Office
Logi sisse

G Suite‘i postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365

Artikkel IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365 annab teile ülevaate migreerimistoimingutest. Lugege kõigepealt see artikkel läbi ning tulge siis praeguse teema juurde tagasi, et teada saada, kuidas migreerida G Suite‘i (varasema nimega Google Appsi) Gmaili postkaste teenusekomplekti Office 365. IMAP-migreerimise kasutamiseks peate olema Office 365 üldadministraator.

Kas otsite Windows PowerShelli käske? Vt artiklit IMAP-migreerimine teenusekomplekti Office 365 PowerShelli abil.

Kas soovite migreerida muud tüüpi IMAP-postkaste? Vt artiklit Muud tüüpi IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365.

Migreerimine G Suite‘i postkastidest Office 365 halduskeskuse kaudu

IMAP-migreerimiseks saate kasutada Office 365 halduskeskuse häälestusviisardit. Juhised leiate artiklist IMAP-migreerimine Office 365 halduskeskuses.

NB! IMPA-migreerimise korral migreeritakse ainult meilisõnumid, mitte kalender ega kontaktteave. Kasutajad saavad oma meili, kontaktid ja muu postkastiteabe ise Office 365 keskkonda importida. Täpsemat teavet leiate artiklist Meilisõnumite ja kontaktide migreerimine Office 365 ettevõtteversiooni.

Et Office 365 saaks luua ühenduse Gmaili või G Suite’iga, tuleb konto omanikel kontole juurdepääsuks luua rakenduseparool. See on tingitud sellest, et Google peab Outlooki väheturvaliseks rakenduseks ega luba sellega ühendust luua ainult parooli abil. Juhiste saamiseks lugege artiklit G Suite’i konto ettevalmistamine Outlooki ja Office 365-ga ühenduse loomiseks. Teil tuleb veenduda ka selles, et teie G Suite’i kasutajad saavad sisse lülitada kaheetapilise kinnitamise.

Gmaili migreerimise toimingud

Järgmises loendis on migreerimistoimingud esitatud sellises järjekorras, nagu neid tuleb teha.

Selles etapis tuleb esmalt Office 365-le kinnitada, et olete G Suite‘i kontode jaoks kasutatud domeeni omanik.

Märkused: 

 • Teine võimalus on kasutada oma kohandatud domeeninime asemel teenusekomplekti Office 365 tellimusega kaasnevat domeeni: teie ettevõtte nimi.onmicrosoft.com. Sel juhul lisate lihtsalt teema Kasutajate loomine teenusekomplektis Office 365 järgi kasutajad ning jätate selle juhise vahele.

 • Enamik inimesi eelistab siiski kasutada oma domeeni.

Domeeni kinnitamine on tööülesanne, mille viite läbi teenusekomplekti Office 365 häälestamisel. Teenusekomplekti Office 365 häälestamise ajal pakub häälestusviisard teile TXT-kirje, mille lisate oma domeeni hostiteenuste pakkuja juures. Vt teemast Domeeni kinnitamine Office 365 veebisaidil juhiseid toimingu lõpuleviimiseks teenusekomplektis Office 365 halduskeskus ja valige domeeniregistraator järgmise kahe võimaluse seast, et teada saada, kuidas DNS-i hostiteenuste pakkuja juures TXT-kirje lisamine lõpule viia.

 • Teie praegune DNS-hostiteenuse pakkuja on Google.    Kui ostsite oma domeeni Google’ilt ja Google on teie DNS-hostiteenuse pakkuja, toimige järgmiselt. Looge DNS-kirje, kui Google haldab teie domeeni.

 • Ostsite domeeni muu domeeni registraatori käest.    Kui ostsite oma domeeni mõnelt muult ettevõttelt, saate lugeda juhiseid muude populaarsete domeeni hostiteenuste pakkujate kohta.

Kasutajaid saate lisada ükshaaval või mitme kaupa samaaegselt. Kui lisate kasutajad, lisate neile ka litsentsid. Enne meilide migreerimist peab igal kasutajal olema postkast teenusekomplektis Office 365. Igal kasutajal peab olema ka litsents, mis sisaldab postkasti kasutamiseks Exchange Online’i lepingut.

NB!: Praeguseks olete kinnitanud, et domeen kuulub teile, ja loonud oma G Suite‘i kasutajad ja postkastid teenusekomplektis Office 365 oma kohandatud domeeniga. Nüüd sulgege viisard. Ärge alustage domeeni häälestamist enne, kui Gmaili postkastid on migreeritud teenusekomplekti Office 365. Häälestustoimingud viite lõpule 7. tööülesandes Gmaili marsruutimine otse teenusekomplekti Office 365.

Selle toimingu jaoks loote migreerimisfaili, mis sisaldab teenusekomplekti Office 365 migreeritavate Gmaili postkastide loendit. Kõige lihtsam on luua migreerimisfail Exceli abil, nii et kasutame neis juhistes Excelit. Kasutada saab versiooni Excel 2013, Excel 2010 ja Excel 2007.

Migreerimisfaili loomisel peate teadma kõigi nende Gmaili postkastide parooli, mida soovite migreerida. Eeldatavasti ei tea te kasutajate paroole, nii et tõenäoliselt peate migreerimisel määrama kõigile postkastidele ajutised paroolid (lähtestades paroolid). Paroolide lähtestamiseks peate olema G Suite‘i administraator.

Te ei pea kõiki Gmaili postkaste korraga migreerima. Saate seda teha pakettide kaupa. Ühte migreerimisfaili saate lisada kuni 50 000 postkasti (iga kasutaja jaoks üks rida). Faili maht võib olla kuni 10 MB.

 1. Logige oma administraatori kasutajanime ja -parooli abil G Suite‘i administraatorikonsooli sisse.

 2. Pärast sisselogimist valige Users (Kasutajad).

  Google’i halduskeskuse kasutajate loend.
 3. Valige kasutaja meiliaadressi kindlakstegemiseks kasutaja nimi. Pange tema aadress kirja.

  Google Appsi halduskeskuses olevad kasutajaandmed
 4. Logige sisse Office 365 halduskeskusesse ja valige Kasutajad > Aktiivsed kasutajad. Pidage silmas veergu Kasutajanimi. Sealset teavet läheb teil kohe varsti vaja. Hoidke ka Office 365 halduskeskuse aken avatud.

  Kasutajanime veerg Office 365 halduskeskuses
 5. Käivitage Excel.

 6. Kasutage Excelis loodava migreerimisfaili mallina järgmist kuvatõmmist. Alustage 1. real olevate pealkirjadega. Veenduge, et need vastaksid täpselt pildil esitatule ega sisaldaks tühikuid. Täpsed pealkirjanimed on:

  • EmailAddress lahtris A1;

  • UserName lahtris B1;

  • Password lahtris C1.

   Lahtri pealkirjad Exceli migreerimisfailis.
 7. Edasi sisestage iga migreeritava postkasti meiliaadress, kasutajanimi ja parool. Sisestage igale reale üks postkast.

  • Veerg A on Office 365 postkasti meiliaadressi veerg. Just see kuvatakse Office 365 halduskeskuse jaotise Kasutajad > Aktiivsed kasutajad veerus Kasutajanimi.

  • Veerg B on kasutaja Gmaili postkasti sisselogimisnime veerg (nt alberta@contoso.com).

  • Veerg C on kasutaja Gmaili postkasti rakenduseparooli veerg. Rakenduseparooli loomist kirjeldatakse artiklis G Suite’i postkastide migreerimine Office 365 halduskeskuse abil.

   Migreerimise täidetud näidisfail
 8. Salvestage fail CSV-failivormingus ja sulgege Excel.

  Kuvab Excelis suvandi Salvesta CSV-vormingus.

Gmaili postkastide edukaks migreerimiseks peab Office 365 Gmailiga ühenduse looma ja suhtlema. Office 365 kasutab selleks migreerimise lõpp-punkti. Migreerimise lõpp-punkt on tehniline termin, mis kirjeldab neid sätteid, mille abil luuakse postkastide migreerimiseks vajalik ühendus. Selle toiminguga loote migreerimise lõpp-punkti.

 1. Avage Exchange’i halduskeskus.

 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine > Rohkem Ikoon Rohkem > Migreerimise lõpp-punktid.

  Valige migreerimise lõpp-punkt.
 3. Uue migreerimise lõpp-punkti loomiseks valige Uus Ikoon Uus .

 4. Klõpsake lehel Valige migreerimise lõpp-punkti tüüp nuppu IMAP.

 5. Seadke lehel IMAP-i migratsiooni konfiguratsioon sätte IMAP-server väärtuseks imap.gmail.com ja jätke vaikesätted samaks.

 6. Klõpsake nuppu Edasi. Migreerimisteenus kasutab neid sätteid Gmaili süsteemiga loodava ühenduse kontrollimiseks. Kui ühendus toimib, avatakse leht Sisestage üldteave.

 7. Lehele Sisestage üldteave sisestage migreerimise lõpp-punkti nimi, nt Test5-endpoint. Jätke kaks ülejäänud välja tühjaks, et kasutada vaikeväärtusi.

  Migreerimise lõpp-punkti nimi.
 8. Migreerimise lõpp-punkti loomiseks klõpsake nuppu Uus.

Migreerimispakettide abil saate teenusekomplekti Office 365 migreerida korraga suure hulga Gmaili postkaste. Pakett koosneb nendest Gmaili postkastidest, mille loetlesite eelmises toimingus kirjeldatud migreerimisfailis.

Näpunäited: 

 • Mõistlik on toimingu katsetamiseks luua esmalt väheste postkastidega testmigreerimispakett.

 • Kasutage migreerimisfaile, millel on ühesugune arv ridu, ja käitage pakette sarnasel kellaajal. Võrrelge iga testpaketi kogukäitusaega. Nii saate hinnata, kui kaua võtab aega kõigi postkastide migreerimine, kui suur peaks olema migreerimispakett ja mitu üheaegset ühendust peaks lähtemeilisüsteem kasutama, et migreerimiskiirust ja Interneti läbilaskevõimet tasakaalustada.

 1. Office 365 halduskeskuses valige Halduskeskused > Exchange.

  Avage Exchange‘i halduskeskus.
 2. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 3. Valige Uus Ikoon Uus > Migreerimine Exchange Online’i.

  Valige Exchange Online'i migreerimine
 4. Valige IMAP-migreerimine > Edasi.

 5. Loodud migreerimisfaili määramiseks klõpsake lehel Valige kasutajad nuppu Sirvi. Kui olete migreerimisfaili valinud, kontrollib Office 365 migreerimisfaili, et veenduda järgmises.

  • See pole tühi.

  • Selles kasutatakse komaeraldusega vormingut.

  • Selles pole rohkem kui 50 000 rida.

  • Selle päisereal on nõutavad atribuudid.

  • Selle päisereal ja ülejäänud ridadel on ühesugune arv veerge.

  Kui mõni neist kontrollidest nurjub, kuvatakse tõrketeade, mis sisaldab tõrke põhjuse kirjeldust. Tõrke ilmnemise korral peate migreerimispaketi loomiseks migreerimisfaili parandama ja uuesti esitama.

 6. Kui Office 365 on migreerimisfaili valideerinud, kuvatakse migreeritavate Gmaili postkastide arvuna failis loetletud kasutajate arv.

  Uus migreerimispakett CSV-failiga
 7. Klõpsake nuppu Edasi.

 8. Valige lehel Määrake migreerimise lõpp-punkt eelmises etapis loodud migreerimise lõpp-punkt ja klõpsake nuppu Edasi.

 9. Aktsepteerige lehel IMAP-i migratsiooni konfiguratsioon vaikeväärtused ja klõpsake nuppu Edasi.

 10. Tippige lehel Teisalda konfiguratsioon olevale väljale migreerimispaketi nimi (tühikute või erimärkideta), nt Test5-migration. Migreerimispaketi vaikenimi on teie määratud migreerimisfaili nimi. Migreerimispaketi nimi kuvatakse pärast migreerimispaketi loomist migreerimise armatuurlaual olevas loendis.

  Samuti saate sisestada nende kaustade nimed, mille soovite migreerimisest välja jätta. Need võivad olla kaustad Ühiskasutuses, Rämpspost ja Kustutatud. Kui soovite lisada need kaustad välistatud üksuste loendisse, klõpsake nuppu Lisa Ikoon Lisa . Redigeerimisikooni Ikoon Lisa abil saate kaustanime muuta ja eemaldamisikooni Ikoon Eemalda abil kaustanime kustutada.

  Konfiguratsiooni dialoogi teisaldamine
 11. Klõpsake nuppu Edasi.

 12. Tehke lehel Paketi käivitamine järgmist.

  • Migreerimisaruannete koopia saatmiseks teistele kasutajatele klõpsake nuppu Sirvi. Migreerimisaruanded saadetakse teile vaikimisi meiliga. Migreerimisaruannetele pääsete juurde ka migreerimispaketi atribuutide lehe kaudu.

  • Valige Käivita pakett automaatselt > uus. Migreerimine algab kohe olekuga Sünkroonimine.

   Migreerimispaketi sünkroonimine

Märkus.: Kui olek Sünkroonimine kuvatakse pikka aega, võib Google olla läbilaskevõimet piiranud. Lisateavet leiate artiklist Läbilaskevõime piirangud.

Migreerimise lõpuleviimise kontrollimine

 • Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine. Veenduge, et migreerimise armatuurlaual oleks kuvatud soovitud pakett. Kui migreerimine on edukalt lõpule jõudnud, kuvatakse olek Sünkroonitud

 • Kui see toiming nurjus, otsige postkastiga seostatud olekuaruannetest tõrkeid ja kontrollige uuesti, kas teie migreerimisfaili veerus EmailAddress on õige Office 365 meiliaadress.

Postkastide teenusekomplekti Office 365 eduka migreerimise kontrollimine

 • Paluge migreeritud kasutajatel teha järgmist.

  • Avada Office 365 sisselogimisleht ning logida sisse oma kasutajanime ja ajutise parooliga.

  • Värskendada parooli ja määrata ajavöönd. Oluline on valida õige ajavöönd, et kalendri- ja meilisätted oleksid õiged.

  • Saata Outlook Web App avamisel mõnele teisele Office 365 kasutajale meilisõnum, et olla kindel, et kasutaja saab meilisõnumeid saata.

  • Valida Outlook ja kontrollida, et seal oleks olemas kasutaja meilisõnumid ja kaustad.

Kuigi see toiming on valikuline, aitab selle tegemine vältida meilisõnumite vastuvõtmise viivitust uutes Office 365 postkastides.

Kui inimesed väljastpoolt teie ettevõtet saadavad teile meilisõnumi, ei kontrolli nende meilisüsteemid alati, kuhu see meilisõnum saata. Selle asemel salvestavad nende süsteemid teie meilisüsteemi asukoha vastavalt teie DNS-serveri sättele, mida nimetatakse elueaväärtuseks (time-to-live – TTL). Kui muudate oma meilisüsteemi asukohta enne TTL-i aegumist, proovib saatja meilisüsteem saata meilisõnumi vanasse asukohta, enne kui see hakkab uurima, kas asukoht on muutunud. Seetõttu võivad meilisõnumid jõuda kohale viivitusega. Üks võimalus, kuidas saate seda vältida, on muuta oma DNS-serveritest ettevõttevälistesse serveritesse edastatava TLL-i väärtus väiksemaks. See tähendab, et teistes ettevõtetes värskendatakse teie meilisüsteemi asukohta tihedamini.

Kui määratud on näiteks 3600 sekundi (ühe tunni) pikkune vahemik, palutakse enamikus meilisüsteemides asukohta värskendada iga tunni tagant. Soovitame teil enne meili migreerimist määrata see intervall vähemalt sama väikseks. See säte annab kõigile teile meilisõnumeid edastavatele süsteemidele piisavalt aega muudatusi töödelda. Nii et kui lähete lõplikult üle teenusekomplektile Office 365, saate TTL-iks seada uuesti pikema vahemiku.

TTL-i sätet saate muuta oma meilisüsteemi meilivahetuskirje kaudu, mida nimetatakse ka MX-kirjeks. See asub teie avalikus DNS-is. Kui teil on mitu MX-kirjet, tuleb nende kõigi väärtuseks seada 3600 sekundit või väiksem arv.

Selle toimingu võite ka vahele jätta. Meilisõnumid võivad uutesse Office 365 postkastidesse jõuda viivitusega, kuid need ei jää saabumata.

Kui vajate DNS-i sätete konfigureerimisel abi, lugege teemat DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine.

Meilisüsteemid kasutavad meilisõnumite kohaletoimetamiskoha väljaselgitamiseks DNS-i kirjet nimega MX-kirje. Meili migreerimise protsessi ajal osutas teie MX-kirje teie Gmaili süsteemile. Nüüd, kui olete oma meili migreerinud rakendusse Office 365, on aeg seada oma MX-kirje osutama rakendusele Office 365. Kui olete MX-kirje nende juhiste järgi muutnud, toimetatakse teie kohandatud domeeni kuuluvatele kasutajatele saadetavad meilisõnumid Office 365 postkastidesse

Paljude DNS-i pakkujate jaoks on olemas MX-kirje muutmiseks oma juhised. Juhised leiate teemast DNS-i kirjete haldamise korral Office 365 jaoks DNS-i kirjete loomine. Kui teie DNS-i pakkujat pole seal loetletud või kui soovite saada üldisi juhiseid, on seal olemas ka MX-kirje üldjuhiseid. Juhised leiateteemast DNS-i kirjete loomine Office 365 jaoks mis tahes DNS-hostiteenuse pakkuja lehel.

 1. Logige teenusekomplekti Office 365 sisse oma töö- või koolikontoga.

 2. Valige Häälestus > Domeenid.

 3. Valige oma domeen ja klõpsake linki Lahenda probleemid.

  Olekuna kuvatakse Lahenda probleemid, kuna te peatasite viisardi poole pealt, et saaksite Gmaili meilisõnumid migreerida teenusekomplekti Office 365 enne MX-kirje vahetamist.

  Domeen, mida tuleb parandada
 4. Valige iga lisatava DNS-i kirje tüübi puhul Mida parandada? ning täitke kirjete lisamise juhised Office 365 teenuste jaoks.

 5. Pärast kõigi kirjete lisamist kuvatakse teade selle kohta, et domeen on õigesti häälestatud: Contoso.com on nüüd häälestatud. Midagi pole vaja teha.

Selleks, et teie klientide ja partnerite meilisüsteemid tunneksid muudetud MX-kirje ära, võib kuluda kuni 72 tundi. Enne Gmailiga sünkroonimise peatamiseks oodake vähemalt 72 tundi.

Viimase toimingu käigus värskendasite oma domeeni MX-kirje. Nüüd on aeg kontrollida, kas kogu meil marsruuditakse teenusekomplekti Office 365. Pärast kontrollimist saate kustutada migreerimispaketi ning peatada Gmaili ja Office 365 sünkroonimise. Enne seda tehke järgmist.

 • Veenduge, et kõik teie kasutajad kasutavad meiliteenusena ainult Office 365. Pärast migreerimispaketi kustutamist ei kopeerita Gmaili postkastidesse saadetavaid meilisõnumeid enam teenusekomplekti Office 365. See tähendab, et kasutajad ei saa neid meilisõnumeid kätte. Seega veenduge, et kõik kasutajad on uude süsteemi lisatud.

 • Enne migreerimispaketi kustutamist laske sel vähemalt 72 tundi töötada. Nii võite kindel olla kahes järgmisest asjas.

  • Teie Gmaili ja Office 365 postkastid on vähemalt korra sünkroonitud (neid sünkroonitakse kord päevas).

  • Teie klientide ja partnerite meilisüsteemid on tuvastanud teie MX-kirjed ja saadavad meilisõnumeid nüüd õigesti teie Office 365 postkastidesse.

Kui kustutate migreerimispaketi, kustutab migreerimisteenus kõik migreerimispaketiga seotud kirjed ja eemaldab need migreerimise armatuurlaualt.

Migreerimispaketi kustutamine

 1. Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine.

 2. Valige migreerimise armatuurlaual pakett ja klõpsake nuppu Kustuta.

Kuidas veenduda, et see toimis?

 • Valige Exchange’i halduskeskuses Adressaadid > Migreerimine. Veenduge, et migreerimispaketti pole enam migreerimise armatuurlaual.

Pärast meilisõnumite migreerimist saavad kasutajad oma Gmaili kalendri ja kontaktid Outlooki importida.

Saatke meile kommentaar

Kas sellest teabest oli abi? Kui jah, siis palun andke meile sellest lehe allservas teada. Kui neist juhistest ei piisanud ja teil on postkastide migreerimisega ikka probleeme, andke meile sellest teada ja me vaatame teie tagasiside põhjal oma juhised uuesti üle.

Seotud teemad

IMAP-migreerimine Office 365 halduskeskuses
IMAP-postkastide migreerimine teenusekomplekti Office 365
Võimalused meili migreerimiseks teenusekomplekti Office 365

Näpunäited IMAP-migreerimise optimeerimiseks

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×