Fookustatud sisendkausta konfigureerimine kõigi asutuse töötajate jaoks

Kaasautorid: Diane Faigel
Viimati muudetud 27. veebruaril 2017

Unustasin Office‘iga kasutatava konto kasutajanime või parooli.

Kui vastutate KÕIGI ettevõtte kasutajate meilipõhimõtete seadistamise eest, on see artikkel mõeldud just teile! Artiklis selgitatakse ettevõtte raames fookustatud sisendkausta sisse- ja väljalülitamist ning vastatakse küsimustele selle kohta, kuidas on seotud fookustatud sisendkaust ja tarbetu meil.

Kui soovite oma fookustatud sisendkausta välja lülitada, vaadake teemat Fookustatud sisendkausta väljalülitamine (inglise keeles).

Kui tahate veenduda, et kasutajad saavad ärispetsiifilisi meilisõnumeid näiteks personaliosakonnast või raamatupidamisosakonnast, saate fookustatud meilikasti seadistada nii, et need sõnumid jõuavad fookustatud vaatesse. Samuti saate kontrollida, kas teie organisatsiooni kasutajad näevad oma meilikaustas fookustatud sisendkausta.

Fookustatud sisendkausta teie ettevõtte jaoks sisse või välja lülitamine

PowerShelli abil saate fookustatud sisendkausta ettevõtte töötajate jaoks sisse ja välja lülitada. Kas soovite seda teha Office 365 halduskeskuse kaudu? Andke sellest meie spetsialistidele teada. Hääletage siin!.

Fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks toimige järgmiselt.

Selles PowerShelli näites lülitatakse fookustatud sisendkaust teie ettevõtte jaoks välja. Kasutajad pääsevad funktsioonile ikka juurde. Soovi korral saavad nad fookustatud sisendkausta klientrakendustes siiski lubada.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate teema Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused jaotisest „Transpordireeglid“.

 3. Käivitage cmdlet-käsk Get-OrganizationConfig.

  Get-OrganizationConfig
 4. Praeguse sätte kontrollimiseks otsige üles atribuut FocusedInboxOn.

  PowerShelli vastus fookustatud sisendkausta oleku kohta.

 5. Käivitage fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $false
 6. Käivitage uuesti käsk Get-OrganizationConfig ja näete, et sätte FocusedInboxOn jaoks kuvatakse väärtus $false, mis tähendab, et fookustatud sisendkaust on väljalülitatud.

Fookustatud sisendkausta sisselülitamiseks toimige järgmiselt.

 • Ülalkirjeldatud 5. toimingus käivitage fookustatud sisendkausta sisselülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-OrganizationConfig -FocusedInboxOn $true

Mida kuvatakse kasutajatele pärast fookustatud sisendkausta sisselülitamist?

Kasutajatele kuvatakse vaade „Fookustatud“ alles pärast seda, kui nad on Outlooki sulgenud ja taaskäivitanud. Outlooki taaskäivitamisel kuvatakse Outlooki kasutajaliideses näpunäide, andes võimaluse kasutada uut fookustatud sisendkausta.

Fookustatud sisendkausta pilt, mis avaneb kasutajale Outlooki veebirakenduse esmakordsel avamisel.

Kui lähete tarbetu meili funktsioonilt üle fookustatud sisendkaustale, saavad kasutajad valida, kas funktsioon lubada („Proovi seda“) või sellest loobuda. Kui kasutajal on mitu (toetatud) klientrakendust, saab ta fookustatud sisendkausta igas seadmes eraldi lubada või keelata. Näpunäide näeb välja selline:

Pilt kasutajatele kättesaadavaks tehtud Fookustatud sisendkaustast ja taasavatud Outlookist.

Kui kasutaja otsustab fookustatud sisendkausta kasutusele võtta, lülitatakse tarbetu meili funktsioon automaatselt välja. Tarbetu meili kaust teisendatakse tavakaustaks, mille kasutaja saab ümber nimetada või kustutada.

Fookustatud sisendkausta sisse- või väljalülitamine teatud kasutajate jaoks

Selles näites lülitatakse fookustatud sisendkaust Contoso ettevõtte töötaja Tim Matthewsi jaoks välja. See toiming siiski ei blokeeri tema jaoks seda funktsiooni: soovi korral saab ta fookustatud sisendkausta igas oma klientrakenduses järjest jälle sisse lülitada.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate jaotise „Transpordireeglid“ teemast Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused.

 3. Käivitage cmdlet-käsk Get-FocusedInbox.

  Get-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com>
 4. Praeguse sätte kontrollimiseks otsige üles atribuut FocusedInboxOn.

  PowerShelli vastus fookustatud sisendkausta oleku kohta.

 5. Käivitage fookustatud sisendkausta väljalülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $false
 6. VÕI käivitage selle sisselülitamiseks järgmine cmdlet-käsk.

  Set-FocusedInbox -Identity <tim@contoso.com> -FocusedInboxOn $true

Kasutage kasutajaliidest, et luua kõigi kasutajate jaoks transpordireegel meilisõnumite toimetamiseks fookustatud vaatesse.

 1. Avage Office 365 halduskeskuse avamiseks klõpsake siin. .

  Avage Office 365 halduskeskus.

  Avage Office 365 halduskeskus.

 2. Liikuge jaotisesse Halduskeskused > Exchange.

 3. Liikuge Exchange’i halduskeskuses suvandile Meilivoog > Reeglid. Klõpsake nuppu Kuvatõmmis: EAC ikoon Lisa ja valige seejärel suvand Loo uus reegel....

 4. Kui olete uue reegli loomise lõpetanud, klõpsake reegli käivitamiseks suvandile Salvesta.

  Järgmisel pildil kujutatud näites edastatakse fookustatud sisendkausta kõik sõnumid, mille teema on „Personaliosakond“.

Kuvatõmmis: uue fookustatud sisendkausta reegli loomine ja salvestamine

Kasutage PowerShelli, et luua kasutajate jaoks transpordireegel meilisõnumite toimetamiseks fookustatud vaatesse.

 1. Exchange Online’iga ühenduse loomine Remote PowerShelli kaudu

 2. Selle toimingu või nende toimingute jaoks peavad teil olema vajalikud õigused. Ülevaate sellest, mis õiguseid te vajate, leiate teema Sõnumiside poliitika ja vastavusõigused jaotisest „Transpordireeglid“.

 3. Käivitage kõigi personaliosakonna sõnumite teisaldamiseks (näiteks fookustatud sisendkausta) järgmine käsk.

  New-TransportRule -Name <name_of_the_rule> -SubjectContainsWords "Human Resources" -SetHeaderName "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" -SetHeaderValue "true"

  NB!: 

  • Selles näites on nii "X-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox" kui ka "tõene" tõstutundlik.

  • Fookustatud sisendkaust järgib X-päist, mis möödub tarbetu meili kaustast, niiet kui kasutate seda seadet tarbetu meili kasutas, kasutatakse seda ka fookustatud sisendkaustas.

  Üksikasjalikku teavet süntaksi ja parameetrite kohta leiate teemast New-TransportRule.

Kuidas veenduda, et see toimis?

Selleks, et näha millised meilisõnumid jõuavad fookustatud sisendkausta transpordireegli erandi tõttu sisendkausta, saate kontrollida meilisõnumi päist. Valige oma ettevõtte meilikastist meilisõnum, millele kehtib fookustatud sisendkausta transpordireegel. Vaadake sõnumile märgitud päiseid, ning peaksite nägema päistX-MS-Exchange-Organization-BypassFocusedInbox: true. See tähendab, et erand ei tööta. Vaadake teemat Interneti päisete teabe kuvamine meilisõnumi puhul, kui soovite saada lisateavet päiseteabe leidmise kohta.

Tarbetu meili funktsiooni sisse- või väljalülitamine

Oleme saanud teateid selle kohta, et tarbetu meili funktsioon mõnel kasutajal enam ei tööta. Sel juhul saate selle kindlate kasutajate jaoks uuesti lubada. Lugege artiklit Tarbetu meili funktsiooni konfigureerimine oma asutuse jaoks.

Fookustatud sisendkausta KKK

Siit leiate vastused fookustatud sisendkausta puudutavate korduma kippuvatele küsimustele. Kui te ei leia oma küsimusele vastust, andke meile sellest kommentaari lisamise teel teada ning lisame selle nimistusse.

Viimati värskendatud 12. detsember 2017

Kas saan kontrollida, kuidas ma oma ettevõttes funktsiooni „Fookustatud sisendkaust“ kättesaadavaks teen?

Jah. Fookustatud sisendkausta saate sisse või välja lülitada nii kogu ettevõtte kui ka konkreetsete kasutajate jaoks. Lugege ülalpool lähemalt.

Kas fookustatud sisendkausta funktsioon on saadaval AINULT Office 2016 klientidele?

Jah, see mõjutab üksnes neid kasutajad, kellel on Office 2016. Funktsiooni ei tehta Outlook 2013 ja vanemates versioonides tagasiulatuvalt kättesaadavaks.

Kui kaua kulub aega Outlooki fookustatud sisendkausta muudatuste jõustumiseks?

Fookustatud sisendkausta sisse- või väljalülitamisel jõustuvad sätted siis, kui kasutajad Outlooki sulgevad ja uuesti avavad.

Mis juhtub tarbetu meili funktsiooniga, kui lülitan sisse fookustatud sisendkausta?

Pärast üleminekut ei toimetata enam vähem lugemist või vastamist vajavaid sõnumeid kausta „Tarbetu“. Selle asemel jaotatakse meilisõnumid teie postkastis vahekaartidele „Fookustatud“ ja „Muu“. Kuna fookustatud sisendkausta funktsioon kasutab sama algoritmi, mis teisaldas sõnumeid kausta „Tarbetu“, teisaldatakse varem kausta „Tarbetu“ toimetatud sõnumid nüüd vahekaardile „Muu“. Kõik sõnumid, mis juba olid teie kaustas „Tarbetu“, jäävad sinna seni, kuni otsustate need kustutada või teisaldada.

Vaadake seda postitust, Tony Redmond, Microsoft MVP: Kuidas fookustatud sisendkausta funktsioon asendab rakenduses Office 365 tarbetu meili funktsiooni.

Kas ma saan tarbetu meili funktsioonis hoida kasutajaid? Mida Microsoft soovitab, kui võrrelda omavahel tarbetu meili funktsiooni ja fookustatud sisendkausta kasutamist?

Jah, te saate kasutajatele jätta võimaluse kasutada tarbetu meili funktsiooni ning keelata fookustatud sisendkausta, kuid tarbetu meili funktsioon asendatakse viimaks siiski täielikult fookustatud sisendkausta funktsiooniga, mistõttu soovitab Microsoft kohe sellele üle minna. Lisateavet selle kohta, millal kasutada Exchange Online‘is kausta „Tarbetu“, leiate sellest ajaveebipostitusest. Fookustatud sisendkausta värskendus ja meie plaanid kaustaga „Tarbetu“ (inglise keeles).

Kas ma peaksin oma lõppkasutajatele keelama tarbetu meili funktsiooni, kui viime kõik üle fookustatud sisendkaustale?

Ei. Tarbetu meili funktsiooni saab postkasti jaoks välja lülitada ainult cmdlet-käsu SetClutter käivitamise teel. Kui te seda teete, näeb postkasti omanik sõnumeid, mis suunati eelnevalt ümber tarbetu meili kausta, sisendkaustas ning nad peavad oma sõnumid läbi töötama seni, kuni nende klientrakendus on värskendatud versioonile, mis toetab fookustatud sisendkausta. Seetõttu on targem tarbetu meili funktsiooni enne uuendatud klientrakendused saadavale tulemist mitte keelata.

Miks on fookustatud sisendkausta haldamiseks kaks erinevat cmdlet-käsku?

Fookustatud sisendkaustaga on seotud kaks olekut.

 • Organisatsioonitase: Fookustatud sisendkausta olek ja seostatud viimase värskenduse ajatempel.

 • Postkastitase: Fookustatud sisendkausta olek ja seostatud viimase värskenduse ajatempel

Kuidas otsustatakse rakenduse Outlook puhul kuvada fookustatud sisendkausta kogemust nende kahe olekuga?

Outlook otsustab keskkonna kuvamise üle, valides uusima ajatempliga cmdlet-käsu. Vaikimisi on mõlemad ajatempleid väärtusel "null" ja sellisel juhul on funktsioon lubatud.

Miks ei tagasta cmdlet-käsk Get-FocusedInbox väärtust „tõene“, kui olen fookustatud sisendkausta oma ettevõtte jaoks välja lülitanud?

Fookustatud sisendkausta juhtimiseks on kaks cmdlet-käsku. Käivitades postkastikäsu Get-FocusedInbox, tagastatakse postkasti taseme olek. Outlooki keskkond valitakse sõltuvalt sellest, millise cmdlet-käsu olekut viimati muudeti.

Kas saan kasutada skripti, et näha, kes on lülitanud sisse fookustatud sisendkausta?

Ei, seda ülesehitus ei võimalda. Fookustatud sisendkausta lubamine on kliendipoolne säte, cmdlet-käsuga saate vaid kindlaks teha selle, kas kasutaja meilipostkast on kliendifunktsiooni jaoks vastav. Seda on võimalik samal ajal ühe kliendirakenduse jaoks võimaldada ja teise jaoks keelata (näiteks võimaldada Outlooki töölauaversiooni ja Outlooki mobiilirakenduse jaoks, kuid keelata Outlooki veebirakenduse jaoks).

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×