Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Wordis

Ekraanilugeri abil dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine Wordis

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Word 2016 kontrollib tippimise ajal automaatselt võimalikke õigekirja- ja grammatikavigu. Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja abil saate vead läbi vaadata ja parandada.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja ja grammatika kontrollimine

 1. Avage dokument, millele soovite õigekirja- ja grammatikakontrolli teha, ning vajutage siis klahvi F7. Õigekirja ja grammatika kontrollimiseks saate kasutada ka lindikäsku. Vajutage menüü Läbivaatus avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+R ja seejärel vajutage klahvi S.

  Näpunäide.: Õigekirja ja grammatika kontrollimiseks ainult dokumendi ühes lauses või lõigus valige kontrollitav tekst ja vajutage klahvi F7.

 2. Kui kuulete fraasi „Proofing pane” (õigekeelsuskontrolli paan) ning esimest kirjavigadega sõna ning soovitatud parandust või esimest võimalikku grammatikaviga ja soovitatud parandust, vajutage soovituste, sõna definitsiooni või grammatikaselgituste saamiseks tabeldusklahvi. Nende kuulamine aitab teil otsustada, mida konkreetse vea puhul teha.

  • Kui soovitatakse mitut parandust, vajutage üles- ja allanooleklahvi, kuni kuulete varianti, mida kasutada soovite.

  • Kui esineb õigekeelsusvigu, võib Word 2016 pakkuda sõna definitsiooni. Definitsiooni kuulamiseks vajutage tabeldusklahvi, kuni kuulete fraasi „Nupp Tekst kõneks“ ning vajutage siis tühikuklahvi.

  • Grammatikavigade ilmnemisel võib Word 2016 pakkuda grammatikareegli selgitust. Sellisel juhul kuulete lauset „Reason text is virtualized” (põhjuse tekst on virtualiseeritud) ning seejärel selgitust. Akna Reason text is virtualized (põhjuse tekst on virtualiseeritud) sulgemiseks ja paanile Õigekeelsuskontroll naasmiseks vajutage paoklahvi (Esc).

  • Grammatikavea puhul võib Word 2016 pakkuda soovitatavaid sõnu või fraase. Kuulamiseks vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete fraasi „Text to speech button“ (Nupp Tekst kõneks).

 3. Word 2016 tuvastatavale veale reageerimiseks vajutage soovitavale käsule, näiteks „Ignoreeri“. Kui kuulete soovitud käsu nime, vajutage sisestusklahvi (Enter) või lausutavat kiirklahvi. Lisateavet kasutatavate kiirklahvide kohta saate käesoleva artikli jaotisest Õigekeelsuskontrolli paani kiirklahvid.

 4. Pärast võimaliku vea parandamist, ignoreerimist või vahelejätmist liigub Word 2016 järgmisele võimalikule veale. Korrake läbivaatusprotsessi iga vea puhul.

 5. Kui Word 2016 on dokumendi kontrollimise lõpetanud, kuulete fraasi „Microsoft Word dialog, OK button” (Microsoft Wordi dialoogiboks, nupp OK). Dokumenti naasmiseks vajutage tühikuklahvi. Kui märkisite ainult valitud teksti, vajutage tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete dialoogiboksis fraasi „Yes button“ (Nupp Jah), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Õigekeelsuskontrolli paani kiirklahvid

Järgmises tabelis on kokkuvõtlikult esitatud paani Õigekeelsuskontroll kiirklahvid.

Toiming

Kiirklahvid

Tuvastatud sõna eiratakse üks kord, kuid seda kontrollitakse uuesti.

I

Tuvastatud sõna eiratakse kogu dokumendis.

G

Tuvastatud sõna lisatakse programmi sõnastikku.

A

Muudatus võetakse tagasi. Korrake varasemate paranduste tagasi võtmiseks.

CTRL+Z

Kuvatakse dialoogiboks Suvandid. Valige, kuidas rakendus kõikide dokumentide õigekirja- ja grammatikavigu parandab.

Alt+F, T ning seejärel vajutage paanil Õigekeelsuskontroll liikumiseks allanooleklahvi.

Eelnevalt ignoreeritud sõnade ja grammatika uuesti kontrollimine

 1. Vajutage kontrollitavas Word 2016 dokumendis menüü Fail avamiseks klahvikombinatsiooni Alt+F ja seejärel dialoogiboksi Wordi suvandid avamiseks klahvi D. Word 2016 viib fookuse dialoogiboksi Wordi suvandid loendiboksi Kategooriad.

 2. Dialoogiboksis „Wordi suvandid“ paani Õigekeelsuskontroll avamiseks vajutage klahvi Õ ja seejärel tabeldusklahvi. Kuvatakse dialoogiboks Õigekeelsuskontroll, kus fookus on viidud nupule Automaatkorrektuuri suvandid.

 3. Dialoogi Microsoft Word avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+K. Kui teil palutakse valikut kinnitada, vajutage vastuse Jah valimiseks sisestusklahvi (Enter). Kui te ei soovi dokumenti uuesti kontrollida, liikuge paremnooleklahvi abil vastusele Ei ning vajutage sisestusklahvi (Enter).

Grammatika ja õigekirja kontrollimisega seotud kiirklahvid

Järgmises tabelis on kokkuvõtlikult esitatud kiirklahvid, mille abil saate oma Word 2016 dokumentides kontrollida grammatikat ja õigekirja.

Toiming

Kiirklahvid

Dialoogiboksi Wordi suvandid avamine

Alt+F, T

Vahekaardi Õigekeelsuskontroll avamine dialoogiboksis Wordi suvandid.

P ja seejärel tabeldusklahv

Dialoogi Automaatkorrektuur avamine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt + A

Akna Automaatkorrektuuri erandid avamine dialoogiboksis Automaatkorrektuur.

Alt + E

Õigekirja ja grammatika uuesti kontrollimine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt + K

Märkeruudu Kontrolli õigekirja tippimise ajal märkimine või tühjendamine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt + P

Märkeruutu Kontrolli grammatikat koos õigekirjaga liikumine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt + H, Alt + H

Märkeruudu Peida õigekirjavigade märgistus ainult selles dokumendis märkimine või tühjendamine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt + S

Märkeruudu Peida grammatikavigade märgistus ainult selles dokumendis märkimine või tühjendamine vahekaardil Õigekeelsuskontroll.

Alt+D

Automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli sisse- või väljalülitamine

Saate automaatse õigekirja- ja grammatikakontrolli välja lülitada ja seejärel kontrollida oma dokumenti päras selle valmimist. Kogu dokumendi õigekirja ja grammatika samaaegne kontrollimine on kasulik, kui soovite oma teksti õigekeelsust kiiresti kontrollida.

 1. Vajutage avatud Word 2016 dokumendis klahvikombinatsiooni Alt+F, D. Word viib fookuse dialoogi Wordi suvandid loendile Kategooriad.

 2. Paani Õigekeelsuskontroll avamiseks vajutage klahvi P ja seejärel tabeldusklahvi. Kuvatakse dialoog Õigekeelsuskontroll, kus fookus on viidud nupule Automaatkorrektuuri suvandid.

 3. Märkeruudu Kontrolli õigekirja tippimise ajal märkimiseks või tühjendamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+E.

 4. Märkeruudule Märgista grammatikavead tippimise ajal liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni Alt+L ja seejärel uuesti Alt+L. Ruudu märkimiseks või tühjendamiseks vajutage tühikuklahvi.

 5. Dialoogi Wordi suvandid sulgemiseks ja dokumenti naasmiseks vajutage nupule tabeldusklahvi (TAB), kuni kuulete fraasi „Nupp OK“ ja siis vajutage sisestusklahvi (Enter).

Seda, kuidas Word 2016 automaatkorrektuuri tippimise ajal rakendab, saate ise määrata. Vajutage dialoogi Wordi suvandid vahekaardil Õigekeelsuskontroll klahvikombinatsiooni Alt+ A. Dialoogiboksis Automaatkorrektuur saate valida selliseid suvandeid nagu teksti asendamine tippimise ajal, klahvi cAPS LOCK ekslik kasutus ning jutumärkide parandamine.

Vt ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri kasutamine Wordi dokumendis muutuste jälitamiseks ja läbivaatuseks

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Word Androidi jaoks kontrollib tippimise ajal automaatselt võimalikke õigekirjavigu ning saate kasutada Androidi sisseehitatud ekraanilugerit TalkBack või vaadata vead läbi ja parandada need.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

Kontrollige oma dokumenti õigekirjavigade suhtes ja seejärel otsustage, kas nõustute õigekirjakontrolliga.

 1. Avage dokument, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch” (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 3. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, <name of the current tab>“ (Valitud, <praeguse menüü nimi>).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Spelling button” (Nupp Õigekirjakontroll), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Õigekirjakontroll on nüüd sisse lülitatud. TalkBack annab teada esimesest leitud õigekirjaveast, näiteks „<Misspelled word>, selected" (<Õigekirjaveaga sõna>, valitud).

 6. Kui soovite kontrollida, kas õigekirjaveaga sõna jaoks on saadaval parandussoovitusi, nipsake paremale, kuni kuulete soovitusi. Ühe valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Selle vea kohta esitatud soovituste eiramiseks ja järgmise õigekirjavea juurde liikumiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Next error button“ (Nupp Järgmine viga), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Kõigi soovituste eiramiseks ja õigekirjakontrolli lõpetamiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete fraasi „Ignore all button“ (Nupp Ignoreeri kõiki), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Spelling check complete. You're good to go.“ (Õigekirjakontroll on lõpule jõudnud. Kõik on valmis.)

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et TalkBack ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja TalkBacki abil.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, expand switch” (Märkimata, laienda lüliti), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Avaneb menüü ja fookus on praeguse menüü nimel.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Selected, <name of the current tab>“ (Valitud, <praeguse menüü nimi>).

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review tab” (Menüü Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Proofing and language menu” (Menüü Õigekeelsuskontroll ja keel), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Korrektuurimärgete peitmiseks nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Not checked, Hide all proofing marks“ (Märkimata, Peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Konkreetse tekstiosa korrektuurimärgete peitmiseks valige esmalt dokumendist tekst ja seejärel liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete teksti „Not checked, hide proofing marks in selected text“ (Märkimata, peida korrektuurimärked valitud tekstis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Märgete peidust väljatoomiseks liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete fraasi „Checked, Hide all proofing marks“ (Märgitud, peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Ekraanilugeri abil Wordis teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis dokumendi ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Word Mobile kontrollib tippimise ajal automaatselt võimalikke õigekirjavigu ning saate kasutada Windowsi sisseehitatud ekraanilugerit Jutustaja või vaadata vead läbi ja parandada need.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

Kontrollige oma dokumenti õigekirjavigade suhtes ja seejärel otsustage, kas nõustute õigekirjakontrolliga.

 1. Avage dokument, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida.

 2. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 3. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Menu, <name of the current tab>, selected“ (Menüü, <praeguse menüü nimi>, valitud).

 4. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review” (Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Spelling” (Õigekirjakontroll), ja topeltpuudutage seejärel ekraani. Õigekirjakontroll on nüüd sisse lülitatud. Jutustaja annab teada esimestest õigekirjaveast ja see sõna valitakse dokumendis.

 6. Kui soovite kontrollida, kas õigekirjaveaga sõna jaoks on saadaval parandussoovitusi, nipsake paremale, kuni kuulete soovitusi. Ühe valimiseks topeltpuudutage ekraani.

 7. Ettepanekute eiramiseks nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Ignore all, button collapsed“ (Ignoreeri kõiki, nupp ahendatud), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et Jutustaja ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja Jutustaja abil.

 1. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Layout button collapsed” („Nupp Veel suvandeid ahendatud”), ja seejärel topeltpuudutage ekraani. Avaneb lint ja fookus liigub praeguse menüü nimele.

 2. Topeltpuudutage ekraani. Kuulete teksti „Menu, <name of the current tab>, selected“ (Menüü, <praeguse menüü nimi>, valitud).

 3. Nipsake vasakule või paremale, kuni kuulete teksti „Review” (Läbivaatus), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 4. Nipsake paremale, kuni kuulete teksti „Proofing and language button collapsed” (Nupp Õigekeelsuskontroll ja keel ahendatud), ja topeltpuudutage seejärel ekraani.

 5. Korrektuurimärgete peitmiseks nipsake paremale, kuni kuulete fraasi „Unchecked, hide all proofing marks“ (Märkimata, Peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

  Näpunäide.: Konkreetse tekstiosa korrektuurimärgete peitmiseks valige esmalt dokumendist tekst ja seejärel liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete teksti „Unchecked, hide proofing marks in selected text“ (Märkimata, peida korrektuurimärked valitud tekstis), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

 6. Märgete peidust väljatoomiseks liikuge eespool esitatud juhiste kohaselt menüüle Proofing and Language (Õigekirjakontroll ja keel). Nipsake menüül paremale, kuni kuulete fraasi „Checked, Hide all proofing marks“ (Märgitud, peida kõik korrektuurimärked), ja seejärel topeltpuudutage ekraani.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Ekraanilugeri abil Wordis dokumendi ühiskasutusse andmine

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Windowsi sisseehitatud ekraanilugeri Jutustaja abil saate kontrollida Word Online’i dokumendi õigekirja. Word Online kontrollib tippimisel automaatselt võimalikke õigekirjavigu. Õigekirjavead on tähistatud punase lainelise joonega.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Dokumendi õigekirja kontrollimine

 1. Valige dokumendis, mida soovite õigekirjavigade suhtes kontrollida, lindil käsk Õigekeelsuskontroll vajutage klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv, seejärel R ja S, Kuulete fraasi „Spelling menu item“ (Menüü-üksus Õigekeelsuskontroll).

 2. Õigekirja kontrollimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter). Fookus liigub dokumendis esimesele õigekirjaveaga sõnale ja avaneb kontekstimenüü. Soovitatud õigekirja korral kuulete soovitust.

 3. Tehke ühte järgmistest.

  • Kui soovitatakse mitut parandust, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete varianti, mida kasutada soovite. Kui kõlab soovitus, vajutage sõna muutmiseks tühikuklahvi.

  • Kui soovite Wordi tuvastatud õigekirjaviga eirata, vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete fraasi „Ignore all“ (Ignoreeri kõiki), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

 4. Pärast vea parandamist või eiramist vajutage järgmisele veale liikumiseks tühikuklahvi. Korrake iga vea korral seda läbivaatusprotsessi.

 5. Kui kõik vead on läbi vaadatud, kuulete fraasi „Dialog focus on OK button“ (Dialoogi fookus nupul OK). Dokumenti naasmiseks vajutage tühikuklahvi.

Märkus.: Word Online ei kontrolli grammatikat, kuid kui teil on töölauarakendus, saate dokumendi kiiresti avada seal ja kontrollida grammatikat. Vajutage Word Online’is dokumendi avamiseks töölauarakenduses klahvikombinatsiooni Alt + Windowsi logoga klahv ja seejärel klahvi O. Lisateavet grammatika kontrollimise kohta töölauarakenduses leiate teemast Ekraanilugeri kasutamine dokumendi õigekirja kontrollimiseks Wordis

Korrektuurimärgete peitmine ja peidust väljatoomine

Saate peita korrektuurimärked, nii et Jutustaja ei teata õigekirjavigadest, kui töötate oma dokumendiga. Kui olete töö valmis saanud, saate märked peidust välja tuua ja kontrollida õigekirja Jutustaja abil.

 1. Seadke kursor korrektuurimärgetega sõnale.

 2. Kontekstimenüü avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni Shift + F10. Seejärel vajutage allanooleklahvi, kuni kuulete teksti „Set proofing language menu item“ (Menüü-üksus Sea õigekeelsuskontrolli keel). Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoog Language (Keel).

 3. Korrektuurimärgete peitmiseks vajutage dialoogis Language (Keel) tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Unchecked, don't check spelling checkbox“ (Märkimata, märkeruut Ära kontrolli õigekeelsust), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Checked” (Märgitud).

 4. Õigekirjavea korrektuurimärgete peidust väljatoomiseks vajutage dialoogis Language (Keel) tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „Checked, don't check spelling checkbox“ (Märgitud, märkeruut Ära kontrolli õigekeelsust), ja seejärel vajutage tühikuklahvi. Kuulete teksti „Unchecked” (Märkimata).

 5. Dialoogi sulgemiseks ja fookuse viimiseks dokumendile vajutage tabeldusklahvi (Tab), kuni kuulete fraasi „OK button“ (Nupp OK), ja seejärel vajutage tühikuklahvi.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Wordis ekraanilugeri abil dokumendi ühiskasutusse andmine

Wordis ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine

Word Online’i kiirklahvid

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×