Dokumentide lugemine Wordis

NB!:  See artikkel on masintõlgitud, vaadake lahtiütlust. Selle artikli ingliskeelse versiooni leiate aadressilt (viiteks).

Levinud menüüs Tööriistad on sisse ehitatud Word: lehe kaudu dokumendi lisada kommentaare, määratlemine ja tõlkida sõnu ja kopeerida ja esile tõsta teksti kui ka muude mugav menüüs Tööriistad.

Kui te ei kirjuta ega redigeeri dokumenti põhjalikult, vaid loete seda, klõpsake või koputage kirjutusriistade ja -menüüde peitmiseks ja lehtede jaoks rohkema ruumi jätmiseks menüüs Vaade nuppu Lugemisrežiim. Lugemisrežiim sobitab küljenduse automaatselt teie seadmega, kasutades veerge ja suuremaid fonte. Saate neid mõlemaid muuta.

Lugemisrežiim Wordis

Lugemisrežiimist väljumiseks klõpsake või koputage menüüd Vaade ja käsku Redigeeri dokumenti.

Lisaks lugemine juhtelemente kasutada regulaarselt, saate suurendamine ja vähendamine pilte ja muid objekte, laiendada või ahendada jaotisi või vaadake manustatud videoid. Veergude, lehe värv ja paigutust kohandada. Avage navigeerimispaani abil dokumenti kiiresti liikuda.

Osa menüüst Vaade lugemisrežiimis, valitud on suvand Redigeeri dokumenti.

Lugemisõigus

Lugemisrežiimi aktiveerimiseks klõpsake menüüs Vaade nuppu Lugemisrežiim.

Lehe keeramiseks klõpsake või koputage ekraani servades asuvaid nooli.

Pilt, mis kujutab lehe keeramise paremnoolt lugemisrežiimis

 • Dokumendis olevate tabelite, diagrammide ja piltide täisekraanil kuvamiseks topeltklõpsake või topeltkoputage neid.

 • Objekti vähendamiseks ja lugemise jätkamiseks klõpsake või koputage objektist väljaspool.

 • Kui dokumendis on kommentaare, kuvatakse veerisel kommentaarivihje. Kommentaari lugemiseks klõpsake seda. Kõigi kommentaaride kuvamiseks valige Vaade > Kuva kommentaarid.

 • Oma kommentaaride lisamiseks valige kommenteeritav sisu ja paremklõpsake seda. Seejärel valige Uus kommentaar ja tippige kommentaar kuvatavasse jutumulli.

  Näpunäide.:  Muud menüü Vaade suvandid avavad navigeerimispaani, muudavad veerulaiust või taustavärvi ning aktiveerivad vaheldumisi veergudega paigutuse ja tavapaigutuse.

Pilt, mis kujutab menüüd Vaade lugemisrežiimis, valitud on suvand Navigeerimispaan.

Valige kopeeritav tekst, paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri .

Paremklõpsake teksti, mida soovite tõlkida või määratleda ning tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake rakenduses Word 2016 Tõlgi või Nutikas otsing.

 • Klõpsake rakenduses Word 2013Tõlgi või Määratle. lisateabe saamiseks rakenduse Word 2013 sõnastike kohta vt Kus on sõnastik?

Valige tekst ja paremklõpsake seda, seejärel klõpsake nuppu Tõsta esile ja soovitud värvi.

Saate dokumendi osi ahendada ja laiendada lihtsa koputuse või klõpsamise abil. Laiendamise/ahendamise nool kuvatakse, kui peatate kursori pealkirja kõrval. (Puutetundliku seadme kasutamisel on nool alati nähtaval.)

Pildi kuvamine laiendamine – Ahenda juhtelemendi pealkirja kõrval olevat noolt lugemisrežiimis.

Saate avada dokumendi uuesti ja jätkata lugemist samast kohast. Word mäletab, kus te dokumendis olite, isegi kui avate võrgudokumendi uuesti mõne muu arvuti kaudu.

Täisekraani lugemisvaade on optimeeritud dokumendi lugemiseks ekraanil. Lisaks on täisekraani lugemisvaates võimalus kuvada dokumenti prindituna.

 • Klõpsake menüü Vaade jaotises Dokumendi vaatedTäisekraani lugemisvaates.

  Office 14 lint

Saate kasutada dokumendis järgmisi võimalusi lehelt lehele liikumiseks.

 • Klõpsake lehekülgede allnurkades asuvaid nooli.

 • Vajutage klaviatuuril klahve PAGE DOWN ja PAGE UP või tühikuklahvi (SPACEBAR) ja tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

 • Klõpsake ekraani ülal keskosas asuvaid navigeerimisnooli.

  Näpunäide.: Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Viiktekst 1 vaate kaks lehtede või ekraanilt korraga.

Ühe ekraanikuva võrra edasi või tagasi liikumine

 1. Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Viiktekst 1 vaate kaks lehtede või ekraanilt korraga.

 2. Ühe ekraanikuva võrra edasi või tagasi liikumiseks vajutage vastavalt klahve CTRL+paremnool või CTRL+vasaknool.

Klõpsake nuppu Vaatesuvandid ning seejärel tehke ühte järgmistest toimingutest.

 • Esmalt veenduge, et käsu Vaate suvandid suvand Kuva prinditud leht pole valitud. Teksti suuremana kuvamiseks klõpsake nuppu Suurenda teksti. Ekraanil korraga enama teksti kuvamiseks klõpsake nuppu Vähenda teksti.

 • Lehe kuvamiseks prindituna klõpsake nuppu Kuva prinditud lehekülg.

 • Kaks lehekülge korraga kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Viiktekst 1 .

Teatud ekraanikuvale hüppamine

 • Dokumendi esimesele või viimasele ekraanikuvale hüppamiseks vajutage klaviatuuril vastavalt klahvi HOME või END.

 • Teatud ekraanikuvale hüüpamiseks tippige ekraanikuva number ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Dokumendis teatud lõiku hüppamine

Dokumendis liikumisel saate soovitud jaotise leidmiseks kasutada navigeerimispaani nuppu Sirvi dokumendi lehti.

 1. Kui navigeerimispaan pole nähtaval, klõpsake ekraani ülaosa keskel asuvat nuppu Lk x/x, klõpsake käsku Liigu soovitud lehele ja seejärel käsku Navigeerimispaan.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendis mõnele pealkirjale liikumiseks klõpsake vahekaarti Sirvi dokumendi pealkirju ja klõpsake soovitud pealkirja. Suvand pole saadaval, kui dokumendis pole pealkirju määratletud.

  • Teatud leheküljele liikumiseks klõpsake vahekaarti Sirvi dokumendi lehti ja seejärel klõpsake selle lehekülje pisipilti.

Lehe algusse

 1. Klõpsake tiitliribal nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval olevat noolt.

 2. Klõpsake esiletõstuvärvi, mida soovite kasutada.

 3. Valige tekst või pilt, mille soovite esile tõsta.

Märkus.: 

 • Esiletõstmise väljalülitamiseks klõpsake nuppu Teksti esiletõstuvärv ja seejärel Peata esiletõstmine või vajutage paoklahvi (Esc).

 • Esiletõstuvärvi muutmiseks klõpsake nupu Teksti esiletõstuvärv kõrval asuvat noolt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

 • Klõpsake tiitliribal käsku Lisa kommentaar.

Dokumendis tehtud muudatuste jälitamine

 1. Tippimise lubamiseks dokumendis klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Luba tippimine.

 2. Klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Muutuste jälitus, seejärel käsku Jälita muutusi.

 3. Tehke soovitud muudatused.

Lehe algusse

Otsimine ja asendamine sõna või fraasi

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Otsi.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Otsitav samamoodi nagu teisteski Microsoft Wordi vaadetes.

 3. Kui soovite dokumendis leitud teksti asendada mõne muu tekstiga, klõpsake vahekaarti Asendus ja tippige väljale Asendaja asendustekst.

  Märkus.: Kasutada asendada, klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel klõpsake nuppu Luba tippimist.

 1. Valige dokumendis sõna või fraas.

 2. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Uurimistöö.

  Märkus.: Kindlat tüüpi teatmematerjali  (nt sõnastik, tõlkesõnastik, entsüklopeedia või tesaurus)  valimiseks valige tööpaanil Uurimistöö soovitud uurimisvahend.

Lehe algusse

 • Klõpsake ekraani üleval paremas nurgas asuvat nuppu Sule või vajutage paoklahvi (Esc).

Lehe algusse

Täisekraani lugemisvaade on optimeeritud dokumendi lugemiseks ekraanil. Lisaks on täisekraani lugemisvaates võimalus kuvada dokumenti prindituna.

Dokumendi lugemine

 • Klõpsake menüü Vaade jaotises Dokumendi vaatedTäisekraani lugemisvaates.

  Lindi pilt

Saate kasutada dokumendis järgmisi võimalusi lehelt lehele liikumiseks.

 • Klõpsake lehekülgede allnurkades asuvaid nooli.

 • Vajutage klaviatuuril klahve PAGE DOWN ja PAGE UP või tühikuklahvi (SPACEBAR) ja tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

 • Klõpsake ekraani ülal keskosas asuvaid navigeerimisnooli.

  Näpunäide.: Kahe lehekülje või kahe kuva kõrvuti kuvamiseks klõpsake käsku Vaate suvandid ja seejärel nuppu Kuva kaks lehte Viiktekst 1 .

Lehe algusse

 1. Kahe lehekülje või kahe kuva kõrvuti kuvamiseks klõpsake käsku Vaate suvandid ja seejärel nuppu Kuva kaks lehte Viiktekst 1 .

 2. Ühe ekraanikuva võrra edasi või tagasi liikumiseks vajutage vastavalt klahve CTRL+paremnool või CTRL+vasaknool.

Lehe algusse

Klõpsake nuppu Vaatesuvandid ning seejärel tehke ühte järgmistest toimingutest.

 • Teksti kuvamiseks suuremas mõõtmes klõpsake nuppu Suurenda teksti.

 • Enama teksti kuvamiseks klõpsake nuppu Vähenda teksti.

 • Teksti kuvamiseks prindituna klõpsake nuppu Kuva prinditud lehekülg.

 • Kaks lehekülge korraga kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Viiktekst 1 .

Lehe algusse

 • Dokumendi esimesele või viimasele ekraanikuvale hüppamiseks vajutage klaviatuuril vastavalt klahvi HOME või END.

 • Teatud ekraanikuvale hüüpamiseks tippige ekraanikuva number ja vajutage sisestusklahvi (ENTER)

Lehe algusse

Hüppamise jaoks teatud dokumendi sektsiooni leidmiseks saate kasutada funktsiooni Dokumendiplaan või pisipildipaani.

 1. Kui dokumendiplaan või pisipildipaan pole nähtaval, klõpsake ekraani ülaosa keskel asuvat nuppu Hüppa dokumendi lehele või sektsioonile ja seejärel käsku Dokumendiplaan või Pisipildid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendis mingile pealkirjale siirdumiseks klõpsake seda pealkirja dokumendiplaanis.

  • Teatud leheküljele hüppamiseks klõpsake selle lehekülje pisipilti.

Lehe algusse

Täisekraani lugemisvaates saate sisu esile tõsta, saate jälitada enda tehtud muudatusi, lisada kommentaare ja üle vaadata tehtud muudatusi.

Sisu, mida soovite esile tõsta

 1. Klõpsake menüü Tööriistad käsku Teksti esiletõstuvärv.

 2. Valige esiletõstmiseks soovitud tekst või pilt.

Märkus.: 

 • Esiletõstmise väljalülitamiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Teksti esiletõstuvärv ja seejärel Peata esiletõstmine või vajutage klaviatuuril paoklahvi (Esc).

 • Markeri värvi muutmiseks klõpsake menüü Tööriistad käsku Teksti esiletõstuvärv kõrval olevat noolt ja seejärel soovitud värvi.

Dokumendi muutuste jälitamine

 1. Tippimise lubamiseks dokumendis klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Luba tippimine.

 2. Klõpsake menüü Vaatesuvandid käsku Muutuste jälitus, seejärel käsku Jälita muutusi.

 3. Tehke soovitud muudatused.

Kommentaaride lisamine

 • Asetage järjepunkt kommentaari lisamiseks soovitud kohta ja klõpsake menüüs Tööriistad käsku Uus kommentaar.

Lehe algusse

 1. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Otsi.

 2. Tippige otsitav tekst väljale Otsitav samamoodi nagu teisteski Microsoft Wordi vaadetes.

 3. Kui soovite dokumendis leitud teksti asendada mõne muu tekstiga, klõpsake vahekaarti Asendus ja tippige väljale Asendaja asendustekst.

Lehe algusse

 1. Valige dokumendis sõna või fraas.

 2. Klõpsake menüüs Tööriistad käsku Uuurimistöö.

  Märkus.: Kindlat tüüpi uurimismaterjali valimiseks  (nt sõnastik, tõlkesõnastik, entsüklopeedia või tesaurus)  valige tööpaanil Uurimistöö uurimisvahend.

Lehe algusse

 • Klõpsake ekraani üleval paremas nurgas asuvat nuppu Sule või vajutage paoklahvi (Esc).

Lehe algusse

Märkus.: Masintõlke lahtiütlus. Selle artikli tõlkis arvutisüsteem ilma inimese sekkumiseta. Microsoft pakub selliseid masintõlkeid, et inglise keelt mittekõnelevad kasutajad saaksid vaadata sisu Microsofti toodete, teenuste ja tehnoloogiate kohta. Kuna artikkel on masintõlgitud, võib see sisaldada sõnavara-, süntaksi- või grammatikavigu.

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×