltklõpsake pilti (nt Ms.tif), mida soovite filtri testimiseks kasutada.

Kui testpilt sisestatakse korrektselt, võib probleem olla lisatavas pildifailis.

Kui testpilt sisestatakse valesti, võib probleem olla konkreetse pildivormingu graafikafiltris.

Graafikafiltri uuesti installimine

Graafikafiltri uuesti installimiseks tehke järgmist.

 1. Sirvige kaustani C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Grphflt ja nimetage vastav graafikafiltrifail ümber. Näiteks nimetage CorelDRAW graafikafiltrifail (Cdrimp32.flt) ümber failinimeks Cdrimp32.old.

 2. Klõpsake menüü Spikker käsku Avasta ja paranda.

  Programmi otseteede taastamiseks Windowsi menüüsse Start veenduge, et ruut Taasta parandamise ajal minu otseteed on märgitud.

 3. Klõpsake nuppu Alusta.

Märkus.: 

 • See toiming avastab ja lahendab probleemid (nt failide ja registrisätete puudumine), mis on seotud kõigi installitud Microsoft Office'i programmidega. See ei paranda isiklikke faile (nt publikatsioonid ja dokumendid).

 • Kui käsk Avasta ja paranda ei lahenda probleemi, võib olla vaja Publisher uuesti installida.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×