Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ekraanilugeri abil esitluste printimine PowerPointis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanilugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud nägemispuudega inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Esitluse slaidide, jaotusmaterjalide ja märkmete printimiseks saate kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja PowerPoint. Oleme katsetanud seda Jutustaja, LÕUALUU ja NVDA, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Esitluse printimine

Ükskõik, kas soovite printida oma esitluse slaide, jaotusmaterjale või märkmelehti – olete jõudnud õigesse kohta. Printimise häälestamiseks nii, et see vastaks teie vajadustele, tehke järgmist.

 1. Printimisraami avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Ctrl+P. PowerPoint paigutab fookuse nupule Prindi ja kuulete teksti "print Button" (nupp Prindi).

 2. Prinditavate eksemplaride arvu määramiseks võite vajutada tabeldusklahvi (TAB), et valida väljale koopiate spin või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, N. Kuulete teksti "koopiad, Muuda spin". (Jutustaja korral kuulete teksti "koopiad, redigeerimine") Tippige väljale koopiate spin koopiate arv, mida soovite printida.

 3. Printeri valimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), et minna printeri juhtelementi või vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, I. Kuulete valitud printeri nime. Printerite loendis liikumiseks kasutage üles- ja allanooleklahve nooleklahve. (Jutustaja korral kuulete sõna "millise printeri", valitud printeri numbrit ja saadaolevate printerite koguarvu).

 4. Kui te ei kuule selle printeri nime, mida soovite kasutada, vajutage printerisuvandite loendi lõppu liikumiseks allanoolt. Pärast printerisuvandite loendi lõppu jõuate lingile Lisa printer ja suvandini Prindi faili.

  • Vajutage dialoogiboksi Otsi: printerid avamiseks sisestusklahvi ja kasutage boksis liikumiseks tabeldusklahvi.

  • Käsu Prindi faili valimiseks vajutage tühikuklahvi. Nupu Prindi valimisel avatakse File Exploreri dialoogiboks, kus saate määrata faili nime.

 5. Vajutage sätete rühma liikumiseks tabeldusklahvi. Valige soovitud sätted. Järgmisest loendist leiate selle teema kohta lisateavet järgmistest linkidest.

  Vaikimisi prindib PowerPoint kõiki esitluse slaide täisleheslaidina (üks slaid ühele leheküljele), rakendades printeri vaikesätteid. Praeguste sätetega printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, P.

Printimissätted

Sätete rühmas saate määrata mitme printimissuvandi sätteid.

Prinditavate slaidide valimine

Praeguse slaidi või kindla slaidi printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, A, et valida suvand Prindi kõik slaidid . Kuulete: "Prindi kõik slaidid". Mõne muu suvandi valimiseks kasutage järgmiste suvandite valimiseks üles-ja allanooleklahvi.

 • Prindi valik. Kuulete teksti "Prindi valik". See suvand kuvatakse ainult siis, kui olete juba valinud slaidide kogumi.

 • Praeguse slaidi printimine. Kuulete teksti "Prindi praegune slaid". Selle suvandi valimisel prinditakse ainult praegune slaid.

 • Kohandatud vahemik. PowerPoint paigutab fookuse tekstiväljale Slaidid . Kuulete teksti "kohandatud vahemik". Tippige prinditavate slaidide vahemik (nt 10-12 või 1, 2, 5).

Näpunäide.: Kui teil on peidetud slaide, siis on suvand Prindi peidetud slaidid aktiivne, nii et saate soovi korral printida peidetud slaide. Kuulete teksti "Prindi peidetud slaidid".

Kui olete valiku teinud, vajutage liitboksi sulgemiseks sisestusklahvi.

Mitme slaidi printimine lehele

Mitme slaidi printimiseks ühel lehel vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, H. Kuulete teksti "kogu lehe slaidid".

Galerii avamiseks klõpsake väljal Täisleheslaidid sisestusklahvi. Ülemisel real on jaotis Küljendivaade, millele järgneb jaotis Jaotusmaterjalid. Järgmiste Prindisuvandite valimiseks kasutage NOOLEKLAHVE vasaknool ja paremnool.

 • Täisleheslaidid. Kui valite selle suvandi, prinditakse iga slaid omaette leheküljele.

 • Märkmete lehed. Valige see suvand slaidide märkmete printimiseks kas esineja või jaotusmaterjali jaoks. Kuulete: "märkmete lehed". See suvand prindib ühe slaidi lehe kohta, mille all on trükitud esineja märkmed.

  Kui valite jaotises Küljendivaade mõne muu suvandi või mis tahes suvandi jaotises Jaotusmaterjalid, prinditakse ainult slaidid või nende sisu, kuid mitte ettekandemärkmed.

 • Liigendus. Valige see suvand printimiseks liigendusvormingus: prinditakse ainult slaidide tekst ilma piltideta.

Liikuge allanooleklahviga jaotisse Jaotusmaterjalid ja vajutage seejärel paigutuse valimiseks tabeldusklahvi. Uuesti allanooleklahvi vajutades saate liikuda uute küljendivaate suvandite juurde. Kui olete valiku teinud, vajutage sisestusklahvi.

Ühepoolse või kahepoolse printimise määramine

Ühe-või kahepoolse printimise määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, D. Kuulete teksti "print ühekülgne". Valige ühepoolse printimise loendist soovitud suvand. (See suvand on saadaval ainult juhul, kui teie printer toetab kahepoolset printimist. Kui valite kahepoolse printimise, kuulete „Mõlemale lehepoolele printimine“.)

Printimine eksemplarhaaval ja klammerdamine

Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Kogumi määramiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, C. Kui soovite valida võrreldud ("võrreldud"), vajutage allanooleklahvi. või pole võrreldud (kuulete "pole võrreldud") ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Eksemplarhaaval printimise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab.

Klammerdamise suvand kuvatakse ainult juhul, kui teie printer seda toetab. Klammerdamine seadmiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), et valida klammerdamine liitboks, ja vajutage alla-ja allanooleklahvi, et valida, kas pole ühtegi klambrit, ühte staapelkiudvõi kaht klambrit.

Lehe paigutuse muutmine

 1. Paigutuse muutmiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, T dialoogiboksi Printeri atribuudid avamiseks.

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni jõuate menüüle paigutus või Paper\Quality , ja vajadusel kasutage menüü paigutus jaotise nihutamiseks paremale või vasakule osutavaid nooleklahve.

 3. Vajutage üks kord tabeldusklahvi (TAB), et jõuda väljale suund , ja valige vertikaalne või horisontaalpaigutus.

 4. Vajutage korduvalt tabeldusklahvi, kuni jõuate nupule OK, ja vajutage seejärel sisestusklahvi.

Slaidide printimine mustvalgena või halliskaalas

PowerPoint prindib ja kuvab vaikimisi värviliselt, kuid slaide ja jaotusmaterjali prinditakse sageli mustvalgena või hallides toonides, mida nimetatakse ka halliskaalaks. Soovi korral saate terve esitluse – slaidid, liigenduse, märkmelehed ja jaotusmaterjalid – printida värvilisena, halliskaalas või mustvalgena.

Halliskaalas või mustvalgena printimiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt + P, O, et avada liitboks värv . Sobiva suvandi valimiseks vajutage allanooleklahvi, et valida sobiv suvand, nagu on kirjeldatud allpool.

 • Värv. Kui valite suvandi Värv, aga teil pole värviprinterit, on väljaprint sarnane halliskaalaga, ent mitte sama kvaliteetne.

 • Halliskaala. Kui teil ei ole värviprinterit või te ei vaja värvilist väljaprinti, valige kõigi lehel olevate objektide hallides toonides printimiseks Halliskaala. Halliskaalas on objektid, nagu diagrammid ja tabelid, selgemad ja puhtamad kui mittevärviprinteri korral suvandi Värv valimisel.

 • Puhas mustvalge. See suvand prindib slaidid mustvalgena. Halle toone ei ole. Selle tulemusel jääb osa slaidi kujunduselemente, nagu näiteks reljeefid ja langevad varjud, printimata. Tekst prinditakse mustana, isegi kui olete teksti algseks värviks valinud halli.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Saate telefonist slaidide kiireks printimiseks kasutada PowerPoint for Android koos TalkBacki, sisseehitatud Androidi ekraanilugeja abil.

Märkused: 

Esitluse printimine

Printige slaidid otse Androidi telefonist ühilduvasse printerisse. Veenduge, et teie telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

Märkused: 

 • Need juhised kehtivad ainult Androidi ja Google Cloud Printiga toetatud printeritega. Kui soovite kontrollida, kas teie printerit toetatakse, avage pilve valmis printerid.

 • Android ei toeta USB-, Bluetoothi-ega Windowsi võrgu printimist. Google soovitab häälestada pilve printima ARVUTIl, mis on ühendatud sellise printeriga. Kui soovite printida otse printerisse, peate kasutama kolmanda osapoole rakendust.

 1. Nipsake vaates redigeerimine paremale või vasakule, kuni kuulete teksti "pole märgitud, nupp tagasi", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Fookus liigub pisipildi vaatesse.

 2. Nipsake vaates pisipilt vasakule, kuni kuulete teksti "pilt, nupp", ja seejärel topeltkoputage ekraani. Kuulete: "menüü" "pilt".

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "print Button" (nupp Prindi), ja topeltkoputage ekraani. Avaneb dialoogiboks printimine.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti "ripploend", millele järgneb praegu valitud printer või "Salvesta PDF-ina". Printimissuvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Kui olete soovitud printeri juures, topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 5. Lisasuvandite (nt eksemplaride arvu ja printimise paigutuse) valimiseks jätkake paremale nipsamist, kuni kuulete suvandeid. Topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani, nipsake paremale nende vahel liikumiseks ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Kui olete lõpetanud, nipsake paremale, kuni kuulete teksti "print Button" (nupp Prindi), ja seejärel topeltkoputage ekraani, et alustada printimist.

  Kui kuulete teksti "PowerPointi aken", on teie esitlus prinditud ja fookus kuvatakse pisipildi vaates.

Vaata ka

Ekraanilugeri kasutamine PowerPointis slaididega töötamiseks

Piltide ja tabelite lisamine ja redigeerimine PowerPointis ekraanilugeri abil

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Seadme häälestamine Microsoft 365 hõlbustusfunktsioonide abil töötamiseks

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Rakendust PowerPoint for Windows Phone 10 saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustajaga hõlpsalt telefoni abil slaidide printimiseks.

Märkused: 

Esitluse printimine

Saate printida otse Windows-telefonist Wi-Fi-printerisse. Toetatud printerite loendi leiate järgmisest teemast: Windows 10 Mobile’i toega printerid (inglise keeles). Veenduge ka selles, et telefon ja printer oleksid ühendatud sama Wi-Fi-võrguga.

 1. Nipsake prinditavas esitluses paremale või vasakule, kuni kuulete teksti „Nupp Fail”.

 2. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani. Jutustaja ütleb: „Backstage’i lehepaan, nupp Mine tagasi”.

 3. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Nupp Prindi”, ja topeltpuudutage ekraani.

 4. Kui prindite telefonist PowerPointi esitlust esimest korda, avatakse dialoogiboks, kus küsitakse luba luua ühendus veebiteenusega, mis valmistab faili printimiseks ette. Fookus on nupul Luba ja jutustaja teatab: „Aken Jätkamiseks, nupp Luba”). Printimise jätkamiseks topeltpuudutage ekraani.

 5. Avatakse printeri dialoogiboks ja jutustaja teatab: „Dialoogiboks Printimine”. Nipsake printeri valikuväljale liikumiseks paremale. Jutustaja teatab: "printer, liitboks". Printimissuvandite loendi avamiseks topeltpuudutage ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Kui olete soovitud printeri juures, topeltpuudutage valimiseks ekraani.

 6. Lisasuvandite (nt eksemplaride arvu ja printimise paigutuse) valimiseks jätkake paremale nipsamist, kuni kuulete suvandeid. Topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani, nipsake paremale nende vahel liikumiseks ja topeltpuudutage valimiseks ekraani.

  Näpunäide.: Paberi suuruse valimiseks nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Veel sätteid”, ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Seejärel nipsake uuesti paremale, kuni jõuate väljani Paberi suurus, ja topeltpuudutage valikute loendi avamiseks ekraani. Loendis liikumiseks nipsake paremale. Suvandi valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Kui see on valmis, nipsake mitu korda paremale, kuni jutustaja teatab: „Nupp Prindi”. Nupu valimiseks topeltpuudutage ekraani ja alustatakse printimist. Jutustaja ütleb: „Dialoogiboks printimine” ja prinditöö saadetakse printerisse.

  Kui kuulete teksti „PowerPointi aken,” on esitlus prinditud ja naasete esitlusse lugemisvaates.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Esitluse slaidide printimiseks saate kasutada klaviatuuri ja ekraanilugeja PowerPointi veebirakendus. Oleme katsetanud seda Jutustaja ja LÕUALUUga, kuid see võib teiste ekraanilugeja jaoks töötada nii kaua, kui nad järgivad ühiseid hõlbustusfunktsioonide standardeid ja tehnikaid.

Märkused: 

 • Kuna Microsoft 365 uued funktsioonid antakse Microsoft 365 tellijatele välja järk-järgult, ei pruugi teie rakendusel neid funktsioone veel olla. Et saada teada, kuidas uued funktsioonid endale kiiremini saada, liituge Office Insideri programmiga.

 • Lisateavet ekraanilugerite kohta leiate teemast Kuidas ekraanilugerid Microsoft Office’iga töötavad?.

 • Kui kasutate PowerPointi veebirakendus’i, soovitame kasutada brauserit Microsoft Edge. Kuna PowerPointi veebirakendus töötab veebibrauseris, on kiirklahvid töölauaprogrammiga võrreldes teised. Käskudele ja käskudelt eemale liikumiseks tuleb näiteks klahvi F6 asemel kasutada klahvikombinatsiooni Ctrl + F6. Levinud kiirklahvid, näiteks F1 (Spikker) ja Ctrl+O (Ava), kehtivad veebibrauseri, mitte PowerPointi veebirakendus’i kohta.

Selle artikli teemad

Esitluse printimine redigeerimise vaatest või eelvaatest

 1. Vajutage esitluses klahvikombinatsiooni ALT + Windowsi logoga klahv, F, P. Avaneb menüü Printimine .

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete soovitud printimise suvandit, ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete: "dialoogiboks, Microsoft PowerPointi veebirakendus." Fookus on prinditava PDF-i lingil.

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks PDF-fail – printimine .

 4. Ühelt valikult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Suvandite menüüde laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool ja tehke valiku tegemiseks sisestusklahvi (ENTER).

 5. Printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nupp Prindi", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Esitluse printimine lugemisvaates

 1. Vajutage esitluses klahvikombinatsiooni CTRL + F6, kuni kuulete teksti "esitluse redigeerimine".

 2. Vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "print to PDF", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER). Kuulete: "dialoogiboks, Microsoft PowerPointi veebirakendus." Fookus on prinditava PDF-i lingil.

 3. Vajutage sisestusklahvi (Enter). Avaneb dialoogiboks PDF-fail – printimine .

 4. Ühelt valikult teisele liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Suvandite menüüde laiendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni ALT + allanool ja tehke valiku tegemiseks sisestusklahvi (ENTER).

 5. Printimiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete teksti "nupp Prindi", ja seejärel vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Vaata ka

Ekraanilugeri abil PowerPointi slaididega töötamine

Ekraanilugeri kasutamine rakenduses PowerPoint teksti lisamiseks ja vormindamiseks

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluste loomisel

Kiirklahvide kasutamine PowerPointi esitluse ajal

Põhitoimingud PowerPointi esitluse loomisel ekraanilugeri abil

Ekraanilugeja kasutamine PowerPointi uurimiseks ja liikumiseks

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Märkus.:  See leht on tõlgitud automaatselt ning sellel võib leiduda grammatikavigu ja ebatäpsusi. Tahame, et sellest sisust oleks teile abi. Andke meile teada, kui see teave oli teile abiks. Soovi korral saate ingliskeelset artiklit lugeda siit.​

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×