Esitluses oleva video suvandite „Esitus“ häälestamine

Rakenduse PowerPoint taasesitussuvandite abil saate määrata video ilmet ja ajastust. Videot on võimalik esitada täisekraanrežiimis või määrata sellele soovitud mõõtmed. Samuti saate muuta helitugevust, esitada videot korduvana ning kuvada meediumijuhtelemente.

Video taasesituse juhtimiseks saate kasutada suvandeid rakenduse PowerPoint lindimenüüs Taasesitus. Menüü kuvatakse lindil, kui valite mõnel slaidil video.

PowerPoint 2016 lindimenüü Videoriistad > Taasesitus

(Need videosuvandid on saadaval pärast video manustamist või linkimist arvutist)

Video esitamine klõpsamisjärjestuses, automaatselt või klõpsamisel.

Näpunäide.   Valige see suvand enne videosse animatsioonide või päästikute lisamist. Kui suvandit muudate, eemaldatakse ka videoga seotud animatsioonid.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil videot.

  Video taasesituse võimalused on arvutis järgmised: Klõpsamisjärjestuses, Automaatselt või Klõpsamisel.
  Võimalused videokäivituseks esitluse ajal
 2. Menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotise Videosuvandid loendis Käivita tehke ühte järgmistest.

  • Video esitamiseks klõpsamisjärjestuses valige Klõpsamisjärjestuses.

  • Video esitamiseks vaates Slaidiseanss videot sisaldava slaidi kuvamisel valige Automaatselt.

  • Kui soovite video käivitamist juhtida hiireklõpsu abil, valige Klõpsamisel (seejärel, kui esinete vaates Slaidiseanss, piisab sobival hetkel videopaneeli klõpsamisest).

   Näpunäide.   Esitatava video peatamiseks klõpsake seda. Video esitamise jätkamiseks klõpsake filmi uuesti.

Video esitamine täisekraanvaates

Videot saab esitluse ajal esitada nii, et see katab kogu slaidi (ekraani). Olenevalt algse video resolutsioonist võib see suurendamisel näida moonutatud. Kasutage alati video eelvaadet enne, kui lisate selle esitlusele. Juhul, kui video on moonutatud või udune, saate täisekraansuvandi tühistada.

Kui olete seadnud video kuvamise täisekraanvaates ja automaatsele käivituse, siis saate selle slaidil kuvamise või vilksamise vältimiseks lohistada slaidi piiridest väljapoole.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil olevat videopaneeli, mida soovite esitada täisekraanvaates.

 2. Märkige menüü Videosuvandid menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Esita täisekraanil.

Video suuruse muutmine

Kui te ei soovi filmi täisekraanvaates esitada, saate anda sellele soovitud mõõtmed.

 1. Valige vaates Tavaline video, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Vormingu kohandamine

  • Raami suuruse muutmiseks klõpsake kahepealise noole kuvamisel nurga suurusepidet ja lohistage seda.

   Suurusepide on kahepealine nool
   • Et video keskpunkt paigal püsiks, hoidke lohistades all juhtklahvi (Ctrl). Vaikimisi säilitatakse lohistamise korral video proportsioonid (proportsioonid lukustatakse).

   • Tavaliselt on enamikul resolutsiooniga 640 × 480 videotel proportsioonid 4 : 3, mis on ka rakenduse PowerPoint 2010 esitluste vaikeproportsioonid. Rakenduste PowerPoint 2013 ja PowerPoint 2016 vaikeproportsioonid on 16 : 9. Kui esitluse ja video proportsioonid erinevad, näeb video esitamise ajal välja moonutatult.

  Video täpse pikkuse-laiuse proportsioonide määramine

  1. Klõpsake menüü Videoriistad menüü Vorming (PowerPoint 2013 või PowerPoint 2016) või menüü Suvandid (PowerPoint 2010) jaotises Suurus dialoogiboksi käivitit Ikooni pilt .

  2. Klõpsake nuppu Suurus ja märkige seejärel jaotises Skaala ruut Lukusta proportsioonid.

  3. Sisestage jaotise Suuruse muutmine ja pööramine väljadele Kõrgus ja Laius või jaotise Skaala väljadele Skaala kõrgus ja Skaala laius soovitud protsent video algsuurusest.

Näpunäide.   Videote vahelejätmise vältimiseks nende esitamisel märkige jaotises Skaala ruut Parim mastaap slaidiseansi jaoks.

Video eelvaade

 • Klõpsake normaalvaates videot.

 • Klõpsake nuppu Esita.

  Menüü Videoriistad nii menüü Vorming kui ka Taasesita jaotises Eelvaade on suvand Esita.

Video helitugevuse määramine

 • Klõpsake menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid käsku Helitugevus ja siis valige üks järgmistest.

  • Madal

  • Keskpunkt

  • Kõrge

  • Vaigista

Näpunäide.   Helitugevuse muutmiseks saate kasutada ka taasesituse juhtelementide ribal asuvat helitugevuse liugurit.

Video peitmine, kui seda ei esitata

Esitluse esitamisel saate peita video seni, kuni olete valmis seda esitama. Kuid taasesituse käivitamiseks peate looma automaatse või käivitatava animatsiooni, muidu ei näegi te slaidiseansi ajal videot. Lisateavet automaatsete ja käivitatavate animatsioonide loomise kohta vt Teksti või objektide animeerimine.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesitus jaotises Videosuvandid ruut Peida, kui ei esitata.

Video pidev esitamine

Selle suvandi saate valida video korduvaks ja pidevaks esitamiseks esitluse ajal.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Esita uuesti kuni peatamiseni.

Video tagasikerimine pärast lõppemist

Video tagasikerimiseks pärast esitluse ajal esitamist tehke järgmist.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Keri esituse lõppemisel algusse.

Meediumijuhtelementide kuvamine

Kui soovite esitluse ajal meediumijuhtelemendid kuvada, tehke järgmist.

 • Märkige vahekaardi Slaidiseanss jaotises Koostamine ruut Kuva meediumijuhtelemendid.

Video taasesituse juhtimiseks saate kasutada suvandeid rakenduse PowerPoint lindimenüüs Taasesitus. Menüü kuvatakse lindil, kui valite mõnel slaidil video.

Arvutist lisatud videofaili taasesituse juhtelemendid

(Need videosuvandid on saadaval pärast video manustamist või linkimist arvutist)

Video automaatne või klõpsamisel esitamine

Näpunäide.   Valige see suvand enne videosse animatsioonide või päästikute lisamist. Kui suvandit muudate, eemaldatakse ka videoga seotud animatsioonid.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil videot.

  Video suvandid
  Võimalused videokäivituseks esitluse ajal
 2. Menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotise Videosuvandid loendis Käivita tehke ühte järgmistest.

  • Video esitamiseks vaates Slaidiseanss videot sisaldava slaidi kuvamisel valige Automaatselt.

  • Kui soovite video käivitamist juhtida hiireklõpsu abil, valige Klõpsamisel (seejärel, kui esinete vaates Slaidiseanss, piisab sobival hetkel videopaneeli klõpsamisest).

   Näpunäide.   Video peatamiseks esitamise ajal saate seda klõpsata. Video esitamise jätkamiseks klõpsake seda uuesti.

Video esitamine täisekraanvaates

Videot saab esitluse ajal esitada nii, et see katab kogu slaidi (ekraani). Olenevalt algse video resolutsioonist võib see suurendamisel näida moonutatud. Kasutage alati video eelvaadet enne, kui lisate selle esitlusele. Juhul, kui video on moonutatud või udune, saate täisekraansuvandi tühistada.

Kui olete seadnud video kuvamise täisekraanvaates ja automaatsele käivituse, siis saate selle slaidil kuvamise või vilksamise vältimiseks lohistada slaidi piiridest väljapoole.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil olevat videopaneeli, mida soovite esitada täisekraanvaates.

 2. Märkige menüü Videosuvandid menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Esita täisekraanil.

Video suuruse muutmine

Kui te ei soovi filmi täisekraanvaates esitada, saate anda sellele soovitud mõõtmed.

 1. Valige vaates Tavaline video, mille suurust soovite muuta.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  Vormingu kohandamine

  • Raami suuruse muutmiseks klõpsake kahepealise noole kuvamisel nurga suurusepidet ja lohistage seda.

   Suurusepide on kahepealine nool
   • Et video keskpunkt paigal püsiks, hoidke lohistades all juhtklahvi (Ctrl). Vaikimisi säilitatakse lohistamise korral video proportsioonid (proportsioonid lukustatakse).

   • Tavaliselt on enamikul resolutsiooniga 640 × 480 videotel proportsioonid 4 : 3, mis on ka rakenduse PowerPoint 2010 esitluste vaikeproportsioonid. Rakenduste PowerPoint 2013 ja PowerPoint 2016 vaikeproportsioonid on 16 : 9. Kui esitluse ja video proportsioonid erinevad, näeb video esitamise ajal välja moonutatult.

  Video täpse pikkuse-laiuse proportsioonide määramine

  1. Klõpsake menüü Videoriistad menüü Vorming (PowerPoint 2013 või PowerPoint 2016) või menüü Suvandid (PowerPoint 2010) jaotises Suurus dialoogiboksi käivitit Ikooni pilt .

  2. Klõpsake nuppu Suurus ja märkige seejärel jaotises Skaala ruut Lukusta proportsioonid.

  3. Sisestage jaotise Suuruse muutmine ja pööramine väljadele Kõrgus ja Laius või jaotise Skaala väljadele Skaala kõrgus ja Skaala laius soovitud protsent video algsuurusest.

Näpunäide.   Videote vahelejätmise vältimiseks nende esitamisel märkige jaotises Skaala ruut Parim mastaap slaidiseansi jaoks.

Video eelvaade

 • Klõpsake normaalvaates videot.

 • Klõpsake nuppu Esita.

  Menüü Videoriistad nii menüü Vorming kui ka Taasesita jaotises Eelvaade on suvand Esita.

Video helitugevuse määramine

 • Klõpsake menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid käsku Helitugevus ja siis valige üks järgmistest.

  • Madal

  • Keskpunkt

  • Kõrge

  • Vaigista

Näpunäide.   Helitugevuse muutmiseks saate kasutada ka taasesituse juhtelementide ribal asuvat helitugevuse liugurit.

Video peitmine, kui seda ei esitata

Esitluse esitamisel saate peita video seni, kuni olete valmis seda esitama. Kuid taasesituse käivitamiseks peate looma automaatse või käivitatava animatsiooni, muidu ei näegi te slaidiseansi ajal videot. Lisateavet automaatsete ja käivitatavate animatsioonide loomise kohta vt Teksti või objektide animeerimine.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesitus jaotises Videosuvandid ruut Peida, kui ei esitata.

Video pidev esitamine

Selle suvandi saate valida video korduvaks ja pidevaks esitamiseks esitluse ajal.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Esita uuesti kuni peatamiseni.

Video tagasikerimine pärast lõppemist

Video tagasikerimiseks pärast esitluse ajal esitamist tehke järgmist.

 • Märkige menüü Videoriistad menüü Taasesita jaotises Videosuvandid ruut Keri esituse lõppemisel algusse.

Meediumijuhtelementide kuvamine

Kui soovite esitluse ajal meediumijuhtelemendid kuvada, tehke järgmist.

 • Märkige vahekaardi Slaidiseanss jaotises Koostamine ruut Kuva meediumijuhtelemendid.

Filmi suuruse muutmine

Kui te ei soovi filmi täisekraanvaates esitada, saate anda sellele soovitud mõõtmed.

 1. Klõpsake normaalvaates filmi, mille suurust soovite muuta.

 2. Klõpsake menüü Filmiriistad alammenüü Suvandid jaotises Suurus dialoogiboksi käivitit Ikooni pilt .

  Menüü Filmiriistad menüü Suvandid

 3. Filmi pikkuse-laiuse proportsioonide säilitamiseks klõpsake vahekaarti Suurus ja märkige seejärel jaotises Skaala ruut Lukusta proportsioonid.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Sisestage jaotises Suuruse muutmine ja pööramine väljadele Suurus ja Laius suurused.

  • Sisestage jaotises Skaala väljadele Kõrgus ja Laius soovitud protsent filmi algsuurusest.

Näpunäited   

 • Filmide vahelejätmise vältimiseks nende esitamisel märkige ruut Parim mastaap slaidiseansi jaoks.

 • Samuti saate filmi suuruse muutmiseks lohistada selle ääriseid. Filmi keskpunkti hoidmiseks samas kohas hoidke lohistamise ajal all juhtklahvi (Ctrl). Office PowerPoint 2007 säilitab lohistamisel vaikimisi filmi proportsioonid (proportsioonid lukustatakse). Tavaliselt on enamikul eraldusvõimega 640 × 480 filmidel on proportsioonid 4 : 3, mis on enamiku PowerPointi esitluste vaikeproportsioonid. Kui esitluse ja filmi proportsioonid on erinevad, näib film esitamisel moondunud.

Filmipaneeli peitmine

Võib juhtuda, et soovite muuta filmipaneeli nähtamatuks, et seda esitluse ajal ei kuvataks ning et see slaidilt pärast esitlust kaoks. Kui häälestate selle suvandi ja suvandi Esita täisekraanil, siis filmi ei kuvata slaidil üldse (kuigi see võib enne täisekraanil esitamist slaidil vilksatada). Lühikese vilksatuse vältimiseks lohistage filmiraam slaidilt välja.

Oluline     Filmipaneeli lohistamisel slaidilt väljapoole või filmipaneeli peitmisel peate video seadma automaatselt käivituma või kasutama selleks mõnda muud juhtelementi (nt päästikut). Päästik on mõni objekt slaidil (nt pilt, kujund, nupp, tekstilõik või tekstiväli), mille klõpsamisel käivitatakse määratud toiming.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil filmi.

 2. Märkige menüü Filmiriistad alammenüü Suvandid jaotises Filmisuvandid ruut Peida seansi ajal.

  Menüü Filmiriistad menüü Suvandid

Kuigi filmipaneel kuvatakse normaalvaates alati, saate selle peitmiseks slaidilt välja lohistada.

Filmi algusajaga viivitamine

Saate kohandada sätteid filmifaili esitamise ajastuse kohta. Näiteks võib juhtuda, et soovite käivitada viis sekundit pärast filmi algust, mitte filmi alguses.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil filmi.

 2. Klõpsake menüü Animatsioonid jaotises Animatsioonid nuppu Oma animatsioon.

  Menüü Animatsioonid pilt

 3. Klõpsake tööpaanil Oma animatsioon valitud filmist paremal asuvat noolt ja valige seejärel Efektisuvandid.

  Filmiikoon, mis näeb välja video- või DVD-mängija esitusnupu sarnane, kuvatakse päästikuriba kohal.

  Tööpaani loendis olevad filmiefektid

 4. Klõpsake vahekaarti Efektid ja seejärel jaotises Alusta esitust suvandit Ajast ning sisestage seejärel viibesekundite koguarv.

Filmi tagasikerimine pärast esitust

Kui häälestate filmi tagasikerimise, naaseb see pärast ühte esitust esimese kaadri juurde ja jääb seisma.

 1. Klõpsake normaalvaates slaidil filmi.

 2. Märkige menüü Filmisuvandid alammenüü Suvandid jaotises Filmisuvandid ruut Keri film pärast esitust tagasi.

  Menüü Filmiriistad menüü Suvandid

Vt ka

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Esitlusest video loomine

Helide lisamine ja esitamine esitluses

Ülemineku ajastuse ja kiiruse seadmine

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×