Funktsioonid DStDev ja DStDevP

Funktsioonide DStDev ja DStDevP abil saate prognoosida täpsustatud kirjete kogumis (domeenis) oleva väärtuste kogumi standardhälvet. Kasutage funktsioone DStDev ja DStDevP moodulis Visual Basic for Application (VBA), makros, päringuavaldises või vormil või aruandel olevas arvutatud juhtelemendis.

Funktsiooni DStDevP saate kasutada populatsiooni ja funktsiooni DStDev populatsioonivalimi hindamiseks.

Saate funktsiooni DStDev abil arvutada näiteks mõne mooduli korral standardhälbe õpilaste testitulemuste lõikes.

Süntaks

DStDev ( expr , domain [, criteria] )

DStDevP ( expr , domain [, criteria] )

Funktsioonide DStDev ja DStDevP argumendid on järgmised.

Argument

Kirjeldus

expr

Nõutav. Avaldis, mis tuvastab arvvälju, mille põhjal soovite leida standardhälbe. Stringavaldis võib tabelivälja või päringu tuvastada. Selleks võib olla ka avaldis, mis arvutab selle välja andmeid. Avaldisse saate lisada tabelis oleva välja nime, vormis oleva juhtelemendi, konstandi või funktsiooni. Kui avaldis sisaldab funktsiooni, siis saab see olla kas sisseehitatud või kasutajamääratletud, mitte mõne muu domeeni liitväärtus või SQL-i liitväärtuse funktsioon.

domain

Nõutav. Stringavaldis, mis tuvastab domeeni moodustavat kirjete kogumi. See võib olla tabeli nimi või päringu nimi, mis kuulub parameetreid mitte vajavale päringule.

criteria

Valikuline. Stringavaldis, mida kasutatakse selleks, et piirata andmevahemikku, millel rakendatakse funktsiooni DStDev või DStDevP. Näiteks SQL-i avaldises on kriteeriumid tihti võrdväärsed WHERE-klausliga, ilma sõnata WHERE. Kui kriteeriumid ära jäetakse, võtavad funktsioonid DStDev ja DStDevPavaldise arvutamisel arvesse kogu domeeni. Kriteeriumide väljad peavad kattuma argumendi domeeni väljadega, muidu tagastavad funktsioonid DStDev ja DStDevP väärtuse Null.


Kommentaarid

Kui domeen osutab vähem kui kahele kirjele või vähem kui kaks kirjet täidavad kriteeriumide tingimusi, tagastavad funktsioonid DStDev ja DStDevP vastuseks nullväärtuse, mis tähendab, et standardhälvet pole võimalik arvutada.

Hoolimata sellest, kas kasutate funktsiooni DStDev või DStDevP makros, moodulis, päringuavaldises või arvutatud juhtelemendis, peate moodustama argumendi kriteeriumid hoolikalt, et veenduda hinnangu korrektsuses.

Funktsiooni DStDev ja DStDevP saab kasutada vastava päringu kriteeriumide real kriteeriumide määramiseks. Näiteks saate luua tellimuste ja toodete tabeli päringu, et kuvada tooted, mille veokulu on alla keskmise, ning ka veokulude standardhälbe. Välja „Veokulu“ all olev kriteeriumireal oleks järgmine avaldis.

>(DStDev("[Freight]", "Orders") + DAvg("[Freight]", "Orders"))

Funktsiooni DStDev ja DStDevP saab kasutada päringus arvutusliku välja avaldises või värskenduspäringus uue väärtuse real.

Märkus.: Saate kasutada kas funktsioone DStDev ja DStDevP või funktsioone StDev ja StDevP kokkuvõttepäringus olevas arvutatud välja avaldises. Kui kasutate funktsiooni DStDev või DStDevP, arvutatakse väärtused enne andmete rühmitamist. Kui kasutate funktsiooni StDev või StDevP, hinnatakse andmeid, mis on rühmitatud enne väljaavaldise väärtusi.

Funktsiooni DStDev jaDStDevP saate kasutada arvutuslikus juhtelemendis, kui soovite määrata piiritlevad kriteeriumid andmevahemikule, millele funktsiooni rakendate. Näiteks Californiasse tarnitavate tellimuste standardhälbe kuvamiseks määrake tekstivälja atribuut ControlSource järgmise avaldise korral.

=DStDev("[Freight]", "Orders", "[ShipRegion] = 'CA'")

Kui soovite leida lihtsalt standardhälvet kõigi kirjete lõikes avaldises domeen, saate kasutada funktsiooni StDev või StDevP.

näpunäide

Kui avaldise aluseks oleva välja andmetüüp on arvuline, tagastavad funktsioonid DStDev ja DStDevP topelttäpsusega arvu. Kui kasutate funktsioone DStDev ja DStDevP arvutuslikus juhtelemendis, lisage jõudluse parandamiseks andmetüübi teisendamise funktsioon.

Märkus.: Domeeni kirjete salvestamata muudatusi ei lisata, kui kasutate neid funktsioone. Kui soovite, et funktsioon DStDev või DStDevP põhineks muudetud väärtustel, peate esmalt muudatused salvestama klõpsates menüü Andmed jaotises Kirjed nuppu Salvesta kirje, viies fookuse muule kirjele või kasutades funktsiooni Värskendamine.

Näide

Märkus.: Järgmised näited kujutavad selle funktsiooni kasutamist rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) moodulis. Lisateabe saamiseks VBA-ga töötamise kohta valige välja Otsing kõrval kuvatavast ripploendist väärtus Tootearendusmaterjal ja sisestage otsinguväljale üks või mitu sõna.

Järgmises näites leitakse populatsiooni ja populatsioonivalimi prognoositav standardhälve Ühendkuningriiki saadetavate tellimuste kohta. Domeen on tabel Tellimused. Argumendiga criteria piiratakse kirjete kogumit nendega, kus väärtus ShipCountryRegion võrdub väärtusega UK.

Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
' Sample estimate.
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")
' Population estimate.
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = 'UK'")

Järgmises näites arvutatakse samad prognoosid muutuja strCountryRegion abil argumendis criteria. Pange tähele, et ülakomasid (') lisatakse stringavaldisele, et stringide ühendamise ajal oleks stringliteraal UK ümbritsetud ülakomadega.

Dim strCountryRegion As String
Dim dblX As Double
Dim dblY As Double
strCountryRegion = "UK"
dblX = DStDev("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
dblY = DStDevP("[Freight]", "Orders", _
"[ShipCountryRegion] = '" & strCountryRegion & "'")
Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×