Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduse PowerPoint 2016 esitlustes hõlpsasti teksti lisada ja esitlust vormindada. PowerPointi esitluse teksti vormindamine teeb selle lugemise hõlpsamaks. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid, et esitlusi paremini liigendada, või lisada muude andmeallikate hüperlinke.

Märkused: 

Selle artikli teemad

PowerPointi avamine ja sisselogimine

Kui soovite esitlused automaatselt OneDrive’i salvestada, veenduge, et logite PowerPointi kasutamisel oma Microsofti kontoga sisse. Kui salvestate esitlused OneDrive’i, pääsete neile juurde kõigist seadmetest, kus olete sisse loginud.

 1. Rakenduse PowerPoint kiireks avamiseks vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige „PowerPoint 2016” ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Tühja esitluse loomiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Blank presentation” („Tühi esitlus”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb esitlus. Jutustajas kuulete teksti „PowerPoint edit view. Presentation 1. Slide 1, slide” (PowerPointi redigeerimisvaade. Esitlus 1. Slaid 1, slaid”). JAWS-is kuulete teksti „Presentation 1 ready” („Esitlus 1 valmis”).

 3. Sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F. Jutustajas kuulete teksti „File menu. Presentation 1” („Menüü Fail. Esitlus 1”). JAWS-is kuulete teksti „Backstage view. File” (Backstage’i vaade. Fail”). Seejärel vajutage klahvi D. Jutustajas kuulete teksti „Selected. Account tab item” („Valitud. Menüü Konto üksus”). JAWS-is kuulete teksti „Account tab” („Menüü Konto”).

 4. Vajutage klahvi S. Jutustajas kuulete teksti „Accounts window. Type your email or phone number” („Aken Kontod. Tippige oma meiliaadress või telefoninumber”). JAWS-is kuulete teksti „Accounts. Type your email or phone number required” („Kontod. Meiliaadressi või telefoninumbri tippimine on kohustuslik”).

 5. Tippige oma meiliaadress või telefoninumber, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas kuulete teksti „Password, editing text” („Parool, teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Password, edit. Type in text” („Parool, redigeeri. Tippige tekst”).

 6. Tippige parool ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus.: Kui kasutate ettevõtte kontot ja mitte Microsofti kontot, võivad sisselogimistoimingud veidi erinevad olla. Näiteks peate võib-olla kasutama PIN-koodi või kiipkaarti.

Näpunäide.: Kui te ei loginud rakendusest PowerPoint pärast viimast kasutamist välja, siis ei paluta teil rakenduse avamise korral sisse logida.

Slaidile teksti lisamine

Saate lisada ajal normaalvaates slaidi sisu. Klõpsake vaates tavaline jagatakse pisipildipaanil slaidi redigeerimise ala ja märkmepaani vaheldumisi ekraani. Slaidide erinevate PowerPoint vaadetes töötamise kohta leiate lisateavet minge ekraanilugejaga PowerPointi esitluse loomise põhitoimingud.

 1. Normaalvaate avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel klahvi B. Jutustajas kuulete teksti „PowerPoint edit view” („PowerPointi redigeerimisvaade”). JAWS-is kuulete teksti „Leaving menu bar. No selection” („Menüüribalt väljumine. Valik puudub”).

 2. Saate valida slaidi, kuhu soovite lisada teksti, kui vajutate klahvi F6 seni, kuni jõuate slaidide pisipildipaanile. Jutustajas kuulete sõna „Thumbnails” („Pisipildid”), millele järgneb slaidi number ja pealkiri. JAWS-is kuulete teksti „Slide thumbnails tab” („Slaidi pisipilitide jaotis”).

 3. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit ja pealkirja. Kui slaidid asuvad jaotistes, saate jaotistes üles- ja allanooleklahvi abil navigeerida ja paremnooleklahvi abil jaotist laiendada.

 4. Fookuse viimiseks slaidi redigeerimisalasse vajutage klahvi F6. Jutustajas kuulete slaidi numbrit, pealkirja ja sõna „Slide” („Slaid”). JAWS-is kuulete teksti „Slide area” („Slaidiala”).

  Märkus.: Jutustajas kuulete pisipildialasse üle minnes sõna „Thumbnails” („Pisipildid”), mis võimaldab slaidiala pisipildist eristada.

 5. Vajutage tekstikohatäitele liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Jutustajas nimetatakse kohatäiteid tekstiväljadeks, nii et kuulete näiteks teksti „Title text box” („Pealkirja tekstiväli”). JAWS-is kuulete teksti „Title placeholder” („Pealkirja kohatäide”).

 6. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter), et aktiveerida redigeerimisrežiim, ja valige kogu tekst. Seejärel alustage tippimist.

 7. Järjepunkti viimiseks järgmisele pealkirja või sisuteksti kohatäitele vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Enter.

  Märkus.: Saate kohatäidetes navigeerimiseks vajutada ka klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock) + parem- või vasaknooleklahv ja seejärel klahvikombinatsiooni suurtähelukk + sisestusklahv (Enter) järjepunkti viimiseks valitud tekstivälja lõppu.

  Märkus.: Kui rohkem teksti kohatäiteid pole, lisatakse klahvikombinatsiooni Ctrl + sisestusklahv (Enter) vajutamisel enamasti uus slaid, millel on algse slaidiga sama slaidipaigutus, ja fookus viiakse uue slaidi esimesele kohatäitele. Kui algsel slaidil on siiski kujundus „Tiitelslaid”, on vastloodud slaidil kujundus „Tiitel ja sisu”.

  Märkus.: Kui soovite redigeerida juba tekstivälja lisatud teksti, vajutage tekstiväljale liikumiseks tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel klahvi F2 kogu teksti valimiseks ning saate alustada redigeerimist. Redigeerimise lõpetamiseks ja fookuse tagasi tekstiväljale viimiseks vajutage uuesti klahvi F2.

  Märkus.: Saate teada, kuidas rakendada märgivormingu klaviatuuri, nt paks, allakriipsutus, kursiiv, allindeks või ülaindeks, minge tekstivormingkasutada kiirklahve, mis PowerPointi esitluste loomine.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate kiirklahvide abil luua täpp- või numberloendeid. Saate muuta olemasolevad tekstiread loendiks, vahetada täpilaadi või luua pesastatud loendeid.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

 1. Valige teksti kohatäites see tekst, millele soovite lisada täpp- või numberloendi.

  Näpunäide.: Lisateavet teksti valimine klaviatuuri kasutamine PowerPointi, minge valida ja redigeerida teksti ja objektidekasutamise kiirklahvid PowerPointi esitluste loomist.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Täppide lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve Q ja P. Täpilaadide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab): Täidetud ümartäpid, Tühjad ümartäpid, Täidetud ruuttäpid, Tühjad ruuttäpid, Tähttäpid, Nooltäpid ja Märkesümboltäpid. Sirvimise ajal kuulete täpilaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Numberloendi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ja seejärel klahve P ja N järgmiste nummerduslaadide sirvimiseks: 1. 2. 3., 1) 2) 3), I. II. III., A. B. C., a) b) c), a. b. c., and i. ii. iii. Sirvimise ajal kuulete nummerduslaadi kirjeldust. Laadi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Loendiüksuse lisamiseks asetage järjepunkt loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks asetage järjepunkt viimase loendiüksuse lõppu ja vajutage sisestusklahvi (Enter) ning seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Täpploendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse * (tärn) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige mis tahes soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt täidetud ümartäpp.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Numberloendi loomine tippides

 1. Tippige uue rea algusse „1.” (number 1, mille järel on punkt) ja seejärel vajutage tühikuklahvi või tabeldusklahvi (Tab).

 2. Tippige soovitud tekst. Sisestusklahvi (Enter) vajutamisel luuakse automaatselt numberloend.

 3. Uue loendiüksuse loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Loendi loomise lõpetamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tagasilükkeklahvi (Backspace).

Loendis olevad taandüksused

 1. Valige loendis üksused, millele soovite taanet.

 2. Valige, mida soovite teha.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve M ja U.

  • Taande suurendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel kaks korda klahvi H.

Hüperlingi lisamine

Saate lisada hüperlinke, mille kaudu avaneb veebisait, esitluse muu osa või mõni muu fail. Saate lisada ka mailto-lingi, millega luuakse automaatselt konkreetsele meiliaadressile adresseeritud uus meilisõnum.

Veebilehe linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Veebisaidi lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Address. Editing text” („Aadress. Teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Address column. Edit combo” („Aadressiveerg. Liitboksi redigeerimine”). Tippige veebiaadress.

 4. Aadressi asemel kuvatava teksti lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Text to display. Editing text” („Kuvatav tekst. Teksti redigeerimine”). Tippige tekst.

 5. Lingi lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „OK button.” („Nupp OK”) Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Olemasoleva faili linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Faili lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Address. Editing text” („Aadress. Teksti redigeerimine”). JAWS-is kuulete teksti „Address column. Edit combo” („Aadressiveerg. Liitboksi redigeerimine”). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Browse for file button” („Nupp Sirvi faile”). Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Failide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete kausta nime (nt „See arvuti”, „Kohalik ketas” või „Töölaud”). Vajutage kaustade sirvimiseks üles- ja allanooleklahvi ja alamkaustade kuvamiseks paremnooleklahvi. Kuulete sirvimise ajal kaustanimesid.

 5. Kui leiate soovitud kausta, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel tabeldusklahvi (Tab). Kuulete kaustas oleva faili nime.

 6. Failide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete soovitud faili nime.

 7. Lingi lisamiseks vajutage kaks korda sisestusklahvi (Enter).

Esitluse slaidi linkimine

 1. Asetage järjepunkt sinna, kus soovite lingi kuvada.

 2. Esitluse slaidi lingi lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine“). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog“ („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine“).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „Select a place in this document” („Valige koht selles dokumendis”).

 4. Selleks et valida slaid, mille lingi soovite lisada, vajutage allanoolt, kuni kuulete slaidi nime.

 5. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Meiliaadressi linkimine

 1. Asetage järjepunkt esitluses sinna, kuhu soovite linki.

 2. Meiliaadressi linkimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + K. Jutustajas kuulete teksti „Insert hyperlink window” („Aken hüperlingi lisamine”). JAWS-is kuulete teksti „Insert hyperlink dialog” („Dialoogiboks Hüperlingi lisamine”).

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + tabeldusklahv (Tab), kuni kuulete teksti „E-mail address. Editing text” („Meiliaadress. Teksti redigeerimine”).

 4. Tippige meiliaadress.

 5. Tipitud aadressi asemel kuvatava teksti lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Text to display. Editing text” („Kuvatav tekst. Teksti redigeerimine”). Seejärel tippige tekst.

 6. Lingi lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Tekstivärvi muutmine

Muuta saab ka esitluse tekstiosade värvi.

 1. Valige värvitav tekst.

 2. Värvi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve I ja O. Jutustaja ütleb: „Menu” („Menüü”). JAWS-is kuulete teksti „Theme colors” („Kujunduse värvid”).

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit.

 4. Värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Hüperlingi teksti värvi muutmine

Hüperlingi teksti värvi muutmiseks korraga kogu esitluses saate muudatused rakendada juhtslaidil.

 1. Juhtslaidi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A ja seejärel kaks korda klahvi U.

 2. Juhtslaidi värviskeemi muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + U ja seejärel klahvi 3.

 3. Hüperlingi teksti värvi muutmiseks vajutage juhtslaidi värviskeemis klahvi K. Seejärel vajutage kaks korda ülesnooleklahvi. Jutustajas kuulete teksti „Hyperlink collapsed” („Hüperlink ahendatud”). JAWS-is kuulete teksti „Hyperlink submenu” („Hüperlingi alammenüü”).

 4. Uue värvi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud värvi ja varjundit. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S.

 6. Juhtslaidivaatest normaalvaatesse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + W ja seejärel klahvi L.

Teksti esiletõstmine

Esitluse olulisi osi saab esile tõsta – esiletõstetud osad püüavad publiku tähelepanu paremini. PowerPointis saab teksti esile tõsta ka esiletõstutööriista abil.

Teksti esiletõstmine

 1. Valige tekst, mida soovite esile tõsta.

 2. Teksti esiletõstuvärvi valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H ning seejärel klahve T ja C. Seejärel saate nooleklahvide abil värvisuvandites navigeerida.

 3. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Teksti esiletõstmine tekstiefektide abil

 1. Kui teil markerifunktsiooni pole, saate teksti esiletõstmiseks kasutada esiletõstutööriista.

  Märkus.: Kui teil pole Office 365 tellimust, ei pruugi teil rakenduses PowerPoint 2016 olla saadaval suvand Teksti esiletõstuvärv.

 2. Tekstiefekti valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + J ja seejärel klahvi D.

 3. Esiletõstutööriista rakendamiseks vajutage klahvi T ja seejärel X. Vajutage allanooleklahvi seni, kuni kuulete sõna „Glow” („Sära”). Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Soovitud värvi ja esiletõstu variatsiooni valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete soovitud värvi ja sära määra. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Pilvepõhine koostöö PowerPointis ekraanilugeri abil

PowerPointi esitluste loomine kiirklahvide abil

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Rakenduses PowerPoint for Android saate TalkBacki, Androidi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit tekst button” („Nupp Redigeeri teksti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, switch, double-tap to toggle” („Märkimata, täpid, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, bullets, numbering, double-tap to toggle” („Märkimata, nummerdus, lüliti, topeltpuudutage ümberlülitamiseks”).

  Märkus.: Kui kasutate PowerPointi malli, võib loend olla tekstivälja juba määratud. Sel juhul kuulete teksti „Not checked” („Märkimata”) asemel sõna „Checked” („Märgitud”).

 4. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks tõstke sõrm ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 6. Kui loend on valmis, nipsake klaviatuuri sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

  Kursor püsib tekstiväljal. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti alla ja seejärel vasakule.

Hüperlingi lisamine

 1. Kui PowerPointis avatud esitluses on fookus slaidil, topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”). Topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand, switch” („Märkimata, laienda, lüliti”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu, on” („Menüülint, aktiivne”).

 4. Topeltpuudutage ekraani, seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert tab, double-tap to activate” („Menüü Lisa, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link menu, double-tap to activate” („Lingimenüü, topeltpuudutage aktiveerimiseks”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Insert link” („Lingi lisamine”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 7. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Edit box for address” („Aadressi redigeerimisväli”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Done” („Valmis”). Lingi lisamiseks tõstke sõrm.

  Menüü Veel suvandeid suletakse. Nipsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks alla ja seejärel vasakule.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumine

Rakenduses PowerPoint Mobile saate jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil lisada esitlusse teksti ja hüperlinke. Samuti saate luua täpp- või numberloendeid esitluste paremaks liigendamiseks.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite teksti lisada. Topeltpuudutage ekraani tekstivälja avamiseks, et seda redigeerida.

 4. Teksti saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Tekstile täpp- või numberloendi lisamine

Saate esitluses mis tahes tekstivälja täpp- või numberloendi lisada.

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite täppe või numbreid lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Täpp- või numberloendi lisamiseks tehke järgmist.

  • Täpploendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, bullets, button („Nupp Täpploend, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  • Numberloendiüksuse lisamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Off, numbering, button („Nupp Nummerdus, väljas”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Loendiüksuse saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Teise loendiüksuse lisamiseks libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Uue loendiüksuse lisamiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel tippige klaviatuuri abil.

 7. Loendi lõpuleviimiseks libistage sõrmega ekraani allserva juures, kuni kuulete teksti „Back, button collapsed” („Ahendatud nupp Tagasi”). Klaviatuuri sulgemiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus jääb nupule Tagasi. Topeltklõpsake slaidivaliku vaatesse naasmiseks uuesti ekraani.

Hüperlingi lisamine

 1. Slaidi kuvamisel PowerPointis topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Slide, pane” („Paan Slaid”).

 3. Nipsake paremale, kuni leiate tekstivälja, kuhu soovite hüperlingi lisada. Tekstivälja redigeerimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Home, button collapsed” („Nupp Avaleht ahendatud”), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 6. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Insert, 2 of 9” („Lisa, 2 9-st”), ja topeltpuudutage siis ekraani.

 7. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Link button” („Nupp Link”), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete sõna „Link window, address, editing” („Lingiaken, aadress, redigeerimine”).

 8. Hüperlingi aadressi saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 9. Libistage sõrmega ekraani parema alanurga juures, kuni kuulete sõna „Enter” („Sisestus”). Lingi lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

  Fookus viiakse tagasi slaidile ja suletakse menüü Veel suvandeid.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Lisateave hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis liikumise kohta

Klaviatuuri ja jutustaja, Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri abil saate lisada PowerPoint Online’i esitlusse teksti ja hüperlinke.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide kohta leiate teavet artiklist PowerPoint Online’i kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate PowerPoint Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPoint Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPoint Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Slaidile teksti lisamine

 1. Kui olete PowerPoint Online’is vaates Redigeerimisvaade, vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni jõuate pisipildipaanini. Kui olete pisipildipaanil, ütleb jutustaja praeguse slaidi numbri ja pealkirja.

  Näpunäide.: Kui avate PowerPoint Online’is esitluse, avaneb see vaates Lugemisvaade. Vaate Redigeerimisvaade aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6 seni, kuni kuulete teksti „Edit Presentation” („Redigeeri esitlust”). Menüü avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Edit in Browser” („Redigeeri brauseris”). Vaate Redigeerimisvaade avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Slaidide sirvimiseks vajutage alla- või ülesnooleklahvi, kuni kuulete redigeeritava slaidi numbrit ja pealkirja.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Jutustaja ütleb: „Slide panel” („Slaidipaan”).

 4. Fookuse uuesti kohatäitele viimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite.

 5. Kohatäite asendamiseks tekstiga vajutage sisestusklahvi (Enter) ja hakake tippima. Kui see on tehtud, vajutage klahvi F2. Jutustaja ütleb: „Slide panel” („Slaidipaan”).

 6. Järgmisele kohatäitele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Jutustaja nimetab kohatäite. Teksti lisamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) ja tippige tekst. Kui see on valmis, vajutage klahvi F2.

Hüperlingi lisamine

 1. Valige slaidil tekstilõik, kuhu soovite lingi lisada, ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10.

 2. Vajutage kaks korda allanooleklahvi. Jutustaja ütleb: „Link, menu item” („Menüü-üksus Link”). Valiku tegemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Avatakse dialoogiboks Link. Sisestage lingi aadress ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Dialoogiboks suletakse ja link lisatakse slaidile.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri abil piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis

PowerPoint Online’i kiirklahvid

Ekraanilugeri abil esitluse loomine PowerPointis

Hõlbustusfunktsioonide abil PowerPointis navigeerimine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×