Exchange’i vahemälurežiimi sisselülitamine

Microsoft 365 või Microsoft Exchange Serveri postkastis olevate üksustega töötamiseks Exchange’i vahemälurežiim kasutada ka siis, kui võrguühendus on aeglane või pole saadaval. Te ei saa kasutada Exchange ' i vahemälurežiimi POP-või IMAP-kontoga. Kui Outlook on ühenduseta režiimis kinni jäänud, lugege teemat Outlookis ühenduseta töötamine.

Oluline: kui kasutate Outlooki Microsoft 365 postkastiga, soovitame kasutada Exchange ' i vahemälurežiimi alati.

Exchange’i vahemälurežiimi teave

Kui kasutate Exchange’i kontot, on abiks Exchange’i vahemälurežiim. Selle režiimi kasutamisel salvestatakse teie postkasti koopia teie arvutisse. Pääsete koopia abil kiiresti oma andmetele juurde; koopiat värskendatakse sageli Microsoft Exchange’i käitava serveri abil.

Märkused: 

 • Exchange ' i vahemälurežiim on Exchange ' i või Microsoft 365 konto lisamisel vaikesäte.

 • Soovitame alati kasutada Exchange ' i vahemälurežiimi Exchange ' i või Microsoft 365 kontoga.

Exchange ' i vahemälurežiimi sisse-või väljalülitamine

 1. Valige Fail > Konto sätted > Konto sätted.

  Nupp Kontosätted Backstage’i vaates

 2. Klõpsake Exchange ' i või Microsoft 365 ja seejärel klõpsake nuppu Muuda.

  Dialoogiboksi Kontosätted käsk Muuda

 3. Märkige dialoogiboksis Ühenduseta režiimi sätted ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.

  Dialoogiboksi „Muuda kontot” märkeruut „Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi”

  (Kui olete Microsoft 365 abonent, kellel on semi-aastane värskendus, märkige jaotises ühenduseta režiimi sättedruut Kasuta Exchange ' i vahemälurežiimi, et laadida alla meilisõnum Outlooki andmefaili.

Konto häälestamise dialoogiboks, Exchange ' i konto sätete leht.

4. väljuge ja taaskäivitage Outlook.

Kui soovite Exchange’i vahemälurežiimi välja lülitada, korrake eelpool toodud juhiseid, kuid tühjendage ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.

Vaikimisi on teie meilisõnumite arv 12 kuud ühenduseta saadaval, kuid saate määrata, kui palju meilisõnumeid ühenduseta režiimis säilitatakse.

Lehe algusse

Exchange’i vahemälurežiim ja ühiskaustad

Ühiskaustad on näiteks Exchange’i avalikud kaustad, SharePointi kaustad või teise isiku Exchange’i kaustad, kui te kasutate volitatud esindaja juurdepääsu. Kui Exchange’i vahemälurežiim on sisse lülitatud, siis laaditakse vaikimisi arvutisse ühiskaustade kohalik koopia.

Kui Exchange’i vahemälurežiim on sisse lülitatud, tehke avalike kaustade allalaadimise reguleerimiseks järgmist.

 1. Valige Fail > Konto sätted > Konto sätted.

Nupp Kontosätted Backstage’i vaates

 1. Klõpsake Exchange’i kontot ja seejärel valige Muuda > Veel sätteid.

 2. Märkige vahekaardi Täpsemalt jaotises Exchange’i vahemälurežiimi sätted soovitud suvandid.

  Lehe algusse

Miks pole Exchange’i vahemälurežiimi suvand saadaval?

Kui Exchange’i vahemälurežiimi suvand puudub, võivad selle põhjused olla järgmised.

 • Teie Microsoft Outlooki profiilis pole Exchange’i kontot.    Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie Outlooki profiil sisaldama Exchange’i kontot. POP3 ja IMAP-i kontod ei saa seda funktsiooni kasutada.

 • Teie Exchange Serveri administraator on selle funktsiooni keelanud.    Exchange’i administraatorid saavad rakenduses Outlook selle funktsiooni keelata. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Exchange’i administraatori poole.

 • Olete installinud Microsofti terminaliteenused.    Exchange’i vahemälurežiim pole saadaval arvutites, kus käivitatakse Windows Server, kui Microsofti terminaliteenused on installitud.

Lehe algusse

Exchange’i vahemälurežiimi teave

Kui kasutate Exchange’i kontot, on abiks Exchange’i vahemälurežiim. Selle režiimi kasutamisel salvestatakse teie postkasti koopia teie arvutisse. Pääsete koopia abil kiiresti oma andmetele juurde; koopiat värskendatakse sageli Microsoft Exchange’i käitava serveri abil.

Märkus.: Exchange’i vahemälurežiim on Exchange’i konto lisamisel vaikerežiim.

Exchange’i vahemälurežiimi sisse- või väljalülitamine

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Konto sätted ja siis valige Konto sätted.
  Nupp Kontosätted Backstage’i vaates

 3. Valige vahekaardil Elektronpost Exchange’i konto ja klõpsake käsku Muuda.

 4. Märkige või tühjendage jaotises Microsoft Exchange Server, ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.
  Märkeruut „Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi”

 5. Väljuge ja käivitage Microsoft Outlook 2010 uuesti.

Kui kasutate Exchange’i vahemälurežiimi, võib meilisõnum Väljundkaustas olla kuni minut aega, kuni toimub järgmine sünkroonimine Exchange’i käitava serveriga. Kui soovite sõnumi kohe saata, tehke järgmist.

 • Klõpsake menüü Saada / võta vastu jaotise Saatmine ja vastuvõtt nuppu Saada kõik.
  Lindijaotis „Saada / võta vastu”

Lehe algusse

Allalaadimiseelistuste konfigureerimine käsitsi

Exchange’i vahemälurežiim võib automaatselt optimeerida andmeedastuse Exchange’i käitava serveri ühenduse kiiruse järgi. Siiski saate allalaadimiseelistusi ka käsitsi muuta.

 1. Klõpsake menüü Saada / Võta vastu jaotises Eelistused nuppu Allalaadimiseelistused.
  Lindikäsk Allalaadimiseelistused

 2. Klõpsake ühte järgmistest valikutest.

  • Laadi alla terviküksused.      See on vaikesäte. Kõik sõnumid ja manused laaditakse alla.

  • Laadi alla terviküksused.      Pärast sõnumipäiste allalaadimist algab sõnumite sisu ja manuste allalaadimine. Suure hulga üksuste allalaadimisel on see säte kasulik, kuna saate sõnumipäiseid kiiresti kuvada ja seejärel valida avamiseks sõnumi, ilma et peaksite ootama, kuni kõik sõnumid on täielikult alla laaditud.

  • Laadi alla päised.      Sõnumite sisu ega manuseid alla ei laadita. Nii väheneb andmeedastuse maht ja ühenduse aeg. Üksuse avamisel laaditakse terviküksus meiliserverist alla.

  • Aeglase ühenduse puhul laadi alla ainult päised.      Kui tuvastatakse aeglane ühendus, siis sõnumite sisu ega manuseid alla ei laadita. Kui see suvand pole valitud, tehakse olenemata ühenduse kiirusest kolme eelneva suvandi alusel siiski kindlaks, mis alla laaditakse.

Lisaks Exchange’i kaustadele töötab Exchange’i vahemälurežiim ühiskaustades. Ühiskaustade hulka kuuluvad näiteks teiste inimeste Exchange’i kaustad, kui kasutate volitatud esindaja juurdepääsu, või SharePointi kaustad. Ühiskausta toe sisse- või väljalülitamiseks Exchange’i vahemälurežiimis tehke järgmist.

 1. Klõpsake menüüd Fail.

 2. Klõpsake nuppu Konto sätted ja siis valige Konto sätted.
  Nupp Kontosätted Backstage’i vaates

 3. Valige vahekaardil Elektronpost Exchange’i konto ja klõpsake käsku Muuda.

 4. Klõpsake nuppu Veel sätteid.

 5. Märkige vahekaardi Täpsemalt jaotises Exchange’i vahemälurežiimi sätted soovitud suvandite märkeruudud.

Lehe algusse

Miks pole Exchange’i vahemälurežiimi suvand saadaval?

Kui Exchange’i vahemälurežiimi sisselülitamine nurjub, võivad sellel olla järgmised põhjused.

 • Teie Microsoft Outlooki profiilis pole Exchange’i kontot.     Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie Outlooki profiil sisaldama Exchange’i kontot.

 • Teie Exchange serveri administraator on selle funktsiooni keelanud.     Exchange’i administraatorid saavad Outlookis selle funktsiooni keelata. Lisateabe saamiseks pöörduge oma Exchange’i administraatori poole.

 • Olete installinud Microsofti terminaliteenused.     Exchange’i vahemälurežiim pole saadaval arvutites, kus käivitatakse Windows Server, kui Microsofti terminaliteenused on installitud.

Lehe algusse

Kui kasutate Microsoft Exchange’i kontot, pakub Exchange’i vahemälurežiim teile paremat kasutuskogemust. Teie postkasti koopia talletatakse teie arvutis. Pääsete koopia abil kiiresti oma andmetele juurde; koopiat värskendatakse sageli meiliserveri abil.

Märkus.: Selle funktsiooni kasutamiseks peate kasutama Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 või Exchange Server 2007 kontot. Enamik koduseid ja isiklikke kontosid ei kasuta Microsoft Exchange’i. 

Kui töötate ühenduseta režiimis kas omal soovil või ühendusprobleemi tõttu, on teie andmed endiselt kõikjal kohe saadaval. Kui arvuti ühendus Exchange’i serveriga ei ole saadaval, läheb Microsoft Office Outlook 2007 üle olekult Ühenduse loomise katse olekule Ühendus on katkestatud. Kui ühendus on taastatud, lülitub Microsoft Office Outlook 2007 automaatselt tagasi olekule Ühendatud või Ühendatud (päised). Kõik muutused ühenduseta olekus sünkroonitakse ühenduse loomisel automaatselt. Saate jätkata tööd muutuste sünkroonimise ajal.

Lehe algusse

Andmete optimeerimisel Exchange’i ühendusetüüpide jaoks on teie serveri postkastiga sünkroonitavad üksused mitut tüüpi. Näiteks kui kasutate kiiret ühendust, kopeerib Office Outlook 2007 meiliüksuse päise, sisu ja manused meiliserverist arvutisse. Kui valitakse aeglasem ühendus, laaditakse automaatselt alla ainult päised. Sisu ja kõik seotud manused laaditakse alla ainult nõudmisel või kui neid on vaja sünkroonimiseks pihuarvutites (PDA), automaatarhiivimisel ja mõnede kliendipoolsete reeglite korral. Aeglasemas ühenduskeskkonnas ei värskendata ka ühenduseta aadressiraamatut automaatselt. Siiski on teil võimalus värskendust käsitsi taotleda.

Märkus.: Päiste allalaadimise funktsioon on saadaval ainult ühenduse korral Exchange Server 2003-ga või Office Outlook 2007-ga.

Lehe algusse

Exchange’i vahemälurežiimis kasutatakse ära seda, et Outlook teeb automaatselt kindlaks Exchange’iga loodud ühenduse kiiruse ja optimeerib andmeedastuse selle kiiruse järgi. Kui säte Aeglase ühenduse puhul laadi alla ainult päised on valitud, ei laadi Outlook enam terviküksusi alla, vaid jätab manused serverisse.

Näiteks saate kontoris kasutada sülearvutit ja luua võrgukaabli kaudu ühenduse asutuse kohtvõrguga (LAN). Teil on juurdepääs päistele ja terviküksustele, sh manustele. Teil on kiirpääs Exchange’i käitavale serverile. Kui katkestate sülearvuti ühenduse LAN-iga, lülitub Outlook olekule Ühenduse loomise katse. Saate oma andmetega segamatult tööd jätkata. Kui ühendus pole jätkuvalt saadaval, lülitub Outlook olekule Ühendus on katkestatud ja kontrollib aeg-ajalt serveri saadavalolekut. Kui teil on WiFi-pääs, saab Outlook luua uuesti ühenduse serveriga ja lülituda tagasi olekule Ühendatud. Sätete muutmine ega Outlooki taaskäivitamine pole nõutav.

Samal päeval loote hiljem oma Exchange’i kontoga modemi abil sissehelistusühenduse. Outlook tuvastab, et ühendus on aeglane ja kohandub automaatselt selle ühenduse kasutamiseks, laadides alla ainult päised ja jättes ühenduseta aadressiraamati värskendamata. Ühenduse teel saadetava andmehulga vähendamiseks viiakse läbi täiendav optimeerimine.

Tänu eri optimeerimistasemetele saab Outlook ühendusmuutustega kohanduda, nt katkestada ühenduse asutuse LAN-iga, töötada ühenduseta režiimis ja seejärel taastada ühenduse serveriga aeglasema sissehelistusühenduse teel. Exchange’i ühendusetüübi muutumisel (LAN, WiFi, mobiilsidevõrk, üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) ja ühenduseta režiim) on üleminekud märkamatud ega eelda kunagi Outlooki sätete muutmist või taaskäivitamist.

Märkus.: Päiste allalaadimise funktsioon on saadaval ainult ühenduse korral Exchange Server 2003 või uuema versiooniga.

Lehe algusse

Alati on võimalus määrata ühenduse käitumine. Võib juhtuda, et soovite oma ühenduse käitumist ning Exchange’i väljaminevat ja sissetulevat andmehulka hallata. Kui kontoris on kiire kohtvõrgu (LAN) ühendus, on tõenäoliselt parim suvand Laadi alla terviküksused. Kui loote ühenduse teenuse abil, mille tasu põhineb saadetaval ja vastuvõetaval andmehulgal, mis on mobiilsidevõrgu ja GPRS-ühenduste puhul tavaline, valige Laadi alla päised. Ühenduse teel saadetud andmehulka vähendatakse ja ühenduse aega lühendatakse. Seejärel saate taotleda ainult vajalikke terviküksusi.

Märkus.: Päiste allalaadimise funktsioon on saadaval ainult ühenduse korral Exchange 2003 või Exchange 2007-ga.

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Kontosätted.

 2. Klõpsake vahekaardil Elektronpost Exchange’i kontot ja seejärel käsku Muuda.

 3. Märkige jaotises Microsoft Exchange Server, ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.

  Kui Exchange’i vahemälurežiimi sisselülitamine nurjub, võivad sellel olla järgmised põhjused.

  • Teie Microsoft Outlooki profiilis pole Exchange’i meilikontot.     Selle funktsiooni kasutamiseks peab teie Outlooki profiil sisaldama Exchange’i kontot.

  • Teie Exchange’i administraator võib olla selle funktsiooni keelanud.     Exchange’i administraatorid saavad Outlookis selle funktsiooni keelata. Lisateabe saamiseks pöörduge Exchange’i administraatori poole. Adminstraatorite jaoks on lisateave saadaval Microsoft Office’i ressursikomplektis.

  • Olete installinud Microsofti terminaliteenused.     Exchange’i vahemälurežiimis kasutatakse ühenduseta kaustafaili (.ost). Kui Microsofti terminaliteenuseid pole Microsoft Windows 2000 Serveri või Windows Server 2003 jaoks installitud, ei saa faili kasutada. Ometi ei takista terminaliteenuste kliendi või kaugtöölaua ühenduse kliendi installimine juurdepääsu sellele funktsioonile.

 4. Väljuge ja taaskäivitage Office Outlook 2007.

Kui kasutate Exchange’i vahemälurežiimi, võib sõnum Väljundkaustas olla kuni minut aega, kuni toimub järgmine sünkroonimine Exchange’i käitava serveriga. Kui soovite sõnumi kohe saata, tehke järgmist.

 • Valige Tööriistad > Saada / võta vastu > Saada kõik.

Märkus.: Exchange ' i kaustade kõrval töötab Exchange ' i Exchange ' i režiim ühiskasutatavate kaustadega. Ühiskaustade hulka kuuluvad näiteks teiste inimeste Exchange’i kaustad, kui kasutate volitatud esindaja juurdepääsu, või SharePointi kaustad. Exchange ' i vahemälurežiimi kasutamise korral ühiskausta toe sisse-või väljalülitamiseks klõpsake pärast eespool kirjeldatud toimingu sammu 2 nuppu Veel sätteidja seejärel märkige või tühjendage vahekaardil Täpsemalt ruut Laadi alla ühiskaustu (välistab meilisõnumi kaustad) .

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Kontosätted.

 2. Valige vahekaardil Elektronpost Exchange’i konto ja klõpsake käsku Muuda.

 3. Tühjendage jaotises Microsoft Exchange Server, ruut Kasuta Exchange’i vahemälurežiimi.

 4. Väljuge ja taaskäivitage Office Outlook 2007.

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×