Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Rakenduses Excel 2016 saate klaviatuuri ja ekraanilugeri (nt JAWS-i või Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja) abil tabeleid sortida ja filtreerida. Andmete sortimine aitab teil andmeid paremini korraldada ja kiiremaks analüüsimiseks hõlpsamalt üles leida. Andmete filtreerimine võimaldab teil keskenduda teatud kindlale andmekogumile, millest on eriti kasu suurte töölehtede korral.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Sortimise ja filtreerimise kiirklahvid

Allolevas tabelis on loetletud sortimise ja filtreerimise kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Valitud lahtrivahemike filtreerimine või lahtrivahemikult filtri eemaldamine

e

Automaatfiltri rippmenüü väljalülitamine veerupäises

r

Maksimum- või miinimumväärtuste leidmine lahtrivahemikus või tabelis

r

Automaatfiltri rippmenüü avamine veerupäises

Alt+allanool

Sortimine väikseimast suurimani või A–Y

Alt + H, S + S, S või Alt + O, S

Sortimine suurimast väikseimani või Y–A

Alt + H, S + S, O või Alt + O, 2

Sortimise dialoogiboksi avamine

Alt + O, O + O või Alt + H, S + S, K

Sortimise uuesti rakendamine pärast andmete muutmist

Ctrl + Alt + L (või Alt + O, A)

Värvi alusel filtreerimine, arvu või teksti alusel filtreerimine

Alt + allanool, F

Lahtrite vormindamise dialoogiboksi avamine

Alt + H, R + V, L

Funktsiooni TRIM kasutamine

Alt + E, E ja seejärel liikuge valikule TRIM

Teave Excelis andmete sortimise kohta

Saate ühe või mitme veeru andmeid sortida teksti (A-st Y-ni või Y-st A-ni), arvude (väikseimast suurimani või suurimast väikseimani) või kuupäevade ja kellaaegade (vanimast uusimani ja uusimast vanimani) alusel. Samuti saate sortida kohandatud loendi (näiteks Suur, Keskmine ja Väike) või vormingu järgi (sh lahtri värv, fondivärv või ikoonikomplekt). Enamik sortimistoiminguid on veerusortimised, kuid andmeid saab sortida ka ridade kaupa.

Tabeli sortimisel salvestab Excel kasutatud kriteeriumid koos töövihikuga, nii et saate neid kriteeriume uuesti rakendada iga kord, kui töövihiku avate. See on eriti tähtis mitut veergu hõlmava või aeganõudva sortimise puhul. Kuid see kehtib vaid tabelis olevate andmete, mitte lahtrivahemiku kohta. Kui soovite salvestada sortimiskriteeriumeid, et neid edaspidi töövihiku avamisel taasrakendada, on mõistlik kasutada tabelit.

Teksti sortimine tabelis või vahemikus

Teksti sortimine tabelis

 1. Liikuge tabeli päisereale.

 2. Sorditavate andmete veeru päisele liikumiseks vajutage parem- või vasaknooleklahvi.

 3. Vajutage filtrimenüü avamiseks klahvikombinatsiooni Alt + allanool ja seejärel vajutage menüüsse liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 4. Kuvatavad suvandid sõltuvad veerus olevate andmete tüübist. Näiteks saate arvandmeid sortida väikseimast suurimani või suurimast väikseimani. Tärkandmed aga saab sortida A-st Y-ni, Y-st A-ni või värvi järgi.

  Suvandite sirvimiseks kasutage allanooleklahvi ja valiku tegemiseks sisestusklahvi (Enter).

Teksti sortimine vahemikus

 1. Valige lahtrivahemikus tärkandmeid sisaldav veerg või veenduge, et aktiivne lahter paikneb tärkandmeid sisaldavas veerus.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O. Avaneb menüü Andmed ja te kuulete sõnu „Ülalint, menüü Andmed”. (Jutustajas kuulete sõnu „Valitud, menüü Andmed”.)

  • Tõusvas tärkide järjestuses sortimiseks (Sordi A-st Y-ni) vajutage klahvi S. •

  • Laskuvas tärkide järjestuses sortimiseks (Sordi Y-st A-ni) vajutage klahvi 2. •

Tõstutundlik sortimine

 1. Valige lahtrivahemikus tärkandmeid sisaldav veerg või veenduge, et aktiivne lahter paikneb tärkandmeid sisaldavas veerus.

 2. Vajutage klahve Alt + H, S + S ja seejärel K. Avaneb dialoogiboks Sortimine ja te kuulete sõnu „Dialoogiboks Sortimine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Sortimine, kohandatud, nupp OK”.)

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades nupule Suvandid ja vajutage sortimissuvandite dialoogiboksi avamiseks tühikuklahvi. Kuulete sõnu „Dialoogiboks Sortimissuvandid”. (Jutustajas kuulete sõnu „Aken Sortimissuvandid. Märkeruut Tõstutundlik”.)

 4. Valige märkeruut Tõstutundlik.

 5. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks „Sortimine” ja te kuulete sõnu „Dialoogiboks Sortimine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Sortimine, kohandatud, nupp Suvandid”.)

 6. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Näpunäited: 

 • Kui sorditavas veerus on nii arve kui ka teksti, on võimalik, et peate kõik andmed vormindama tekstina. Vastasel juhul sordib Excel esmalt arve arvudena ja seejärel sordib teksti. Andmete vormindamiseks valige veerus kõik andmed ja seejärel vajutage klahve Alt + H, F ja N. Liikuge vasaknooleklahvi abil vahekaardile „Arv”, seejärel liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil loendile „Kategooria” ja vajutage allanoolt, kuni kuulete sõna „Tekst”. Vajutage nupule OK liikumiseks ühe korra tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

Näpunäited: 

 • Kui impordite või kopeerite andmeid mõnest teisest asukohast, võib andmete ette olla lisatud tühikuid. Näiteks võib nimi „Helen Karu” olla sisestatud kui „(tühik)(tühik)Helen Karu”.

 • Ekraanilugeri kasutamisel ei pruugi te tühikutest teada saada, sest JAWS ei loe ette lahtrites olevat tühja ala.

 • Tühikute hõlpsamaks leidmiseks paigutab Excel algustühikutega lahtrid sorditud veeru algusesse.

Arvude sortimine

Arvude sortimine

 1. Valige lahtrivahemikus arvandmeid sisaldav veerg või veenduge, et aktiivne lahter paikneb arvandmeid sisaldavas veerus.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O. Avaneb menüü Andmed ja te kuulete sõnu „Ülalint, menüü Andmed”. (Jutustajas kuulete sõnu „Valitud, menüü Andmed”.)

  • Arvude sortimiseks väikseimast suurimani vajutage klahvi S.

  • Arvude sortimiseks suurimast väikseimani vajutage klahvi 2.

Kontrollimine, kas arvud on talletatud arvudena

 1. Vajutage klahvikombinatsioone Alt + H ja R + V ning seejärel klahvi L. Avaneb dialoogiboks Lahtrite vormindamine ja te kuulete sõnu „Dialoogiboks Lahtrite vormindamine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Aken Lahtrite vormindamine”.)

 2. Vahekaardile Arv liikumiseks kasutage vasaknooleklahvi (või vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Tab). Kuulete sõnu „Vahekaart Arv”.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Avaneb loend Kategooria ja te kuulete sõnu „Kategooria, koolon, loendiboks, üldine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Üldine, üks kaheteistkümnest”.)

 4. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete sõna „Arv”.

 5. Dialoogiboksi sulgemiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Kuupäevade ja kellaaegade sortimine

 1. Valige lahtrivahemikus kuupäevi või kellaaegu sisaldav veerg või veenduge, et aktiivne lahter paikneb kuupäevi või kellaaegu sisaldavas veerus.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O. Avaneb menüü Andmed ja te kuulete sõnu „Ülalint, menüü Andmed”. (Jutustajas kuulete sõnu „Valitud, menüü Andmed”.)

  • Andmete sortimiseks vanimast uusimani vajutage klahvi S.

  • Andmete sortimiseks uusimast vanimani vajutage klahvi 2. •

  • Sortimise uuesti rakendamiseks pärast andmete muutmist valige tabel või vahemikus olev lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt+ L.

Sortimine mitme veeru alusel

Vahel võib teil tekkida vajadus sortida rohkem kui mitme veeru või rea alusel (näiteks siis, kui teil on andmeid, mida soovite rühmitada ühes reas või veerus sama väärtuse alusel ning seejärel sortida selles võrdsete väärtuste rühmas mõne teise veeru või rea alusel). Kui teil on näiteks veerud Osakond ja Töötaja, saate esmalt sortida osakonna järgi (rühmitamaks kõik sama osakonna töötajaid) ning siis sortida nime järgi (et seada nimed igas osakonnas tähestikulisse järjestusse). Sortida saate kuni 64 veeru alusel.

Märkus.: Parima tulemuse huvides peaks sorditav lahtrivahemik sisaldama veerupäiseid. Ridade alusel sortimiseks veenduge, et dialoogiboksis „Sortimine” oleks ruut Minu tabelil on päised tühi.

 1. Valige lahtrivahemik kahe või enama veeru andmetega või veenduge, et aktiivne lahter on kahe või enama veeruga tabelis.

 2. Vajutage klahvikombinatsioone Alt + H ja S + S ning seejärel klahvi K. Avaneb dialoogiboks Sortimine ja te kuulete sõnu „Dialoogiboks Sortimine”. (Jutustajas kuulete sõnu „Sortimine, kohandatud, nupp OK”.)

 3. Liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksile Veerg: sortimisalus ja valige nooleklahvide abil esimene veerg, mille alusel sortida.

 4. Sortimistüübi valimiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksile Sortimisalus ja kasutage nooleklahve.

  • Teksti, arvu või kuupäeva või kellaaja järgi sortimiseks valige Väärtused.

  • Vormingu järgi sortimiseks valige kas Lahtri värv, Fondi värv või Lahtri ikoon.

 5. Valige sortimisviis.

  • Väärtuste alusel sortimiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksile „Järjestus” ja kasutage sortimisviisi valimiseks nooleklahve.

  • Tekst- ja arvväärtuste sortimiseks valige „Väikseimast suurimani” või „Suurimast väikseimani”.

  • Kohandatud loendi alusel sortimiseks valige Kohandatud loend.

  • Lahtri värvi, fondi värvi või lahtri ikooni alusel sortimiseks kasutage valiku tegemiseks nooleklahve, seejärel liikuge tabeldusklahvi (Tab) vajutades järgmisele liitboksile Järjestus ning tehke nooleklahvide abil valik Alguses või Lõpus.

 6. Sortimisalusena veel ühe veeru lisamiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule Lisa tase, vajutage sisestusklahvi (Enter) ja seejärel korrake juhiseid 3–5.

 7. Veerusortimise uuesti rakendamiseks pärast andmete muutmist valige tabel või vahemikus olev lahter ja vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Alt+ L. (Ctrl + Alt+ L ei rakenda uuesti rea sortimist.)

Näpunäited sortimisel esinevate probleemide kohta

Kui andmete sortimine annab eeldatust erineva tulemuse, tehke järgmist.

 • Kontrollige, kas valemi tagastatud väärtused on muutunud. Kui sorditud andmed sisaldavad ühte või mitut valemit, võivad nende tagastatavad väärtused töölehe ümberarvutamisel muutuda. Sel juhul rakendage sortimist ajakohaste tulemuste saamiseks kindlasti uuesti.

 • Tooge enne loendi sortimist peidetud read ja veerud peidust välja. Veergude sortimisel ei teisaldata peidetud veerge ning ridade sortimisel ei teisaldata peidetud ridu. Enne andmete sortimist on mõistlik peidetud veerud ja read välja tuua.

 • Kontrollige lokaadisätteid. Sortimisjärjestused sõltuvad lokaadisätetest. Veenduge, et teie arvuti juhtpaneeli (Control Panel) jaotises Piirkonnasätted (Regional Settings) või Piirkonna- ja keelesuvandid (Regional and Language Options) oleksid valitud õiged sätted.

 • Lülitage päiserida sisse või välja. Sageli on veeru sortimisel hea kasutada päiserida, et paremini mõista andmete tähendust. Päise väärtust sortimistoimingusse vaikimisi ei kaasata. Mõnikord võib teil olla tarvis päis sisse või välja lülitada, et selle väärtust vastavalt kas sortimisse kaasata või mitte.

 • Kui soovite andmete esimese rea sortimisest välja jätta, kuna tegemist on veerupäisega, vajutage klahve Alt + H, S ja seejärel klahvi U. Dialoogiboksis Kohandatud sortimine märkige ruut Minu andmetel on päised.

 • Kui soovite andmete esimese rea sortimisse kaasata, kuna tegemist pole veerupäisega, vajutage klahve Alt + H, S ja seejärel klahvi U. Dialoogiboksis Kohandatud sortimine tühjendage ruut Minu andmetel on päised.

Tabeliandmete filtreerimine

Kui paigutate andmed tabelisse, lisab Excel automaatselt igale veerupäisele rippmenüü Automaatfilter. Andmete kiireks filtreerimiseks saate avada selle menüü. Rippmenüü Automaatfilter eemaldamiseks veerupäisest valige päis ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + L

 1. Vajutage filtreeritava veeru tabelipäises klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Avaneb rippmenüü Automaatfilter ja te kuulete lauset „Tippige otsitavad sõnad, menüü”. (Jutustajas kuulete sõna „Rühm”.)

 2. Kui veerus on arvud, liikuge menüüs Automaatfilter allanooleklahvi abil valikule Arvufiltrid ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kui veerus on tekstikirjed, liikuge valikule Tekstifiltrid ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb alammenüü ja te kuulete sõna „Võrdub”.

 3. Liikuge nooleklahvide abil soovitud filtreerimissuvandile ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks Kohandatud automaatfilter ja te kuulete sõnu „Dialoogiboks Kohandatud automaatfilter”. (Jutustajas kuulete sõnu „Aken Kohandatud automaatfilter”.)

 4. Tippige või valige filtreerimistingimused.

  Näiteks teatud arvust suuremate arvude kuvamiseks valige tingimus Suurem või võrdne ja seejärel sisestage kõrvalolevasse liitboksi soovitud arv.

  Kahe tingimuse alusel filtreerimiseks sisestage filtreerimistingimused mõlemasse liitboksi ja seejärel valige mõlema tõese tingimuse jaoks operaator Ja või vähemalt ühe tõese tingimuse jaoks operaator Või.

 5. Dialoogiboksi sulgemiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Andmevahemiku filtreerimine

 1. Valige lahtrid, mida soovite filtreerida.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + L. Excel lisab vahemiku esimesse lahtrisse rippmenüü Automaatfilter.

 3. Valige lahter, kus on rippmenüü Automaatfilter.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Avaneb rippmenüü Automaatfilter ja te kuulete lauset „Tippige otsitavad sõnad, menüü”. (Jutustajas kuulete sõna „Rühm”.)

 5. Liikuge nooleklahvide ja tabeldusklahvi (Tab) abil soovitud filtreerimissuvanditele.

 6. Kui olete soovitud valikud teinud, liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil nupule OK ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

Filtri eemaldamiseks valige vahemikus mõni lahter ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + Shift + L.

Vt ka

Ekraanilugeri abil tabelile pealkirja lisamine rakenduses Excel

Ekraanilugeri abil tabeli veerupäiste loomine rakenduses Excel

Exceli kiirklahvid ja funktsiooniklahvid Windowsis

Excel 2016 põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Excelis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×