Elektrooniliste visiitkaartidena kontaktide loomine ja jagamine

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

elektroonilise visiitkaardi Elektroonilised visiitkaardid on rakenduse Microsoft Office Outlook 2007 uus funktsioon, mis kiirendab kontaktide loomist ja ühiskasutust. Elektrooniline visiitkaart on kontakti üks vaatevorm, mis hõlmab kontakti teatud teavet ja võimaldab teil jagada seda teavet teiste inimestega hästi äratuntava vormi kaudu.

Uue kontakti loomisel luuakse ka kontaktiga seostatud elektrooniline ehk e-visiitkaart (ja vastupidi). Kui muudate kontakti andmeid, tehakse vastavad muudatused ka e-visiitkaardil ning vastupidi.

E-visiitkaardid sarnanevad paberkaartidega ning neid on niisama lihtne teistele jagada.

Selles artiklis

Elektroonilise visiitkaardi eelised

Kontaktide kuvamine e-visiitkaartidena

Adressaatidele elektrooniliste visiitkaartide kuvamine

Elektrooniliste visiitkaartide loomine

Kontakti või elektroonilise visiitkaardi salvestamine

Elektrooniliste visiitkaartide saatmine teistele inimestele

Elektrooniliste visiitkaartide kujundamine

Elektroonilise visiitkaardi kaasamine meilisignatuuri

Elektroonilise visiitkaardi eelised

 • Ühiskasutuses teabeväljad võimaldavad kiiret uute kontaktide loomist ja salvestamist vähemate vigadega. Kui kontakti kirje sisaldab kontakti kohta kogu teavet, kuvatakse elektroonilisel visiitkaardil vastavalt sihtgrupile või eesmärgile ainult teatud teave.

 • Kontaktivaade Visiitkaardid sisaldab nähtavaid elemente (nt. ettevõtte logod, fotod ja värvid), mis teevad teie kontaktid lihtsalt skannitavaks ja tuvastatavaks.

 • Lisades sõnumisse elektroonilise visiitkaardi, saate kontaktiteavet jagada lihtsalt, tuttava ja nähtava meetodiga.

 • Lai kujundussuvandite valik võimaldab teil kaardi paigutust, teksti suurust ja värvi ulatuslikult kohandada, lisaks võimaldab kasutada fotosid ja ettevõtte logosid.

 • Elektroonilise visiitkaardi saate automaatselt või valikuliselt lisada ka oma meilisignatuuri, et saata oma kontaktiteavet teistele inimestele.

Lehe algusse

E-visiitkaartidena kontaktide kuvamine

Outlook pakub mitmeid kontaktivaateid, et saaksite leida kuvamisviisi, mis teie töölaadiga kõige paremini sobib. Rakenduses Office Outlook 2007 on vaade Visiitkaardid vaikevaateks. Sel juhul kuvatakse Outlooki aknas kõik kontaktid sarnaselt traditsioonilistele paberist visiitkaartidele. Tähestikulise registri abil leiate soovitud kontakti kiiresti üles.

Selles jaotises

Vaates Visiitkaardid suurema hulga kontaktide kuvamine

Vaates Visiitkaardid kuvatavate kaartide arvu muutmine

Vaates Visiitkaardid kaardi suuruse muutmine

Vaate Visiitkaardid aktiveerimine

Kontaktiakna vaikevaate muutmine

Suurema hulga kontaktide kuvamine visiitkaardi vaates

Visiitkaardi vaates kuvatakse teie kontaktid koos ettevõtte logode, kujunduste, isikupärastatud taustade ja paigutustega; lisaks kuvatakse selles vaates ka fotod või muud pildid. Tänu neile kujundusfunktsioonidele on teil lihtne kontakte vajadusel kiiresti üles leida. Korraga kuvatavate kaartide arv sõltub teie eelistustest ja teie Outlooki akna suurusest.

Kaarti redigeerides saate välju käsitsi ümber paigutada, et valida, milline teave visiitkaardi vaates kuvatakse. Muuta saate nii enda kaardi andmeid kui ka teistelt saadud kaartidel leiduvat teavet. Kui kaardil on rohkem kontaktteavet kui visiitkaardi vaatesse mahub, topeltklõpsake kaarti kontakti kirje kuvamiseks ja sisestage siis ülejäänud kontaktandmed,

Vaates Visiitkaardid kuvatavate kaartide arvu muutmine

Visiitkaardivaates korraga kuvatavate elektrooniliste visiitkaartide arvu muutmiseks saate muuta kaartide suurust. Kui soovite korraga vaadata võimalikult palju kaarte, siis tehke Outlooki aken nii suureks kui võimalik.

Vaates Visiitkaardid kaardi suuruse muutmine

 1. Klõpsake aknas Kontaktid navigeerimispaanil linki Kohanda praegust vaadet.

 2. Klõpsake dialoogiboksis Vaate kohandamine: visiitkaardid nuppu Muud sätted.

 3. Muutke jaotises Kaardi väljad väljal Kaardi suuruse % asuvat arvu. Mida väiksem on sellele väljale sisestatud arv, seda rohkem kaarte vaates kuvatakse ja vastupidi.

 4. Klõpsake nuppu OK.

  Muud sätted saate avada ka menüü Vaade abil. Valige käsk Praegune vaade ja klõpsake siis käsku Kohanda praegust vaadet.

Kui kasutate Microsoft IntelliMouse'i hiirt, vajutage kuvatavate kaartide arvu muutmiseks juhtklahvi (CTRL) ja pöörake seda all hoides IntelliMouse'i ratast. Vähema arvu ja suuremate kaartide kuvamiseks pöörake ratast edasi ning suurema hulga ja väiksemate kaartide kuvamiseks tagasi.

Vastloodud vaade on nüüd kuni vaate järgmise muutmiseni teie visiitkaartide vaikevaade ka pärast rakendusest Office Outlook 2007 väljumist ja selle taaskäivitamist.

Visiitkaardi vaates saate kaarte vaadata ka aknas Kontaktid. Selleks kerige kaardiloendit edasi ja kasutage kaartidest paremal asuvat tähestikulist registrit.

Vaate Visiitkaardid aktiveerimine

Ehkki visiitkaardi vaade on akna Kontaktid vaikevaade, võib vahel juhtuda, et töötasite enne Outlookist väljumist mõnes teises kontaktivaates. Väljumisel salvestab Outlook viimase aktiivse vaate ning sama vaade kuvatakse ka Outlooki järgmisel avamisel, kuni te vaadet muudate.

 • Rakenduses Office Outlook 2007 klõpsake aknas Kontaktid navigeerimispaanil jaotises Praegune vaade väärtust Visiitkaardid.

  Navigeerimispaani pole kuvatud

  Navigeerimispaan võib olla välja lülitatud või minimeeritud.

  • Valige menüü Vaade käsk Navigeerimispaan ja klõpsake siis käsku Tavaline.

Kontaktiakna vaikevaate muutmine

Outlookist väljumisel salvestab Outlook viimase aktiivse vaate ning sama vaade kuvatakse ka Outlooki järgmisel avamisel. Üldjuhul on vaade, mida kasutate kõige sagedamini, ka teie vaikevaade, kui te seda enne Outlookist väljumist ei muuda.

 1. Klõpsake aknas Kontaktid navigeerimispaani jaotises Praegune vaade soovitud vaadet.

 2. Sulgege Outlook ja taaskäivitage see.

  Navigeerimispaani pole kuvatud

  Navigeerimispaan võib olla välja lülitatud või minimeeritud.

  • Valige menüü Vaade käsk Navigeerimispaan ja klõpsake siis käsku Tavaline.

Lehe algusse

Elektrooniliste visiitkaartide adressaatidele kuvamine

Elektroonilisi visiitkaarte saab lisada meilisõnumitesse kontaktandmete teiste kasutajatega jagamiseks ning ettevõtte või teie enda identiteedi visuaalseks kajastamiseks. Sõltuvalt adressaadi kasutatavast e-posti rakendusest võib ta näha e-visiitkaarti või võtta kaardis sisalduva teabe vastu sõnumile manustatud VCF-failina.

sõnumi päises VCF-manust.

Manustatud VCF-faili topeltklõpsamisel avatakse kontakti kirje, mille adressaat saab seejärel salvestada oma kontaktiloendisse.

Adressaadid, kes kasutavad rakendust Office Outlook 2007    – näevad elektroonilist visiitkaarti sõnumis teie saadetud kujul. Adressaat saab visiitkaardi paremklõpsatusega salvestada Outlooki loendisse Kontaktid.

Adressaadid, kes kasutavad Outlooki varasemaid versioone või muid e-posti vaatamiseks HTML-vormingut nõudvaid e-posti rakendusi    – näevad elektroonilist visiitkaarti samuti otse sõnumis. Need kaardid on üksnes pildid ja neid klõpsata ei saa. Siiski saavad adressaadid manustatud VCF-faili, mis sisaldab elektroonilise visiitkaardi teavet. Adressaadid saavad VCF-faili avada ja salvestada teabe oma kontaktiloendisse.

Adressaadid, kelle meilisõnum kuvatakse lihttekstina    – sõnumis elektroonilist visiitkaarti ei näe, kuid nad saavad manustatud VCF-faili, milles sisalduva kontaktiteabe saavad nad salvestada oma kontaktiloendisse.

Lehe algusse

Elektrooniliste visiitkaartide loomine

Luues kontakti kirje uue kontakti või salvestades kellegi teise poolt saadetud kontakti, saab seda teavet kuvada ka elektroonilise visiitkaardina. Edaspidi saate igat vaadet luua ja muuta eraldi, kuid mõlemal juhul saab põhiteavet lisada nii kontaktivormile kui elektroonilisele visiitkaardile. Teabe lisamisel ainult korra (või salvestades otse teisest kaardist) saate vähendada tõrkeid.

Kui näiteks saate kelleltki elektroonilise visiitkaardi ja salvestate selle oma Outlooki kontaktidesse, saab kaardile lisatud teavet kuvada ka kontaktivormil või muus kontaktivaates. Teabe värskendamisel ühes vaates värskendatakse seda ka teises vaates (juhul kui te ei soovi teisiti).

Kui avate uut kontakti luues kontaktivormi ja tipite sinna kontaktiteabe, lisatakse automaatselt selle kontakti teave ka vastavatele väljadele elektroonilisel visiitkaardil.

elektroonilise visiitkaardi kuvatakse teave alamhulga seotud kontaktivormil

1. Jon Morrise andmeid sisaldav kontaktivorm.

2. Dialoogiboks Visiitkaardi redigeerimine, kus Jon Morrise e-visiitkaardil on täidetud vastavad väljad.

Uue elektroonilise visiitkaardi loomise lähtekoht

Selles jaotises

Sõnumis saadud elektrooniline visiitkaart

Olemasolev või tühi elektrooniline visiitkaart

Sõnumis saadud elektrooniline visiitkaart

Elektrooniliste visiitkaartide abil on mugav uusi kontaktandmeid kiiresti Outlooki lisada. Meilisõnumis leiduva e-visiitkaardi salvestamisel loote uue kontakti. Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, võite duplikaadi salvestada uue kontaktina või algse kontakti andmeid värskendada.

Kaardi muutmiseks pärast selle salvestamist lugege järgmises lõigus leiduvaid juhiseid uue e-visiitkaardi loomise kohta olemasolevast või tühjast elektroonilisest visiitkaardist.

 1. Paremklõpsake avatud sõnumis kaardil ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa Outlooki kontaktidesse. Uus kontakt avaneb kontaktivormis.

 2. Klõpsake menüü Kontakt jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

 3. Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, tuvastab Outlook duplikaadi. Tehke ühte järgmistest.

  • Valige toiming Lisa uus kontakt.

   See loob topeltkontakti, kaasa arvatud kontaktivormi ja elektroonilise visiitkaardi.

  • Valige toiming Värskenda valitud kontakti teavet.

   Olemasolevad topeltkontaktid kuvatakse loendis. Topeltklõpsake kontakti värskendamiseks kontaktil, seejärel värskendage kontaktivormi teave ja salvestage see.

Uue kontakti andmed on nüüd salvestatud kausta Kontaktid ning teistes vaadetes on see teave saadaval elektroonilise visiitkaardina. Kontakti andmeid saate muuta nii enne kui ka pärast salvestamist.

 • Samuti võite manustatud VCF-faili sõnumipäises paremklõpsata ning kontakti avanenud kiirmenüü kaudu lisada või muid suvandeid valida.

 • Kui klõpsate kontaktivormil nuppu Salvesta ja uus, siis avatud kontakt salvestatakse ja avatakse uus tühi kontaktivorm.

Olemasolev või tühi e-visiitkaart

Uue elektroonilise visiitkaardi saate luua nii tühja kaardi põhjal kui ka mõnda olemasolevat kaarti mallina aluseks võttes. Kõiki andmeid, nagu ka paigutus- ja kujunduselemente, saate vajadusel muuta. Uue kaardi loomine olemasoleva kaardi põhjal on hea võimalus luua kiiresti erinevaks otstarbeks mõeldud, kuid sarnaste kontaktandmetega e-visiitkaarte. Näiteks võite enda jaoks koostada kolm kaarti: ühe töö jaoks, teise sõpradele ja sugulastele saatmiseks ning kolmanda mõne klubi või seltsi liikmestaatuse märkimiseks.

Uue e-visiitkaardi loomisel loote ühtlasi ka uue kontakti. Kaardi salvestamisel loob Outlook teie kontaktiloendis uue kontakti. Samanimelisi kontakte võib teil olla ka rohkem kui üks. Uue kaardi salvestamisel mõne juba olemasoleva nimega lisatakse uus kaart loendisse Kontaktid nimekaimu kontaktikaardi kõrvale.

Visiitkaardivaates kuvatakse piisaval hulgal teavet, et saaksite samanimelistel kontaktidel hõlpsasti vahet teha.

Visiitkaardi koostamist võite alustada mõne olemasoleva kontaktivormi kontaktandmete redigeerimisega, et teksti seejärel dialoogiboksis Visiitkaardi redigeerimine paigutada ja vormindada. Samuti saate kogu teavet redigeerida otse dialoogiboksis Visiitkaardi redigeerimine. Sõltumata sellest, kumba võimalust eelistate, saate uut teavet lisada töö käigus. Esimese variandi valimisel peate soovitud muudatused tegema enne järgmiste toimingute juurde asumist.

Dialoogiboks Visiitkaardi redigeerimine

1. Enne kontaktandmete lisamist või muutmist valige kaardi jaoks soovitud paigutus ja taust. Võite lisada pilte või muid graafilisi elemente. Need elemendid aitavad teil teksti paremini paigutada, kui asute teavet lisama.

2. Nupu Lisa klõpsamisel kuvatakse standardväljade loend. Pärast soovitud välja valimist lisatakse see loendisse Väljad. Saadaval on ka neli kohandatud välja.

3. Pärast soovitud välja valimist tippige tekst väljale Redigeeri. Tipitav tekst kuvatakse kohe ka kaardi eelvaates.

4. Teabele (nt kodutelefonile või tööaadressile) siltide määramine pole kohustuslik. Võite kasutada väljanimesid või soovitud sildid ise tippida.

5. Tühja rea väljade abil saate kaardile lisada tühje ridu.

6. Valitud välja kaardil üles või alla nihutamiseks klõpsake noolenuppe.

Olemasoleva e-visiitkaardi muutmiseks või tühja kaardi põhjal uue kaardi loomiseks toimige järgmiselt.

 • Paigutuse ja tausta valimine   

  1. Klõpsake aknas Kontaktid nuppu Uus.

  2. Kontaktivormil klõpsake visiitkaardil, et avada aken Visiitkaardi redigeerimine.

  3. Valige soovitud paigutus jaotise Kaardi kujundus loendist Paigutus. Kui soovite luua kaardi, millel poleks logosid ega muid pilte, valige paigutus Ainult tekst.

   Alustamisel kuvatakse jaotise Kaardi kujundus kõrval asuvas eelvaatekastis Outlooki visiitkaartide vaikepaigutus. Võite oma kaardi jaoks kasutada ka sedasama pilti ja paigutust.

  4. Kui soovite muuta kaardi taustavärvi, klõpsake nuppu Taust ja seejärel soovitud värvi.

   Märkus.: Kui kasutate pilti kaardi taustapildina, peaks moonutuse välistamiseks olema pilt sama suur kui kaardi esikülg (248 pikslit korda 148 pikslit). Kõigil kaardi külgedel on ühe pikslirea laiune ääris.

  5. Pildi (nt enda pildi või ettevõtte logo) lisamiseks otsige soovitud pilt üles ning lisage ja paigutage see pildisuvandite abil õigesse kohta.

   Kaardil leiduva vaikepildi või mõne muu pildi kustutamiseks peate loendist Paigutus valima väärtuse Ainult tekst.

 • Kontaktiteabe lisamine   

  1. Valige loendist Väljad soovitud väli või tühi rida, mis kuvatakse teie teksti kohal.

  2. Klõpsake nuppu Lisa, valige käsk Nimi ja seejärel klõpsake käsku Täisnimi.

   Näpunäide.: Loendis Väljad kuvatakse ainult teabe tüüp. Pärast teabe teksti sisestamist kuvatakse see tekst loendi Väljad kohal eelvaateväljal.

  3. Tippige kaardi nimi väljale Redigeeri.

  4. Kui soovite, et nimel oleks silt, valige sildiloendist väärtus Vasakul või Paremal.

   Silt aitab kaardil oleva teabe tüüpi täpsustada, väärtus Vasakul või Paremal aga osutab, kus silt teabe suhtes asub. Näiteks elektroonilise visiitkaardi kirje Jon Morris, ettevõtja puhul on Jon Morris nimi ja ettevõtja on nime silt.

  5. Tippige nime jaoks soovitud silt väljale Silt.

   Väljanimed on mugavad ja juba tuttavad sildid.

  6. Jätkake andmete lisamist kaardile, täites juhised 1–5.

  7. Kaardilt mõne välja eemaldamiseks klõpsake esmalt vastavat välja ja seejärel nuppu Eemalda.

  8. Tühjade ridade lisamiseks klõpsake seda välja, mille kohale soovite ruumi jätta. Klõpsake nuppu Lisa ja seejärel käsku Tühi rida.

   Vaikimisi kuvatakse tühjad read kaardil väljadena Tühi rida. Kaardile teabe lisamisel saate väljade Tühi rida vahele lisada uusi teabevälju. Näiteks võite klõpsata välja Tühi rida, nuppu Lisa ja seejärel soovitud välja. Uus väli kuvatakse tühja rea all.

  9. Teksti paigutamiseks kaardil klõpsake mõnda välja ning kasutage siis väljade nihutamiseks loendi Väljad all asuvaid noolenuppe Üles ja Alla.

  10. Teksti vormindamiseks kasutage jaotises Redigeeri leiduvaid vormingu- ja laadinuppe. Dialoogiboksi Muuda visiitkaardid tekstivormingu tööriistariba

   Suvandite seas on näiteks:

   • Teksti suuruse muutmine;

   • Värvilise teksti kasutamine;

   • Teksti paigutamine (joondamine) vasakule, paremale või keskele.

  11. Kui olete teabe kaardile lisamise lõpetanud, klõpsake nuppu OK.

   Nupu Lähtesta kaart klõpsamisel taastatakse kaardi Outlooki vaikekujundus ja kontaktivormil vaikeväljadele sisestatud andmed.Lehe algusesse

Kontakti või elektroonilise visiitkaardi salvestamine

Meilisõnumiga kontaktiteabe vastuvõtmisel elektroonilise visiitkaardina või kontakti kirje (VCF-failina), saate paremklõpsata kaardil või manustatud VCF-failil ja valida kiirmenüüst soovitud suvandi. Kui teil on selle nimega kontakt juba olemas, palutakse teil valida duplikaadi sisestamise meetod – kas varasemat kontakti värskendada või luua uus.

Vastuvõetud elektroonilise visiitkaardi salvestamine

 1. Paremklõpsake sõnumis kaardil ja seejärel klõpsake kiirmenüü käsku Lisa Outlooki kontaktidesse. See avab vaates Kontaktid kaardi kontaktivormi.

 2. Klõpsake menüü Kontakt jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

  • Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, kuvatakse nupu Salvesta ja sule klõpsamisel dialoogiboks uue kontakti lisamise või valitud kontakti andmete värskendamise variantidega.

  • Jaotises Toimingud võite klõpsata ka nuppu Salvesta ja uus. Sel juhul kontakt salvestatakse ja avatakse uus tühi kontaktivorm.

Vastu võetud VCF-laiendiga faili salvestamine

 1. Topeltklõpsake sõnumi päises VCF-faili manust. See avab kaardi kontaktivormi vaates Kontaktid.

 2. Klõpsake menüü Kontakt jaotises Toimingud nuppu Salvesta ja sule.

  • Kui teil on sama nimega kontakt juba olemas, kuvatakse nupu Salvesta ja sule klõpsamisel dialoogiboks uue kontakti lisamise või valitud kontakti andmete värskendamise variantidega.

  • Jaotises Toimingud võite klõpsata ka nuppu Salvesta ja uus. Sel juhul kontakt salvestatakse ja avatakse uus tühi kontaktivorm.

Lehe algusesse

Elektrooniliste visiitkaartide teistele inimestele saatmine

Elektrooniliste visiitkaartide abil on kontaktiteabe ühiskasutamine varasemast lihtsam. Visiitkaarte saab sõnumitele kiiresti lisada ja adressaat tunneb need kohe ära.Saata võite nii oma töökohaga seotud visiitkaarte kui ka enda loodud isiklikke visiitkaarte. Samuti saate elektroonilise visiitkaardina saata ka mõne teise isiku kontaktandmeid. Kaarte saate ka edasi saata. Sõltumata sellest, millise variandi valite, kuvatakse HTML-vormingus koostatud sõnumis adressaadile selgesti nähtav teade, mille ta saab kiiresti salvestada kontaktina.

sõnumi päises VCF-manust.

Manustatud VCF-faili topeltklõpsamisel avatakse kontakti kirje, mille adressaat saab seejärel salvestada oma kontaktiloendisse.

Selles jaotises

Kuidas teised elektroonilisi visiitkaarte näevad?

Elektroonilise visiitkaardi lisamine sõnumisse

Kuidas teised elektroonilisi visiitkaarte näevad?

Inimestel, kes kasutavad rakendust Office Outlook 2007    – ilmub elektrooniline visiitkaart sõnumis nii, nagu see saadeti. Visiitkaardi saab paremklõpsatusega salvestada Outlooki loendisse Kontaktid.

Inimesed, kes kasutavad Outlooki varasemaid versioone või muid e-posti vaatamiseks HTML-vormingut nõudvaid e-posti rakendusi    – adressaat näeb visiitkaarti otse sõnumis. Need kaardid on üksnes pildid. Lisaks saavad adressaadid kontakti teavet sisaldava manustatud VCF-faili, mis sisaldab kontakti teavet. Nad võivad selle VCF-faili avada ja teave oma kontaktiloendisse salvestada.

Inimesed, kes vaadata oma e-posti lihttekstina     Visual esindamine elektroonilise visiitkaardi pole saadaval sõnumi, kuid nad saavad VCF-vormingus manust, mis sisaldab kontaktteave, mida nad saavad salvestada oma kontaktiloendisse.

Sõnumisse elektroonilise visiitkaardi lisamine

 1. Klõpsake uue sõnumi aknas menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Visiitkaart ja valige siis loendist soovitud nimi.

 2. Kui teie soovitud nime pole loendis kuvatud, klõpsake esmalt väärtust Muud visiitkaardid, seejärel soovitud nime loendis Nime esitusviis ja siis nuppu OK.

  • Menüüs Visiitkaart kuvatakse kümne viimase kontakti nimed, kelle andmed on elektrooniliste visiitkaartidena sõnumitesse lisatud.

  • Sõnumisse saate lisada ka rohkem kui ühe elektroonilise visiitkaardi.

  • Et saaksite menüüs Visiitkaart leiduvate topeltkirjete vahel hõlpsamini vahet teha, klõpsake väärtust Muud visiitkaardid. Dialoogiboksis Visiitkaardi lisamine näete visiitkaardi kohta rohkem teavet (sh kaardi eelvaadet).

  • Kui lohistate visiitkaardi vaatest Visiitkaardid uude sõnumisse, kaasatakse sõnumi saatmisel ainult VCF-fail. See manustatud VCF-fail avab kontaktivormi kogu teabega, mille adressaadid saavad oma kontaktiloenditesse salvestada. Kui adressaat kasutab rakendust Office Outlook 2007, kuvatakse elektrooniline visiitkaart kontaktivormil.

Lehe algusse

Elektrooniliste visiitkaartide kujundamine

Nüüd kõik võib olla visiitkaart, kas see on viimistletud professionaalse ettevõtte kaart, kujundus või midagi alla, mis näitab, loominguline ühte ametlikumaks mis kajastab oma isik. Mis tahes tehtud valikust saate kujundada elektrooniline visiitkaart, mis tähistab kõige paremini teie. Ja võib olla rohkem kui üks, kujundamise neile ettevõtetele, isiklik, või mõnel muul eesmärgil.

Kujunduse ühiskasutamine teie organisatsiooni lõikes

Et ettevõte või rühm oleksid esindatud täpselt sarnaselt, saavad ettevõtted luua elektrooniliste visiitkaartide "malle" (uue kujundusega või trükitud visiitkaardi peegelpildina). Töötajad või teised organisatsiooni liikmed saavad seejärel vajadusel kaarti kohandada.

Järgnevalt mõned kujundusfunktsioonid ja -suvandid, mis on elektrooniliste visiitkaartide korral saadaval. Leiate astmelise juhendi kaartide loomiseks eelnevas osas välja toodud eesmärkideks.

Paigutuse kujundamine

 • Saate valida kuue erineva paigutuse vahel. Pilti saate paigutada (või rakenduse Office Outlook 2007 vaikelogo) paremale, vasakule, ülesse, alla või kasutada kujundamiseks ainult teksti. Lisaks saate kasutada taustapilti.

 • Taustavärvi abil saate oma kaardi muuta teistest erinevaks. Võimalik on valida suure värvipaleti värvivaliku vahel ja määrata kohandatud värv.

 • Kaardile saab lisada ka tuntumates pildifailivormingutes salvestatud pilte (nt BMP-, JPG- või WMF-laiendiga failid). Ettevõtte logod ja isiklikud fotod teevad teie kaardi kergemini äratuntavaks.

 • Pärast pildi lisamist saate selle suurust ja asukohta täpselt kohandada.

Teabe kujundamine

 • Välju pakutakse seda tüüpi teabele, mida traditsiooniliste kaartide puhul kasutatakse kõige sagedamini (näiteks telefoninumber, ettevõtte nimi, meiliaadress ja ametinimetus).

 • Lisaks saate luua kohandatud välju teie poolt valitud teabe jaoks.

 • Mõnedel väljadel on teabe jaoks mitu rida, näiteks aadresside jaoks. Samuti võivad mitmerealised olla kohandatud väljad.

 • Sildid aitavad teavet identifitseerida. Teabetüüpidele saadaolevad sildid loetletakse menüüs Lisa. Lisaks saate luua kohandatud silte.

 • Tühjad read (kasutatakse tühja reavahe lisamiseks) lisavad kaardile loetavust ja aitavad seostatud teavet korraldada ja rühmitada. Kui teie kaardil on näiteks rohkem kui üks telefoninumber, kasutage numbrite üleval ja all tühje ridu, et aidata kaardi lugejal kiiresti leida ja eristada telefoninumbreid muust teabest.

 • Erinevad fondivärvid ja -suurused võimaldavad kaardi silmapaistvust ja pinda viimistleda.

  Märkus.: Elektroonilisel visiitkaardil ei kuvata kogu kontaktiteavet, isegi kui see on lisatud tema kontakti kirje. Kujundades kaardi teabesisu, saate eelvaateväljalt näha, kuidas teave kaardile sobitub.

Lehe algusse

Elektroonilise visiitkaardi kaasamine meilisignatuuri

Lisades meilisignatuurile elektroonilise visiitkaardi, saate oma kontaktteabe automaatselt kaasata igasse saadetavasse meilisõnumisse. Teil võib olla ka selline signatuur, mis sisaldab ainult elektroonilist visiitkaarti. Adressaadid saavad signatuuris olevat kaarti või VCF-faili paremklõpsates salvestada selle otse oma kontaktide loendisse.

Elektroonilise visiitkaardiga signatuuri kuvamine sõnumis

1. Elektroonilist visiitkaarti sisaldava signatuuriga sõnumi saatmisel manustatakse sõnumile VCF-fail, mis sisaldab kogu kontaktteavet. Nii saavad ka muid e-posti rakendusi kasutavad adressaadid kontaktteavet vaadata ja salvestada.

2. Kaart kuvatakse signatuuris.

3. Kui saate sellise sõnumi, mille signatuur sisaldab visiitkaarti, paremklõpsake signatuuris kaardi pilti ja klõpsake käsku Lisa kontaktide hulka. Kuvatakse selle kontakti kontaktivorm. Seejärel saate vormi vaadata või selle salvestada.

Oletagem, et teie ettevõtte poliitikas on määratud, et kõik töötajad peavad tööga seotud meilisuhtluses lisama sõnumitele oma kontaktandmed. Kui ettevõte on visiitkaardi kujunduse kindlaks määranud, saavad töötajad sisestada oma kontaktandmed, kaasata visiitkaardi oma ametlikku signatuuri ning määrata, et signatuur lisataks automaatselt igasse töiselt meilikontolt saadetavasse sõnumisse.

Teil võib olla nii palju signatuure ja elektroonilisi visiitkaarte kui soovite. Nii saate erinevaks otstarbeks (nt töö, perekonna jm jaoks) luua mitu erinevat signatuuri.

Kui soovite sõnumitele lisada elektrooniliste visiitkaartidega signatuure, peate signatuuri esmalt looma ja seejärel sõnumitele lisama. Saate valida, kas soovite signatuuri sõnumitele lisada käsitsi ja ükshaaval või määrata vaikesignatuuri, mis lisatakse automaatselt kõigile saadetavatele sõnumitele.

Selles jaotises

Signatuuri loomine ja elektroonilise visiitkaardi kaasamine

Sõnumile signatuuri lisamine

Signatuuri loomine ja elektroonilise visiitkaardi kaasamine

 1. Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Allkiri ja siis käsku Allkirjad.

 2. Klõpsake vahekaardi Meilisignatuur nuppu Uus.

 3. Tippige signatuuri nimi ja klõpsake siis nuppu OK.

 4. Tippige väljale Signatuuri redigeerimine tekst, mille soovite signatuuri kaasata.

 5. Teksti vormindamiseks valige soovitud tekst ning kasutage siis soovitud suvandite valimiseks laadi- ja vormingunuppe.

  Märkus.: Kui kasutate sõnumite vaikevorminguna lihtteksti, pole need suvandid saadaval.

 6. Elektroonilise visiitkaardi lisamiseks asetage järjepunkt kohta, kuhu soovite kaardi signatuuri tekstis paigutada, klõpsake nuppu Visiitkaart ja valige siis loendist Nime esitusviis soovitud kontakti nimi. Seejärel klõpsake nuppu OK.

 7. Pildi lisamiseks asetage järjepunkt kohta, kuhu soovite pildi signatuuri tekstis paigutada, klõpsake nuppu Lisa pilt, valige soovitud pilt ja klõpsake siis nuppu OK.

 8. Hüperlingi lisamiseks asetage järjepunkt kohta, kuhu soovite lingi signatuuri tekstis paigutada, klõpsake nuppu Lisa hüperlink, valige soovitud hüperlink ja klõpsake siis nuppu OK.

 9. Klõpsake jaotise Vaikesignatuuri valimine loendis Meilikonto meilikontot, millega soovite signatuuri alati seostada.

 10. Loendis Uued sõnumid:

  • Kui soovite, et signatuur lisataks automaatselt igasse teie valitud meilikontolt saadetavasse sõnumisse, valige loendist soovitud signatuur.

  • Kui te ei soovi, et signatuur lisataks automaatselt igasse saadetavasse sõnumisse, valige loendist pole.

   Signatuure saate üksiksõnumitesse ka käsitsi lisada.

 11. Kui soovite signatuuri kaasata vastussõnumitesse ja edasisaadetud sõnumitesse, valige soovitud signatuur loendist Vastused/edasisaatmised. Vastasel juhul valige loendist pole.

 12. Kui olete signatuuri koostamisega lõpule jõudnud, klõpsake nuppu OK.

Sõnumile signatuuri lisamine

Võite määrata kõigisse väljaminevatesse sõnumitesse lisatava vaikesignatuuri või lisada signatuuri käsitsi üksikutesse väljaminevatesse sõnumitesse.

Tehke ühte järgmistest.

 • Signatuuri lisamine automaatselt   

  1. Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Allkiri ja seejärel käsku Allkirjad.

  2. Valige soovitud signatuur vahekaardi Meilisignatuur jaotisest Redigeeritava signatuuri valimine.

  3. Valige soovitud signatuur jaotise Vaikesignatuuri valimine välja Uued sõnumid ripploendist.

  4. Kui soovite signatuuri kaasata vastussõnumitesse ja edasisaadetud sõnumitesse, valige soovitud signatuur loendist Vastused/edasisaatmised. Vastasel juhul valige loendist pole.

  5. Klõpsake nuppu OK.

 • Signatuuri lisamine käsitsi   

  1. Klõpsake uues sõnumis menüü Sõnum jaotises Kaasamine nuppu Allkiri ja valige siis soovitud signatuur.

   Pärast nupu Vasta, Vasta kõigile või Saada edasi klõpsamist avanenud sõnumis pääsete signatuurisuvandite juurde ka menüü Lisa kaudu.

  2. Kui teie soovitud signatuur pole loendis kuvatud, klõpsake vahekaardi Meilisignatuur loendis Valige redigeeritav signatuur soovitud signatuuri nime ja seejärel klõpsake nuppu OK.

  3. Klõpsake sõnumis nuppu Allkiri ja valige soovitud signatuuri nimi.

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×