Failimanuse juhtelemendi lisamine

Kui soovite, et kasutajad saaksid Microsoft Office InfoPathi vormile faile lisada, võite vormimallil kasutada failimanuse juhtelementi. Kasutajad saavad selle juhtelemendi abil manustada vormile faile, mis seejärel kodeeritakse ja salvestatakse koos vormi andmetega.

Selle artikli teemad

Failimanuse juhtelemendi kasutamine

Kasutaja kogemused

Failimanuse juhtelemendi lisamine

Turvalisus

Failimanuse juhtelemendi kasutamine

Failimanuse juhtelemendi võimalikud kasutusviisid

 • Kasutajad saavad vormile manustada dokumente, töölehti ja muud tüüpi faile.

 • Vormimallile saab manustada faile (nt vormimalli kohta täiendavat teavet sisaldavaid faile).

 • Saate kasutada mõnest andmebaasist või muust välisest andmeallikast pärinevaid binaarfailfaile.

Järgmises näites on InfoPathi vormile manustatud Microsoft Office Word 2007 dokument. Dokument sisaldab üksikasjalikku teavet rahvusvahelise müüginõupidamise päevakorra kohta.

file attached to form via file attachment control

Vaikimisi saavad kasutajad failimanuse juhtelemendiga manustatud faile sirvida, kustutada ja asendada. Kasutajad saavad vormile manustada kõikvõimalikke faile, v.a potentsiaalselt ohtlikke faile, mis võivad sisaldada viirusi (nt BAT- või EXE-failid). Soovi korral saate täpsemalt määrata, millist tüüpi faile kasutajad tohivad teie vormile failimanuse juhtelemendi abil manustada.

Seostuvad juhtelemendid

InfoPath sisaldab ka muid failimanuse juhtelementidega sarnaseid juhtelemente, mis aga täidavad erinevat otstarvet. Järgmise loendi abil saate otsustada, milline neist juhtelementidest sobib teie vormimalli jaoks kõige paremini.

Pildi juhtelement.    Sarnaselt failimanuse juhtelemendiga võimaldab pildi juhtelement kasutajal vormil faile sirvida, kustutada ja asendada. Erinevus on selles, et pildi juhtelemendi abil saab lisada üksnes pildifaile, manusfaili juhtelement aga võimaldab manustada suvalist tüüpi faile (sh pildifaile). Mõlemad juhtelemendid kasutavad base64-andmetüüpi, mida kasutatakse binaarfailide talletamiseks ja kuvamiseks kodeerimiseks ja dekodeerimiseks.

Hüperlink.    Kui te ei soovi anda kasutajatele luba faile vormidele manustada (see võib vormi failimahtu suurendada), võite vormimallil kasutada hüperlingi juhtelementi, mis võimaldab kasutajal lisada vormi soovitud faili lingi.

Lehe algusesse

Kasutaja kogemused

Sõltuvalt failimanuse juhtelemendi jaoks määratud suvanditest saavad kasutajad lisada faili tühja failimanuse juhtelementi või asendada juba olemasoleva manusfaili. Kummalgi juhul peab kasutaja faili otsimiseks klõpsama failimanuse juhtelementi. Dialoogiboksi Faili manustamine kuvamisel saab kasutaja soovitud faili sirvides üles otsida.

Vajadusel saate täpselt määrata, millist tüüpi faile kasutajad tohivad failimanuse juhtelemendi abil lisada. Pärast lubatud failitüüpide määramist peidab InfoPath dialoogiboksis Faili manustamine automaatselt kõik toetuseta failitüübid. Kui otsustate lubada näiteks ainult TXT-failide manustamist, on .docx, .pptx ja muud failitüübid dialoogiboksis peidetud ka siis, kui kaust sisaldab seda tüüpi faile.

Kui kasutaja proovib lisada mõnda potentsiaalselt ohtlikku tüüpi faili (nt täitmisfaili (.exe)), kuvatakse turbeteatis, mis teavitab neid seda tüüpi failide potentsiaalsest ohtlikkusest ja tõkestab faili vormile manustamise. InfoPath blokeerib sellised mitteturvalised failitüübid vaikimisi. Mitteturvaliste failide kohta leiate lisateavet selle artikli jaotisest Turvalisus.

Lehe algusesse

Failimanuse juhtelemendi lisamine

Failimanuse juhtelemendi lisamine sõltub sellest, kas kujundate uut tühja vormimalli või olete vormimalli kujundamisel aluseks võtnud mõne andmebaasi või muu välise andmeallika.

Järgmisel joonisel on kujutatud failimanuse juhtelement kujundusrežiim valitud kujul.

File attachment control selected in design mode

Juhtelemendid võivad olla köidetud või köitmata. Kui juhtelement on köidetud, on see ühendatud andmeallika välja või rühmaga, nii et juhtelementi sisestatavad andmed salvestatakse aluseks olevasse vormifaili (.xml). Kui juhtelement on köitmata, pole see mingi välja või rühmaga ühendatud ning juhtelementi sisestavaid andmeid ei salvestata. Kui valite juhtelemendi või liigutate üle selle kursorit, kuvatakse juhtelemendi ülemises vasakus nurgas tekst ja köitmise ikoon. Tekst viitab rühmale või väljale, millega juhtelement on andmeallikas köidetud. Ikoon näitab, kas juhtelement on selle rühma või väljaga õigesti köidetud. Kui köitmine on veatu, on ikoon roheline. Kui midagi on valesti, on ikoon sinine või punane.

Vormimalli andmeallikas koosneb väljadest ja rühmadest, mis kuvatakse tööpaani Andmeallikas hierarhilises vaates. Failimanuse juhtelemendid on alati seotud väli, mille andmetüüp on Pilt või Manusfail (base64). Järgmises näites on vormimalli failimanuse juhtelement seotud tööpaani Andmeallikas väljaga arutelumanus.

Relationship between file attachment control on form template and corresponding field in data source

Failimanuse juhtelemendi lisamine uude tühja vormimalli

Uue tühja vormimalli kujundamisel on tööpaani Juhtelemendid märkeruut Loo andmeallikas automaatselt vaikimisi täidetud. See võimaldab InfoPathil luua automaatselt andmeallikas välju ja rühmi siis, kui te vormimallile juhtelemente lisate. Neid välju ja rühmi tähistavad tööpaanil Andmeallikas kausta- ja failiikoonid.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Manusfail.

 4. Juhtelemendile sildi lisamiseks tippige selle kohale või sellest vasakule tekst, millele järgneb koolon (:).

 5. Vaikimisi saavad kasutajad vormile manustada suvalist tüüpi faile (v.a näiteks EXE-failid jms, mille InfoPath on turvalisusega seotud põhjustel blokeerinud). Vormile manustatavate failitüüpide piiramiseks toimige järgmiselt.

  1. Topeltklõpsake failimanuse juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Märkige jaotises Valideerimine ja reeglid ruut Luba kasutajal manustada ainult järgmisi failitüüpe ja tippige seejärel väljale nende failitüüpide laiendid, mida soovite lubada. Kui tipite näiteks laiendi .docx, saavad kasutajad manustada oma vormi failimanuse juhtelemendile ainult Office Word 2007 tüüpi faile.

   Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall kujundamisel ei saa te määrata, millised failitüübid on failimanuse juhtelemendis lubatud.

 6. Vaikimisi lisatakse vormimallile kohatäitetekstiga manusfailiikoon.

 7. Kui soovite kohatäiteteksti asemel kuvada juhtelemendis vaikemanusfaili, toimige järgmiselt.

  1. Topeltklõpsake failimanuse juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Märkige jaotises Sidumine ruut Määra vaikefail ja klõpsake seejärel nuppu Sirvi.

  4. Valige dialoogiboksis Faili manustamine fail, mille soovite vormimalli failimanuse juhtelemendis kuvada, ja klõpsake siis nuppu Lisa.

Failimanuse juhtelemendi lisamine olemasoleval andmeallikal põhinevasse vormimalli

Kui võtate vormimalli kujundamise aluseks olemasoleva XML-faili, -andmebaasi või -veebiteenuse, võtab InfoPath tööpaani Andmeallikas väljad ja rühmad sellest olemasolevast andmeallikast. Selle stsenaariumi puhul saate failimanuse juhtelemendi lisamiseks lohistada vastava välja tööpaanilt Andmeallikas vormimallile või lisada failimanuse juhtelemendi järgmisi juhiseid järgides tööpaani Juhtelemendid kaudu.

 1. Asetage kursor vormimallis kohta, kuhu juhtelemendi lisada soovite.

 2. Kui tööpaan Juhtelemendid pole nähtaval, klõpsake menüü Lisa käsku Veel juhtelemente või vajutage klahve ALT+I, C.

 3. Klõpsake jaotises Juhtelementide lisamine väärtust Manusfail.

 4. Valige dialoogiboksis Manusfaili sidumine väli, kus soovite manusfaili andmeid talletada, ja klõpsake siis nuppu OK.

 5. InfoPath kasutab välja või rühma nime juhtelemendi sildina. Vajadusel võite sildi teksti muuta.

 6. Vaikimisi saavad kasutajad vormile manustada suvalist tüüpi faile (v.a näiteks EXE-failid jms, mille InfoPath on turvalisusega seotud põhjustel blokeerinud). Vormile manustatavate failitüüpide piiramiseks toimige järgmiselt.

  1. Topeltklõpsake failimanuse juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Märkige jaotises Valideerimine ja reeglid ruut Luba kasutajal manustada ainult järgmisi failitüüpe ja tippige seejärel väljale nende failitüüpide laiendid, mida soovite lubada. Kui tipite näiteks laiendi .docx, saavad kasutajad manustada oma vormi failimanuse juhtelemendile ainult Office Word 2007 tüüpi faile.

   Märkus.: brauseriga ühilduv vormimall kujundamisel ei saa te määrata, millised failitüübid on failimanuse juhtelemendis lubatud.

 7. Vaikimisi lisatakse vormimallile kohatäitetekstiga failimanuse juhtelement.

 8. Kui soovite kohatäiteteksti asemel kuvada vormimallil vaikefaili, toimige järgmiselt.

  1. Topeltklõpsake failimanuse juhtelementi.

  2. Klõpsake vahekaarti Andmed.

  3. Märkige jaotises Sidumine ruut Määra vaikefail ja klõpsake seejärel nuppu Sirvi.

  4. Valige dialoogiboksis Faili manustamine fail, mille soovite vormimalli failimanuse juhtelemendis kuvada.

   Näpunäide.: Juhtelemente saate lisada ka tööpaani Andmeallikas abil. Paremklõpsake tööpaanil Andmeallikas välja, millega soovite failimanuse juhtelemendi siduda, ja klõpsake siis kiirmenüü käsku Manusfail. Kui kiirmenüüs puudub käsk Manusfail, siis veenduge, et väljal oleks pildi või manusfaili andmetüüp.

Lehe algusesse

Turvalisus

InfoPath ei luba vormile lisada teatud tüüpi faile (nt faile laiendiga .exe, .com või .bat). See piirang aitab tõkestada selliste pahatahtlike täitmisfailide lisamist, mis võivad kasutaja arvutit kahjustada. Potentsiaalselt ohtlike failitüüpide määratlemisel lähtub InfoPath Microsoft Office Outlookiga sarnasest mudelist.

Vaikimisi käsitleb InfoPath mitteturvalisena järgmist tüüpi faile: .ade, .adp, .app, .asp, .bas, .bat, .cer, .chm, .cmd, .com, .cpl, .crt, .csh, .der, .exe, .fxp, .hlp, .hta, .inf, .ins, .isp, .its, .js, .jse, .ksh, .lnk, .mad, .maf, .mag, .mam, .maq, .mar, .mas, .mat, .mau, .mav, .maw, .mda, .mdb, .mde, .mdt, .mdw, .mdz, .msc, .msh, .msh1, .msh2, .msh1xml, .msh2xml, .mshxml, .msi, .msp, .mst, .ops, .pcd, .pif, .plg, .prf, .prg, .pst, .reg, .scf, .scr, .sct, .shb, .shs, .tmp, .url, .vb, .vbe, .vbs, .vsmacros, .vsw, .ws, .wsc, .wsf, .wsh.

Süsteemiadministraatorid saavad sellesse loendisse failitüüpe lisada. Selleks tuleb lisada teatud registrivõti ja seada selle väärtuseks semikooloniga eraldatud laiendite loend. Administraatorid saavad failitüüpe sellest loendist ka eemaldada.

Lehe algusesse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×