Exceli hüperlinkidega töötamine

Kiireks juurdepääsuks seotud teavet mõnes muus failis või veebilehel, saate lisada mõne hüperlink töölehe lahtriga. Diagrammi kindlatele elementidele saate lisada ka hüperlinke.

Märkus.: Enamik kuvatõmmiseid selle artikli võeti Excel 2016. Kui kasutate mõnda muud versiooni, võib teile avaneda veidi teistsugune vaade, ent kui pole märgitud teisiti, on funktsioonid samad.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

   Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hyperlink button .

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või pilti ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Loo uus dokument.

 3. Tippige uue faili nimi väljale Uue dokumendi nimi.

  Näpunäide.: Asukoha määramiseks muu kui menüüga täielik tee, saate tippida uue asukoha eelneva nimi väljale uue dokumendi nimi või klõpsata muutmine valige asukoht ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 4. Selleks et määrata, millal soovite uut faili redigeerimiseks avada, klõpsake jaotises Millal redigeerida nuppu Soovin redigeerida uut dokumenti hiljem või Soovin redigeerida uut dokumenti kohe.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst sõnad, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

   Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hyperlink button .

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt väärtust Olemasolev fail või veebileht.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Faili valimiseks klõpsake nuppu Praegune kaust ja seejärel faili, mille soovite linkida.

   Praeguse kausta muutmiseks valige loendist Vt teine kaust.

  • Valige veebilehele, klõpsake valikut Lehed sirvida ja seejärel klõpsake nuppu veebilehele, mida soovite linkida.

  • Viimati kasutatud faili valimiseks klõpsake nuppu Viimatised failidja seejärel valige fail, mida soovite linkida.

  • Lingitava faili või veebilehe nime ja asukoha sisestamiseks tippige vastav teave väljale Aadress.

  • Veebilehe otsimiseks nuppu Sirvi veebi Nupp „Sirvi veebi” , avage veebileht, mida soovite linkida, ning aktiveerige brauserit sulgemata uuesti Excelisse.

 4. Kui soovite faili või veebilehe kindla asukoha jaoks hüperlingi loomine, klõpsake nuppu järjehoidjaja seejärel topeltklõpsake järjehoidja , mida soovite.

  Märkus.:  Failil või veebilehel, millele viivat linki loote, peab olema järjehoidja.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst sõnad, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Lingi loomiseks aktiivse töövihiku või mõne muu töövihiku teatud asukohale võite määratleda sihtkohtlahtrite nimi või kasutada lahtriviidet.

 1. Nime kasutamiseks peate panema sihttöövihiku sihtlahtritele nime.

  Nime panemine lahtrile või lahtrivahemikule

  1. Valige lahter, lahtrivahemik või eraldipaiknevate lahtrite valik, millele soovite nime anda.

  2. Klõpsake väljal nimivalemiriba Nupu pilt vasakus servas.

   Väli Nimi

   Nupu pilt Väljale nimi

  3. Tippige lahtrite nimi väljale nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

   Märkus.: Nimed ei tohi sisaldada tühikuid ja peavad algama tähega.

 2. Klõpsake lähtetöövihiku töölehel lahtrit, kuhu soovite hüperlingi luua.

   Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hyperlink button .

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Tehke jaotises Lingitav objekt ühte järgmistest.

  • Mõne aktiivses töövihikus oleva koha linkimiseks klõpsake valikut Koht selles dokumendis.

  • Asukoht, mõne teise töövihikuga linkimiseks väärtust olemasolev fail või veebileht, leidke ja valige töövihik, mida soovite linkida, ja klõpsake järjehoidja.

 4. Tehke ühte järgnevatest:

  • Klõpsake jaotise Lahtriviide loendiboksis Lahtri viide töölehte, millega soovite linki luua, tippige lahtriviide väljale Tippige lahtriviide ja klõpsake nuppu OK.

  • Klõpsake jaotise Määratletud nimed loendis nime, millega tähistate lingitavaid lahtreid ning klõpsake nuppu OK.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst sõnad, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

Funktsiooni HYPERLINK abil saate luua hüperlingi, mis avab võrguserveris, mis sisevõrkvõi Internetis talletatud dokumendi. Kui klõpsate funktsiooni HYPERLINK sisaldavat lahtrit, avab Excel lingi asukohas talletatava faili.

Süntaks

HYPERLINK (lingi_asukoht;sõbralik_nimi)

Lingi_asukoht     on tee ja faili nimi dokumendi avada tekstina. Lingi_asukoht võib viidata mõnele dokumendi kohale, milleks võib olla Exceli töölehel või töövihikus asuv lahter või nimega vahemik või Microsoft Wordi dokumendis olev järjehoidja. Tee võib olla arvuti kõvakettale salvestatud faili või tee saab nime panna universal nimetamistava (UNC) tee serveris (programmis Microsoft Excel for Windows) või Internetis või sisevõrgus tee Uniform Resource Locator (URL).

 • Lingi_asukoht võib olla jutumärkides tekstistring või tekstistringi kujul esitatud linki sisaldav lahter.

 • Kui Lingi_asukoht määratud linki pole olemas või ei leita, kuvatakse tõrge, kui lahtri klõpsamisel.

Sõbralik_nimi     siirdeloendi teksti- või väärtus, mis kuvatakse lahtris on. Sõbralik_nimi on kuvatud sinisena ja allakriipsutatud. Kui sõbralik_nimi puudub, kuvatakse lahtris lingina argument lingi_asukoht.

 • Sõbralik_nimi võib olla väärtus, tekstistring, nimi või lingiteksti või väärtust sisaldav lahter.

 • Kui sõbralik_nimi tagastab veaväärtuse (nt #VALUE!), kuvatakse lahtris lingiteksti asemel veaväärtuse.

Näited

Järgmine näide avab töövihiku nimega eelarve Report.xls, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/report ja kuvatakse tekst "Klõpsake aruande":

=HYPERLINK("http://example.microsoft.com/report/budget report.xls", "Click for report")

Järgmises näites luuakse hüperlingi lahtrile F10 töölehe nimega töövihiku eelarve Report.xls, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/reportaasta. Töölehel hüperlinki sisaldavat lahtrit kuvab Lingiteksti sisu lahtrisse D1 valem:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]Annual!F10", D1)

Järgmises näites luuakse hüperlink vahemikule, mis on DeptTotal töölehe nimega esimese kvartali töövihiku eelarve Report.xls, mis on talletatud Internetis, asukohas nimega example.microsoft.com/report. Töölehel hüperlinki sisaldavat lahtrit kuvatakse tekst "Klõpsake osakonna esimese kvartali kogusumma vaatamiseks".

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/report/budget report.xls]First Quarter!DeptTotal", "Click to see First Quarter Department Total")

Microsoft Wordi dokumendis kindla asukoha jaoks Hüperlingi loomiseks kasutage järjehoidja määrata asukoha, mida soovite dokumendis liikuda. Järgmine näide loob hüperlingi järjehoidjale nimega QrtlyProfits dokumendis asub example.microsoft.comaastase Report.doc, mis:

=HYPERLINK("[http://example.microsoft.com/Annual Report.doc]QrtlyProfits", "Quarterly Profit Report")

Rakenduses Excel for Windows järgmises näites kuvatakse lahtris Lingiteksti D5 lahtri sisu ja avatakse faili 1stqtr.xls, mis on talletatud serveris nimega FINANCE laused ühiskasutus. Selles näites kasutatakse UNC-teed.

=HYPERLINK("\\FINANCE\Statements\1stqtr.xls", D5)

Järgmises näites avatakse faili 1stqtr.xls rakenduses Excel for Windows, mis on talletatud kataloogi Finance kettadraivi D ja kuvatakse lahtris H10 talletatud arvväärtus:

=HYPERLINK("D:\FINANCE\1stqtr.xls", H10)

Rakenduses Excel for Windows järgmises näites luuakse hüperlink alale kokkuvõtted mõnes teises (välises) töövihikus, Mybook.xls nimega:

=HYPERLINK("[C:\My Documents\Mybook.xls]Totals")

Microsoft Excel for the Macintosh, järgmises näites kuvab "Click here" lahtrisse ja avab faili nimega esimeses kvartalis, mis on talletatud kausta nimega eelarve aruanded nimega Macintosh HD kõvakettal.

=HYPERLINK("Macintosh HD:Budget Reports:First Quarter", "Click here")

Saate luua hüperlinke töölehe ühest lahtrist teise lahtrisse liikumiseks sees. Näiteks kui töövihikus Budget on aktiivse töölehe nimi June, loob järgmine valem hüperlingi lahtrile E56. Lingi tekst ise on väärtus lahtris E56.

=HYPERLINK("[Budget]June!E56", E56)

Sama töövihiku teisele lehele minemiseks muutke lingis lehe nime. Kui näiteks soovite eelmises näites luua lingi töölehe September lahtrisse E56, muutke sõna "June" sõnaks "September."

Kui klõpsate meiliaadressi hüperlinki, teie meiliprogramm automaatselt käivitab ja loob meilisõnumi väljale Adressaat on õige aadress, tingimusel, et teil on installitud meiliprogramm.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

   Võite valida ka objekti (nt pildi või diagrammielemendi), mis hakkab hüperlinki tähistama.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises lingid nuppu hüperlink Hyperlink button .

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või objekti ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 2. Klõpsake jaotises Lingitav objekt nuppu Meiliaadress.

 3. Tippige väljale meiliaadress soovitud meiliaadress.

 4. Tippige väljale Subject (Teema) meilisõnumi teema.

  Märkus.:  Mõned veebibrauserid ja meiliprogrammid ei pruugi teemarida tunnistada.

 5. Tippige väljale Kuvatav tekst sõnad, millega soovite hüperlinki tähistada.

 6. Abiteabe kuvamiseks kursori hoidmisel hüperlingil klõpsake nuppu Kohtspikker, tippige soovitud tekst väljale Kohtspikri tekst ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  Samuti saate lahtris muuta meiliaadressid hüperlinkideks, tippides aadressi otse lahtrisse. Kui tipite meiliaadressi näiteks kujul someone@example.com, luuakse hüperlink automaatselt.

Töövihiku ühe või mitme välisviitelingi (nimetatakse ka lingid) saate lisada mõnda teise töövihikusse, mis asub teie sisevõrk või Interneti-ühendus. Töövihik ei tohi olla salvestatud HTML-failina.

 1. Avage lähtetöövihik ja valige lahter või lahtrivahemik, mille soovite kopeerida.

 2. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kopeeri.

  Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
 3. Aktiveerige tööleht, mida soovite teavet paigutada, ja klõpsake seejärel lahtrit, kus soovite teavet kuvada.

 4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi teisiti.

 5. Klõpsake käsku Kleebi link.

  Excel loob lahtri või lahtrivahemiku iga lahtri jaoks välisviitelingi.

Märkus.: Vahel on mugavam luua välisviitelink ilma töövihikut veebis avamata. Iga lahtri sihttöövihik viiva välisviitelingi soovitud, klõpsake lahtrit ja seejärel tippige võrdusmärk (=), URL-i aadress ja asukoht töövihikus. Näiteks:

= "http://www.someones.homepage/ [file.xls]Sheet1'! A1

= 'ftp.server.somewhere/file.xls'! MyNamedCell

Selle sihtkohtlinki aktiveerimata on hüperlink valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake hüperlinki sisaldavat lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristiks Exceli valikukursor , ning vabastage seejärel hiirenupp.

 • Kasutage hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks nooleklahve.

 • Kui hüperlink on esitatud pildina, hoidke all juhtklahvi (Ctrl) ja klõpsake seejärel pilti.

Oma töövihiku olemasolevat hüperlinki saate muuta, muutes selle esitamiseks kasutatavat sihtkoht, ilmet, teksti või pilti.

Hüperlingi sihtkoha muutmine

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat hüperlinki.

  Näpunäide.: Hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks hüperlingi sihtkohta minemata klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristikujuliseks Exceli valikukursor , ja seejärel vabastage hiirenupp. Lahtri võite valida ka nooleklahvide abil. Pildi valimiseks hoidke all klahvi Ctrl ja klõpsake pilti.

  • Klõpsake menüü Lisa jaotises Lingid nuppu Hüperlink. Hyperlink button

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või pilti ja klõpsake kiirmenüü käsku Redigeeri hüperlinki või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 2. Veenduge dialoogiboksis Hüperlingi redigeerimine soovitud muudatused.

  Märkus.: Kui hüperlingi loomiseks kasutati töölehefunktsiooni HÜPERLINK, peate sihtkoha muutmiseks redigeerima valemit. Valige hüperlinki sisaldav lahter ja seejärel klõpsake valemi redigeerimiseks valemiriba.

Muutes hüperlinkide lahtrilaadi, saate muuta praeguse töövihiku kõigi hüperlinkide teksti ilmet.

 1. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

 2. Tehke jaotises Andmed ja mudel järgmist.

  • Hüperlinke, mis pole sihtkohta avamiseks klõpsanud ilme muutmiseks paremklõpsake hüperlinkija seejärel klõpsake käsku Muuda.

  • Mis minge sihtkohta klõpsanud hüperlinkide ilme muutmiseks paremklõpsake Külastatud hüperlinkja seejärel klõpsake käsku Muuda.

   Märkus.: Hüperlingi lahtrilaadi on saadaval ainult siis, kui töövihik sisaldab hüperlinki. Lahtrilaadi Külastatud hüperlink on saadaval ainult siis, kui töövihik sisaldab hüperlinki, mis on antud klõpsamisel.

 3. Klõpsake dialoogiboksis Laad nuppu Vorming.

 4. Valige vahekaartidel Font ja Täida soovitud vormingusuvandid ja klõpsake seejärel nuppu OK.

  Märkused: 

  • Dialoogiboksis Lahtrite vormindamine valitud suvandid kuvatakse nii, nagu need on valitud dialoogiboksi Laad jaotises Laad sisaldab. Nende suvandite puhul, mida te rakendada ei soovi, saate märkeruudu tühjendada.

  • Lahtrilaadide Hüperlink ja Klõpsatud hüperlink osas tehtud muudatused rakendatakse kõigile praeguse töövihiku hüperlinkidele. Üksikute hüperlinkide ilmet ei saa muuta.

 1. Valige lahter või pilt, mis sisaldab muudetavat hüperlinki.

  Näpunäide.: Hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks hüperlingi sihtkohta minemata klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristikujuliseks Exceli valikukursor , ja seejärel vabastage hiirenupp. Lahtri võite valida ka nooleklahvide abil. Pildi valimiseks hoidke all klahvi Ctrl ja klõpsake pilti.

 2. Tehke ühte või mitut järgmistest.

  • Hüperlingi teksti muutmiseks klõpsake valemiribaja seejärel redigeerige teksti.

  • Pildi vormingu muutmiseks paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake soovitud suvandit, et peate selle vormingu muutmine.

  • Pildil oleva teksti muutmiseks topeltklõpsake valitud pilti ja tehke soovitud muudatused.

  • Hüperlinki tähistava pildi muutmiseks lisage uus pilt ja muutke see sama sihtkohaga hüperlingiks ning seejärel kustutage vana pilt ja hüperlink.

 1. Paremklõpsake hüperlink , mida soovite kopeerida või teisaldada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri või Lõika .

 2. Paremklõpsake lahtrit, mida soovite kopeerida või teisaldada hüperlink ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kleebi .

Vaikimisi on määramata teed hüperlink sihtkoha failide aktiivse töövihiku asukoha suhtes. Kasutage seda toimingut, kui soovite määrata erinevaid vaikimisi tee. Iga kord, kui loote selles faili juurde viiva hüperlingi asukoha ainult peate määrama faili nime, mitte tee dialoogiboksi Hüperlingi lisamine .

Tehke mõnda järgmistest toimingutest, sõltuvalt Exceli versiooni te kasutate.

 • Excel 2016, Excel 2013ja Excel 2010:

  1. Klõpsake menüüd Fail.

  2. Klõpsake kategooriat Teave.

  3. Klõpsake nuppu Atribuudid ja seejärel nuppu Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  4. Tippige väljale Hüperlingi baasaadressi vahekaardil Kokkuvõte tee, mida soovite kasutada.

   Märkus.:   Hüperlingi baasaadressi saate vajaduse korral üle kirjutada, kasutades dialoogiboksis Hüperlingi lisamine hüperlingi jaoks täis- või absoluutset aadressi.

 • Klõpsake Excel 2007:

  1. Klõpsake Microsoft Office'i nuppu Office’i nupu pilt , klõpsake ettevalmistamineja seejärel klõpsake käsku Atribuudid.

  2. Dokumenditeabe paan, klõpsake käsku Atribuudidja seejärel käsku Täpsemad atribuudid.

   Täpsemad atribuudid
  3. Klõpsake vahekaarti Kokkuvõte.

  4. Tippige soovitud tee väljale Hüperlingi baasaadress.

  Märkus.:   Hüperlingi baasaadressi saate vajaduse korral üle kirjutada, kasutades dialoogiboksis Hüperlingi lisamine hüperlingi jaoks täis- või absoluutset aadressi.

Hüperlingi kustutamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Hüperlingi ja seda tähistava teksti kustutamiseks paremklõpsake hüperlinki sisaldavat lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda sisu .

 • Hüperlingi ja seda tähistava pildi kustutamiseks hoidke all klahvi Ctrl ja klõpsake pilti ja vajutage kustutusklahvi.

 • Üksiku hüperlingi väljalülitamiseks Paremklõpsake hüperlinki ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Eemalda hüperlink .

 • Mitme hüperlingi korraga väljalülitamiseks tehke järgmist.

  1. Tippige tühja lahtrisse arv 1.

  2. Paremklõpsake lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri .

  3. Hoidke all klahvi Ctrl ja valige iga hüperlingi, mille soovite välja lülitada.

   Näpunäide.: Hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks ilma hüperlingi sihtkohta minemata klõpsake lahtrit ja hoidke hiirenuppu all, kuni kursor muutub ristikujuliseks Exceli valikukursor , seejärel vabastage hiirenupp.

  4. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nupu Kleebi all olevat noolt ja seejärel käsku Kleebi teisiti.

   Menüü Avaleht nupud Kopeeri ja Kleebi
  5. Klõpsake jaotises toimingnuppu Korrutaja klõpsake nuppu OK.

  6. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Laadid nuppu Lahtrilaadid.

  7. Valige jaotises hea, halb, ja neutraalne, tavaline.

Hüperlink on dokumendis asuv link, mille klõpsamisel avatakse uus leht või fail. Sihtkoht on sageli mõne muu veebilehe, kuid see võib olla ka pildi, või e-posti aadress või programmi. Hüperlink ise võib olla kas tekst või pilt.

Kui saidi kasutaja klõpsab hüperlinki, on sihtkoht on veebibrausernäidatud, avada või käivitada, sõltuvalt sihtkoht. Näiteks veebilehele viiva hüperlingi klõpsamisel kuvatakse sihtleht veebibrauseris, kuid AVI-faili hüperlinki klõpsates avatakse fail Media Playeris.

Hüperlinkide kasutamine

Hüperlinkide abil saate:

 • Liikuda failile või veebilehele võrgus, sisevõrkvõi Internet

 • liikuda failile või veebilehele, mille kavatsete edaspidi luua;

 • saata meilisõnumi;

 • alustada failiedastust (nt allalaadimist või FTP-protsessi).

Kui osutate tekstile või pildile, mis sisaldab hüperlinki, muutub kursor käekujuliseks Käekujuline kursor , andes märku, et seda teksti või pilti saab klõpsata.

URL ja selle tööpõhimõte

Hüperlingi loomisel kodeeritakse tema sihtkoht kui Uniform Resource Locator (URL), näiteks:

http://example.microsoft.com/uudised.htm

file://ArvutiNimi/AvalikKaust/FailiNimi.htm

URL-i sisaldab mõnda protokoll, nt HTTP, FTP, või fail, veebiserver või võrgu asukoht tee ja faili nimi. Järgmisel joonisel on kujutatud URL-i osad.

URL-i neli komponenti

1. Kasutatud protokoll (http, ftp, file)

2 server või võrgu veebiasukoht

3. Tee

4. Faili nimi

Absoluutne ja suhteline hüperlink

Absoluutne URL sisaldab tervikaadressi, sealhulgas protokollveebiserverning tee ja faili nimi.

Suhteline URL on puudu üks või mitu osa. Puuduva teabe on võetud leht, mis sisaldab URL-i. Näiteks kui protokoll ja web server puuduvad, kasutab veebibrauser protokolli ja domeeni, näiteks .com, .net või .edu praeguse lehe.

Suhtelise URL-i (mis failinimele lisaks sisaldab vaid osalist teed) kasutamine on veebilehtedel tavaline. Kui säärased failid teisaldatakse uude serverisse, jäävad lehtede omavahelise asukoha säilimisel kõik hüperlingid toimima. Näiteks osutab kataloogis Toit lehel hüperlingi osutab lehe pirn.htm kataloogi toit; Kui nii lehtede teisaldatakse kausta nimega toiduga eri server, hüperlink URL-i ikkagi õige.

Exceli tööraamatus asuvate määramata teed hüperlingi on vaikimisi aktiivse töövihiku asukoha suhtes. Saate määrata erinevaid baasaadressi, kui soovite vaikimisi kasutada nii, et iga kord, tuleb teil luua faili hüperlink asukohta, vaid peate määrama faili nime, mitte tee dialoogiboksi Hüperlingi lisamine .

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

 2. Klõpsake menüüs Insert (Lisa) nuppu Hyperlink (Hüperlink).

  Võite ka paremklõpsata lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, mida soovite hüperlinki tähistada.

 4. Tippige väljale URL-i, on lõpule viidud Uniform Resource Locator (URL) veebilehe, mida soovite linkida.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Linkimine asukohta samas töövihikus, saate sihttöövihiku sihtlahtritele nime määratlemine või kasutada lahtriviidet.

 1. Nime kasutamiseks peate panema sihttöövihiku sihtlahtritele töövihiku nime.

  Lahtri või lahtrivahemiku nime määratlemine

  1. Valige lahter või lahtrivahemik, millele soovite nime panna.

  2. Klõpsake vasakus servas valemiriba Nupu pilt väljale Nimi väljale tippige lahtrite nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

   Märkus.: Nimed ei tohi sisaldada tühikuid ja peavad algama tähega.

 2. Klõpsake töölehel lahtrit, kuhu soovite hüperlingi luua.

 3. Klõpsake menüüs Insert (Lisa) nuppu Hyperlink (Hüperlink).

  Võite ka paremklõpsata lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 4. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, mida soovite hüperlinki tähistada.

 5. Sisestage jaotises koht selles dokumendis väljal määratletud nime või lahtriviide.

 6. Klõpsake nuppu OK.

Kui klõpsate meiliaadressi hüperlinki, teie meiliprogramm automaatselt käivitab ja loob meilisõnumi väljale Adressaat on õige aadress, tingimusel, et teil on installitud meiliprogramm.

 1. Klõpsake töölehel lahtrit, kus soovite hüperlingi luua.

 2. Klõpsake menüüs Insert (Lisa) nuppu Hyperlink (Hüperlink).

  Võite ka paremklõpsata lahtrit ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku hüperlink või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Tippige väljale Kuvatav tekst tekst, mida soovite hüperlinki tähistada.

 4. Jaotises e-posti aadressitippige soovitud meiliaadress.

 5. Klõpsake nuppu OK.

Samuti saate lahtris muuta meiliaadressid hüperlinkideks, tippides aadressi otse lahtrisse. Kui tipite meiliaadressi näiteks kujul someone@example.com, luuakse hüperlink automaatselt.

Funktsiooni HYPERLINK abil saate luua hüperlingi URL.

Märkus.: Lingi_asukoht võib olla tekstistring, mis on ümbritsetud jutumärkidega või viide lahtrile, mis sisaldab lingi tekstistringi kujul.

Selle sihtkohtlinki aktiveerimata on hüperlink valimiseks tehke ühte järgmistest.

 • Valige lahter, klõpsake seda, kui kursor asub nool.

 • Kasutage hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks nooleklahve.

Oma töövihikus olemasolevat hüperlinki saate muuta, muutes selle sihtkoht, ilmet või tekst, mida selle väljendamiseks kasutatakse.

 1. Valige lahter, mis sisaldab hüperlinki, mida soovite muuta.

  Näpunäide.: Selle sihtkohtlinki aktiveerimata soovitud hüperlink valimiseks kasutage hüperlinki sisaldava lahtri valimiseks nooleklahve.

 2. Klõpsake menüüs Insert (Lisa) nuppu Hyperlink (Hüperlink).

  Võite ka paremklõpsata lahtrit või pilti ja klõpsake kiirmenüü käsku Redigeeri hüperlinki või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K.

 3. Veenduge dialoogiboksis Hüperlingi redigeerimine soovitud muudatused.

  Märkus.: Kui hüperlingi loomiseks kasutati töölehefunktsiooni HÜPERLINK, peate sihtkoha muutmiseks redigeerima valemit. Valige hüperlinki sisaldav lahter ja seejärel klõpsake valemi redigeerimiseks valemiriba.

 1. Paremklõpsake hüperlink , mida soovite kopeerida või teisaldada, ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kopeeri või Lõika .

 2. Paremklõpsake lahtrit, mida soovite kopeerida või teisaldada hüperlink ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Kleebi .

Hüperlingi kustutamiseks tehke ühte järgmistest.

 • Hüperlingi kustutamiseks valige lahter ja vajutage nuppu Kustuta.

 • Hüperlingi (kuid pidage tähistava teksti Hüperlingi kustutamine) välja lülitada, paremklõpsake lahtrit ja seejärel klõpsake käsku Kustuta hüperlink.

Kas vajate rohkem abi?

Võite oma küsimuse alati esitada mõnele Exceli tehnikakogukonna eksperdile, otsida abi vastustefoorumist või soovitada mõnd uut funktsiooni või täiustust Exceli User Voice’i lehel.

Lisateave

Hüperlinkide eemaldamine või väljalülitamine

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×