Esitlus mitme kuvariga (ja ettekandemärkmete isiklik kuvamine)

Esitlus mitme kuvariga (ja ettekandemärkmete isiklik kuvamine)

PowerPoint for Office 365, PowerPoint 2019, PowerPoint 2016, PowerPoint 2013, PowerPoint 2010

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

2 kuvari abil saate esitada: Esinejavaate kasutamine on hea võimalus oma esitluse esineja märkmete vaatamiseks ühel ekraanil (nt teie sülearvutis,), samal ajal esitluse publikule vaadete märkmete tasuta teises kuvaris (nt suuremal ekraanil te olete märkmeteta).

Märkus.: Veenduge, et seade, kus te oma esitlust näitate, toetaks mitme kuvari kasutamist. Mitme kuvari kasutamise toe kohta saate ajakohast teavet oma tootjalt.

Seda toimingut teha ja vaate projektor sel viisil vahel tükeldada, teil peab olema ühendatud teise ekraani.

PowerPointi häälestamine esinejavaate kasutamiseks kahe kuvariga

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Kuvarid käsku Kuva esinejavaade.

  Jaotis Kuvarid menüüs Slaidiseanss

  Avanema peaks Windowsi Kuvasätted.

 2. Valige dialoogiboksi Kuvasätted vahekaardil Kuvar kuvari ikoon, mida soovite kasutada oma esinejamärkmete vaatamiseks, ja märkige siis ruut See on minu peakuvar.

  Kui ruut See on minu peakuvar on valitud ja seda ei saa muuta, siis on kuvar juba märgitud peakuvariks.

 3. Valige teise kuvari ikoon, mida näeb publik, ja märkige siis ruut Laienda Windowsi töölaud sellele kuvarile.

Märkused: Kui Windowsi kuvasätteid ei kuvata, tehke järgmist.

 • Windows 10. Valige Start > Sätted > Süsteem > Kuvar. Üleval, jaotise Kuva kohandamine all on arvutiga ühendatud ekraanide joonis, millel iga ekraan on nummerdatud. Kui te olete ühendatud projektiga, kujutatakse seda joonisel harilikult ekraanina number 2. Valige joonisel ekraan nr 1 ja liikuge kerides allapoole. Veenduge, et märgitud oleks ruut suvandi Määra see põhikuvariks juures. Selle märkeruudu kohal asuvas loendis Mitu kuvarit valige käsk Laienda need kuvad.

 • Windows 8. Paremklõpsake Windowsi nuppu Start ja seejärel valige Juhtpaneel > Kuvar > Muuda eraldust. Loendis Mitu kuvarit valige käsk Laienda need kuvad. Valige kuvar, millel soovite oma esinejamärkmeid vaadata, ja klõpsake käsku Määra see põhikuvariks.

 • Windows 7 Valige Start > Juhtpaneel ning klõpsake jaotises Ilme ja isikustamine käsku Ekraani eraldusvõime kohandamine. Loendis Mitu kuvarit valige käsk Laienda need kuvad. Valige kuvar, millel soovite oma esinejamärkmeid vaadata, ja klõpsake käsku Määra see põhikuvariks.

Saate PowerPointi oma nutitelefonis kasutada kaugjuhtimispuldina, et esitlust alustada ja oma ettekandemärkmeid vaadata. Lisateavet koos videoga leiate teemast PowerPointi esitluse ajal nutitelefonis laserkursori kasutamine.

Esitluse näitamine kahel kuvaril

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

  Nupp Koosta slaidiseanss

 2. Tehke dialoogiboksis Seansi koostamine soovitud valikud ja klõpsake nuppu OK. Kui valite Automaatne, siis kuvatakse esinejamärkmed sellel kuvaril, mille olete määranud peakuvariks.

  Kuvari suvandid dialoogiboksis Seansi koostamine

  (PowerPoint 2010)    Esinejamärkmete kuvamiseks peakuvaril valige loendis Slaidiseansi kuvamiskoht.

  PowerPoint 2010 kuvari suvandid

 3. Esitluse näitamiseks klõpsake menüüs Slaidiseanss nuppu Algusest või klõpsake PowerPointi akna allosas nuppu Slaidiseanss Slaidiseansi kuvamiseks klõpsake olekuribal arvutiekraani pilti .

Laiendamine vs dubleerimine Mis juhtub pärast slaidiseansi lõppu?

PowerPoint töötab taustal selle nimel, et slaidiseanssi käivitamine teisel kuvaril oleks võimalikult sujuv ja kiire. Kui avate slaidiseansi, määravad PowerPoint automaatselt kuvasätteks (teisisõnu kuvatopoloogiaks) Laienda.

Segadust võib tekitada see, mis juhtub pärast slaidiseansi lõppemist.

 • Kui rakenduses PowerPoint 2013 slaidiseanss lõppeb, määrab PowerPoint kuvatopoloogiaks Laienda (selle meetodi eelis on see, et järgmine kord, kui teisel kuvaril esitluse teete, kuvatakse esimene slaid minimaalse viivitusega; puudus on see, et PowerPoint võib „duplikaadi“ eelistatud kuvasätte tühistada; mõnele selline tühistamine ei sobi).

 • Uuema versioonisamas slaidiseansi end stsenaariumi PowerPoint taastatakse oma vaikesäte tagastada dubleerimine, kui see on, mille olete valinud.

Kui kasutate PowerPoint 2013 ja soovite, et PowerPoint ennistaks vaikesätte, saate sätte Laienda säilitamise asemel lasta teha Windowsi registrisse väikse muudatuse, mida on kirjeldatud järgnevalt.

Selle toiminguga loote käsu, mis lisab Windowsi registrisse uue PowerPointi sätte, ja seejärel käivitate järgmise koodi:

 1. Looge Notepadis uus fail.

 2. Kopeerige ja kleepige järgmised kolm tekstirida Notepadi:

  Windows Registry Editor Version 5.00 
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\PowerPoint\Options] 
  "RestoreTopology"=dword:00000001
 3. Klõpsake Notepadis menüü Fail käsku Salvesta nimega.

 4. Pange failile nimeks Update.reg (on oluline, et failinimelaiend oleks .reg).

 5. Valige välja Salvestustüüp väärtuseks Kõik failid (*.*).

 6. Jätke meelde kaust, kuhu faili salvestate. Klõpsake seejärel käsku Salvesta ja sulgege Notepad.

 7. Avage menüüst Start File Explorer ja liikuge kausta, kuhu salvestasite faili Update.reg.

 8. Topeltklõpsake faili Update.reg.

 9. Vastake kahele kuvatavale viibale „Jah“.

Kui see on valmis, taastab PowerPoint slaidiseansi lõppedes vaikekuvatopoloogia

(tehnilisi üksikasju saate lugeda kogukonnafoorumi postitusest, millele vastas PowerPointi programmijuht).

Vt ka

Video: esinejavaate kasutamine

Ettekandemärkmete vaatamine slaidiseansi esitamisel

Video: slaidiseansi ajastuse harjutamine

Slaidi osa suurendamine slaidiseansivaates

PowerPointi slaidide, jaotusmaterjalide ja märkmete printimine

Automaatselt esitatava esitluse loomine

Esinejavaate kasutamine rakenduses PowerPoint for Mac

PowerPoint videoid ei esitata teisesel kuvaril

Esinejavaate kasutamise eeltingimused

Enne esinejavaate kasutamist tuleb teha järgmist.

 • Veenduge, et esitlusel kasutatav arvuti toetab mitme kuvari kasutamist. Enamikul tänapäeva lauaarvutitest on sisseehitatud mitme kuvari tugi. Kui seda tuge pole, on teil vaja kahte videokaarti.

  Näpunäide.: Uusimat teavet mitme kuvari toe kohta leiate arvutitootja veebisaidilt.

 • PowerPoint toetab esitluse kuvamist ainult kahes kuvaris. Küll aga saate konfigureerida esitluse kuvamise kolmes või enamas kuvaris, mis on ühendatud ühe arvutiga. Teavet kolme või enama kuvari kasutamise konfigureerimise kohta leiate käesolevas artiklis allpool asuvast jaotisest „Mitme kuvari toe sisselülitamine (kolme või enama kuvari puhul)“.

 • PowerPointi konfigureerimine esinejavaate kasutamiseks

PowerPointi konfigureerimine esinejavaate kasutamiseks kahe kuvariga

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Kuvarid käsku Kasuta esinejavaadet.

  Märkus.: Seejärel võidakse kuvada Windowsi juhtpaneeli dialoogiboks Kuvasätted. Kui seda dialoogiboksi ei kuvata, olete rakendust juba vastavalt seadistanud. Kui soovite siiski sätteid muuta, otsige Microsoft Windowsi spikrist, kuidas avada Windowsi dialoogiboksi Kuvasätted, ja seejärel järgige juhiseid 2–4.

 2. Klõpsake dialoogiboksi Kuvasätted vahekaarti Kuvar, klõpsake selle kuvari ikooni, kus soovite näha esineja märkmeid, ja siis märkige ruut See on minu peakuvar.

  Kui ruut See on minu peakuvar on valitud ja seda ei saa muuta, siis on kuvar juba märgitud peakuvariks. Korraga saate valida ainult ühe peakuvari. Mõne muu kuvari ikooni klõpsamisel ruut See on minu peakuvar tühjendatakse ja muudetakse kättesaadavaks.

 3. Klõpsake teise, publiku jaoks ette nähtud kuvari ikooni ja märkige ruut Laienda Windowsi töölaud sellele kuvarile ning siis klõpsake nuppu OK.

 4. Veenduge, et menüü Slaidiseanss jaotises Kuvarid loendis Näita seadmes oleks kuvatud see kuvar, millel soovite oma esitlust publikule näidata.

Esitluse näitamine kahel kuvaril

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Seadistamine nuppu Koosta slaidiseanss.

 2. Valige dialoogiboksis Seansi koostamine soovitud valikud ja klõpsake nuppu OK.

 3. Esitluse näitamiseks klõpsake menüü Vaade jaotises Esitlusevaated nuppu Slaidiseanss.

Mitme kuvari toe sisselülitamine (kolme või enama kuvari puhul)

Enne esitluse näitamist kolme või enama kuvariga arvutil tuleb mitme kuvari tugi sisse lülitada.

 1. Klõpsake menüü Slaidiseanss jaotises Kuvarid käsku Kasuta esinejavaadet.

  Näpunäide.: Seejärel võidakse kuvada Windowsi juhtpaneeli dialoogiboks Kuvasätted. Kui seda ei tehta, siis otsige Microsoft Windowsi spikrist, kuidas avada Windowsi dialoogiboks Kuvasätted.

 2. Valige dialoogiboksi Kuvasätted vahekaardil Kuvar kuvari ikoon, mida soovite esineja kuvarina, ja märkige siis ruut See on minu peakuvar.

  Näpunäide.: Kui ruut See on minu peakuvar on valitud ja seda ei saa muuta, siis on kuvar juba märgitud peakuvariks. Korraga saate valida ainult ühe peakuvari. Mõne muu kuvari ikooni klõpsamisel ruut See on minu peakuvar tühjendatakse ja muudetakse kättesaadavaks.

 3. Klõpsake iga täiendava kuvari ikooni, mida näeb publik; märkige siis ruut Laienda Windowsi töölaud sellele kuvarile ja klõpsake nuppu OK.

  Märkused: 

  • Mitme kuvari toe väljalülitamiseks valige dialoogiboksis Kuvasätted vahekaardil Kuvar teine kuvar ja tühjendage ruut Laienda Windowsi töölaud sellele kuvarile.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×