Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

Enamik esitlusi on kujundatud värvilisena esitamiseks, kuid slaidid ja jaotusmaterjalid prinditakse sageli mustvalgena või hallides toonides (halliskaalas). Halliskaalas printimisel on kujundid musta ja valge vahele jäävates hallides toonides.

Saate terve esitluse  – slaidid, liigenduse, märkmelehed ja jaotusmaterjalid  – printida värvilisena, halliskaala või mustvalgena.

Esitluse häälestamine mustvalgena printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Mustvalge.

 2. Valige slaid või slaidil olev objekt, mille atribuute soovite muuta. Seejärel klõpsake menüü Mustvalge jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätet.

Märkus.: Sama slaidi eri objektidele (ja taustale) saab lisada erinevaid halliskaala või mustvalgeid sätteid.

Atribuutide häälestamine halliskaalas printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Halliskaala.

 2. Valige slaid või slaidil olev objekt, mille atribuute soovite muuta. Seejärel klõpsake menüü Halliskaala jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätet.

Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

 1. Valige Fail > Prindi.

 2. Klõpsake jaotise Sätted menüüs Värv valikut Puhas mustvalge või Halliskaala.

  • Sätte Halliskaala valimisel prinditakse jaotusmaterjal halliskaalas. Mõned värvid (nt taustatäide) prinditakse parema loetavuse huvides valgena. (Mõnel juhul näeb see välja samamoodi kui puhas mustvalge.)

  • Sätte Puhas mustvalge valimisel prinditakse jaotusmaterjal ilma halli laustäiteta.

 3. Kui olete eelistatud valiku teinud, klõpsake nuppu Prindi.

Printeri ettevalmistamine mustvalgena või halliskaalas printimiseks

Kui soovite printida, kohandavad PowerPoint 2013 ja uuemad versuoonid esitluses kasutatud värvid valitud printeri võimalustele vastavaks.

Kui soovite enne printimist vaadata, kuidas prinditud materjalid välja näevad, saate kuvada prindieelvaade. Prindi eelvaate abil saate näha, kuidas slaidid, märkmed ja jaotusmaterjalid mustvalgena või halliskaalas välja näevad, ning teha enne printimist soovitud muudatused.

Prindi eelvaate kuvamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi. Prindi eelvaade kuvatakse kuva paremas servas.

Prindi eelvaates saate enne printimist ka teatud muudatusi teha. Klõpsake menüüd Fail ja seejärel käsku Prindi. Seejärel saate jaotises Sätted valida järgmist:

 • soovitud materjalid: esitlus, jaotusmaterjalid, märkmelehed või ainult liigendus, ning kas printida kõik slaidid või vaid mõned neist;

 • jaotusmaterjalide paigutuse;

 • prinditud lehtede järjestuse;

 • kas printida lehe ühele või mõlemale poolele (kui printer on seadistatud kahepoolseks printimiseks);

 • kas printida värviliselt, halliskaalas või mustvalgena;

 • päiste ja jaluste suvandid.

Olenevalt sellest, kas olete otsustanud printida või projitseerida halliskaalas või puhta mustvalgena, kuvatakse esitluse objektid ekraanil ja prinditakse nii, nagu tabelis näidatud.

Märkus.:  Rasterpildid, lõikepilt ja diagrammid kuvatakse ja prinditakse halliskaalas isegi siis, kui määrate printeriatribuutides mustvalge printimise.

Objekt

Halliskaalas

Puhta mustvalgena

Tekst

Must

Must

Text shadows

Halliskaala

Peidetud

Reljeef

Halliskaala

Peidetud

Täited

Halliskaala

Valge

Raam

Must

Must

Mustertäited

Halliskaala

Valge

Read

Must

Must

Objektide varjud

Halliskaala

Must

Rasterpildid

Halliskaala

Halliskaala

Clip art

Halliskaala

Halliskaala

Slaiditaustad

Valge

Valge

Diagrammid

Halliskaala

Halliskaala

Atribuutide seadmine mustvalgena printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Mustvalge. PowerPointi menüülindil kuvatakse menüü Mustvalge.

 2. Klõpsake jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätteid.

Märkus.: Ühe slaidi erinevatele objektidele (k.a taustad) saate rakendada erinevaid halliskaala või musta ja valge sätteid. Valige objekt, millele soovite seada halliskaala või musta ja valge sätted, ning seadke menüüs Vaade soovitud atribuudid. Kui soovite halliskaala või musta ja valge sätted määrata tausta jaoks, ärge tehke valikut, vaid häälestage soovitud atribuudid menüüs Vaade.

Atribuutide häälestamine halliskaalas printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Halliskaala. PowerPointi menüülindil kuvatakse menüü Halliskaala.

 2. Klõpsake jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätteid.

Märkus.: Ühe slaidi erinevatele objektidele (k.a taustad) saate rakendada erinevaid halliskaala või musta ja valge sätteid. Valige objekt, millele soovite seada halliskaala või musta ja valge sätted, ning häälestage menüüs Vaade soovitud atribuudid. Kui soovite seada slaidi tausta atribuute, ärge valige slaidil ühtegi objekti.

Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

 1. Klõpsake menüü Fail käsku Prindi.

 2. Klõpsake jaotise Sätted menüüs Värv valikut Puhas mustvalge või Halliskaala.

  • Halliskaala    – selle sätte valimisel prinditakse jaotusmaterjal halliskaalas. Mõned värvid (nt taustatäide) prinditakse parema loetavuse huvides valgena. (Mõnel juhul näeb see välja samamoodi kui puhas mustvalge.)

  • Puhas mustvalge    – selle sätte valimisel prinditakse jaotusmaterjalilma ilma halli täiteta.

   Klõpsake galerii ülaosas käsku Prindi.

Printeri ettevalmistamine mustvalgena või halliskaalas printimiseks

Enamik esitlusi on kujundatud värvilisena esitamiseks, kuid slaidid ja jaotusmaterjalid prinditakse tavaliselt mustvalgena või hallides toonides (halliskaalas). Halliskaalas printimisel on kujundid musta ja valge vahele jäävates hallides toonides.

Kui soovite printida, kohandab PowerPoint 2010 esitluses kasutatud värvid valitud printeri võimalustele vastavaks.

Kui soovite enne printimist vaadata, kuidas prinditud materjalid välja näevad, on abiks prindieelvaade. Prindieelvaate abil näete, kuidas slaidid, märkmed ja jaotusmaterjalid mustvalgena või halliskaalas välja näevad, ning teha enne printimist soovitud muudatused. Prindieelvaate kuvamiseks klõpsake menüüd Fail ja seejärel nuppu Prindi. Prindieelvaade kuvatakse ekraani paremas ääres.

Soovi korral saate prindieelvaates ka muudatusi teha. Klõpsake uuesti menüüd Fail ja seejärel nuppu Prindi. Seejärel saate jaotises Sätted valida järgmist:

 • soovitud materjalid: esitlus, jaotusmaterjalid, märkmelehed või ainult liigendus, ning kas printida need kõik või vaid mõned neist;

 • jaotusmaterjalide paigutuse;

 • prinditud lehtede järjestuse;

 • kas printida lehe ühele või mõlemale poolele (kui printer on seadistatud kahepoolseks printimiseks);

 • kas printida värviliselt, halliskaalas või mustvalgena;

 • päiste ja jaluste suvandid.

Järgmisest tabelist leiate, kuidas halliskaalas ja mustvalged objektid esitluses ja väljaprindil kuvatakse.

Märkus.:  Rasterpildid, lõikepilt ja diagrammid kuvatakse ja prinditakse halliskaalas isegi siis, kui määrate printeriatribuutides mustvalge printimise.

Objekt

Halliskaala /
puhas

mustvalge

Tekst

Must/must

Teksti varjud

Halliskaala/peidetud

Reljeef

Halliskaala/peidetud

Täited

Halliskaala/valge

Raam

Must/must

Mustertäited

Halliskaala/valge

Read

Must/must

Objektide varjud

Halliskaala/must

Rasterpildid

Halliskaala/halliskaala

Lõikepildid

Halliskaala/halliskaala

Slaiditaustad

Valge/valge

Diagrammid

Halliskaala/halliskaala

Atribuutide seadmine mustvalgena printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Puhas mustvalge.

 2. Kõpsake PowerPointi akna ülaosas menüülindil menüüd Mustvalge.

 3. Klõpsake jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätteid.

Märkus.: Ühe slaidi erinevatele objektidele (k.a taustad) saate rakendada erinevaid halliskaala või musta ja valge sätteid. Valige objekt, millele soovite seada halliskaala või musta ja valge sätted, ning seadke menüüs Vaade soovitud atribuudid. Kui soovite halliskaala või musta ja valge sätted määrata tausta jaoks, ärge tehke valikut, vaid häälestage soovitud atribuudid menüüs Vaade.

Atribuutide häälestamine halliskaalas printimiseks

 1. Klõpsake menüü Vaade jaotises Värv/halliskaala nuppu Halliskaala.

 2. Kõpsake PowerPointi akna ülaosas menüülindil menüüd Halliskaala.

 3. Klõpsake jaotises Valitud objekti muutmine soovitud sätteid.

Märkus.: Ühe slaidi erinevatele objektidele (k.a taustad) saate rakendada erinevaid halliskaala või musta ja valge sätteid. Valige objekt, millele soovite seada halliskaala või musta ja valge sätted, ning häälestage menüüs Vaade soovitud atribuudid. Kui soovite seada slaidi tausta atribuute, ärge valige slaidil ühtegi objekti.

Esitluse printimine mustvalgena või halliskaalas

 1. Klõpsake Microsoft Office’i nuppu  Nupu pilt , valige käsk Prindi ja seejärel klõpsake käsku Prindieelvaade.

 2. Klõpsake jaotises Printimine nupu Suvandid noolenuppu, valige käsk Värv/halliskaala ja siis klõpsake käsku Puhas mustvalge või Halliskaala.

  • Halliskaala    – selle sätte valimisel prinditakse jaotusmaterjal halliskaalas. Mõned värvid (nt taustatäide) prinditakse parema loetavuse huvides valgena. (Mõnel juhul näeb see välja samamoodi kui puhas mustvalge.)

  • Puhas mustvalge    – selle sätte valimisel prinditakse jaotusmaterjalilma ilma halli täiteta.

 3. Klõpsake jaotises Printimine käsku Prindi.

  Märkused: 

  • Sama slaidi eri objektidele saab rakendada erinevaid halliskaala või mustvalge vormingu sätteid.

  • See protsess ei muuda algse mitmevärvilise esitluse värve ega kujundust.

  • Halliskaalas või mustvalge esitluse printimisel võib juhtuda, et tausta ei prindita, kui see muudab slaidi raskesti loetavaks.

Printeri ettevalmistamine mustvalgena või halliskaalas printimiseks

Enamik esitlusi on kujundatud värvilisena esitamiseks, kuid slaidid ja jaotusmaterjalid prinditakse tavaliselt mustvalgena või hallides toonides (halliskaalas). Halliskaalas printimisel on kujundid musta ja valge vahele jäävates hallides toonides.

Kui soovite printida, kohandab PowerPoint esitluses kasutatud värvid valitud printeri võimalustele vastavaks.

Kui soovite enne printimist vaadata, kuidas prinditud materjalid välja näevad, saate kuvada prindieelvaade. Prindi eelvaate abil saate näha, kuidas slaidid, märkmed ja jaotusmaterjalid mustvalgena või halliskaalas välja näevad, ning teha enne printimist soovitud muudatused.

Prindieelvaates saate enne printimist teha ka teatud muudatusi. Saate valida:

 • printimiseks soovitud materjalid: esitlus, jaotusmaterjalid, märkmelehed või ainult liigendus;

 • jaotusmaterjalide paigutuse;

 • jaotusmaterjalide, märkmelehtede või liigenduse suuna (horisontaal- või vertikaalpaigutus);

 • päiste ja jaluste suvandid.

Järgmisest tabelist leiate, kuidas halliskaalas ja mustvalged objektid esitluses ja väljaprindil kuvatakse.

Objekt

Halliskaala
/
puhas
mustvalge

Tekst

Must/must

Teksti varjud

Halliskaala/peidetud

Reljeef

Halliskaala/peidetud

Täited

Halliskaala/valge

Raam

Must/must

Mustertäited

Halliskaala/valge

Read

Must/must

Objektide varjud

Halliskaala/must

Rasterpildid

Halliskaala/halliskaala

Slaiditaustad

Valge/valge

Diagrammid

Halliskaala/halliskaala

Märkus.:  Rasterpildid, lõikepilt ja diagrammid kuvatakse ja prinditakse halliskaalas isegi siis, kui määrate printeriatribuutides mustvalge printimise.

Vaata ka

Ettekandemärkmete privaatne kuvamine mitmel kuvaril esitatava esitluse ajal

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×