Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Teksti lisamiseks ja esitlusele vormingu rakendamiseks saate kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja PowerPoint. PowerPoint esitluse teksti vormindamine lihtsustab lugemist. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate teada, kuidas luua täpp-või numberloendid, et esitlused paremini struktureerida või lisada hüperlinke teistesse teabeallikatesse.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

Saate normaalvaates slaidile sisu lisada.

 1. Tavalisele vaatele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + W ja seejärel klahvi L. Kuulete teksti "slide paan", millele järgneb slaidi number. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 2. Saate valida slaidi, kuhu soovite lisada teksti, kui vajutate klahvi F6 seni, kuni jõuate slaidide pisipildipaanile. Kuulete teksti "pisipildid", millele järgneb slaidi number.

 3. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit ja pealkirja. Kui slaidid asuvad jaotistes, saate jaotistes üles- ja allanooleklahvi abil navigeerida ja paremnooleklahvi abil jaotist laiendada.

 4. Fookuse viimiseks slaidi redigeerimisalasse vajutage klahvi F6. Jutustaja korral kuulete teksti "slide paan", millele järgneb slaidi number. JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

 5. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas nimetatakse kohatäiteid tekstiväljadeks, nii et kuulete näiteks teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”). JAWS-is kuulete teksti „Title placeholder” („Pealkirja kohatäide”).

 6. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (ENTER), et liikuda redigeerimise režiimile ja valida kogu tekst, seejärel hakake tippima.

 7. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

  Märkus.: Kohatäites liikumiseks võite vajutada ka klahvikombinatsiooni SR-klahv + paremnool ja vasaknool ning vajutada teksti järjepunkti paigutamiseks valitud tekstivälja lõpus olevale nupule SR klahv + sisestusklahv (ENTER).

  Märkus.: Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl + sisestusklahv (Enter) vajutamisel enamasti uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele. Kui algsel slaidil on siiski kujundus „Tiitelslaid”, on vastloodud slaidil kujundus „Tiitel ja sisu”.

  Märkus.: Kui soovite tekstiväljale lisatud teksti redigeerida, vajutage tekstiväljale liikumiseks tabeldusklahvi (TAB) ja seejärel vajutage kogu teksti valimiseks ja redigeerimise alustamiseks klahvi F2. Redigeerimise lõpetamiseks ja fookuse tagasi tekstiväljale viimiseks vajutage uuesti klahvi F2.

  Märkus.: Lisateavet klaviatuuri abil märgivormingu rakendamise kohta (nt paks, allakriipsutus, kursiiv, allindeks või üla) leiate teemast teksti vormindamine kiirklahvide abil PowerPointi esitluste loomiseks.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate kiirklahvide abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi või luua pesastatud loendeid.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide.: Lisateavet PowerPoint klaviatuuri abil teksti valimise kohta leiate teemast teksti ja objektide valimine ja redigeeriminePowerPointi esitluste loomisel kiirklahvide abil.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Täppide lisamiseks vajutage klahve ALT + H ja seejärel vajutage täpi laadide sirvimiseks tabeldusklahvi (TAB). Sirvimise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Nummerduse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H ja seejärel vajutage nummerduse laadide sirvimiseks tabeldusklahvi (TAB). Sirvimise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Loendiüksuse lisamiseks asetage järjepunkt loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks asetage järjepunkt viimase loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter) ning seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusesse * (tärn) ja seejärel vajutage TÜHIKUKLAHVI või tabeldusklahvi (TAB).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Täidetud ümmargune täpploendi üksus luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse 1. (number 1, millele järgneb punkt), ja seejärel vajutage TÜHIKUKLAHVI või tabeldusklahvi (TAB).

 2. Tippige soovitud tekst. Numberloendi üksus luuakse automaatselt pärast sisestusklahvi (ENTER) vajutamist.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Loendis olevad taandüksused

 1. Valige loendis üksused, millele soovite taanet.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H ning seejärel nuppu A ja I.

  • Taande vähendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H ja seejärel A ja O.

Hüperlingi lisamine

Saate lisada hüperlinke, mille kaudu avaneb veebisait, esitluse muu osa või mõni muu fail. Saate lisada ka mailto-lingi, millega luuakse automaatselt konkreetsele meiliaadressile adresseeritud uus meilisõnum.

Veebilehe linkimine

 1. Paigutage järjepunkt kohta, kuhu soovite oma esitlusse lingi lisada.

 2. Veebilehele lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Address" (aadress). Sisestage veebilehe aadress.

 4. Kui soovite lisada teksti, mis kuvatakse aadressi asemel lingi tekstina, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "kuvatav tekst". Tippige tekst.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Olemasoleva faili linkimine

 1. Paigutage järjepunkt kohta, kuhu soovite oma esitlusse lingi lisada.

 2. Faili lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teadet: "Sirvi faili, nuppu". Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Faili sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete kausta nime (nt "see arvuti"). Kaustade sirvimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi ja parempoolset NOOLEKLAHVI, et kuvada alamkaustad. Kuulete sirvimise ajal kaustanimesid.

 5. Kui leiate õige kausta, vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete kaustas oleva faili nime.

 6. Failide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB) ning üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud faili nime, ja vajutage sisestusklahvi (ENTER), et valida.

 7. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Esitluse slaidi linkimine

 1. Asetage järjepunkt kohale, kuhu soovite lingi lisada.

 2. Esitluses slaidile lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + TAB, kuni kuulete teksti: "Valige asukoht selles dokumendis."

 4. Selleks et valida slaid, mille lingi soovite lisada, vajutage allanoolt, kuni kuulete slaidi nime.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meiliaadressi linkimine

 1. Paigutage järjepunkt kohta, kuhu soovite oma esitlusse lingi lisada.

 2. Meiliaadressi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + TAB, kuni kuulete teksti "e-posti aadress. Teksti redigeerimine. "

 4. Tippige meiliaadress.

 5. Kui soovite lisada teksti, mis kuvatakse tipitud aadressi asemel, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "kuvatav tekst". Seejärel tippige tekst.

 6. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tekstivärvi muutmine

Muuta saab ka esitluse tekstiosade värvi.

 1. Valige värvitav tekst.

 2. Värvi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H ja seejärel klahve F ja C. Kuulete: "kujunduse värvid".

 3. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud värvi ja tooni.

 4. Värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi teksti värvi muutmine

Hüperlingi teksti värvi saab muuta kogu esitluses, rakendades juhtslaidil muudatusi.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel kaks korda klahvi U.

 2. Juhtslaidi värviskeemi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + M, seejärel klahvi T, C ja C.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "hüperlink". Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud värvi ja tooni. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 6. Juhtslaidivaatest normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ja seejärel klahvi L.

Teksti esiletõstmine

Saate esile tõsta esitluse olulisi osi. Esiletõstetud osad saavad publiku tähelepanu.

Teksti esiletõstmine

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Menüü esiletõstmine avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H, T ja seejärel C.

 3. Kasutage NOOLEKLAHVE, et liikuda taustavärvi abil, ja seejärel vajutage värvi valimiseks sisestusklahvi (ENTER).

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Teksti efekti menüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, seejärel D, T ja X.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "sära", ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 4. Värvi valimiseks ja variantide esiletõstmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

PowerPointi esitluste kasutamine PowerPointi esitluse ühiskasutusse andmiseks ja kaasautor

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Rakenduses PowerPoint for Android saate TalkBacki, Androidi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui teil on PowerPoint esitlus avatud ja fookus on slaidil, topeltkoputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Kui teil on PowerPoint esitlus avatud ja fookus on slaidil, topeltkoputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” („Märkimata, täpid, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, numbering, double-tap to toggle” („Märkimata, nummerdus, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  Märkus.: Võimalik, et tekstiväli on juba määratud PowerPoint kasutatavas mallis oleva loendi. Sel juhul kuulete teksti „Not checked” („Märkimata”) asemel sõna „Checked” („Märgitud”).

 4. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks tõstke sõrm ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 6. Kui loend on valmis, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Hüperlingi lisamine

 1. Kui teil on PowerPoint esitlus avatud ja fookus on slaidil, topeltkoputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand, switch” („Märkimata, laienda, lüliti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, on” („Menüülint, aktiivne”).

 4. Topeltpuudutage ekraani, seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab, double-tap to activate” („Menüü Lisa, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link menu, double-tap to activate” („Lingimenüü, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert link” („Lingi lisamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 7. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit box for address” („Aadressi redigeerimisväli”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Lingi lisamiseks tõstke sõrm.

  Menüü Veel suvandeid suletakse. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks alla ja seejärel vasakule.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Rakenduses PowerPoint Mobile saate jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Nipsake slaidi redigeerimise ajal paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 2. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus liigub nupule tagasi.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Nipsake slaidi redigeerimise ajal paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, bullets, button („Nupp Täpploend, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Numberloendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, numbering, button („Nupp Nummerdus, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 5. Loendi lõpuleviimiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus liigub nupule tagasi .

Hüperlingi lisamine

 1. Nipsake slaidi redigeerimise ajal paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "TAB valijate loend", millele järgneb praegu valitud vahekaart, ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Insert" (lisa), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link button” („Nupp Link”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 7. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Lingi lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus läheb uuesti slaidile.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Esitlusele teksti ja hüperlinkide lisamiseks saate kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja PowerPointi veebirakendus. Oleme seda Jutustaja abil katsetanud, kuid see võib teiste ekraanilugeja abil töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Vajutage PowerPointi veebirakendusredigeerimise vaates korduvalt klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete praeguse slaidi numbrit. Fookus on paanil pisipildid.

 2. Slaidide sirvimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mida soovite redigeerida.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "slide Panel".

 4. Fookuse esimesele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Jutustaja nimetab kohatäite.

 5. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter) ja hakake tippima. Kui see on tehtud, vajutage klahvi F2. Kuulete: "slide Panel".

 6. Järgmisele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Jutustaja nimetab kohatäite. Teksti lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja tippige tekst. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

Hüperlingi lisamine

 1. Valige slaidil tekst, millele soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + K. Kuulete: "link, Address, Editing."

 2. Tippige või kleepige lingi aadress ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  Dialoogiboks suletakse ja link lisatakse slaidile.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×