Ekraanilugeri abil päringute koostamine Accessi töölauaandmebaasides

Märkus.: Soovime pakkuda teie keeles kõige ajakohasemat spikrisisu niipea kui võimalik. See leht on tõlgitud automaatselt ja sellel võib leiduda grammatikavigu või ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Palun märkige selle lehe allservas, kas sellest teabest oli teile kasu või mitte. Soovi korral saab ingliskeelset artiklit lugeda siit.

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Päringu loomiseks kasutada klaviatuuril ja ekraanilugeja Access . Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Päringu hõlbustab vaatamine, lisamine, kustutamine või muuta andmete Access töölauaandmebaasi. Päringute on kasulik ka siis, kui soovite kiiresti leida kindlate andmete arvutamine või summeeritavaid andmeid või andmehaldustoimingute, nt jooksvalt kõige värskemate andmete ülevaatamine.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Jutustaja kasutamisel kasutatakse klaviatuuril vaikimisi standardpaigutust. Selle muutmiseks Jutustaja sätetes vajutage klahvikombinatsiooni Windowsi logoga klahv + Ctrl + N. Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Vali klahvipaigutus, standard.“ Paigutuse muutmiseks paigutusele Pärand, vajutage üks kord allanooleklahvi. Kuulete teksti „Pärand, valitud.“ Kui vanade käskude klahvivajutused on klahvipaigutuse Pärand korral vastuolus uues Jutustaja funktsioonis kasutatavatega, ei ole uued Jutustaja käsud saadaval.

Selle artikli teemad

Päringute tüübid

Vormides ja aruannetes esitamiseks vajaminevad andmed asuvad hästi kujundatud andmebaasis üldjuhul mitmetes tabelites. Päringuga koondatakse mitme tabeli teave vormis või aruandes esitamiseks. Päringute kaks põhitüüpi on valiku- ja toimingupäring. Mis tüüpi päringut luua, sõltub ülesandepüstitusest.

Valikupäring võimaldab tuua andmebaasist andmeid. Valikupäringu korral esitatakse teile lihtsalt vajalikud andmed andmelehe vaates. Valikupäring sobib järgmistel juhtudel:

 • kui soovite näha ainult mingite konkreetsete tabeliväljade andmeid,

 • kui soovite näha mitme omavahel seotud tabeli andmeid korraga,

 • kui soovite näha mingile kindlale kriteeriumile vastavaid andmeid

 • kui soovite teha arvutusi,

 • Saate erinevate tabelite pärinevate andmete kombineerimine

Näiteks, kui tabelil Toode on palju välju (veerge), saate valikupäringuga luua selle põhjal ainult teile vajalike väljadega (veergudega) andmevaate. Samuti on võimalik andmeid filtreerida ja saada ainult mingile kindlale kriteeriumile vastavaid ridu. Näiteks võib lasta esitada ainult nende toodete read, mille hind on üle 10€.

Toimingupäring võimaldab taotleda andmetega mingite toimingute tegemist. Toimingupäringuga saate andmeid lisada, muuta ja kustutada. Iga toimingu (näiteks andmete lisamise või kustutamise) jaoks on vastavat tüüpi toimingupäring.

Valikupäringu loomine

Lihtsa päringu sooritamiseks Query abil. Päringule kriteeriumeid lisada, kasutage päringukujundajat.

Päringuviisardi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C, K, Z. Avaneb aken Uus päring , kus on valitud Lihtpäringuviisard .

  Näpunäited: 

  • Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

  • Päringuviisardiga saate koostada veel järgmist tüüpi päringuid: ristpäring, duplikaatide otsimise päring (tabelist kattuvate väärtustega väljade otsimiseks) ja vasteta kirjete otsimise päring (tabelist selliste kirjete (ridade) otsimine, mis pole seotud teise tabeli kirjetega).

 2. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb aken Lihtpäring, kus fookus on loendiboksil Saadaolevad väljad.

 3. Liitboksi Tabelite/päringute redigeerimine liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T või Shift+Tab.

 4. Rippmenüü loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool NOOLEKLAHVI. Ripploendi, et valida tabel, soovite päringu käivitamiseks, kasutage üles- ja allanoole klahve.

 5. Saadaolevad väljad loendiboksi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Päringu käivitamiseks soovitud välja valimiseks kasutage NOOLEKLAHVI alla.

 6. Välja päringusse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S. Fookus liigub loendiboksile Valitud väljad.

 7. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "Suurem kui nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter. Kui soovite lisada kõik väljad, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + S, seejärel vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni kuulete "kahekordsete paremnool nupp" ja vajutage sisestusklahvi Enter.

  Päringule täiendavate tabelite lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+T. Fookus liigub väljale Tabelite/päringute redigeerimine. Korrake vastavalt vajadusele toiminguid 4–7.

 8. Kui olete tabelite ja väljade lisamisega lõpetanud, liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

  Näpunäide.: Viisardi järgmiste lehtede sisu sõltub teie valikutest. Näiteks võidakse teil paluda valida kas üksikasjalik või kokkuvõttev päring. Tehke oma valik ja liikuge viisardi järgmisele lehele, vajutades klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Kui viisardi uuele lehele liikudes kuulete fraasi "What title do you want for your query“ (Kuidas te soovite oma päringut nimetada?), vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Fookus liigub väljale Nime redigeerimine. Sisestage nimi

 10. Vaadake ja muutke, mida vaja, ning salvestage päring.

  • Päringu salvestamiseks ja avate selle teabe kuvamiseks, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Sulgege päring, vajutage klahvi F6.

  • Päringu salvestamiseks ja viisardist ilma päringu tulemite, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F. Kui viisard suletakse, kuvatakse päringu uuel vahekaardil fookuse esimesse lahtrisse.

  • Muuta päringu kujundust, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + M ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Päringu avab kujundusvaates .

Päringukoosturi kasutamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C, K, D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine , kus valitud vahekaarti tabelid ja kuulete "Kuva dialoog."

 2. Valige tabel ja lisada selle päringu, kasutage NOOLEKLAHVI alla dialoogiboks Tabeli kuvamine ja vajutage klahve Alt + A, kui soovite tabeli nime kuulete. Tabeli kleebitakse tööruumis kohal kujundusruudustikku.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C.

 4. Liikumine on kujundusruudustiku reale väli väljal redigeerimine. Ma kuulen: "Juurdepääs, rida 1, veerg 1." JAWS, kuulete: "Kujundus, Automaatnumber, tüüp ja tekst" Välja kujundusruudustikku lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool. Avaneb rippmenüü saadaolevate väljade loend.

 5. JAWS kasutamisel ripploendis liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + ülesnool. Jutustaja, viiakse fookus automaatselt rippmenüü loendi.

 6. Rippmenüü loendist valige väli, kasutage NOOLEKLAHVI alla ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter, kui ma kuulen soovitud välja nime. Valitud väli kuvatakse veerus. Automaatselt viib fookuse järgmisse veergu.

 7. Päringule täiendavate väljade lisamiseks korrake toiminguid 4–6.

 8. Väljale kriteeriumi lisamiseks tehke järgmist:

  1. Välja, mida soovite lisada kriteeriumi, et veerus vajutage NOOLEKLAHVI allapoole, kuni: "Rida 11, veerg 1". JAWS, kuulete: "Kriteeriumid."

  2. Sisestage kriteerium. Näiteks hind välja toodete tabel, sisestage > = 10 (suurem kui 10 arvu sümbol ja vastus sümbol) kuvamiseks loendi toodetest, mis on suurem kui või võrdne $10.00 hind.

 9. Päringutulemite kuvamiseks vajutage klahve Alt, J, K, G.

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S. Dialoogiboksis nimega salvestamine sisestage päringu nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Märkus.: Päringukoostur võimaldab vaadata korraga mitme seotud tabeli andmeid. Näiteks, kui teie andmebaasis on klientide ja tellimuste tabel ning kummalgi tabelil on ID väli (selle alusel luuakse tabelite vahel üks-mitmele-seos), saate koostada päringu, mis annab teile mingi kindla linna klientide tellimused. Et koostada päringut mitme tabeli andmete korraga vaatamiseks, järgige siintoodud juhiseid. Kui aga soovite lisada päringule täiendavaid tabeleid, välju või kriteeriume, korrake toiminguid 2-8.

Parameeterpäringu loomine

Kui kasutate sageli mingi konkreetse päringu eri versioone, on soovitav koostada parameetripäring. Parameetripäringu tegemisel suunatakse teid väljaväärtuste valimisel ning seejärel kasutatakse valitud väärtusi päringukriteeriumi määramiseks.

 1. Valige paanilt Navigeerimine päring, mille põhjal soovite parameetripäringu koostada.

 2. Vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Kontekstimenüü avaneb ja kuulete "Ava, O."

 3. Vajutage klahvi D. Avaneb päring vaates Kujundamine. Fookus on päringu kujundusruudustiku esimese välja esimesel real.

 4. Väli, mida soovite muuta liikumiseks vajutage klahvi paremnoolt, kuni soovitud välja nime.

 5. Reale kriteeriumid liikumiseks vajutage NOOLEKLAHVI allapoole, kuni te: "Rida 11, veerg 1". JAWS, kuulete: "Kriteeriumid."

 6. Lahtrisse kustutada kõik olemasolevad andmed ja sisestage parameetri string. Näiteks, kui soovite leida New Yorgi klientide päringu Parameeterpäringu loomine, kustutamine "New York" ja sisestage milline linn?. Parameetriviiba tekstis ei saa kasutada punkt (.) või selle lõppu hüüumärk (!).

  Stringi milline linn? on oma parameetriviip. Sulgudes, mida soovite küsida sisestus- ja teksti päringu (sel juhul milline linn?) on küsimus, mis kuvatakse viip parameeter.

 7. Päringu käivitamiseks vajutage klahve Alt, J, K, G. Avaneb aken Enter parameetri väärtuse järjepunktiga väljal redigeerimine. Sisestage väärtus, näiteks "New York".

 8. Vajutage tabeldusklahvi (TAB) seni, kuni jõuate nuppu OK ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Selles näites kuvatakse New Yorgi klientide tellimusi.

Parameetri andmetüüpide määramine

Saate määrata ka seda, mis tüüpi andmeid võib parameeter aktsepteerida. Saate seada kõigi parameetrite andmetüübi, kuid eriti oluline on seada andmetüüp arv-, valuuta- ja kuupäeva-/kellaajaandmetele. Kui määrate andmetüübi, mida parameeter võib aktsepteerida, kuvatakse kasutajatele valet tüüpi andmete sisestamisel (nt teksti sisestamisel valuuta asemel) abistav tõrketeade.

Märkus.: Kui parameeter on seatud aktsepteerima tekstandmeid, tõlgendatakse kõiki sisestatud andmeid tekstina ja tõrketeadet ei kuvata.

 1. Avage Parameetripäringu. Aktiveerige Kujundusvaade , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + H, W, D. Avaneb kujundusruudustikku.

 2. Vajutage klahve Alt, J, K, S, lk Päringu parameetrite dialoogiboks avatakse veerus parameetri liikumine.

 3. Tippige iga parameetri jaoks, mille soovite määrata andmetüübi Küsi. Veenduge, et iga parameetri vastab viip, mida kasutada päringu kujundusruudustiku reale kriteeriumid. Oletagem näiteks, et sisestasite milline linn?, sisestage selle sama küsimus dialoogiboksi Päringu parameetrid .

 4. Veerule Andmetüüp liikumiseks vajutage tabeldusklahvi.

 5. Rippmenüü loendi avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool.

 6. Parameetri andmetüüp valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni soovitud.

 7. Dialoogiboksi salvestamiseks ja selle sulgemiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

Esile parameetrite kasutamise kohta leiate lisateavet teemast küsida sisestatud päringu käivitamisel parameetrite kasutamine.

Ristpäringu loomine

Kui soovite koondandmeid ümber korraldada, et need oleksid lihtsamini loetavad ja mõistetavad, kasutage ristpäringut. Ristpäring summeerib, arvutab välja keskmised ja muud koondnäitajad ning esitab tulemused kahes rühmas (paigutades ühed andmelehe külge mööda ülevalt alla ja teised mööda ülaserva vasakult paremale. Ristpäringu saate koostada kiiresti päringuviisardi abil.

Ristpäringuviisardiga saab ristpäringusse andmeid võtta ühestainsast tabelist või päringust. Kui teie ristpäringuks vajalikud andmed ei asu ainult ühes tabelis, alustage sammust Valikupäringu loomine ning teile vajalikud andmed tagastatakse.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C, K, Z. Dialoogiboksis Uus päring avaneb, kus on valitud Lihtpäringuviisard .

  Näpunäide.: Kui tabel, mille põhjal te päringut koostada soovite, on veel salvestamata, palutakse teil seda enne päringuviisardi kuvamist teha.

 2. Vajutage alla nool. Ma kuulen "Ristpäringuviisard."

 3. Vajutage Enter või Alt + N. Ristpäringuviisard avab valitud tabelite raadionupp ja tabelite loendiboksis liikumine.

 4. Valige objektid, mida soovite oma päringu loomisel kasutada:

  • Valige tabel, kasutage NOOLEKLAHVI alla.

  • Päringu valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + K. Kui kuulete "päringute raadionupp märgitud", liikumiseks loendiboksi, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja seejärel päringu valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI allapoole, kuni te kuulata soovite päringu nimi.

  • Nii tabelites ja päringutes valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + O. Kui kuulete "nii raadionupp märgitud", loendiboksis liikumiseks klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Tabelite ja päringute soovite valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla kuni te need, mida soovite.

 5. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 6. Järgmisel lehel avatakse järjepunktiga väljal saadaolevate väljade loend. Valige väli, mis sisaldab väärtusi, mida soovite kasutada reapäiseid, vajutage NOOLEKLAHVI alla.

 7. Välja lisamiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel sisestusklahvi. Korrake sama iga täiendava välja lisamiseks.

  Näpunäited: 

  • Saate valida kuni 3 väljad rea pealkirjad allikatena kasutada, kuid mida vähem reapäiseid te kasutate, seda hõlpsam teie ristpäringu andmelehte lugeda.

  • Kui valite reapäiste jaoks mitu välja, siis määratleb nende väljade valimise järjekord teie tulemite sortimise vaikejärjestuse.

 8. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 9. Järgmisel lehel Valige väli, mis sisaldab väärtusi, mida soovite kasutada veerupäistena, vajutage NOOLEKLAHVI alla kuni soovitud välja.

  Näpunäide.: Üldiselt tuleks valida väli, mis sisaldab vähe väärtusi, et tulemeid oleks hõlpsam lugeda. Näiteks on soovitatav kasutada välja, millel on ainult mõni võimalik väärtus (nt sugu), mitte välja, mis võib sisaldada paljusid väärtusi (nt vanus).

 10. Kui veerupäise allikaks valitud väli sisaldab kuupäevi/kellaaegu, laseb viisard teil lisasammuna rühmitada kuupäevad intervallidesse. Saate valida järgmiste võimaluste vahel: Aasta, Kvartal, Kuu, Kuupäev ja Kuupäev/Kellaaeg. Kui kuupäevi/kellaaegu sisaldavaid välju veerupäiste allikana ei valita, jääb viisardi see lehekülg vahele.

 11. Järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusnuppu (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N. Lehe avanedes on loendiboksis Väljad valitud esimene väli ning fookuse on loendiboks Funktsioonid.

 12. Dialoogiboksi väljade loendi teisaldamiseks valige mõni muu väli, vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab. Ma kuulen: "Valitud väljad,." JAWS, kuulete: "Väljad, koolon loendiboksis" ja esimesele väljale nimi.

 13. Valige väli, kasutage NOOLEKLAHVI alla.

 14. Funktsioonide loendi väljale liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB). Ma kuulen: "Valitud funktsioone,." JAWS, kuulete: "Funktsioone, koolon loendiboksis" ja funktsiooni nime.

 15. Kokkuvõtlike väärtuste arvutamiseks kasutatava funktsiooni valimiseks kasutage NOOLEKLAHVI alla. Valitud välja andmetüübist määratleb, millised funktsioonid on saadaval.

 16. Kui olete oma valiku teinud, liikuge tabeldusklahvi abil märkeruudule Jah, kaasa reasummad ning märgistage või tühjendage see.

  Kui kaasate reasummad, siis on ristpäringul täiendav reapäis, mis kasutab sama välja ja funktsiooni nagu väljaväärtuski. Reasumma kaasamise korral lisatakse täiendav veerg, kus liidetakse ülejäänud veergude summad. Näiteks kui teie ristpäring arvutab keskmise eluea asukoha ja soo järgi (soo veerupäistega), arvutab lisaveerg mõlema soo keskmise eluea asukoha järgi.

  Näpunäide.: Saate muuta funktsiooni, mida kasutatakse reasummade arvutamisel redigeerige ristpäringut kujundusvaates .

 17. Viisardi järgmisele lehele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või klahvikombinatsiooni Alt+N.

 18. Järgmisel lehel oma päringu nimi ja vajutage klahvikombinatsiooni Shift + Tab ja seejärel sisestage nimi. Vaikenimi sisaldab allkriips järgneb järelliide "ristpäring."

 19. Päringu vaatamine, muutmine ja salvestamine.

  • Ristpäringu vaatamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Päringu muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+M ja sisestusklahvi.

  • Päringu salvestamiseks ja viisardi sulgemiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALt+F.

Kustutuspäringu loomine

Kustutuspäringut kasutage siis, kui soovite tabelist või seotud tabelitest eemaldada korraga hulga kirjeid (ridu). Kustuspäring võimaldab määrata tingimuse, mille alusel leitakse ja kustutatakse soovitud andmed kiiresti. Ajavõit tuleb ka sellest, et salvestatud päringut saab uuesti kasutada.

Märkused: 

 • Enne andmete kustutamist või kustutuspäringu kasutamist veenduge, et teil on Accessi töölauaandmebaasi varukoopia. Kustutuspäringut kasutades on teil võimalus kustutatavad read enne kustutamist üle vaadata.

 • Kui soovite kustutada vaid üksikuid kirjeid, pole päring vajalik. Avage lihtsalt tabel andmelehevaates, valige kustutatavad väljad (veerud) või kirjed (read) ning vajutage nuppu „Kustuta“. Teil palutakse kinnitada, et soovite andmed jäädavalt kustutada.

Kustutuspäringu loomine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C, K, D. Avaneb dialoogiboks Tabeli kuvamine .

 2. Valige tabel, kasutage NOOLEKLAHVI alla. Kui kuulete tabeli nime, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + A. Korrake seda toimingut iga tabeli, mille soovite kustutada kirjeid.

 3. Sulgege dialoogiboks Tabeli kuvamine , vajutage klahvikombinatsiooni Alt + C. Tabeli akna ülemise vasakpoolse osa päringu kujundusruudustikus kuvatakse kõik väljad, mis on loetletud.

 4. Vajutage klahve Alt, J + K, X. Kujundusruudustikust avatakse liikumine esimesele väljale. Kujundusruudustikust read sordi ja Kuva pole enam saadaval, kuid kustutada rida on nüüd saadaval.

 5. Kui kuulete "Automaatnumber, rida 1, tüüp ja tekst", ripploendist, avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool nool.

 6. Tabelist või väljalt kõigi tühjade ridade kustutamiseks tehke järgmist.

  1. Valige väljal tabel ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter, kui ma kuulen soovitud välja alla nooleklahv abil. Viiakse fookus järgmise veeru.

  2. Eelmisest veerust liikumiseks vajutage klahvi vasaknool.

  3. Rea kustutamine liikumiseks vajutage klahvi nooleklahv allapoole, kuni kuulete "Kustuta koolon" ja vajutage klahvikombinatsiooni Alt + allanool nooleklahv rippmenüü loendi avamiseks.

  4. "Kui" valimiseks vajutage NOOLEKLAHVI üles ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Viiakse fookus järgmise veeru.

  5. Eelmisest veerust liikumiseks vajutage klahvi vasaknool.

  6. Reale kriteeriumidliikumiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla.

  7. Kui kuulete "Kriteeriumid" või "Rida 11, 1, veerg" Sisestage IsNull(true).

 7. Kustutuspäringule erikriteeriumi lisamiseks tehke järgmist.

  1. Valige väli, kriteeriumid, mida soovite kustutamiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla, kuni väli koos soovite ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter.

  2. Rea kustutamine liikumiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla. Vajutage klahve Alt + allanool nool, ja seejärel "Kui" valimiseks vajutage alla noolt ja seejärel vajutage sisestusklahvi Enter. Viiakse fookus järgmise veeru.

  3. Eelmisest veerust liikumiseks vajutage klahvi vasaknool.

  4. Reale kriteeriumid liikumiseks vajutage NOOLEKLAHVI alla.

  5. Sisestage oma kriteeriumid. Vaadake kriteeriumid päringute valimi loendi loomine ja käivitamine kustutuspäringu.

  6. Kuva reale liikumiseks vajutage NOOLEKLAHVI üles.

  7. Tühjendage ruut Kuva iga kriteeriumi.

 8. Veenduge, et päring tagastas kirjed, mille soovite kustutada, vajutage klahve Alt + H, W, H.

 9. Päringu käivitamiseks tehke järgmist:

  1. Kujundusvaate aktiveerimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + H, W, D.

  2. Kujundusvaates, vajutage klahve Alt, J, K, G. Avaneb aken kinnituse, palutakse teil kinnitada kustutamise X arv ridasid.

  3. Ridade kustutamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 10. Päringu salvestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + S. Tippige nimi dialoogiboksi Salvesta nimega ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Tehke oma andmebaasist varukoopia.

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni Alt + F, A. Avaneb paanil Salvesta nimega , kus Salvesta andmebaas nimega valitud.

 2. Andmebaasi varundamine, vajutage klahvi B, Enter. Avaneb dialoogiboks nimega salvestamine , kus faili nimi väljal redigeerimine valitud. Kui soovite, tippige uue andmebaasi nimi ja vajutage sisestusklahvi Enter.

Kui kasutate faili kirjutuskaitstud või Accessvarasemas versioonis loodud andmebaasi, võib kuvatakse teade pole võimalik luua andmebaasi varukoopia.

Varukoopia taastamiseks sulgege ja algse faili ümber nimetada, et varukoopia kasutada algversiooni nime. Määrata algversiooni nimi varukoopia ja avage ümbernimetatud varukoopia Access.

Vaata ka

Käivitage Access ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri abil päringute koostamine Accessi töölauaandmebaasides

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×