Esimese Wordi dokumendi loomine II

Ülevaade

Esimese Word 2010 dokumendi loomine See on teine osa sarjast „Esimese Word 2010 dokumendi loomine” neile, kes pole Wordi varem kasutanud. Saate teada, kuidas rakenduse Word 2010 dokumendis ringi liikuda, vormindusmärke kasutada, teksti käskude Lõika ja Kleebi abil teisaldada ning reasammu ja joondust muuta.
Gonzalo Arellano, vanemtoimetaja

Pärast selle kursuse lõpetamist oskate

 • dokumendis ringi liikuda,

 • vormindusmärke kasutada,

 • teksti dokumendis teisaldada,

 • reasammu ja joondust muuta.

See kursus koosneb järgmistest osadest.

 • Üks oma tempo järgi läbitav õppetükk ja üks harjutusseanss praktiliste kogemuste omandamiseks. Harjutamiseks on vaja rakendust Word 2010.

 • Lühike test iga õppetunni lõpus (ilma punktiarvestuseta).

 • Kiirülevaatekaart, mille saate kursuse lõpus välja printida.

Enne selle kursuse läbimist kontrollige, kas olete läbinud kursuse Esimese Word 2010 dokumendi loomine I.

Tutvuge muude koolitustega saidil Microsoft Office'i koolitus.

Võrguühenduseta versioon (821 KB)

Dokumendis ringiliikumine

Word 2010 dokument

Kursori saate teise kohta viia seda liigutades ja klõpsates või klaviatuuri abil.

Wd14FirstDocOne1_1.wma

Kujutage näiteks ette, et soovite ülaloleval pildil esimese lõigu sõnade „tsivilisatsioon“ ja „ajavahemikus“ vahele tippida uue lause.

Kursor (vertikaaljoon) asub teise lõigu lõpu sõna „abi“ järel. Kui soovite tippida dokumendis mujale, peate kursori liigutama soovitud kohta. Seda saate teha mitmel viisil.

 • Viige hiirt kasutades kursor sõnast „ajavahemikus“ vasakule ja klõpsake kursori sisestamiseks. Siis hakake tippima.

  Teine võimalus

 • Kursori viimiseks ühe rea võrra ülespoole vajutage ülesnooleklahvi ( Nupu pilt ). Kursori tähthaaval vasakule viimiseks vajutage vasaknooleklahvi ( Vasaknool ).

  Näpunäide. Ühe sõna kaupa vasakule liikumiseks kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+vasaknool. (Pidage meeles, et klaviatuuri otseteedes ei tähenda plussmärk (+) klahvi, vaid see tähendab, et CTRL- klahvi all hoides vajutate vasaknooleklahvi).

  Lehel liikumiseks vajalike klahvide loendi leiate kursuse lõpus olevalt kiirülevaatekaardilt.

Kerimisriba kasutamine

Word 2010 dokument

1. Kerimisriba

Dokumendis üles- ja allaliikumiseks lohistage kerimisriba liugurit.

Dokumendis üles- ja allaliikumiseks klõpsake kerimisnooli.

wd14FirstDocII_2.wma

Kui teie dokument on juba üsna pikk, ei pruugi pidev nooleklahvide vajutamine dokumendis üles- ja allaliikumiseks olla enam praktiline. Selle asemel saate kasutada kerimisriba.

Kerimisriba asub akna paremas servas, nagu pildil näidatud. Selle kasutamiseks klõpsake kerimisriba liugurit ja dokumendis liikumiseks lohistage seda kursorit liigutamata üles või alla. Samuti saate üles- või allaliikumiseks klõpsata kerimisriba kummaski otsas olevat üksiknoolenuppu.

Kerimiseks saate kasutada ka klaviatuuri. Ühe ekraanikuva võrra üles liikumiseks vajutage klahvi PAGE UP ja ühe ekraanikuva võrra alla liikumiseks klahvi PAGE DOWN. Seda saate proovida harjutustes.

Vormindusmärkide kulissidetagune

Word 2010 dokument

Wordi dokumendi vormindusmärgid.

wd14FirstDocII_3.wma

Kujutage endale ette, et olete tippinud paar lõiku. Lõigud tunduvad olevat üksteisest väga kaugel ja teine lõik algab rohkem vasakveerisest märksa kaugemalt kui esimene lõik.

Dokumendis toimuvaga saate kursis olla, kui vaatate vormindusmärke, mida Word teksti tippimise ajal automaatselt sisestab. Need märgid on dokumendis kogu aeg olemas, kuid need on niikaua nähtamatud, kuni te need kuvate.

Näiteks kuvatakse punkt Punkt iga kord, kui vajutate tühikuklahvi (nt sõnade vahel). Üks punkt on üks tühik, kaks punkti on kaks tühikut jne. Tavaliselt peab sõnade vahel olema üks tühik.

Word sisestab lõigumärgi ( Nupu pilt ) iga kord, kui vajutate uue lõigu alustamiseks sisestusklahvi (ENTER). Pildil on kahe lõigu vahel kaks lõigumärki, mis tähendab, et sisestusklahvi vajutati kaks korda. See loob lõikude vahele üleliigse tühja rea.

Iga tabeldusklahvi vajutamise korral kuvatakse üks nool ( Nool ). Pildil on esimese lõigu ees üks nool ja teise lõigu ees kaks noolt, s.t teises lõigus vajutati tabeldusklahvi kaks korda.

Vormindusmärkide kuvamise nupu leiate akna ülaservas olevalt lindilt. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik klõpsake nuppu Kuva/peida ( Nupu pilt ). Vormindusmärkide peitmiseks klõpsake nuppu uuesti.

Märkus. Need märgid ainult kuvatakse ja neid ei prindita lehtedele, isegi kui need on ekraanil kuvatud.

Teksti teisaldamine käskude Lõika ja Kleebi abil

Word 2010 dokument

1. Valige teisaldatav lause.

Klõpsake nuppu Lõika.

Klõpsake kursori sisestamiseks kohta, kuhu soovite lause teisaldada.

Klõpsake nuppu Kleebi.

wd14FirstDocII_4.wma

Koolituses Esimese Word 2010 dokumendi loomine I õpetasime teid teksti valima ja kustutama. Mida teha aga siis, kui soovite dokumendis mõnda teksti teisaldada? Selleks ei pea te seda kustutama ega soovitud kohta uuesti tippima. Selle asemel lõigake ja kleepige tekst.

Te otsustate, et esimese lõigu neljas lause peaks olema selle lõigu viimane lause.

Esmalt valige kogu teisaldatav lause, nagu on pildil näidatud. Siis klõpsake akna ülaservas oleval lindil menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Lõika ( Nupu pilt ). Sama toimingu jaoks saate kasutada ka kiirklahve. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+X (kui hakkate dokumente redigeerima, mõelge X-st kui kääridest ja te näete, kui kiire ja mugav on seda kiirklahvi kasutada).

Siis viige kursor lõigu lõppu, kuhu soovite oma lause paigutada (pärast punkti vormindusmärki).

Lõpetuseks klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud nuppu Kleebi ( Nupu pilt ) või vajutage kiirklahvide kasutamiseks klahvikombinatsiooni CTRL+V. Lause kleebitakse kohale. Saate seda harjutustes ise järele proovida.

Võta tagasi!

Word 2010 dokument

Kiirpääsuriba nupp Võta tagasi.

wd14FirstDocII_5.wma

Teisaldasite lause, kuid nüüd, kui seda vaatate, ei ole te sellega rahul. Õnneks ei pea te lause algsesse asukohta viimiseks uuesti tegema kogu lõikamise ja kleepimise toimingut. Selle asemel kasutage nuppu Võta tagasi.

Klõpsake akna ülaservas asuval kiirpääsuribal klõpsake nuppu Võta tagasi ( Nupu pilt ). See võtab tagasi teie viimase toimingu, mis antud juhul oli lause kleepimine uude asukohta. Klõpsake uuesti nuppu Võta tagasi sellele eelneva toimingu tagasivõtmiseks, mis antud juhul oli lause lõikamine selle algsest asukohast. Kasutada võite ka käepäraseid kiirklahve. Sama toimingu tegemiseks vajutage kaks korda klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Nüüd on teie lause algses kohas tagasi.

Reasamm

Word 2010 dokument

Dokumendi reasammu muutmine

wd14FirstDocII_6.wma

Saate korrigeerida teksti ridadevahelist sammu. Kui soovite kogu dokumendis või valitud tekstiosas (nt kirja aadressis) muuta reasammu väiksemaks või suuremaks, on seda lihtne teha.

Reasammu muutmiseks kogu tekstis tuleb teil valida kogu tekst. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A. Ühe lõigu reasammu muutmiseks viige kursor teksti sisse; teksti valida pole vaja.

Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Reasamm ( Nupu pilt ). Loendis olev märge näitab praegust reasammu. Klõpsake soovitud reasammu.

Teksti joondamine vasakule, keskele või paremale

Word 2010 dokument

Nupud Joonda

wd14FirstDocII_7.wma

Horisontaaljoondus määrab lõiguservade ilme ja suuna. Tekst võib olla joondatud vasakule (mis tähendab, et teksti vasak serv kattub vasaku veerisega), paremale, keskele või rööpselt (mis tähendab, et tekst on võrdselt joondatud piki vasakut ja paremat veerist).

Tavalisim joondus on vasakjoondus, kuid te võite seda muuta vastavalt oma soovile ühe lõigu, lõikude komplekti või terve dokumendi jaoks. Paljudes dokumentides on näiteks pealkiri joondatud keskele.

Valige joondatav tekst. Dokumendi kogu teksti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A. Seejärel klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Joonda tekst vasakule ( Nupu pilt ) või Joonda tekst paremale ( Nupu pilt ), Keskele ( Nupu pilt ) või Rööpjoonda ( Nupu pilt ).

Harjutused

Word 2010 harjutused

Allalaaditav maht: 20 KB

Harjutused rakenduses Word 2010

wd14FirstDocII_8.wma

Nüüd on aeg õpitut harjutada

Harjutusseansi teave

Lingi Harjutusedrakenduses Word 2010 klõpsamisel laaditakse teie arvutisse alla harjutusdokument, mis avaneb Wordis. Samuti kuvatakse eraldi aken harjutusjuhistega.

Märkus. Teie arvutisse peab olema installitud Word 2010.

Pange end proovile!

Tehke järgmine test, et kontrollida, kas saite materjalist õigesti aru. Teie vastused on privaatsed ja testi ei hinnata.

Dokumendi algusest lõppu liikumiseks tuleb vajutada allanooleklahvi.

Õige.

See on üks võimalus. Kuid palju hõlpsam ja kiirem on dokumendis liikuda akna paremas servas oleva kerimisriba liugurit lohistades.

Vale.

Täpselt nii! Kogu dokumendi lugemiseks on kiirem viis dokumenti kerida või kasutada klahve PAGE UP ja PAGE DOWN.

Üleliigsete vormindusmärkide eemaldamiseks tuleb vajutada tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

Õige.

Õige vastus! Kui dokumendis on üleliigsed tühikud, lülitage sisse vormindusmärgid ja uurige, mis toimub kulisside taga.

Vale.

Pole just päris see vastus, mida ootasime. Kui dokumendis on üleliigsed tühikud, lülitage sisse vormindusmärgid ja uurige, mis toimub kulisside taga, ning siis vajutage üleliigsete tühikute eemaldamiseks tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

Teksti ühest asukohast teise teisaldamiseks tuleb tekst kopeerida.

Õige.

Ei. Tundub, nagu see peaks toimima, kuid kopeerimine jätab algteksti samasse asukohta. Proovige uuesti.

Vale.

Just nii! Teksti teise kohta teisaldamiseks valige tekst ja siis lõigake tekst. Seejärel kleepige see uude asukohta.

Kui olete teksti lõiganud, siis pole seda enam võimalik tagasi saada.

Õige.

Ei, see pole õige vastus. Teksti saate tagasi, kui klõpsate nuppu Võta tagasi või kleebite teksti uuesti dokumenti.

Vale.

Õige vastus! Klõpsake nuppu Võta tagasi või kleepige tekst tagasi dokumenti.

Tagasiside

Kiirülevaate kaart

Vt ka

Dokumendis ringiliikumine

Dokumendis suvalises kohas tippimiseks viige kursor soovitud kohta ja kursori sisestamiseks klõpsake seda kohta. Siis hakake tippima.

Dokumendis saate kursorit liigutada ka klaviatuuri üles-, alla-, parem- ja vasaknooleklahvidega.

Näpunäide. Ühe sõna võrra edasi- või tagasiliikumiseks vajutage vastavalt klahvikombinatsiooni CTRL+vasaknool või CTRL+paremnool.

Kerimisriba kasutamine

Pikemas dokumendis on üles- ja allaliikumiseks praktilisem kasutada kerimisriba. Kerimisriba asub akna paremas servas. Selle kasutamiseks klõpsake kerimisriba liugurit ja lohistage seda üles või alla. Nii saate järjepunkti liigutamata dokumendis liikuda. Samuti saate üles- või allaliikumiseks klõpsata kerimisriba kummaski otsas olevaid üksiknoolenuppe.

Kerida saate ka klaviatuuri abil. Ühe kuva võrra üles liikumiseks vajutage klahvi PAGE UP ja kuva võrra allapoole liikumiseks klahvi PAGE DOWN.

Vormindusmärkide kasutamine

Dokumendis toimuvaga kursisolekuks vaadake vormindusmärke, mis Word tippimisel automaatselt sisestab (nt tühikupunktid Punkt ja lõigumärgid ( Nupu pilt ). Vormindusmärkide kuvamiseks klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõik nuppu Kuva/peida ( Nupu pilt ). Vormindusmärkide peitmiseks klõpsake seda nuppu uuesti.

Lõikamine ja kleepimine

Teksti ja muid dokumendielemente (nt pilte) saate teisaldada käskude Lõika ja Kleebi abil. Klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõikelaud käsku Lõika ( Nupu pilt ). Sama toimingu jaoks võite ka vajutada klahve CTRL+X. Siis viige kursor kohta, kus soovite teksti kuvada ja klõpsake menüü Avaleht jaotise Lõikelaud nuppu Kleebi ( Nupu pilt ) või kasutage klahvikombinatsiooni CTRL+V. Tekst kleebitakse soovitud kohale.

Tagasivõtmine

Eelmise toimingu saate tagasi võtta nupu Võta tagasi abil ( Nupu pilt ). Nupu leiate akna ülaosas asuvalt kiirpääsuribalt. Selle nupu abil võetakse tagasi viimane toiming. Kui klõpsate uuesti nuppu Võta tagasi, võetakse tagasi sellele eelnenud toiming jne. Toimingute tagasivõtmiseks saate kasutada ka klahvikombinatsiooni CTRL+Z.

Reasamm

Muuta saate nii ühe lõigu kui ka kogu dokumendi reasammu. Viige kursor selle teksti sisse, mille reasammu soovite muuta, või valige kogu dokumendi tekst. Selleks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL+A ja siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Reasamm ( Nupu pilt ). Märgitud rida loendis näitab teile praegust reasammu. Klõpsake soovitud reasammu.

Joondus

Teksti saab joondada vasakule, paremale, keskele ja rööpselt. Tavaliselt joondatakse vasakule, kuid te võite seda muuta vastavalt oma soovile ning rakendada soovitud joonduse ühele või mitmele lõigule või kogu dokumendile. Valige joondatav tekst või vajutage kogu dokumendi valimiseks klahvikombinatsiooni CTRL+A. Siis klõpsake menüü Avaleht jaotises Lõik nuppu Joonda tekst vasakule ( Nupu pilt ) või Joonda tekst paremale ( Nupu pilt ), Keskele ( Nupu pilt ) või Rööpjoonda ( Nupu pilt )

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×