Dokumentide lugemine Wordis

Levinud lugemise tööriistad on sisse ehitatud Word: lehe kaudu dokument, kommentaaride lisamine, sõnade määratlemine ja tõlkimine ning teksti kopeerimine, esiletõstmine ja muud mugavad lugemise tööriistad. Saate lindil täisekraanvaates sisse või välja lülitada.

Kui loete dokumenti, mitte kirjutamist või olulist redigeerimist, klõpsake või puudutage nuppu kuva > loetud , et peita kirjutusala ja menüüd ning jätta lehtede jaoks rohkem ruumi. Loetud režiim sobib automaatselt teie seadmega paigutuseks, kasutades veerge ja suuremaid fonte, mida mõlemad saate reguleerida.

Lugemisrežiim Wordis

Lugemisrežiimist väljumiseks klõpsake või puudutage menüüd Vaade ja käsku Redigeeri dokumenti.

Lisaks regulaarselt kasutatavatele lugemise juhtelementidele saate pilte ja muid objekte sisse ja välja suumida, jaotisi laiendada või ahendada või vaadata manustatud videoid. Reguleerige veerge, lehekülje värvi ja paigutust. Avage navigeerimispaanil, et liikuda dokumendis kiiresti ringi.

Osa menüüst Vaade lugemisrežiimis, valitud on suvand Redigeeri dokumenti.

Lugemine

Lugemisrežiimi aktiveerimiseks klõpsake menüüs Vaade nuppu Lugemisrežiim.

Lehe keeramiseks klõpsake või koputage ekraani servades asuvaid nooli.

Pilt, mis kujutab lehe keeramise paremnoolt lugemisrežiimis

 • Dokumendis olevate tabelite, diagrammide ja piltide täisekraanil kuvamiseks topeltklõpsake või topeltkoputage neid.

 • Objekti vähendamiseks ja lugemise jätkamiseks klõpsake või koputage objektist väljaspool.

 • Kui dokumendis on kommentaare, kuvatakse veerisel kommentaarivihje. Kommentaari lugemiseks klõpsake seda. Kõigi kommentaaride kuvamiseks valige Vaade > Kuva kommentaarid.

 • Oma kommentaaride lisamiseks valige kommenteeritav sisu ja paremklõpsake seda. Seejärel valige Uus kommentaar ja tippige kommentaar kuvatavasse jutumulli.

  Näpunäide.:  Muud menüü Vaade suvandid avavad navigeerimispaani, muudavad veerulaiust või taustavärvi ning aktiveerivad vaheldumisi veergudega paigutuse ja tavapaigutuse.

Pilt, mis kujutab menüüd Vaade lugemisrežiimis, valitud on suvand Navigeerimispaan.

Valige kopeeritav tekst, paremklõpsake seda ja seejärel klõpsake käsku Kopeeri .

Paremklõpsake teksti, mida soovite tõlkida või määratleda ning tehke ühte järgmistest.

 • Klõpsake rakenduses Word 2016 Tõlgi või Nutikas otsing.

 • Klõpsake Word 2013 käsku Tõlgi või Määratle

Valige tekst ja paremklõpsake seda, seejärel klõpsake nuppu Tõsta esile ja soovitud värvi.

Saate dokumendi osi ahendada ja laiendada lihtsa koputuse või klõpsamise abil. Laiendamise/ahendamise nool kuvatakse, kui peatate kursori pealkirja kõrval. (Puutetundliku seadme kasutamisel on nool alati nähtaval.)

Pilt, mis kujutab lugemisrežiimis pealkirja kõrval kuvatavat laiendamise ja ahendamise juhtnoolt.

Saate avada dokumendi uuesti ja jätkata lugemist samast kohast. Word mäletab, kus te dokumendis olite, isegi kui avate võrgudokumendi uuesti mõne muu arvuti kaudu.

Täisekraani Lugemisvaade on optimeeritud dokumendi lugemiseks arvutiekraanil. Täisekraanvaates on teil ka võimalus dokumenti vaadata nii, nagu see oleks prinditud lehel kuvatud.

 • Klõpsake menüü Vaade jaotises dokumendi vaated nuppu Täisekraan-lugemine.

  Office 14 lint

Dokumendi lehelt lehele liikumiseks saate kasutada mõnda järgmistest suvanditest.

 • Klõpsake lehekülgede allnurkades asuvaid nooli.

 • Vajutage klaviatuuril klahve PAGE DOWN ja PAGE UP või tühikuklahvi (SPACEBAR) ja tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

 • Klõpsake ekraani ülal keskosas asuvaid navigeerimisnooli.

  Näpunäide.: Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku kuva kaks lehekülge Nupu pilt , et kuvada kaks lehte või ekraani korraga.

Korraga ühe kuva võrra minek

 1. Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku kuva kaks lehekülge Nupu pilt , et kuvada kaks lehte või ekraani korraga.

 2. Ühe ekraanikuva üheaegseks liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + paremnool või CTRL + VASAKNOOL.

Klõpsake nuppu Kuva suvandidja tehke siis ühte järgmistest.

 • Esmalt veenduge, et jaotises vaate suvandid poleks märgitud ruut Kuva prinditud leht . Suurema mahuga teksti kuvamiseks klõpsake käsku Suurenda teksti suurust. Kuval rohkem teksti kuvamiseks klõpsake nuppu Vähenda teksti suurust.

 • Lehe kuvamiseks nii, nagu see prinditakse, klõpsake nuppu Kuva prinditud leht.

 • Kahe lehe üheaegseks kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Nupu pilt .

Ekraanile liikumine

 • Dokumendi esimesele või viimasele kuvale liikumiseks vajutage sisestusklahvi (HOME) või lõpp.

 • Kindlale kuvale liikumiseks tippige ekraani number ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Dokumendi jaotisse liikumine

Saate kasutada navigeerimispaani menüü dokument lehti sirvimiseks navigeerimispaanil, et leida selle dokumendi osa, kuhu soovite hüpata.

 1. Kui Navigeerimispaan pole nähtaval, klõpsake Kuva ülaservas nuppu Page x of x , klõpsake käsku Hüppa leheleja seejärel klõpsake käsku navigeerimispaan.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendi mõnele pealkirjale liikumiseks klõpsake vahekaardil dokumendi pealkirjad nuppu Sirvi ja valige mõni pealkiri. See suvand pole saadaval, kui teie dokumendis pole pealkirju määratletud.

  • Kindlale lehele liikumiseks klõpsake menüü dokument nuppu Sirvi lehti ja seejärel klõpsake selle lehe pisipilti.

Lehe algusse

 1. Klõpsake tiitliribal teksti Esiletõstu värvikõrval olevat noolt.

 2. Klõpsake esiletõstmiseks värvi, mida soovite kasutada.

 3. Valige tekst või pilt, mille soovite esile tõsta.

 • Esiletõstmise väljalülitamiseks klõpsake nuppu teksti Esiletõstu värvja seejärel käsku Lõpeta esiletõstminevõi vajutage paoklahvi (ESC).

 • Markeri värvi muutmiseks klõpsake teksti esiletõstmise värvikõrval olevat noolt ja seejärel klõpsake soovitud värvi.

 • Klõpsake tiitliribal nuppu Lisa kommentaar.

Muutuste jälitamine dokumendis

 1. Dokumendis tippimise lubamiseks klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku Luba tippimist.

 2. Klõpsake uuesti nuppu Kuva suvandid , osutage käsule Jälita muutusija seejärel klõpsake käsku Jälita muutusi.

 3. Tehke soovitud muudatused.

Lehe algusse

Sõna või fraasi otsimine või asendamine

 1. Klõpsake menüüd Tööriistadja seejärel nuppu Otsi.

 2. Tippige väljale Otsitav tekst, mida soovite otsida, samamoodi nagu mõnes muus vaates Microsoft Wordis.

 3. Kui soovite dokumendis oleva teksti asendada mõne muu tekstiga, klõpsake vahekaarti Asenda ja tippige siis väljale Asendaja tekst asendaja.

  Märkus.: Kui soovite kasutada käsku Asenda, peate klõpsama nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku Luba tippimist.

 1. Valige dokumendis sõna või fraas.

 2. Klõpsake menüüd Tööriistadja seejärel käsku Uurimistöö.

  Märkus.: Kindlat tüüpi uurimistöö (nt sõnastik, tõlkimine, entsüklopeedia või tesaurus) valimiseks Valige uurimistöö tööpaanil uurimistöö teenus.

 • Klõpsake Kuva paremas ülanurgas nuppu Sule või vajutage paoklahvi (ESC).

Lehe algusse

Täisekraani Lugemisvaade on optimeeritud dokumendi lugemiseks arvutiekraanil. Täisekraanvaates on teil ka võimalus dokumenti vaadata nii, nagu see oleks prinditud lehel kuvatud.

Dokumendi lugemine

 • Klõpsake menüü Vaade jaotises dokumendi vaated nuppu Täisekraan-lugemine.

  Lindi pilt

Dokumendi lehelt lehele liikumiseks saate kasutada mõnda järgmistest suvanditest.

 • Klõpsake lehekülgede allnurkades asuvaid nooli.

 • Vajutage klaviatuuril klahve PAGE DOWN ja PAGE UP või tühikuklahvi (SPACEBAR) ja tagasilükkeklahvi (BACKSPACE).

 • Klõpsake ekraani ülal keskosas asuvaid navigeerimisnooli.

  Näpunäide.: Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku kuva kaks lehekülge Nupu pilt , et kuvada kaks lehte või ekraani korraga.

Lehe algusse

 1. Klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku kuva kaks lehekülge Nupu pilt , et kuvada kaks lehte või ekraani korraga.

 2. Ühe ekraanikuva üheaegseks liikumiseks vajutage klahvikombinatsiooni CTRL + paremnool või CTRL + VASAKNOOL.

Lehe algusse

Klõpsake nuppu Kuva suvandidja tehke siis ühte järgmistest.

 • Suurema mahuga teksti kuvamiseks klõpsake käsku Suurenda teksti suurust.

 • Kuval rohkem teksti kuvamiseks klõpsake nuppu Vähenda teksti suurust.

 • Lehe kuvamiseks nii, nagu see prinditud kujul kuvatakse, klõpsake nuppu Kuva prinditud leht.

 • Kahe lehe korraga kuvamiseks klõpsake nuppu Kuva kaks lehekülge Nupu pilt .

Lehe algusse

 • Dokumendi esimesele või viimasele kuvale liikumiseks vajutage sisestusklahvi (HOME) või lõpp.

 • Kindlale kuvale liikumiseks tippige ekraani number ja vajutage sisestusklahvi (ENTER).

Lehe algusse

Dokumendi selle jaotise leidmiseks, kuhu soovite hüpata, saate kasutada Dokumendiplaani või paani pisipildid.

 1. Kui Dokumendiplaan või pisipildid pole nähtaval, klõpsake Kuva ülaosas asuvas dokumendis nuppu Mine lehele või jaotisse ja seejärel klõpsake nuppu Dokumendiplaan või pisipildid.

 2. Tehke ühte järgmistest.

  • Dokumendi mõnele pealkirjale liikumiseks klõpsake seda päist dokumendiplaanis.

  • Kindlale lehele liikumiseks klõpsake selle lehe pisipilti.

Lehe algusse

Täisekraani lugemisvaates saate sisu esile tõsta, muutusi jälitada, kommentaare lisada ja muudatusi vaadata.

Tõstke esile sisu, mida soovite meelde jätta

 1. Klõpsake nuppu lugemise tööriistadja seejärel käsku teksti esiletõstmise värv.

 2. Valige tekst või pilt, mille soovite esile tõsta.

 • Esiletõstmise väljalülitamiseks klõpsake nuppu Lugemisvaade, siis käsku teksti esiletõstmise värvja siis käsku Lõpeta esiletõstminevõi vajutage paoklahvi (ESC).

 • Markeri värvi muutmiseks klõpsake nuppu lugemise tööriistad, klõpsake teksti esiletõstmise värvikõrval olevat noolt ja seejärel soovitud värvi.

Muutuste jälitamine dokumendis

 1. Dokumendis tippimise lubamiseks klõpsake nuppu Kuva suvandidja seejärel käsku Luba tippimist.

 2. Klõpsake uuesti nuppu Kuva suvandid , osutage käsule Jälita muutusija seejärel klõpsake käsku Jälita muutusi.

 3. Tehke soovitud muudatused.

Add comments

 • Asetage järjepunkt kohta, kuhu soovite kommentaari lisada, klõpsake nuppu lugemisvaateja seejärel klõpsake nuppu Uus kommentaar.

Lehe algusse

 1. Klõpsake nuppu lugemise tööriistadja seejärel nuppu Otsi.

 2. Tippige väljale Otsitav tekst, mida soovite otsida, nagu oleksite Microsoft Office Wordi mõnes muus vaates.

 3. Kui soovite dokumendis oleva teksti asendada mõne muu tekstiga, klõpsake vahekaarti Asenda ja tippige siis väljale Asendaja tekst asendaja.

Lehe algusse

 1. Valige dokumendis sõna või fraas.

 2. Klõpsake nuppu lugemise tööriistadja seejärel nuppu Uurimistöö.

  Märkus.: Kindlat tüüpi uurimistöö (nt sõnastik, tõlkimine, entsüklopeedia või tesaurus) valimiseks Valige uurimistöö tööpaanil uurimistöö teenus.

Lehe algusse

 • Klõpsake Kuva paremas ülanurgas nuppu Sule või vajutage paoklahvi (ESC).

Lehe algusse

Täiendage Office'i kasutamise oskusi
Tutvuge koolitusmaterjalidega
Kasutage uusi funktsioone enne teisi
Liituge Office Insideri programmiga

Kas sellest teabest oli abi?

Täname tagasiside eest!

Täname tagasiside eest! Tundub, et võiksime teid kokku viia ühega meie Office'i tugiagentidest, kes aitab teil probleemi lahendada.

×