Exceli töövihiku teisendamine InfoPathi vormimalliks

Märkus.:  Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit .

Mõnedes ettevõtetes kasutatakse andmete kogumise vormidena Microsoft Office Exceli töövihikuid. Nendesse töövihikutesse on tavaliselt jäetud tühjad lahtrid andmete sisestamiseks. Infopathi impordiviisardi abil saab töövihiku teisendada Microsoft Office InfoPathi vormimalliks. Teisendades töövihiku vormimalliks, saab lõigata kasu mitmesugustest InfoPathi headest võimalustest: näiteks skeemi valideerimine, dünaamilised juhtelemendid (nagu korduvad jaotised) ning äriloogikafunktsioonid (andmete valideerimine). Samuti saab luua brauseritoega vormimalli ning jagada seda laiema kasutajaskonnaga. Brauseritoega vormimalli loomisel tuleb see avaldada teenustepaketti InfoPath Forms Services käitavas serveris. Brauseritoega vormimallidel põhinevaid vorme saab täita veebibrauseris.

Kui kasutate Exceli töövihiku InfoPathi vormimalliks teisendamiseks impordiviisardi vaikesätteid, säilitab uus vormimall Exceli töövihiku küljendi. Lisaks teisendatakse teatud tingimustele vastavad Exceli töövihiku lahtrid automaatselt tekstivälja juhtelementideks, kuhu kasutajad saavad andmeid sisestada. Kui mõni lahter on vormindatud näiteks nii, et sellel kuvataks igas küljes ääris, teisendatakse see lahter vormimallis tekstivälja juhtelemendiks. Kui te ei soovi impordiviisardi vaikesätteid kasutada, võite valida, kas soovite Exceli töövihiku importimisel säilitada ainult küljendi või teisendada juhtelementideks üksnes teatud tüüpi lahtrid.

Selles artiklis kirjeldatakse Exceli töövihiku InfoPathi vormimalliks teisendamise põhimõtteid ja toiminguid. Ühtlasi antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mis pole teisendamisel toetatud.

Selle artikli teemad

Exceli töövihiku InfoPathi vormimalliks teisendamise kohta

Funktsioonid ja sätted, mis pole teisendamisel täielikult toetatud

Exceli töövihiku teisendamine InfoPathi vormimalliks

Exceli töövihiku InfoPathi vormimalliks teisendamise põhialused

Exceli töövihiku teisendamisel InfoPathi vormimalliks kasutatakse töövihikut uue vormimalli loomise plaanina. Töövihiku tabelistruktuur taastatakse vormimallis küljendtabel. Kui otsustate töövihiku teisendamisel kaasata lahtrid, mida kasutatakse andmete kogumiseks, lisatakse tekstivälja juhtelemendid vormimallis nendesse paigutustabeli lahtritesse, mille asukoht vastab töövihiku väljade asukohale. Uues vormimallis säilitatakse kõigi toetatud lahtrite suurus ja paigutus, lahtriäärised ja varjustus ning see, kas lahtrid on ühendatud või tükeldatud.

Kui töövihik sisaldab mitut töölehte, lisatakse esimese töölehe andmed ja vorming uue vormimalli vaikevaade ning ülejäänud töölehed teisendatakse vormimallis vastavateks vaadeteks. Vaadete tiitlid vastavad töölehtede tiitlitele.

InfoPathi impordiviisardi abil teisendatud töövihiku ja teisendamise tulemusel loodud vormimalli seose paremaks mõistmiseks kujutlege, et olete kindlustusagent, kellel on kasutusel kahe töölehega töövihik nimega Nõuded.xls. Esimese töölehe nimi on Kodu ja teise nimi Auto. Mõlemal töölehel on muu hulgas veerud päistega Tüüp, Kirjeldus, Laenusumma ja Ostuhind. Veerud Laenusumma ja Ostuhind on mõlemal töölehel vormindatud valuuta andmetüüpi kasutama. Kõik veerupäised on vormindatud sinise paksu tekstina. Tööleht Kodu sisaldab valemit kulumiplaani arvutamiseks. Ühte lahtrit, mille igale küljele on rakendatud äärisevorming, kasutatakse kliendi nime sisestamiseks.

Kui teisendate töövihiku Nõuded.xls impordiviisardi abil vormimalliks, luuakse vormimall nimega Nõuded.xsn.

Exceli töövihik enne ja pärast InfoPathi vormimalliks teisendamist
Exceli töövihiku teisendamisel InfoPathi vormimalliks säilitatakse nii dokumendi küljend kui ka muud elemendid.

Uus vormimall sisaldab kahte vaadet. Vaikevaade nimega Kodu sisaldab töölehe Kodu küljendit ja vormindust. Teine vaade nimega Auto sisaldab töölehe Auto küljendit ja vormindust. Mõlemad vaated sisaldavad tabelit veerupäistega Tüüp, Kirjeldus, Laenusumma ja Ostuhind, mis on vormindatud paksu sinise tekstiga (sarnaselt töövihikuga). Sõltuvalt impordiviisardis valitud sätetest võib mõni vormimalli funktsioon siiski dokumendi vastavast funktsioonist erineda.

 • Impordiviisardi kasutamine töövihiku Nõuded.xls teisendamiseks vormimalliks, säilitades ainult küljendi    – uus vormimall sisaldab Exceli töövihiku tabelile vastavat paigutustabelit. Vormimall ei sisalda tekstivälja juhtelemente.

 • Impordiviisardi kasutamine töövihiku Nõuded.xls importimiseks, säilitades küljendi ja teisendades lahtrid juhtelementideks    – uus vormimall sisaldab korduvat tabelit. Teatud tingimustele vastavad lahtrid (nt lahtrid, mille kõigile külgedele on rakendatud äärisevorming, ning kulumiplaani arvutamise valemeid sisaldavad või valemitele viitavad lahtrid) teisendatakse tekstivälja juhtelementideks.

  Märkus.: Ehkki valemeid sisaldavad või valemitele viitavad lahtrid teisendatakse tekstivälja juhtelementideks, ei säilitata valemeid vormimallis. Valemi pakutavad võimalused peate InfoPathi vastavate funktsioonide abil uuesti looma.

Lehe algusse

Funktsioonid ja sätted, mis pole teisendamisel täielikult toetatud

Osa Exceli töövihikute sätteid ja vormingut pole InfoPathis toetatud. Selliseid sätteid sisaldava töövihiku teisendamisel ei sisalda tulemuseks saadud InfoPathi vormimall neid funktsioone ega sätteid. Kui teie töövihikus leidub näiteks pilti sisaldav päis, ei säilitata pilti InfoPathi vormimallis, kuna InfoPath ei toeta piltide kasutamist päistes ja jalustes.

Järgmises loendis antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mida ei säilitata Exceli töövihiku teisendamisel InfoPathi vormimalliks.

 • "Sobivaks kahandamise" vorminguga lahtrid

 • Lahtrite taustpildid

 • Lahtri taustmustrid

 • Lahtriastmikud

 • Tingimusvorming

 • Andmete valideerimine

 • Valemid

 • Makrod

 • Prindisätted (sh A4-formaadis paberi suuruse muutmine, mustvalge, lehel tsentreerimine, esilehe number, lehejärjestus, pildid, ruudujoonte printimine, prindikvaliteet, rea- ja veerupäised, read ja veerud igal lehel, mastaapimine ning prindiala seadmine)

 • Vertikaalne tekstijoondus

 • Fondi vaikekõrgusest (10 p) kitsamad read

 • WordArt

Järgmises loendis antakse ülevaade funktsioonidest ja sätetest, mis on Exceli töövihiku InfoPathi vormimalliks teisendamisel osaliselt toetatud.

Andmevorminguga lahtrid    – andmevorminguga lahtritele rakendatud laade või värve ei teisendata. Kui lahter on vormindatud näiteks negatiivseid arve punases kirjas kuvama, siis arvväärtus küll teisendatakse, kuid punast tekstivormingut mitte.

Toetuseta protokollidele viitavad hüperlingid    – kõik hüperlingid teisendatakse, ent kui hüperlink kasutab mõnda muud protokolli peale http:, https:, ftp:, or mailto:, siis hüperlink ei tööta, kui kasutaja klõpsab vastavat linki.

Päiste ja jaluste joondus ning vorming    – Exceli töövihiku päised ja jalused võivad sisaldada vasakpoolset, keskmist ja parempoolset jaotist. InfoPathi importimisel liidetakse need kokku. Kui töövihik sisaldab näiteks vasakpoolset päisejaotist nimega "Erik Andersen", keskmist jaotist pealkirjaga "Olekuaruanne" ja parempoolset jaotist kuupäevaga "13. oktoober 2007", siis teisendatakse see InfoPathi vormimallis üheks päiseks, mis sisaldab järgmist teksti: "Erik AndersenOlekuaruanne13. oktoober 2007". Kui teksti sisaldab ainult üks töövihiku päise või jaluse jaotis, joondatakse päise- või jalusetekst vormimallis vastavalt. Kui töövihikus sisaldab teksti näiteks ainult päise parempoolne jaotis, on vastav tekst vormimallis paremjoondatud. Muidu joondatakse kogu päise- või jalusetekst importimisel vasakule. Töövihiku esimesele päisele või jalusele rakendatud fondisäte rakendatakse InfoPathi vormimallis kõigile päistele või jalustele.

Fonditeisendus    – ehkki InfoPath impordib fondid uue vormimalli loomisel töövihikust, valitakse vormimalli jaoks automaatselt alternatiivfondid juhul, kui töövihiku fondid pole teisendamiseks kasutatud arvutis saadaval.

Kaudselt ühendatud lahtrid    – kui tipite Excelis aktiivsesse lahtrisse mahtuvast rohkem teksti, kuvatakse tekst järgmiste lahtrite kohal, jättes mulje, et lahtrid on ühendatud. InfoPath ei toeta seda funktsiooni. Kui teisendatud lahter sisaldab lahtrisse mahtuvast rohkem teksti, viiakse tekst InfoPathis järgmisele reale. Kui soovite seda olukorda vältida, siis valige enne töövihiku importimist probleemne lahter ja sellele järgnevad teksti mahutamiseks vajalikud lahtrid ning ühendage need, et kogu tekst mahuks ühendatud lahtrisse.

PivotTable-liigendtabeli aruanded    – PivotTable-liigendtabeli aruanded teisendatakse paigutustabeliteks.

Väga suured tabelid    – InfoPath toetab ainult kuni 63 veeru ja 999 reaga tabeleid. Kui Exceli töövihikus on sellest rohkem veerge või ridu, teisendatakse ainult esimesed 63 veergu ja 999 rida.

Märkus.: Mõned Exceli töövihikuid ei saa avada ilma parool. Kui see on teie töövihiku puhul, ei pruugi te edukalt importimine InfoPathi. Probleemi lahendamiseks proovige nõue töövihiku parooli eemaldamine enne importimist, et see. Lisaks mõned töövihikute eesmärk on takistada kasutajate teisaldamine, kustutamine, peitmine või töölehe nime muutmine ja muud struktuurielemente töövihikus muutmast. Kui see on teie tööleht puhul, ei pruugi te edukalt importimine InfoPathi. Probleemi lahendamiseks proovige eemaldamine Redigeerimispiirangud töövihiku enne importimist selle struktuuri.

Lehe algusse

Exceli töövihiku teisendamine InfoPathi vormimalliks

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Impordi vorm.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Impordiviisard raadionuppu InfoPathi Exceli dokumentide impordifunktsioon ja siis nuppu Edasi.

 3. Klõpsake nuppu Sirvi.

 4. Otsige teisendatav Exceli töövihik üles, klõpsake seda ja siis klõpsake nuppu Ava.

 5. Importimise vaikekäitumise muutmiseks klõpsake nuppu Suvandid ja valige siis soovitud suvandid.

 6. Klõpsake nuppu Valmis.

  Märkus.: Sõltuvalt teie Exceli töövihiku küljendist ja keerukusest ei pruugita kõiki küljenduselemente või juhtelemente InfoPathi vormimallis eeldatud kujul kuvada. Seetõttu võib juhtuda, et peate uut vormimalli pärast teisendamist mõnevõrra kohendama.

Lehe algusse

Täiendage oma oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×