Funktsioon Format

Tagastatakse andmetüüp Variant (String), mis sisaldab vastavalt vormingu avaldises sisaldunud juhistele vormindatud avaldist.

Hoiatus    Selle funktsiooni kasutamisega on probleeme. Mõne kalendriaasta viimase esmaspäeva saab tagastada nädalaks 53, kui see peaks olema 1 nädal. Lisateavet ja vastukaalu leiate teemast funktsioonide vorming või DatePart tagastamine aasta viimase esmaspäeva jaoks.

Vt näited

Süntaks

Format( avaldis [, vorming ] [, nädalaalguspäev ] [, aastaesimenenädal ] )

Funktsiooni Format süntaks sisaldab järgmisi argumente.

Argument

Kirjeldus

avaldis

Nõutav. Mis tahes sobiv avaldis.

format

– valikuline. Sobiv nimetatud või kasutaja määratletud vormingu avaldis.

firstdayofweek

– valikuline. konstant, mis määrab nädala esimese päeva.

firstweekofyear

Valikuline. Konstant, mis määratleb aasta esimese nädala.


Sätted

Argument Vorming saab kasutada mitmesuguseid sätteid olenevalt Avaldise argumendist andmetüüp. Sobivate vorminguavaldiste kohta leiate lisateavet järgnevas tabelis loetletud artiklitest.

Seda andmetüüpi kasutavate avaldiste kohta...

Lugege artiklit

Kõik tüübid

Atribuut Format

Kuupäev/kellaaeg

Kuupäeva ja kellaaja välja vormindamine

Arv

Arvu või valuuta välja vormindamine

Tekst ja memo

Tekstivälja vormindamine

Jah/ei

Atribuut Format - andmetüüp jah/ei


Argumendil firstdayofweek on järgmised sätted.

Konstant

Väärtus

Kirjeldus

vbUseSystem

0

Kasutage NLS API sätet.

VbSunday

1

Pühapäev (vaikeväärtus)

vbMonday

2

Esmaspäev

vbTuesday

3

Teisipäev

vbWednesday

4

Kolmapäev

vbThursday

5

Neljapäev

vbFriday

6

Reede

vbSaturday

7

Laupäev


Argumendil firstweekofyear on järgmised sätted.

Konstant

Väärtus

Kirjeldus

vbUseSystem

0

Kasutage NLS API sätet.

vbFirstJan1

1

Alustage 1. jaanuari nädalast (vaikeväärtus).

vbFirstFourDays

2

Alustage esimesest nädalast, millel on aastas vähemalt neli päeva.

vbFirstFullWeek

3

Alustage aasta esimesest täisnädalast.


Märkused

Vormindamine

Tegevus

Arvud

Kasutage eelmääratletud arvuvorminguid või looge kasutaja määratletud arvuvormingud.

Kuupäevad ja kellaajad

Kasutage eelmääratletud kuupäeva/kellaaja vorminguid või looge kasutaja määratletud kuupäeva/kellaaja vorminguid.

Kuupäeva ja kellaaja arvusarjad

Kasutage kuupäeva ja kellaaja vorminguid või arvuvorminguid.

Stringid

Looge kasutaja määratletud stringivormingud.


Kui proovite vormindada arvu vormingut määramata, pakubVorming funktsiooni Str sarnast funktsionaalsust, kuigi see on rahvusvaheliselt teadlik. Kuid vormingud , mis on vormindatud stringide, ei sisalda väärtust märgiks ette nähtud tühikut. need, mis on teisendatud kasutades Str , säilitavad pearuumi.

Kui vormindate mitte-lokaliseeritud numbrilist stringi, peaksite soovitud ilme saamiseks kasutama kasutaja määratletud arvuvormingut.

Märkus.: Kui kausta Kalender atribuudisäte on gregoriuse kalender ja argument vorming määrab kuupäevavormingu, peab sisestatud avaldis olema gregoriuse vormingus. Kui Visual Basicu kausta Kalender atribuudisäte on hijri kalender, peab sisestatud avaldis olema hijri vormingus.

Kui kalender on Gregoriuse kalender, ei muudeta vormingu avaldise sümbolid tähendust. Kui kalender on Hijri, on kõikidel kuupäevavormingu sümbolitel (nt dddd, Mmmm, aaaa) sama tähendus, kuid see rakendub Hijri kalendrile. Vorminda sümbolid jäävad inglise keelde; teksti kuvamisel kuvatavad sümbolid (nt AM ja PM) kuvavad selle sümboliga seostatud stringi (inglise või Araabia). Teatud sümbolite vahemik muutub, kui kalender on Hijri.

Sümbol

Vahemik

d

1-30

dd

1-30

ww

1-51

mmm

Kuvatakse kuude täisnimed (hijri kalendri kuunimedel pole lühendeid).

y

1-355

yyyy

100-9666

Näited

Funktsiooni Format kasutamine avaldises    Funktsiooni Format saate kasutada kõikjal, kus saate kasutada avaldisi. Näiteks saate seda kasutada päringu väljapseudonüümi osana või vormi või aruande tekstivälja atribuudis Juhtelemendi allikas. Järgmises näites iseloomustatakse avaldist, mida saaksite kasutada aruande atribuudis Filter, et piirata eelmise nädala kirjete väljundit.

Format([Date],"ww")=Format(Now(),"ww")-1

Selle näites on aruande kirjeallika nimeks Date (Kuupäev), mis sisaldab iga aruandes kasutatava kindla kirje muutmise kuupäeva. Aruande käivitamisel filtreeritakse selle tulemid ja kuvatakse ainult need kirjed, kus välja Kuupäeva (Format([Date],"ww")) väärtusele vastav nädal on võrdne eelmise nädalaga (Format(Now(),"ww")-1).

Funktsiooni Format kasutamine VBA-koodis    

Märkus.: Järgmised näited kujutavad selle funktsiooni kasutamist rakenduse Visual Basic for Applications (VBA) moodulis. Lisateabe saamiseks VBA-ga töötamise kohta valige välja Otsing kõrval kuvatavast ripploendist väärtus Tootearendusmaterjal ja sisestage otsinguväljale üks või mitu sõna.

Järgnevas näites kuvatakse funktsiooni Format erinevaid kasutusvõimalusi väärtuste vormindamiseks, kasutades nii nimetatud vorminguid kui ka kasutaja määratletud vorminguid. Kuupäevaeraldaja (/), kellaajaeraldaja (:) ja AM/PM kirjutusviis vormindatud väljundi tegelikul kuvamisel teie süsteemis sõltub arvuti asukohasätetest, kus kood töötab. Kui kellaajad ja kuupäevad kuvatakse arenduskeskkonnas, kasutatakse koodi asukoha lühikest kellaajavormingut ja lühikest kuupäevavormingut. Kui kuvatakse töötava koodi järgi, kasutatakse süsteemi asukoha lühikest kellaajavormingut ja lühikest kuupäevavormingut, mis võivad erineda koodi asukoha sätetest. Selles näites võetakse aluseks USA- Inglise asukohasäte.

MyTime ja MyDate kuvatakse arenduskeskkonnas, kasutades praeguse süsteemi lühikest kellaajasätet ja lühikest kuupäevasätet.

Dim MyTime, MyDate, MyStr
MyTime = #17:04:23#
MyDate = #January 27, 1993#
' Returns current system time in the system-defined long time format.
MyStr = Format(Time, "Long Time")
' Returns current system date in the system-defined long date format.
MyStr = Format(Date, "Long Date")
MyStr = Format(MyTime, "h:m:s") ' Returns "17:4:23".
MyStr = Format(MyTime, "hh:mm:ss AMPM") ' Returns "05:04:23 PM".
MyStr = Format(MyDate, "dddd, mmm d yyyy") ' Returns "Wednesday,
' Jan 27 1993".
' If format is not supplied, a string is returned.
MyStr = Format(23) ' Returns "23".
' User-defined formats.
MyStr = Format(5459.4, "##,##0.00") ' Returns "5,459.40".
MyStr = Format(334.9, "###0.00") ' Returns "334.90".
MyStr = Format(5, "0.00%") ' Returns "500.00%".
MyStr = Format("HELLO", "<") ' Returns "hello".
MyStr = Format("This is it", ">") ' Returns "THIS IS IT".


Funktsiooni Format kasutamine nullpikkusega stringide puhul

Versioonis Microsoft Access 2.0 ja varasemates saaksite funktsiooni Format kasutada tagastamaks ühe väärtuse nullpikkusega stringi jaoks ja teise väärtuse jaoks. Näiteks saaksite sobiva stringiväärtuse tagastamiseks koodist kasutada koos funktsiooniga Format järgmist vorminguavaldist.

Dim varX As Variant
Dim varStrX As Variant
' Assign some value to varStrX and pass to Format function.
varX = Format(varStrX, "@;ZLS;Null")

Versiooni Microsoft Access 97 ja hilisemate puhul peate juhtumit Tühiväärtus eraldi testima ja seejärel tagastama vastavalt tulemusele sobiva väärtuse. Näiteks saaksite avaldises koos funktsiooniga Format kasutada järgmist IIf-funktsiooni.

varX = IIf(IsNull(varStrX),"Null", Format(varStrX, "@;ZLS"))

See muudatus rakendub ainult siis, kui kasutate stringi vormindamiseks funktsiooni Format, sõltumata sellest, kas see on nullpikkusega string või null-väärtus. Muud funktsiooniga Format kasutatavad vorminguavaldised töötavad samamoodi, nagu eelmistes versioonides.

Andmebaasi teisendamisel versioonist Microsoft Access 2.0 ja varasematest versiooni Microsoft Access 2002 või hilisemasse peate juhtumi Tühiväärtus testimiseks muutma koodi.

Vt ka

Stringifunktsioonid ja nende kasutamine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×