Exceli veebirakenduse kiirklahvid

Exceli veebirakenduse kiirklahvid

Paljud kasutajad on leidnud, et Windowsis Visio veebirakendusi kasutamine välise klaviatuuri ja kiirklahvidega aitab neil tõhusamalt töötada. Liikumis- või nägemispuudega kasutajatel on kiirklahve võib-olla lihtsam kasutada kui puuteekraani. Selles teemas on loetletud kiirklahvid, mis on saadaval Windowsi Visio veebirakendus’is.

Märkused: 

 • Selles teemas kirjeldatud kiirklahvid viitavad USA klahvipaigutusele. Muude klahvipaigutuste kiirklahvid ei pruugi täpselt USA klahvipaigutuse klahvidele vastata.

 • Kui kiirklahvi kasutamine hõlmab kahe või enama klahvi vajutamist samal ajal, on need klahvid selles artiklis eraldatud plussmärgiga (+). Kui vajalik on ühe klahvi vajutamine kohe pärast teise klahvi vajutamist, on need klahvid eraldatud komaga (,).

Selle artikli teemad

Näpunäited Visio veebirakendus’i kiirklahvide kasutamiseks

 • Kuna Visio veebirakendus töötab teie veebibrauseris, on kiirklahvid Exceli töölauaprogrammiga võrreldes teised. Näiteks rakenduse eri piirkondadesse liikumiseks kasutatakse klahvi F6 asemel klahvikombinatsiooni Ctrl+F6.

  Kasutada saate levinud brauserikiirklahve (nt F1 ja Ctrl+).

 • Käsu kiireks leidmiseks võite vajutada klahvikombinatsiooni Alt+Win+Q, et liikuda funktsiooni Juhata mind juurde. Väljale Juhata mind saate tippida sõna või soovitud käsu nime (saadaval ainult redigeerimisvaates). Funktsioon Juhata mind otsib päringuga seotud suvandeid ja kuvab nende loendi. Käsu valimiseks vajutage üles- või allanooleklahvi ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

 • Kindlasse lahtrisse liikumiseks kasutage töövihikus käsku Mine: vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+G, tippige lahtriviide (nt B14) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 • Kui kasutate ekraanilugerit, vaadake jaotist Excel Online’i tavalised toimingud.

Kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid

Selles tabelis kuvatakse rakenduse Visio veebirakendus kõige sagedamini kasutatavad kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Kindlale lahtrile liikumine

Ctrl+G

Alla liikumine

Page down või allnooleklahv

Üles liikumine

Page up või ülesnooleklahv

Printimine

Ctrl+P

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Lõikamine

Ctrl+X

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Töövihiku avamine

Ctrl+O

Töövihiku sulgemine

Ctrl+W

Nimega salvestamine

Alt+F2

Otsimine

Ctrl+F

Paks kiri

Ctrl+B

Kontekstimenüü avamine

 • Windowsi klaviatuur: Windowsi kontekstiklahv + F10 Windowsi kontekstiklahv asub vasaku muuteklahvi (Alt) ja vasaku juhtklahvi (Ctrl) vahel.

 • Muu klaviatuur: Shift+F10

Mida soovite teha?

Alt+Q

Otsimine

Ctrl+F või Shift+F3

Otsingu kordamine failis allapoole

Shift+F4

Otsingu kordamine failis ülespoole

Ctrl+Shift+F4

Diagrammi lisamine

Alt+F1

Pääsuklahvid: kiirklahvid lindi kasutamiseks

Visio veebirakendus’is on nüüd lindil liikumiseks saadaval pääsu- ja kiirklahvid. Kui olete aja säästmiseks Exceli töölauarakenduses pääsuklahve kasutanud, on Visio veebirakendus’i pääsuklahvid teile tuttavad.

Windowsi rakenduses Excel 2016 algavad pääsuklahvid muuteklahviga (Alt). Kõik Visio veebirakendus’i pääsuklahvid algavad kombinatsiooniga Alt+Win, millele lisatakse vastava lindimenüü täht. Näiteks menüüle Läbivaatus minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Win+X.

Kui kasutate Visio veebirakendus’i Mac-arvutis, vajutage alustamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+OPT.

Excel Online‘i lint, kus on menüü Avaleht ning menüüde juures klahvispikrid
 • Lindile minemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Win või klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni jõuate menüüle „Avaleht“

 • Lindi ühelt menüült teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 • Kui vajate tööks rohkem ruumi ja soovite linti peita, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F1. Lindi uuesti kuvamiseks vajutage taas sama klahvikombinatsiooni.

Kui soovite avada mõne kindla lindimenüü, kasutage järgmisi kiirklahve.

Toiming

Kiirklahvid

Tekstivälja „Juhata mind“ avamine lindil ja otsingutermini sisestamine.

Alt+Win, Q

Menüü Fail avamine ja Backstage’i vaate kasutamine.

Alt+Win, F

Menüü Avaleht avamine ning teksti ja arvude vormindamine või muude tööriistade kasutamine.

Alt+Win, H

Menüü Lisa avamine ning funktsiooni, tabeli, diagrammi, hüperlingi või kommentaari lisamine.

Alt+Win, D

Menüü Andmed avamine ja ühenduste värskendamine või andmeriistade kasutamine.

Alt+Win, O

Menüü Läbivaatus avamine ja hõlbustusfunktsioonide kontrolli kasutamine või kommentaaridega töötamine.

Alt+Win, X

Vaate valimiseks menüü Vaade avamine, töölehe ridade või veergude külmutamine või ruudujoonte ja päiste kuvamine.

Alt+Win, A

Selles tabelis toodud kiirklahvide abil saate lindi vahekaartidel ja menüüdes liikumisel aega säästa.

Toiming

Kiirklahvid

Lindil aktiivse menüü valimine ja pääsuklahvide aktiveerimine.

Alt+Win. Ühest menüüst teise liikumiseks kasutage pääsuklahve või tabeldusklahvi (Tab).

Fookuse seadmine lindil asuvatele käskudele.

Sisestusklahv (Enter) ja seejärel tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Valitud nupu aktiveerimine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud käsu loendi avamine.

Tühikuklahv või Enter

Valitud nupu menüü avamine.

Alt+allanooleklahv

Avatud menüüs või alammenüüs järgmisele käsule liikumine.

Paoklahv (Esc)

Visio veebirakendus’i kiirklahvid

Märkus.: Kui arvutustabel avatakse Visio veebirakendus’i lugemisvaates, siis redigeerimiskäsud ei toimi. Redigeerimisvaate aktiveerimiseks viige fookus klahvide Ctrl+F6 abil töölehelt ära ning vajutage tabeldusklahvi loendisse Redigeeri töövihikut liikumiseks. Vajutage tühikuklahvi, allanooleklahvi ja valige Redigeeri rakenduses Excel Online.

Toiming

Kiirklahvid

Praegu valitud rea kohale uue rea lisamine

Alt+Win+H, BL, S

Praegusest veerust vasakule uue veeru lisamine

Alt+Win+H, BL, A

Lõikamine

Ctrl+X

Kopeerimine

Ctrl+C

Kleepimine

Ctrl+V

Tagasivõtmine

Ctrl+Z

Uuestitegemine

Ctrl+Y

Samas lahtris uue rea alustamine

Alt+Enter

Hüperlingi lisamine

Ctrl+K

Tabeli lisamine

Ctrl+L

Funktsiooni lisamine

Shift+F3

Fondisuuruse suurendamine

Ctrl+Shift+>

Fondisuuruse vähendamine

Ctrl+Shift+<

Filtri rakendamine

Alt+Win+A, T

Filtri uuesti rakendamine

Ctrl+Alt+L

Toiming

Klahvid

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja alumisse lahtrisse liikumine

Sisestusklahv (Enter)

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja ülemisse lahtrisse liikumine

Shift+Enter

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja real järgmisesse lahtrisse liikumine

Tabeldusklahv (Tab)

Lahtrisse sisestamise lõpetamine ja real eelmisesse lahtrisse liikumine

Shift+Tab

Lahtrisse sisestamise tühistamine

Paoklahv (Esc)

Toiming

Klahvid

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Kõigi absoluut- ja suhteliste viidete võimalike kombinatsioonide aktiveerimine, kui valemis on valitud lahtriviide või vahemik.

F4

Valitud lahtri tühjendamine

Kustutusklahv (Delete)

Valitud lahtri tühjendamine ja redigeerimise alustamine

Tagasilükkeklahv

Lahtriääre algusesse liikumine

klahv Home

Lahtriääre lõppu liikumine

Klahv End

Parempoolse sisu valimine märkide kaupa

Shift+paremnooleklahv

Kursori asukoha ja lahtri alguse vahelise sisu valimine

Shift+Home

Kursori asukoha ja lahtri lõpu vahelise sisu valimine

Shift+End

Vasakpoolse sisu valimine märkide kaupa

Shift+vasaknooleklahv

Valiku laiendamine aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) valiku laiendamine järgmise täidetud lahtrini.

Ctrl+Shift +paremnool või Ctrl +Shift +vasaknool

Toiming

Klahvid

Paks kiri

Ctrl+B

Kursiivkiri

Ctrl+I

Allakriipsutus

Ctrl+U

Vormingu kleepimine

Shift+Ctrl+V

Ctrl+Shift+&

Valitud lahtritele välisäärise lisamine

Toiming

Klahvid

Lahtri võrra üles

Ülesnooleklahv või Shift+Enter

Lahtri võrra alla

Allanooleklahv või sisestusklahv (Enter)

Lahtri võrra paremale

Paremnooleklahv või tabeldusklahv (Tab)

Rea algusse liikumine

Home

Lahtrisse A1 liikumine

Ctrl+Home

Viimasesse kasutusel olevasse lahtrisse liikumine

Ctrl+End

Ühe kuva võrra allapoole liikumine (28 rida)

Klahv Page Down

Ühe kuva võrra ülespoole liikumine (28 rida)

Klahv Page Up

Praeguse andmepiirkonna äärele liikumine

Ctrl+vasaknool või Ctrl+paremnool

Lindi ja töövihiku sisu vahel lülitumine

Ctrl+F6

Lindil muu menüü avamine

Tabeldusklahv (Tab).

Lindi menüüle liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Uue töölehe lisamine

Shift+F11

Järgmisele töölehele liikumine

Alt+Control+Page Down

Eelmisele töölehele liikumine

Alt+Control+Page Up

Toiming

Klahvid

Menüü/loendi avamine

Alt+allanooleklahv

Süvitsiminek

Alt+ülesnooleklahv

Hüperlingi avamine

Ctrl+Enter

Redigeerimise ajal kommentaaripaani avamine

Shift+F2

Toiming

Kiirklahvid

Lahtrivahemiku valimine

Shift+nooleklahvid

Kogu veeru valimine

Ctrl+tühikuklahv (Space)

Kogu rea valimine

Shift+tühikuklahv (Space)

Valiku laiendamine aktiivse lahtri veeru või rea viimase täidetud lahtrini või (kui järgmine lahter on tühi) valiku laiendamine järgmise täidetud lahtrini.

Ctrl+Shift +paremnool või Ctrl +Shift +vasaknool

Toiming

Klahvid

Ülevalt alla või valiku piires edasi

Sisestusklahv (Enter)

Alt üles või valiku piires tagasi

Shift+Enter

Rea piires edasi või üheveerulises valikus alla

Tabeldusklahv (Tab)

Rea piires tagasi või üheveerulises valikus üles

Shift+Tab

Toiming

Klahvid

Töövihiku arvutamine (värskendamine)

F9

Täielik arvutamine

Ctrl+Shift+Alt+F9

Väliste andmete värskendamine

Alt+F5

Kõikide väliste andmete värskendamine

Ctrl+Alt+F5

Automaatsumma

Alt + võrdub (=)

Visio veebirakendus Hõlbustusfunktsioonide kiirmenüü (Alt+Shift+A)

Järgmiste kiirklahvide abil saate tavapärastele käskudele lihtsalt ligi.

Toiming

Kiirklahvid

Ühest orientiiralast teise liikumine

Ctrl+F6 või Ctrl+Shift+F6

Liikumine orientiiralades

Tabeldusklahv (Tab) või Shift+Tab

Käsu käivitamiseks väljale „Juhata mind” liikumine

Alt+Q

Klahvispikrite kuvamine või peitmine

Alt+Windows

Valitud lahtri redigeerimine

F2

Kindlale lahtrile liikumine

Ctrl+G

Töövihikus teisele töölehele liikumine

Ctrl+Alt+Page Up või Ctrl+Alt+Page Down

Kontekstimenüü avamine

Shift+F10

Reapäise lugemine

Ctrl+Alt+Shift+T

Rea lugemine aktiivse lahtrini

Ctrl+Alt+Shift+Home

Rea lugemine aktiivsest lahtrist

Ctrl+Alt+Shift+End

Veerupäise lugemine

Ctrl+Alt+Shift+H

Veeru lugemine aktiivse lahtrini

Ctrl+Alt+Shift+Page Up

Veeru lugemine aktiivsest lahtrist

Ctrl+Alt+Shift+Page Down

Dialoogibokside teisaldamine suvand

Ctrl+Alt+tühikuklahv

Vaata ka

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis navigeerimine

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×