Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Esitluses slaidide lisamiseks, kustutamiseks ja korraldamiseks saate kasutada PowerPoint klaviatuuril ekraanilugeja. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Samuti saate teada, kuidas muuta slaidide suurust ja paigutust.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

Saate esitlusele hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse põhjal või uue malli paigutuse põhjal.

Uue slaidi lisamine praeguse slaidi paigutuse põhjal

Uuele esitlusele lisatakse tiitelslaid automaatselt. Saate lisada uue slaidi eelmise slaidi paigutuse põhjal.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + M. Kuulete teksti "slaid", millele järgneb slaidide arv ja loendi uue slaidi asukoht ning "valitud".

Uue slaidi lisamine mallpaigutuse põhjal

 1. Vajutage vaates tavaline klahve ALT + H, I. Kuulete esimese slaidi tiitlit. Kui teil on LÕUAd, siis kuulete: "lahkudes menüüribal, Office ' i kujundusest", millele järgneb praeguse slaidi number.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud slaidi, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete uue slaidi numbrit. Mis LÕUAd, kuuled: "Sisesta, pole valikut."

  Fookus liigub slaidipaanile.

Slaidi kustutamine

 1. Vajutage paanil pisipildid üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mille soovite kustutada.

 2. Vajutage kustutusklahvi (Delete). Kuulete loendi praeguse slaidi numbrit ja selle kohta, millele järgneb tekst "valitud". Kui teil on LÕUAd, siis kuulete: "Sisesta, lahku menüüdesse, valikut pole."

Slaidijärjestuse muutmine

Saate slaide ümber korraldada slaidi vanast asukohast välja lõigates ja seda uude asukohta kleepides.

 1. Vajutage paanil pisipildid üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete slaidi numbrit, mida soovite nihutada.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Slaidi nihutamiseks slaidide loendis vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ülesnool. Kuulete slaidi uut numbrit loendis.

  • Slaidi nihutamiseks slaidide loendis vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + allanool. Kuulete slaidi uut numbrit loendis.

  • Slaidi viimiseks esitluse algusse vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + ülesnooleklahv.

  • Slaidi viimiseks esitluse lõppu vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + allanooleklahv.

Slaidide korraldamine jaotistesse

Slaidide rühmitamiseks tähendusega üksusteks saate need korraldada jaotistesse. Näiteks kui töötate koos teistega esitluse kallal, saate määrata igale kolleegile töötamiseks jaotise.

Jaotised kuvatakse ja tehakse teatavaks normaalvaates paanil pisipildid ja slaidi sortimisjärjestuse vaates. Slaidiseansi vaates neid ei kuvata ega avaldata.

 1. Vajutage paanil pisipildid üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete slaidi, mille soovite olla jaotises esimene slaid.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni ALT + H, T1. Kuulete: "lisa jaotis".

 3. Tiitlita jaotise lisamiseks vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete: "Nimeta jaotis ümber".

 4. Tippige jaotise uus nimi ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 5. Saate slaide vastavalt vajadusele üle viia slaidide ümberkorraldamiseksjuhiste järgi.

  Selleks, et Jutustaja teataks jaotiste nimed, vajutage pisipildipaanil olles alla- või ülesnooleklahvi. JAWS ei teata jaotiste nimesid.

Esitluse kõikide slaidide suuna muutmine

Saate muuta kogu slaidi paigutust horisontaalsest vertikaalseks või vastupidi.

 1. Vajutage vaates tavaline klahve Alt + G, S, C. Avaneb aken slaidi suurus .

 2. Vajutage aknas slaidi suurus tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "slaidid, Selected" ("slaidid"), millele järgneb praegune slaidi suund (nt "horisontaalpaigutus").

  Mis LÕUAd, kuuled: "suund, slaidid, <praegu valitud suvand>, nupp on märgitud."

  Näpunäide.: Jutustaja abil saate aknas slaidi suurus olevate suvandite kuulamiseks ja liikumiseks klõpsata ka klahvikombinatsiooni SR + üles-või allanoole klahv.

 3. Paigutuse muutmiseks vajutage allanooleklahvi või allanoolt. Kuulete valitud paigutust.

 4. Kui olete valiku teinud, vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). Avaneb kinnitusaken.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Sisu suurendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Maksimeeri". Kui teil on slaidil palju sisu, ei pruugi selle suvandi kasutamisel kogu tekst slaidile mahtuda.

  • Sisu vähendamiseks slaidile sobitumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "tagada sobivus". Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks.

 6. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub pisipildipaanile.

Slaidide suuruse muutmine

Slaidi suuruse muutmiseks saate valida suuruse kahe vaikesuvandi, Standardse (4:3) või Laiekraani (16:9) vahel või saate slaidide suurust kohandada.

Slaidisuuruse muutmiseks laiekraansuurusest standardsuuruseks või vastupidi tehke järgmist:

 1. Vajutage vaates tavaline klahve Alt + G, S. Kuulete menüüs slaidi suurus esimest üksust. LÕUGADE korral kuulete: "alumine lint, kohandatud rühm".

 2. Tehke menüüs Slaidi suurus ühte järgmistest:

  • Standardse suuruse valimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "Standard" ("Standardne").

  • Laiekraani suuruse valimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete teksti "laiekraan".

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). Avaneb kinnitusaken.

 4. Tehke Microsoft PowerPointi aknas ühte järgmistest.

  • Sisu suurendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Maksimeeri". Kui teil on slaidil palju sisu, ei pruugi selle suvandi kasutamisel kogu tekst slaidile mahtuda.

  • Sisu vähendamiseks slaidile sobitumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "tagada sobivus". Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub pisipildipaanile.

Slaidide suuruse kohandamine

Saate slaidide suurust kohandatud mõõtmetega muuta teistsuguste ekraani- või paberiformaatide jaoks.

 1. Vajutage vaates tavaline klahve Alt + G, S, C. Avaneb aken slaidi suurus .

 2. Kui soovite muuta slaidide suurust aknas slaidi suurus , valige kas esitluse sihtüksuse vorming või seadke esitluse kõrgus, laius ja paigutus.

  • Esitluse sihtgrupi valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "slaidid suurusega". Rippmenüü laiendamiseks vajutage allanooleklahvi. Vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

  • Laiuse ja kõrguse seadmiseks tehke järgmist.

   • Slaidi laiuse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "width" ("laius"). Vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud väärtust, või tippige soovitud väärtus.

   • Slaidi kõrguse muutmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "kõrgus". Vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud väärtust, või tippige soovitud väärtus.

  Näpunäide.: Jutustaja abil saate aknas slaidi suurus olevate suvandite kuulamiseks ja liikumiseks klõpsata ka klahvikombinatsiooni SR + üles-või allanoole klahv.

 3. Kui olete valiku teinud, vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete teksti „Microsoft PowerPoint window, button” („Microsoft PowerPointi aken”). Avaneb kinnitusaken.

 4. Tehke Microsoft PowerPointi aknas ühte järgmistest:

  • Sisu suurendamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Maksimeeri". Kui teil on slaidil palju sisu, ei pruugi selle suvandi kasutamisel kogu tekst slaidile mahtuda.

  • Sisu vähendamiseks uuele slaidile sobitumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "tagada sobivus". Selle suvandiga võidakse sisu fondi suurus vähendada suuruseni, millest piisab, et kõik slaidile ära mahuks.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub pisipildipaanile.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil saate rakenduse PowerPoint for Android esitlustes slaide lisada, kustutada ja korraldada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Slaidide lisamine, slaidijärjestuse muutmine ja slaidide kustutamine PowerPointis

Saate esitlusele hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse põhjal või uue malli paigutuse põhjal või kustutada need, mida te enam ei vaja. Saate slaide ka ümber korraldada, kui lõikate slaidi praegusest asukohast välja ja kleebite selle uude kohta.

Uue slaidi lisamine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mille ette soovite uue slaidi lisada. Slaidinumbrid loetakse navigeerimise ajal ette: „Slide <slaidinumber>“ („Slaid <slaidinumber>“).

 2. Topeltpuudutage ekraani kahe sõrmega. Slaid on valitud ja redigeerimisvaade avatud.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Back switch not checked („Lüliti Tagasi on märkimata“), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Fookus liigub pisipildipaanile.

 4. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „New slide button“ („nupp Uus slaid“), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  Slaid lisatakse slaidipakki.

 5. Lisatud slaidi paigutuse muutmiseks libistage slaidi redigeerimisvaates sõrme ekraanil paremale, kuni kuulete teksti „Layout menu“ („menüü Paigutus“) ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Mallivalikute sirvimiseks nipsake menüüs Paigutus paremale. Liikumise ajal nimetab TalkBack malle. Praegu valitud paigutuse korral kuulete paigutuse nime ja teksti „Selected“ („Valitud“). Malli valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Slaidijärjestuse muutmine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite teisaldada. Liikumise ajal loetakse slaidide numbrid ette.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse kontekstimenüü ning kuulete teksti "Edit button" („Nupp Redigeeri“).

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Cut button“ („nupp Lõika“). Seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete slaidi, mille järel soovite lõigatud slaidi nihutada, ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete teksti „Edit button” („Nupp Redigeeri”).

 5. Slaidi kleepimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Paste button“ („Nupp Kleebi“) ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Slaid teisaldatakse uude kohta.

Slaidi kustutamine

 1. Nipsake oma esitluse pisipildipaanil paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite kustutada. Liikumise ajal loetakse slaidid numbrid ette.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Edit button“ („nupp Redigeeri“).

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Delete button“ („nupp Kustuta“).

 4. Slaidi kustutamiseks topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

PowerPoint Mobile’i esitlustes saate Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil slaide lisada, kustutada ja korraldada.

Saate esitlusele hõlpsasti lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse põhjal või uue malli paigutuse põhjal või kustutada need, mida te enam ei vaja. Saate slaide ka ümber korraldada, kui lõikate slaidi praegusest asukohast välja ja kleebite selle uude kohta.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

 1. Nipsake esitluse pisipildipaanil sõrmega ekraanil üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“.

  Märkus.: Redigeerimisvaatest pisipildipaanile liikumiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Nupp Tagasi“. Seejärel topeltpuudutage ekraani. Fookus liigub pisipildipaanil teie valitud slaidile.

 2. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete slaidi, kuhu soovite slaidi lisada. Jutustaja teatab slaidid liikvel olles.

 3. Slaidi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „New slide button” („Nupp Uus slaid”), ja siis topeltpuudutage ekraani.

  Slaid lisatakse slaidipakki.

Slaidi paigutuse muutmine

 1. Slaidi redigeerimisel nipsake paremale, kuni kuulete teksti "slaidi tööriistariba, nupp paigutus", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "menüü Paigutus".

 2. Mallivalikute sirvimiseks nipsake paremale. Sirvimise ajal nimetab Jutustaja malle. Praegu valitud paigutuse korral kuulete teksti „Valitud“ ja siis paigutuse nime.

 3. Malli valimiseks topeltpuudutage ekraani.

Slaidijärjestuse muutmine

 1. Nipsake paanil pisipildid ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused). Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, millele soovite liikuda. Jutustaja teatab slaidid liikvel olles.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuvatakse kontekstimenüü ning te kuulete teksti „Kohandatud“.

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti "Cut Button" (nupp Lõika), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 4. Nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete slaidi, mille järel soovite lõigatud slaidi nihutada, ja seejärel topeltkoputage ekraani, et avada kontekstimenüü. Kuulete sõna „Custom” („Kohandatud”).

 5. Slaidi kleepimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp kleebi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Slaid teisaldatakse uude kohta.

Slaidi kustutamine

 1. Nipsake paanil pisipildid ekraanil ühe sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti "Items" (üksused). Nipsake paremale või vasakule, kuni nimetatakse see slaid, mille soovite kustutada. Jutustaja teatab slaidid liikvel olles.

 2. Kontekstimenüü avamiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Kohandatud“.

 3. Nipsake kontekstimenüüs paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Kustuta“.

 4. Slaidi kustutamiseks topeltpuudutage ekraani.

Vt ka:

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Esitlustes slaidide lisamiseks, kustutamiseks ja korraldamiseks saate kasutada PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugeja abil. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Uue slaidi lisamine

Esitlusele saate lisada uusi slaide kas praeguse slaidi paigutuse põhjal või mõnel muul paigutusel.

 1. Vajutage vaates redigeerimineklahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, N, S, I. Avaneb menüü Uus slaid .

 2. Menüüs on valitud slaidi paigutus, mis põhineb praegusel slaidil. Muude paigutuste navigeerimiseks vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud paigutust, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Uus slaid lisatakse esitlusele.

Slaidijärjestuse muutmine

Slaidide järjestuse muutmiseks esitluses saate selle ümber liikuda.

 1. Vajutage vaates redigeerimineklahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete praeguse slaidi numbrit. JAWS ütleb: „Slide panel“ („Slaidipaan“).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete teisaldatava slaidi numbrit.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Slaidi teisaldamiseks esitluse alguse poole vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ülesnooleklahv. Slaid teisaldatakse ühe slaidi võrra üles.

  • Slaidi teisaldamiseks esitluse lõpu poole vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + allanooleklahv. Slaid teisaldatakse ühe slaidi võrra alla.

  • Slaidi viimiseks esitluse esimeseks slaidiks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + ülesnooleklahv.

  • Slaidi viimiseks esitluse viimaseks slaidiks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + allanooleklahv.

Slaidide kustutamine

 1. Vajutage vaates redigeerimineklahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete praeguse slaidi numbrit. JAWS ütleb: „Slide panel“ („Slaidipaan“).

 2. Vajutage üles- või allanooleklahvi, kuni kuulete selle slaidi numbrit, mille soovite kustutada.

 3. Vajutage kustutusklahvi (Delete).

  Näpunäide.: Kustutamise tagasivõtmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Z.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×