Ekraanilugeri abil all- ja lõpumärkuste lugemine ning redigeerimine rakenduses Word 2016

Ekraanilugeri abil all- ja lõpumärkuste lugemine ning redigeerimine rakenduses Word 2016

Ettelugemise tähis sildiga „Ekraanlugeri sisu“. Selles teemas kirjeldatakse ekraanilugeri kasutamist Office’iga

See artikkel on ette nähtud inimestele, kes kasutavad Office’i toodetega ekraanilugerit. Artikkel kuulub Office’i hõlbustusfunktsioone käsitlevasse teabekomplekti. Üldspikri leiate Office’i toe avalehelt.

Klaviatuuri ja sisseehitatud Windowsi ekraanilugeri Jutustaja abil saate rakenduses Word 2016 lugeda Word 2016 dokumentide all- ja lõpumärkusi ning nendele liikuda. Samuti saate uusi all- ja lõpumärkusi lisada ning olemasolevaid muuta, teisendada ja eemaldada. Tavaliselt asuvad allmärkused lehekülje allosas ja lõpumärkused dokumendi või jaotise lõpus.

Märkused: 

Selle artikli teemad

Allmärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse allmärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi allmärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Dokumendis vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S, et avada menüü Viited.

 2. Üksuse Järgmine allmärkus valimiseks vajutage O ja seejärel N, et liikuda dokumendi järgmisele allmärkuse viitenumbrile.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitenumbrile liikumiseks vajutage P.

 3. Liikumiseks lehe lõpus asuva allmärkuse tekstile vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H. Kui dokumendis on nii all- kui lõpumärkusi, ilmub hüpikaken Kuva märkused. Allmärkustele liikumiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Allmärkuste lugemise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + M.

 5. Naasmaks praegu aktiivse allmärkuse viitenumbri juurde dokumendi kehatekstis vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H.

Lõpumärkuse lugemine

Dokumendi lugemise või dokumendis liikumise käigus loetakse lõpumärkuste viiteid automaatselt koos tekstiga. Soovi korral saate kiiresti liikuda dokumendi lõpumärkustele ja lugeda ainult neid.

 1. Dokumendis vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S, et avada menüü Viited.

 2. Üksuse Järgmine allmärkus valimiseks vajutage O ja seejärel X, et liikuda dokumendi järgmisele lõpumärkuse viitemärgile.

  Näpunäide.: Eelmisele allmärkuse viitemärgile liikumiseks vajutage V.

 3. Liikumiseks dokumendi lõpus asuva lõpumärkuse tekstile vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H. Kui dokumendis on nii all- kui lõpumärkusi, ilmub hüpikaken Kuva märkused. Lõpumärkustele liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni tõstuklahv (Shift) + tabeldusklahv (Tab) + allanool ja seejärel sisestusklahvi (Enter).

 4. Lõpumärkuste lugemise alustamiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + M.

 5. Naasmaks praegu aktiivse lõpumärkuse viitemärgi juurde dokumendi kehatekstis vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H.

All- või lõpumärkusele liikumine

Dokumendi Jutustajaga lugemise ajal saate liikuda all- või lõpumärkuse viitele ja sealt ära.

 1. Asetage kursor dokumendis all- või lõpumärkuse viitele. Jutustaja lausub: „Allmärkuse viide” või „Lõpumärkuse viide”.

 2. Lehekülje lõpus asuva allmärkuse viite tekstile liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + lisamisklahv (Insert). Jutustaja lausub all- või lõpumärkuse viite, nt „Allmärkus 1”.

 3. All- või lõpumärkuse lugemiseks vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + M.

 4. Naasmaks algse all- või lõpumärkuse märgi juurde dokumendi kehatekstis vajutage klahvikombinatsiooni suurtähelukk + tõstuklahv (Shift) + lisamisklahv (Insert).

Allmärkuse lisamine

Word sisestab kehateksti viitemärgi ja lisab allmärkuse viite teksti lehe allserva.

 1. Asetage kursor dokumendis sinna, kuhu soovite sisestada allmärkuse.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Nupu Lisa allmärkus valimiseks vajutage klahvi F. Jutustaja lausub teksti lisatud viitenumbri või märgi ja te liigute lehekülje lõppu.

 4. Kirjutage allmärkuse viite tekst.

 5. Kui viite tekst on valmis, võite liikuda tagasi dokumendi kehatekstis asuva allmärkuse viitemärgi järjepunkti juurde. Naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H.

Lõpumärkuse lisamine

Word sisestab kehateksti viitemärgi ja lisab lõpumärkuse viite teksti dokumendi lõppu.

 1. Asetage kursor dokumendis sinna, kuhu soovite sisestada lõpumärkuse.

 2. Menüü Viited avamiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 3. Nupu Lisa lõpumärkus valimiseks vajutage klahvi E. Jutustaja lausub teksti lisatud viitemärgi või numbri ja te liigute lehekülje lõppu.

 4. Kirjutage lõpumärkuse viite tekst.

 5. Kui viite tekst on valmis, võite liikuda tagasi dokumendi kehatekstis asuva lõpumärkuse viitemärgi järjepunkti juurde.

  Naasmiseks vajutage klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S ja seejärel H.

All- ja lõpumärkuste kohandamine

All- ja lõpumärkide kuvamist dokumendis saab muuta. Näiteks saate muuta arvude vormingut või viite teksti kuvamise asukohta dokumendis.

 1. Wordis vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Dialoogiboksis saate muuhulgas valida:

  • kus all- või lõpumärkus dokumendis kuvatakse;

  • millist numbrivormingut iga märkuse korral kasutatakse;

  • millisest numbrist soovite alustada;

  • kas numeratsioon on kogu dokumendi ulatuses ühtlane või algab igas jaotises uuesti;

  • kas määratletud muudatused rakendatakse kogu dokumendile või ainult jaotisele, milles asute.

  Dialoogiboksi väljadel ja nuppudel liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab). Välja suvanditel liikumiseks kasutage nooleklahve ja suvandi valimiseks vajutage sisestusklahvi (Enter).

 4. Muudatuste rakendamiseks all- või lõpumärkustega dokumendis vajutage korduvalt tabeldusklahvi (Tab), kuni Jutustaja nimetab nupu Rakenda. Dokumendis muudatuste rakendamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

  Sätete rakendamiseks ilma all- või lõpumärkusteta dokumendis vajutage korduvalt tabeldusklahvi (Tab), kuni Jutustaja nimetab nupu Sisesta. All- või lõpumärkuse dokumenti sisestamiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

Kõigi all- või lõpumärkuste teisendamine

Allmärkusi saab teisendada lõpumärkusteks ja vastupidi.

 1. Wordis vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 2. Dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus avamiseks vajutage klahvi Q.

 3. Vajutage korduvalt tabeldusklahvi (Tab), kuni Jutustaja nimetab nupu Teisenda. Valimiseks vajutage tühikuklahvi. Avaneb dialoogiboks Märkmete teisendus.

 4. Dialoogiboksis Märkmete teisendus liikuge nooleklahvide abil sobivale valikusuvandile. Nupule OK liikumiseks vajutage tabeldusklahvi (Tab) ja seejärel vajutage selle valimiseks tühikuklahvi. Dialoogiboks Märkmete teisendus suletakse ja te liigute tagasi dialoogiboksi Allmärkus ja lõpumärkus.

 5. Dialoogiboksis on valitud nupp Sisesta. Teisendamise lõpule viimiseks ja dialoogiboksi sulgemiseks vajutage tühikuklahvi.

All- või lõpumärkuste kustutamine

Kui soovite all- või lõpumärkuse eemaldada, kustutage kehatekstis asuv viitenumber või märge, mitte lehekülje, jaotise või dokumendi lõpus asuv all- või lõpumärkuse viite tekst. Kui eemaldate viite teksti, jääb viitenumber või märk dokumenti alles. Kui eemaldate viitenumbri või märgi, siis eemaldatakse märkus täielikult ja ülejäänud viitenumbreid või märke ajakohastatakse vastavalt.

 1. Wordis vajutage menüü Viited avamiseks klahvikombinatsiooni muuteklahv (Alt) + S.

 2. All- või lõpumärkuste valimiseks vajutage klahvi O ning variantide sirvimiseks kasutage üles- ja allanooleklahve. Vastavalt liikumisele nimetab Jutustaja üksuste klahve.

 3. All- või lõpumärkuse valimiseks vajutage vastavat klahvi, nt klahvi N, et valida Järgmine allmärkus. Kursor asetatakse kehatekstis all- või lõpumärkuse viitemärgi ette.

 4. Viite eemaldamiseks vajutage kaks korda kustutusklahvi (Delete) (Jutustaja lausub: „Kustuta”).

  Ekraanilugeris JAWS vajutage kustutusklahvi (Delete), JAWS lausub: „Selected blank space”(„Valitud tühik”), seejärel vajutage uuesti kustutusklahvi (Delete). All- või lõpumärkus eemaldatakse.

Vaata ka

Wordis ekraanilugeri abil teksti lisamine ja muutmine

Microsoft Wordi kiirklahvid Windowsis

Ekraanilugeri abil põhitoimingute tegemine Wordis

Seadme häälestamine Office 365-s hõlbustusfunktsioonidega töötamiseks

Hõlbustusfunktsioonide abil Wordis liikumine

Erivajadustega klientidele mõeldud tehniline tugi

Microsoft soovib parimat võimalikku kasutuskogemust pakkuda kõigile meie klientidele. Kui olete erivajadustega kasutaja või kui teil on hõlbustusfunktsioonide kohta küsimusi, pöörduge tehnilise abi saamiseks Microsofti erivajadustega inimeste tugiteenindusse. Erivajadusega inimeste tugiteeninduse töötajad on kursis paljude populaarsete abi- ja hõlbustusvahenditega ning oskavad abi pakkuda nii inglise, hispaania ja prantsuse keeles kui ka ameerika viipekeeles. Oma piirkonna tugiteeninduse kontaktandmed leiate Microsofti erivajadustega inimeste tugiteeninduse veebisaidilt.

Kui olete riigiasutuses, eraettevõttes või suurettevõttes töötav kasutaja, pöörduge ettevõtetele mõeldud erivajadustega inimeste tugiteenindusse.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×