Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Wordi kiirklahvide ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate kiiresti teha kõiki põhitoiminguid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Wordi avamine

Uue Wordi dokumendi kallal alustamine.

 1. Vajutage Windowsi logoga klahvi, tippige „word“ ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb Word.

Viimatise dokumendi avamine

Kõik viimatised dokumendid, mille kallal olete töötanud, leiate ühest kohast.

 1. Pärast Wordi avamist vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud viimatise dokumendi nime.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud dokumendi nime, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Uue dokumendi loomine

 1. Avage Word. Fookus on võimalusel luua uus tühi dokument.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue tühja dokumendi loomiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Galeriist mõne malli alusel uue dokumendi loomiseks vajutage nooleklahve seni, kuni kuulete soovitud malli nime, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Võrgus rohkemate mallide otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+S, seejärel sisestage soovitud malli nimi (nt õppuri aruanne või eelarve) ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Vajutage nooleklahve, kuni kuulete soovitud malli nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kuulete dokumendi vaikenime, millele järgneb „Redigeerimine“. Fookus liigub dokumendi redigeerimisalale.

 3. Tippige dokumendis tekst. Juhiseid dokumendi teksti vormindamise kohta leiate teemast Wordis ekraanilugeri abil teksti sisestamine ja muutmine.

Dokumendi salvestamine

Dokumendile tehtud muudatuste salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+S.

 1. Dokumendi salvestamiseks muu nimega, teise asukohta või muus failivormingus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt+F+A.

 2. Salvestuskoha valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud asukohta.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Sisestage siia failinimi“, ja tippige soovitud nimi.

 4. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Salvestustüüp Wordi dokument tärn punkt docx“.

 5. Failitüübi muutmiseks vajutage tühikuklahvi ja seejärel allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud failitüübi nime. Valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 6. Vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete teksti „Nupp Salvesta“. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Dokumendi lugemine

Tekstilugemise käskude kasutamiseks peab olema fookus dokumendi sisul.

 • Kogu teksti ettelugemiseks kursori asukohast kuni lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+M.

 • Praeguse lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+Ctrl+I.

 • Järgmise või eelmise rea lugemiseks vajutage üles- või allanooleklahvi.

 • Järgmise või eelmise sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+paremnooleklahv või Ctrl+vasaknooleklahv.

 • Lugemise lõpetamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

Pealkirjade järgi liikumine

Kiiresti pealkirjalt pealkirjale liikumiseks saate kasutada paani Navigeerimispaan.

 1. Paani Navigeerimispaan sisselülitamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+W+K. Kuulete teksti „Otsi dokumendist, redigeerimine“.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Valitud, menüükäsk Pealkirjad“.

 3. Pealkirjade loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Jutustaja nimetab liikumise ajal pealkirju.

 4. Pealkirjale liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse dokumendi sisu päiserea algusesse.

Dokumendi otsimine

Kasutage konkreetse sõna või kindla elemendi (nt pildi) kiiresti dokumendis otsimiseks otsingut.

Sõna otsimine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F. Kuulete teksti „Navigeerimine, Dokumendi otsimine“.

 2. Tippige otsingusõnad. Otsingutulemite loendit värskendatakse tippimise ajal.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Otsingutulemite loend“, millele järgneb esimene tulem.

 4. Loendis liikumiseks vajutage allanooleklahvi. Jutustaja nimetab leiud.

Kindla elemendi otsimine

Kindla elemendi otsimiseks (nt pildi või konkreetse inimese kommentaari).

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F. Kuulete teksti „Navigeerimine, Dokumendi otsimine“.

 2. Menüü laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk (Caps Lock)+allanooleklahv.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud elementi (nt Pilt), seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Kui elemendil on alammenüü, nimetatakse element, millele järgneb tekst „Ahendatud, menüü-üksus“. Vajutage selle laiendamiseks paremnooleklahvi.

 4. Fookus liigub järgmisele tulemi nupule. Vajutage tulemite seas liikumiseks korduvalt sisestusklahvi (Enter).

Funktsiooni „Jälita muutusi“ kasutamine

Kui lülitate sisse funktsiooni Jälita muutusi, märgib ja kuvab Word kõik muudatused, mida dokumendis tehakse. Saate selle funktsiooni sisse lülitada kiirklahvi abil või lindi kaudu.

Funktsiooni Jälita muutusi sisselülitamiseks tehke üht järgmistest toimingutest.

 • Kiirklahvi kasutamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Ctrl+Shift+E.

 • Lindil oleva nupu kasutamiseks vajutage klaviatuuril klahvikombinatsiooni Alt+R, G. Kuulete teksti „Jälita muutusi, märkimata menüü-üksus“. Seejärel vajutage klahvi G.

Leheküljenumbrite lisamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N+N,U. Kuulete teksti „Päis ja jalus, Lehe algusse“. Avaneb menüü Leheküljenumber, fookus on esimesel suvandil.

 2. Menüü sirvimiseks vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud suvandit, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Avaneb numbrilaadide loend.

 3. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud valikut, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Kui valisite leheküljenumbrite lisamiseks lehe ülemise või alumise serva või leheveerise, avatakse paan Päis või Jalus. Paani sulgemiseks ja dokumendi redigeerimisrežiimi naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Dokumentide printimine

Kui soovite oma Wordi dokumentidest paberkoopiaid, saate neid hõlpsalt printida.

 1. Dokumendi printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P. Avaneb dialoogiboks Prindi. Vaikesätetega printimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Prindisätete muutmiseks vajutage suvandite vahel liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 3. Suvandite loendi avamiseks vajutage tühikuklahvi. Suvandite loendis liikumiseks vajutage nooleklahve. Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Uute sätetega printimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Nupp Prindi“. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis õigekirja ja grammatika kontrollimine

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Kasutage Word Androidi jaoks põhitoimingute (nt dokumentide avamine, salvestamine, lugemine, muutuste jälitus või printimine) tegemiseks Androidi sisseehitatud ekraanilugerit TalkBack.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Wordi avamine ja uue dokumendi alustamine

Rakenduse Word Androidi jaoks dokumendi kallal TalkBackiga töö alustamine on lihtne.

 1. Nipsake oma telefonis kolme sõrmega paremale või vasakule, et liikuda avakuvale, kus on rakendus Word Androidi jaoks.

 2. Nipsake sõrmega paremale, kuni TalkBack teatab rakenduse nime.

 3. Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Avatakse Word Androidi jaoks. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „New button“ (Uus, nupp), ja topeltpuudutage ekraani. Menüü Uus avatakse dokumendimallide galeriist valitud „Tühi dokument“ malliga.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue tühja dokumendi avamiseks topeltpuudutage ekraani, kui kuulete teksti „Blank document“ (Tühi dokument).

  • Galeriist mõne muu malli avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud malli nime, seejärel topeltpuudutage ekraani.

Viimatise dokumendi avamine

Kõik viimatised dokumendid, mille kallal olete töötanud, leiate ühest kohast.

 1. Pärast rakenduse Word Androidi jaoks avamist on teie viimati avatud dokumendid loendis välja toodud.

 2. Nipsake ekraanil vasakule seni, kuni kuulete soovitud dokumendi nime. Liikudes nimetab VoiceOver viimatisi dokumente järgmiselt „<file name>, located in <location>“ (<failinimi>, asub asukohas <asukoht>).

 3. Dokumendi avamiseks topeltpuudutage dokumendil olles ekraani.

Dokumendi salvestamine

Word Androidi jaoks salvestab teie dokumendid töötamise ajal automaatselt OneDrive'i, nii et te ei pea selle pärast ise muretsema. Soovi korral saate dokumendi hõlpsasti ümber nimetada.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade paremale või vasakule, kuni TalkBack teatab: „File button“ (Fail, nupp). Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Fail.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete TalkBacki teksti „Save button” (Salvesta, nupp). Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Save. File menu close“ (Salvesta. Sulge menüü Fail).

 3. Dokumendi nimetamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Rename this file button“ (Nimeta see fail ümber, nupp), seejärel topeltpuudutage ekraani. Tippige ekraaniklaviatuuri abil dokumendi nimi. Uue nimega salvestamiseks lohistage sõrme klaviatuuril, kuni kuulete teksti „Done“ (Valmis), seejärel tõstke sõrm üles (ja vajadusel topeltpuudutage ekraani). Fail nimetatakse ümber.

  Näpunäide.: Klaviatuuri leiate ekraanil kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab TalkBack neist. Üksuse valimiseks tõstke sellel olles sõrm ekraanilt üles. Olenevalt teie seadme sätetest võib olla vajalik tähemärkide sisestamiseks ekraani topeltpuudutada.

Kui soovite salvestada dokumendi koopia oma seadmesse või mõnda muusse OneDrive'i asukohta, on seda ekraanilugeri abil lihtne teha.

 1. Avage dokumendis menüü Fail. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save as button” (Salvesta nimega, nupp), ja topeltpuudutage ekraani. Avatakse menüü Salvesta nimega, kus fookus on failinime väljal.

 2. Fookus liigub uue failinime tekstiväljale. Kui soovite dokumendile uut nime, tippige nimi ekraaniklaviatuuri abil.

 3. Nipsake paremale või vasakule, kuni leiate soovitud salvestuskoha (nt oma telefon või OneDrive'i kaust).

 4. Dokumendi koopia salvestamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Save button” (Salvesta, nupp). Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Koopia salvestatakse.

Dokumendi lugemine

Vaates Redigeerimisvaade tekstilugemise žestide kasutamiseks peab olema fookus dokumendi sisul.

 • Lehe kogu sisu lugemiseks nipsake paremale, et liikuda lehel esimesele tekstiväljale, pildile või lingile. TalkBack hakkab sisu lugema.

  Järgmise tekstivälja, pildi või lingi lugemiseks nipsake paremale.

 • Lugemise lõpetamiseks puudutage ühe sõrmega ekraani.

Funktsiooni „Jälita muutusi“ kasutamine

Funktsioon Jälita muutusi märgib ära kõik dokumendis tehtud muutused, et teised autorid saaksid kiiresti tehtud muudatusi vaadata.

Märkus.: See funktsioon on saadaval ainult juhul, kui teil on Office 365 tellimus.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade lindile minemiseks paremale või vasakule, kuni TalkBack teatab „Expand switch not checked“ (Lüliti „Laienda“ on märkimata). Seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete lindimenüü nime ja teksti „Tab menu <tab name> selected“ (Menüü <menüü nimi> valitud).

 2. Topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Review tab” (Läbivaatus menüü). Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Track changes switch not checked“ („Jälita muutusi“ lüliti märkimata), seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „On“ (Sees).

 4. Lindi sulgemiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Expand switch checked” (Lüliti „Laienda“ märgitud), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

Dokumentide printimine

Printige oma dokument otse oma Androidi telefonist Wi-Fi-printerisse. Enne alustamist veenduge, et teie telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „File button“ (Fail, nupp). Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Fail.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print button“ (Prindi, nupp), ja topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Kui prindite Wordi dokumenti telefonist esimest korda, avatakse dialoogiboks, kus küsitakse luba luua ühendus veebiteenusega, mis valmistab faili printimiseks ette. Jätkamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Allow button“ (Luba, nupp), ja topeltpuudutage ekraani. Avatakse printeri dialoogiboks ja TalkBack teatab „Print dialog“ (Dialoogiboks Prindi).

 3. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Drop down list, select a printer“ (Ripploend, valige printer) ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Vaikeprinteri kasutamiseks topeltpuudutage ekraani. Printer on valitud ja fookus liigub printimise dialoogiboksile.

 5. Dokumendi printimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Print document“ (Prindi dokument), seejärel topeltpuudutage ekraani. Dokument prinditakse ja naasete dokumenti.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil õigekirja ja grammatika kontrollimine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Kasutage kõigi Word Mobile-i põhitoimingute (nt dokumentide avamine, salvestamine, lugemine, muutuste jälitus või printimine) tegemiseks Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Wordi avamine ja uue dokumendi alustamine

Uue Word Mobile'i dokumendi kallal Jutustajaga töö alustamine on lihtne.

 1. Telefonis nipsake sõrmega loendis Kõik rakendused paremale, kuni Jutustaja teatab Word.

 2. Rakenduse avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Uue dokumendi loomiseks nipsake ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“, ja seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Uus, nupp“ ja topeltpuudutage ekraani. Menüü Uus avatakse dokumendimallide galeriist valitud „Tühi dokument“ malliga.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue tühja dokumendi avamiseks topeltpuudutage ekraani, kui kuulete teksti „Tühi dokument“.

  • Galeriist mõne muu malli avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete soovitud malli nime, seejärel topeltpuudutage ekraani.

Viimatise dokumendi avamine

Kõik viimatised dokumendid, mille kallal olete töötanud, leiate ühest kohast.

 1. Pärast Word Mobile'i avamist nipsake paremale. Liikudes nimetab Jutustaja viimatisi dokumente järgmiselt „<failinimi>, asub asukohas <asukoht>“.

 2. Avamiseks topeltpuudutage dokumendil olles ekraani.

Dokumendi salvestamine

Word Mobile salvestab teie dokumendid töötamise ajal automaatselt OneDrive'i, nii et te ei pea selle pärast ise muretsema. Soovi korral saate dokumendi hõlpsasti ümber nimetada.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“, ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni Jutustaja teatab „Fail, nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Fail.

 2. Nipsake paremale, kuni Jutustaja teatab „Salvesta, nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Salvesta.

 3. Dokumendi nimetamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nimeta see fail ümber, nupp“, seejärel topeltpuudutage ekraani. Tippige ekraaniklaviatuuri abil dokumendi nimi. Nipsake klaviatuuril olles uue nime salvestamiseks paremale, kuni kuulete teksti „Sisesta“, ja topeltpuudutage ekraani. Fail nimetatakse ümber.

  Näpunäide.: Klaviatuuri leiate kuvatavaid üksusi sirvides. Sirvimiseks viige sõrm ekraanile ja lohistage seda ringi. Üksusteni jõudmisel teavitab Jutustaja neist. Üksuse valimiseks tõstke üksusel olles sõrm ekraanilt üles ja topeltpuudutage ekraani.

Kui soovite salvestada dokumendi koopia oma seadmesse või mõnda muusse OneDrive'i asukohta, on seda ekraanilugeri abil lihtne teha.

 1. Avage dokumendis menüü Salvesta. Seejärel nipsake paremale, kuni Jutustaja teatab „Salvesta selle faili koopia“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb hüpikaken Rakenduse valimine.

 2. Nipsake salvestuskoha valmiseks paremale või vasakule kuni leiate soovitud salvestuskoha, nt oma telefoni (See seade, 1 2-st), või OneDrive‘i asukoha (OneDrive, 2 2-st). Jutustaja nimetab liikumise ajal asukohti. Soovitud salvestuskoha juures topeltpuudutage ekraani. Kui on vaja avada kaustu, nipsake paremale, kuni olete kausta juures ja seejärel topeltpuudutage selle avamiseks.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Edasi, Rakenduse riba nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Faili salvestamiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Salvesta koopia, Rakenduse riba nupp“ ja topeltpuudutage ekraani. Fail salvestatakse ja fookus viiakse dokumendile.

Dokumendi lugemine

Vaates Redigeerimisvaade tekstilugemise žestide kasutamiseks peab olema fookus dokumendi sisul.

 • Lehe sisu lugemiseks liikuge lehele, mida soovite lugeda, seejärel asetage sõrm lehele ja lohistage seda alla. Jutustaja loeb ridu, pilte või linke, kui neile satute.

Funktsiooni „Jälita muutusi“ kasutamine

Funktsioon Jälita muutusi märgib ära kõik dokumendis tehtud muutused, et teised autorid saaksid kiiresti tehtud muudatusi vaadata.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“, ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni Jutustaja teatab „Veel suvandeid“. Topeltpuudutage ekraani. Avaneb lint.

 2. Menüüsse Läbivaatus minemiseks topeltpuudutage ekraani ja seejärel nipsake vasakule, kuni kuulete menüülindi nime, topeltpuudutage ekraani ja nipsake, kuni kuulete teksti „Läbivaatus menüü, 4 5-st“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Väljas, Jälita muutusi“ ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Kuulete teksti „Sees, Jälita muutusi nupp“.

 4. Lindi sulgemiseks ja fookuse viimiseks dokumendile nipsake vasakule, kuni kuulete teksti „Rohkem suvandeid, nupp laiendatud“ ning seejärel topeltpuudutage ekraani.

Dokumentide printimine

Oma dokumendi saate printida otse Windows-telefonist Wi-Fi-printerisse. Toetatud printerite loendi leiate järgmisest teemast: Windows 10 Mobile’i toega printerid (inglise keeles). Veenduge ka selles, et telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

 1. Nipsake oma Wordi dokumendi vaates Redigeerimisvaade ekraanil sõrmega üles või alla, kuni kuulete teksti „Üksused“, ja seejärel nipsake paremale või vasakule, kuni Jutustaja teatab „Fail, nupp“. Valimiseks topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Fail.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“. Dialoogiboksi Prindi avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Kui soovite veenduda, et valitud on õige printer, nipsake paremale, kuni kuulete teksti “Printer, liitboks“. Topeltpuudutage ekraani. Jutustaja loeb ette valitud printeri nime ja annab teile teada, kui palju variante kokku leidub (nt 1 5-st). Printeri valimiseks nipsake paremale või vasakule, kuni kuulete soovitud printeri nime ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 4. Dokumendi printimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“ ja dokumendi printerisse saatmiseks topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja kontrollimine

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Word Online’i kiirklahvide ja Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate kiiresti teha kõiki põhitoiminguid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office Online’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna uued Office 365 funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Selleks et teada saada, kuidas kiiremini uusi funktsioone saada, uurige artiklit Millal jõuavad minuni teenusekomplekti Office 365 jaoks ette nähtud Office 2016 uusimad funktsioonid?.

 • Kiirklahvide teabe leiate artiklist Veebirakenduse Word Online kiirklahvid.

 • See teema eeldab, et kasutakse Windowsi enda ekraanilugerit Jutustaja. Lisateavet Jutustaja kasutamise kohta lugege teemast Jutustaja kasutamisega alustamine.

 • See teema eeldab, et rakendust kasutakse PC-arvutis. Mõni navigeerimistee ja liigutus võib Windowsi telefonis või tahvelarvutis olla teistsugune.

 • Kui kasutate Word Online’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Word Online töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Word Online’i kohta.

Selle artikli teemad

Word Online‘i avamine ja uue dokumendi alustamine

Logige Word Online’i sisse ja võtke enda dokumendid kõikjale kaasa.

 1. Avage brauseris Office Online.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Word, link”, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

 3. Microsofti kontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+A. Töö- või koolikontoga sisselogimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+N.

 4. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Tippige oma identimisteave ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

 5. Avatakse Word Online. Kuulete teksti „Microsoft Word Online“ Fookus on menüül Fail, kus dokumendimallide galeriist on valitud mall „Uus tühi dokument“.

 6. Tehke ühte järgmistest.

  • Uue tühja dokumendi avamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Galeriist mõne muu malli avamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud malli nime, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Veebist rohkemate mallide sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Kuva rohkem malle, link“, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Kuulete teksti „Wordi mallid“. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud mallikategooria nime ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud malli nime ning vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter).

Viimatise dokumendi avamine

Kõik viimatised dokumendid, mille kallal olete töötanud, leiate ühest kohast.

 1. Pärast Word Online'i avamist vajutage klahvikombinatsiooni Shift+Tab, kuni kuulete soovitud viimatise dokumendi nime.

 2. Vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud dokumendi nime, ja vajutage seejärel sisestusklahvi (Enter). Dokument avatakse vaates Lugemisvaade.

 3. Dokumendi redigeerimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Redigeeri dokumenti, nupp ahendatud“, ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Vajutage allanooleklahvi. Kuulete teksti „Redigeeri brauseris“.

 5. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Dokument avatakse vaates Redigeerimisvaade.

Dokumendi avamine Wordi täisversioonis

Wordi täisversioon annab teile failidega töötamisel palju võimalusi. Täisversiooni saab hõlpsalt avada Word Online‘ist.

 1. Vajutage Word Online‘i dokumendis klahvikombinatsiooni Alt+Windowsi logoga klahv+O. Dokument avatakse töölauaversioonis.

 2. Liikuge tagasi Word Online‘i ja seejärel vajutage brauseri vahekaardi sulgemiseks klahvikombinatsiooni Ctrl+W.

Muudatuste tegemiseks redigeerimisvaate aktiveerimine

Redigeerimisvaates saate kasutada linti, kus on valikud dokumendis muudatuste tegemiseks.

 1. Brauseriakna fookustamiseks vajutage klahvi F6.

 2. Liikuge tabeldusklahvi abil nupule Redigeeri dokumenti ja vajutage sisestusklahvi Enter. Seejärel valige käsk Redigeeri rakenduses Word Online. Teie dokument avaneb redigeerimisvaates.

Märkus.: Lindi kasutamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F6, kuni jõuate menüüdeni. Lindil ühest menüüst teise liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Menüü valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Seejärel avaneb menüükohane lint, kus saate käske valida.

Klahvikombinatsioonide kasutamise kohta leiate üksikasjalikku teavet artiklist Word Online’i kiirklahvid.

Dokumendi ümbernimetamine

Word Online salvestab teie dokumendid töötamise ajal automaatselt OneDrive'i, nii et te ei pea selle pärast ise muretsema. Soovi korral saate dokumendi hõlpsasti ümber nimetada.

 1. Vajutage vaates Redigeerimine klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + F, seejärel A, R. Kõlab tekst „Dialoogiboks Ümbernimetamine.“ Fookus on failinime tekstiväljal.

 2. Kustutage vana dokumendinimi ja seejärel sisestage uus nimi. Kui olete valmis, vajutage sisestusklahvi Enter.

Dokumendist kohaliku koopia salvestamine

Kui soovite oma seadmesse salvestada dokumendi koopia, on seda ekraanilugeri või kiirklahvide abil lihtne teha. Saate oma dokumendi alla laadida kas Wordi DOCX-, PDF- või ODT-failina.

 1. Vajutage vaates Redigeerimine klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv + F, seejärel A.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • DOCX-vormingus koopia allalaadimiseks vajutage klahvi C.

  • PDF-vormingus koopia allalaadimiseks vajutage klahvi P.

  • ODT-vormingus koopia allalaadimiseks vajutage klahvi T.

  Kõlab tekst „Dialoogiboks, Microsoft Word Online.“ Fookus on nupul Laadi alla.

 3. Vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+parem- või vasaknooleklahv seni, kuni kuulete teksti „Salvesta, nupp“, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter). Fail laaditakse seadmesse alla.

Dokumendi lugemine

Vaates Redigeerimisvaade tekstilugemise käskude kasutamiseks peab olema fookus dokumendi sisul.

 • Kogu teksti ettelugemiseks kursori asukohast kuni lõpuni vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+M.

 • Praeguse lõigu lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Caps Lock+Ctrl+I.

 • Järgmise või eelmise rea lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+alla- või ülesnooleklahv.

 • Järgmise või eelmise sõna lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+paremnooleklahv või Ctrl+vasaknooleklahv.

 • Lugemise lõpetamiseks vajutage juhtklahvi (Ctrl).

Pealkirjade järgi liikumine

Kiiresti pealkirjalt pealkirjale liikumiseks saate kasutada paani Navigeerimispaan.

 1. Paani Navigeerimispaan aktiveerimiseks vaates Redigeerimisvaade vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+F6, kuni kuulete praeguse menüü nime, seejärel vajutage klahve W, K. Kuulete teksti „Otsi dokumendist, redigeerimine“.

 2. Pealkirjade loendi sirvimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) või klahvikombinatsiooni Shift+Tab. Jutustaja nimetab liikumise ajal pealkirju.

 3. Pealkirjale liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus viiakse dokumendi sisu päiserea algusesse.

Teksti otsimine ja asendamine

Lugemisvaates või redigeerimisvaates dokumendist teatud sõna või fraasi iga esinemiskorra otsimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + F (Otsi). Tulemid kuvatakse otsingupaanil. Otsingutulemite sirvimiseks ja dokumendis konkreetse esinemiskorra juurde liikumiseks kasutage nooleklahve.

Märkus.: JAWS-is on klahvikombinatsioon Ctrl + F reserveeritud JAWS-i käsu Otsi jaoks. JAWS-iga redigeerimisvaates teksti otsimiseks ja asendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + H.

JAWS-iga redigeerimisvaates teksti otsimiseks ja automaatselt asendamiseks tehke järgmist.

Teksti otsimine ja asendamine JAWS-i abil

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + H või valige menüüs Avaleht nupp Asenda. Avaneb paan Otsing ja asendus ning kuulete teksti „Search the document for... edit“ („Dokumendist otsimine... redigeerimine“). Fookus on väljal Otsitav.

 2. Tippige otsitav tekst.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Replace with... edit“ („Asendaja... redigeerimine“). Fookus on väljal Asendaja.

 4. Tippige tekst, mida soovite kasutada asendusena, ja vajutage sisestusklahvi (Enter). Word Online otsib üles väljal Otsitav oleva teksti esimese esinemiskorra.

 5. Teksti asendamiseks vajutage tabeldusklahvi seni, kuni kuulete teksti „Replace button“ („Nupp Asenda“). Seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Kõikide leitud esinemiskordade asendamiseks vajutage uuesti tabeldusklahvi, et viia fookus nupule Asenda kõik, ning vajutage siis sisestusklahvi Enter.

Dokumendi otsimine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt+Windowsi logoga klahv+H, F, D.

 2. Tippige otsingusõnad.

 3. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete esimest otsingutulemit.

Leheküljenumbrite lisamine

 1. Vajutage dokumendis klahvikombinatsiooni Alt+Windowsi logoga klahv+N, N, U. Avaneb menüü Add to Header or Footer (Lisa päisesse või jalusesse).

 2. Vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud leheküljenumbri laadi suvandit ning vajutage seejärel sisestusklahvi.

 3. Avaneb päise ja jaluse redigeerimise ala. Dokumendi redigeerimise juurde naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

Dokumentide printimine

Kui soovite oma Wordi dokumentidest paberkoopiaid, saate neid hõlpsalt printida.

 1. Dokumendi printimiseks vajutage vaates Redigeerimisvaade klahvikombinatsiooni Ctrl+P. Avaneb dialoogiboks Prindi. Vaikesätetega printimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

 2. Prindisätete muutmiseks vajutage suvandite vahel liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

 3. Suvandite loendi avamiseks vajutage tühikuklahvi. Suvandite loendis liikumiseks vajutage nooleklahve. Suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Uute sätetega printimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“. Seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil pildi või kujutise lisamine rakenduses Word 2016

Word Online’i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×