Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Ekraanilugeri abil Exceli töövihiku printimine

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Kui te ei kasuta ekraanilugerit, leiate teavet teemast Töölehe või töövihiku printimine (Windowsis), Lehe või töövihiku printimine (Mac OS-is) või Töölehe printimine (Visio veebirakendus’is).

Töölehtede ja töövihikute valitud lahtrite printimiseks kasutada klaviatuuril ja ekraanilugeja Excel . Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil. Kiirklahvide abil saate soovitud sisu kiiresti printida endale sobival viisil.

Märkused: 

Töövihiku printimine

 1. Valige töölehel või töövihikus sisu, mille soovite printida, ja seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P (või Ctrl + F2).

 2. Avaneb Exceli aken, kus fookus on nupul Prindi, ja te kuulete teksti: „Backstage view, Print group box, Print button“ (Backstage’i vaade, jaotiseboks Prindi, nupp Prindi). Jutustajas kuulete teksti „Off, Print button“ (Väljas, nupp Prindi).

  • Ühe eksemplari printimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter) (või klahvikombinatsiooni Alt + P + P).

  • Mitme eksemplari printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P + E. Avaneb liitboks Eksemplarid ja te kuulete teksti „Spinnerboksi Eksemplarid redigeerimine“. Jutustajas kuulete teksti „Copies, Editing 1“ (Eksemplarid, väärtuse 1 redigeerimine).

   Prinditavate eksemplaride arvu valimiseks kasutage ülesnooleklahvi või tippige arv, ja vajutage sisestusklahvi (Enter).

  • Mõne muu printeri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, printeri liitboksi avamiseks. Valige või lisage uus printer või faksi saata arvutustabeli aruande nooleklahvide abil. Excel paigutab automaatselt liikumine Windowsi vaikeprinteri nime.

  • Printerisätete valimiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete soovitud suvandeid sisaldava liitboksi nime, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter), võite ka vajutada soovitud sättesuvandi kiirklahve. Printerisuvandid ja -sätted ning nende kiirklahvid on järgmised.

   Printerisätete suvand

   Kiirklahvid

   Liitboks Prinditav: siin saate valida, kas soovite töövihikus printida ainult aktiivsed (valitud) töölehed (vaikevalik), kogu töövihiku, praegusel töölehel parajasti valitud lahtrid või praegusel töölehel parajasti valitud tabeli.

   Alt+P, D

   Spinnerboksid Lehed: saate valida prinditavad lehed, tippides väljadele lehekülgede vahemiku või tehes valiku spinnernuppude abil.

   Alt + P + L vahemiku esimese lehe jaoks;

   Alt + P + N vahemiku viimase lehe jaoks.

   Liitboks Mõlemapoolne printimine: saate valida, kas prinditakse paberilehe ühele või mõlemale küljele.

   Alt+P, I

   Liitboks Eksemplarhaaval: saate valida, kas prinditakse eksemplarhaaval või mitte. 

   Alt+P, W

   Liitboks Paigutus: saate valida lehepaigutuse – vertikaal- või horisontaalpaigutuse.

   Alt+P, U

   Liitboks Paberi formaat: saate muuta paberiformaadi valikut.

   Alt+P, R

   Liitboks Veerised: saate nooleklahvide abil valida eelmääratletud veerised või klahvi K vajutades aktiveerida valiku Kohandatud veerised.

   Alt+P, V

   Liitboks Sobita: saate valida, kas soovite lehe printida tegelikus suuruses või sobitada selle ühele leheküljele.

   Alt+P, Q

 3. Kui olete soovitud valikud teinud, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, P või tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Print“ (Prindi) ja seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Vt ka

Ekraanilugeri abil tabeli sortimine või filtreerimine rakenduses Excel

Windowsi Exceli kiirklahvid

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Rakenduses Excel for Android saate Androidi sisseehitatud ekraanilugeri TalkBack abil printida Exceli töövihikuid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Veenduge, et Android-seade ja printer oleksid ühendatud samasse võrku.

 2. Nipsake rakenduses Excel for Android paremale, kuni kuulete teksti „Ava, nupp“, ja topeltpuudutage ekraani. Avaneb menüü Kohad.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud Exceli faili asukohta, ning asukoha avamiseks topeltpuudutage ekraani. Seejärel nipsake paremale, kuni kuulete soovitud Exceli faili nime, ja faili avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Libistage sõrmega ekraani vasaku ülanurga piirkonnas, kuni kuulete teksti „Fail, nupp“. Menüü Fail avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“. Dialoogiboksi Prindisuvandid avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 6. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Mida printida?“, seejärel nipsake veel ühe korra paremale. Kuulete teksti „Ripploend, Aktiivne leht“. Saadaolevate suvandite Aktiivne leht, Kogu töövihik ja Valik vahel valiku tegemiseks topeltpuudutage ekraani ja nipsake paremale. Valiku kinnitamiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Dokumendi printimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“, seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Printimise lõpuleviimiseks peate võib-olla ka printerirakenduses paremale nipsama seni, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“.

Prindisätted

Märkus.: Saadaolevad prindisätted olenevad printeri funktsioonidest ja Android-seadmest.

 1. Libistage sõrmega rakenduse Excel for Android töölehe vasaku ülanurga piirkonnas, kuni kuulete sõna „Fail, nupp“. Menüü Fail avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“. Dialoogiboksi Prindisuvandid avamiseks topeltpuudutage ekraani.

 3. Soovitud mastaapimissuvandi valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Suuruse muutmine“, seejärel nipsake veel kord paremale. Kuulete teksti „Ripploend, Suuruse muutmiseta“. Mastaapimissuvandi muutmiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud mastaapimissuvandit, ning valiku kinnitamiseks topeltpuudutage ekraani.

 4. Paberi formaadi määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Paberi formaat“, seejärel nipsake veel kord paremale. Kuulete teksti „Ripploend, Letter“. Paberi formaadi muutmiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud paberi formaati, ja valiku kinnitamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Lehe paigutuse määramiseks nipsake paremale, kuni kuulete sõna „Paigutus“, seejärel nipsake veel kord paremale. Kuulete teksti „Ripploend, Vertikaalpaigutus“. Paigutussuvandi muutmiseks topeltpuudutage ekraani. Nipsake paremale, kuni kuulete soovitud paigutust, valiku kinnitamiseks topeltpuudutage ekraani.

 6. Dokumendi printimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“, seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Märkus.: Printimise lõpuleviimiseks peate võib-olla ka printerirakenduses paremale nipsama seni, kuni kuulete teksti „Prindi, nupp“.

Vt ka

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Rakenduses Excel saate printida Exceli töövihiku klaviatuuri ja ekraanilugeri (nt Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja või JAWS-i) abil.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Valige andmed, mida soovite printida, seejärel vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl + P. Prindi paneeli avaneb keskendudes nuppu Prindi ja kuulete: "Backstage'i vaade, dialoogiboksi printimine jaotises, nuppu Prindi." Jutustaja, ainult kuulete: "Nuppu Prindi."

 2. Prinditavate eksemplaride arvu määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P + E. Kuulete teksti „Copies colon edit spin box“ (Eksemplarid koolon, spinnerboksi redigeerimine). Jutustajas kuulete teksti „Copies, editing 1“ (Eksemplarid, väärtuse 1 redigeerimine). Tippige spinnerboksi Eksemplarid prinditavate eksemplaride arv või muutke eksemplaride arvu ülesnooleklahvi abil. Valiku kinnitamiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 3. Printeri valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, M. Kuulete valitud printeri nime. Printerite loendis liikumiseks kasutage nooleklahve. Jutustajas kuulete teksti „Select name of printer“ (Printeri nime valimine), valitud printeri järjekorranumbrit ja saadaolevate printerite arvu.

 4. Kui te ei kuule soovitud printeri nime, vajutage loetletud printerisuvandite vahel liikumiseks allanoolt. Pärast printerisuvandite loendi lõppu jõuate lingini Lisa printer ja suvandini Prindi faili.

 5. Kui kuulete teksti „Add printer“ (Lisa printer), vajutage dialoogiboksi Otsi: printerid avamiseks sisestusklahvi (Enter) ja kasutage dialoogiboksis liikumiseks tabeldusklahvi (Tab). Kui kuulete teksti „Print to file“ (Prindi faili) vajutage selle suvandi valimiseks tühikuklahvi. Nupu Prindi valimisel avatakse File Exploreri dialoogiboks, kuhu peate sisestama failinime.

 6. Jaotisse Sätted liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Valige soovitud sätted. Saadaolevate suvandite kohta leiate lisateavet teemast Prindisätted.

 7. Nupuni Prindi liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P + P, seejärel vajutage töövihiku printimiseks tühikuklahvi.

Prindisätted

Rühmas Sätted saate määrata järgmiste printimissuvandite sätteid.

Prinditav sisu

Ainult aktiivsed lehed töövihiku, kogu töövihiku või praeguse valiku printimise vahel valimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, A. Ma kuulen: "Printida mis (valitud suvand) muudetav liitboksi." Vajutage sisestusklahvi Enter, siis kasutage üles- ja allanooleklahve, et valida, mida soovite printida.

Töövihikus eelnevalt määratletud prindiala eiramiseks kerige allanooleklahvi abil rippmenüü Prinditav suvandites allapoole, kuni kuulete teksti „Ignore print area, uncheck menu item“ (Ignoreeri prindiala, märkimata menüü-üksus). Suvandi Ignoreeri prindiala märkimiseks vajutage tühikuklahvi.

Leheküljevahemik

Seatud printima leheküljevahemik, vajutage klahve Alt + P, H esimese lehe spinnernupu väljale või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, J viimase lehe spinnernupu ruut. Ma kuulen: "Lehtede, redigeerida."

 • Tippige esimese lehe väljale esimese prinditava lehekülje number või kasutage leheküljenumbri määramiseks ülesnooleklahvi.

 • Tippige viimase lehe väljale viimase prinditava lehekülje number või kasutage leheküljenumbri määramiseks ülesnooleklahvi.

Ühele või mõlemale lehepoolele printimine

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, I. Kuulete teksti „Print one sided, 1 of 3“ (Ühepoolne printimine, 1 3-st). Valige loendist Ühepoolne printimine soovitud suvand. Kui valite kahepoolse printimise, kuulete teksti „Print on both sides“ (Mõlemale lehepoolele printimine).

Märkus.: Suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab kahepoolset printimist.

Eksemplarhaaval printimine ja klammerdamine

Eksemplarhaaval printimise seadmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+P, W. Valikute Eksemplarhaaval (kuulete teksti „Collated, 1 of 2“ (Eksemplarhaaval, üks kahest)) või Mitte eksemplarhaaval (kuulete teksti „Uncollated“ (Mitte eksemplarhaaval)) vahel liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahvi, seejärel vajutage sisestusklahvi (Enter).

Märkus.: Eksemplarhaaval printimise suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer seda toetab.

Klammerdamise seadmiseks liikuge tabeldusklahvi (Tab) abil liitboksi Klammerdamine ja valige alla- ja ülesnooleklahvi vajutades suvand Klambriteta, Üks klamber või Kaks klambrit.

Märkus.: Klammerdamise suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer seda toetab.

Lehe paigutus

Lehekülje paigutuse määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, U. Kuulete sõna „Orientation“ (Paigutus). Valige üles- ja allanooleklahvi abil suvand Vertikaalpaigutus (kuulete teksti „Portrait Orientation“ (Vertikaalpaigutus)) või Horisontaalpaigutus (kuulete teksti „Landscape Orientation“ (Horisontaalpaigutus)).

Paberi formaat

Paberi formaadi määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, R. Kuulete teksti „Page size“ (Paberi formaat). Paberi formaadi valimiseks kasutage üles- ja allanooleklahvi. Teile loetakse ette iga loendis saadaoleva paberiformaadi lehemõõtmed või lehekülje suurus.

Leheveerised

Leheveeriste seadmine, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P. Määratud kohandatud veerise suurust, kasutage NOOLEKLAHVI alla, et sirvida läbi kõik veerisesätted. Pärast veerised loendis aktiveeritakse link Kohandatud veerised . Lingi valimiseks vajutage klahvi Enter. Ma kuulen: "Veeriste." Kasutage üles- ja allanooleklahve valimiseks Tavaline veerised (kuulete "Tavaline veerised"), Kitsas veerised (kuulete "Kitsad veerised") või Lai veerised (kuulete "Lai veeriste.")

Lehe mastaapimine

Lehe mastaapimise häälestamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, Q. Kuulete teksti „Scale to Fit“ (Sobita). Kasutage soovitud mastaapimise valimiseks üles- ja allanooleklahve.

Vt ka

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Välise klaviatuuri abil kiirklahvide kasutamine rakenduses Excel Mobile for Windows 10

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Abil saate Visio veebirakendus klaviatuuril ja ekraanilugeja Excel töövihiku printimine. Meil on testitud seda Jutustaja, JAWS ja NVDA, kuid see ei pruugi töötada koos teiste ekraanilugerite seni, kuni see järgib levinud hõlbustusfunktsioonide standardid ja meetodite abil.

Märkused: 

 • Kuna Office 365 uued funktsioonid antakse Office 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office'iga töötavad?.

 • Soovitame Visio veebirakendus’i kasutada brauseris Microsoft Edge. Kuna Visio veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl+F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte Visio veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Töövihiku printimine

 1. Visio veebirakendus töövihikus, vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logo klahv lindil esile. Ma kuulen: "Valitud menüü Avaleht üksuse." Vajutage klahvi F, P, P Visio veebirakendusPrindi sätted dialoogiboksi avamine. Ma kuulen: "dialoogiboksi prindisätete liikumine valitud, aktiivne lehel raadionupp."

 2. Valige Visio veebirakendus prindisätete teil on Excel Online prindisätetega, nagu soovite, vajutage klahvi T ab, kuni te: "Printimine nupp". Vajutage Enter, et avada selle Prindi dialoogiboksi väljale. kuulete "dialoogiboks printimine, printer", millele järgneb praegu valitud printeri.

 3. Valige sobivad Microsoft Edge’i prindisätted, mida on lähemalt kirjeldatud jaotises Microsoft Edge’i prindisätted, seejärel vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Print button“ (Nupp Prindi). Töövihiku printimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

prindisätete Visio veebirakendus

Prinditav sisu

Kui avate Visio veebirakendus’i dialoogiboksi Prindisätted, kuulete teksti „Dialog print settings, focus on selected, active sheet, radio button” (Dialoogiboks Prindisätted, fookus valitud üksusel raadionupp Aktiivne leht). Aktiivse lehe printimiseks jätke valituks raadionupp Aktiivne leht. Nooleklahvide abil saate ka valida raadionupu Kogu töövihik või Praegune valik. Teiste säteteni või nupuni Prindi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Lehe paigutus

Vajutage Visio veebirakendus’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „Selected, portrait, radio button“ (Valitud raadionupp Vertikaalpaigutus). Sätte Lehe paigutus suvandite Vertikaalpaigutus ja Horisontaalpaigutus vahel liikumiseks kasutage nooleklahve.

Paberi formaat

VajutageVisio veebirakendus’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete sõna „Select” (Vali), mille järel loetakse ette vaikimisi või varem valitud paberi formaadi nimi ja kirjeldus. Näiteks võite kuulda teksti „Select, letter, 8.5 x 11, editable combo box“ (Vali, Letter, 21,59 x 27, 94 cm, redigeeritav liitboks). Saadaolevate paberiformaatide vahel liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahvi, kuni kuulete soovitud formaati. Teiste säteteni või nupuni Prindi liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Suuruse muutmine

Vajutage Visio veebirakendus’i dialoogiboksis Prindisätted tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete teksti „No scaling, no scaling, editable combo box“(Suuruse muutmiseta, Suuruse muutmiseta, redigeeritav liitboks). Saate üles- ja allanooleklahvi abil valida suvandi Suuruse muutmiseta, Sobita leht ühele leheküljele, Sobita kõik veerud ühele leheküljele ja Sobita kõik read ühele leheküljele. Pärast soovitud mastaapimissuvandi valimist vajutage dialoogiboksi Prindisätted muude sätete juurde liikumiseks tabeldusklahvi (Tab).

Microsoft Edge’i prindisätted

Microsoft Edge’i dialoogiboksi Printimine avamiseks tehke Visio veebirakendus’i dialoogiboksis Prindisätted valik Prindi või vajutage Visio veebirakendus’i töövihikus klahvikombinatsiooni Ctrl + P.

Märkus.: Microsoft Edge’i dialoogiboksis Printimine kuvatavad prindisätted põhinevad hetkel valitud printeril. Olenevalt printeri mudelist ei pruugi mõni neist sätetest olla saadaval.

Printeri valimine

Kohe pärast Microsoft Edge’i dialoogiboksi Printimine avamist kuulete teksti „Print dialog, printer“ (Dialoogiboks Printimine, printer) ja seejärel hetkel valitud printeri nime. Valitud printerit saate vahetada üles- ja allanooleklahvi abil. Loendi kerimisel loetakse ette iga printeri nimi ja iga printeri valimisel muutuvad Microsoft Edge’i dialoogiboksis Printimine saadaolevad sätted.

Lehe paigutus

Ripploendisse Paigutus liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Orientation, portrait, combo box“ (Liitboks Paigutus, Vertikaalpaigutus). Suvandi Horisontaalpaigutus valimiseks vajutage allanooleklahvi. Kuulete sõna „Landscape“ (Horisontaalpaigutus). Muude dialoogiboksis kuvatavate sätete juurde liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab).

Märkus.: Sätet Paigutus saab määrata ka Visio veebirakendus’i dialoogiboksis Prindisätted, nagu on kirjeldatud jaotises Excel Online’i prindisätted.

Prinditavate eksemplaride arv

Väljale Eksemplarid liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Copies, editing, 1“ (Eksemplarid, väärtuse 1 redigeerimine). Tippige prinditavate eksemplaride arv.

Prinditavad lehed

Liitboksi Lehed liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete sõna „Pages“ (Lehed), printimiseks valitud lehti ja teksti „combo box“ (liitboks). Üles- ja allanooleklahvi abil saate valida suvandi Kõik, Praegune leht või Praegune vahemik. Kui valite suvandi Praegune vahemik, kuvatakse väli Vahemik. Vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete teksti „Page range, editing“ (Lehevahemik, redigeerimine”. Tippige lehevahemik, mille soovite printida.

Lehe mastaapimine

Liitboksi Mastaap liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Kuulete sõna „Scale“ (Mastaap), praegust valikut ja teksti „combo box“ (liitboks). Üles- ja allanooleklahvi abil saate valida suvandi Kahanda sobivaks või mastaapimisprotsendi.

Leheveerised

Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete sõna „Margins“ (Veerised), praegust valikut ja teksti „combo box“ (liitboks). Veeriste määramiseks saate üles- ja allanooleklahvi abil valida suvandi Tavalised, Kitsad, Keskmise suurusega või Laiad. Iga sätte valimisel loetakse selle nimi ette.

Päised ja jalused

Vajutage tabeldusklahvi (Tab) seni, kuni kuulete teksti „Headers and footers“ (Päised ja jalused), praegust valikut ja teksti „combo box“ (liitboks). Päiste ja jaluste printimata jätmiseks valige üles- ja allanooleklahvi abil väärtus Väljas ja nende printimiseks väärtus Sees.

Vt ka

Ekraanilugeri abil Excel Online’i töölehele kommentaaride lisamine

Excel Online’i kiirklahvid

Exceli põhitoimingute tegemine ekraanilugeri abil

Ekraanilugeri kasutamine Excelis liikumiseks ja funktsioonide uurimiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×