Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ekraanilugeri abil PowerPointis ettekandemärkmete ja kommentaaride ettelugemine või lisamine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

PowerPoint esitluses esineja märkmete lisamiseks ja lugemiseks saate kasutada PowerPoint klaviatuuri ja ekraanilugeja abil. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate teada, kuidas esineja märkmete abil esinejaid meeldetuletusi või punkte lisada, ja kasutada kommentaare, et anda kolleegidele tagasisidet nende esitluste kohta.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Ettekandemärkmete abil saate slaidi sisu ka endale meelde tuletada.

 1. Märkmepaani kuvamiseks vajutage Normaalvaates klahvikombinatsiooni Alt + A, R.

 2. Vajutage slaidil, kuhu soovite märkmeid lisada, klahvi F6, kuni kuulete teksti "slide Notes".

 3. Tippige märkmed.

 4. Märkmepaani sulgemiseks vajutage klahvi F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Saate kuulata, kas slaidil on märkmeid ja kuulata märkmeid.

 1. Vajutage vaates tavaline klahvi F6, kuni kuulete teksti "pisipildid".

 2. Vajutage üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete slaidi tiitlit või numbrit ja paigutust slaidide loendis. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Paani märkmed kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + W, P, N.

 4. Vajutage klahvi F6, kuni kuulete teksti "slide Notes" ("Märkmed"), ja seejärel vajutage märkme kuulamiseks klahvikombinatsiooni SR + R.

Kommentaari lisamine

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

Kui soovite kommenteerida mõnda kindlat teksti või objekti, valige see kõigepealt. Lisateavet selle kohta, kuidas valida PowerPoint kiirklahvide abil, leiate teemast kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomiseks.

 1. Kui kuulete slaidi normaalvaates teadustatavat tekstilõiku või objekti, mida soovite kommenteerida, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, S. Avatakse paan Kommentaarid.

 2. Tippige kommentaar ja vajutage selle salvestamiseks sisestusklahvi (ENTER).

 3. Paanist Kommentaarid väljumiseks vajutage paoklahvi (Esc).

 4. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Kommentaaride lugemine

Saate kuulata, kas slaidil on kommentaare ja kuulata kommentaare.

 1. Vajutage vaates tavaline klahvi F6, kuni kuulete teksti "pisipildid".

 2. Vajutage klahvi F6 ja seejärel üles-või allanooleklahvi, kuni kuulete slaidi tiitlit või numbrit ja paigutust slaidide loendis. Kui slaidil on kommentaare, kuulete sõna „Kommentaaridega”.

 3. Paani kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + R, P, p. Kuulete: "kommentaarid slaidil".

  Kui paan kommentaarid on juba avatud, vajutage klahvi F6 või klahvikombinatsiooni SHIFT + F6, kuni kuulete teksti "kommentaarid slaidil".

 4. Kommentaaride vahel liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni SR + paremale või vasakule NOOLEKLAHVI. Teie ekraanilugeja loeb kommentaare nii, nagu need teile maanduvad.

 5. Paani Kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + X, V ja siis K.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Ekraanilugeri abil esitluse salvestamine PowerPointis

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Kasutage rakendust PowerPoint for Android koos Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBackiga, mille abil saate lisada või lugeda ettekandemärkmeid või esitlusi kommenteerida. Ettekandemärkmetega saate lisada esineja jaoks meeldetuletusi või teemapunkte. Kommentaaride abil saate anda kolleegidele nende esitluste kohta tagasidet.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite ettekandemärkmeid lisada, paremale seni, kuni kuulete teksti „Notes, button” („Nupp Märkmed”). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Märkmed.

 2. Tekstiväljale liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed).

 3. Märkmete lisamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 5. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Ettekandemärkmete lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on märkmeid. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has notes“ (märkmetega). Märkmete lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine. Kui esitate slaidiseanssi, saate märkmete lugemiseks kasutada vaadet Esineja.

Redigeerimisvaates ettekandemärkmete lugemine

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Notes button” (Nupp Märkmed), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Avatakse tekstiväli Märkmed. Märkmete lugemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi ettekandemärkmed.

 5. Välja Märkmed sulgemiseks nipsake vasakule, kuni kõlab tekst „Close, button” (Nupp Sule) ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine esitatava slaidiseansi ajal

 1. Nipsake vaates Pisipilt või Redigeerimine vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Present button” (Nupp Esita), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni nimetatakse soovitud slaid, ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 3. Märkmete lugemiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Slide notes“ (Slaidimärkmed), millele järgnevad slaidi märkmed.

Add comments

Kui töötate näiteks esitluse kallal teistega koos või kui vaatate üle kellegi teise tööd, saate lisada slaididele kommentaare.

 1. Nipsake slaidil, kuhu soovite kommentaari lisada, paremale või vasakule seni, kuni kuulete teksti „New comment, button” (Nupp Uus kommentaar), ning seejärel topeltpuudutage ekraani. Avatakse tekstiväli Kommentaarid.

 2. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Kui olete lõpetanud, nipsake teksivälja sulgemiseks alla ja seejärel vasakule.

Kommentaaride lugemine

Slaidiloendi sirvimisel vaates Pisipilt ütleb TalkBack, kui slaidil on kommentaare. Kuulete slaidi numbrit ja pealkirja, millele järgneb „has comments“ (kommentaaridega). Kommentaaride lugemiseks peate slaidi avama vaates Redigeerimine.

 1. Vaates Redigeerimine kommentaaridega slaidi avamiseks topeltpuudutage slaidil olles ekraani. Kuulete teksti „Edit button” (Nupp Redigeeri).

 2. Topeltpuudutage ekraani. Slaid avatakse vaates Redigeerimine.

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Not checked, More options switch” (Märkimata, Rohkem suvandeid lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Tab menu“ (Menüülint) ja seejärel parajasti valitud menüü nimetust.

 4. Menüülindi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kõlab tekst „Previous button” (Nupp Eelmine), ja siis topeltpuudutage ekraani. Avatakse paan Kommentaarid.

 7. Valitud slaidi kommentaaride ükshaaval lugemiseks jätkake paremale nipsamist.

 8. Paani Kommentaarid sulgemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Close button” (Nupp Sule), ja topeltpuudutage siis ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Saate kasutada PowerPoint Mobile Jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja abil esineja märkmete lisamiseks ja lugemiseks esitluses olevate meeldetuletuste või vestluste punktidena. Samuti saate lugeda kommentaare, mida kolleegid on esitluse kohta teinud.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate ettekandemärkmete abil endale meelde tuletada, mida slaidide esitamisel publikule öelda.

 1. PowerPoint Mobile slaidi redigeerimisel nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Notes" (märkmed), ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Paanile märkmed liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "slide Notes" ("Märkmed"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 3. Märkmeid saate tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 4. Paani märkmed sulgemiseks, kui olete lõpetanud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Close" (Sule), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Ettekandemärkmete lugemine

Slaidile lisatud märkmeid saab kuulata.

 1. PowerPoint Mobile slaidi redigeerimisel nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Notes" ("Märkmed"), ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb paan Märkmed.

 2. Paanile märkmed liikumiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "slide Notes" ("Märkmed"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 3. Nipsake märkmete lugemiseks kolme sõrmega alla.

 4. Paani märkmed sulgemiseks, kui olete lõpetanud, nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "Close" (Sule), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Kommentaaride lugemine

Saate lugeda kommentaare, mille teised on esitluses teile jätnud. Esitlusele kommentaaride lisamiseks aktiveerige PowerPoint kogu töölaua versioon või kasutage PowerPointi veebirakendus.

 1. Nipsake slaidi redigeerimise ajal paremale, kuni kuulete teksti "rohkem suvandeid", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "TAB valijat", millele järgneb praegu valitud vahekaart (nt "Avaleht").

 3. Menüü tabeldusmärgid avamiseks topeltkoputage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "läbivaatus", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Next" (edasi), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 6. Valitud slaidi kõigi kommentaaride lugemiseks nipsake vasakule, alates viimasest kommentaarist.

 7. Paani kommentaarid sulgemiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "Close" (Sule), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Ekraanilugeri abil PowerPointis piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Esitluses esineja märkmete või kommentaaride lisamiseks ja lugemiseks saate kasutada PowerPointi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugeja abil. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid. Saate teada, kuidas kasutada esineja märkmeid, lisada esineja jaoks meeldetuletusi või rääkida ja kasutada kommentaare, et anda kolleegidele tagasisidet nende esitluste kohta.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Ettekandemärkmete lisamine

Saate oma esitlusele lisada ettekandemärkmed publikule loo jutustamiseks väljaspool slaidide sisu. Saate ettekandemärkmete abil endale ka slaidi sisu meelde tuletada.

 1. Paani märkmed kuvamiseks vajutage tavalises vaates klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv W, P, N.

 2. Vajutage slaidil, kuhu soovite märkmeid lisada, klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "slide Notes".

 3. Tippige märkmed.

 4. Paanil märkmed väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6.

Ettekandemärkmete lugemine

Saate kuulata, kas slaidil on märkmeid ja kuulata märkmeid.

 1. Vajutage normaalvaates klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete slaidi numbrit ja selle asukohta slaidide loendis.

 2. Slaidide loendi sirvimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi. Kui slaidil on ettekandemärkmeid, kuulete sõna „Märkmetega”.

 3. Paani märkmed kuvamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, W, P, N.

 4. Vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "slide Notes" ("Märkmed"), ja seejärel vajutage märkme kuulamiseks klahvikombinatsiooni SR + R.

Add comments

Saate lisada slaididele kommentaare, kui vaatate näiteks kellegi teise tööd läbi.

 1. Vajutage slaidil normaalvaates , kui kuulete mõnda teksti või objekti, mida soovite kommenteerida, klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, R, C1. Avatakse paan Kommentaarid. Kuulete: "@mention või Alusta vestlust."

 2. Tippige oma kommentaar. Uue rea alustamiseks võite vajutada sisestusklahvi (ENTER).

 3. Kommentaari salvestamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "post" (postitus), ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 4. Paanil kommentaarid väljumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6.

 5. Paani kommentaarid sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, R, P, p.

Kommentaaride lugemine

Saate kuulata, kas slaidil on kommentaare ja kuulata kommentaare.

 1. Vajutage normaalvaates klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete slaidi numbrit ja selle asukohta slaidide loendis.

 2. Slaidide loendi sirvimiseks vajutage üles-või allanooleklahvi. Kui slaidil on esineja märkmed, kuulete: "on kommentaare".

 3. Paani kommentaarid avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, R, P, p. Kuulete: "kommentaaride paan".

  Kui paan kommentaarid on juba avatud, vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6 või CTRL + SHIFT + F6, kuni kuulete teksti "Comments paani".

 4. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Comment kaart". Kasutage üles-ja allanoolt, et liikuda kommentaaride kaartide vahel ja vasakule ja paremale NOOLEKLAHVE, et liikuda igas kaardis olevate kommentaaride kaudu. Teie ekraanilugeja loeb kommentaare nii, nagu need teile maanduvad.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

PowerPointi veebirakenduse klaviatuuri kiirklahvid

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×