Ekraanilugeri abil päiste või jaluste loomine rakenduses Word 2016

Ekraanilugeri abil päiste või jaluste loomine rakenduses Word 2016

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Saate kasutada Word klaviatuuri ja ekraanilugeja abil, et luua päis või jalus, mis sisaldab teie dokumendi kõigi lehtede (nt leheküljenumbrid, dokumendi pealkiri, ettevõtte nimi, autor ja kuupäev) jaoks standardset teavet. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Päise või jaluse loomine

Päisesse või jalusesse saate lisada mis tahes soovitud teksti – näiteks leheküljenumbrid või kuupäeva. Samuti saate lisada pildi, näiteks ettevõtte logo.

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendis päise loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, H. Kuulete teksti "sisseehitatud", millele järgneb saadaolevate päise tüüpide arv ja "tühi päis".

  • Jaluse loomiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, O. Kuulete teksti "sisseehitatud", millele järgneb saadaolevate jaluste arv ja "tühi jalus".

  Fookus muutub menüüks, kus on loetletud päise või jaluse paigutused.

 2. Küljendite loendi kaudu liikumiseks kasutage tabeldusklahvi (TAB) või allanooleklahvi. Soovitud paigutuse valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  Valitud paigutus avatakse teie dokumendi päise- ja jaluseruumis. Fookus viiakse valitud paigutuses esimesele redigeeritavale tekstiväljale. Dokumendi sisu ei saa uuesti redigeerida enne menüü Päise- ja jaluseriistad sulgemist.

 3. Vajutage paremale NOOLEKLAHVI, et viia fookus edasi muudetavale tekstiväljale. Kohatäitetekst, näiteks „Dokumendi pealkiri“ või „Tippige siia“, loetakse ette.

 4. Tippige soovitud tekst.

 5. Kui soovite liikuda järgmisele redigeeritavale tekstialale, vajutage paremnooleklahvi.

 6. Päise või jaluse sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H, C.

Päise või jaluse redigeerimine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Päise avamiseks ja redigeerimiseks vajutage klahve Alt + D, PP, R.

  • Jaluse avamiseks ja redigeerimiseks vajutage klahve Alt + D, FA, R.

  Fookus liigub päisesse või jalusesse ja avatakse lindi päise & jaluse tööriistad .

 2. Tehke soovitud muudatused.

 3. Päise või jaluse sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H, C.

Leheküljenumbrite lisamine päisesse või jalusesse

 1. Leheküljenumbri lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, N, U. Avaneb menüü " leheküljenumber ".

 2. Leheküljenumbri kuvamiseks kasutage allanoolt, et liikuda loendi võimalikest asukohtadest (lehe alguses, lehe lõpus jne). Soovitud asukoha valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) või tühikuklahvi.

  Iga lehe asukoht avab täiendava menüü, mis pakub suvandeid selles asukohas. Kasutage nende suvandite sirvimiseks allanoolt ja valige soovitud suvandid.

 3. Päise või jaluse sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H, C.

Kuupäeva lisamine päisesse või jalusesse

 1. Kuupäeva lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, D. Avaneb dialoogiboks kuupäev ja kellaaeg .

 2. Päise või jaluse saadaolevate kuupäeva ja kellaaja vormingute loendi kaudu liikumiseks kasutage allanooleklahvi. Soovitud vormingu leidmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), et see valida, ja liikuge dialoogiboksi muude suvandite juurde.

 3. Vajutage Menüü keel allanoolt, et vaadata vajadusel installitud keeled üle. Keele valimiseks ja järgmisele suvandile liikumiseks vajutage tabeldusklahvi.

 4. Kuulete: "märkimata, Värskenda automaatselt". Kui soovite kuupäeva ja kellaaja automaatset värskendamist, vajutage TÜHIKUKLAHVI.

 5. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete: "Sea vaikeväärtuseks". Kui soovite kasutada praegust kuupäeva ja kellaaja vaikesätet, vajutage TÜHIKUKLAHVI. Vajutage kinnituse dialoogiboksis tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "Jah", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 6. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni jõuate nupule OK , ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

 7. Päise või jaluse sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H, C.

Päise & jaluse tööriistade avamine

Päise & jaluse tööriistade abil saate näiteks lisada päise või jaluse pildi või reguleerida dokumendis päise või jaluse paigutust.

 1. Lindi päise & jaluse tööriistad avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, H, E.

 2. Lindile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H.

 3. Käskude päis & jalus kaudu liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB).

 4. Käsu valimiseks vajutage sisestusklahvi Enter.

 5. Päise & jaluse tööriistade lindilt väljumiseks ja dokumendi kehasse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + J, H, C.

Päise või jaluse eemaldamine

 1. Tehke ühte järgmistest.

  • Päise eemaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, H, R.

  • Jaluse eemaldamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + N, O, R.

  Päis või jalus eemaldatakse. Fookus liigub tagasi dokumendi sisule.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri kasutamine kommentaaride lisamiseks, lugemiseks ja kustutamiseks

Ekraanilugeri abil Wordis teksti ja lõikude joondamine

Kiirklahvid Wordis

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Word Androidi jaoks TalkBacki, sisseehitatud Androidi ekraanilugeja abil, et luua päis või jalus, mis sisaldab standardset teavet (nt leheküljenumbrid) kõigis dokumendis olevates lehtedel.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Päise või jaluse loomine

 1. Liikuge oma dokumendis vaates redigeerimine jaotiseni dokument, kuhu soovite päise või jaluse lisada.

 2. Vajadusel klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Menüüsse Lisa liikumiseks topeltkoputage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert TAB" ("TAB"). Topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake menüüs Lisa paremale, kuni kuulete teksti "päis ja jalus, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü päise & jalus ja fookus liigub jaotise päisesse.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Päise loomiseks tippige ekraaniklaviatuuri abil päis.

   Märkus.: Klaviatuuri avamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  • Jaluse loomiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti: "jalus, jaotis <jaotise number>" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Fookus liigub jaotise jalusesse ja te saate jaluse tippida ekraaniklaviatuuri abil.

 6. Kui olete lõpetanud, sulgege menüü päise & jalus ja naaske dokumendi sisusse, lohistage sõrm kirjutusalas, kuni kuulete dokumendi teksti, ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Leheküljenumbrite lisamine päisesse või jalusesse

 1. Liikuge oma dokumendis vaates redigeerimine jaotiseni dokument, kuhu soovite leheküljenumbri päisesse või jalusesse lisada.

 2. Vajadusel klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Menüüsse Lisa liikumiseks topeltkoputage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert TAB" ("TAB"). Topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake menüüs Lisa paremale, kuni kuulete teksti "nupp leheküljenumbrid, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü " leheküljenumber ".

 5. Leheküljenumbrite kohandamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "arvuvorming, liitboks, <praegune suvand> valitud" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü arvuvorming . Suvandite abil liikumiseks nipsake paremale. Kui olete liikunud, teatab TalkBacki teile valikutest. Kui soovitud suvand on kuvatud, topeltkoputage ekraani. Menüüle leheküljenumbri naasmiseks nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "back Button" (nupp tagasi), ja topeltkoputage ekraani.

 6. Leheküljenumbri lisamiseks nipsake menüüs leheküljenumber paremale, kuni kuulete soovitud leheküljenumbri asukohta, ja seejärel topeltkoputage ekraani selle valimiseks. Lehe number lisatakse jaotise päisesse või jalusesse ja avatakse menüü päise & jalus .

 7. Menüü päise & jalus sulgemiseks ja dokumendi sisu juurde naasmiseks lohistage sõrm kirjutusalas, kuni kuulete dokumendi teksti, ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Märkus.: Leheküljenumbrite kustutamiseks nipsake menüüs leheküljenumber paremale, kuni kuulete teksti "Eemalda leheküljenumbrid, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Päise või jaluse eemaldamine

 1. Liikuge oma dokumendis vaates redigeerimine jaotiseni dokument, kus soovite päise või jaluse eemaldada.

 2. Vajadusel klaviatuuri sulgemiseks ja lindile liikumiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü Avaleht ja kuulete: "menüü menüü, valitud Avaleht".

 3. Menüüsse Lisa liikumiseks topeltkoputage ekraani ja nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert TAB" ("TAB"). Topeltpuudutage ekraani.

 4. Nipsake menüüs Lisa paremale, kuni kuulete teksti "päis ja jalus, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü päise & jalus ja fookus liigub jaotise päisesse.

 5. Fookuse viimiseks menüüle päis & jalus nipsake paremale, kuni kuulete teksti "pole märgitud, rohkem suvandeid, lülitit" ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 6. Tehke menüüs päis & jalus ühte järgmistest.

  • Päise eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "päise menüü", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü päis . Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Eemalda päis, nupp", ja topeltkoputage ekraani.

  • Jaluse eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Footer menu" (menüü "jalus"), ja seejärel topeltkoputage ekraani. Avaneb menüü jalus . Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Eemalda jalus, nupp", ja topeltkoputage ekraani.

  Päis või jalus eemaldatakse ja fookus liigub menüüsse päise & jalus .

 7. Menüü päis & jalus sulgemiseks ja dokumendi sisu juurde naasmiseks lohistage sõrm kirjutusalas, kuni kuulete dokumendi teksti, ja seejärel topeltkoputage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Saate kasutada Word Mobile Jutustaja, sisseehitatud Windowsi ekraanilugeja abil, et luua päis või jalus, mis sisaldab standardset teavet (nt leheküljenumbrid) kõigis dokumendis olevates lehtedel.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Päise või jaluse loomine

Saate lisada teksti, mida soovite päisesse või jalusesse lisada.

 1. Nipsake dokumendis paremale, kuni kuulete teksti "rohkem suvandeid", ja topeltkoputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti "TAB valijate loend", millele järgneb praegu valitud menüü nimi.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert" (lisa), ja topeltkoputage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp päis ja jalus", ja topeltkoputage ekraani.

 5. Tehke ühte järgmistest.

  • Päise loomiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp päis", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

  • Jaluse loomiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp jalus", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 6. Päise või jaluse teksti tippimiseks Kasutage ekraaniklaviatuuri.

 7. Päise või jaluse sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks puudutage ekraani ülemist osa.

Leheküljenumbrite lisamine päisesse või jalusesse

Saate lisada leheküljenumbreid eri vormingutes.

 1. Nipsake dokumendis paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "TAB valija, nupp Avaleht, ahendatud", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "Insert" ("lisa"), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp" Page number "(nupp" leheküljenumber "), ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud leheküljenumbri asukohta, ja seejärel topeltkoputage ekraani selle valimiseks.

 6. Leheküljenumbrite kohandamiseks (nt valides arvuvormingu) nipsake paremale, kuni kuulete teksti "loendi jalus".

 7. Nipsake käskude loendi liikumiseks paremale ja seejärel topeltklõpsake soovitud käsu valimiseks.

 8. Dokumendi sisu juurde naasmiseks puudutage ekraani ülemist osa.

Päise või jaluse eemaldamine

Saate päise või jaluse teksti eemaldada.

 1. Nipsake dokumendis paremale, kuni kuulete teksti "nupp rohkem suvandeid", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 2. Nipsake vasakule, kuni kuulete teksti "TAB valija, nupp Avaleht, ahendatud", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "kodu". Põhimenüü on nüüd laiendatud.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "päise & jalus", ja seejärel topeltkoputage ekraani.

 4. Tehke ühte järgmistest.

  • Päise eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp päis", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp Eemalda päis".

  • Jaluse eemaldamiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp jalus", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "nupp Eemalda jalus".

 5. Topeltpuudutage ekraani. Päise või jaluse sisu eemaldatakse ja fookus liigub päisesse.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Kasutage Wordi veebirakendus klaviatuuri ja ekraanilugeja abil päist või jalust, mis sisaldab kõiki dokumendis olevaid lehti (nt leheküljenumbreid, dokumendi tiitlit, ettevõtte nime, autorit ja kuupäeva). Oleme seda Jutustaja abil katsetanud, kuid see võib teiste ekraanilugeja abil töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

 • Kui kasutate pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugerit Jutustaja, peate Office’i veebiväljaanne’is dokumentide, töölehtede või esitluste redigeerimiseks lülitama välja skannirežiimi. Lisateavet leiate artiklist Pärast Windows 10 Fall Creators Update’i installimist ekraanilugeri virtuaal- või sirvimisrežiimi väljalülitamine.

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Kui kasutate Wordi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna Wordi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri enda, mitte Wordi veebirakendus’i kohta.

Päise või jaluse lisamine

 1. Vajutage klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv + N, H. Avaneb päise ja jaluse redigeerimise ala.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Vasakjoondatud päise loomiseks alustage tippimist.

  • Tsentreeritud päise loomiseks vajutage üks kord tabeldusklahvi (TAB) ja tippige tekst.

  • Paremale joondatud päise loomiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "3 veergu 3", ja seejärel tippige tekst.

  • Accessi päise suvandite avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "Options" ("suvandid"). Saadaolevate suvandite sirvimiseks vajutage TÜHIKUKLAHVI ja kasutage seejärel NOOLEKLAHVE. Suvandi rakendamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Jaluse lisamiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "vaikimisi jaluse redigeerimine", ja seejärel tippige jaluse tekst.

 3. Päise ja jaluse ala sulgemiseks ja dokumendi sisusse naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "nupp Sule päis ja jalus", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil teksti ja lõikude joondamine rakenduses Word 2016

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Kiirklahvid Wordis

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Ekraanilugeri kasutamine Wordis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega kasutajatele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×