Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kasutage Excel klaviatuuril ja ekraanilugeja Excelpõhitoimingud. Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Saate teada, kuidas alustada rakenduse, looge uus töövihik andmete lisamine, luua lihtsaid valemeid, sortimise või andmete filtreerimine ja lisada diagramme, mida tähendab andmete kuvamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Käivitage Excel

Excelalustamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige Excelja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

 • Seadme või failide talletamine, mida te kasutate, liikuge Excel töövihik, mida soovite avada, ja vajutage sisestusklahvi Enter. Töövihik avaneb Excelis.

Uue töövihiku loomine

Excel faile nimetatakse töövihikud. Kõik töövihikud sisaldavad lehti, mida nimetatakse tavaliselt arvutustabeliteks või töölehtedeks. Andmete eraldi hoidmiseks saate lisada töövihikusse nii palju lehti, kui soovite, või luua uusi töövihikuid.

 1. Uue töövihiku loomiseks vajutage Excelis klahvikombinatsiooni Alt + F, N.

 2. Uue tühja töövihiku avamiseks vajutage L.

Andmete sisestamine

Andmete sisestamine lehte saate töö ridade, veergude ja lahtrid. Lahtrite viidatud oma asukohta rida ja veerg on lehel nii, et see lahter A1 esimese rea veerule A. Uuel lehel, lahter A1 on vaikimisi.

 1. Tühi lahter, kuhu soovite sisestada oma andmete valimiseks vajutage nooleklahve. Kui liigutate lahtritele töövihikus JAWS, kuulete sisu lahtri ja lahtriviide. Kui valite tühi lahter, kuulete, näiteks "Tühjaks, G4." Jutustaja, kuulete lahtriviide, kui mõni järgneb "valitud, redigeeritavad" ja selle lahtri sisu.

 2. Tippige lahtrisse soovitud tekst või arv.

 3. Lahtrisse sisu sisestamiseks ja veeru järgmisesse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Rea järgmisesse lahtrisse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Samuti saate kasutada nooleklahve.

Andmete liitmine automaatsumma funktsiooniga

Automaatsumma funktsiooni abil saate kiiresti liita oma lehele sisestatud arve.

 1. Valige lahter, kuhu soovite kogusumma sisestada. See asub tavaliselt liidetavatest arvudest paremal või nende all.

 2. Automaatsumma funktsiooni sisestamiseks lahtrisse vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, U, ja seejärel S.

  Näpunäide.: Saate muuta automaatsumma funktsiooni jaoks valitud lahtreid. Liidetavate lahtrivahemiku valimiseks hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 3. Kui olete kindel, et automaatsumma funktsioon loob valemi teie soovitud lahtrite kohta, vajutage sisestusklahvi (Enter). Automaatsumma liidab valitud lahtrites olevad arvud ja kogusumma läheb teie valitud lahtrisse.

 4. Automaatsumma arvutuse tulemi kuulamiseks liikuge tagasi automaatsumma funktsiooni sisaldavasse lahtrisse. Kuulete arvu ja asjaolu, et see on valemi tulem, ning lahtriviidet, näiteks „538, on valem, G6.“

Lihtsa valemi loomine

Saate sisestada lihtsaid valemeid, et arve lehel liita, lahutada, korrutada või jagada. Valemi saate luua kombineerides tehtemärke ja nende lahtrite viiteid (nt B4 või D6) , mis sisaldavad arve, millega soovite arvutada. Tehtemärgid on plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks ja kaldkriips (/) jagamiseks.

 1. Valige lahter, kuhu soovite valemi tulemi sisestada. See on tavaliselt arvudest, millega arvutatakse, paremal või nende all.

 2. Tippige võrdusmärk (=). Exceli valem algab alati võrdusmärgiga.

 3. Valemi loomiseks tippige lahtriviidete (nt B4 või D6) ja matemaatiliste tehtemärkide kombinatsioon. Näiteks =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 või =B4/B5.

  Näpunäide.: Et kiiresti arvutada, saate lahtriviidete asemel sisestada valemisse arvud, nt =20+10, =10-20, =20*10 või =20/10.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Arvud arvutatakse ja tulem ilmub teie valitud lahtris.

  Näpunäide.: Kui soovite, et kursor jääks aktiivsesse lahtrisse, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

Arvuvormingu rakendamine

Eri tüüpi arvudel vahet tegemiseks saate lisada arvu vormingu nagu valuuta, protsent või kuupäev.

 1. Valige lahtrid, mis sisaldavad arve, mida soovite vormindada.

 2. Arvuvormingu liitboksi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, N.

 3. Sirvige saadaolevate arvuvormingute, vajutage selle alla või üles NOOLEKLAHVI.

  Näpunäide.: Kui selles loendis pole soovitud arvuvormingut, nt Muud või Kohandatud, vajutage loendist väljumiseks paoklahvi (Esc). Dialoogiboksi Lahtrite vormindamine vahekaarti arv avamiseks vajutage klahve Alt + H, O ja E. Sirvige saadaolevate arvuvormingute loend, vajutage tabeldusklahvi (TAB) ja vajutage selle alla või üles NOOLEKLAHVI.

 4. Valitud arvuvormingu rakendamiseks valitud lahtrites vajutage sisestusklahvi (Enter).

Andmete filtreerimine või sortimine tabelis

Kui loote oma andmetest lehel tabeli, saate andmeid analüüsida mitmel viisil, sh kiiresti filtreerides või sortides.

 1. Analüüsitava andmerühma valimiseks valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve. Pärast lahtrite rühma valimist kuulete vahemiku esimese lahtri lahtriviidet ja sisu ning seejärel vahemiku viimase lahtri lahtriviidet ja sisu. (Jutustajas kuulete vahemiku esimese lahtri lahtriviidet ja sisu.)

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Tabelid liikumiseks vajutage klahvi T.

 4. Ruudustiku Tabel valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter). Teie valitud andmed on vormindatud tabelina. Veerupäised ja read on vormindatud vahelduvate värvidega.

 5. Filtreerige tabel veeru sisu järgi.

  1. Liikuge selle veeru päisesse, mis sisaldab andmeid, mille alusel soovite filtreerida.

  2. Avage menüü Automaatfilter rippmenüü, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + allanool nool.

  3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete: "Käsitsi filter." Liikumine on ruut Vali kõik , mis on vaikimisi märgitud.

  4. Tühjendage märkeruut Vali kõik , vajutage TÜHIKUKLAHVI.

  5. Sirvida läbi filtri Valikud, vajutage alla noolt ja märkige ruudud, mis sisaldavad andmeid, mida soovite filtreerida, vajutage TÜHIKUKLAHVI. Valiku filtri rakendamiseks sisestusklahvi.

  6. Filtri eemaldamiseks ja uuesti kuvada kõik andmed, korrake toiminguid alates juurde c ja märkige ruut Vali kõik TÜHIKUKLAHVI abil. Valiku filtri rakendamiseks sisestusklahvi.

 6. Sortige tabel.

  1. Liikuge veerupäisesse, mille alusel soovite tabelit sortida.

  2. Avage menüü Automaatfilter rippmenüü, vajutades klahvikombinatsiooni Alt + allanool nool.

  3. Vajutage klahvi S, et valida Sordi väikseimast suurimani (arvude korral) või Sordi A-st kuni Ü-ni (teksti korral). Vajutage klahvi O, et valida Sordi suurimast väikseimani või Sordi Ü-st A-ni.

Arvutamine tabelis

Kiiranalüüsi tööriista abil saate kiiresti arvutada. Olgu see summa, keskmine või arv, Excel kuvab arvutustulemi tabelis arvude all või kõrval.

 1. Andmerühma valimiseks, millega soovite arvutada, valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Kogusummad liikumiseks vajutage klahvi O ja seejärel tabeldusklahvi (Tab).

 4. Sirvida arvutamise suvandid, mis sisaldavad summa, Keskmine, loendus, % kokku, ja töötab, horisontaalne andmete või vertikaalne andmed, vajutage kustutusklahvi (paremnool).

 5. Valige arvutussuvandid ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud andmerühmaga on arvutatud nagu määratud.

 6. Tulemite kuulamiseks valige valemeid sisaldavaid lahtreid ükshaaval. Kuulete valemi tulemit ning asjaolu, et see lahter sisaldab valemit, ja lahtriviidet.

Andmete vormindamine või esiletõstmine tabelina

Tingimusvormingu või minigraafikute abil saate kõige olulisemad andmed esile tõsta või andmetrende kuvada. Kiireks esiletõstmiseks saate kasutada tööriista Kiiranalüüs.

 1. Et valida andmerühm, mida soovite tingimusvormingu või minigraafikute abil esile tõsta, valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Vorming liikumiseks vajutage klahvi F. Vahekaardile Minigraafikud liikumiseks vajutage klahvi S. Vahekaardisuvanditesse liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

 4. Vormingu või minigraafikute suvandite sirvimiseks vajutage parem- või vasaknooleklahvi. Arvude vormindussuvandite hulka kuuluvad Andmeribad, Värv, Ikoonikomplekt ja palju muud. Teksti vormindussuvandite hulka kuuluvad tekst sisaldab, duplikaatväärtused, ainuväärtused, võrdne, ja Eemalda vorming. Minigraafika suvandite hulka kuuluvad Rida, Veerg ja Võit/Kaotus ning need on saadaval ainult siis, kui arvud on valitud.

 5. Valige vormingu või minigraafikute suvand ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Valitud andmerühm on vormindatud nagu määratud.

Märkus.: Lisateavet leiate teemast Andmetrendide analüüsimine minigraafikute abil.

Andmete kuvamine diagrammis

Tööriist Kiiranalüüs soovitab sobivat diagrammi ja loob kiiresti andmete visuaalse esituse.

 1. Diagrammina esitatavate arvude ja siltide rühma valimiseks valige esimene lahter. Seejärel andmete viimase lahtrini liikumiseks (tavaliselt lahtrite rühma vastasnurgas) hoidke all tõstuklahvi (Shift) ja vajutage nooleklahve.

 2. Kiiranalüüsi tööriista avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Q.

 3. Vahekaardile Diagrammid liikumiseks vajutage klahvi C ja seejärel tabeldusklahvi (Tab).

 4. Diagrammi suvandid sirvimiseks vajutage NOOLEKLAHVI vasakule või paremale, kuni soovitud suvand.

 5. Vajutage sisestusklahvi Enter valige soovitud diagrammitüüp. Valitud andmetega diagramm lisatakse töölehe manustatud objektina.

Märkus.: Lugege lisateavet muul viisil diagrammi soovitatavate Diagrammide loominekohta.

Tehtud töö salvestamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S töövihiku salvestamiseks. Kui salvestate töövihiku esimest korda, avaneb Salvesta nimega Backstage'i vaate, mis võimaldab teil valige töövihiku talletuskoht ja sellele nime panna.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), et liikuda Salvesta nimega asukohavalikutesse.

 3. Töövihiku, nt OneDrive või See arvutitalletuskoha valimiseks vajutage alla või üles NOOLEKLAHVI, kuni soovitud. Teise võimalusena dialoogiboksi Nimega salvestamine avamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla kuni kuulete "Sirvi" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Valitud salvestuskohas kaustale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Hierarhia kõrgema kausta teisaldamiseks valige Navigeeri üles. Kaustaloendi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Üksuste" esimese kausta nime, millele järgneb. Loendis liikumiseks vajutage üles või alla NOOLEKLAHVE, kuni soovitud variant. Kausta valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Pange failile nimi, vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Sisestage faili nimi siin" ja sisestage nimi.

 6. Faili salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Nupp Salvesta" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Tehtud töö printimine

 1. Käsu Prindi Backstage'i vaade saate avada, kui vajutate klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

 2. Vajutage klahve Tab ja Shift + Tab sirvida prindisätetega, sh Printimine atribuudid, Printida ühe kahepoolne, Vertikaalpaigutus, Tavaline veerisedja Lehekülje häälestus. Valitud sätte muutmiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Valige teine säte, vajutage selle alla või üles nool ja vajutage sisestusklahvi Enter.

 3. Kui printeri sätteid nii, nagu soovite, valige printida, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab kuni kuulete "Print" ja vajutage sisestusklahvi. Printer prindib töövihiku.

Vt ka

Tabeli lisamine Exceli töövihikusse ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil diagrammi loomine ja valimine rakenduses Excel

Kiirklahvid rakenduses Excel for Windows

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Excel abil TalkBack sisseehitatud Androidi ekraanilugeja põhitoiminguid teha, näiteks loomine, redigeerimine või töövihiku printimine.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Excel for Androidi avamine

 1. Androidi seadme avakuval lohistage ühe sõrmega ekraani ümber, kuni kuulete "Rakendused", ja seejärel koputage ekraani. Ikoon asub alla keskele ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete "Excel", ja seejärel koputage ekraani.

Kui alustate Excel esimest korda, peate oma Microsofti kontoga sisse logida. Juhised leiate sisselogimiseks esmakordsel kasutamisel.

Näpunäide.: Kui olete sisse lülitanud Ok Google voice avastamiseks Google rakenduses, võite öelda "Ok Google, avatud Excel."

Näpunäide.: Kui te ei ei Excel rakendusest väljalogimine kasutasite seda viimast, avatakse rakenduse küsimata sisse logida.

Exceli sisse logida

Mida saab sisse logida Excel esimene kord, kui avate rakenduse või uuem versioon. Pärast sisselogimist Excelteie konto on saadaval ka muudes Office'i rakendustes. Saate Excel ilma sisselogimisel liiga.

Logige sisse veebisaidil esmakordsel kasutamisel

 1. Kui avate esimest korda Excel , rakendus käivitub algsel installimisel ja seejärel kuulete: "Logige sisse Microsofti kontoga."

 2. Nipsake paremale, kuni te "Sisestage oma e-posti, telefoni või Skype'i redigeerimine ruut" ja seejärel koputage ekraani.

 3. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil oma meiliaadressi, telefoninumbri või Skype'i nimi. Kui olete lõpetanud, lohistage ühe sõrmega kuval, kuni te "Mine nupu" ja seejärel tõstke sõrm ekraanilt. Valige nupp asub Kuva alumises paremas nurgas.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "Redigeerimine väljale parool" ja seejärel koputage ekraani.

 5. Parooli saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Kui olete lõpetanud, lohistage ühe sõrmega kuval, kuni te "Mine nupu" ja seejärel tõstke sõrm ekraanilt. Valige nupp asub Kuva alumises paremas nurgas.

Sisselogimine pärast esimest kasutamist

Kui otsustate oma töövihikuid kõige paremini, mida saab sisse logida Excel isegi juhul, kui olete juba kasutanud rakenduse ilma sisselogimine.

 1. Avatud Excel.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in” („Logi sisse”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Ma kuulen: "asju, mis on teha ka liikvel olles. Logige sisse."

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Sign in button” („Nupp Logi sisse”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avatakse aken sisse logida .

 4. Nipsake paremale, kuni te "Sisestage oma e-posti, telefoni või Skype'i redigeerimine ruut" ja seejärel koputage ekraani.

 5. Ekraaniklaviatuuri abil saate oma meiliaadressi, telefoninumbri või Skype'i nimi. Kui olete lõpetanud, rag ühe sõrmega kuval kuni kuulete "Mine nupu" ja seejärel tõstke sõrm ekraanilt. Valige nupp asub Kuva alumises paremas nurgas.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete "Redigeerimine väljale parool" ja seejärel koputage ekraani.

 7. Parooli saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 8. Kui olete lõpetanud, lohistage ühe sõrmega kuval, kuni te "Mine nupu" ja seejärel tõstke sõrm ekraanilt. Valige nupp asub Kuva alumises paremas nurgas.

Töövihiku avamine

Excel avamisel avatava Exceli lehel. See on loetletud teie viimase töövihikute. Saate ühe või mõne vanema töövihiku avada.

 • Tehtud töövihiku avamiseks lohistage ühe sõrmega kuval kuni te faili, mida soovite, ja seejärel koputage ekraani.

 • Töövihiku avamiseks mõnes vanemas, nipsake vasakule või paremale, kuni te "Klõpsake nuppu Ava" ja seejärel koputage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete faili asukoht ja siis koputage ekraani. Avage fail ja koputage ekraani selle avamiseks.

Märkus.: Kui töötate juba töövihiku ja soovite avada mõne muu, nipsake alla-siis-vasak. Avatava lehe Excel . Hiljutise või mõne vanema töövihiku avamiseks järgige eespool antud juhiseid.

Uue töövihiku loomine

Excel faile nimetatakse töövihikud. Kõik töövihikud sisaldavad lehti, mida nimetatakse tavaliselt arvutustabeliteks või töölehtedeks. Andmete korraldamiseks saate lisada töövihikusse nii palju lehti, kui soovite, või luua uusi töövihikuid.

 1. Avatud Excel.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete "Uus" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Uus, tühi töövihik."

 3. Uue tühja töövihiku avamiseks koputage ekraani. Mõne muu malli kasutamiseks nipsake paremale, kuni kuvatakse töövihiku malli, mida soovite kasutada, ja seejärel koputage ekraani nime kuulda.

Märkus.: Kui töötate juba töövihiku ja soovite luua uue ühe, nipsake alla-siis-vasak. Avatava lehe Excel . Looge uus töövihik, järgige juhiseid 2 – 3 kohale.

Töövihikus uue töölehe loomine

Lohistage töövihikus sõrme ekraani vasakus allservas, kuni kuulete teksti „Add sheet button (Nupp „Lisa leht”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Andmete sisestamine

Andmete sisestamine lehte saate töö ridade, veergude ja lahtrid. Lahtrite viidatud oma asukohta rida ja veerg on lehel nii, et see lahter A1 esimese rea veerule A. Uuel lehel, lahter A1 on vaikimisi.

 1. Klõpsake töölehe lohistage sõrme ekraanil otsimiseks klõpsake soovitud lahtrit.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Ma kuulen: "Nupp Lõika".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button (Nupp „Redigeeri”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Ma kuulen "Keyboard>, kus on kuvatud <the keel", näiteks "Inglise USA klaviatuur."

 4. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri abil tippige soovitud arvud või tekst, mida soovite.

 5. Kui olete lõpetanud, lohistage sõrmega ekraani paremas ülanurgas, kuni te "Sisestage nupp" ja seejärel koputage ekraani.

Arvuvormingu rakendamine

Kuvada saab erinevat tüüpi arve, rakendades lahtrile vormingu (nt valuuta, protsent või kuupäev).

 1. Töölehe, lohistage sõrme ekraanil otsimiseks klõpsake soovitud lahtrit ja seejärel koputage ekraani aktiveerimiseks lahtrit.

 2. Kontekstimenüü sulgemiseks nipsake alla-siis vasakule.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete "Rohkem suvandeid", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "menüü menüü, <current tab>, mis on valitud."

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete "Arv menüü Vorming", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Arvuvorming".

 5. Nipsake paremale, kuni te vormingu nagu Valuuta, kellaajavõi protsent.

 6. Vormingu valimiseks topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Mõned vormingu suvandid on ka alammenüüd. Kuulete, näiteks: "Arv menu." Alammenüü avamiseks koputage ekraani.

Lihtsa valemi loomine

Saate luua lihtsaid valemeid arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks.

 1. Klõpsake töölehe lohistage sõrme ekraanil otsimiseks klõpsake soovitud lahtrit.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Ma kuulen: "Nupp Lõika".

 3. Nipsake paremale, kuni te "Nupp Redigeeri" ja seejärel koputage ekraani ekraaniklaviatuuri avamine.

 4. Valemi loomiseks tippige arvude ja tehtemärkide kombinatsiooni, lohistades kursorit sõrme üle klaviatuuri ja tõstmiseks peate enne ühe sõrmega.

  Tippige plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks või kaldkriips (/) jagamiseks. Tippige näiteks = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4või = 4/2.

 5. Kui olete lõpetanud, lohistage sõrmega ekraani paremas ülanurgas, kuni te "Sisestage nupp" ja seejärel koputage ekraani. Excel käivitab arvutamise ja lisab lahtrisse.

Tehtud töö salvestamine

Excel salvestab teie töö automaatselt. Küll aga saate muuta failinime ning valida faili asukoha.

Faili koopia salvestamine

 1. Nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine Excel faili, muuta oma faili nimi "Faili nupp" ja seejärel koputage ekraani. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save As button (Nupp „Salvesta nimega”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi).”

 3. Faili nime muutmiseks nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Nupp Tühjenda" ja seejärel koputage ekraani tühjendage faili nimi.

 4. Nipsake ekraanil vasakule kuni kuulete "Sisestage faili nimi, redigeerimine ruut", ja seejärel koputage ekraani avamiseks soovitud ekraaniklaviatuur.

 5. Tippige faili nimi. Kui olete lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete "nupu" Salvesta ja seejärel topeltkoputage, kuhu soovite faili salvestada.

Faili asukoha valimine

 1. Excel failis, teie faili asukoha muutmiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuvatakse kuulmine "Faili nupp" ja seejärel koputage ekraani avada menüü fail. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save As button (Nupp „Salvesta nimega”)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Enter file name (Sisestage failinimi).”

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete asukoht, kuhu soovite salvestada oma faili, nt OneDrive või selle seadme. Koputage ekraani valige asukoht.

 4. Suvandi asukoht valisite, nipsake vasakule või paremale, kuni te võimalike kaust või muu sub asukoht, mille soovite lisada ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button (Nupp „Salvesta”)”, ja topeltpuudutage seejärel faili valitud asukohta salvestamiseks.

  Näpunäide.: Kui soovite salvestada faili, kuid samanimeline fail on juba olemas, kuulete teksti „Replace file? (Kas soovite faili asendada?)” Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Cancel button (Nupp „Loobu”)” või „Replace button (Nupp „Asenda”)” olenevalt sellest, mida soovite teha. Topeltpuudutage ekraani valiku kinnitamiseks.

Tehtud töö printimine

Veenduge, et printer oleks seadmega ühendatud.

 1. Nipsake paremale, kuni kuvatakse kuulmine Excel failis "Faili nupp" ja seejärel koputage ekraani avada menüü fail. Kuulete teksti „File menu opened (Menüü „Fail” on avatud).”

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print (Prindi)”, ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Ma kuulen: "Paigutus suvandid, menüü fail, mis on suletud." Avaneb leht Prindisuvandid .

 3. Printimiseks vaikesuvandeid, nipsake paremale, kuni te "Printimiseks nuppu" ja seejärel koputage ekraani.

 4. Ma kuulen: "Luba Excel teenuse Microsoft online kasutamiseks ette valmistada failide printimiseks?" Nipsake paremale, kuni te "Luba nupp" ja seejärel koputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "ripploendist. Valige printer"ja seejärel koputage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni te soovite, ja koputage ekraani aktiveerimiseks printeri nime.

 7. Nipsake paremale, kuni te "Printimine nupp" ja seejärel koputage ekraani.

Juhised, kuidas teha täpsemaid printimise toiminguid, minge kasutamine ekraanilugeri Exceli töövihiku printimiseks.

Vt ka

Tabeli lisamine Exceli töövihikusse ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Excel Jutustaja sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja põhitoimingud, nt Excel sisse logida ja töövihiku avamine.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Avage Excelis

 1. Loendis Kõik rakendused oma seadmes nipsake paremale, kuni Jutustaja teatab "Excel".

 2. Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani.

Märkus.: Excel märke automaatselt telefoni ja määratud Microsofti kontoga. Ma kuulen "Avaleht,", millele järgneb teie konto nimi ja "Nupu". Kui logite välja Excel rakenduse kasutasite seda viimast või kui soovite kasutada mõne muu kontoga, vaadake Exceli sisselogida.

Näpunäide.: Kui teil on kinnitatud Excel paani avakuval oma seadmesse, saate avada ka rakenduse seal. Nipsake paremale, kuni te "Excel" järgneb paanil, suurus, näiteks "väike, 1, 1" Topeltpuudutage ekraani.

Exceli sisse logida

Sisselogimist kiiresti sama Microsofti kontoga saate seadistanud oma telefoni või valida mõne muu Microsoft, töö või kooli kontoga.

Soovitatud kontoga sisselogimine

 1. Pärast avamist Excel, nipsake paremale, kuni kuulete "Nupp Logi sisse," ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "vaatame saada te olete sisse loginud," järgneb telefoni ja määratud Microsofti konto nimi.

 2. Kasutada seda kontot, nipsake paremale, kuni kuulete "Nuppu Jätka" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "Avaleht,", millele järgneb teie konto nimi ja "Nupu".

  Nüüd olete sisse logitud ja liikumine on avalehel.

Logige sisse Microsofti kontoga

 1. Pärast avamist Excel, nipsake paremale, kuni kuulete "Nupp Logi sisse," ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "vaatame saada te olete sisse loginud," järgneb telefoni ja määratud Microsofti konto nimi.

 2. Kui soovite kasutada mõne muu Microsofti kontoga, nipsake paremale, kuni kuulete "Microsofti konto Outlook.com-i, Hotmaili, Live.com, MSN-i," ja seejärel koputage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni te "Nuppu Jätka" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Sisesta e-posti, telefoni või Skype'i."

 4. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri, tippige oma e-posti aadress, telefoninumber või Skype'i kasutaja nimi, koht fookuse sisestusklahvi (Enter) ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Sisestage parool."

 5. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri, tippige oma parool, viige fookuse sisestusklahvi (Enter) ja seejärel koputage ekraani.

 6. Kui te ei kuule "nuppu OK", peate lubamine oma Microsofti kontoga, sisestades seadme PIN-koodi. Koputage ekraani ja seejärel kasutage on tippige oma PIN-koodi ekraaniklaviatuur.

 7. Kui kuulete "avalehe, nupp uus," Excel on lõpule jõudnud, saate sisse logida. Liikumine on avalehel.

Töökoha või kooli kontoga sisselogimine

 1. Pärast avamist Excel, nipsake paremale, kuni kuulete "Nupp Logi sisse," ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "vaatame saada te olete sisse loginud," järgneb telefoni ja määratud Microsofti konto nimi.

 2. Kui soovite kasutada mõne muu kontoga, nipsake paremale, kuni kuulete "töö- või koolikontoga," ja seejärel koputage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni te "Nuppu Jätka" ja seejärel koputage ekraani. Kuulete teksti „Cancel button” („Nupp Loobu”).

 4. Nipsake vasakule, kuni te "E-posti aadressi, väärtus," ja seejärel koputage ekraani.

 5. Kasutage on tippige oma meiliaadress, valige Sisesta ja koputage ekraani ekraaniklaviatuur.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete "Parool väärtus," ja seejärel koputage ekraani.

 7. Kasutage funktsiooni ekraaniklaviatuuri, tippige oma parool, viige fookuse sisestusklahvi (Enter) ja koputage ekraani.

 8. Seadme küsib, kui Windows tuleks meeles pidada selle kontoga. Sõltuvalt sellest, millist suvandit soovite, nipsake paremale, kuni kuulete "Praegu vahele jätta, link" või "Jah nupu" ja seejärel koputage ekraani.

 9. Ma kuulen "Konto lisamist selle rakenduse", millele järgneb oma kontoteave. Nipsake paremale, kuni kuulete "Nupp Sule", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "Avaleht,", millele järgneb teie konto nimi ja "Nupu".

Tehtud töövihiku avamine

Viimati kasutatud töövihikutest leiate paremale avalehel Excel .

 1. Klõpsake Excel Avaleht nipsake paremale, kuni te "Valitud hiljutised." Loendist Viimatised töövihikud algab siit.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate töövihik, mida soovite avada, ja seejärel koputage ekraani.

Töövihiku sirvimine

 1. Kui otsite töövihikut ei ole Excel alustada leht, nipsake paremale või vasakule kuni kuulete "Nupp Sirvi" ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Valige rakendus, hiljutised."

 2. Nipsake paremale, kuni leiate soovitud suvand, nt Selles seadmes või OneDrive, ja seejärel koputage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni leiate õige kaust, näiteks dokumentide, ja seejärel koputage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni õige faili üles leidnud, ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen: "Allalaadimine."

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete "avatud töövihiku rakenduse ribal nuppu", ja seejärel koputage ekraani. Ma kuulen "Avamine" selle töövihiku nime, millele järgneb.

Vt ka

Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Välise klaviatuuri abil kiirklahvide kasutamine rakenduses Excel Mobile for Windows 10

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Klaviatuuri ja ekraanilugeja Visio veebirakendus abil teha põhitoimingud, näiteks uue töövihiku loomine töövihiku redigeerimine ja tehtud töö printimine. Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Soovitame Visio veebirakendus’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna Visio veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Visio veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Avatud Visio veebirakendus

 1. Avage https://www.office.com.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Kontole logida", seejärel vajutage klahvi Enter. Avaneb aken Valige konto .

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te konto või kasutaja nimi soovitud sisse logida ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "sisestage parool, redigeerida."

  Kui te ei kuule konto, mille soovite, vajutage menüü all, kuni kuulete "Kasutada mõne muu kontoga, nuppu" ja seejärel vajutage Enter. Tippige konto meiliaadressi või telefoninumbri arvu ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

 4. Sisesta parool ja seejärel vajuta sisestusklahvi (Enter). Ma kuulen: "Microsoft Office, kodune."

 5. Visio veebirakendusavamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te " Excel, avage link," ja vajutage sisestusklahvi Enter. avatakse Visio veebirakendus .

Töövihiku avamine

Saate avada faili, et olete hiljuti töötanud või minge oma eelistatud online andmebaasi, nt OneDrive ja sealt faili avada.

Avage töövihik Visio veebirakendus käivitamisel

 1. Avage ja Visio veebirakendussisse logida. Rakenduse avatakse ja liikumine on uus tühi töövihik suvand.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Tehtud faili avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab kuni te tehtud faili te soovite, ja vajutage sisestusklahvi Enter. Fail avaneb Redigeerimisvaade või Lugemisvaade.

  • Dokumendi avamine online hoidla vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Avamine <the online repository>" ja vajutage sisestusklahvi. Liikuge soovitud faili ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Fail avaneb Lugemisvaade.

Kui töötate Visio veebirakendus töövihiku avamine

Märkus.: Avage töövihik, kui töötate juba Visio veebirakendus, peate olema Redigeerimisvaates. Suvand pole saadaval, Lugemisvaade. Juhised, kuidas saada Redigeerimisvaade, minge redigeerimise vaate aktiveerimine.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv. Viiakse fookus menüülindile.

 2. Kui soovite avada menüü fail , vajutage klahvi F. Ma kuulen: "Sule menüü, menüükäsk." Kui te ei kuule seda, te pole Redigeerimisvaates.

 3. Avage menüü avamiseks vajutage O.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete tehtud dokumendi te soovite, ja vajutage sisestusklahvi Enter. Fail avaneb Redigeerimisvaade või Lugemisvaade.

  • Dokumendi avamine online hoidla vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "täiendavalt <the online repository>" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Liikuge soovitud faili ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Fail avaneb Lugemisvaade.

Töövihiku avamine mõnes Exceli täisversiooni

Kui teil on täielikku töölauaversiooni Excel, siis valikuid palju rohkem kui failidega töötamine. See on lihtne Visio veebirakendustäisversiooni avamine.

 1. Visio veebirakendus, pärast redigeeritava täisversiooni, töövihiku avamist vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni kuulete: "Valitud Avaleht menüü üksuse."

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Excelis redigeerimine nuppu" ja vajutage sisestusklahvi Enter, et avada töövihiku Excel. Ma kuulen "Dialoogiboksis avame see Microsoft Excelis" programmi laadimisel.

 3. Pärast Excel on avatud, palutakse teil sisse logida. Tippige oma meiliaadress ja vajutage sisestusklahvi Enter, ja seejärel tippige oma parool ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  Märkus.: Kui kasutate töö või kooli kontot, võib olla veidi teistsugune olevaid juhiseid. Näiteks soovite kiipkaardi või PIN-koodi abil sisselogimine.

  Excel, liikumine on töövihiku esimese rea esimesse lahtrisse.

Vaate redigeerimine

Kui olete avanud töövihiku Lugemisvaade, ja soovite faili redigeerida, peate Redigeerimisvaates.

 1. Lugemisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni oma nimi või kasutajanimi.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete "Redigeeri töövihikut, nupp ahendatud." Vajutage sisestusklahvi Enter, et laiendada menüü.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te "Redigeeri brauseris" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Fail avaneb redigeerimisvaates.

Uue töövihiku loomine

Uue töövihiku saab luua malli põhjal või algusest peale ise.

Visio veebirakendus käivitamisel töövihiku loomine

 1. Avage ja Visio veebirakendussisse logida. Rakenduse avatakse ja liikumine on uus tühi töövihik suvand. See suvand töövihik ei sisalda eelmääratletud vormingu.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Avage uus tühi töövihik ja see Alustame, vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Liikuge loendis Saadaolevad Mallid, vajutage tabeldusklahvi (TAB) kuni kuulete malli, mida soovite, ja vajutage sisestusklahvi.

  Avab uue töövihiku ja keskendutakse lehel esimest lahtrit.

Kui töötate Visio veebirakendus töövihiku loomine

Märkus.: Kui töötate juba Visio veebirakendus, looge uus töövihik, peate olema Redigeerimisvaates. Suvand pole saadaval, Lugemisvaade. Juhised, kuidas saada Redigeerimisvaade, minge redigeerimise vaate aktiveerimine.

 1. Kui töötate juba töövihiku ja soovite luua uue ühe, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv. Viiakse fookus menüülindile.

 2. Kui soovite avada menüü fail , vajutage klahvi F. Ma kuulen: "Sule menüü, menüükäsk." Kui te ei kuule seda, te pole Redigeerimisvaates.

 3. Uus menüü avamiseks vajutage täheklahvi N.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni te selle malli soovitud suvand, ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Töövihiku redigeerimine

Kui soovite oma töövihiku redigeerimine peate Redigeerimisvaates. Juhised, kuidas saada Redigeerimisvaade, minge redigeerimise vaate aktiveerimine.

Andmete sisestamine

 1. Lahtrite vahel liikumiseks vajutage nooleklahve. Ekraanilugeja teatab lahtrid, kui liigute töölehel nende ridade ja veergude asukoha järgi. Lahtrisse A1 on esimene rida veerule A. Juhul, kui lahter on tekst, ekraanilugeja loeb teksti.

 2. Lahtri täitmiseks või selle sisu muutmiseks tippige sinna vajalik tekst, number või valem.

 3. Järgmisse lahtrisse liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tabeldusklahvi (Tab).

Automaatsumma funktsiooni abil saate oma arvude summeerimine

Lehel olevate arvude liitmiseks.

 1. Liikumine lahtriga paremal või all arvud, mida soovite liita.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv, H, U, S. Arvutuse teha, vajutage sisestusklahvi Enter.

  Visio veebirakendus liidab arvud ja paigutab selle tulemi valitud lahter.

Lihtsa valemi loomine

Saate luua lihtsaid valemeid arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks, jagamiseks.

 1. Valige arvutustehtesse kaasatavatest arvudest paremale või nende alla jääv lahter.

 2. Tippige võrdusmärk (=). Ma kuulen: "Redigeerimine, võrdusmärk."

 3. Tippige arvude ja tehtemärkide (plussmärk (+) liitmiseks, miinusmärk (-) lahutamiseks, tärn (*) korrutamiseks ja kaldkriips (/) jagamiseks) kombinatsioon. Näiteks tippige ühte järgmistest:

  • Arvude liitmiseks tippige = 2 + 4.

  • Arvude lahutamine tippige = 4-2.

  • Arvude korrutamiseks tippige = 2 * 4.

  • Arvude jagamine tippige = 4/2.

 4. Arvutuse tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Visio veebirakendus käivitab arvutamise ja kuvab tulemi teie valitud lahtris.

Arvuvormingu rakendamine

Saate kuvada eri tüüpi arvudel Visio veebirakendus , rakendades vormingu nagu Valuuta, protsentvõi kuupäev.

 1. Valige lahter või lahtrid, mida soovite vormindada. Mitme külgneva lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + nooleklahvid võtmed.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Ma kuulen: "Lõika menüükäsk."

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Arvuvorming" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Ma kuulen: "Dialoogiboksis arvuvorming."

 4. Vormingu valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla kuni kuulete vormingut, nt "Valuuta" või "Kuupäev" ja vajutage sisestusklahvi Enter, et valida.

Oma andmete põhjal tabeli loomine

Saate luua tabeli andmete nii, et saate, näiteks kiiresti filtreerida või andmeid sortida.

 1. Valige lahtrid, mille soovite tabelisse kaasata. Mitme külgneva lahtri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + nooleklahvid võtmed.

 2. Dialoog Vorminda tabelina avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi H, T, L. Ma kuulen: "Dialoogiboksi Vorminda tabelina."

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Ma kuulen "minu tabelil on päised," ja kui see ruut on märgitud või mitte. Valiku muutmiseks vajutage TÜHIKUKLAHVI.

  Märkus.: Kasutage tabelipäiste tabeli juurdepääsetavuse paremaks Kuva lugeja kasutajate jaoks. Ekraanilugerite kasutamine päise teabe aru saada, kuidas tabeli lahtrite leidmiseks.

 4. Tabeli loomiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

Sortimine või filtreerimine tabeli andmed

 1. Liikumine tabelit, mida soovite sortimine või filtreerimine, sortimine & Filter rippmenüü lahter. Ma kuulen lahtri üksikasjade kuvamiseks, millele järgneb "On sortimine ja filtreerimine rippmenüü".

 2. Rippmenüüst menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool NOOLEKLAHVI.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Andmete sortimiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Sortida tõusvas järjestuses" või "Sordi laskuvas järjestuses" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Lihtne filtri rakendamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni kuulete "Filter" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Avaneb dialoogiboks Filtreeri . Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te suvandid ja seejärel tühikuklahvi valimine või valimise suvandid. Filtri rakendamiseks sisestusklahvi.

  • Keerukate filtri rakendamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla kuni kuulete "Tekstifiltrid", ja seejärel vajutage kustutusklahvi (paremnool). Avaneb menüü filtrid. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni soovitud suvand ja seejärel vajutage sisestusklahvi. Avab dialoogiboksi. Tippige soovitud väärtused, mida soovite ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

  • Filtri tühjendamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te "Tühjenda filter väljalt," järgneb filtreeritud lahtri nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Arvutuste kuvamine

 1. Tippige lahtrisse, kus soovite arvutuse tulemust näha, võrdusmärk (=).

 2. Tippige valem või funktsioon, mida soovite kasutada, nt summa või keskmisenime. Funktsioonide loendi avatakse ja värskendatud tippimise ajal. Ma kuulen funktsiooni loendis.

 3. Vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni te soovite, ja seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB) valige selle funktsiooni.

 4. Tippige lahtrivahemik või muid numbreid, millele soovite rakendada funktsiooni, paremsulg, millele järgneb ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

Tehtud töö salvestamine

Visio veebirakendus salvestab automaatselt teie töö, kuid saate muuta faili nimi ja asukoht ja saate alla laadida faili koopia.

Salvesta koopia võrgus

 1. Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi F, A, A. Avaneb dialoogiboks Nimega salvestamine .

 2. Tippige faili uus nimi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Ma kuulen "Olemasoleva faili asendada, märkige ruut", ja kui ruut on märgitud või mitte. Valiku muutmiseks vajutage TÜHIKUKLAHVI.

 4. Salvesta koopia võrgus, vajutage sisestusklahvi Enter.

Töövihiku nime muutmine

 1. Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi F, A, R. Avaneb dialoogiboks ümber nimetada .

 2. Tippige faili uus nimi.

 3. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „OK, button“ (Nupp OK), ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Salvesta koopia kohalikku arvutisse

 1. Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi F, A, C. Viiakse fookus on aktiivne menüü teie töövihikuga.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni "Valitud", millele järgneb praeguse vahekaardi nimi.

 3. Vajutage klahvi Caps Lock + paremnool või vasaknool klahv kuni kuulete: "teate tekst, mida soovite teha <the faili name>."

 4. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta”. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Faili laaditakse teie arvutisse alla laadida kausta.

Tehtud töö printimine

 1. Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahvi F, P ja P. Avaneb dialoogiboks Printimine sätted .

 2. Vaikesätete kasutamise printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Printimine nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Juhised, kuidas teha täpsemaid printimise toiminguid, minge kasutamine ekraanilugeri Exceli töövihiku printimiseks.

Vt ka

Ekraanilugeri abil Excel Online’i töölehele kommentaaride lisamine

Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Kiirklahvid Excel Online’is

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×